sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.093s


 » 

analogical dictionary

odchod, odjezd, odlet, výjezdcoming, departure, exit, going, going away, leaving - vchod, vjezd, vstupentering, entrance, entry, incoming, ingress - doskoklanding - vymizení, zmizenídisappearance, disappearing - odstoupení od něčeho, odstranění, odvolání, skončení, stáhnutí, stažení, vysazení, vzetí zpětwithdrawal - emigraceemigration, expatriation, out-migration - imigrace, přistěhovalectvíimmigration, in-migration - východexit - únik, vyhnutí se něčemu, vyhýbání se něčemuevasion, side step, side-stepping - manévr, manévrování, úhybná akceevasive action, maneuver, manoeuvre - útěkbreak, breakout, flight, gaolbreak, jailbreak, prisonbreak, prison-breaking - exodus, hromadný odchod, odchodexodus, hegira, hejira - povrchová úpravasurfacing - konvergence, sbíhání, sbíhavost, sbližováníconvergence, convergency, converging - přiblížení se, přibližování se, příchod, přístupapproach, approaching, coming - postupadvance, advancement, forward motion, onward motion, procession, progress, progression - lokomoce, schopnost pohybulocomotion, travel - abaft, aft, astern - cestovánítravel, traveling, travelling - cesta kolem světa, obeplavba, obeplutí, oblet, obletěnícircumnavigation - endurance riding - cesta, cestyjourney, journeying, travel, travels - odyseaodyssey - lovecká výprava, safaricampaign, hunt, hunting expedition, safari, shoot, shooting expedition, shooting party - průzkumexploration, geographic expedition - grand tour - on the road, on tour - pouťpilgrim's journey, pilgrimage - přípoj, spojeníconnection, connexion - horolezectví alpinism, climbing, mountain climbing, mountaineering - rock climbing - sestupdescent - návratreturn - fofr, překročení rychlosti, rychlosthurrying, speed, speeding - akcelerace, urychleníacceleration, quickening, speedup - adduction - míjení, předběhnutí, předhonění, předjetí, předjíždění, předstihnutíovertaking, passing - chvění, třes, třesení, vibrace, vibrování, záchvěvquiver, quivering, vibration - emigrovatemigrate - rozvinoutspread out, unfurl, unroll - rovnat, srovnat se, stavět, vyrovnat, zarovnatadjust, align, aline, line up - effuse, flow out - stékající seconfluent, merging - tření, vtíránídetrition, friction, rubbing - pub crawl - potajístealing, stealth - migracemigration - krátká návštěva, návštěvacall, visit - vysokýhigh - nízkýlow - zatahovatdraw - draw, pull back - otevřít, otevřít se, rozevřítopen, open up - zapadnout, zavřít, zavřít seclose, shut - chvilkový, letmýfleeting, fugitive, momentaneous, momentary, non-fast, not fast to light, short-lived - muchlat, zcuchatdishevel, snarl, tangle, tousle - vypnoutcut, switch off, turn off, turn out - letící vzduchemairborne, on-board - hybný, pohyblivý, v pohybuin motion, moving - kultivovat, obdělat, obdělávat půducrop, cultivate, work - jít, namířit si, zamířitwend - moct chodit, pohybovat se, projítget about, get around - smeknout se, ujet, vsunout, vyklouznoutglide, skid, slew, slide, slide off, slip, slip off, slither, slue - kymácet se, vrávoratseesaw, teeter, totter - bloudit, podnikat pěší tůry, potulovat se, toulat secast, drift, kick about, kick around, meander, ramble, range, roam, roam about, roam around, roll, rove, stray, swan, tramp, vagabond, wander, wander about, wander around - převrátitcapsize, keel over, topple, topple over, turn over, turn turtle, turtle - čišet, nadout, nafoukat, navát, odfoukat, odfouknout, ploutbe adrift, blow, drift, float - tančit, tancovatplay - debark, disembark, set down - umístit, usaditposition - držet se, sledovatfollow, travel along - předejít, předjetforego, lead, precede - rozdělit, rozloučit se, rozvést separt, separate, split - soustředitconcentrate - jít, jít kolem, míjet, minout, přeběhnout, přejet, přejít, projet, projítgo by, go past, pass, pass by, surpass, travel by - krátit se, nastatclose in, draw in - uletět, ulétnout, uprchnout, vyklouznoutbreak out, escape, flee, fly, run away, slip, slip away, slip off, take flight - převzít, vést, zamířitmake, take - přesednout, přestoupitchange, transfer - seismickýseismal, seismic - aeolian - bubnovat, lít, lít jako z konvebucket, bucket down, pelt, pour, pour down, rain buckets, rain cats and dogs, stream, teem - slapovýtidal - fountain, jet - hadždžhadj, haj, hajj - vykolejeníderailment - pohybmotion, movement - passage, passing - dráhachange of location, travel - oběhcirculation - Diaspora - vlněníriffle, ripple, rippling, ruffle, wavelet - gravitation wave, gravity wave - sinusová vlnasine wave - kmit, vlněníoscillation, vibration - seiche - pád, poklesdrop, fall - zatměníeclipse, occultation - eclipse of the sun, solar eclipse - eclipse of the moon, lunar eclipse - total eclipse - fall - climb, climbing, mounting - vrchol přílivu, vysoká voda, vysoký příliv, vysoký stavhigh tide, highwater, high water, tide - aegir, bore, eager, eagre, tidal bore - rip current, riptide - lahar - proudflow, flowing - current, stream - příval, proudtorrent, violent stream - aftershock - proud, spurt, trhák, vytrysknutíjet, spirt, spout, spouting, spurt, squirt - odliv, prosakování, únik, unikáníescape, leak, leakage, outflow - side, topspin - advance, progress, progression - rozlohaspread, spreading - kavalkáda, průvodcavalcade - airstream, backwash, race, slipstream, wash - suchý severovýchodní vítrbise, bize - boundary layer - Brownův pohybBrownian motion, Brownian movement, pedesis - continental drift - chinook, chinook wind, snow eater - harmattan - cyclosis, streaming - podnět, popuddrift, impetus, impulsion - dust devil, swirl of sand - písečná bouředuster, dust storm, sandstorm, sand-storm, sirocco - Velikonoceeaster, easterly, east wind - vichřicegale, storm, tempest, windstorm - hurikán, orkán, uragánhurricane - jet stream - kinetická energieK.E., kinetic energy - mistralmistral - boreas, norther, northerly, north wind - oceánský proudocean current - Golfský proudGulf stream - KurošioJapan current, Kuroshio, Kuroshio current - dešť, množství srážekrain, rainfall, wet - samiel, simoom, simoon - sněhové srážky, sněžení, sníhsnow, snowfall, snow flurry - virga - souther, southerly, south wind - pasáttrade, trades, trade wind - tajfuntyphoon - turbulentní prouděníturbulent flow - laminární prouděnílaminar flow - průvan, tahdraft, draught - wester, west wind - tornádo, větrná smršť, vzdušný vírwhirlwind - cataphoresis, dielectrolysis, electrophoresis, ionophoresis - pohybmotion - chvění, třes, třesení, vratkostpalpitation, palsy, quiver, quivering, shakiness, shaking, shiver, tremble, trembling, tremor, vibration - aktivita, působnost, ruch, živostaction, activeness, activity - vyhasnutíextinction - rest - tlaková výšeanticyclone, high-pressure area[Domaine]

-

 


   Advertising ▼