sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.218s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

boğaz, farenks, gırtlak, hançere, imik - bıngıldak - burun, surat, yüz - metakarpus - küçük azı dişi - lutt, nisa, rinnanibubiberon emziği, emzik, meme başı, meme başı/ucu, şişe emziği, yalancı meme - sebaceous matter, sebum, skin fat, tallow (en) - fovea, fovea centralis (en) - lahkamineotopsi - rasvkudeyağdoku - popliteal vein, vena poplitea (en) - brachiocephalic vein, innominate vein, vena brachiocephalica (en) - ejaculatory duct (en) - vasoconstriction (en) - hirve sarvgeyik boynuzu - pseudopod, pseudopodium (en) - blastocele, blastocoel, blastocoele, cleavage cavity, segmentation cavity (en) - loodecenin, dölüt - yumurtlama borusu - archenteron (en) - blastopore (en) - korda - amnion, amnios, amniotic sac (en) - chorion (en) - allantois (en) - pöialbaş parmak, eldiven baş parmağı - pugukursak, sindirim kesesi - hariibik - lades kemiği - lades kemiği, süspansiyon kolu - hair (en) - sensory hair, vibrissa, whisker (en) - ctenidium (en) - börkenek, kursak, mide, taşlık - böcek kanadını saran kabuk - küünispençe tırnağı, yırtıcı kuş pençesi - küünis, sõrgkıskaç - ots, pära, sabakuyruk - ayak - meme - işkembe - kırkbayır - abomasum, fourth stomach (en) - lateral line, lateral line organ (en) - pelvic fin, ventral fin (en) - balık kılçığı, kılçık - preen gland, uropygial gland (en) - telek - karakeçi balığı - amnic, amnionic, amniotic (en) - magistraal-, tuiksoone-atar damara benzer veya atar damarla ilgili - prothorax (en) - caecal, cecal (en) - excretory (en) - kalça kemiğine ait, uyluk ile ilgili - dirsek kemiğine ait - göbek, göbek ile ilgili - südame-kalbe ait - cardiovascular (en) - üst deriye ait - ectodermal, ectodermic (en) - göz yaşartıcı - glottal (en) - genitaalnecinsel organlar ile ilgili - gırtlak - emaka-annesi bir babası ayrı olan, dölyatağı, dölyatağına ait, rahim - synaptic (en) - akciğer, akciğer hastalığı olan, akciğerli - boğaz, gırtlak - karın boşluğu ile ilgili - näärme-salgıbezlerine ait - idrarla ilgili, ürik - secondary sex character, secondary sex characteristic, secondary sexual characteristic (en) - keha, organismbeden, gövde, vücut - anatoomia, füüsis, lihaanatomi, beden, gövde, insan vücudu, vücut, yapıbilim - laip, surnukehacansız beden, cansız vücut, ceset, ölü - apparatus (en) - bölge - sulcus (en) - central sulcus, fissure of Rolando, Rolando's fissure, sulcus centralis (en) - erogenous zone (en) - omurga - chiasm, chiasma, decussation (en) - chiasma opticum, optic chiasm, optic chiasma (en) - kaburga - ağ, pleksus, şebeke, sinir ağı, sinir örgüsü - nerve plexus (en) - sistem - nahkcilt, deri, ten - epitelyum, gözeli doku - epidermis, üstderi - endothelium (en) - mesothelium (en) - alt deri, esas deri - macula, macule (en) - milium, whitehead (en) - rasupunnsiyah nokta - poorgözenek - juha, toruvücut kanalı - microtubule (en) - nephron, uriniferous tubule (en) - glomerulus (en) - traktvücut kanalı - kanal, yol - avausaçıklık, delik - hava deliği, solungaç yarığı, solunum deliği - kanalkanal, yemek borusu/kanalı - antrum Highmori, antrum of Highmore, maxillary antrum, maxillary sinus, nasal sinuses, paranasal sinuses (en) - sinüs - juus, karvkıl, tüy - keçi sakalı - kudedoku - lihabeden - atheroma (en) - cellulite (en) - kont, luukılçık - kederluuaşık, aşık kemiği - navicular, os scaphoideum, scaphoid bone (en) - lunate bone, os lunatum, semilunar bone (en) - cuneiform bone, os triquetrum, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone (en) - os pisiforme, pisiform, pisiform bone (en) - os trapezoideum, trapezoid, trapezoid bone (en) - capitate, capitate bone, os capitatum (en) - hamate, hamate bone, os hamatum, unciform bone (en) - elmacık kemiği - rangluuköprücük kemiği - kuyruk kemiği - topuk kemiği - dil kemiği - ischial bone, ischium, os ischii (en) - lõualuuçene kemiği - articulatio temporomandibularis, mandibular joint, temporomandibular joint (en) - burun kemiği - damak kemiği - kederluudizkapağı, diz kapağı - ribi, roiekaburga, kaburga kemiği - ristluukuyruksokumu kemiği, sakrum - abaluukürek kemiği - acromial process, acromion (en) - sesamoid kemik - kama biçimli billur - rinnakgöğüs kemiği, iman tahtası - manubrium (en) - os temporale, temporal bone (en) - üst çene kemiği - selgroolülifıkra, omur - gözyuvası, yörünge - sidekudebağ dokusu - kõhr, krõmpsluukıkırdak, kıkırdak doku - menisk, menisküs - lihas, muskeladale, kas - adductor, adductor muscle (en) - kõõluskiriş, tendon - nerve tissue, nervous tissue (en) - tänk - elund, organorgan, uzuv - anlage, primordium (en) - iç organ - sisikondbağırsaklar, iç organlar - meeleelundduyu organı - thermoreceptor (en) - auditory system (en) - görme sistemi, görsel sistem - -keel - glotis, nefes borusu ağzı - epiglot, küçük dil - suuağız - cakehole, gob, hole, maw, trap, yap (en) - suuağız - vücut boşluğu - antrum (en) - diş eti - piimahammassütdişi, süt dişi - köpek dişi - lõikehammaskesici diş, ön diş - tarkusehammasyirmi yaş dişi - root canal (en) - hambavaapdiş minesi - diş dolgu maddesi - mandelbademcik - küçük dil - soft palate, velum (en) - maitse, suulagidamak, damak zevki - dide - compound eye (en) - hücre duvarı, hücre zarı - koroidea - kulmkaş - silmalauggöz kapağı - ripsmed, ripsmekarv, silmaripsekirpik - konjonktiv - sarvkestgözün saydam tabakası, kornea - pterygium (en) - aqueous humor, aqueous humour (en) - vitreous body, vitreous humor, vitreous humour (en) - vahelihasdiyafram, karın bölgesi, orta beden - trummikilekulak zarı - läätsgöz merceği, mercek - ear (en) - inner ear, internal ear, labyrinth, organ of equilibrium (en) - vestibular apparatus, vestibular system (en) - dış kulak - kulak - dayaktan şişmiş kulak - mediastinum (en) - östaki borusu - örs kemiği - üzengi kemiği - meninks - mukoza zarı, sümükdoku - periyost - näärebez, beze, gudde, salgıbezi, salgı bezi - glandulae sebaceae, sebaceous follicle, sebaceous gland (en) - eksokrin bez, eksokrin salgı bezi - endocrine system (en) - kalkansı kıkırdak, tiroid - parathormoon, paratüreoidiinparatiorit bezi - böbreküstü bezi - lachrymal gland, lacrimal gland, tear gland (en) - özden, timüs - neer - aortaort - kılcal damar - arteria axillaris, axillary artery (en) - arteria basilaris, basilar artery (en) - arteria brachialis, brachial artery (en) - common carotid, common carotid artery (en) - external carotid, external carotid artery (en) - internal carotid artery (en) - arteria celiaca, celiac artery, celiac trunk, truncus celiacus (en) - circle of Willis (en) - arteria femoralis, femoral artery (en) - common iliac artery (en) - external iliac artery (en) - hypogastric artery, internal iliac artery (en) - arteria lingualis, lingual artery (en) - inferior mesenteric artery (en) - superior mesenteric artery (en) - arteria pulmonalis, pulmonary artery, pulmonic artery (en) - arteria renalis, renal artery (en) - arteria subclavia, subclavian artery (en) - arteria vertebralis, vertebral artery (en) - azygos, azygos vein, azygous vein, vena azygos (en) - femoral vein, vena femoralis (en) - glans, glans penis (en) - hepatic vein, vena hepatica (en) - external iliac vein (en) - common iliac vein (en) - şahdamarı - internal jugular vein (en) - hepatic portal vein, portal, portal vein, vena portae (en) - pulmonary vein, vena pulmonalis (en) - renal vein, vena renalis (en) - great saphenous vein, long saphenous vein (en) - splenic vein, vena lienalis (en) - subclavian vein, vena subclavia (en) - sapipõissafra kesesi - bile duct, biliary canal, common bile duct (en) - kõhunäärepankreas - pancreatic duct (en) - kopsakciğer - pleural cavity (en) - südakalp - cardiac pacemaker, pacemaker, SA node, sinoatrial node (en) - atrioventricular bundle, atrioventricular trunk, bundle of His, truncus atrioventricularis (en) - kâlp kası - chamber (en) - cardia (en) - lenf sistemi - thoracic duct (en) - lenf damarı - soonvücut kanalı - juice, succus (en) - emapiim, rinnapiim - colostrum, foremilk (en) - amnionic fluid, amniotic fluid, waters (en) - blood, gore (en) - vereringekan dolaşımı - seerumkan serumu, serum - keylüs, kilüs - seeme, seemnevedelik, spermadöl, er suyu, meni, sperma - mide suyu - sappöd, safra - hormoon, inkreet, sisenõreendokrin, hormon, iç salgı - noradrenaline, norepinephrine (en) - ACTH, adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophin, adrenocorticotropic hormone, Adreno-Cortico-Tropic Hormone, adrenocorticotropin, corticotrophin, corticotropin (en) - adrenaliinadrenalin - glucagon (en) - prolaan - insuliinensülin, insulin - melatonin (en) - oxytocin, Pitocin (en) - secretin (en) - kasvuhormoon - ADH, antidiuretic hormone, Pitressin, vasopressin (en) - prostaglandin (en) - sinovya - limasümük - sülgsalya, tükrük, tükürük - smegma (en) - mädacerahat, irin - leucorrhea, leukorrhea (en) - veresoondamar, kan damarı - inferior vena cava, postcava (en) - precava, superior vena cava (en) - kelme, kilemembran, perde, zar - võrkkestağ tabaka, retina - karın zarı, periton - endokard, içyürekzarı - kâlp zarı, perikard - mesenter - lenf bezi - dictyosome, Golgi apparatus, Golgi body, Golgi complex (en) - çekirdekçik - chromatin, chromatin granule (en) - mitokondermitokondri - cell organ, cell organelle, organelle (en) - centriole (en) - ribosome (en) - vacuole (en) - gözakı, sklera - yarıgeçirgen zar - verelibleal/ak yuvar - lymph cell, lymphocyte (en) - blind spot, optic disc, optic disk (en) - koonustrafik külâhı - retinal rod, rod, rod cell (en) - üreme hücresi - isassugurakk, seemnerakk, spermatosoiderkeklik tohumu, sperm - acrosome (en) - emassugurakk, munarakktohum, yumurta - muscle cell, muscle fiber, muscle fibre (en) - immune system (en) - närvisüsteemsinir sistemi - center, centre, nerve center, nerve centre (en) - närvirakknöron - brain cell (en) - efferent neuron, motoneuron, motor nerve fiber, motor neuron (en) - glial cell, neurogliacyte, neuroglial cell (en) - astrocyte (en) - oligodendrocyte (en) - axon, axone (en) - dendrite (en) - kemik ucu yumrusu, kondil - diken, iğne, iğne gibi şey, spikül - synapse (en) - fascicle, fasciculus, fiber bundle, fibre bundle, shive (en) - beyin yarım yuvarı - first cranial nerve, nervii olfactorii, olfactory nerve (en) - nervus opticus, optic nerve, optic tract, second cranial nerve (en) - fifth cranial nerve, nervus trigeminus, trigeminal, trigeminal nerve, trigeminus (en) - facial, facial nerve, nervus facialis, seventh cranial nerve (en) - nervus vagus, pneumogastric, pneumogastric nerve, tenth cranial nerve, vagus, vagus nerve, wandering nerve (en) - accessory nerve, eleventh cranial nerve, nervus accessorius, spinal accessory (en) - merkezi sinir sistemi - peaajudimağ - archipallium, paleocortex (en) - metencephalon (en) - dura, dura mater (en) - pia mater (en) - akıl, beyin, beynin merkezindeki gri yapı, zekâ - substantia alba, white matter (en) - hipofiz, hipofiz bezi - adenohypophysis, anterior pituitary, anterior pituitary gland (en) - neurohypophysis, pars nervosa, posterior pituitary, posterior pituitary gland (en) - beyin epifizi - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - ajukebeyincik, dimağçe, serebellum - serebral korteks - Broca's area, Broca's center, Broca's convolution, Broca's gyrus, convolution of Broca (en) - visual area, visual cortex (en) - sensory speech center, Wernicke's area, Wernicke's center (en) - corpus callosum (en) - ajubeyin, serebrum - deri katmeri, kat kat olmuş deri - frontal lobe (en) - parietal cortex, parietal lobe (en) - occipital cortex, occipital lobe (en) - temporal ccortex, temporal lobe (en) - soğan ilik - amygdala, amygdaloid nucleus, corpus amygdaloideum (en) - ön beyin - beyindeki beyaz çıkıntı, denizatı - diensefalon - claustrum (en) - limbic brain, limbic system, visceral brain (en) - talamus - hipotalamus - beynin ortası - pons, pons Varolii (en) - beyin sapı - häälepaelad, seljakeelik, seljaüdimurdar ilik, omurilik, tel - cerebrospinal fluid, spinal fluid (en) - peripheral nervous system, systema nervosum periphericum (en) - otonom sinir sistemi - sympathetic nervous system (en) - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - brachial plexus, plexus brachialis (en) - cervical plexus, plexus cervicalis (en) - choroid plexus, plexus choroideus (en) - üreme sistemi - üriner sistem, ürojenital sistem - solunum sistemi - dolaşım sistemi - idrar kesesi, idrar torbası, mesane, sidik kesesi, sidik torbası - idrar yolu, sidiksağan, ureter - idrar yolu, üretra - paljunemiselund, paljunemisorgancinsel organ - genitaalid, suguelundiddış cinsel organlar - bursa (en) - cheek pouch (en) - marsupium (en) - şekerleme - põis - bezcik, folikül, saç kökü, tek hücreli meyve - hair follicle (en) - corpus luteum, yellow body (en) - yumurta kanalı - emakas, üskdöl yatağı, rahim - endometrium (en) - göbek bağı - vagiinadöl yolu, vajina - puts, vittam, amcık, dişilik organı, ferç, vulva - kızlık zarı - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - kliitor, kõdistibızır, klitoris - bulbourethral gland, Cowper's gland (en) - Bartholin's gland, Bartholin's glands (en) - munad, munand, munandider bezi, husye, taşak - epididymis (en) - ductus deferens, testicle cord, vas deferens (en) - kürb, munn, noku, peenis, riist, sugutimalafa, penis, sik, yarak - munn, noku, türaçük, kobra, pipi, sik, yarak, yarrak - seminal vesicle (en) - spermatic cord (en) - burun boşluğu - kõrigırtlak - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - aadamaõun, kõrisõlmAdem elması, gırtlak çıkıntısı - häälekurrudses telleri - bronhbronş - bronchiole (en) - hingetorunefes borusu - seedekulglasindirim borusu, sindirim yolu - salivary gland (en) - kulakaltı tükürük bezi - sublingual gland, sublingual salivary gland (en) - mandibular gland, submandibular gland, submandibular salivary gland, submaxillary gland, submaxillary salivary gland (en) - söögitoruyemek borusu - sool, soolestik, soolkeelbağırsak, barsak, çalgı teli - incebağırsak, ince bağırsak - onikiparmak bağırsağı - mide kapısı, pilor - ince bağırsağın üst kısmı - ince bağırsağın alt kısmı, kıvrımbağırsak - kalınbağırsak, kalın bağırsak - körbağırsak - sigmoid colon, sigmoid flexure (en) - appendix, cecal appendage, vermiform appendix, vermiform process (en) - pärasoolanüs, rektum - pärakanüs, kıç, makat - lahklihaanüs ile cinsel organ arası, apış arası - kafa, ser, tepe - koljukafatası - pealuukafatası - alın kemiği - kafatası yan kemiği, yankafa kemiği - occipital bone (en) - mastoid çıkıntısı - hareketli eklem - kael, kurgualune, kurgualusega... boğazlı, boyun, gerdan - kukal, turiense, ense kökü - deltoid, deltoid muscle, musculus deltoideus (en) - kaenlaaukkoltukaltı, koltuk altı - kere, torsogövde - kehapool, külg, tiibyan, yan taraf - göğüs - chest cavity, thoracic cavity (en) - udarinek memesi, meme - nibu, rind, tissmeme, meme ucu - wasp waist (en) - õllekõhtşiş göbek - nabagöbek deliği - kõhtkarın - lat, latissimus dorsi (en) - ahter, istmik, kannikad, püksitagumik, tagakeha, tagumik, taguotsbut, kaba et, kalça, kıç yeri/tarafı - pale, põsk, tuharkaba et, kalça, kıç, popo - uzantı - jalg, säärayak - reisbut - insan ayağı - käsivars - käsiayak, el, pati, pençe - rusikasyumruk - näpuotsparmak ucu - nimetissõrmişaret parmağı, şahadet parmağı - nimetu sõrm, sõrmusesõrmyüzük parmağı - orta parmak - serçe parmağı, serçeparmak - nervus ischiadicus, sciatic nerve (en) - anterior crural nerve, femoral nerve, nervus femoralis (en) - cubital nerve, nervus ulnaris, ulnar nerve (en) - belkemiği siniri, omurilik siniri - gluteus maximus (en) - büzgen kas, büzücü kas, sfinkter - tensor tympani (en) - reieluukalça kemiği - gastrocnemius, gastrocnemius muscle (en) - soleus, soleus muscle (en) - ayak başparmağı - kandökçe, topuk - pahkluuayak bileği, bilek - aşil kirişi, ökçe veteri - musculus triceps brachii, triceps brachii (en) - isim levhası, plâka - ad tabelası, kontrol paneli - aponeurosis (en) - başparmak tırnağı - bilek, el bileği - iç iskelet - exoskeleton (en) - selgroog, selgroots, seljaluubelkemiği, bel kemiği, omurga - musculus sartorius, sartorius, sartorius muscle (en) - musculus sternocleidomastoideus, sternocleidomastoid, sternocleido mastoideus, sternocleidomastoid muscle (en) - kol kemiği, pazı kemiği - küünarluudirsek kemiği - broş, fibula, kamış kemiği, toka - sääreluukaval/incik kemiği - metatarsus - ayak bileği, ayak bileği kemiği, böcek bacağının son bölütü, gözkapağı kıkırdağı, kuş bacağının üçüncü bölütü - hääldamineeklem, mafsal, seçkin anlatım - acetabulum, cotyloid cavity (en) - larhv, näguyüz - näojoonedhat, yüz hattı - rotator cuff (en) - seroza - sinovyal zar, sinovyum - cornu (en) - labrocyte, mast cell, mastocyte (en) - neuroanatomy (en) - hücrebilim, hücre bilimi, sitoloji - dokubilim, histoloji - diyastol, kâlbin ritmik genişlemesi - südamekoone, süstolkâlp kasılması, uzun heceyi kısaltma - kök - blood-brain barrier (en) - cisim, kitle - buffalo chip, chip, cow chip, cow dung (en) - munakooryumurta kabuğu - anatoomanatomi bilgini, anatomi uzmanı - Andreas Vesalius, Vesalius (en) - ostiole (en) - viljalihaetli kısım - odun dokusu - tracheid (en) - meristem (en) - calving (en) - sünnitusdoğum - fibrinolysis (en) - citric acid cycle, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle (en) - ovülasyon, yumurtlama - doğum - breadth index, cephalic index, cranial index (en) - lapsevoodidoğum hali, loğusalık, loğusa yatağı - hıyarcık, hıyarcıl - genu valgum, knock-knee, tibia valga (en) - suguhormoon - Lipo-Lutin, progesterone (en) - progestin, progestogen (en) - androgen, androgenic hormone (en) - androsterone (en) - Durabolin, Kabolin, nandrolone (en) - testosteron - follicle-stimulating hormone, FSH (en) - ICSH, interstitial cell-stimulating hormone, LH, luteinizing hormone (en) - östrogeenestrojen, östrojen - DES, diethylstilbestrol, diethylstilboestrol, stilbestrol, stilboestrol (en) - estrone, Estronol, oestrone, theelin (en) - kortikosteroid - mineralocorticoid (en) - glucocorticoid (en) - aldosterone (en) - Cortef, cortisol, hydrocortisone, Hydrocortone (en) - kortisoonkortizon - Deltasone, Liquid Pred, Meticorten, Orasone, prednisone (en) - Decadron, dexamethasone, Dexamethasone Intensol, Dexone, Hexadrol, Oradexon (en) - royal jelly (en) - catecholamine (en) - ekskreet, eritis, mullahunnik, väljaheideatılan/çıkarılan şey, dışkı - roebok, dışkı - dışkı - meconium (en) - melaena, melena (en) - fekül, nişasta unu, tortu - kusi, piss uriin - guaanoguano, martı gübresi - medulla, myelin, myeline (en) - melanocyte-stimulating hormone, MSH (en) - thyroid-stimulating hormone, thyrotrophic hormone, thyrotrophin, thyrotropic hormone, thyrotropin, TSH (en) - anabolic, anabolic steroid, anabolising (en) - sedimantasyon hızı - nabız - menstrual cycle (en) - luteal phase, secretory phase (en)[Domaine]

-

 


   Advertising ▼