sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.218s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

awl, bodkin, bradawlšídlo - abbatial - consulateambasáda, konzulát - elevator, hoist, liftvýtah - bricklayer, masonzedník - display window, shopwindow, shop window, show windowvitrína - kitchenkuchyň, kuchyně - pipe fitter, plumberinstalatér - city hall, town hall, town house - cinema, motion-picture theater, movie, movie house, movies, movie theater, movie theatre, picture palace, pictures, the picturesbiograf - girdernosič, nosník, traverza - machine toolobráběcí stroj - white, whitenbělat, zbělet - bistrobistro, bufet - column, pillarpilíř, sloup - erect, put up, raise, rear, set uppostavit, stavět, vršit, vybudovat, vztyčit - toolinstrument, nástroj - do away with, eliminate, extinguish, get rid ofhubit, vyřadit - except, exclude, leave off, leave out, omit, take outopominout, vyloučit, vynechat, vypustit - affirm, confirm, corroborate, substantiate, support, sustaindosvědčovat, potvrzovat - building, constructionkonstrukce, stavitelství - erecting, erectionbudova, postavení, stavba - assembly, fabricationmontáž, vymýšlení - shipbuilding, ship buildingloďařství, stavba lodí - prefabricationprefabrikace - building, building industry, construction, construction industry, construction workbudova, stavebnictví, stavitelství - hold up, prop, prop up, shore, shore up, support, sustain, upholdopřít, podepřít, zapřít-1 - destroy, destructzničit - design, plan, stylenavrhnout, projektovat, tvarovat, uzpůsobit, vyvinout - build, construct, make, put upbudovat, postavit vztyčit, vybudovat, vystavět, zbudovat - alter, convert, rebuild, reconstruct, renovateadaptovat - break apart, break up, disassemble, dismantle, take apartdemontovat, rozdělat, rozebrat, rozmontovat - dilapidatechátrat - executable, feasible, practicable, viable, workablemožný, použitelný, proveditelný, uskutečnitelný - control, verifyověřovat - abattoir, block, butchery, chopping block, meat packing house, shambles, slaughterhouse, slaughter-housejatka, jatky - accelerator, accelerator pedal, gas, gas pedal, gun, throttleakcelerátor, plyn - adjustable spanner, adjustable wrench, monkey wrench - adobe, adobe brick, air brick, air-dried brick, green brick, loam brickvepřovice - airdock, hangar, repair shedhangár - air hammer, battery drill, battery-powered drill, jackhammer, pneumatic hammerpneumatické kladivo, pneumatický buchar, sbíječka - anechoic chamber, anechoic room, anechoic sound chamber, free field room, free-field room - antechamber, anteroom, entrance hall, foyer, hall, hallway, lobby, vestibuledvorana, foyer, hala, předpokoj, předsíň, vestibul, vstupní hala - apadana - apartment, flatbyt, garsoniéra, garsonka, komnata - apartment building, apartment house, block of flats, building, premisesbytový dům, činžák, činžovní dům, nájemní dům - apiary, bee housevčelín - apse, apsisapsida - backsaw, back saw - bakehouse, baker, baker's, baker's shop, bakery, bakeshoppekárna, pekařství - ballroom, dance hall, dance palacetaneční sál - balusterkuželka - bandstand, outdoor stage, stand - baluster, balusters, balustrade, banister, bannister, breastwork, bridge railing, handrail, parapetdržadlo, držátko, sloupek zábradlí, sloupkové zábradlí, zábradlí - bartyč - bar - barrel vaulttunelová klenba, valená klenba - bar, barroom, ginmill, pub, saloon, taproombar, salón, výčep - bath, bathroom - battering ramberanidlo - balk, baulk, beam, rafter, timberkláda, krokev, trám - Bedlam, booby hatch, crazy house, cuckoo's nest, fun house, funny farm, funny house, loony bin, madhouse, nuthouse, nut house, sanatorium, snake pit, walk-through fun houseblázinec, mela - apartment, bedchamber, bedroom, chamber, sleeping accommodation, sleeping roomložnice - beehive, hiveúl - bethel - blockblok, oddělení - bitt, bollardpatník, uliční patník, úvazný kůl - bolt, deadboltzástrčka - booth, cubicle, kiosk, stallbouda, box, budka, kabina, kóje, stánek - boudoir - brasseriebrasserie - building, construction, edificebarák, dům, stavba - bullringaréna pro býčí zápasy - bungalow, cottagebungalov, chalupa, chata - cabkabina - cabinkabina, kajuta - bar, cafe, cafeteria, coffee bar, coffeehouse, coffee house, coffee shop, coffee-shop, pubbufet, jídelna - cafeteriakafeterie, restaurace se samooblushou - canteenkantýna, závodní jídelna - capstankotevní vratidlo - caravan inn, caravansary, caravanserai, khan - casern - case, casing - bishop's throne, cathedrabiskupský stolec - ceiling - cell, jail cell, prison cellbuňka, cela, kobka - center, centrecentrum, středisko - chainřetízek - chainsaw, chain sawmotorová pila - alpine hut, chaletbouda, horská bouda, salaš - chamber - bema, chancel, chorus, presbytery, sanctuarychór - chicken coop, coop, hencoop, henhousekurník - Channel Tunnel, chunnel - balcony, circle, dress circle - buzzsaw, buzz saw, circular sawcirkulárka, kotoučová pila - class, classroom, class-room, schoolroomtřída, třída místnost, učebna - clean room, white room - club, clubhouseklub - clutch, clutch pedalpedál spojky, spojka - cobble, cobblestone, pile density, settdlažební kámen, dlažební kostka, kočičí hlava, kostka - compartment - cement mixer, concrete mixermíchačka na cement - confessionalzpovědnice - corner, quoinnároží - angle, corner, nookkout, koutek, roh - corridor, hallkoridor, kuloár, pasáž - cottage, country house, country seatvenkovské sídlo - course, rowřada - court, courtyard, inner court, quadrangle, yarddvůr, nádvoří - byre, cowbarn, cow barn, cowhouse, cowshed, stablekravín - creche, foundling hospitaldětský domov - crowbar, jemmy, jimmy, pinch bar, pry, pry bar, wrecking barpáčidlo, sochor - dacha - death house, death row - deckpaluba - detox, detoxicate, render harmless - dibber, dibbleroubík, sázecí kolík - dining room, dining-roomjídelna - disco, discothequediskotéka - doordveře - doorhandle, door handle, doorknob, handleklika, kulová klika - doorsill, doorstep, thresholdpráh, schod přede dveřmi - door, doorway, room access, thresholddveře, dveřní otvor, vchod - dormer, dormer windowstřešní okénko, střešní okno, vikýř - dorm, dormitory, hall, hall of residence, hostel, residence hall, student hostel, student residencekolej, noclehárna, studentská kolej, studentská ubytovna - drill bit, drilling bit - drum sander, electric sander, sander, sanding machine, smootherválcová bruska - abode, domicile, dwelling, dwelling house, habitation, home, placebyt, bytová jednotka, domov, domů, k sobě, obydlí, obytný dům, příbytek, trvalé bydliště - ellloket - emergency room, ERpohotovost - engineering, engine room - entablature - business house, establishment, large firmzařízení - facade, façade, frontage, frontalfasáda, fronta, průčelí - feedlot - field hospitallazaret - burner, chimney, fireplace, fireside, furnace, hearth, open fireplacekrb, ohniště - flag, flagstone, tilekamenná dlaždice - floor, flooringpodlaha, zem, země - deck, floor, level, storey, storyetáž, plošina, podlaží, poschodí, syžet - floor, trading floor - flush toilet, lavatory, silting method, sluicingsplachovací klozet - fo'c'sle, forecastle - French windowprosklené dveře, skleněné dveře - fulcrum - furring, furring strip - gable, gable end, gable walllomenice, štít, štítová zeď - gazebo, summerhouseletní dům - geodesic dome - greasy spoon - conservatory, glasshouse, greenhouse, hothouse, nursery, sun lounge, sun parlorpařeniště - ground planpůdorys, půdorysný plán - guesthousepenzion, penzión - hacksaw, hack saw, metal sawpilka na kov - Hall of Fame - hand toolruční nástroj - hareem, harem, seraglio, serailharém - cope, coping, headerpříkrov - hedge trimmer - hermitagepoustevna - hippodromearéna - hogan - claw, hookháček, hák, kotva, skoba - hospital, infirmary, wardoddělení, sál - hostel, student lodging, youth hostelmládežnická ubytovna, ubytovna pro mladé - auberge, hostel, hostelry, inn, lodgehostel, noclehárna - hotel, hotel tradehotel, ubytovací zařízení - hotel room - househostinec, kurník - icehouseledárna - ice, ice rink, ice-skating rink, rink, skating rinkkluziště, zimní stadion - jaw - joistpodlahový nosník, polštář, stropní trám - key, starter, starter motorklapka, klávesa, startér - kirkcírkev, kostel - kitchen area, kitchenettekuchyňka, kuchyňský kout - dwelling on stilts, lake dwelling, pile dwellingkolová stavba - lanai - lancet window, scorer knife, scoring knife, scratcher knife - lathesoustruh - latrinelatrína - lawnmower, lawn mower, lawn-mower, mowersekačka, sekačka na trávu, žací stroj - level, spirit levellibela, vodováha - libraryknihovna - den, drawing room, front room, living room, living-room, parlor, parlour, sitting room, sitting-room - locker room - attic, garret, loft, Loftmansarda, podkroví, podkrovní byt, podkrovní místnost, podkrovní světnice - log cabinsrub - lounge, waiting area, waiting room, waiting-roomčekárna, hala, hovorna - fin, louver, louvered panel, louvrežaluzie - machinemašina - machineryaparát, mašinerie, stroj, stroje, strojní zařízení - manor, manor housešlechtická usedlost - mansard, mansard roofmansardová střecha - maypolemáj - asylum, insane asylum, institution, loony bin, lunatic asylum, madhouse, mental home, mental hospital, mental institution, nuthouse, psychiatric hospitalblázinec, psychiatrická léčebna - cutting machine, miller, milling machine, moulding machine, profiler, profiling machinefréza - minaretminaret - ministerium, ministrybudova ministerstva, ministerstvo - friary, monastery - monkey wrench, monkey-wrench - Druidstone, druid stone, graywether, monolith, Saracen boulder, sarsen, sarsen stonemonolit - dead room, dead studio, morgue, mortuarymárnice - mosquemešita - mullionsvislá příčle - navechrámová loď, hlavní loď, loď - business office, officeúřad, úřadovna - opera, opera houseopera, operní dům - operating room, operating theater, operating theatre, operating theatre suite, OR, surgery, theatreoperační sál - orchestra pit, pitparter - bay, oriel, oriel windowarkýř - outbuildingpřístavba - earth-closet, jakes, outhouse, privykůlna - pagodapagoda - paint scraper, palette knifestěrka - buttery, larder, pantrykomora, spíž - paper cutter - manse, parsonage, presbytery, rectory, vicaragefara, vikářství - Parthenon - paternosterotčenáš, páternoster - patio, terraceterasa - cake shop, confectioner's, confectioner's shop, confectionery, patisseriecukrárna, cukrářství - foot lever, foot pedal, pedal, treadlepedál, šlapadlo, šlapka - pediment - penthouse, penthouse apartment, penthouse flatpůdní byt, střešní byt - picture window - house of God, house of prayer, house of worship, place of worshipnáboženská budova - architectural plan, planplán - pair of pliers, pincers, pliers, plyersklepeta - porch, verandahpřístřešek, veranda - porticoarkáda, sloupořadí - presbyterypresbytář, presbyterium - mechanical press, press - Monastir, prioryBitola, převorství - gin mill, pothouse, pub, public house, saloon, taphousehospoda, hostinec, restaurace - rail, railinghrazení, zábradlí - reception roomhotelová recepce - dining hall, refectoryjídelna, menza, refektář - residencebydliště, dům, rezidence, sídelní budova, sídlo - eatery, eating house, eating place, restaurantrestaurace, stravovna - rink, skating rink, skating-rinkkluziště, kluziště pro kolečkové brusle - coulier arm, draw lever, looper arm, loop forming lever, rocker arm, valve rocker - rood screen - roof - roommístnost, pokoj, světnice - rosace, rosette, rose windowrozeta, růžicové okno - card-room, game room, games-room, playroom, rumpus roomdětský pokoj, herna - sauna, sauna bath, sweat roomsauna - saw set - scaffold, scaffolding, staginglešení - school, schoolhouseškola - screen, screen doorsíťové dveře - dandle board, seesaw, teeter, teeterboard, teetertotter, teeter-totter, tilting boardhoupačka - set square, set-square - business, shop, storekrám, obchod, podnik, prodejna - signal box, signal tower - fanlight, skylightstropní světlík, světlík - skyscraper - smoking roomkuřácký salónek - soldering iron, soldering-ironpájedlo - space bar - speakeasy - arena, bowl, sports stadium, stadiumstadion, stadión - post, stanchion, steel column, structural steel column, uprightstojka - stileschůdky přes ohradu - stonefasádní kámen, kámen, tesaný kámen - storage room, storehouse, storeroom, stowageskladiště, skladovací místnost - solarium, sun lounge, sun parlor, sun parlour, sunporch, sun porch, sunroom, tanning bedsolárium - sunroof, sunshine-roofposuvná střecha - synagogue, tabernacle, templesynagoga, synagóga - tab, tab key - tap wrench - inn, tap house, tavernhostinec, pohostinské zařízení - teahouse, tea parlor, tea parlour, tearoom, tea room, tear-stained, teashopčajovna, kavárna, uslzený - booth, box, cabin, call box, call-box, kiosk, pay-phone, phone booth, phone box, public phone box, telephone booth, telephone box, telephone kioskhovorna, telefonní automat, telefonní budka, telefonní kabina - telegraph pole, telegraph post, telephone poletelegrafní sloup, telegrafní stožár - teepee, tepee, tipi - third railnapájecí kolejnice - crosstie, railroad tie, railway sleeper, sleeper, tiepražec - bathroom, can, john, lav, lavatory, privy, toiletpříslušenství, toaleta, toaletní, záchod - can, commode, crapper, pot, potty, stool, throne, toiletklozet, záchod - toothpickpárátko - torque wrenchmomentový klíč - town hallradnice - transepttransept - crossbar, crossbeam, crosspiece, ledger, trave, traverse, traverse beampříčka, příčná rozpěra, příčná vzpěra - try squarepříložný úhelník - T-squarepříložník - tunnelpodzemní chodba, tunel - urinalmušle, pisoár - vacation home - gallery, porch, sun lounge, sun parlor, sun porch, veranda, verandah - sacristy, vestrysakristie, zákristie - voting boothvolební budka - voussoir - strake, walebočnice - wall - basin, lavatory, sink, washbasin, washbowl, washstandumyvadlo, umývadlo - hydrant, tap, water faucet, water taphydrant, vodovodní kohout - bagnio, bawdyhouse, bordello, brothel, cathouse, house of ill repute, house of prostitution, sporting house, whorehousebordel - wigwamvigvam - windowvýklad - windowokenní otvor, okno - spanner, wrenchfrancouzský klíč, hasák, klíč - erraticness, fickleness, instability, unstablenessnestabilnost, nestálost - immutability, stability, stableness, steadinesspevnost, pravidelnost, rovnováha - cadaster, cadastrekatastr, pozemková kniha - boarding schoolinternátní škola - Mount Vernon - applied scientist, engineer, technologistinženýr, technik, technolog - army engineer, military engineer - builder, constructorstavbař, stavitel - defense contractor - electrician, lineman, linesmanelektrikář, elektrotechnik - geometer, geometricianpíďalka - hauler, haulierdopravce - locater, locator - mason, stonedresser, stonemasonkameník, zedník - coder, computer programmer, programmer, software engineer-ka, programátor, softwarový inženýr - thatcher - da Vinci, Leonardo, Leonardo da Vinci - adhesive friction, grip, tractionstah, trakce - atomic number 14, Si, siliconkřemík - pumice, pumice stonepemza - glue, gum, mucilageklih, klovatina - cementcement, lepidlo, pojivo, tmel - dimensioning, network dimensioning, network provisioning, proportioning, provisioning, size, sizing - ferroconcrete, reinforced concreteželezobeton - hydraulic cement, Portland cementportlandský cement - bentonite, colloidal clay, denver mud, montmorillonite, swelling clay - concretebeton - fiberglass, fibreglass, glass fibrelaminát, laminátový, skleněné vlákno, sklolaminát - bitumensmola, smůla, živice - pitch, tardehet - coal tarkamenouhelný dehet - calcite, Iceland crystall, Iceland-sparkalcit - calcium carbonateuhličitan vápenatý - lino, linoleumlinoleum - constructional timber, construction timber, lumber, structural lumber, structural timber, timberdřevo, řezivo, stavební dříví - sandstonepískovec - porphyritic rock, porphyryporfyr - chipboard, fiberboard, fibreboard, hardboardhobra[Domaine]

-

 


   Advertising ▼