sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.124s


 » 

analogical dictionary

otonomi, pemerintahan sendiribağımsızlık, hürriyet, istiklâl, muhtariyet, otonomi, özgürlük, serbestlik - plebisit - fasismefaşism, Faşizm - unjuk kerjauygulama, yapma - adopsievlât edinme - seçim - pemilihan kembali, setengahyarı, yarım, yeniden seçilme - referendumhalkoylaması, halk oylaması, referandum - hak suaraoy, rey - pemilihan umumgenel seçim - primary, primary election (en) - pemilihanoy, oy verme, rey - gizli oy - veto (en) - membuat kokohdengelemek, dengeye kavuşturmak, istikrarlı hale getirmek, kımıldamaz yapmak, stabilize etmek - aktivis kampanyekampanyaya katılan kimse - penduduk, warganegarahemşehri, kentli, şehirli, uyruk, vatandaş, yurttaş - pemberlakuanuygulama - pemerintahandevlet, idare, ilgililer, yetkili merciler, yönetim - eşitlikçi kimse, kölelik karşıtı kimse - azat edilmiş köle, onursal hemşehri, özgür adam - bangsaetnik grup, halk - göç etmek, göç etmek0 - antusiasfırsatı ganimet bilmek - tedhişçilik - menjadi calonadaylık, seçim kampanyası - memberi jaminangaranti vermek/etmek - toplumsal kontrol - sanction (en) - pemerintahanyöneticilik, yönetim - pemaksaan, pembebanankülfet, yükleme, yürürlüğe koyma, zahmet - sosyalleşme - yetiştirme - delege etme - pemiskinanfakirleştirme, yoksullaştırma - penenangansakinleştirme, yatıştırma - conciliation, placation, propitiation (en) - uluslararasılaşma - diskriminasiayrım, ayrımcılık - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - akrabasını tutma, akrabaya ayrıcalık yapma - rasialismeırkçılık - cinsiyet ayrımı - antifeminism, chauvinism, male chauvinism (en) - pembakuanstandardizasyon - stabilisasidengeli kılma - direniş, mukavemet - membelamüdafaa etmek, savunmak - action (en) - dukungandestek, destekleme - avukatlık, müdafaa, savunma, tarafını tutma - destek, himaye, lütuf, yardım - uang sumbangan sponsorfinansörlük, sponsorluk - pengesahan, pengukuhanciro, destek, onay, onaylama - persetujuanuygun bulma - demokratikleştirme - peran sertakatılma, katılım - tahta oturtmak - certify, endorse, indorse (en) - memberi suaraoy vermek - liberalleştirmek - mewakilitemsilciliğini yapmak, temsil etmek, vekalet etmek - memerintahhükmetmek, idare etmek, yönetmek - çektirmek, eziyet etmek, üzmek - bersifat kotaprajakentsel, şehre ait - fasisfaşist - patriotismevatanseverlik - defence policy, defence program, defense policy, defense program (en) - Chartism, chartist movement (en) - ilmu politikidarî ilimler, politika, politika bilimi, siyasal bilgiler, siyaset, siyaset bilimi - jeopolitik - anarkismeanarşızm - Machiavellianism (en) - centrism, moderatism (en) - kekolotanmuhafazakarlık, tutuculuk - reaction (en) - demokrasi, demokratlık - sosyal demokrasi - elitizm, seçkincilik - ekstremismeaşırılık - federalism (en) - neoliberalism, neo-liberalism (en) - libertarianism (en) - monarşizm, tek erklik - Negritude (en) - progressivism (en) - köktencilik, radikalizm - cumhuriyetçilik - utopian socialism (en) - asker zihniyeti, militarizm, savaşçı siyaset - kebijaksanaan, politiksiyaset - social policy (en) - aksi peduliayrıcalıklı davranma, hakça davranış, kayırma - foreign policy (en) - interference, intervention (en) - noninterference, nonintervention (en) - manifest destiny (en) - soyutlanma politikası - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - pembangkangangörüş ayrılığı, muhalefet - debatmüzakere, tartışma - pemasangankurma, yerleştirme - penobatantaç giyme töreni - silâhlanma yarışı - campaign, political campaign, run (en) - IRA, Irish Republican Army, Provisional IRA, Provisional Irish Republican Army, Provos (en) - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - İngiliz Milletler Topluluğu, İngiliz Uluslar Topluluğu - kalangan istanasaray halkı - sürgündeki hükümet - yerel yönetim - bangsahalk, vatandaşlar - kelompok pemilihseçmen, seçmenler - senatsenato - Senate, U.S. Senate, United States Senate, US Senate (en) - House of Representatives, U.S. House, U.S. House of Representatives, United States House of Representatives, US House, US House of Representatives (en) - British House of Commons, House of Commons (en) - British House of Lords, House of Lords (en) - dewan legislatifmeclis, millet meclisi, parlamento, yasama kurulu, yasama organı - legislative council (en) - Özgür Dünya - Üçüncü Dünya - bangsa, negaraeyalet, memleket, ülke, ulus - Nazi Germany, Third Reich (en) - member (en) - allies (en) - Arap Ligi - Uni EropaAB, Avrupa Birliği - NATOKuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, Kuzey Atlantik Asamblesi, Kuzey Atlantik Paktı, NATO - Amerikan Devletleri Örgütü - OPEC, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı - süper güç - şehir devleti, site kent - devlet - halk, kitle, sokaktaki adam, yığın - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - jumlah pemilihseçim bölgesi - electoral college (en) - machine, political machine (en) - popular front (en) - uluslararası kuruluş, uluslararası örgüt - Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT - Perserikatan Bangsa-Bangsa - konfederasibirleşmiş devletler topluluğu, birlik, federasyon, konfederasyon - federasifederasyon - birlik - majelis, ruanganmeclis, senato, senato/meclis salonu - parlemenmillet meclisi, parlamento, yasama meclisi - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sendikacılık, sendikalizm - cadre, cell (en) - resistance, underground (en) - republikdemokrasi - egemenlik, hegemonya, üstünlük - oligarşi - plutokrasi, zenginerki, zenginler idaresi - teknokrasi - monarkimonarşi, mutlakiyet - iki hükümdarlı yönetim - koloni - delegasi, perwakilandelegasyon, heyet, komisyon, misyon, temsilciler heyeti - diplomatic mission (en) - kediktatorandikta rejimi, diktatörlük - police state (en) - gerakanakım, dava, hareket - politik hareket, siyasi hareket - Age of Reason, Enlightenment (en) - kasaba - rotten borough (en) - İngilizler - orang PerancisFransız, fransızlar - administratoridareci, yönetici - belediye meclisi üyesi - anarkis, pemberontakanarşist - apostol, havari, lider, öncü - Blimp, Colonel Blimp (en) - demokratdemokrat - din değiştiren kimse, dininden dönmüş kimse - yeniçeri - patriotvatansever - politikuspolitikacı, siyasetçi - distrikmülkî amir - penganut paham kanansağcı - ayrılma yanlısı, ayrılıkçı - Secretary General (en) - sosyal görevli, sosyal yardım uzmanı - Speaker (en) - pejuang hak pilih wanitakadınların oy verme hakkını savunan kadın - union representative (en) - pemilihseçmen - Malcolm Little, Malcolm X (en) - selisihçoğunluk, mutlak çoğunluk, oy çokluğu, salt çoğunluk - office, power (en) - peace (en) - anarki, tanpa pemerintahananarşi, kanunsuzluk, karışklık - savaş - perang dinginsoğuk harp, soğuk savaş - kemerdekaanbağımsızlık, istiklal, istiklâl, özgürlük - kemandirian, swa sembadakendi kendine yetme[Domaine]

-

 


   Advertising ▼