sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.063s


 » 

analogical dictionary

faringeberegată, gâtiţă, gâtlej, înghiţitoare - fontanel, fontanelle, soft spot (en) - narizbec, claxon - metacarpometacarp - pré-molar - bico de mamadeira, bico do seio, chupadouro, chupeta, mamilo, teta, tetinabiberon, mamelon, nur, sfârc - sebo - fovea, fovea centralis (en) - autópsiaautopsie, necropsie - osânză, ţesut adipos - popliteal vein, vena poplitea (en) - brachiocephalic vein, innominate vein, vena brachiocephalica (en) - ejaculatory duct (en) - vasoconstriction (en) - armação, chifre, corno, galhadacoarne, corn, corn de cerb - pseudopod, pseudopodium (en) - blastocele, blastocoel, blastocoele, cleavage cavity, segmentation cavity (en) - fetofăt, fetus - ovipositor, oviscapto - archenteron (en) - blastopore (en) - notochord (en) - amnion, amnios, amniotic sac (en) - chorion (en) - allantois (en) - policar - papoguşă - cristacreastă - furcula (en) - fúrcula, ossinho da sorteiadeş - fir de păr, păr - mustaţă - ctenidium (en) - moelapipotă, stomac - élitro, vagina - garragheară - pinçacleşte - caudacoadă - picior - úbereuger - pança, rume, ruminadouroierbar, rumen - omasofoios - stomac - lateral line, lateral line organ (en) - pelvic fin, ventral fin (en) - espinha de peixe - preen gland, uropygial gland (en) - pană - barbo - amniótico - arterialarterial - prothorax (en) - caecal, cecal (en) - excretórioexcretor - femoralfemural - ulnar (en) - umbilical - cardíacocardiac - cardiovascular - epidérmicoepidermic - ectodermal, ectodermic (en) - lacrimal, lacrimatóriolacrimogen - glotal - genital, venéreoveneric - laryngeal (en) - uterino - synaptic (en) - pulmonarpulmonar, referitor la plămâni - faringian - relativo ao abdome - glandularglandular - úricouric - secondary sex character, secondary sex characteristic, secondary sexual characteristic (en) - corp, trup - anatomiacorp omenesc - cadávercadavru, corp, trup - aparat - parte, regiune - sulcus (en) - central sulcus, fissure of Rolando, Rolando's fissure, sulcus centralis (en) - zona erógenazonă erogenă - carina (en) - interseção - chiasma opticum, optic chiasm, optic chiasma (en) - nervură - nervos, plexoplex - nerve plexus (en) - sistem - pele, tegumentopiele, tegument - epitélioepiteliu - epidermecuticulă, epidermă - endothelium (en) - mesothelium (en) - corium, derma, dermis (en) - pată - milium, whitehead (en) - ponto negropunct negru - poropor - canal, conduct, duct, tub - microtubule (en) - nephron, uriniferous tubule (en) - glomerulus (en) - duct - canal, meato - abertura, orifíciodeschizătură, orificiu - espiráculo, respiradouro - canalcanal, conduct, duct, tub - antrum Highmori, antrum of Highmore, maxillary antrum, maxillary sinus, nasal sinuses, paranasal sinuses (en) - nasal sinus, paranasal sinus, sinus paranasales (en) - pêlopăr - barbicha, barbinha de bode, pera no queixobarbişon, bărbuţă, cioc, ţăcălie - tecido, telaţesut - carnecarne - atheroma (en) - celulite - espinha de peixeos - astrágaloastragal - navicular, os scaphoideum, scaphoid bone (en) - lunate bone, os lunatum, semilunar bone (en) - cuneiform bone, os triquetrum, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone (en) - os pisiforme, pisiform, pisiform bone (en) - os trapezoideum, trapezoid, trapezoid bone (en) - capitate, capitate bone, os capitatum (en) - hamate, hamate bone, os hamatum, unciform bone (en) - maçã do rosto, malar, osso da facepomeţi - clavículaclaviculă - cóccixcoccis, noadă - calcaneus, heelbone, os tarsi fibulare (en) - hyoid, hyoid bone, os hyoideum (en) - ischion - osso maxilarmandibulă, maxilar inferior - articulatio temporomandibularis, mandibular joint, temporomandibular joint (en) - os nazal - os palatinum, palatine, palatine bone (en) - rótularotulă - costelacoastă - sacro - escápulaomoplat, scapulă, spată - acromial process, acromion (en) - sesamoid - esfenóide - esternoosul pieptului, ster - manubrium (en) - os temporale, temporal bone (en) - maxilar superior - vertebra, vértebravertebră - órbitaorbită - tecido conjuntivoconjunctiv - cartilagemcartilaj, zgârci - menisco - muscle, musculus (en) - adutor - tendãotendon - ţesut nervos - gânglioganglion - órgãoorgan - anlage, primordium (en) - vísceraorgan intern - entranhas, tripas, víscerasmăruntaie, maţe - órgão dos sentidosorgan receptor, receptor - thermoreceptor (en) - auditory system (en) - sistem vizual - língua - gloteglotă - epigloteepiglotă - bocagură - bot, fleancă, lioarbă - bocacavitate bucală, gură - cavidadecavitate - cavidade, seio - gingie - dente de leitedinte de lapte - dente caninocanin, colţ - incisivoincisiv - ciso, dente do juízo, dente do siso, sisomăsea de minte - root canal (en) - esmalte.smalţ - cimento, massa - amígdalaamigdală, tonsilă - úvulaomuşor, uvulă - palato mole - céu da boca, paladar, palatoboltă palatină, cerul gurii, cerul-gurii, palat - olho - compound eye (en) - membrana celular, membrana citoplasmática, membrana plasmática, parede celular - choroid, choroid coat (en) - sobrancelha, sobrolho - pálpebrapleoapă - cílio, pestanageană - conjuntivaconjunctivă - córneacornee - pterygium (en) - aqueous humor, aqueous humour (en) - umoare vitroasă - diafragmaabdomen, blendă, diafragmă - tímpanotimpan - cristalinocristalin - ouvidoureche - inner ear, internal ear, labyrinth, organ of equilibrium (en) - vestibular apparatus, vestibular system (en) - external ear, outer ear (en) - auriculă, ureche externă - cauliflower ear (en) - mediastino - trompa de Eustáquio - anvil, incus (en) - estribo - meninges, meninx (en) - mucosamembrană mucoasă, mucoasă - periósteoperiost - glândulaglandă - glandulae sebaceae, sebaceous follicle, sebaceous gland (en) - glandă exocrină - endocrine system (en) - glândula tiróide, tiróide - paratireóide - glandă suprarenală - lachrymal gland, lacrimal gland, tear gland (en) - thymus, thymus gland (en) - rimrinichi - aortaaortă - arteriola, arteriole, capillary artery (en) - arteria axillaris, axillary artery (en) - arteria basilaris, basilar artery (en) - arteria brachialis, brachial artery (en) - common carotid, common carotid artery (en) - external carotid, external carotid artery (en) - internal carotid artery (en) - arteria celiaca, celiac artery, celiac trunk, truncus celiacus (en) - circle of Willis (en) - arteria femoralis, femoral artery (en) - common iliac artery (en) - external iliac artery (en) - hypogastric artery, internal iliac artery (en) - arteria lingualis, lingual artery (en) - inferior mesenteric artery (en) - superior mesenteric artery (en) - arteria pulmonalis, pulmonary artery, pulmonic artery (en) - arteria renalis, renal artery (en) - arteria subclavia, subclavian artery (en) - arteria vertebralis, vertebral artery (en) - azygos, azygos vein, azygous vein, vena azygos (en) - femoral vein, vena femoralis (en) - bolotagland - hepatic vein, vena hepatica (en) - external iliac vein (en) - common iliac vein (en) - veia jugular - internal jugular vein (en) - hepatic portal vein, portal, portal vein, vena portae (en) - pulmonary vein, vena pulmonalis (en) - renal vein, vena renalis (en) - great saphenous vein, long saphenous vein (en) - splenic vein, vena lienalis (en) - subclavian vein, vena subclavia (en) - vesículavezică bili­ară - bile duct, biliary canal, common bile duct (en) - pâncreaspancreas, pan­creas - pancreatic duct (en) - pulmãobojoc, plămân, pulmon - pleural cavity (en) - cord - cardiac pacemaker, pacemaker, SA node, sinoatrial node (en) - atrioventricular bundle, atrioventricular trunk, bundle of His, truncus atrioventricularis (en) - myocardium (en) - cameră - cardia (en) - lymphatic system, systema lymphaticum (en) - thoracic duct (en) - lymphatic vessel, lymph vessel (en) - vaso, veiovas - suc - breast milk, mother's milk (en) - colostro - líquido amnióticoapă - sangue - circulação sanguíniasistem sanguin - plasma, soroser - quilochil - esperma, sêmenlichid seminal, sămânţă, spermă - gastric acid, gastric juice (en) - bile, bilis, bílisbilă, fiere - hormonahormon - noradrenaline, norepinephrine (en) - ACTH, adrenocorticotrophic hormone, adrenocorticotrophin, adrenocorticotropic hormone, Adreno-Cortico-Tropic Hormone, adrenocorticotropin, corticotrophin, corticotropin (en) - adrenalinaadrenalină - glucagon (en) - gonadotrophic hormone, gonadotrophin, gonadotropic hormone, gonadotropin (en) - insulinainsulină - melatonin (en) - oxytocin, Pitocin (en) - secretin (en) - growth hormone, human growth hormone, somatotrophic hormone, somatotrophin, somatotropic hormone, somatotropin, STH (en) - ADH, antidiuretic hormone, Pitressin, vasopressin (en) - prostaglandin (en) - synovia, synovial fluid (en) - mucomucozitate, mucus, pituită - cuspo, salivasalivă - smegma (en) - puspuroi - leucorrhea, leukorrhea (en) - veiavas de sânge, vas sanguin - inferior vena cava, postcava (en) - precava, superior vena cava (en) - membranamembrană, mem­brană - retinaretină - peritônioperitoneu - endocardium (en) - pericárdiopericard - mesentério - lymph gland, lymph node, node (en) - dictyosome, Golgi apparatus, Golgi body, Golgi complex (en) - nucleole, nucleolus (en) - chromatin, chromatin granule (en) - mitocôndria - organ, tub - centriole (en) - ribosome (en) - vacuole (en) - sclerotică - semipermeable membrane (en) - célula vermelha, corpúsculo, eritrócito, glóbulo, glóbulo vermelho, hemáciaglobulă - lymph cell, lymphocyte (en) - blind spot, optic disc, optic disk (en) - conepanou care indică parcarea interzisă - celulă cu bastonaş - celulă de reproducere, celulă germinativă - espermatozóide, gameta, gametospermatozoid, sper­­­matozoid - acrosome (en) - ovo, óvuloou, ovul - muscle cell, muscle fiber, muscle fibre (en) - sistema imunológico - sistema nervososistem nervos - centru, centru nervos - neurónioneurocit, neuron - brain cell (en) - efferent neuron, motoneuron, motor nerve fiber, motor neuron (en) - glial cell, neurogliacyte, neuroglial cell (en) - astrocyte (en) - oligodendrocyte (en) - axon, axone (en) - dendrite (en) - condyle (en) - spicule, spiculum (en) - synapse (en) - fascicle, fasciculus, fiber bundle, fibre bundle, shive (en) - cerebral hemisphere, hemisphere (en) - first cranial nerve, nervii olfactorii, olfactory nerve (en) - nervus opticus, optic nerve, optic tract, second cranial nerve (en) - fifth cranial nerve, nervus trigeminus, trigeminal, trigeminal nerve, trigeminus (en) - nervo facial - nervus vagus, pneumogastric, pneumogastric nerve, tenth cranial nerve, vagus, vagus nerve, wandering nerve (en) - accessory nerve, eleventh cranial nerve, nervus accessorius, spinal accessory (en) - sistema nervoso central - brain, encephalon (en) - archipallium, paleocortex (en) - metencephalon (en) - dura, dura mater (en) - pia-máter - gray matter, gray substance, grey matter, grey substance, substantia grisea (en) - materie albă - hipófise - adenohypophysis, anterior pituitary, anterior pituitary gland (en) - neurohypophysis, pars nervosa, posterior pituitary, posterior pituitary gland (en) - glândula pinealglandă pineală - islands of Langerhans, isles of Langerhans, islets of Langerhans (en) - cerebelo - cortex, cortex cerebral, scoarţă cerebrală - Broca's area, Broca's center, Broca's convolution, Broca's gyrus, convolution of Broca (en) - visual area, visual cortex (en) - sensory speech center, Wernicke's area, Wernicke's center (en) - corpus callosum (en) - cérebrocreier - dobra, plica, ruga - frontal lobe (en) - parietal cortex, parietal lobe (en) - occipital cortex, occipital lobe (en) - temporal ccortex, temporal lobe (en) - bulb, medulla, medulla oblongata (en) - amígdala - forebrain, prosencephalon (en) - cavalo-marinho, hipocampocal-de mare - betweenbrain, diencephalon, interbrain, thalmencephalon (en) - claustrum (en) - limbic brain, limbic system, visceral brain (en) - thalamus (en) - hypothalamus (en) - mesencéfalo - pons, pons Varolii (en) - tronco cerebral - corda, medula espinalmăduvă, măduva spinării - cerebrospinal fluid, spinal fluid (en) - peripheral nervous system, systema nervosum periphericum (en) - ANS, autonomic nervous system (en) - sistema nervoso simpático - parasympathetic, parasympathetic nervous system (en) - brachial plexus, plexus brachialis (en) - cervical plexus, plexus cervicalis (en) - choroid plexus, plexus choroideus (en) - sistem reproductiv - aparat genito-urinar, sistem urogenital - sistema respiratórioaparat respirator, sistem respirator - sistemul circulator - bexigavezică - uréteruretră, uretru - uretra - organ de reproducere, organ sexual - aparelho reprodutor, genitais, genitália, órgãos genitais, órgãos sexuais, órgãos sexuais externos, partesorgane genitale, organe sexuale - bursa (en) - cheek pouch (en) - marsupium (en) - escrotoscrot - folículo, vesículachist, veziculă - folículo, vesículacocon, folicul, gogoaşă - folículo do cabelo - corpus luteum, yellow body (en) - trompa de falópiotrompă - úterouter - endometru - cordão umbilicalcordon ombilical, ombilic - vaginavagin - boceta, vulvapizdă - hímen, membrana virginalhimen - mons, mons pubis, mons veneris (en) - labia majora (en) - labia minora (en) - clitórisclitoris, lindic - bulbourethral gland, Cowper's gland (en) - Bartholin's gland, Bartholin's glands (en) - testículocoi, testicul - epidídimo - canal deferente, ducto deferentevas deferent - membro, pénis, pilapenis, pulă - caralho, esgotar-se, picha, pintomiel, pulă - seminal vesicle (en) - spermatic cord (en) - nasal cavity (en) - laringeberegată, laringe - arytaenoid, arytenoid, arytenoid cartilage (en) - pomo de Adão - cordas vocais, corda vocalcoarde vocale - brônquio - bronchiole (en) - traqueiatrahee - alimentar, aparelho digestivoalimentar, tub digestiv - glândula salivar - parotid gland (en) - sublingual gland, sublingual salivary gland (en) - mandibular gland, submandibular gland, submandibular salivary gland, submaxillary gland, submaxillary salivary gland (en) - esófagoesofag - corda, interno, intestinointestin, maţ - intestino delgadointestin - duodenoduoden - piloro - jejuno - ileon - intestino grossogros - cecocecum - sigmoid colon, sigmoid flexure (en) - appendix, cecal appendage, vermiform appendix, vermiform process (en) - rectorect - ânusanus - períneo, perineuperineu - capăt - crâniocăpăţână, cutie craniană, hârcă, scăfârlie, ţeastă, tigvă - crâneo, crâniocraniu - forehead, frontal bone, os frontale (en) - parietal bone (en) - occipital bone (en) - mastóide - articulaţie mobilă - pescoçogrumaz - cachaço, nucaceafă, grumaz - deltóide - axila, sovacoaxilă, subraţ, subsuoară - troncocorp, tors, trunchi - flanco, ladoflanc, parte - piept, torace - chest cavity, thoracic cavity (en) - teta, úbereglandă mamară, mamelă, uger - peito, seio, tetapiept, sân, ţâţă - wasp waist (en) - pançaburdihan, burduhan, burtă, foale, pântece - umbigoburic, ombilic - abdomen, burtă, pântece - lat, latissimus dorsi (en) - assento, rabo, traseirodos, partea din spate/din fund, picioarele din spate, poponeţ, şezut, spate, tur - nádegabucă, fesă - extremitate, membru - pernamembru inferior - coxa, pernacoapsă - membru inferior - braçomână - cartas, mão, patalabă, mână, palmă - punhopumn - ponta dos dedosvârful dege­telor - dedo índex, dedo indicador, índex, indicador, índicearătător, ară­tător, deget arătător - anular, dedo anelar, dedo anularinelar - dedo maior, dedo médiodeget mijlociu, degetul mijlociu - dedo auricular, dedo mindinho, dedo mínimo, mindinho, mínimodeget mic, degetul mic - nervo ciáticonerv sciatic - anterior crural nerve, femoral nerve, nervus femoralis (en) - cubital nerve, nervus ulnaris, ulnar nerve (en) - nervus spinalis, spinal nerve (en) - gluteus maximus (en) - sfincter - tensor tympani (en) - fémur, fêmurfemur - gastrocnemius, gastrocnemius muscle (en) - soleus, soleus muscle (en) - dedão do pé, pododáctilo - saltocălcâi, talus - tornozelogleznă, încheietura piciorului - tendão de Aquiles - musculus triceps brachii, triceps brachii (en) - placaplacă, plăcuţă - facia, fascia (en) - aponeurosis (en) - unha do polegar - incheietură a mâinii, încheietura mâinii - endoschelet - exoschelet - coluna, espinhacoloană vertebrală, şira spinării - músculo da coxa - musculus sternocleidomastoideus, sternocleidomastoid, sternocleido mastoideus, sternocleidomastoid muscle (en) - úmero - cúbito, ulna - fíbula, perônioperoneu - tíbiafluier, tibia, tibie - metatarsometatars - tarsotars - articulaçãoarticulaţie, încheietură - acetabulum, cotyloid cavity (en) - cara, face, fisionomia, rostofaţă, figură, fizionomie, moacă, mutră - feiçãolinie, trăsătură - rotator cuff (en) - serosa, serous membrane (en) - synovial membrane, synovium (en) - cornu (en) - labrocyte, mast cell, mastocyte (en) - neuroanatomy (en) - citologia - histologiahistologie - diástolediastolă - sistole - bază - blood-brain barrier (en) - corp - buffalo chip, chip, cow chip, cow dung (en) - casca de ovocoajă, coajă de ou - anatomistaanatomist - Andreas Vesalius, Vesalius (en) - ostiole (en) - polpamiez, pulpă - xylem (en) - tracheid (en) - meristem - parto - partonaştere, procreare, procreaţie - fibrinolysis (en) - citric acid cycle, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle (en) - ovulação - nascimentofătare, fătat, naştere, parturiţie - breadth index, cephalic index, cranial index (en) - partotravaliu - bubão - genu valgum, knock-knee, tibia valga (en) - sex hormone, steroid, steroid hormone (en) - progesterona - progestin, progestogen (en) - andrógeno - androsterone (en) - Durabolin, Kabolin, nandrolone (en) - testosteronatestosteron - follicle-stimulating hormone, FSH (en) - ICSH, interstitial cell-stimulating hormone, LH, luteinizing hormone (en) - estrogênio - DES, diethylstilbestrol, diethylstilboestrol, stilbestrol, stilboestrol (en) - estrone, Estronol, oestrone, theelin (en) - adrenal cortical steroid, adrenocortical steroid, corticoid, corticosteroid (en) - mineralocorticoid (en) - glucocorticoid (en) - aldosterone (en) - Cortef, cortisol, hydrocortisone, Hydrocortone (en) - cortisona - Deltasone, Liquid Pred, Meticorten, Orasone, prednisone (en) - Decadron, dexamethasone, Dexamethasone Intensol, Dexone, Hexadrol, Oradexon (en) - royal jelly (en) - catecholamine (en) - excrementoex­cre­­­ment, excreţie, fecale - excremento, fezesexcrement, fecale, materie fecală - crap, dirt, poop, shit, shite, turd (en) - mecônio - melaena, melena (en) - feculă - mijo, xixiurină - guanoguano - medulla, myelin, myeline (en) - melanocyte-stimulating hormone, MSH (en) - thyroid-stimulating hormone, thyrotrophic hormone, thyrotrophin, thyrotropic hormone, thyrotropin, TSH (en) - anabolic, anabolic steroid, anabolising (en) - erythrocyte sedimentation rate, ESR, sedimentation rate, sed rate (en) - pulsopuls - menstrual cycle (en) - luteal phase, secretory phase (en)[Domaine]

-