sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.203s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

nautiek - fishing (en) - beroep, carrière, loopbaan, roeping, vocatie - arbeidsverdeling, specialisatie, specialisme, specialiteit, vakgebied - arbeidsplaats, arbeidsproces, baan, beroep, betrekking, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, plaats, positie, post, werk, werkgelegenheid, werkkring - minister, ministerschap - ambt, ambtsbediening, arbeidsplaats, baan, bediening, betrekking, dienstbetrekking, dienstverband, functie, job, officie, officium, plaats, positie, post, werk, werkkring - leertijd, opleidingstijd - kapiteinschap, meesterschap - co-assistentschap, coschap, co-schap, stage, stageperiode - rulership (en) - rentmeesterschap - bookbinding (en) - houtbewerking, timmermansambacht, timmerwerk - literature (en) - architectuur, bouwkunde, bouwkunst, bouwstijl, bouwtrant - artsenij, artsenijleer, geneeskunde, geneeskunst, medicijn, medicijnen - preventive medicine (en) - alternative medicine (en) - accountancy, boekhouden, boekhouding - kostenberekening, kostprijsberekening, nacalculatie - practice (en) - oogheelkunde, optometrie - role (en) - consulteren, raadplegen - future, next, succeeding (en) - emeritus, rustend - agrariër, agrarisch, landbouwer - commanding, ranking, top-level, top-ranking (en) - administreren, beheren, bestieren, besturen, managen - bedienen, erbarmen, helpen, hoeden, omkijken, ontfermen, passen, toezien, waken, zorgen - beoefenen, praktizeren, uitoefenen, zich oefenen in - aartsbisschoppelijk - bisschoppelijk - professoraal - rabbijns - Bench (en) - ing., ingenieur, ir., onderhoudstechnicus, techneut, technicus, technologe, technoloog - enologist, fermentologist, oenologist (en) - overste - abdis, abt, kloostervader, prior, vader-abt - aborteur - begeleider - accountant, accountants-administratieconsulent, administrateur, boekhouder, boekhoudster, controller, penningmeester, quaestor, quaestrix, schatbewaarder, schatmeester, thesaurier - acteur, akteur, komediant, lid van een troep, speler, toneelspeler - adjudant, aide de camp, generaal-adjudant - adjutant general (en) - administrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflid - administrateur - adverteerder, adverteerster, advertentieblad, huis-aan-huisblad, reclameadviseur, reclameadviseuse, reclameman, reklameadviseur, reklameadviseuse - literary agent (en) - aanstoker, aanstookster, ophitser - akkerbouwer, bouwboer, cultivator, groentekweker, kweekster, kweker, landbouwdeskundige, landbouwer, landbouwkundige, planter, plantster, roefel, teelster, teler - landbouwdeskundige, landbouweconoom, landbouwkundige, landhuishoudkundige - alchemist, alchimist - alpinist, alpiniste, bergbeklimmer, kletteraar - anatome, anatoom, ontleedkundige - eindredacteur, presentator, presentatrice, radio-omroeper, radio-omroepster, televisieomroeper, televisieomroepster - leerjongen, leermeisje, stagiair, stagiaire - archdeacon (en) - archeologe, archeoloog, oudheidkundige - architect, architecte, architekt, architekte, bouwkundige, bouwkundig ingenieur, bouwmeester, designer, ontwerper, vormgever - archivaresse, archivaris - aartspriester, hogepriester, kerkvoogd, kerkvorst, opperpriester, prelaat, primaat - army engineer, military engineer (en) - arrowsmith (en) - art director (en) - artillerist, boordschutter, kanonnier, konstabel, schutterskoning - illustrator, illustratrice - astrologe, astroloog, sterrenkijker, sterrenkijkster, sterrenwichelaar, sterrenwichelaarster - astronaut, astronaute, kosmonaut, kosmonaute, ruimtereiziger, ruimtevaarder, ruimtevaarster - astroloog, astronome, astronoom, hemelbestormer, idealist, sterrenkijker, sterrenkundige, sterrenwichelaar - au pair, vakantiehulp, vakantiekracht - automonteur, mecanicien, mechanicus, sleutelaar, werktuigkundige - aëronaut, aviateur, ballonvaarder, lid van een luchtmacht, luchtvaarder, piloot, vliegenier, vliegenierster, vlieger, vliegster - baboe - baas (en) - kinderarts, pediater - babysit, babysitter, kinderoppas, kinderzitje, oppas - bacteriologe, bacterioloog, bakteriologe, bakterioloog - deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, stadsbode - ballenjongen, ballenmeisje - ballerina, ballerino, balletdanser - banderillero, matador, matadorspel, picador, stierenvechter, stierevechter, toreador, torero - picador - torero (en) - baron, -baron, barones, baronesse, geldmagnaat, koning, magnaat, majesteit, mogol, vrijheer - advocaat - barbediende, barkeeper, barman, kelner, ober - basileus (en) - Batman, oppasser - bode, pedel - bijenhouder, bijenhoudster, iemker, imker - chasseur, piccolo - biochemica, biochemicus - biologe, bioloog, menswetenschapper, natuurvorser - smid - boots, bootsman - bobby - boekhouder - boekhandelaar, boekhandelaarster, boekverkoper - dranksmokkelaar - uitsmijter - fokker, teler - metselaar, metser - brigadecommandant, brigadegeneraal, commodore - Brother (en) - apparatsjik, bureaucraat, bureaucrate, bureaukraat, bureaukrate, dienstklopper - burgemeester, burgervader - hulpkelner - zakenman - zakenvrouw - chef de cuisine - imam, kalief - cameraman - actievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaat - commodore, kapitein, schipper - cardiochirurg, cardiologe, cardioloog, hartchirurg, hartspecialist, hartspecialiste - drager, toonder - cateraar, catering, cateringbedrijf, leverancier van maaltijden - teller, volksteller - eerste minister, minister-president, MP, premier, regeringsleider - minister van financiën - aalmoezenier, kap., kapelaan, legeraalmoezenier, legerpredikant, medepastoor, onderpastoor, veldpredikant, veldprediker - venter - chartered accountant (en) - hoofddirecteur - chiropodist - choreograaf, choreografe - schoonmaker - stomerij - clergyman, clericus, eerw., eerwaarde, geestelijke, herder, zielenherder - clericus, geestelijke, godgeleerde, godsdienstleraar, kerkelijk, klerikus, theoloog - houwer, koempel, kompel, mijnwerker - schoenlapper, schoenmaakster, schoenmaker - columnist, cursiefjesschrijver, stukjesschrijver - ceremoniemeester, commissaris - commandeur, commodore - drukker, drukknoop, letterzetmachine, letterzetter, machinezetter, typograaf, zetmachine, zetter - concessiehouder, concessionaris - dirigent - banketbakker, confiseur, patissier - connection (en) - consul, konsul - chefkok, chef-kok, cuisinier, kok, kokkin, meesterkok - coördinator, coördinatrice, koördinator, koördinatrice - koperslager, kopersmid - copywriter, tekstschrijver - forensisch patholoog-anatoom, forensisch patoloog-anatoom, keuringsarts, lijkschouwer, rechter van instructie, sociaal-geneeskundige - Barbary pirate, corsair (en) - ambachtsman, ambachtsvrouw, bakkersknecht, handwerksman, vakman - croupier - conservator, conservatrice, konservator, konservatrice, museumconservator - administrateur, baljuw, beheerder, bewaarder, conservator, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, drossaard, drost, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, landdrost, meier, official, oppasser, roeper, schout, sluitpost, steekwoord - dairymaid, milkmaid (en) - defense contractor (en) - demograaf, demografe - bekkenbeul, smoelensmid, tandarts, tandheelkundige - dermatologe, dermatoloog, huidarts, huidspecialist - detective, opsporingsambtenaar, rechercheur, speurder, speurhond, speurneus - diagnosticus, patholoog, patholoog-anatome, patholoog-anatoom, patoloog-anatome, patoloog-anatoom - diëtist, diëtiste, voedingsdeskundige - bedrijfsleider, beheerder, bestuurder, dir., directeur, dirk, gerant, manager, regisseur - director, theater director, theatre director (en) - d.j., deejay, discjockey, disc jockey, diskjockey, dj - brander, destillateur, destilleerder, distillateur, distilleerder, stoker, stookster - DA, district attorney (en) - dubbelagent, dubbelspion, dubbelspionne - tolk, vertaler - galeiboef, galeislaaf, grondwerker, infanteriesoldaat - alleenverdiener, broodwinner, kostwinner - ecologist, ecoloog, milieudeskundige, milieufreak, milieukundige - electricien, electromonteur, elektricien, elektromonteur - compilator, compiler, encyclopedist - ing., ingenieur, machinist, machiniste, technicus, treinbestuurder - K.N.O.-arts, keel-,neus- en oorarts, oorarts, oorheelkundige, oorspecialist, otoloog - entomologe, entomoloog, insectenkenner, insektenkenner - etnograaf, etnografe - etnologe, etnoloog, volkenkundige - etymoloog - beul, scherprechter - exporteur, uitvoerder, uitvoerster - uitroeier, verdelger - akkerbouwer, bouwboer - hoefsmid, paardensmid - Father, Padre (en) - fellah (en) - cineast, cineaste, filmer, filmmaakster, filmmaker, filmproducent, filmster - finance minister, minister of finance (en) - brandweerman - visboer, vishandelaar, visvrouw - foreign minister, secretary of state (en) - freelance medewerker, freelance medewerkster, freelancer, free-lancer - bendelid, gangster - vuilnisman, vuilophaler - gaucho - rijkswachter - opperofficier - fondsdokter, huisarts, huisdokter, omnipracticus, ziekenfondsarts, ziekenfondsdokter - aardrijkskundige, geograaf, geografe - aardkundige, geologe, geoloog - landmeter, meetkundige - vergulder - glazenmaker, polijststeen - geitenherder, geitenherderin, geitenhoeder, geitenhoedster - gouverneur-generaal, toean besur - grammaticus - doodgraver, grafdelver - cipier, custos, doelman, doelverdediger, doelwachter, gevangenbewaarder, gevangenbewaarster, goalie, goalkeeper, keeper, kiep, oppasser, roeper, sluitpost, steekwoord - gangster, gewapend persoon, huurdoder, huurmoordenaar - gynaecologe, gynaecoloog, vrouwenarts - barbier, coiffeur, dameskapper, designer, figaro, friseur, haarkapper, haarknipper, hairstylist, kapper, kapster, ontwerper, stilist, vormgever - beul, scherprechter - hoedenmaker, hoedenverkoper - transporteur - hoofdman, opperhoofd, staatshoofd - verzorger - herder, herderin, hoeder, ossedrijver, ossendrijver, schaapherder, veedrijver - Holy Roman Emperor (en) - hortoloog, hovenier, tuinbouwkundige, tuinder - gastheer, gastvrouw, herbergier, herbergierster, hospes, hospita, kotbaas, logementhouder, parasietendrager, waard - immunologist (en) - importeur, invoerder, invoerster - betoger, demonstrant, fuselier, heihaas, infanterist, landsknecht, lansknecht, manifestant, piekenier, piot, voetknecht, zandhaas, zandstuiver - binnenvelder - binnenhuisarchitect, binnenhuisarchitecte, binnenhuisarchitekt, binnenhuisarchitekte, decorateur, huisschilder, interieurontwerper, interieurontwerpster, schilder - assistent-arts, co-assistent, interne arts, internist - clown, hofnar - groothandelaar, groothandelaarster, grossier, stukwerker - jurist, juriste, Justitia, kantonrechter, politierechter, rechter, rechtsgeleerde, richter - kantonrechter - Kaiser (en) - arbeider, handarbeider, handarbeidster, loonarbeider, werkman - lama - landschapsarchitect, tuinarchitect - laskaar - waterkering - bibliothecaresse, bibliothecaris, bibliothekaresse, bibliothekaris - licensed practical nurse, LPN, practical nurse (en) - luitenant-kolonel, overste - lieutenant commander (en) - luitenant-generaal - badjuffrouw, badmeester - kustlichtwachter, lichtwachter, vuurtorenwachter - landmeter - piket, poster, schildwacht, schildwaqcht, scout, verkenner, wacht, wegenwacht - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - kornak - besteller, bestelster, brievenbesteller, brievenbestelster, postauto, postbode - majordomus - manicure - buste, gidsland, mannequin, model, pasdame, paspop - krijgsman te paard - varensman, zeebonk, zeeman, zeerob, zeerot, zeevaarder - metselaar, steenhouwer - mercer (en) - adelborst - accoucheur, vroedvrouw - mikado, tenno - aal, aalmoezenier, legeraalmoezenier, legerpredikant, veldpredikant, veldprediker - melkboer, melkman, melkmeid, melkmeisje, melkvrouw - houwer, koempel, kompel, mijnwerker, mineur - bewindsman, excellentie, min., minister - begrafenisondernemer, lijkbezorger, uitvaartleider - charlatan, kwakzalver - moëddzin, mueddzin, muezzin - molla, mollah, schriftgeleerde, wetgeleerde - muziekcriticus - musketier - mycologist (en) - mytholoog - nieuwslezer, omroeper - broeder, verpleegkundige, verpleger, ziekenbroeder, ziekenverpleger, ziekenzuster, zuster - accoucheur, verloskundige, vroedvrouw - ombudsman, ombudsvrouw - computeroperator, operator, procesoperator - brillenmaakster, brillenmaker, opticien, opticienne - orthodontist - bottenkraker, chiropracticus, kraker - rightfielder, right fielder (en) - centerfielder, center fielder (en) - leftfielder, left fielder (en) - Panchen Lama (en) - bladenman, krantenbezorger, krantenbezorgster, krantenjongen, krantenmeisje - paramedicus - parapsychologe, parapsycholoog - para, parachutespringer, parachutist, paracommando, paratroeper, valschermspringer - Member of Parliament, Parliamentarian (en) - party girl (en) - pasja - bankhouder, lommerdhouder, pandjesbaas - inktkoelie, kantoorbediende, kantoorklerk, kantoorknecht, kantoorpik, klerk, pennelikker - parfumeur - onderofficier - farao - apoteker, apotekeres, apotheker, apothekeres, chemicus, drogist, drogiste, farmaceut, farmaceute, scheikundige - farmacoloog - filologe, filoloog - fotograaf, fotografe - hofdichter - paus, pontifex, pontifex maximus, pope - pornograaf - beoefenaar - pretor - prefect - primus, primusbrander - privédetective, privé-detective - bewerker - beroepskracht, professional, vakman - inspeciënt, inspiciënt, rekwisiteur, requisiteur, toneelmeester - del, dweil, hoer, lellebel, prostitu{#225}{#130}{#225}, prostituee, prostituée, slet, sloerie, snol, taart, teef, vruchtentaart - burg., burgemeester, burgervader - psych, psychiater, zieleknijper, zielknijper - psychotherapeut, psychotherapeute, therapeut - caf{#225}{#130}{#225}houder, tollenaar - publiciteitsagent - kwartiermeester-generaal - Queen's Counsel (en) - radiologic technologist (en) - r{#225}{#148}{#225}ntgenoloog, radiologe, radioloog, röntgenologe, röntgenoloog - huismakelaar, huizenmakelaar, makelaar, makelaar in onroerend goed - schout-bij-nacht - registered nurse, RN (en) - fireman, relief pitcher, reliever (en) - mecanicien, monteur, onderhoudsman, reparateur, technieker - restaurateur - nevenman, rechterhand - popster - halfspeler, middenvelder, middenveldspeler - salesgirl, saleslady, saleswoman (en) - vertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediende - provinciegouverneur - baanbreekster, baanbreker, gids, pionier, scout, verkenner, voortrekker, wegbereider, wegbereidster, wegenwacht - second baseman, second sacker (en) - laagste marineofficier, tweede luitenant - intelligence agent, intelligence officer, operative, secret agent (en) - P.G., PG, procureur-generaal - Secretary General (en) - seismoloog - handelaar, handelsman, koopman, koopvrouw, verkoper - koster, kosteres, sacristein - doodsmak - sjogoen - detaillist, kleinhandelaar, middenstander, neringdoende, wederverkoper, winkelier - impresario, kermisbaas, kermisexploitant, kermisgast, kermisklant, producer, programmamaker, regisseur, theateragent - seiner, seinhuiswachter, seinwachter - edelsmid, zilversmid - assepoes, huissloof, sloof - smokkelaar, smokkelaarster - agoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerkster - specialist, specialiste - specialist, specialiste - persvoorlichter, persvoorlichtster, spreekbuis, woordvoerder, woordvoerster - interpreet, vertolker - starting pitcher (en) - actuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundige - bootwerker, dokwerker, havenarbeider, havenarbeidster, havenwerker, kaaiwerker, laadinrichting, stuwadoor, walwerker - steward - gastvrouw, stewardess - hoekboot, hoeker, straathoer - sultan, sultane - supercarga - fournisseur, leverancier, toeleverancier, toeleveringsbedrijf - dompteur, dompteuse, temmer - committent, opdrachtgeefster, opdrachtgever - assessor, beoordelaar, bijzitter, schade-expert - belastingontvanger - taxidermist - trucker, vrachtwagenchauffeur, vrachtwagenchauffeuse - televisiedominee, televisiepredikant - bankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, verteller - hulpkracht, interim-, noodhulp, uitzendkracht, waarneemster, waarnemer - testpiloot - dakdekker, dekker, rietdekker - third baseman, third sacker (en) - tight end (en) - blikslager - boomchirurg - dictafonist, dictafoniste, tikgeit, tikker, typist, typiste - deurwaarder, gerechtsbode, gerechtsdeurwaarder, gids, paranimf, plaatsaanwijzer - geldschieter, woekeraar, woekeraarster - koster, kosteres - dierenarts, veearts, veterinair - vice-admiraal - vizier - bediende, bewaker, blokhoofd, cipier, havenmeester, herbergmoeder, herbergvader - militair machthebber - adjudant, adjudant-onderofficier, stip - wasvrouw - horlogemaker, horloger, horologe, horoloog - beveiligingsbeambte, beveiligingsfunctionaris, bewaker - min, voedster, vroedvrouw, zoogster - wagenmaker - buitenspeler, vleugel, vleugelspeler - fabrikant, fabrikante, maakster, maker, vervaardiger, vervaardigster - yardie (en) - dierenverzorger, dierverzorger - dierkundige, zoöloge, zoöloog - kracht[Domaine]

-

 


   Advertising ▼