sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.172s


 » 

analogical dictionary

breach of trust (en) - δήμευση, κατάσχεσηkonfiskace, zabavení - κατακύρωσηpřiřknutí, přiznání, uznání - αποδοτέοσ, εκχώρητοσ - υπαινιγμόσ εναντίον κάποιου, υπονοούμενοnarážka, špička - νομιμοποιώlegalizovat, legitimovat - άδεια, αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίαςkoncese, licence, oprávnění, povolení, propustka - criminal code, penal code (en) - ψεύτης-ka, lhář - mafie - παράνομα, παρανομώσilegálně, načerno, protiprávně - ανάρτηση, αναστολή, αποβολή, διαθεσιμότηταdistance, suspenze, zastavení, zavěšení - παρανομώσ - ποινή, πρόστιμο, τίμημαpenále, pokuta - αεροπειρατής, ληστήςloupežník, raubíř, únosce letadla - υποκρίτρια, υποκριτήςlicoměrník, pokrytec, svatoušek - άγραφο δίκαιο, άγραφοι νόμοιnepsaný zákon - αντίτιμο, ποινή, τιμωρίαodplata, pokuta, trest, trestání - εισάγωpředložit - křivda, právní újma - πορνογραφίαpornografie - έγκλημα, εγκληματική ενέργειαtrestný čin, zločin - έγκλημα, αδίκημα, αξιόποινη πράξη, κακούργημα, σοβαρό αδίκημαhrdelní zločin, přestupek, těžký zločin, trestný čin - καταστρατήγηση, παράβαση, παραβίαση, παρανομίαdelikt, porušení, škraloup, trestný čin - ψευδομαρτυρίαkřivá přísaha - διάπραξηpáchání trestné činnosti, spáchání trestného činu - απόπειρα εναντίον κπ., επίθεσηatentát, útok - σεξουαλική κακοποίησηpohlavní zneužívání, sexuální delikt, sexuální zločin, sexuální zneužívání, znásilnění - λάφυρο, λεία, σύλληψηkořist, úlovek, zajetí - απαγωγήúnos - δωροδοκία, εξαγορά, λάδωμαkorupce, podplácení, úplatkářství - κατάχρηση, υπεξαίρεσηodcizení, zpronevěra - απάτη, απατηλό παιγνίδιpodfuk, podvádění, podvod, švindl, švindlování - κλεψιά, κλοπήodcizení - μικροκλοπήdrobná krádež - προδοσίαpodvracení státu, urážka panovníka, urážka státu, velezrada, vlastizrada - έγκλημα πολέμουválečný zločin - dacoity, dakoity (en) - zlodějna - διάρρηξηloupež, vloupání - εξομολογούμαι, εξομολογώ - κρίση, υπολογισμόςodhad, soud - soudní rozhodnutí - αθωώνω, απαλλάσσωočistit, osvobodit, sejmout, zprostit, zprostit viny - ακυρώνω, αναβάλλω - διαδικασίαjednání - podat - δηλώνωdeklarovat - odvolání - θεσμοθεσία, νομοθέτηση, νομοθεσίαlegislativa, zákonodárství - αναπαράσταση, θέσπιση, ψήφιση νόμουuzákonění - περιορισμός κατ' οίκον, σύλληψη σπιτιώνdomácí vězení - σωματική τιμωρίαtělesný trest - μαστίγωμαbičování, sebebičování - εκτέλεση, θανάτωση, θανατική ποινήpoprava, provedení - auto-da-fe (en) - ηλεκτροπληξίαpoprava elketrickým proudem, poprava na elektrickém křesle - διεξαγωγή δίκης, πορεία αγωγήςřádné soudní řízení, soudní řízení - αγωγή, δικαστική αγωγή, μήνυσηprávní žaloba, proces, soudní pře, spor, žaloba - αγωγή, δικαστική υπόθεσηpřípad, proces, soudní pře - lis pendens (en) - διαδικασίαřízení, soud, soudní řízení - έκκληση, έφεσηapel, odvolání, volání po, žádost - απόφαση, απόφαση δικαστηρίου, βούλευμα, ετυμηγορία, καταδίκη, κρίσηpevnost, rozhodnutí, trest, verdikt, výrok - ερημοδικίαkontumační rozsudek - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment (en) - nález - verdikt, výrok - αθώωσηosvobozující rozsudek, zproštění viny - judicial review (en) - απάντηση στο κατηγορητήριο, διάψευσηobhajoba, obhajovací řeč, popření - ευπείθεια, συμμορφία, συμμόρφωσηkonformismus, konformizmus, shoda - έννομος, σύννομοςprávoplatný, zákonný - άνομος, έκνομοςnezákonný, protiprávní - θεμιτός, νόμιμοςlegální, zákonný - αθέμιτος, παράνομοςilegální, nelegální, nezákonný, zakázaný - εξωδικόσ - μοργανατικόσ - συντάσσωsepsat, vystavit - najmout si - απελευθερώνω, λυτρώνωosvobodit, propustit, uvolnit - φυλακίζωuvěznit - υπερασπίζωzastupovat - εγκαλώ, ενάγω, κάνω αγωγή, μήνυση, μηνύωdomáhat se, podat žalobu, žádat, zažalovat - διαπράττω, κάνωdopustit se, spáchat - make (en) - ηλεκτρική καρέκλαelektrické křeslo - αγχόνη, ικρίωμα, κρεμάλαšibenice - θάλαμος αερίωνplynová komora - gulag (en) - iron maiden (en) - σωφρονιστικό ίδρυμαtrestní instituce - κούτσουρο βασανισμού, ποδοκάκηkláda, pranýř - rack, wheel (en) - νομιμότηταzákonnost - δύναμηprávoplatnost, validita - effect, force (en) - νομιμοφροσύνηzákonnost - δικαίωμαnárok - άδεια εισόδου, δικαίωμα εισόδου, είσοδοςpřístup, vstup - προνόμιοprivilegium, výhradní právo, výsada - δικαίωμαoprávnění, právo - right to life (en) - freedom of conscience, freedom of thought (en) - rovnoprávnost - αστικές ελευθερίες, πολιτικά δικαιώματαobčanská práva - ανεξιθρησκεία - freedom of speech (en) - freedom of the press (en) - freedom of assembly (en) - δικαίωμα ψήφου, ψήφοςhlasovací právo, volební právo - equal opportunity (en) - δικαιοδοσίαjurisdikce - νόμιμο σύστημαprávní systém, právo - φορολογικό σύστημα - volební systém - scrutin uninomial system, scrutin uninominal voting system, single-member system, uninominal system, uninominal voting system (en) - list system, scrutin de liste, scrutin de liste system (en) - jus sanguinis (en) - jus soli (en) - νομική επιστήμη, νομολογίαprávní věda, právo - bod, článek, doložka, klauzule, paragraf, stať - υπογραφήparafa, podepsání, podpis, signatura, vlastnoruční podpis - επίσημο έγγραφο, πράξηprávní listina - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security (en) - criminal record, police record, record (en) - διαβατήριοcestovní pas - plná moc - pracovní povolení - νόμοςprávo, zákon, zákoník - όριο παραγραφής - Σύνταγμαkonstituce, ústava - σύνταγμα της Ελλάδας - δημόσιο δίκαιο - občanské právo, římské právo - Salic law (en) - blue law (en) - νόμος κοινωνικής αρωγήςsociální zákonodárství - ποινικό δίκαιοtrestní právo - διάταγμαdekret, edikt, nařízení, předpis, soudní rozhodnutí, výnos - διάταγμα του τσάρου, ουκάζιοcarský výnos, despotické nařízení - judicial separation, legal separation (en) - απαγορευτικός νόμος ή κανόνας, απαγόρευσηprohibice, zákaz - κωδίκελλοσ διαθήκη, προσθήκη στη διαθήκην - living will (en) - cachet, lettre de cachet (en) - daňové přiznání - stavební povolení - άδεια οδήγησησ, δίπλωμα οδήγησηςřidičský průkaz - letter of mark and reprisal, letter of marque, letters of marque (en) - patent - rozsudek - dissenting opinion (en) - ένταλμα, δικαστικό έγγραφοpříkaz - mandát - soudní obsílka - charge, complaint (en) - plea bargain, plea bargaining (en) - νόμοςstatut, zákon - zákoník - βίζα, επικύρωση, θεώρηση, θεώρηση διαβατηρίου, θεώρησισ διαβατήριουvízum - αποδείξεις, μαρτυρίαdůkaz - corpus delicti (en) - declaration (en) - ένορκη βεβαίωση, ένορκη γραπτή κατάθεσηmístopřísežné prohlášení, písemné svědectví - εκκλησιαστικό σύμφωνο, σύμβαση, σύμφωνοdohoda, konkordát, smlouva - ανάκρισηvýslech - výpověď - accusal, accusation (en) - αντέγκληση, αντικατηγορίαrekriminace - καταγγελία, παραπομπή σε δίκηobvinění ze zločinu, obžaloba - υπεράσπισηobhajoba - bar, legal community, legal profession (en) - οργανωμένο έγκλημαorganizovaný zločin - Černá ruka - Camorra (en) - Συνδικάτο - ICJ, International Court of Justice, World Court (en) - Bench (en) - δικαστήριοdvůr, soud, soudní dvůr, tribunál - εκκλησιαστικό δικαστήριο, εκκλησιαστικό συμβούλιοkonzistoř - ποινικό δικαστήριοtrestní soud - δικαστήριο ανήλικων - στρατιωτικό δικαστήριοvojenský soud - Star Chamber (en) - superior court (en) - άρειοσ πάγοσNejvyšší soud - δίκαιο, νομοθεσία, νόμοι, νόμοςprávnictví, právo - διοικητικό δίκαιο - εκκλησιαστικό δίκαιο, κανονικό δίκαιοcírkevní právo, kanonické právo - διεθνές δίκαιοmezinárodní právo - admiralty law, marine law, maritime law (en) - στρατιωτικός νόμοςstanné právo - obchodní právo - statutory law (en) - Apač, Apačka - εγκληματίας, κακοποιός, παράνομος, παραβάτηςdelikvent, -ka, pachatel, provinilec - ηθικόσ αυτουργόσ, συνεργόσ, υποκινητήσpodněcovatel - συναυτουργός, συνεργόςspolečník, spolupachatel, spoluviník - κατηγορούμενος, κατηγορούμενος στο δικαστήριοobviněná osoba, obviněný, obžalovaný, žalovaný - επιτιθέμενοςagresor, rváč, útočník - ληστήςbandita, lupič, zbojník - δικηγόροςadvokát - λαθρέμποροσ οινοπνευματώδωνpašerák - κακοποιός, μάγκας, παλιάνθρωπος, ταραχοποιό στοιχείο, τραμπούκος, χούλιγκανchuligán, násilník, neurvalec, rváč, surovec - διαρρήκτης, κλέφτηςbytový zloděj, lupič, zloděj - μπράβος, πρωτοπαλίκαρο, συνεργόςnáhončí, pomahač, spojenec, společník, stoupenec - απατεώναςpodvodník - ιατροδικαστήςohledávač mrtvol, soudní lékař - Barbary pirate, corsair (en) - εγκληματίας, ο εκτός νόμου, ο παράνομοςčlověk mimo zákon, pachatel, zločinec - vysídlenec - εισαγγελέασokresní prokurátor - ελεγκτής, επιθεωρητήςinspektor, -ka, kontrolor, revizor - δήμιος, εκτελεστήςkat - εκτελεστής διαθήκηςvykonavatel, vykonavatel závěti - deportovaná osoba, exil, exulant, psanec - τελειωτήσ - κακοποιός, συμμορίτηςbandita, člen tlupy, gangster - οπλοφόροςozbrojený lupič - δήμιοςkat - όμηροςrukojmí - ηθοποιόσ, υποδυομένοσ πρόσωπο τιimitátor - απατεώνας, τσαρλατάνοςherec, hochštapler, podvodník, pretendent, šarlatán - δολοφόνος, μαχαιροβγάλτηςhrdlořez, profesionální vrah, smrtící, vražedkyně, zabiják - δικηγόρος, συνήγοροςadvokát, -ka, obhájce, právník, právní poradce, právní zástupce, zástupce, zmocněnec - θεσμοθέτης, νομοθέτηςzákonodárce - αγύρτησ, τσαρλατάνοσdryáčník, mastičkář, šarlatán - δολοφόνοςvrah - σκοταδιστήσtmář - διοικητικός επίτροποςombudsman - διάδικος, κόμμα, συμβαλλόμενοςstrana, účastník - παιδεραστήσ - ένοχοςpachatel, viník - ενάγων-ka, navrhovatel, žalobce, žalující strana - πειρατήσ, πλιατσικολόγοςkořistník, lupič, plenitel - δηλητηριαστής-ka, travič - πολιτικός κρατούμενοςpolitický vězeň - αιχμάλωτος, κρατούμενος, φυλακισμένος-kyně, vězeň, zajatec - αιχμάλωτος πολέμουválečný zajatec, zajatec - očko, soukromý detektiv, soukromý vyšetřovatel - εισαγγελεύσ, κατήγορος, μηνυτήσprokurátor, žalobce - Queen's Counsel (en) - βιαστήςnásilník - πρόσφυγαςemigrant, přesídlenec, uprchlík, utečenec - αντεροβγάλτησ, μαχαιροβγάλτησchlapík, rozparovač - ληστήςbandita, lupič - sadomasochist (en) - δολοφόνος κατά συρροήνmasový vrah - άνθρωπος αμαρτωλός, αμαρτωλός , κριματισμένος-ce, hříšník - ταραχοποιόσskinhead - λαθρέμποροςpašerák, podloudník - αρσενοκοίτησ, ομοφιλόφιλοσ, παιδεραστής, σοδομίτησpederast, smrad, svině - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - κλέφτης-ka, zloděj - správce, zmocněnec - αντικαταστάτησ, σφετεριστής, υποσκελιστήσuchvatitel, uzurpátor - αυτόπτης μάρτυρας, μάρτυρας, μάρτυρας δικαστηρίου-kyně, svědek - επιβεβαιωτήσ, μάρτυσsvědek - yardie (en) - Mary Magdalen, Mary Magdalene, St. Mary Magdalen, St. Mary Magdalene (en) - Henry Morgan, Morgan, Sir Henry Morgan (en) - Bartholomew Roberts, Roberts (en) - Blackbeard, Edward Teach, Edward Thatch, Teach, Thatch (en) - βρόμικο χρήμα, κέρδη, λάφυρα, λεία, τρόπαιαkořist, lup, zisk - κληρονομιά, κληρονόμημαdědictví, pozůstalost - κληροδότημα, κληρονομιάdědictví, odkaz - exemplary damages, punitive damages, smart money (en) - escrow (en) - růst - νομική υπόστασηprávní status - προσωπική ελευθερίαvolnost - omezení, zábrana - περιτείχιση, φυλάκισηzajetí - durance (en) - nouze - απαλλαγή, ελευθερίαosvobození, výjimka, vyjmutí - ασυδοσία, ατιμωρησίαbeztrestnost - εγκληματικότηταkriminalita[Domaine]

-

 


   Advertising ▼