sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.125s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

cargo, consignatiegoederen, lading, last, loonpost, meetapparatuur, scheepslading, scheepsvracht, transport, verzending, vracht, vrachtgoed, zendingajobo, barcada, c/, carga, cargamento, cargazón, cargo, carguío, consigna, consignación, embarque, envío, flete, partida, remesa, transporte - illegal insider trading, insider dealing, insider trading, self-dealing (en) - afslag, auctie, auktie, boedelhuis, boelhuis, erfhuis, veiling, vendu, vendutiealmoneda, remate, subasta - kapitaalaanwas, kapitalisatiecapitalización - omzetten, slijten, verkopenvender - abonnee, geabonneerde, inschrijver, leeskop, lezer, ondertekenaarlector, subscriptor - aflevering, bestelling, bezorging, leverantie, levering, traditie, verschaffing, voorzieningentrega, reparto - consignatiegoederen, handeltje, partij - afschepen, uitzenden, verzendendespachar, enviar, remitir - kruidenierswinkel, kruidenierszaak, levensmiddelenbedrijf, markt, marktpleinabacería, colmado, mercado - depot, opslaan, opslag, repositieacopio, almacenado, almacenaje, almacenamiento - fabrieksmerk, handelsmerk, handelsnaam, merk, merk-, merknaam, trade-markmarca - apotheek, artsenijbereidkunde, drogist, drogisterij, drugstore, farmaceutica, farmacie, gaperbotica, droguería, farmacia que también vende periódicos y comestibles - kussensloopalmohada, camisa, funda, funda de almohada - dealen - commercieel, handels-comercial - niet-commercieel, non-profitno comercial - exportable - bevorderen, promoten, pushenpromover - inventaris, inventarisatie, inventarizatieinventario - business, commerce, commercialisering, commercie, handel, handelsgeest, handelsverkeer, koophandel, koopmansgeest, zaakcomercialismo, mercantilismo, mercantilización - koophandel, zakennegocio - vrijhandellibrecambio, libre cambio, librecambismo, libre comercio, libre mercado - oferta inicial - business activity, commercial activity (en) - operation (en) - business (en) - aanloop - handeltje, zaakjecomercio, negocio, operación - het invoeren, invoerimportación - uitvoerexportación - het smokkelen, sluikhandel, sluikinvoer, smokkel, smokkelarij, smokkelhandelchivo, contrabando, matute, matuteo, meteduría - distributiewezendistribución - marketing, marktanalyse, marktonderzoek, marktverkenning, merchandising, productiestrategie, produktiestrategiemárketing, merchandising, venta - narcotráfico - simoniesimonía - afzet, afzetmarkt, afzetmogelijkheid, koopdag, verkoping - dumping, prijsbederfdumping, dúmping, vaciado, vertido - retailing (en) - telemarketingventas por teléfono - colportage, straathandel, valkejacht, valkenjacht, valkerijaltanería, buhonería, cetrería, halconería, reventa, volatería - afzet - liefdadigheidsbazaar, luizenmarkt, prondelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarktrastrillo, rastrillo benéfico - verladenembarcar, enviar, expedir, mandar, transportar - achternasturen, achternazenden, doorsturen, doorzenden, nasturen, nazendenenviar, hacer seguir, reenviar, reexpedir, remitir - aankopen, aanschaffen, afnemen, betrekken, inkopen, kopen, verkrijgen, wegkopenadquirir, percibir, recibir - nemen - abonneren, zich abonnerenabonarse a, subscribir, suscribirse a - colporteren, kolporteren, leuren, parlevinken, pushen, rondvertellen, uitventen, ventenpregonar, vender de puerta en puerta, vender por las calles - aparato - sell (en) - boekenstalletje, boekhandel, boekwinkellibrería - boetiek, confectiezaak, kledingmagazijn, kledingzaak, modemagazijn, modezaakboutique, butí, tienda - canteen (en) - tienda en cadena - charcuterie (en) - goed, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopwaar, producten, spul, vrachtgoed, waar, warenartículo, artículos, bienes, género, géneros, mercancía - consumptie-artikelen, consumptiegoederen, verbruiksgoederenartículos de consumo, bienes de consumo - tienda cómoda - handelsnederzetting, toko, warenhuisgran almacén - detailhandel, handelscentrum, kleinhandel, warenhuisalmacén, centro comercial, emporio, gran almacén, grandes almacenes - cash-and-carry, disconteringsbank, discontobank, discount, discountzaak, weidewinkeltienda de descuento - taartrandblonda, blondo, mantelito - droger, droogautomaat, droogmolen, droogtrommel, föhn, haardroger, siccatief, trommeldroger, wasdrogersecador, secadora - gebruiksgoederenbienes duraderos - export, exportartikel, exportcijfer, uitvoer, uitvoerartikelartículo de exportación, exportación - graanschuur, graanzolder, korenschuur, korenzolder, voorraadschuuralfolí, almacén, cilla, granero, hórreo, pósito, troj - ijzerhandel, ijzerwinkelferretería, quincalla, quincallería - hypermarkt, weidewinkelhiper, hipermercado - het invoeren, importgoederen, invoerimportación - produktaanbodsurtido - artikel, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopwaar, spul, vracht, vrachtgoed, vrachtgoederen, waar, waren, winkelwaarartículo, buhonería, carga, efecto, género, géneros, mercadería, mercancía, mercancías, producto - servet, vingerdoekjeservilleta - pizzeriapizzería - middenberm, winkelcentrum, winkelpassagecentro comercial, galerías - kapperszaak, kapsalon, schoonheidsinstituut, schoonheidssaloninstituto de belleza, salón de belleza - bed sheet, sheet (en) - automaat, fruitautomaat, gokautomaat, gokkast, snoepautomaat, speelautomaat, trekautomaatdistribuidor automático - stock, voorraadexistencias, inventario, stock, surtido - depot, entrepot, ligplaats, magazijn, opslag, opslagkosten, opslagplaats, opslagruimte, pakhuis, remise, stallingkosten, stapelhuis, stapelplaats, tramremise, veem, voorraadschuuralmacén, depósito - supermarkt, zelfbediening, zelfbedieningswinkel, zelfbedieningszaakautoservicio, súper, supermercado - verkoopautomaatmáquina expendedora - barcode, bar code, barkode, streepjescode, streepjeskode, zebracode, zebrakodecódigo de barras - bon, entreebewijs, entreebiljet, entreekaartje, kaart, kaartje, kiesbriefje, passagebiljet, stembiljet, stembriefje, tegoedbon, ticket, toegangsbewijs, toegangskaartje, voucher, waardebonbillete - carga, cognossement, connossement, laadbrief, passagierslijst, vrachtbrief, vrachtcedelconocimiento, Conocimiento de Embarque - afzetmarkt, afzetmogelijkheidventa - order, purchase order (en) - postorderventa por correo - prijsindex, prijsindex(cijfer), prijsindexcijfer, prijsniveau, prijspeilíndice de precios - prijsindex, prijsindex(cijfer), prijsindexcijferíndice del coste de la vida - handelsbeleid, handelspolitiekpolítica comercial - gedeponeerd handelsmerk, geregistreerd handelsmerk, handelsmerk, merkmarca, marca registrada - beeldmerk, logo, logogram, vignet, woordmerkemblema, grafismo, logo, logotipo, marca de fábrica - prijsklassecategoría, categoría de precios - bundel, doos, keuzepakket, package, pak, pakje, pakket, programmapakket, standaardpakket, vakkenpakketamarro, bulto, cajita, envoltijo, fardo, lío, mazo, paquete, sobre - syndicaat - consortium, poule, syndicaat, trustconsorcio, pool - cartel, kartel, trustcartel, cártel, trust - douane-unie, tolunie - BeneluxBenelux - kamer van koophandelcámara de comercio, cámara de comercio y Fábricas - market, target group (en) - luizenmarkt, prondelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarktmercadillo, mercado de objetos usados, rastrillo, rastro - consument, verbruikerconsumidor - accountant, accountants-administratieconsulent, administrateur, boekhouder, boekhoudster, controller, penningmeester, quaestor, quaestrix, schatbewaarder, schatmeester, thesaurierauditor, auditora, auditora de cuentas, auditor de cuentas, censora de cuentas, censor de cuentas, contable, contador, contadora, contralor, economista, tenedora de libros, tenedor de libros - adverteerder, adverteerster, advertentieblad, huis-aan-huisblad, reclameadviseur, reclameadviseuse, reclameman, reklameadviseur, reklameadviseuseagente de publicidad, anunciador, anunciante, publicista - agens, agent, commissionair, factoor, factor, handelsagent, handelsreiziger, makelaar, vertegenwoordigeragente de negocios, corredor, corredor/agente de bolsa - baron, -baron, barones, baronesse, geldmagnaat, koning, magnaat, majesteit, mogol, vrijheerarchipámpano, magnate, potentado, staff - barbediende, barkeeper, barman, kelner, oberbarman, camarera, camarero - boekhandelaar, boekhandelaarster, boekverkoperlibrera, librero - hulpkelnerayudante de camarero - zakenmanejecutivo, empresaria, empresario, hombre de negocios, mujer de negocios - zakenvrouwejecutiva, empresaria, mujer de negocios, negocianta - aankoopster, aankoper, afnemer, inkoopster, inkoper, klant, koper, opkoopster, opkoperadquiridor, adquiridora, adquiriente, cliente, comprador, compradora - cateraar, catering, cateringbedrijf, leverancier van maaltijdenempresa de catering, proveedor - venterquincallero - chartered accountant (en) - stomerijtintorero - concessiehouder, concessionarisconcesionario - connection (en) - geadresseerde, geconsigneerdeconsignatario, destinatario - afnemer, cliënt, rekeninghouder, stempelaar, werkeloze, werklozecliente - distributeur, verdeeldoosdistribuidor - aanneemster, aannemer, ondernemercontratista, contratista de obras, emprendedor, empresario - exporteur, uitvoerder, uitvoersterexportador, exportadora - visboer, vishandelaar, visvrouwpescadera, pescadero - gastheer, gastvrouw, herbergier, herbergierster, hospes, hospita, kotbaas, logementhouder, parasietendrager, waardfondista, hospedero, hostelero, mesonero, patrón, patrona, posadera, posadero, ventera, ventero - importeur, invoerder, invoersterimportador, importadora - groothandelaar, groothandelaarster, grossier, stukwerkeralmacenista, comerciante al por mayor, mayorista - verhuurder, verpachter, verpachtsterarrendador, arrendadora - mercero - handelaar, handelsman, koopman, koopvrouwmercader, negociante - melkboer, melkman, melkmeid, melkmeisje, melkvrouwlechera, lechero, ordeñadora, repartidor de leche - computeroperator, operator, procesoperator - bezitster, bezitter, eigenaar, eigenaresamo, dueño, propietario - bladenman, krantenbezorger, krantenbezorgster, krantenjongen, krantenmeisjerepartidora de periódicos, repartidor de periódicos - caf{#225}{#130}{#225}houder, tollenaarcantinero, patrón/dueño de un bar, tabernero - publiciteitsagentpublicista - huismakelaar, huizenmakelaar, makelaar, makelaar in onroerend goedagente inmobiliario, API, corredor de casas, corredor de fincas - doktersassistente, receptionistrecepcionista - restaurateurdueña de un restaurante, dueño de un restaurante, propietaria de un restaurante, propietario de un restaurante, restaurador - dependienta, vendedora - acquisiteur, advertentieacquisiteur - vertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediendeagente, comerciante, dependiente, representante, vendedor - onderminister, secretaresse, secretaris, staatssecretarissecretario - handelaar, handelsman, koopman, koopvrouw, verkopercomercial, tendero, traficante, vendedor - detaillist, kleinhandelaar, middenstander, neringdoende, wederverkoper, winkeliercomerciante, tendero - fournisseur, leverancier, toeleverancier, toeleveringsbedrijfabastecedor, aprovisionador, asentista, suministrador - handelaar, handelaarster, handelsman, kleine zelfstandige, koopman, koopvaarder, koopvaardijschip, koopvrouw, middenstander, middenstandster, neringdoende, winkelhouder, winkelhoudster, winkelier, winkelierstercomerciante, mayorista, negociante, tendera, tendero, tratante - Andrew Carnegie, Carnegie (en) - prijs, vervoerprijsprecio, tasa - tarief - collegegeld, honorarium, inschrijfgeld, inschrijvingsgeld, prijs, vacatie, vacatiegeldestipendio, honorario, honorarios, matrícula - commissiecomisión - leenstelsel - niveau, tarieftarifa - scheepsvracht, transportkosten, vervoerkosten, vrachtgoed, vrachtkosten, vrachtprijsacarreo, carga, flete, gastos de flete, gastos de transporte, mercancías, transporte - geldkoers, koers, muntkoers, omrekeningskoers, omrekenkoers, valutakoers, wissel, wisselkoers, wisselnoteringcambio, cotización, cotización de conversión, cotización de divisas, tipo de cambio - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement (en) - handelstekortdéficit comercial - boek, boekblok, boekje, grootboek, kasboek, lijst, steigerbalklibro mayor, línea postiza, talonario - handelswaarde - bakkersgist, gistlevadura - bewaartijd, houdbaarheidconservabilidad, estabilidad, inalterabilidad, período de conservación para la venta[Domaine]

-

 


   Advertising ▼