sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.093s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

čistit, umýt, vyčistitclean, cleanse - odvážka, odvozdisposal, disposition - exhumacedigging up, disentombment, disinterment, exhumation, unearthing - chcát, čurat, močitgo for a leak, make, make water, micturate, pass water, pee, pee-pee, piddle, piss, puddle, relieve oneself, spend a penny, take a leak, urinate, wee, wee-wee - vyloučit, vyloučit se, vyměšovat, vyměšovat seegest, eliminate, excrete, pass - kálet, nadělat si, udělat, vydělat se, vykálet se, vyprázdnit seca-ca, crap, defecate, do number two, empty one's bowels, leave droppings, make, relieve one's bowels, shit, stool, take a crap, take a shit - dezinfikovatdecontaminate, disinfect - záchrana, záchranná akcedeliverance, delivery, rescue, salvage, salvation, saving - osvobození, propuštění, uvedení, uvolněný, vysvobozenífreeing, liberation, release, releasing, unclamping, unlocking - vyloučit, vypudit, vyvrhnoutdischarge, eject, exhaust, expel, release - předělat, upravitalter, change, modify - obrat, odebrat, odejmout, připravit, sebrat, vzít, zbavitdeprive, impoverish - odebírat, odebrat, odejmout, odnít, odstranit, sundat, vybratremove, shift, strip off, take, take away, withdraw - očistit, oloupatclean - servatdraw away, elicit, extract, pull away, pull loose, pull off, pull out, rend, snatch away, tear away, tear loose, tear off, tear out, wrench off, wrench out - odmořit, vyčistitclean, scavenge - císařský řezabdominal delivery, caesarean, caesarean delivery, caesarean section, caesarian, caesarian delivery, caesarian section, cesarean, cesarean delivery, cesarean section, cesarian, cesarian section, C-section - degradacedegradation, demotion, relegation - vyčistitclear - kuchat, vykuchatdisembowel, draw, eviscerate - výlukalockout - cenzurovatbowdlerise, bowdlerize, castrate, expurgate, shorten - vyhoštění, vyhození, vykázání, vyloučení, vypuzeníejection, exclusion, expulsion, riddance - distance, suspenze, zastavení, zavěšenísuspension, temporary removal - padák, propuštění, vyhazov, výpověď, zamítnutí, zproštěnídischarge, dismissal, dismission, firing, liberation, release, sack, sacking - očista, úklidcleaning, cleansing, cleanup, clean-up - čištěníscouring, scrub, scrubbing - chemické čištěnídry cleaning - sterilace, sterilizacesterilisation, sterilization - pasterizacepasteurisation, pasteurization - omýváníabdest, ablution - mytí, očišťování, omývání, prádlo, pranílaundry, lavation, wash, washing - nádobíwashing-up - sprcha, sprchový koutshower, shower bath - koupel, lázeňbath - stříháníshearing - chip, chipping, splintering - odstranění, sesazení, stěhováníelimination, remotion, removal - odstranění, vytrženíextraction - výmlatthreshing - autotomie, zbavení se části tělaautotomy - dekontaminace, odmořenídecontamination - eliminace, odstranění, zbavení se něčehoelimination, riddance - elimination - kanalizace, odpad, odtok, odvoddrain, drainage - bank run - castration, expurgation - hubit, vyřaditdo away with, eliminate, extinguish, get rid of - čeřitdistill, make pure, purify, sublimate - izolovat, odříznout, rozdělitinsulate, isolate - odloučit odcut off, insulate, isolate, seclude, segregate, separate, sequester, sequestrate, withdraw - odsolovatdesalinate, desalinise, desalinize, desalt - polishing, shining - logging - plasmapheresis - adenoidectomy - apenektomie, excize apendixu, odstranění slepého střeva, vyříznutí slepého střevaappendectomy, appendicectomy - hysterektomiehysterectomy - laminectomy - laryngectomy - mastectomy - splenectomy - stapedectomy - tonsillectomy - klystýr, střevní výplachclyster, enema - gastric lavage - desinfekce, dezinfekcedecontamination, disinfection - vasectomy - placer mining - amnio, amniocentesis - lumbar puncture, spinal puncture, spinal tap - sklizeňharvest, harvest home, harvesting - odzbrojení, odzbrojovánídemilitarization, disarmament, disarming - vyrvatwrest - koncentrát, odvar, vývardecoction - vyhrabat, vykopat, vyrýtdig up, excavate, turn up - vytáhnoutdraw out, extract, pull, pull out, pull up, take out - vylisovat, vymačkatexpress, extract, press out - sundat z háčkuunhook - odnést, vynéstbear away, bear off, carry away, carry off, steal up on, take away - cedit, filtrovat, pasírovat, přecedit, profiltrovat, sceditfilter, filter out, filtrate, separate out, strain, strain off - vyhnat, vyhodit, vykázat, vykopnout, vyloučit, vyrazit, vystěhovatboot out, chuck out, eject, exclude, turf out, turn out - čistit, utřítclean - cídit, očistit, uklidit, vycídit, vyčistitclean, do out, make clean - vygumovat, vymazatefface, erase, rub out, score out, wipe off - ořezávatpare, whittle - clean, strip - přijít, ztratitlose - rafinovanýprocessed, refined - táhnout, vysoukat, vytáhnoutdraw, get out, pull, pull out, take out - aseptický, sterilníaseptic, sterile - odhodit, vyhodit, vyřadit, zahodit, zamítnout, zavrhnout, zbavit secast aside, cast away, cast off, cast out, chuck out, discard, dispose, dump, fling, part with, put away, throw away, throw out, toss, toss away, toss out - dostat, odstranit, vyhodit, zbavit sebe quit of, be rid of, dispose of, ditch, get rid of, remove, rid o.s. of, shake off, throw off - stáhnoutcall back, call in, recall, withdraw - vytrhnout, zbavitdisembarrass, free, rid - osvobodit, propustit, uvolnitdeliver, free, liberate, loose, release, set at liberty, unloose, unloosen - odstranit, zrušitabolish, abrogate, annul, do away with, get rid of, nullify, suppress, undo - exhumovatdisinter, exhume - pozastavit, vyloučitdebar, suspend - eliminovat, odstranit, vyloučiteliminate, obviate, rid of - vypařujícíevaporative - aphaeresis, apheresis - aphesis - stolice, vyměšováníbm, bowel movement, movement - centrifugation - vyprázdnění sedefecation, laxation, shitting - desalination, desalinisation, desalinization - výpustkaeclipsis, ellipsis - močenímicturition, urination - rudné úpravnictvíbeneficiation, mineral dressing, mineral extraction, mineral processing, ore dressing, ore processing - ecdysis, molt, molting, moult, moulting - ovulaceovulation - enrichment, purification, refinement, refining, upgrading - odlidněnídepopulation[Domaine]

-

 


   Advertising ▼