sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.094s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

eylem, fiil, insan eylemi, işacte, action, haut fait - eylem, fiil, hareket, işacte, action - eylem biçimi, gidiş, hareket tarzı, rota, yol, yöncours, direction, ligne de conduite, voie - performance - emrivaki, oldubitti, olmuş bitmiş işfait accompli - anlama, gerçekleşme, kavramaprise de conscience, réalisation - tatmin, yerine getirmeaccomplissement - erme, kavuşma, ulaşmaacquis, acquisition, obtention - bilerek, kasten, kasıtlı olarak, mahsusà dessein, délibérément, exprès, intentionnellement, volontairement - başarım, hayata geçirme, performans, tatbikat, uygulamaaccomplissement, exécution, performance - sağlamlaştırmakconsolider - adım, önlem, tedbirdémarche, mesure - développer - çalıştırmak, harekete geçirmekdéclencher - düzeltmekcorriger, rectifier - kötüye kullanmak, suiistimal etmekabuser - değişiklik yapmak, düzeltmek, gidermek, halletmek, iyileştirmek, tedavi etmekcorriger, détromper, redresser, résoudre, rétablir - son eserchant du cygne - kısıtlamak, sınırlamak, sınırlandırmak, sınırlı tutmakcontenir, limiter, restreindre - ayırmak, çizgi çekmek, sınırlarını çizerek belirtmek, sınırlarını çizmekbaliser, délimiter, jalonner - bloquer - alışmak, alıştırmaks'accoutumer, s'habituer, se faire - toplamakfaire - dizi olarak yayınlamak, seri üretimini yapmakpublier en feuilleton - süslemek, süslenmek, süsleyip püslemekbichonner, pomponner - akort etmek, alıştırmak, uydurmakaccorder, harmoniser - ...-e ısrar etmek, azmetmek, inat etmek, sebat etmekpersévérer, persister, persister dans - bitirmek, bitmek, nihayete erdirmek, nihayet vermek, sona erdirmek, son vermekachever, finir, mettre fin à, terminer - bastırmakécraser, en finir avec, tuer - canlandırmak, kişileştirmek, kişilik vermek, özel kullanıma ayırmakindividualiser - aktivite, etkinlik, faaliyet, uğraşactivité, occupation - karmaşık hale getirmek, karmaşıklaştırmak, karıştırmak, zorlaştırmakcompliquer - faaliyet, operasyonopération - hazırlanmakarranger, se préparer - yaşam biçimi, yolchemin, mode de vie, voie - genişlemeks'élargir - doldurmakcompléter le plein d'ergols, emplir, faire le plein, ouiller, remplir - kesinleştirmek, son haline getirmek, son şeklini vermekfinaliser, mettre au point, régler - uyuşmakaccorder avec, harmoniser - uyuşturmakharmoniser - bitirmekfinir, terminer - işlemek, kimyasal işleme tâbi tutmaktraiter - berraklaştırmakéclaircir - ölümsüzleştirmekimmortaliser - çalışma, emek, iş, iş yeritravail - işlem, işleme, yürürlükfonctionnement, marche, opération, performance, procédure - service - emeklabeur - çaba, gayret, kullanmaeffort, exercice, huile de coude, mal, peine - el emeği, el işçiliğitravail manuel - atlamak, görmezden gelmek, gözden kaçırmak, kaçırmakmanquer - atlamak, çıkarmak, dahil etmemek, dışarıda bırakmak, hariç/ayrı tutmak, kapsama almamak, kapsamına almamak, koymamakexcepter, exclure, omettre, oublier - buyurmak, yapmakétablir, faire - kabul etmek, yutmakaccepter, avaler - günlük ev işi, işcorvée, emploi, tâche, travail - fonksiyon, işlevdevoir, rôle - mevki, pozisyon, yerposition, poste - arzu etmek, düşünmek, istemek, planlamakvouloir - görevmission, tâche - ayak işi, bir iş için bir yere gitme, getir götür işi, görev, vazifecommission, mission - şaşırtmak, yanlış yaptırmakdécouvrir, prendre au dépourvu - çaba, deneme, gayret, girişim, girişme, teşebbüs, topu rakip kalenin arkasına geçirme, uğraşeffort, essai, tentative - donner - emekçiler, görev, iş, işçiler, projefin, main-d'oeuvre, objectif, projet, régie, tâche - çıkarmak, çıkartmak, silmek, üstünü silmekbarrer, radier, rayer - kaçınmak, sakınmakéviter - aksini iddia etmek, iptal etmek, karşı çıkmak, reddetmeknier - adamak, kendini adamak, vakfetmekconsacrer, donner, se consacrer - affetmek, bağışlamak, göz yummak, hoş görmekexcuser, justifier, pardonner - mission - devam, devam etmecontinuation, poursuite, prolongation, reprise - tekrar, tekrarlama, tekrarlanma, yinelemegarnissage de la coquille, impression au verso, mise de dessous, réitération - işlem, prosedür, süreçprocédé, procédure, processus - karşı cinse özenmetravestissement - blanchiment d'argent - toplu eylemaction de groupe - accorder, donner - havlu atmak, pes etmekabandonner, déclarer forfait, jeter l'éponge, rester en plan - gestion - baş etmek, iyice öğrenmek, ustalık kazanmak, üstesinden gelmek, yenmekpallier, sumonter , surmonter, vaincre - hazırlama, hazırlanma, hazırlıkconfection, préparation - kısıtlamalimitation, restriction - güven altına almak, korumakprotéger, sauver - faaliyetler, işler, tavır, tutumcomportement, conduite, faits et gestes - doyurmak, gerekli özelliğe sahip olmakrassasier - çekimser kalmak, imtina etmek, kaçmak, kaçınmak, uzak durmak - bilerek yapılan, kasıtlı, maksatlıintentionnel, volontaire - toplamakcollecter, contracter, cueillir, recueillir - sokmak, varmakentrer, insérer, introduire - mastürbasyon yapmak, otuzbir çekmekbranler, masturber, pratiquer l'onanisme, toucher - porter, tenir - introduire - yapmakfaire - oluşturmak, yaratmakdévelopper, dévoiler, divulguer, révéler - öncülük etmekamorcer, être le pionnier, être le premier, lancer - neden olmak, üretmek, yaratmak, yol açmakentraîner, occasionner, provoquer - kurmak, tesis etmekétablir, fonder - işlemekconfectionner, transformer - oynamakjouer - çalmak, oynamakjouer - oynamak, rol almak, rol yapmakfaire du théâtre, jouer, jouer la comédie, tenir un rôle - çalmakjouer - yetiştirmekcultiver - ayırmak, bölmekdiviser, séparer - soumettre - établir, fonder, implanter - çaba harcamak, çabalamak, çalışmakbosser, faire un effort, travailler - ateşe kömür, ateşe kömür/yakıt atmakalimenter - çalışmak, denemek, gayret etmek, kalkışmak, taşırmak, tecrübe etmek, teşebbüs etmek, tüketmek, uğraşmak, yapmaya çalışmak, yeltenmekefforcer, mettre à l'épreuve, tâcher - çabalamak, uğraşmaks'efforcer, tâcher - alacağı olmak, ertelemek, hakkının saklı kalmasını istemek, tecil etmek, tehir etmekajourner, différer, remettre, renvoyer, reporter, répousser, retarder - aynı şeyi yapmak, izinden gitmekfaire de même - devam etmek, ilerlemek, sürdürmek, yapmaya devam etmek, yapıp durmakavancer, continuer, reprendre - continuer, maintenir, poursuivre - davranış, davranışsalcomportemental - çalışır durumdaen état de marche, opérationnel - çalışma, eser, sonuç, ürüntravail - arzu, azim, irade, istek, istençdésir - defa, kere, kez, seferfois - parousie, Parousie[Domaine]

-

 


   Advertising ▼