sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.062s


 » 

analogical dictionary

glatt, jublande, muntert, upprymtalegremente, felizmente, jubilosamente, por sorte - förskräckthorrorizado - nervös, panikartadassustado, pânico - oroad, överansträngd, överretad, upprörd, utarbetadansioso, demente, doido, excitado, louco, sobrecarregado, transtornado - bitter, skarpacrimonioso, rabugento - hutlös, oblyg, skamlösdesaforado, desavergonhado, sem vergonha - glatt, muntertalegremente - ivrigtansiosamente - glädjande, glatt, muntert, uppsluppetalegremente, jubilosamente - vergonhosamente - gärna, gladeligen, med glädjealegremente, com muito gosto, de boa vontade - glädjande, glatt, muntertalegremente, jubilosamente - glättig, munteralegre, contente - glad, livad, livlig, lustig, morsk, piggalegre, contente, feliz, vivo - jovialisktjovialmente - optimistisktcom optimismo - förlägenenleado, envergonhado - emotionellafetivo - euforisk - ivrig, spändespantado - erkännande, tacksam, uppskattandeagradecido, apreciativo, grato - lycksalig, saliggörande, sällbem-aventurado, ditoso - sorrowful (en) - begeistrad, hänförande, hänförd, rapsodiskentusiástico, rapsódico - rördcomovido, impressionado - belåten, gladcontente - missbelåten, missnöjd - förbluffad, paffestupefacto - CER, conditioned emotion, conditioned emotional response (en) - [] känslaemoção - ambivalensambivalência - längtan, önska, vilja ha - nostalginostalgia, saudade - hemlängtansaudade, saudades de casa - concupiscence, desire, eros, physical attraction, sexual desire (en) - sinnlighetvoluptuosidade - böjelse, förkärlek, infall, nyck, smak, svärmericapricho, inspiração. - livslust - förtjusning, glöd, välbehagentusiasmo - sexual pleasure (en) - sadismsadismo - sadomasochismsadomasoquismo - masochismmasoquismo - pain, painfulness (en) - hurt, suffering (en) - avsky, fasa, hat, vämjelseaversão, horror, ódio - tacksamhetreconhecimento - otacksamhetingratidão - blyghet, blygsel, skygghet, tillgjordhettimidez - chock, förvirrat tillståndatordoamento, choque - anticipation, expectancy (en) - allvargravidade - sinnesfridpaz de espírito - indignationindignação - bestörtning, förfäranconsternação, espanto, pavor - skrämsel, skrämselhickasusto - rampfeber, scenskräckmedo, medo da ribalta - bävan, bestörtning, förvirring, skälvningagitação, alteração, azáfama - glädje, glättighetalegria - glad, glädjandealegria, prazer - euforieuforia - livad stämning, munterhet, skoj, uppsluppenhetalegria, divertimento, hilaridade, hilariedade, jovialidade - belåtenhet, förnöjsamhetsatisfação - bedrövelse, hjärtesorg, sorgsenhet, stor sorgdesgosto, desilusão, pesar - sorgdor, pesar - ånger, samvetskvalarrependimento, remorso, remorsos - guilt, guilt feelings, guilt trip, guilty conscience (en) - ångerarrependimento - förtvivlan, missmod, misströstandesalento, desânimo - dysphoria (en) - långtråkighet, leda, uttråkningaborrecimento, chateação, tédio - animositet, fientlighetamargura, animosidade - penis envy (en) - argsinthet, hetsighet, lättretlighetirascibilidade - medlidande, medömkancompaixão, dó - empati, inlevelsecompaixão, compreensão amiga, empatia, simpatia - glupskhet, iveransiedade, avidez - hänfördhet, hänryckthetêxtase - quality of life (en) - lycksalighet, sällhet, sjunde himlencontentamento, sétimo céu, sétimo-céu - nirvananirvana - state (en) - raserianfall, raseriutbrott, utbrottbirra - irritationirritação - välbefinnande, välståndconforto[Domaine]

-

 


   Advertising ▼