sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.156s


 » 

analogical dictionary

closed (en) - virginalfeciorelnic, virginal - homoerotic (en) - paederastic, pederastic (en) - polyandrous (en) - aristocráticoaristocratic, aris­to­cratic, nobil - fraternidade, irmandadeconfrerie, fraternitate, frăţie, frăţietate, solidaritate - profesia de jurist - clero, sacerdóciocler, preoţime - situaçãolaicitate - eleitoradoalegători, electorat, elec­to­rat - proletariadoclasă muncitoare, proletariat - labor force, labor pool (en) - lower class, underclass (en) - Lower Middle Class, petit bourgeois, petite bourgeoisie, petty bourgeoisie (en) - força de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadoresforţă de muncă, mână de lucru - fandom (en) - função públicaadministraţie civilă - burocraciabirocraţie, birocratism, stat birocratic - Boddhisatva, Bodhisattva (en) - vestal virgin (en) - candidatocandidat, solicitant - plebeuom simplu - intermediária, intermediário, medianeirointermediar, in­­termediar, mediator, mijlocitor - Junker (en) - governanta - acusada, ré, réuacuzat, acu­zat, inculpat, învinuit, pârât - acusador, acusante - acólito, ajudante, assistente, coroinha, cúmplice, ministranteacolit, complice, părtaş, slujitor - vereadorconsilier municipal - financiadorsponsor, susţi­nă­tor - árbitro, juiz, juízaarbitru - depositário, fiador - baronetebaronet - begume - beneficiáriobeneficiar, donatar - melhor amigo - Fratele cel Mare - alugadorpersoană care închiriază cuiva, stăpân - arrimo de família, sustento - companheiro, compincha, íntimoamic, apropiat, iubitor, tovarăş - burgess, burgher (en) - candidatocandidat, can­di­dat, pretendent - catechumen, neophyte (en) - Cavalier, Royalist (en) - choragus (en) - menino do corocorist - civil servant (en) - combatente, lutadorcombatant, luptător - Comrade (en) - concubinaconcubină - cúmpliceacolit, complice, com­plice, părtaş - legătură, relaţie - consignatárioadresant, destinatar - count palatine (en) - condessacontesă - credorcreditor - príncipe herdeiroprinţ moştenitor - couraceiro - capelão, clérigo, cura, padre, pároco, pastor, reitor, vigárioparoh, pastor, preot, vicar - czar, tsarţar - Dalai Lama, Grand Lama (en) - dauphin (en) - devedor, devedoradebi­­tor - demagogodemagog - depositantedeponent, depunător - designated hitter (en) - divorciadafemeie divorţată - dogedoge - druidadruid - tambor-maior - duquesaducesă, du­cesă - arquiduque, grão-duquearhiduce - barão, condeconte - emancipador, libertadordezrobitor, emancipator - emiremir - emissário, enviadoemisar, sol - imperadorîmpărat - imperatrizcrăiasă, împărăteasă - evangelistaevanghelist - excelênciaExcelenţă - executorexe­cutor testamentar - deportado - faquirfachir - marechal-de-campo - field-grade officer, field officer, FO (en) - finalistafinalist - first baseman, first sacker (en) - flamin - açoitador, caça-moscas, pedigoto, perdiz nova, pessoa petulanteadolescenţă, bătătoare de muşte, boboc de raţă sălbatică, clapă, codană, copilandră, fetişcană, jună, labă, mână, placă rabatabilă, pui de potârniche, puştancă, supapă - adulador, lisonjeiroadulator, lingău, linguşitor - estrangeiroalien, alienă, străin - fundadorcreator, ctitor, făuritor, fondator, întemeietor, părinte - mic proprietar, răzeş - classificador, nivelador, selecionador - grand duke (en) - grande de espanhanobil spaniol, persoană de rang mare, persoană importantă - griot (en) - groupie (en) - escoteira, guiacălăuză, ghid - alabardeirohalebardier - enforcer, hatchet man (en) - head of household (en) - alto comissário - deţinător, posesor, purtător - refémostatic, os­tatic - dona de casa, dona-de-casacasnică, gospodină - bărbat, gospodar - iconoclastaiconoclast, iconoclastă - imam, imaum (en) - erudito, sábiopundit - parente por afinidadealianţă, rudă prin alianţă - agitadoragitator, aţâţător, instigator, provocator - intruso, invasorintrus, per­soană care încalcă/violează o proprietate - invasorinvadator - bigwig, kingpin, top banana (en) - steguleţ - knight-errant (en) - sabichãoatot­ştiu­tor - Kshatriya (en) - baronesa, senhoradoamnă, soţie/văduvă de nobil - lanceirolăncier - landgrave, título de príncipes alemães - nespecialist, profan - arrendatário, rendeiroarendaş - delegado, embaixador, legado, núncio apostóliconunţiu papal - licenciadolicenţiat - desfavorecido, freguês, patinhopersoană/grup de la care nu se aşteaptă prea mult - estrela, notabilidadefar, magistru, notabilitate, persoană luminată, spiritus rector - iubit, prieten - marquess (en) - marquêsmarchiză - mestre de cerimóniasmaestru de ceremonie, maestru de ceremonii, maes­tru de ceremonii - spiritist, spiritualist - portador - Dago, metic (en) - miles gloriosus (en) - milord - misantropomizantrop - model - modeloerou model, exemplu, model - Moghul, Mogul (en) - monsenhor - most valuable player, MVP (en) - mujic, ţăran - recém-chegadonou-venit - nómadanomad - aprendiz, iniciante, novato, noviço, principiantenovice, no­vice - núncionunciu, nunţiu - oradorconferenţiar, orator, ora­tor, retor, vorbitor - organizadororganizator - orphan (en) - páriaparia, proscris - dono, senhor, soberano, supremoconducător, stăpân - cavaleirocălător, de pasageri, pasager, pa­sa­ger, voiajor - pendragon (en) - artistaactor, artist, interpret - playboychefliu, petrecăreţ, playboy - delegado, plenipotenciárioambasador plenipotenţiar, plenipotenţiar - larápio, pirata, rapinante, saqueadorjefuitor, prădător, tâlhar - preso políticodeţinut politic - homem político, políticaom politic, politician - influênciaautoritate - bufon - príncipeprinţ - príncipe consorte - Prince of Wales (en) - princesaprincipesă, prinţesă - princesa herdeira - prisioneiro de guerra, prisoneiro de guerraprizonier de război - proselyte (en) - psychopomp (en) - rajárajah - anacoreta, eremitapust­nic - competidor, concorrência, desafiador, rivaladversar, challenger, concurent, concurenţă, pretendent, rival - companheiro de quartocoleg de cameră - saddhu, sadhu (en) - escolar, pupila, pupiloelev, eleva, şcolar - aluno, estudantecopil de şcoală, şcolar, şcolăriţă - schoolgirl (en) - Sea Scout (en) - semifinalista - - xequeşeic - Shudra, Sudra (en) - sir - irmA, irmã, sororcălugăriţă, cama­radă - cum­nată - mandriãochiulangiu, leneş, papugiu - escravo, viciada em trabalhorob, sclav - pederasta, sodomitapederast, sodomist, sodomit - sojourner (en) - genroginere - locutorconferenţiar, orator, speaker, vorbitor - Speaker (en) - Fungi, fungus kingdom, kingdom Fungi (en) - desmancha-prazeresper­soană care strică cheful cuiva, persoană care strică dispoziţia altora - desportista, desportivo, esportiva, esportivo, indivíduo desportivoper­soană onestă, sportiv - parte interessada - dobro, substitutodublură, înlocuitor, rezervă, suplinitor - meiairmã, meioirmão, meio irmão, meio-irmãofrate vitreg, soră vitregă - nora - madrasta, padrasto, sogrotată vitreg - a, enteada, enteado - subordinadosubaltern, subordonat - rezervă, substitut - mãe-substituta - supravieţuitor - puxa-saco, sicofantaadulator, lingău, linguşitor - Tartufe, Tartuffe (en) - Ted, Teddy boy (en) - towner, townsman (en) - estagiário, pessoa em treinamentostagiar, ucenic - vagabundovagabond - transfer - estudante universitário - unemployed person (en) - lider sindical - usurpadoruzurpator - veraneantevilegiaturist - cartão do dia dos namorados, namoradoiubit, scrisoare de dragoste - escravo, feudatário, servo, súdito, vassalovasal - vigilance man, vigilante (en) - aldeã, aldeão, camponêssătean, ţăran - viscount (en) - viscondeviconte - sensualista, sibaritaepicurian, sibarit - viajantecălător, voiajor - mirãovoyeur - carroceirocărăuş - viúvavăduvă - viúvovădan, văduv, vă­duv - senhora, senhora dona, SraDna, D-na, doamnă, domnişoară - attestant, attestator, attestor, witness (en) - mulherengo, namorador, paquerador, provocadorafemeiat, fante, muieratic, pizdar, valet - wonder woman (en) - yuppie - homelessness (en) - postograd, poziţie, rang, situaţie, stare socială, treaptă - comandă, conducere, şefie, vârf - estado civilstatut marital - casamento, matrimóniocăsătorie, căsnicie, căs­nicie, mariaj, viaţă conjugală - casamentocăsătorie mixtă/între rude - casamento, casamento entre si - casamento de conveniência - monogamiamonogamie - poliandriapoliandrie - poligamiapoligamie - virgindadecastitate, feciorie, virginitate, vir­ginitate - cativeirocap­tivitate, robie, sclavaj, sclavie - dependênciarobie, servitute - servidão, sujeição, vassalagemiobăgie, şerbie - aprisionamento, prisãocaptivitate, prizonierat - întemniţare - military rank, military rating, paygrade, rating (en) - dignidade real, realezaregalitate[Domaine]

-

 


   Advertising ▼