sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.249s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

lúgosalkaličan, lužnat - aszpirinaspirin - ammóniaamonijak - informational RNA, messenger RNA, mRNA, template RNA (en) - kaon, kappa-meson, k-meson, K particle (en) - holy water (en) - tekuć, tekućina - enzim - aktínium, középmagas gomolyos felhőaktinij - héliumhelij - plutóniumplutonij - brucine (en) - catalyse, catalyze (en) - sound spectrum analysis, spectral analysis, spectrographic analysis, spectrography, spectrometry, spectroscopical analysis, spectroscopic analysis, spectroscopy, spectrum analysis (en) - clean, scavenge (en) - flabbily (en) - megtisztít, tisztít - megbízhatóság, szilárdság, tömörségčvrstoća, krutost, solidnost - felolvad, olvadotopiti, rastopiti - break up, dissolve, resolve (en) - technical (en) - hydrophilic (en) - lipophilic, lipotropic (en) - sótalanít - chemical analysis, qualitative analysis (en) - quantitative analysis, quantitative chemical analysis (en) - colorimetric analysis, colorimetry (en) - titrálás - dialízis - plasmapheresis (en) - supercritical (en) - atomic number (en) - carbon-14 dating, carbon dating, radiocarbon dating (en) - monovalent, univalent (en) - organic (en) - gázneműplinovit - száraz, víztelen - pokvariti, zavesti - fehérje tartalmú - vizenyős, vizesvodenkast - benzoic (en) - karboksilan - atropin, atropine (en) - széntartalmú - kétatomos - Bordeaux mixture (en) - ecetes, ecetsavas - fotokémiai hatású - katalitikuskatalitički - chemical reactor (en) - chlorpromazine, Thorazine (en) - kén- - heparin, Lipo-Hepin, Liquaemin (en) - hyoscine, scopolamine (en) - sűrűségčvrstoća, gustoća - viszkozitás - tapadóképesség - összenyomhatóság - törékenységkrhkost, lomnost - lyukacsosság, porozitás - áteresztőképesség, áthatolhatóság - absorbency (en) - fajsúly, sűrűséggustoća, zbijenost - relative density (en) - atomic mass, atomic weight, relative atomic mass (en) - molecular weight, relative molecular mass (en) - combining weight, eq, equivalent, equivalent weight (en) - concentration (en) - pH, pH scale, Sorensen scale (en) - M, molar concentration, molarity (en) - megoldhatatlannetopivost - collagen (en) - law of mass action, mass action theory (en) - biokémia - kémiakemija - organska kemija - anorganska kemija - physical chemistry (en) - elektrokémia - geokémia - fotokémia - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - chemical formula, formula (en) - molecular formula (en) - structural formula (en) - empirical formula (en) - glutin, sikér - cooking oil (en) - növényi olajbiljno ulje - corn oil (en) - olívaolaj - palm oil (en) - groundnut oil, peanut oil (en) - sesame oil (en) - sunflower oil, sunflowerseed oil, sunflower seed oil, sunflower-seed oil (en) - beef tea, Bovril (en) - sima víz - ivóvízvoda za piće - szódavízgazirana voda - ásványvíz, szénsavas üdítőitalbezalkoholno piće, mineralna voda - kingdom (en) - periódusos rendszerperiodni sustav elemenata - antimuon, positive muon (en) - antineutron (en) - antiparticle (en) - antiproton (en) - antitauon, tau-plus particle (en) - baryon, heavy particle (en) - beauty quark, bottom quark (en) - chain, chemical chain (en) - charm quark (en) - down quark (en) - elektronelektron - elementary particle, fundamental particle (en) - hadron (en) - hyperon (en) - ion (en) - lambda hyperon, lambda particle (en) - mezon - mu-meson, muon, negative muon (en) - neutrino, neutrinó, neutrínóneutrino - neutronneutron - nucleon (en) - pi-meson, pion (en) - pozitron - protonproton - squark, strange quark (en) - top quark, truth quark (en) - up quark (en) - biokémikusbiokemičar - vegyészkemičar, kemičarka - Dalton, John Dalton (en) - Faraday, Michael Faraday (en) - Dmitri Ivanovich Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleyev, Dmitri Mendeleev, Dmitri Mendeleyev, Mendeleev, Mendeleyev (en) - allotropism, allotropy (en) - photoemission (en) - bond, chemical bond (en) - covalent bond, homopolar bond (en) - hydrogen bond (en) - electrostatic bond, electrovalent bond, ionic bond (en) - metallic bond (en) - osmotic pressure (en) - hópehely, hópihepahulja, pahuljica - diamond dust, frost mist, frost snow, ice crystal, ice needle, poudrin, snow mist (en) - pollen, virágporpelud, polen - colza oil, rape oil, rapeseed oil (en) - vanillin - carnauba, carnauba wax (en) - savasodás, savképződés - adsorption, surface assimilation (en) - autocatalysis (en) - mésszé égetés - carbonation (en) - katalízis - centrifugation (en) - chemical action, chemical change, chemical process (en) - reagálás, reakciókemijska reakcija - chromatography (en) - égésizgaranje - alvadás, megalvadás - sótalanítás - diffusion (en) - emission (en) - exothermic reaction (en) - fractional distillation, fractionated distillation (en) - besűrítés, megszilárdulásskrućenje, zgusnuće - hidrogéntartalmú hidrolízis, vízbontás - beneficiation, mineral dressing, mineral extraction, mineral processing, ore dressing, ore processing (en) - átszivárgás, ozmózis - oxidáció, oxidálás - oxidation-reduction, oxidoreduction, redox (en) - fotoszintézis - polimerizáció - proteolysis (en) - reducing, reduction (en) - enrichment, purification, refinement, refining, upgrading (en) - saponification (en) - secondary emission (en) - solvation (en) - Solvay process (en) - sorpcija - thermal emission, thermionic emission (en) - oktánszám - fatigue (en) - state, state of matter (en) - form, phase (en) - gas, gaseous state (en) - plasma (en) - aldehyde (en) - keverékmješavina - ötvözetlegura - colloid (en) - composition (en) - eutectic (en) - oldatotopina, rastvor - aqueous solution (en) - szuszpenziósuspenzija - gyurma, plasztilin - plasticiser, plasticizer (en) - polietilénplastična vrećica - ecetsavgyök - polyvinyl chloride, PVC (en) - cinnamene, phenylethylene, styrene, vinylbenzene (en) - polisztirol - Styrofoam (en) - Bakelite (en) - teflon - acetic acid, ethanoic acid (en) - aceton - acetilén - Agent Orange (en) - aminokiselina - Ala, alanine, aminopropanoic acid (en) - asparagine (en) - aspartic acid (en) - canavanine (en) - CFC, chlorofluorocarbon (en) - citrulline (en) - cysteine (en) - cystine (en) - diamine (en) - essential amino acid (en) - glutamic acid, glutaminic acid (en) - glutamine (en) - glycine (en) - hydroxyproline (en) - ornithine (en) - savkiselina - klorát - hypochlorite (en) - hypophosphorous acid, orthophosphorous acid, phosphorous acid (en) - lysergic acid (en) - pyrophosphoric acid (en) - succinic acid (en) - sulfonic acid, sulphonic acid (en) - titania, titanic acid anhydride, titanic anhydride, titanic oxide, titanium dioxide, titanium oxide, titanium white (en) - alkali, base (en) - atomatom - izotóp - kémiai elemkemijski element - plemeniti plin - lantanoid - fémkovina, metal, slitina - noble metal (en) - alumíniumaluminij - ameríciumamericij - antimon, önkiszolgálásantimon - ár, argonargon - arsenic, As, atomic number 33 (en) - asztáciumastat - bárium, bölcsész, british airwaysbarij - barium hydroxide (en) - berkéliumberkelij - berilliumberilij - bizmutbizmut - bórbor - brómbrom - kadmium, kompaktlemez, letétjegykadmij - kalciumkalcij - kaliforniumkalifornij - szénugljik - cériumcerij - cézium, cirrostratus, magasszintű rétegfelhőcezij - klórklor - kromna boja - kobaltkobalt - réz, vörösrézbakar - centiméter, kűriumkurij - diszpróziumdisprozij - einsteiniumeinsteinij - erbium, férfiúi lényerbij - európiumeuropij - fermiumfermij - fluorfluor - franciumfrancij - gadolíniumgadolinij - galliumgalij - germániumgermanij - atomic number 79, Au, gold (en) - hafnium, rövidhullámhafnij - holmiumholmij - hidrogénvodik - hydrogen atom (en) - deutérium - indiumindij - atomic number 53, I, iodin, iodine (en) - irídiumiridij - vasželjezo - kriptonkripton - a hang, jogi tanácsadó, lantán, törvényi tanácsadólantan - laurenciumlawrencij - ólomolovo - lítiumlitij - lutéciumlutecij - magnéziummagnezij - barnakő, mangánmangan - mendeléviummendelevij - higanyživa - katonai iroda, katonai képviselet, molibdénmolibden - neodimiumneodimij - neonneon, neonska reklama - neptúniumneptunij - nikkelnikal, niklovati - emlékeztető, nióbiumniobij - nitrogéndušik - nem, nobélium, semmiféle, tagadásnobelij - ozmiumosmij - oxigénkisik - liquid oxygen, LOX (en) - biztosíték - foszforfosfor - platinaplatina - polóniumpolonij - káliumkalij, kalijev hidroksid - kapcsolatszervezés, közönségszolgálat, prazeodímiumpraseodimij - promécium, prométiumprometij - protaktíniumprotaktinij - rádiumradij - radonradon - réniumrenij - ródiumrodij - rubídiumrubidij - ruténiumrutenij - rutherfordij - szamáriumsamarij - gomolyos rétegfelhő, szkandiumskandij - szelénselenij - Ag, atomic number 47, silver (en) - nátriumnatrij - stroncium - kénsumpor - tantáltantal - csoportparancsnok, örs parancsnok, pont parancsnok, technéciumtehnecij - tellúrtelurij - terbium, tuberkulózisterbij - talliumtalij - tóriumtorij - túliumtulij - bádoglim - titántitanij - volfrámvolfram - uránuran, uranij - vanádiumvanadij - xenonksenon - itterbiumiterbij - ittriumitrij - cinkcink - cirkóniumcirkonij - gránát - lecitin - molekulamolekula - monomer - perchlorate (en) - perchloric acid (en) - proline (en) - butángáz - coal gas (en) - kokszkoks - dízelolaj - fossil fuel (en) - gázolaj - gasohol (en) - gas, gasolene, gasoline, petrol (en) - kerozin, petróleumkerozin, parafin - metanol - opálopal - treset - pentose (en) - hexose (en) - propane (en) - pyridine (en) - pirit - ribose (en) - ricin, ricin toxin (en) - drágakő, ékkő, ékszer, tűzkődragi kamen, kremen, kresivo - cabochon (en) - binder (en) - paste (en) - A, adenine (en) - adenosine monophosphate, adenylic acid, AMP (en) - adenosine triphosphate, ATP (en) - achát, Ágota, polírozó kő - alkohol, szeszes italalkohol - etanol - isopropanol, isopropyl alcohol (en) - denaturált szesz - etil - aldose (en) - acetal (en) - acetaldehyde, ethanal (en) - aldehyde-alcohol, aldol (en) - alkali metal, alkaline metal (en) - alkaloidalkaloid - alkene, olefin, olefine (en) - ephedrine (en) - pseudoephedrine (en) - nikotinnikotin - sztrichnin - cupronickel (en) - electrum (en) - ón, ónötvözetkalaj, kositar - white gold (en) - amid - késleltetőszer - anticorrosive paint, antioxidant, antirust paint, rust preventer, undercoat (en) - nehézvíz - organic compound (en) - fehérje - aleurone (en) - zselatinželatina - mucin (en) - actin (en) - albumin, fehérje - serum albumin (en) - keratin - kitin - fibrin, rostanyag - amylase (en) - coagulase (en) - thrombin (en) - catalase (en) - rennet (en) - aminal, amine, aminoalkane (en) - karboksilna kiselina - cukorsav - sorbic acid (en) - zsírsav - peptide (en) - ammónia, ammóniumamonij - ammóniumkarbonát - anilin - animal oil (en) - koffeinkofein - fagyállóantifriz - aqua fortis, nitric acid (en) - nitrous acid (en) - nitrogen oxide (en) - nitrogen dioxide (en) - anhidrid - kristályvíz - arginin - asafetida, asafoetida (en) - ash (en) - austenite (en) - azide (en) - methylene blue, methylthionine chloride (en) - phenothiazine, thiodiphenylamine (en) - csapágyfém, nyárspolgár - kipréselt cukornád - barbituric acid, malonylurea (en) - benzol - benzoate of soda, sodium benzoate (en) - benzoesav - benzoyl peroxide (en) - bikarbonát - szódabikarbonát - reagens, vegyszer - blanching agent, bleach, bleaching agent, whitener (en) - oxidáló szer - peroxide (en) - borate (en) - brimstone, native sulfur, native sulphur (en) - Britannia metal (en) - buffer solution (en) - animal fat (en) - butanol, butyl alcohol (en) - butanoic acid, butyric acid (en) - calcium hypochlorite (en) - kámforkamfor - capric acid, decanoic acid (en) - caproic acid, hexanoic acid (en) - caprylic acid (en) - carbamate (en) - carbamic acid (en) - karbid - szénhidrátugljikohidrat - koromčađa, gar - rákkeltő anyag - cellulózceluloza - cellulóz-nitrát - animal starch, glycogen (en) - inulin (en) - karbolsav - activated carbon, activated charcoal (en) - grafitgrafit - szén-dioxidugljični dioksid - carbon disulfide (en) - szén-monoxidugljični monoksid - carbon tet, carbon tetrachloride, perchloromethane, tetrachloromethane (en) - karbonát, szénsavas só - carbon dioxide, carbonic acid (en) - coenzyme (en) - cofactor (en) - carnelian, cornelian (en) - öntöttvasod ljevenog željeza - wrought iron (en) - steel (en) - rozsdamentes acélnerđajući čelik - Damascus steel, Damask steel (en) - cat's eye, catseye, chrysoberyl cat's eye, cymophane, tiger's eye (en) - cementite, iron carbide (en) - kalcedon - neurotransmitter (en) - monoamine neurotransmitter (en) - serotonin - acetylcholine (en) - endorphin (en) - chlorine dioxide (en) - chromic acid (en) - chrysoprase (en) - citromsavlimunov - világossárga üveges kvarc - ugljen - antracitantracit - bituminous coal, soft coal (en) - barnaszén - csukamájolajulje bakalara - composite material (en) - kémiai vegyületkemijski spoj - constantan, Eureka (en) - vezetőkonduktor, vodič - szigetelőanyag - coolant (en) - koraljni - creatin, creatine (en) - cresol, methyl phenol (en) - sodium cyanide (en) - cyanide, nitril, nitrile (en) - cyanuric acid (en) - C, cytosine (en) - defoliant (en) - andradite (en) - német szabványügyi bizottság - recombinant deoxyribonucleic acid, recombinant DNA (en) - RNS - acceptor RNA, soluble RNA, transfer RNA, tRNA (en) - deoxyribose (en) - dimer (en) - dioxid - disaccharide (en) - distilled water (en) - dopamine, Dopastat, Intropin (en) - Duralumin (en) - elasztomer - vízvoda - electrolyte (en) - eszenciaekstrakt - észter - etán - ethyl acetate (en) - ethene, ethylene (en) - ethanediol, ethylene glycol, glycol (en) - propanediol, propylene glycol (en) - toxic industrial waste, toxic waste (en) - ferrit - műtrágya, trágyaumjetno gnojivo - organic, organic fertiliser, organic fertilizer (en) - soda niter, sodium nitrate (en) - salétrom - potassium cyanide (en) - potassium dichromate (en) - propanoic acid, propionic acid (en) - putrescine (en) - trágyagnoj, gnojivo - green manure (en) - zsír, zsiradékmast, salo, ulje, vrsta ulja - ferritin (en) - fish-liver oil, fish oil (en) - kovakő - kovakővrsta kamena - fluoridfluorid - fluorocarbon (en) - formaldehid - formic acid (en) - formulation, preparation (en) - fructose, fruit sugar, laevulose, levulose (en) - üzemanyaggorivo - fumaric acid (en) - furan, furane, furfuran (en) - furfural, furfuraldehyde (en) - brain sugar, galactose (en) - gallic acid (en) - bottled gas, liquefied petroleum gas (en) - flint glass, optical flint (en) - tektite (en) - glass (en) - laminated glass, safety glass, shatterproof glass (en) - üvegfestésvitraj - enamine (en) - enantiomer, enantiomorph (en) - szőlőcukorglukoza - blood glucose, blood sugar (en) - glyceraldehyde, glyceric aldehyde (en) - acylglycerol, glyceride (en) - triglyceride (en) - glicerin - nitroglicerin - glycoside (en) - glucoside (en) - saponin (en) - glycolic acid, glycollic acid, hydroxyacetic acid (en) - glycoprotein (en) - lectin (en) - zsiradékmast, sredstvo za podmazivanje - Greek fire (en) - G, guanine (en) - essential oil, volatile oil (en) - attar of roses, rose oil (en) - linalool (en) - gyanta - copal (en) - balsam capivi, copaiba, copaiba balsam (en) - benjámin - benzofuran, coumarone, cumarone (en) - bdellium (en) - copolymer (en) - polyurethan, polyurethane (en) - halogenid - halogén - hard water (en) - hemiacetal (en) - heptán - gyomirtószerherbicid, sredstvo protiv korova - hexane (en) - alpha-lipoprotein, HDL, high-density lipoprotein (en) - histidine (en) - hydrazine (en) - hibrid - szénhidrogén - sósav - hydrogen chloride (en) - hydrogen fluoride (en) - hydrofluoric acid (en) - hydrogen iodide (en) - hydrogen sulfide (en) - hypo, sodium thiosulfate, sodium thiosulphate (en) - hypochlorous acid (en) - hydroxyl, hydroxyl group, hydroxyl radical (en) - ice, water ice (en) - dér, fagyinje, mraz, slana - jégcsapledena siga - Inconel (en) - glyoxaline, imidazole, iminazole (en) - tintatinta - rovarirtóinsekticid - kemijski preparat za odbijanje kukaca - Invar (en) - invert sugar (en) - iodic acid (en) - iodide (en) - isocyanate (en) - isoleucine (en) - izomer - gáspár, jáspis - ketone (en) - tejsav - lactose, milk sugar (en) - lazurit - larvicide (en) - dodecanoic acid, lauric acid (en) - lindane (en) - leucine (en) - hydrated oxide, hydroxide (en) - calcium chloride (en) - limonene (en) - 9, 12-octadecadienoic acid, linoleic acid, linolic acid (en) - linolenic acid (en) - lipase (en) - lipid, lipide, lipoid (en) - lipoprotein (en) - folyadéktekućina - folyadék, létekućina - liquid nitrogen (en) - liquid crystal, liquid crystal state, mesomorphic state, mesomorphism (en) - low brass (en) - beta-lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, low-density lipoprotein, �?-lipoprotein (en) - lúg - lizin - macromolecule, supermolecule (en) - magnesium sulfate (en) - Malathion (en) - maleic acid (en) - malátacukor, maltóz - martensite (en) - cyanuramide, melamine (en) - methane (en) - paraffinparafin - methylene, methylene group, methylene radical (en) - metil - methionine (en) - birch oil, methyl salicylate, sweet-birch oil (en) - mineral oil (en) - MAO, monoamine oxidase (en) - monosaccharide, monosaccharose, simple sugar (en) - monoxid - tartrate (en) - morganite (en) - myristic acid, tetradecanoic acid (en) - napalmnapalm, smjesa u zapaljivim bombama i bacačima plamena - könnyűbenzin, kőolaj - naftalin - földgázzemni plin - German silver, nickel silver (en) - NAD, nicotinamide adenine dinucleotide (en) - nitrobenzene (en) - nucleic acid (en) - nucleoside (en) - base, nucleotide (en) - cellulose acetate (en) - cellulose triacetate, tiacetate fiber, triacetate, triacetate fibre (en) - polyamide, polymeric amide (en) - oktán - oil (en) - gas oil (en) - oleic acid (en) - oligosaccharide (en) - ónixoniks - oxalacetic acid, oxaloacetic acid (en) - ethanedioic acid, oxalic acid (en) - oxidase (en) - oxid - oxidoreductase (en) - oxime (en) - periodic acid (en) - hexadecanoic acid, palmitic acid (en) - papain (en) - pearlite (en) - pektin - pepszin - Permalloy (en) - permanganát - olivin - féregirtó szersredstvo za uništavanje kukaca - kőolajnafta - system (en) - phenylalanine (en) - phosphine (en) - phospholipid (en) - orthophosphoric acid, phosphoric acid (en) - pikrinsav - polymerase (en) - reverse transcriptase (en) - plasma (en) - plaster, plaster of Paris (en) - polyose, polysaccharide (en) - polimer - permanganate of potash, potassium permanganate (en) - polypropene, polypropylene (en) - caustic potash, potash, potassium hydroxide (en) - porprašak - propanal, propionaldehyde (en) - propanol, propyl alcohol (en) - acrolein, propenal (en) - acrylate, propenoate (en) - acrylic acid, propenoic acid (en) - acrylonitrile, propenonitrile, vinyl cyanide (en) - peptidase, protease, proteinase, proteolytic enzyme (en) - borosilicate glass, Pyrex (en) - pyruvic acid (en) - raffinóz - minium, red lead (en) - maradék - resorcinol (en) - sósvízrasol - édesvízsvježa voda - 2-hydroxybenzoic acid, salicylic acid (en) - sol - rotenone (en) - sodium chlorate (en) - ammonium nitrate (en) - silver nitrate (en) - marószóda - silver bromide (en) - salétromsavas sónitrat - nitrit - sodium nitrite (en) - chloride (en) - aluminium chloride, aluminum chloride (en) - silver chloride (en) - sarcosine (en) - serine (en) - myosin (en) - hemoglobinhemoglobin - myoglobin (en) - glutelin (en) - histone (en) - antitijelo - monoclonal, monoclonal antibody (en) - capsaicin (en) - piperin, piperine (en) - méreganyag, toxin - shale oil (en) - fekete cipőpaszta - silicate (en) - silicon carbide (en) - silicone, silicone polymer (en) - siloxane (en) - kovasav - silica gel (en) - sal soda, soda, soda ash, sodium carbonate, washing soda (en) - sodium hypochlorite (en) - sodium iodide (en) - sodium sulfate, sodium sulphate (en) - spice (en) - primary solid solution, solid solution (en) - spray (en) - stachyose (en) - keményítőškrob, štirka - kukoricalisztškrobno brašno - gőz, páraisparivanje, para, snaga pare - vízpáravodena para - gőzisparavanje - water softener (en) - octadecanoic acid, stearic acid (en) - sztearin - steroid alcohol, sterol (en) - koleszterin - ergosterol (en) - cardiac glucoside, cardiac glycoside (en) - tallow (en) - saccharose, sucrose (en) - szulfátsol sumporne kiseline, sulfat - szulfid - sulfur dioxide, sulphur dioxide (en) - avanturin - csersav - tartaric acid (en) - terpene (en) - tetrafluoroethylene (en) - threonine (en) - T, thymine (en) - thyme camphor, thymic acid, thymol (en) - toluol - tambac, tombac, tombak (en) - turmalin - trace element (en) - aminopherase, aminotransferase, transaminase (en) - trichloracetic acid, trichloroacetic acid (en) - tryptophan, tryptophane (en) - tungstic acid (en) - tyrosine (en) - U, uracil (en) - karbamid - uric acid (en) - valine (en) - lenolaj - Chinawood oil, china wood oil, China wood oil, china-wood oil, China-wood oil, Chinese wood oil, mu oil, tung oil, Tung oil, wood oil (en) - vinegar (en) - oil of vitriol, sulfuric acid, sulphuric acid, vitriol (en) - fényező, fülzsír, pecsétviaszcerumen, pečatni vosak, ušna maz, voštani - fülzsír - cetvelő - cadaverine (en) - surface-active agent, surfactant, wetter, wetting agent (en) - bálnazsírkitovo ulje - tűzifaogrjevno drvo - fapépdrvena celuloza - kszülóz, xilóz - xylol - zirconia, zirconium dioxide, zirconium oxide (en) - zymase (en) - imide (en) - nyílméreg[Domaine]

-

 


   Advertising ▼