sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.078s


 » 

analogical dictionary

contact (en) - bekräfta, bestyrka確證, 證實 - kommunicera, meddela sig联络, 聯絡 - föra fram传达,使被接受 - göra förbön, kontakta, lägga sig ut, medla, stå i kontakt []建立联络关系, 建立關係, 聯絡, 調停, 说情, 调停, 调解 - få till stånd, förhandla, utverka协商, 谈判 - få över ngn på sin sida, övertyga使確信, 爭取,說服 - egga, sporra, uppmuntra敦促, 鼓励 - avbryta, lägga sig i, låta tala ut干涉;插嘴 - förkasta, försmå, tillbakavisa拒絕 - gå med på, samtycka同意, 承诺 - dra [] tillbaka, dra sig ur撤退 - återkalla, upphäva废除, 废除,宣告无效, 廢除, 廢除,宣告無效 - ge efter, samtycka同意, 贊同, 赞同 - diskutera, prata igenom商量, 討論, 讨论 - insist, take a firm stand (en) - demonstrera, förevisa, manifestera示範, 示范, 表明 - förebrå, förmana, tillrättavisa訓誡, 譴責, 训诫, 谴责 - aga, straffa, tukta惩戒, 惩罚, 懲戒, 懲罰 - läxa upp, skälla ut责备 - förebrå, klandra指責, 指责, 責備, 责备 - update (en) - uttrycka sig tvetydigt - förvanska, stympa - belittle, disparage, pick at (en) - häckla - baktala, förtala, racka ner på, smutskasta, tala illa om誹謗, 说...的坏话, 诽谤, 造謠中傷, 造谣中伤 - baktala, förtala - lovprisa称赞, 稱讚, 頌揚, 颂扬 - förringa, förringar, nedsätta貶低, 贬低, 輕視, 轻视 - angripa, bestrida, ifrågasätta, motsäga, skarpt kritisera - gräla om, tvista, utmana争, 争论, 挑战 - föreslå - consult (en) - smickra grovt - brown-nose, butter up (en) - försvara保卫 - [] stifta bekantskap med, föreställa, introducera, presentera介紹, 介绍, 使(某人)认识(某事物), 提出 - presentera介绍 - hälsa, säga祝(问候与告别语) - baktala背后說(人)坏話, 背后说(人)坏话 - tycka synd om, vara ledsen för ngns skull同情的, 有自信心 - gapa [], ropa, skrika till, utbrista, utropa叫喊, 惊叫, 驚叫, 高呼 - ropa, skrika - convolute, pervert, sophisticate, twist, twist around (en) - klargöra, klarlägga澄清, 闡明, 阐明 - namnge列举, 列舉 - aim (en) - utarbeta精心制作, 精心製作 - aggrandise, aggrandize, blow up, dramatise, dramatize, embellish, embroider, lard, pad (en) - beteckna描繪, 描绘性格 - definiera解释,下定义, 解釋,下定義 - dra igenom, gå igenom复述,排练, 重复一遍, 重復一遍, 重說,重做, 重说,重做 - artikulera发…的音, 发言, 讲话 - formulera, uttrycka用言詞表達, 用言词表达, 用話表示;措詞, 用话表示;措词 - confirm, reassert (en) - bära vittnesbörd om, intyga, vittna, vittna om作證, 作证, 证明 - åberopa, andraga, anföra, framlägga - anmärka, konstatera, säga, yttra評論, 評述, 评论, 评述 - beskriva i detaljer, framställa i detalj, nämna särskilt, specificera - bring up, raise (en) - alludera, hänsyfta提到 - aim, drive, get (en) - tillägga又说, 補充說,又說 - babbla, jollra, kallprata, pladdra, prata, skvallra, småprata, snacka, språka, tjattra传播流言蜚语, 喋喋不休,唠唠叨叨, 喋喋不休,嘮嘮叨叨, 急促而不清楚地说, 聊天, 說閑話, 说闲话, 閑聊, 閑談,孩子般地談話, 闲聊, 闲谈,孩子般地谈话 - express, state (en) - göra kanal i, gräva ut开辟水道, 開辟水道 - bjuda, inbjuda, invitera邀請 - invite, receive, take in (en) - draw (en) - come, come in (en) - meddela, vidarebefordra传达, 傳達, 運輸,運送, 運送 - give (en) - log in, log-in, log on (en) - relate (en) - överförande, överföring, vidarebefordran播送,传播 - förbindelse[]通信 - photojournalism (en) - telefonsamtal电话, 通电话, 通電話, 電話 - collect call, collect phone call, reverse charge call (en) - 无线电 - tv电视(机) - amplimodulering - FM - kroppsspråk身体语言;手势语言 - dialog, dialogue, duologue (en) - conference, group discussion (en) - language utterance, linguistic utterance, speech act (en) - litania - telepati心灵感应, 心靈感應[Domaine]

-

 


   Advertising ▼