sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.171s


 » 

analogical dictionary

breach of trust (en) - konfiskace, zabaveníδήμευση, κατάσχεση - přiřknutí, přiznání, uznáníκατακύρωση - αποδοτέοσ, εκχώρητοσ - narážka, špičkaυπαινιγμόσ εναντίον κάποιου, υπονοούμενο - legalizovat, legitimovatνομιμοποιώ - koncese, licence, oprávnění, povolení, propustkaάδεια, αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας - criminal code, penal code (en) - -ka, lhářψεύτης - mafie - ilegálně, načerno, protiprávněπαράνομα, παρανομώσ - distance, suspenze, zastavení, zavěšeníανάρτηση, αναστολή, αποβολή, διαθεσιμότητα - παρανομώσ - penále, pokutaποινή, πρόστιμο, τίμημα - loupežník, raubíř, únosce letadlaαεροπειρατής, ληστής - licoměrník, pokrytec, svatoušekυποκρίτρια, υποκριτής - nepsaný zákonάγραφο δίκαιο, άγραφοι νόμοι - odplata, pokuta, trest, trestáníαντίτιμο, ποινή, τιμωρία - předložitεισάγω - křivda, právní újma - pornografieπορνογραφία - trestný čin, zločinέγκλημα, εγκληματική ενέργεια - hrdelní zločin, přestupek, těžký zločin, trestný činέγκλημα, αδίκημα, αξιόποινη πράξη, κακούργημα, σοβαρό αδίκημα - delikt, porušení, škraloup, trestný činκαταστρατήγηση, παράβαση, παραβίαση, παρανομία - křivá přísahaψευδομαρτυρία - páchání trestné činnosti, spáchání trestného činuδιάπραξη - atentát, útokαπόπειρα εναντίον κπ., επίθεση - pohlavní zneužívání, sexuální delikt, sexuální zločin, sexuální zneužívání, znásilněníσεξουαλική κακοποίηση - kořist, úlovek, zajetíλάφυρο, λεία, σύλληψη - únosαπαγωγή - korupce, podplácení, úplatkářstvíδωροδοκία, εξαγορά, λάδωμα - odcizení, zpronevěraκατάχρηση, υπεξαίρεση - podfuk, podvádění, podvod, švindl, švindlováníαπάτη, απατηλό παιγνίδι - odcizeníκλεψιά, κλοπή - drobná krádežμικροκλοπή - podvracení státu, urážka panovníka, urážka státu, velezrada, vlastizradaπροδοσία - válečný zločinέγκλημα πολέμου - dacoity, dakoity (en) - zlodějna - loupež, vloupáníδιάρρηξη - εξομολογούμαι, εξομολογώ - odhad, soudκρίση, υπολογισμός - soudní rozhodnutí - očistit, osvobodit, sejmout, zprostit, zprostit vinyαθωώνω, απαλλάσσω - ακυρώνω, αναβάλλω - jednáníδιαδικασία - podat - deklarovatδηλώνω - odvolání - legislativa, zákonodárstvíθεσμοθεσία, νομοθέτηση, νομοθεσία - uzákoněníαναπαράσταση, θέσπιση, ψήφιση νόμου - domácí vězeníπεριορισμός κατ' οίκον, σύλληψη σπιτιών - tělesný trestσωματική τιμωρία - bičování, sebebičováníμαστίγωμα - poprava, provedeníεκτέλεση, θανάτωση, θανατική ποινή - auto-da-fe (en) - poprava elketrickým proudem, poprava na elektrickém křesleηλεκτροπληξία - řádné soudní řízení, soudní řízeníδιεξαγωγή δίκης, πορεία αγωγής - právní žaloba, proces, soudní pře, spor, žalobaαγωγή, δικαστική αγωγή, μήνυση - případ, proces, soudní přeαγωγή, δικαστική υπόθεση - lis pendens (en) - řízení, soud, soudní řízeníδιαδικασία - apel, odvolání, volání po, žádostέκκληση, έφεση - pevnost, rozhodnutí, trest, verdikt, výrokαπόφαση, απόφαση δικαστηρίου, βούλευμα, ετυμηγορία, καταδίκη, κρίση - kontumační rozsudekερημοδικία - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment (en) - nález - verdikt, výrok - osvobozující rozsudek, zproštění vinyαθώωση - judicial review (en) - obhajoba, obhajovací řeč, popřeníαπάντηση στο κατηγορητήριο, διάψευση - konformismus, konformizmus, shodaευπείθεια, συμμορφία, συμμόρφωση - právoplatný, zákonnýέννομος, σύννομος - nezákonný, protiprávníάνομος, έκνομος - legální, zákonnýθεμιτός, νόμιμος - ilegální, nelegální, nezákonný, zakázanýαθέμιτος, παράνομος - εξωδικόσ - μοργανατικόσ - sepsat, vystavitσυντάσσω - najmout si - osvobodit, propustit, uvolnitαπελευθερώνω, λυτρώνω - uvěznitφυλακίζω - zastupovatυπερασπίζω - domáhat se, podat žalobu, žádat, zažalovatεγκαλώ, ενάγω, κάνω αγωγή, μήνυση, μηνύω - dopustit se, spáchatδιαπράττω, κάνω - make (en) - elektrické křesloηλεκτρική καρέκλα - šibeniceαγχόνη, ικρίωμα, κρεμάλα - plynová komoraθάλαμος αερίων - gulag (en) - iron maiden (en) - trestní instituceσωφρονιστικό ίδρυμα - kláda, pranýřκούτσουρο βασανισμού, ποδοκάκη - rack, wheel (en) - zákonnostνομιμότητα - právoplatnost, validitaδύναμη - effect, force (en) - zákonnostνομιμοφροσύνη - nárokδικαίωμα - přístup, vstupάδεια εισόδου, δικαίωμα εισόδου, είσοδος - privilegium, výhradní právo, výsadaπρονόμιο - oprávnění, právoδικαίωμα - right to life (en) - freedom of conscience, freedom of thought (en) - rovnoprávnost - občanská právaαστικές ελευθερίες, πολιτικά δικαιώματα - ανεξιθρησκεία - freedom of speech (en) - freedom of the press (en) - freedom of assembly (en) - hlasovací právo, volební právoδικαίωμα ψήφου, ψήφος - equal opportunity (en) - jurisdikceδικαιοδοσία - právní systém, právoνόμιμο σύστημα - φορολογικό σύστημα - volební systém - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system (en) - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system (en) - jus sanguinis (en) - jus soli (en) - právní věda, právoνομική επιστήμη, νομολογία - bod, článek, doložka, klauzule, paragraf, stať - parafa, podepsání, podpis, signatura, vlastnoruční podpisυπογραφή - právní listinaεπίσημο έγγραφο, πράξη - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security (en) - criminal record, police record, record (en) - cestovní pasδιαβατήριο - plná moc - pracovní povolení - právo, zákon, zákoníkνόμος - όριο παραγραφής - konstituce, ústavaΣύνταγμα - σύνταγμα της Ελλάδας - δημόσιο δίκαιο - občanské právo, římské právo - Salic law (en) - blue law (en) - sociální zákonodárstvíνόμος κοινωνικής αρωγής - trestní právoποινικό δίκαιο - dekret, edikt, nařízení, předpis, soudní rozhodnutí, výnosδιάταγμα - carský výnos, despotické nařízeníδιάταγμα του τσάρου, ουκάζιο - judicial separation, legal separation (en) - prohibice, zákazαπαγορευτικός νόμος ή κανόνας, απαγόρευση - κωδίκελλοσ διαθήκη, προσθήκη στη διαθήκην - living will (en) - cachet, lettre de cachet (en) - daňové přiznání - stavební povolení - řidičský průkazάδεια οδήγησησ, δίπλωμα οδήγησης - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque (en) - patent - rozsudek - dissenting opinion (en) - příkazένταλμα, δικαστικό έγγραφο - mandát - soudní obsílka - charge, complaint (en) - plea bargain, plea bargaining (en) - statut, zákonνόμος - zákoník - vízumβίζα, επικύρωση, θεώρηση, θεώρηση διαβατηρίου, θεώρησισ διαβατήριου - důkazαποδείξεις, μαρτυρία - corpus delicti (en) - declaration (en) - místopřísežné prohlášení, písemné svědectvíένορκη βεβαίωση, ένορκη γραπτή κατάθεση - dohoda, konkordát, smlouvaεκκλησιαστικό σύμφωνο, σύμβαση, σύμφωνο - výslechανάκριση - výpověď - accusal, accusation (en) - rekriminaceαντέγκληση, αντικατηγορία - obvinění ze zločinu, obžalobaκαταγγελία, παραπομπή σε δίκη - obhajobaυπεράσπιση - bar, legal community, legal profession (en) - organizovaný zločinοργανωμένο έγκλημα - Černá ruka - Camorra (en) - Συνδικάτο - ICJ, International Court of Justice, World Court (en) - Bench (en) - dvůr, soud, soudní dvůr, tribunálδικαστήριο - konzistořεκκλησιαστικό δικαστήριο, εκκλησιαστικό συμβούλιο - trestní soudποινικό δικαστήριο - δικαστήριο ανήλικων - vojenský soudστρατιωτικό δικαστήριο - Star Chamber (en) - superior court (en) - Nejvyšší soudάρειοσ πάγοσ - právnictví, právoδίκαιο, νομοθεσία, νόμοι, νόμος - διοικητικό δίκαιο - církevní právo, kanonické právoεκκλησιαστικό δίκαιο, κανονικό δίκαιο - mezinárodní právoδιεθνές δίκαιο - admiralty law, marine law, maritime law (en) - stanné právoστρατιωτικός νόμος - obchodní právo - statutory law (en) - Apač, Apačka - delikvent, -ka, pachatel, provinilecεγκληματίας, κακοποιός, παράνομος, παραβάτης - podněcovatelηθικόσ αυτουργόσ, συνεργόσ, υποκινητήσ - společník, spolupachatel, spoluviníkσυναυτουργός, συνεργός - obviněná osoba, obviněný, obžalovaný, žalovanýκατηγορούμενος, κατηγορούμενος στο δικαστήριο - agresor, rváč, útočníkεπιτιθέμενος - bandita, lupič, zbojníkληστής - advokátδικηγόρος - pašerákλαθρέμποροσ οινοπνευματώδων - chuligán, násilník, neurvalec, rváč, surovecκακοποιός, μάγκας, παλιάνθρωπος, ταραχοποιό στοιχείο, τραμπούκος, χούλιγκαν - bytový zloděj, lupič, zlodějδιαρρήκτης, κλέφτης - náhončí, pomahač, spojenec, společník, stoupenecμπράβος, πρωτοπαλίκαρο, συνεργός - podvodníkαπατεώνας - ohledávač mrtvol, soudní lékařιατροδικαστής - Barbary pirate, corsair (en) - člověk mimo zákon, pachatel, zločinecεγκληματίας, ο εκτός νόμου, ο παράνομος - vysídlenec - okresní prokurátorεισαγγελέασ - inspektor, -ka, kontrolor, revizorελεγκτής, επιθεωρητής - katδήμιος, εκτελεστής - vykonavatel, vykonavatel závětiεκτελεστής διαθήκης - deportovaná osoba, exil, exulant, psanec - τελειωτήσ - bandita, člen tlupy, gangsterκακοποιός, συμμορίτης - ozbrojený lupičοπλοφόρος - katδήμιος - rukojmíόμηρος - imitátorηθοποιόσ, υποδυομένοσ πρόσωπο τι - herec, hochštapler, podvodník, pretendent, šarlatánαπατεώνας, τσαρλατάνος - hrdlořez, profesionální vrah, smrtící, vražedkyně, zabijákδολοφόνος, μαχαιροβγάλτης - advokát, -ka, obhájce, právník, právní poradce, právní zástupce, zástupce, zmocněnecδικηγόρος, συνήγορος - zákonodárceθεσμοθέτης, νομοθέτης - dryáčník, mastičkář, šarlatánαγύρτησ, τσαρλατάνοσ - vrahδολοφόνος - tmářσκοταδιστήσ - ombudsmanδιοικητικός επίτροπος - strana, účastníkδιάδικος, κόμμα, συμβαλλόμενος - παιδεραστήσ - pachatel, viníkένοχος - -ka, navrhovatel, žalobce, žalující stranaενάγων - kořistník, lupič, plenitelπειρατήσ, πλιατσικολόγος - -ka, travičδηλητηριαστής - politický vězeňπολιτικός κρατούμενος - -kyně, vězeň, zajatecαιχμάλωτος, κρατούμενος, φυλακισμένος - válečný zajatec, zajatecαιχμάλωτος πολέμου - očko, soukromý detektiv, soukromý vyšetřovatel - prokurátor, žalobceεισαγγελεύσ, κατήγορος, μηνυτήσ - Queen's Counsel (en) - násilníkβιαστής - emigrant, přesídlenec, uprchlík, utečenecπρόσφυγας - chlapík, rozparovačαντεροβγάλτησ, μαχαιροβγάλτησ - bandita, lupičληστής - sadomasochist (en) - masový vrahδολοφόνος κατά συρροήν - -ce, hříšníkάνθρωπος αμαρτωλός, αμαρτωλός , κριματισμένος - skinheadταραχοποιόσ - pašerák, podloudníkλαθρέμπορος - pederast, smrad, sviněαρσενοκοίτησ, ομοφιλόφιλοσ, παιδεραστής, σοδομίτησ - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - -ka, zlodějκλέφτης - správce, zmocněnec - uchvatitel, uzurpátorαντικαταστάτησ, σφετεριστής, υποσκελιστήσ - -kyně, svědekαυτόπτης μάρτυρας, μάρτυρας, μάρτυρας δικαστηρίου - svědekεπιβεβαιωτήσ, μάρτυσ - yardie (en) - Mary Magdalen, Mary Magdalene, St. Mary Magdalen, St. Mary Magdalene (en) - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan (en) - Bartholomew Roberts, Roberts (en) - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch (en) - kořist, lup, ziskβρόμικο χρήμα, κέρδη, λάφυρα, λεία, τρόπαια - dědictví, pozůstalostκληρονομιά, κληρονόμημα - dědictví, odkazκληροδότημα, κληρονομιά - exemplary damages, punitive damages, smart money (en) - escrow (en) - růst - právní statusνομική υπόσταση - volnostπροσωπική ελευθερία - omezení, zábrana - zajetíπεριτείχιση, φυλάκιση - durance (en) - nouze - osvobození, výjimka, vyjmutíαπαλλαγή, ελευθερία - beztrestnostασυδοσία, ατιμωρησία - kriminalitaεγκληματικότητα[Domaine]

-

 


   Advertising ▼