sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.093s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

eylem, fiil, insan eylemi, işčin, djelo - eylem, fiil, hareket, işakcija - eylem biçimi, gidiş, hareket tarzı, rota, yol, yönkurs, smjer, tijek, tijek zbivanja - performance (en) - emrivaki, oldubitti, olmuş bitmiş iş - anlama, gerçekleşme, kavramaostvarenje, realizacija - tatmin, yerine getirmeostvarenje, postignuce - erme, kavuşma, ulaşma - bilerek, kasten, kasıtlı olarak, mahsusnamjerno - başarım, hayata geçirme, performans, tatbikat, uygulamapredstavljanje - sağlamlaştırmakskrutiti, učvrstiti, zgusnuti - adım, önlem, tedbirmjera - build up, develop (en) - çalıştırmak, harekete geçirmekaktivirati - düzeltmekispraviti - kötüye kullanmak, suiistimal etmek - değişiklik yapmak, düzeltmek, gidermek, halletmek, iyileştirmek, tedavi etmekispraviti, popravljati, ukazati na pogrešku - son eserlabuđi pjev - kısıtlamak, sınırlamak, sınırlandırmak, sınırlı tutmakograničiti, omeđiti, postaviti granicu - ayırmak, çizgi çekmek, sınırlarını çizerek belirtmek, sınırlarını çizmekograničiti - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - alışmak, alıştırmakpriviknuti se - toplamak - dizi olarak yayınlamak, seri üretimini yapmak - süslemek, süslenmek, süsleyip püslemek - akort etmek, alıştırmak, uydurmak - ...-e ısrar etmek, azmetmek, inat etmek, sebat etmekbiti uporan, ne popuštati, ustrajati - bitirmek, bitmek, nihayete erdirmek, nihayet vermek, sona erdirmek, son vermekprekinuti, svršiti, završiti - bastırmakiskorijeniti, ugasiti - canlandırmak, kişileştirmek, kişilik vermek, özel kullanıma ayırmak - aktivite, etkinlik, faaliyet, uğraşslobodna aktivnost - karmaşık hale getirmek, karmaşıklaştırmak, karıştırmak, zorlaştırmak - faaliyet, operasyon - hazırlanmak - yaşam biçimi, yolnačin života, put, putanja - genişlemek - doldurmaknapuniti do kraja - kesinleştirmek, son haline getirmek, son şeklini vermekdati konačan oblik, finalizirati - uyuşmak - uyuşturmak - bitirmekdovršiti, obaviti - işlemek, kimyasal işleme tâbi tutmakobraditi, obrađivati - berraklaştırmak - ölümsüzleştirmekovjekovječiti - çalışma, emek, iş, iş yeriposao, proizvod, rad, radno mjesto, rezultat rada, zadaća, zadatak, zaposlenje - işlem, işleme, yürürlüku tijeku - service (en) - emek - çaba, gayret, kullanmanapor, naprezanje - el emeği, el işçiliği - atlamak, görmezden gelmek, gözden kaçırmak, kaçırmakprevidjeti, zanemariti - atlamak, çıkarmak, dahil etmemek, dışarıda bırakmak, hariç/ayrı tutmak, kapsama almamak, kapsamına almamak, koymamakisključiti, ispustiti, izostaviti, izuzeti - buyurmak, yapmak - kabul etmek, yutmakgutati - günlük ev işi, işkućni posao - fonksiyon, işlev - mevki, pozisyon, yer - arzu etmek, düşünmek, istemek, planlamakhtjeti, željeti - görev - ayak işi, bir iş için bir yere gitme, getir götür işi, görev, vazifemisija, obaviti nešto, obaviti sitan zadatak, ostvariti cilj, zadaća - şaşırtmak, yanlış yaptırmakuzrokovati neuspjeh - çaba, deneme, gayret, girişim, girişme, teşebbüs, topu rakip kalenin arkasına geçirme, uğraşnapor, nastojanje, pokušaj, potez, trud, zgoditak - give (en) - emekçiler, görev, iş, işçiler, projeradna snaga - çıkarmak, çıkartmak, silmek, üstünü silmekprecrtati, prekrižiti s popisa - kaçınmak, sakınmakizbjegavati - aksini iddia etmek, iptal etmek, karşı çıkmak, reddetmek - adamak, kendini adamak, vakfetmekposvetiti se, posvetiti se nečemu - affetmek, bağışlamak, göz yummak, hoş görmekispričati, oprostiti, zaboraviti - military mission, mission (en) - devam, devam etmenastavljanje - tekrar, tekrarlama, tekrarlanma, yineleme - işlem, prosedür, süreç - karşı cinse özenme - money laundering (en) - toplu eylem - give, pay (en) - havlu atmak, pes etmekpropasti - administration, disposal (en) - baş etmek, iyice öğrenmek, ustalık kazanmak, üstesinden gelmek, yenmekprijeći, svladati - hazırlama, hazırlanma, hazırlıkpripremiti se, spremanje, učenje - kısıtlama - güven altına almak, korumakočuvati, osigurati, zaštititi - faaliyetler, işler, tavır, tutumdjela, način ponašanja, ponašanje, učinjene stvari, upravljanje, vladanje, vodstvo - doyurmak, gerekli özelliğe sahip olmakzadovoljiti - çekimser kalmak, imtina etmek, kaçmak, kaçınmak, uzak durmakapstinirati - bilerek yapılan, kasıtlı, maksatlınamjeran - toplamakdobivati, skupljati - sokmak, varmakući, ulaziti - mastürbasyon yapmak, otuzbir çekmek - bear, carry, hold (en) - introduce (en) - yapmak - oluşturmak, yaratmakproširit se, stasati - öncülük etmekpredvoditi, uvoditi - neden olmak, üretmek, yaratmak, yol açmakizazvati podsmijeh, uzrokovati - kurmak, tesis etmekosnovati, utemeljiti - işlemek - oynamak - çalmak, oynamaksvirati - oynamak, rol almak, rol yapmakglumiti, predstavljati - çalmak - yetiştirmek - ayırmak, bölmekpodijeliti u grupe - subject (en) - appoint, constitute, name, nominate (en) - çaba harcamak, çabalamak, çalışmakraditi - ateşe kömür, ateşe kömür/yakıt atmakčačkati, ložiti - çalışmak, denemek, gayret etmek, kalkışmak, taşırmak, tecrübe etmek, teşebbüs etmek, tüketmek, uğraşmak, yapmaya çalışmak, yeltenmekiskušavati, ispitati, ispitivati, isprobavati, kušati, nastojati, pokušaj, pokušati - çabalamak, uğraşmaknastojati - alacağı olmak, ertelemek, hakkının saklı kalmasını istemek, tecil etmek, tehir etmekljubazno odbiti poziv ili ponudu, odgoditi, odlagati, odložiti - aynı şeyi yapmak, izinden gitmekslijediti primjer - devam etmek, ilerlemek, sürdürmek, yapmaya devam etmek, yapıp durmaknastaviti, nastaviti s radom, nastavljati, nositi, produljiti, u hodu - continue, persist in (en) - davranış, davranışsal - çalışır durumdaoperativan, u funkciji - çalışma, eser, sonuç, ürün - arzu, azim, irade, istek, istençvolja, želja - defa, kere, kez, sefer - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Advertising ▼