sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.109s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

contribution (en) - olvasható - olvasmányos - olvashatatlan - document (en) - hírlap, újság - levél - multimédia - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - hypertext (en) - sajtó - írás - szövegösszefüggés - borrowing, calque, calque formation, loan translation, loanword, quote (en) - head, header, heading (en) - helytelen fordítás, pontatlan fordítás - Alexandrine (en) - átirat, transzliteráció - phonetic transcription (en) - spórás növény - irodalom - sci-fi, tudományos-fantasztikus regény - kisregény, rövid regény - krimi - családregény - mystery, mystery story, whodunit (en) - krimi - mese, mesebeszéd - explication de texte (en) - vers - ekloga - elégia, gyászdal, sirám - Aeneid (en) - free verse, vers libre (en) - haiku (en) - limerick - Odyssey (en) - chanson de geste (en) - rapszódia - óda - envoi, envoy (en) - négysoros versszak - sursum corda (en) - strófa, versszak - szöveg - copy, written matter (en) - függelék, toldalék, toldat - passage (en) - szemelvény - gépelés, gépírás, írógépelés - kézírás - skywriting (en) - szép kézírás - betűtípus, felirat - Rosette-i kő - kézirat - palimpszeszt, palimpszesztus, újra teleírt pergamen - kézirattekercs, tekercs - Dead Sea scrolls (en) - értekezés - adaptation, version (en) - monográfia, tanulmány - composition, paper, report, theme (en) - authority (en) - prayer wheel (en) - religious text, religious writing, sacred text, sacred writing (en) - Avesta, Zend-Avesta (en) - a Biblia, a Szentírás, biblia, Ószövetség - Book of Genesis, Genesis (en) - Book of Exodus, Exodus (en) - Book of Leviticus, Leviticus (en) - Book of Numbers, Numbers (en) - Book of Deuteronomy, Deuteronomy (en) - Book of Joshua, Joshua, Josue (en) - Book of Judges, Judges (en) - Book of Ruth, Ruth (en) - Eszter - Book of Job, Job (en) - Book of Jeremiah, Jeremiah (en) - Book of Jonah, Jonah (en) - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke (en) - Acts, Acts of the Apostles (en) - Apocalypse, Book of Revelation, Revelation, Revelation of Saint John the Divine (en) - Septuagint (en) - Angelus (en) - Ave Maria, Hail Mary (en) - Canticle of Simeon, Nunc dimittis (en) - Kol Nidre (en) - Litany (en) - Lord's Prayer (en) - Paternoster (en) - Apocrypha (en) - Upanishad (en) - Psalm (en) - önéletrajz - okirat - elmebajosnak nyilvánít - űrlap - jegyzék, lista - pont - bit of news, intelligence, message, news, news item, news report, piece of news, report, tidings, word (en) - bibliográfia - bill (en) - criminal record, police record, record (en) - index (en) - kulcs - leltár - étlap, menü - árjegyzék, árlista - beosztás, munkarend - shortlist, short list (en) - menetrend, órarend - timetable (en) - aktacsomó - feljegyzés, jegyzet - akták, előadások, jegyzőkönyv - computer file (en) - binary file (en) - document, text file (en) - job application (en) - folk etymology (en) - anamnesis, medical history, medical record, previous history (en) - életrajz, élettörténet, -rajz - önéletrajz - legendairodalom - profile (en) - számla - puska - income tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return (en) - dissenting opinion (en) - folyamatábra - documentation, software documentation (en) - collection, compendium (en) - antológia - válogatott írások - hírnök - open letter (en) - chain letter (en) - episztola, levél - szerelmeslevél - viszlát! - jó utat! - kártya, névjegykártya - gén - alapismeretek - record (en) - nyomás, nyomtatás - account, news report, report, story, write up (en) - hírlevél - kommentár - jegyzet - lóerő - keresztrejtvény - acrostic, word square (en) - képrejtvény, rébusz, rejtvény, talány - plakát, transzparens - flashcard, flash card (en) - address (en) - librettó, szövegkönyv - scenario (en) - forgatókönyv - commedia dell'arte (en) - melodráma - morality play (en) - mystery play (en) - Passion play (en) - satyr play (en) - stanza (en) - anadiplosis, reduplication (en) - epanalepsis (en) - epiphora, epistrophe (en) - anastrophe, inversion (en) - antiphrasis (en) - apophasis (en) - catachresis (en) - chiazmus - litotész - prolepsis (en) - szókép - nagyítás - megbeszélés, vita - jelmondat, jelszó, mottó, szlogen - alapigazság, mondás - aforizma, velős mondás - epigramma, velős mondás - adage, byword, proverb, saw (en) - banalitás, közhely - közhely, közhelyszerű igazság - varázsige - tízparancsolat - teszt, vizsga - medical report (en) - gyermekvers - pletyka - szájról szájra terjedő hír - Hegyi Beszéd - hitszónoklat, szentbeszéd - reference, source (en) - trilógia - cycle (en) - imagism (en) - account, accounting, account statement (en) - jövedelemkimutatás - mérleg - fogadások, főkönyv - accounting entry, entry, ledger entry (en) - accounting, accounting system, method of accounting (en) - folyószámla[Domaine]

-

 


   Advertising ▼