sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.078s


 » 

analogical dictionary

математическиmatematisch, mathematisch, mathematisch gesproken, wiskundig - algebraïsch - квадрат величиныkwadraat, quadraat, tweede macht, vierkant - develop (en) - издавать выпусками, издавать сериямиals feuilleton publiceren, als serie publiceren - aritmetisch, rekenkundig - exponentially (en) - toedenken, veronderstellen, vooronderstellen, vooropstellen - becijferen, begroten, beramen, calculeren, cijferen, omrekenen, rekenen, uitrekenen - extract (en) - вычесть, вычитать, удерживатьaftrekken, aftrekken van, verrekenen met - множить, умножатьvermenigvuldigen - делитьdelen, segmenteren - оtsенить, оценивать, полагать, прикидывать, считатьbegroten, benaderen, beoordelen, beramen, calculeren, koersen, oordelen, prijzen, ramen, schatten, uitlaten - give (en) - Fermat, Pierre de Fermat (en) - Bernhard Riemann, Georg Friedrich Bernhard Riemann, Riemann (en) - вычисление, исчислимостьberekening, calculatie, cijferwerk, rekenwerk - mathematical operation, mathematical process, operation (en) - combination (en) - delen, deling, staartdeling - summatie - involutie, machtsverheffing - квадратураkwadratuur - подразумеватьimpliceren - предлагатьvoorstellen - устанавливатьvaststellen - булевbooleaans - арифмометр, счетная машинаtelmachine, totalisator - алгебраическийalgebraa asch, algebraïsch - parametric (en) - статистическийstatistisch - Napier's bones, Napier's rods (en) - quipu (en) - accuracy (en) - асимметричность, асимметрия, нарушение симметрииametrie, asymmetrie, disproportie, onevenwicht, wanverhouding - lopsidedness, skewness (en) - lateralisatie, lateraliteit - левшаlinkshandigheid - rechtshandigheid - denkleer, logica, logika - distribution, statistical distribution (en) - aftrekpost - выводgevolgtrekking - силлогизмsluitrede, syllogisme - analogie, overeenkomstigheid - разложение на множители, факторизация - diagonalisation, diagonalization (en) - digitalisation, digitisation, digitization (en) - reductio, reductio ad absurdum (en) - tegenvoorbeeld - formula, rule (en) - алгоритм, метод, правилоalgoritme - sorting algorithm (en) - recursion (en) - количествоgrootheid - meetwaarde, waarde - объект, объект действия, операнд - зависимая переменная функция - parameter - общее наименьшее кратное - итогeindbedrag, totaal, totaalbedrag - massaproductie, massaproduktie, seriewerk - power series (en) - Fourier series (en) - vector - cross product, vector product (en) - dot product, inner product, scalar product (en) - математикаmatematica, matematika, mathematica, mathematika, rekenkunde, wiskunde - pure mathematics (en) - spherical trigonometry (en) - origin (en) - abscissa, line segment (en) - заклинивающая подкладка, тригонометрия, щегольdriehoeksmeting, triangulatie, trigonometrie - algebra - лине́йная а́лгебраlineaire algebra - calculus, infinitesimal calculus (en) - Fourier analysis, harmonic analysis (en) - дифференциальное исчислениеdifferentiaalrekening - differentiaalquotiënt, differentieel - integraalrekening - Вариационное исчисление - теория множествverzamelingenleer - interval (en) - bedrijfschap - group theory (en) - Galois theory (en) - Abelian group, commutative group (en) - applied math, applied mathematics (en) - linear programming (en) - статистические данныеstatistica, statistiek, statistieken, statistika - least squares, method of least squares (en) - statistiek - moment (en) - arithmetic mean, expectation, expected value, first moment (en) - geometric mean (en) - harmonic mean (en) - spreiding, standaardafwijking, standaarddeviatie - covariance (en) - Gaussian distribution, normal distribution (en) - Poisson distribution (en) - regression analysis (en) - linear regression, rectilinear regression (en) - time series (en) - Bernoulli distribution, binomial distribution (en) - бином ньютона - probability theory, theory of probability (en) - logistiek - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositielogica - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - proof (en) - mathematical proof (en) - формула реакцииequatie, reactievergelijking - уравнение первой степени - квадратное уравнение, уравнение второй степениkwadraatsvergelijking, quadraatsvergelijking - differentiaalvergelijking - partial differential equation (en) - wave equation (en) - парадоксparadoks, paradox - формулаformule - условиеbeding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, voorbeding, voorwaarde - соглашениеbepaling - mathematical notation (en) - number representation system, number system, numeration system, system of numeration (en) - positional notation, positional representation system (en) - знакteken - знак равенства - точка в десятичной дробиdecimaalteken, komma - логарифмlog, log., logaritme - common logarithm (en) - Napierian logarithm, natural logarithm (en) - Lukasiewicz notation, Polish notation, prefix notation (en) - postfix notation, reverse Polish notation, suffix notation (en) - явное противоречие - подмножествоdeelverzameling - пустое множествоlege verzameling - mathematical space, topological space (en) - metric space (en) - Euclidean space, Euclidian space (en) - Hilbert space (en) - scalar field (en) - row (en) - колонка, столбикkolom - arithmetic progression (en) - геометрическая прогрессия - математикmatematica, matematicus, mathematica, mathematicus, wiskundige - Boole, George Boole (en) - Gottfried Wilhelm Leibnitz, Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibnitz, Leibniz (en) - John Napier, Napier (en) - Isaac Newton, Newton, Sir Isaac Newton (en) - Blaise Pascal, Pascal (en) - John von Neumann, Neumann, von Neumann (en) - absolute value, numerical value (en) - числоgetal - constante - коэффициент, модуль, показатель, содействующий фактор - absorptiecoëfficiënt - coefficient of drag, drag coefficient (en) - transmission, transmittance (en) - простое числоpriemgetal - номер, север, числоordegetal, rangtelwoord - кардинальное число, количественное числительноеhoofdtelwoord - источник, корень, основание системы счисленияradix - absolute frequency, frequency (en) - natural number, nonnegative integer (en) - целое числоgeheel, verzameling - комплексное число - reëel getal - reëel getal - irrational, irrational number (en) - transcendental number (en) - algebraic number (en) - квадратный кореньtweedemachtswortel, vierkantswortel, wortel - кубический кореньderdemachtswortel, kubiekwortel - дробьbreuk, deel, fractie - вычислитель, нумератор, счетчик, числитель, числитель дробиteller - делитель, знаменательdeler, noemer - коэффициент, множительmultiplicator, multiplier, multipliër, vermenigvuldiger - множимоеvermenigvuldigtal - периодическая дробь - непрерывная дробь - kinderkaart - кварталkwartaal, kwartier - ми, судно 2-го классаe - function, map, mapping, mathematical function, single-valued function (en) - inverse function (en) - affine transformation (en) - operator (en) - identity, identity element, identity operator (en) - circular function, trigonometric function (en) - синусsinus - cos, cosine (en) - косеканс - exponential, exponential function (en) - difference (en) - скрытый смыслimplicatie - plane, sheet (en)[Domaine]

-

 


   Advertising ▼