sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.094s


 » 

analogical dictionary

active (en) - nastanieआगमन - रीबूट करें - ciągnąć się, kontynuować, trwać - dostawać, mieć, otrzymywaćपास होना, महसूस करना - różnić się, wahać - mieć wpływ na, oddziaływać naप्रभाव डालना - być, pogrążyć się, stać się, stawać się, zapaść, zostaćनींद या किसी स्थिति में जाना, बनना, राजी करना, हो जाना - zamieniać, zamienićकपड़े इत्यादि बदलना, रूपांतरित होना - modyfikować, zmodyfikowaćसंशोधन करना, सुधारना - zmianaबदलना - metrication, metrification (en) - diversification, variegation (en) - modyfikacja, poprawa, zmiana - transfer, transference (en) - zakończenieनिष्कर्ष, समाप्ति - ukończenieपूर्ति, समापन - engage (en) - rozpoczęcie - debut, entry, first appearance, introduction, launching, unveiling (en) - założenieनींव - opanować, ustabilizowaćदृढ़ करना, मजबूत करना, स्थिर करना - regularise, regularize (en) - dziać się, przydarzyć się, stać się, stawać się, zajść, zdarzyć sięघटना, घटित होना, बीतना, संयोग होना, होना - opuścić, pozostawić, wyjść, zostawićछोड़ जाना - transformed (en) - rozmrażaćपिघलना, पिघलाना, बर्फ गलाकर हटाना - modify, remodel, transform, transmute, transubstantiate (en) - transformation, translation (en) - przejrzenie - nawrócenie się, przemianaपरिवर्तन, रूपान्तर - zalesianie, zalesienie - reafforestation, re-afforestation, reforestation (en) - ginąć - bagatelizować, pomniejszać, pomniejszyć - rozpakowaćखोलना - przestawiać, przełączać sięस्विच दबाना - transfer, transplant, transpose (en) - draw (en) - make (en) - czytać, przeczytać - przewyższać klasą - come (en) - potwierdzać - presuppose, suppose (en) - datowaćतिथि डालना - okroić, przekręcać - przekonać, ubezpieczyć, upewniać się, zapewnićआश्वस्त करना, बीमा करना - zmniejszać, zmniejszyć, złagadzać, złagodzić - pokazywaćकोई खास माप इत्यादि देना, प्रोग्राम को टेप करना - show (en) - अर्थ होना - delete, erase (en) - akcentować, kłaść nacisk, podkreślać, podkreślić, położyć naciskजोर देकर कहना, जोर देना, दाबना, नीचे रेखा खींचना, बालाघात करना, महत्व देना, रेखांकित करना - odnowa, odrodzenie, renesans, rozkwit - wskrzeszenieमृतोत्थान - handlowaćकारोबार करना - wyczerpywaćव्यय करना - podtrzymać, udźwignąć - oprzeć, podeprzećटेकना, टेक लगाना, सहायता देना, सहारा देना - add on, affix, append, supplement (en) - interconnect, interlink (en) - graniczyć, opierać, przylegać, sąsiadować, stykać się - przeciążać, przeciążyć, przekrwić się, zatłoczyć - przyciągać - być na chodzie, działać - pomścić - wywoływać - dotrzeć, pobudzać, wywołać, zapoczątkowaćउभारना, का कारण बनना, चलाकर ठीक तरह से चालू करना, प्रेरित करना - establish, give (en) - motywowaćप्रेरित करना - rozpocząć, ruszyć, uruchomić, zabierać się do, zacząć, założyćउपयोग करना, खोलना, प्रयोग में लाना, प्रारंभ करना, प्रारंभ होना, शुरू करना - bear, turn out (en) - poniżyćअपमानजक महसूस करना - ogłuszyćअचेत कर देना - stochastic (en) - odpędzaćदूर खदेड़ना - podupaść, popadać, przechodzić, upłynąćअवनत हो जाना, आगे बढ़ना, गुजर जाना, गुजरना, चला जाना, बीच मे आना, बीतना, व्यतीत होना - subject (en) - go (en) - obejść, objechać, stawać się - nie dawać się łatwo wykorzenićआदत इत्यादि का मुश्किल से खत्म होना - modyfikacja - parapsychologia - wydarzenie - epizodवृतान्त - ewentualnośćआपात, परिणति - casus belli (en) - modyfikacja, poprawkaछुट्टी इत्यादि, परिवर्तन होने की प्रक्रिया, फेरबदल, बदलाव, सुधार - przypadek - zdarzenieघटना - siła wyższa - odchylenie, zmianaविविधता - okres - cykl - nawrót, niejednokrotność, powtarzalność, powtarzanie się, recydywa, uciekanie sięआवृत्ति, फिराव - transition (en) - przesunięcieपरिवर्तन, रूपांतर - changeover, conversion, passage, transition (en) - हरित क्रांति - wybuch - business cycle, trade cycle (en) - affair, function, occasion, social function, social occasion (en) - zmiana - abiogeneza, archigonia, samorództwo - kapilarność, włoskowatość, włosowatość - food chain (en) - cold front, polar front (en) - squall line (en) - occluded front, occlusion (en) - ulewaझड़ी, बादल का फटना, मूसलाधार वर्षा - reactance (en) - śnieżyca, zadymkaतूफानी, बर्फ का तूफान, बर्फानी - डॉप्लर प्रभाव - electrical storm, electric storm, thunderstorm (en) - metalowy naszyjnik, moment obrotowy, zwój drutu - vapor pressure, vapour pressure (en) - pogodaऋतु, मौसम - żywiołyप्रकृति की शक्तियां जैसे आंधी, बारिश - kwaśnienie, zakwaszenie - krzepnięcie, zestalanieघनीभवन - action, activity, natural action, natural process (en) - procesप्रक्रिया - metoda, procedura, proces, przerób, przerobienie, przeróbka, przetwarzanie, przetwórczość, przetwórnictwo, tok - ecological succession, succession (en) - dobór naturalny, selekcja naturalna - zmiana - occurrence (en) - zachowanieआचरण्‍ - circadian rhythm, nychthemeron (en)[Domaine]

-

 


   Advertising ▼