sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.156s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

closed - szűzipure, vestal, virgin, virginal, virtuous - homoerotic - paederastic, pederastic - polyandrous - arisztokratikusaristocratic, aristocratical, blue, blue-blooded, gentle, patrician - társulatbrotherhood, fraternity, sodality - bar, legal community, legal profession - papságclergy, priesthood - laikusok, világiaklaity, temporalty - választókelectorate - a munkásosztálylabor, labour, proletariat, working class - munkaerő-állománylabor force, labor pool - lower class, underclass - Lower Middle Class, petit bourgeois, petite bourgeoisie, petty bourgeoisie - munkaerő, munkáslétszámemployees, hands, labour, manpower, men, workers, workforce, work force - fandom - közigazgatás, közszolgálatcivil service - bürokrácia, közigazgatásbureaucracy, bureaucratism, officialdom, red tape, wheels of government - Boddhisatva, Bodhisattva - vestal virgin - pályázóapplicant, applier - közembercommoner, common man, common person - közvetítőgo-between, intercessor, intermediary, intermediator, mediator, middleman - Junker - társalkodónőduenna - alperes, vádlottdefendant, suspect, the accused - accuser - oltárszolgaacolyte - városatyaalderman, alderwoman - támogatóangel, backer - döntőbíró, játékvezetőarbiter, arbitrator, judge, referee, umpire - letéteményesbailee - lovagBart - begum - haszonélvező, kedvezményezettbeneficiary, donee - best friend - Big Brother - bérlőboss, hirer - kenyérkeresőbreadwinner - benső barát, cimbora, haver, pártolója vminek, társbrother, buddy, chum, close, crony, fellow, intimate, mate, pal, sidekick - burgess, burgher - jelölt, vizsgázócandidate, prospect - catechumen, neophyte - Cavalier, Royalist - choragus - karénekeschorister - civil servant - harcosbattler, belligerent, combatant, fighter, scrapper - Comrade - ágyas, szeretőconcubine, courtesan, courtezan, doxy, paramour - szövetségescollaborator, confederate, henchman, partner in crime - connection - címzettconsignee - count palatine - grófné, grófnőcountess - hitelezőcreditor, patrial - trónörököscrown prince, dauphin, heir apparent, heir to the throne, Prince of Wales, prince royal, successor to the throne - vértes katonacuirassier - lelkész, lelkipásztor, pap, segédlelkészchaplain, curate, minister, minister of religion, parson, pastor, priest, rector, vicar - cárczar, tsar, tzar - dalai lámaDalai Lama, Grand Lama - dauphin - adósdebitor, debtor - demagógdemagog, demagogue, manipulator, rabble-rouser - letétbe helyeződepositor - designated hitter - elvált emberdivorcee, grass widow - dózsedoge - druida, őskelta papDruid - tamburmajordrum major - hercegné, hercegnőduchess - főhercegarchduke - grófcount, earl - emancipator, manumitter - emírameer, amir, emeer, emir - követ, megbízottemissary, envoy - császáremperor, kaiser, Kaiser roll - császárnőempress, kaiserin - evangelizátorevangelist, gospeler, gospeller, revivalist - Kegyelmes Uram, ŐexcellenciájaExcellency, His Excellency, Lordship, Your Excellency, Your Lordship - végrehajtóexecutor, executrix - deportee, exile - fakírfakeer, fakir, faqir, faquir - hadseregtábornok, tábornagyfield marshal - külügyminisztériumfield-grade officer, field officer, FO - döntősfinalist - first baseman, first sacker - flamen - légycsapóflapper - hízelgőadulator, apple-polisher, cajoler, flatterer, wheedler - idegen, külföldialien, foreigner, noncitizen, outlander, stranger - alapítóbeginner, father, founder, founding father - franklin - földgyalu, külső vizsgáztató, útgyaluclassifying screen, grader, grading screen, sizing screen - főherceggrand duke - grand, mágnásgrandee - griot - groupie - leánycserkészguide - alabárdoshalberdier - enforcer, hatchet man - head of household - high commissioner - holder - túszhostage, surety - háziasszonyhomemaker, housewife, lady of the house, woman of the house - hubby, husband, married man - képrombolóiconoclast, image breaker - imam, imaum - írástudó, tudóserudite person, initiate, learned person, pundit, savant, scholar - a feleségem családja, a férjemin-law, relative-in-law - agitator, firebrand, inciter, instigant, instigator, provoker - birtokháborítóinterloper, intruder, trespasser - betolakodó, támadóencroacher, invader - bigwig, kingpin, top banana - banneret, knight banneret, knight of the square flag - kóbor lovagknight-errant - nagy„okos”know-all, know-it-all - Kshatriya - főrangú nő, főrend felesége, özvegyeLady, noblewoman, peer, peeress - lándzsás katona, pikáslancer - tartománygróflandgrave - layman, layperson, secular - haszonbérlőleaseholder, lessee - követ, pápai nunciuslegate, official emissary - segédlelkészlicentiate - outsider, underdog - égitest, előkelőség, tudósguiding light, leading light, luminary, notability, notable, star - man - marquess - márkimarquess, marquis - konferanszié, marsallemcee, host, marshal, master of ceremonies - spiritualistamedium, sensitive, spiritualist - átadóbearer - Dago, metic - miles gloriosus - angol úr, méltóságod, urammilord - embergyűlölő, emberkerülőmisanthrope, misanthropist - model, poser - mintaképmodel, role model - Moghul, Mogul - Monsignor, My Lord - most valuable player, MVP - moujik, mujik, muzhik, muzjik - újonnan érkezett emberentrant, fledgeling, fledgling, freshman, neophyte, newbie, newcomer, starter - nomádnomad - apácajelölt, kezdő, papnövendékbeginner, debutant, fledgling, initiate, newbie, noob, novice, tenderfoot, tiro, tyro - pápai követnuncio, papal nuncio - szónokorator, prayer, public speaker, rhetorician, speechifier, speechmaker - szervezőarranger, organiser, organizer - orphan - kiközösített, pária, száműzöttcastaway, Ishmael, leper, outcast, pariah - gazda, tulajdonos, úr, „gazdi”crowned head, lord, master, monarch, overlord, prince, ruler, sovereign - passenger, rider - pendragon - előadóművész, művészperformer, performing artist - aranyifjú, playboyCorinthian, man-about-town, playboy - meghatalmazott képviselőauthorised agent, authorized agent, delegate, plenipotentiary, proxy - fosztogató, kalózbrigand, corsair, despoiler, freebooter, looter, pillager, pirate, plunderer, raider, robber, rover, spoiler - politikai fogolypolitical prisoner - pol, political leader, politician, politico - influence, influencing - gyilkos kritikabully, cut-up, hoaxer, practical joker, prankster, tease, tormentor, tricker, trickster - hercegprince - királynő férjeprince consort - Prince of Wales - fejedelemasszony , hercegné, hercegnőprincess - crown princess, dauphine, heir apparent, heiress to the throne, princess royal - hadifogolyPOW, prisoner of war - proselyte - psychopomp - rájaraja, rajah - remeteanchoress, anchoret, anchorite, ancress, hermit - kihívó, konkurencia, rivális, versenyzőchallenger, competition, competitor, contender, instigator, rival - szobatársroomie, roommate, roomy - saddhu, sadhu - diák, iskolásfiú, tanuló, tanuló fiúpupil, schoolboy, schoolgirl - iskolás, növendék, tanítványpupil, school-age child, schoolboy, schoolchild, schoolgirl - schoolgirl - Sea Scout - semifinalist - Shah, Shah of Iran - sejkArab chief, sheik, sheikh, tribal sheik, tribal sheikh - Shudra, Sudra - Sir - apáca, nővérSister - sógornősister-in-law - kötelességmulasztó, munkakerülőshirker, slacker - „rabszolga”hard worker, slave, striver - szodomitabugger, pederast, sod, sodomist, sodomite - sojourner - son-in-law - beszélőspeaker, talker, utterer, verbaliser, verbalizer - Speaker - Fungi, fungus kingdom, kingdom Fungi - savanyú alak, ünneprontókilljoy, party pooper, spoilsport, wet blanket - sportember, sportszerű embersport, sportsman, sportswoman - stakeholder - dublőr, helyettes, pót ..., pótlék, segítség, váltásalternate, backup, backup man, deputy, double, fill-in, locum tenens, relief, reliever, replacement, stand-in, substitute, surrogate, understudy - féltestvérhalf brother, half-brother, half-sister, stepbrother, stepsister - mostohafia vkinekdaughter-in-law, stepchild, stepdaughter - mostohaanya, mostohaapadad-in-law, stepfather, stepmother - mostohafia vkinekstepchild, stepson - alárendeltfoot soldier, subordinate, subsidiary, underling - reserve, second-stringer, substitute - béranyasurrogate mother - survivor - hízelgőass-kisser, bootlicker, brownnose, coaxer, crawler, creep, fawner, groveler, groveller, lackey, lickspittle, spaniel, sweet-talker, sycophant, toady - Tartufe, Tartuffe - Ted, Teddy boy - towner, townsman - gyakornoktrainee - csavargóbum, hobo, tramp - reship, transfer, transferee - undergrad, undergraduate - unemployed person - union representative - bitorlósupplanter, usurper - nyaralóholidaymaker, holiday maker, holiday-maker, tourist, vacationer, vacationist - Bálint-napi üdvözlet, Bálint-napkor választott kedves, kedvese vkineksweetheart, valentine - hűbéres, vazallusfeudatory, liege, liege lord, liegeman, liege man, liege subject, vassal - vigilance man, vigilante - falusivillager - viscount - vicomteviscount - kéjencsybarite, voluptuary - hajóutas, utazótraveller, voyager - kukkolópeeper, Peeping Tom, voyeur - fuvaros, szállítmányozóAuriga, carter, waggoner, wagoner - relict, widow, widow woman - özvegyemberwidower, widowman - asszonyom!ma'am, Madam, Miss, Mrs, Mrs., Ms - hitelesítőattestant, attestator, attestor, witness - nőcsábász, szívtipró, szoknyavadászmanwhore, philanderer, womaniser, womanizer - wonder woman - juppi, yuppieyuppie, yuppy - homelessness - rangrank, social rank, social station, social status - command - családi állapotcivil state, civil status, condition, marital status, state - házasságmarriage, matrimony, spousal relationship, union, wedlock - beltenyésztés, endogámia, összeházasodásendogamy, inmarriage, intermarriage - exogámia, törzsön kívüli házasodásexogamy, intermarriage - marriage of convenience - egynejűségmonogamousness, monogamy - többférjűségpolyandry - poligámia, többnejűségpolygamy - szüzességimmaculacy, virginity - fogságcaptivity, closed-loop control, enslavement - rabszolgaság, szolgaságbondage, dependence, dependency, servitude - hűbéresség, vazallusságserfdom, serfhood, vassalage - bebörtönözcaptivity, immurement, imprisonment, incarceration - durance - katonai rendfokozatmilitary rank, military rating, paygrade, rating - királyi rang, királyságkingship[Domaine]

-

 


   Advertising ▼