sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.109s


 » 

analogical dictionary

bağımsızlık, hürriyet, istiklâl, muhtariyet, otonomi, özgürlük, serbestlikotonomi, pemerintahan sendiri - plebisit - faşism, Faşizmfasisme - uygulama, yapmaunjuk kerja - evlât edinmeadopsi - seçim - yarı, yarım, yeniden seçilmepemilihan kembali, setengah - halkoylaması, halk oylaması, referandumreferendum - oy, reyhak suara - genel seçimpemilihan umum - primary, primary election (en) - oy, oy verme, reypemilihan - gizli oy - veto (en) - dengelemek, dengeye kavuşturmak, istikrarlı hale getirmek, kımıldamaz yapmak, stabilize etmekmembuat kokoh - kampanyaya katılan kimseaktivis kampanye - hemşehri, kentli, şehirli, uyruk, vatandaş, yurttaşpenduduk, warganegara - uygulamapemberlakuan - devlet, idare, ilgililer, yetkili merciler, yönetimpemerintahan - eşitlikçi kimse, kölelik karşıtı kimse - azat edilmiş köle, onursal hemşehri, özgür adam - etnik grup, halkbangsa - göç etmek, göç etmek0 - fırsatı ganimet bilmekantusias - tedhişçilik - adaylık, seçim kampanyasımenjadi calon - garanti vermek/etmekmemberi jaminan - toplumsal kontrol - sanction (en) - yöneticilik, yönetimpemerintahan - külfet, yükleme, yürürlüğe koyma, zahmetpemaksaan, pembebanan - sosyalleşme - yetiştirme - delege etme - fakirleştirme, yoksullaştırmapemiskinan - sakinleştirme, yatıştırmapenenangan - conciliation, placation, propitiation (en) - uluslararasılaşma - ayrım, ayrımcılıkdiskriminasi - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - akrabasını tutma, akrabaya ayrıcalık yapma - ırkçılıkrasialisme - cinsiyet ayrımı - antifeminism, chauvinism, male chauvinism (en) - standardizasyonpembakuan - dengeli kılmastabilisasi - direniş, mukavemet - müdafaa etmek, savunmakmembela - action (en) - destek, desteklemedukungan - avukatlık, müdafaa, savunma, tarafını tutma - destek, himaye, lütuf, yardım - finansörlük, sponsorlukuang sumbangan sponsor - ciro, destek, onay, onaylamapengesahan, pengukuhan - uygun bulmapersetujuan - demokratikleştirme - katılma, katılımperan serta - tahta oturtmak - certify, endorse, indorse (en) - oy vermekmemberi suara - liberalleştirmek - temsilciliğini yapmak, temsil etmek, vekalet etmekmewakili - hükmetmek, idare etmek, yönetmekmemerintah - çektirmek, eziyet etmek, üzmek - kentsel, şehre aitbersifat kotapraja - faşistfasis - vatanseverlikpatriotisme - defence policy, defence program, defense policy, defense program (en) - Chartism, chartist movement (en) - idarî ilimler, politika, politika bilimi, siyasal bilgiler, siyaset, siyaset bilimiilmu politik - jeopolitik - anarşızmanarkisme - Machiavellianism (en) - centrism, moderatism (en) - muhafazakarlık, tutuculukkekolotan - reaction (en) - demokrasi, demokratlık - sosyal demokrasi - elitizm, seçkincilik - aşırılıkekstremisme - federalism (en) - neoliberalism, neo-liberalism (en) - libertarianism (en) - monarşizm, tek erklik - Negritude (en) - progressivism (en) - köktencilik, radikalizm - cumhuriyetçilik - utopian socialism (en) - asker zihniyeti, militarizm, savaşçı siyaset - siyasetkebijaksanaan, politik - social policy (en) - ayrıcalıklı davranma, hakça davranış, kayırmaaksi peduli - foreign policy (en) - interference, intervention (en) - noninterference, nonintervention (en) - manifest destiny (en) - soyutlanma politikası - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - görüş ayrılığı, muhalefetpembangkangan - müzakere, tartışmadebat - kurma, yerleştirmepemasangan - taç giyme törenipenobatan - silâhlanma yarışı - campaign, political campaign, run (en) - IRA, Irish Republican Army, Provisional IRA, Provisional Irish Republican Army, Provos (en) - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - İngiliz Milletler Topluluğu, İngiliz Uluslar Topluluğu - saray halkıkalangan istana - sürgündeki hükümet - yerel yönetim - halk, vatandaşlarbangsa - seçmen, seçmenlerkelompok pemilih - senatosenat - Senate, U.S. Senate, United States Senate, US Senate (en) - House of Representatives, U.S. House, U.S. House of Representatives, United States House of Representatives, US House, US House of Representatives (en) - British House of Commons, House of Commons (en) - British House of Lords, House of Lords (en) - meclis, millet meclisi, parlamento, yasama kurulu, yasama organıdewan legislatif - legislative council (en) - Özgür Dünya - Üçüncü Dünya - eyalet, memleket, ülke, ulusbangsa, negara - Nazi Germany, Third Reich (en) - member (en) - allies (en) - Arap Ligi - AB, Avrupa BirliğiUni Eropa - Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, Kuzey Atlantik Asamblesi, Kuzey Atlantik Paktı, NATONATO - Amerikan Devletleri Örgütü - OPEC, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı - süper güç - şehir devleti, site kent - devlet - halk, kitle, sokaktaki adam, yığın - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - seçim bölgesijumlah pemilih - electoral college (en) - machine, political machine (en) - popular front (en) - uluslararası kuruluş, uluslararası örgüt - Bağımsız Devletler Topluluğu, BDT - Perserikatan Bangsa-Bangsa - birleşmiş devletler topluluğu, birlik, federasyon, konfederasyonkonfederasi - federasyonfederasi - birlik - meclis, senato, senato/meclis salonumajelis, ruangan - millet meclisi, parlamento, yasama meclisiparlemen - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sendikacılık, sendikalizm - cadre, cell (en) - resistance, underground (en) - demokrasirepublik - egemenlik, hegemonya, üstünlük - oligarşi - plutokrasi, zenginerki, zenginler idaresi - teknokrasi - monarşi, mutlakiyetmonarki - iki hükümdarlı yönetim - koloni - delegasyon, heyet, komisyon, misyon, temsilciler heyetidelegasi, perwakilan - diplomatic mission (en) - dikta rejimi, diktatörlükkediktatoran - police state (en) - akım, dava, hareketgerakan - politik hareket, siyasi hareket - Age of Reason, Enlightenment (en) - kasaba - rotten borough (en) - İngilizler - Fransız, fransızlarorang Perancis - idareci, yöneticiadministrator - belediye meclisi üyesi - anarşistanarkis, pemberontak - apostol, havari, lider, öncü - Blimp, Colonel Blimp (en) - demokratdemokrat - din değiştiren kimse, dininden dönmüş kimse - yeniçeri - vatanseverpatriot - politikacı, siyasetçipolitikus - mülkî amirdistrik - sağcıpenganut paham kanan - ayrılma yanlısı, ayrılıkçı - Secretary General (en) - sosyal görevli, sosyal yardım uzmanı - Speaker (en) - kadınların oy verme hakkını savunan kadınpejuang hak pilih wanita - union representative (en) - seçmenpemilih - Malcolm Little, Malcolm X (en) - çoğunluk, mutlak çoğunluk, oy çokluğu, salt çoğunlukselisih - office, power (en) - peace (en) - anarşi, kanunsuzluk, karışklıkanarki, tanpa pemerintahan - savaş - soğuk harp, soğuk savaşperang dingin - bağımsızlık, istiklal, istiklâl, özgürlükkemerdekaan - kendi kendine yetmekemandirian, swa sembada[Domaine]

-

 


   Advertising ▼