sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.047s


 » 

analogical dictionary

šídlo - abbatial (en) - ambasáda, konzulát - výtah - zedník - vitrína - kuchyň, kuchyně - instalatér - city hall, town hall, town house (en) - biograf - nosič, nosník, traverza - obráběcí stroj - bělat, zbělet - bistro, bufet - pilíř, sloup - postavit, stavět, vršit, vybudovat, vztyčit - instrument, nástroj - hubit, vyřadit - opominout, vyloučit, vynechat, vypustit - dosvědčovat, potvrzovat - konstrukce, stavitelství - budova, postavení, stavba - montáž, vymýšlení - loďařství, stavba lodí - prefabrikace - budova, stavebnictví, stavitelství - opřít, podepřít, zapřít-1 - zničit - navrhnout, projektovat, tvarovat, uzpůsobit, vyvinout - budovat, postavit vztyčit, vybudovat, vystavět, zbudovat - adaptovat - demontovat, rozdělat, rozebrat, rozmontovat - chátrat - možný, použitelný, proveditelný, uskutečnitelný - ověřovat - jatka, jatky - akcelerátor, plyn - adjustable spanner, adjustable wrench, monkey wrench (en) - vepřovice - hangár - pneumatické kladivo, pneumatický buchar, sbíječka - anechoic chamber, anechoic room, anechoic sound chamber, free field room, free-field room (en) - dvorana, foyer, hala, předpokoj, předsíň, vestibul, vstupní hala - apadana (en) - byt, garsoniéra, garsonka, komnata - bytový dům, činžák, činžovní dům, nájemní dům - včelín - apsida - backsaw, back saw (en) - pekárna, pekařství - taneční sál - kuželka - bandstand, outdoor stage, stand (en) - držadlo, držátko, sloupek zábradlí, sloupkové zábradlí, zábradlí - tyč - bar (en) - tunelová klenba, valená klenba - bar, salón, výčep - bath, bathroom (en) - beranidlo - kláda, krokev, trám - blázinec, mela - ložnice - úl - bethel (en) - blok, oddělení - patník, uliční patník, úvazný kůl - zástrčka - bouda, box, budka, kabina, kóje, stánek - boudoir (en) - brasserie - barák, dům, stavba - aréna pro býčí zápasy - bungalov, chalupa, chata - kabina - kabina, kajuta - bufet, jídelna - kafeterie, restaurace se samooblushou - kantýna, závodní jídelna - kotevní vratidlo - caravan inn, caravansary, caravanserai, khan (en) - casern (en) - case, casing (en) - biskupský stolec - ceiling (en) - buňka, cela, kobka - centrum, středisko - řetízek - motorová pila - bouda, horská bouda, salaš - chamber (en) - chór - kurník - Channel Tunnel, chunnel (en) - balcony, circle, dress circle (en) - cirkulárka, kotoučová pila - třída, třída místnost, učebna - clean room, white room (en) - klub - pedál spojky, spojka - dlažební kámen, dlažební kostka, kočičí hlava, kostka - compartment (en) - míchačka na cement - zpovědnice - nároží - kout, koutek, roh - koridor, kuloár, pasáž - venkovské sídlo - řada - dvůr, nádvoří - kravín - dětský domov - páčidlo, sochor - dacha (en) - death house, death row (en) - paluba - detox, detoxicate, render harmless (en) - roubík, sázecí kolík - jídelna - diskotéka - dveře - klika, kulová klika - práh, schod přede dveřmi - dveře, dveřní otvor, vchod - střešní okénko, střešní okno, vikýř - kolej, noclehárna, studentská kolej, studentská ubytovna - drill bit, drilling bit (en) - válcová bruska - byt, bytová jednotka, domov, domů, k sobě, obydlí, obytný dům, příbytek, trvalé bydliště - loket - pohotovost - engineering, engine room (en) - entablature (en) - zařízení - fasáda, fronta, průčelí - feedlot (en) - lazaret - krb, ohniště - kamenná dlaždice - podlaha, zem, země - etáž, plošina, podlaží, poschodí, syžet - floor, trading floor (en) - splachovací klozet - fo'c'sle, forecastle (en) - prosklené dveře, skleněné dveře - fulcrum (en) - furring, furring strip (en) - lomenice, štít, štítová zeď - letní dům - geodesic dome (en) - greasy spoon (en) - pařeniště - půdorys, půdorysný plán - penzion, penzión - pilka na kov - Hall of Fame (en) - ruční nástroj - harém - příkrov - hedge trimmer (en) - poustevna - aréna - hogan (en) - háček, hák, kotva, skoba - oddělení, sál - mládežnická ubytovna, ubytovna pro mladé - hostel, noclehárna - hotel, ubytovací zařízení - hotel room (en) - hostinec, kurník - ledárna - kluziště, zimní stadion - jaw (en) - podlahový nosník, polštář, stropní trám - klapka, klávesa, startér - církev, kostel - kuchyňka, kuchyňský kout - kolová stavba - lanai (en) - lancet window, scorer knife, scoring knife, scratcher knife (en) - soustruh - latrína - sekačka, sekačka na trávu, žací stroj - libela, vodováha - knihovna - den, drawing room, front room, living room, living-room, parlor, parlour, sitting room, sitting-room (en) - locker room (en) - mansarda, podkroví, podkrovní byt, podkrovní místnost, podkrovní světnice - srub - čekárna, hala, hovorna - žaluzie - mašina - aparát, mašinerie, stroj, stroje, strojní zařízení - šlechtická usedlost - mansardová střecha - máj - blázinec, psychiatrická léčebna - fréza - minaret - budova ministerstva, ministerstvo - friary, monastery (en) - monkey wrench, monkey-wrench (en) - monolit - márnice - mešita - svislá příčle - chrámová loď, hlavní loď, loď - úřad, úřadovna - opera, operní dům - operační sál - parter - arkýř - přístavba - kůlna - pagoda - stěrka - komora, spíž - paper cutter (en) - fara, vikářství - Parthenon (en) - otčenáš, páternoster - terasa - cukrárna, cukrářství - pedál, šlapadlo, šlapka - pediment (en) - půdní byt, střešní byt - picture window (en) - náboženská budova - plán - klepeta - přístřešek, veranda - arkáda, sloupořadí - presbytář, presbyterium - mechanical press, press (en) - Bitola, převorství - hospoda, hostinec, restaurace - hrazení, zábradlí - hotelová recepce - jídelna, menza, refektář - bydliště, dům, rezidence, sídelní budova, sídlo - restaurace, stravovna - kluziště, kluziště pro kolečkové brusle - coulier arm, draw lever, looper arm, loop forming lever, rocker arm, valve rocker (en) - rood screen (en) - roof (en) - místnost, pokoj, světnice - rozeta, růžicové okno - dětský pokoj, herna - sauna - saw set (en) - lešení - škola - síťové dveře - houpačka - set square, set-square (en) - krám, obchod, podnik, prodejna - signal box, signal tower (en) - stropní světlík, světlík - skyscraper (en) - kuřácký salónek - pájedlo - space bar (en) - speakeasy (en) - stadion, stadión - stojka - schůdky přes ohradu - fasádní kámen, kámen, tesaný kámen - skladiště, skladovací místnost - solárium - posuvná střecha - synagoga, synagóga - tab, tab key (en) - tap wrench (en) - hostinec, pohostinské zařízení - čajovna, kavárna, uslzený - hovorna, telefonní automat, telefonní budka, telefonní kabina - telegrafní sloup, telegrafní stožár - teepee, tepee, tipi (en) - napájecí kolejnice - pražec - příslušenství, toaleta, toaletní, záchod - klozet, záchod - párátko - momentový klíč - radnice - transept - příčka, příčná rozpěra, příčná vzpěra - příložný úhelník - příložník - podzemní chodba, tunel - mušle, pisoár - vacation home (en) - gallery, porch, sun lounge, sun parlor, sun porch, veranda, verandah (en) - sakristie, zákristie - volební budka - voussoir (en) - bočnice - wall (en) - umyvadlo, umývadlo - hydrant, vodovodní kohout - bordel - vigvam - výklad - okenní otvor, okno - francouzský klíč, hasák, klíč - nestabilnost, nestálost - pevnost, pravidelnost, rovnováha - katastr, pozemková kniha - internátní škola - Mount Vernon (en) - inženýr, technik, technolog - army engineer, military engineer (en) - stavbař, stavitel - defense contractor (en) - elektrikář, elektrotechnik - píďalka - dopravce - locater, locator (en) - kameník, zedník - -ka, programátor, softwarový inženýr - thatcher (en) - da Vinci, Leonardo, Leonardo da Vinci (en) - stah, trakce - křemík - pemza - klih, klovatina - cement, lepidlo, pojivo, tmel - dimensioning, network dimensioning, network provisioning, proportioning, provisioning, size, sizing (en) - železobeton - portlandský cement - bentonite, colloidal clay, denver mud, montmorillonite, swelling clay (en) - beton - laminát, laminátový, skleněné vlákno, sklolaminát - smola, smůla, živice - dehet - kamenouhelný dehet - kalcit - uhličitan vápenatý - linoleum - dřevo, řezivo, stavební dříví - pískovec - porfyr - hobra[Domaine]

-