sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.078s


 » 

analogical dictionary

contact - adeveri, confirma, corobora, întăriподтверждать - comunica, mărturisi, spuneподдерживать связь - a comunica, comunica, transmiteдоводить до, объяснять - a interveni, a lua legătura cu, a media, a pune capătподдерживать/устанавливать связь, посредничать, ходатайствовать - a negocia, a ne­go­cia, negocia, trataвести переговоры, договариваться, договориться - convingeсклонить на свою сторону, убеждать - a stimulaвоодушевлять - вмешиваться - a refuza, a respinge - accepta, aproba, consimţi, fi de acordдавать разрешение, соглашаться - renunţa, retracta, retrage, reveniвыбывать, отводить, отходить - a abroga, anula, a revoca, revocaаннулировать, отменять, расторгать - a acceptaсоглашаться - a discuta, discuta, vorbiобсуждать - insista, persevera, stărui - a dezvălui, a face o de­mon­straţie/o probă, a manifesta, atesta, demonstra, dovedi, proba, pune în evidenţăясно показывать - a admonesta, admonesta, a mustra, certa, dăscăli, dojeni, moralizaделать внушение, делать выговор - a pune la punctкарать - a certaнагоняй, отчитывать - a reproşaвинить, упрекать - update (en) - a fi echivocговорить двусмысленно, говорить уклончиво, затемнять смысл, увертываться, увиливать - altera, deforma, denatura, falsificaискажать, перепутать, подтасовывать, просеивать, сеять, спутать - desconsidera, dispreţui, nesocoti - găsi cusur la - a calomnia, a defăima, a discreditaзлословить, клеветать, оклеветать, плохо отзываться, порочить - defăimaпоносить, чернить - a preamări, a slăvi, elogia, lăuda, omagia, preamări, preaslăvi, proslăvi, slăviвосхвалять, превозность - a minimalizaпреуменьшать, умалять - contesta, contesta autenticitatea, discuta, nega, pune sub semnul întrebării, suspectaопровергать, оспаривать, ставить под сомнение - obiectaвызвать на состязание, спорить - expune, propune, supune, supune spre confirmareвыдвигать, предлагать на обсуждение - consult (en) - adulaльстить, низкопоклонничать, подхалимничать - brown-nose, butter up (en) - apăra, lua apărarea, ţine parteaзащищать, защищаться - a iniţia, face cunoştinţă, prezentaпредставлять/представить - представлять - a spune, dori, uraприветствовать, прощаться - a bârfiзлословить - a fi sigur de sine însuşiсочувствовать - a exclama, a stri­ga, a striga după, a ţipa, a urla, exclama, strigaвосклицать, громко кричать - striga, vociferaгорланить, кричать, орать - complica, contorsiona, încurca, sofistica - a clarifica, a elu­cida, clarifica, desluşi, elucida, lămuri, limpeziпояснять, разъяснять - a spune numele, enumera, înşira, înşiruiназывать, перечислять поимённо - ţinti, urmări, viza - a elabora, amănunţi, detalia, dezvoltaдетально разрабатывать - agrementa - a descrie, califica, caracterizaхарактеризовать - a definiдавать определение - a repeta, a re­peta, relua, repeta - articula, enunţaотчётливо произносить, произносить - a exprima, a for­mula, da glas, exprima, formulaвыражать словами, формулировать - confirma, întări - a atesta, a depune mărturie, demonstra, dovedi, probaдавать показания, свидетельствовать - arăta, cita, pomeni, semnalaпредставлять, приводить - a comenta, a observa, a remarca, constata, menţiona, remarcaзаметить, замечать - detalia, prezenta în amănuntвдаваться в подробности, подробно останавливаться - ridica - a face aluzie la, atinge, face aluzie, sugeraупоминать - urmări, viza - a adăugaдобавлять - a bârfi, a bolborosi, a flecări, a gânguri, a pălăvrăgi, a pălă­vrăgi, a spo­­răvăi, a sta la taifas, a trăncăni, a vorbi, bârfi, blama, cleveti, ponegriбеседовать, болтать, лепетать, сплетничать, судачить, тараторить, трепаться - exprima, înfăţişa, reda, reprezenta - a-şi face drum prin, transfera, transmiteпроводить канал - invita înăuntru, pofti înăuntruприглашать - invita, pofti - atrage - come, come in (en) - a comunica, transmiteсообщать - da, furniza, oferi - [se] logaрегистрировать - înrudi - transmisie, transmisiune, transmitereпередача - comunicare, comunicaţieобщение, связь - фотожурнализм - call, communication, connection, connexion, line, phone call, telephone call, telephone connection, telephone connexion, telephone conversation (en) - collect call, collect phone call, reverse charge call (en) - emisiune radio, radioemisiune - telecasting, television, TV, video (en) - амплитудная модуляция - частотная модуляция - жестикуляция и мимика - dialog - conferinţă, masă, sesiune - actul vorbirii, vorbire - litanieлитания - tele­patieтелепатия[Domaine]

-

 


   Advertising ▼