sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.094s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

waktutid - snabbt - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - setiap tahun, tahun, tiap tahunårligen, årsvis, om året, per år - dengan cepathastigt, snabbt - untuk selamanyabestående, permanent, varaktigt - untuk sementaraför tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligt - hari selasa, Selasatisdag - endlessly, interminably (en) - dengan lambatlångsamt, trögt - enduringly (en) - tak berhenti-henti, tanpa akhir, terus-meneruskontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängande - usia tuaålderdom[] - tak terputuskontinuerlig, oavbruten, sammanhängande - modern, nutida - föråldrad, omodern - tidak dipakainästan föråldrad - se-belum waktunyatidig - tidig - tengahmellersta, mittersta - larut, mantanföre detta, förra, förre, sent - anumertapostum - berkepanjangan, bersatulah!, bertele-tele, para pekerja di seluruh dunia, terlalu panjangalt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragen - tahan lamabestående, varaktig - berlarut-larutändlös, oändlig - singkatkort, kortfattad, kortvarig - sesaatsom varar ett ögonblick, tillfällig - selamanyabestående, permanent, stadigvarande - bestående, varaktig - abadi, kekal, terus-menerusändlös, evig, evighets, evinnerlig, oavbruten, ständig - impermanent, temporary (en) - bersifat sementaraefemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergående - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnande - setahun, tahunanårlig, års- - mingguanvecko- - masaperiod, tidsrymd - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - förflutet, förflutna, forntid - sejarahhistorie- - masa depanblivande - saat-dags, tid, tidpunkt - siang - kontinuum, sammanhängande enhet - history (en) - jam[] klockan [] - selama, waktu lamavaraktighet - time scale, time scale factor (en) - hari kerjaarbetsvecka - mingguvecka, -vecka - day (en) - masa hiduplivslängd, livstid - life (en) - life (en) - seribu tahun - masa laludet förflutna, förr - harapan hidupförväntad livslängd, medellivslängd, sannolik livslängd - död, döden, dödsfall - liv efter detta - age, eld (en) - babyhood, early childhood, infancy (en) - pubertaspubertet - dua puluhanåldern mellan tjugo och trettio år, tjugotalet - tiga puluhantrettiotalet - 1940s, forties (en) - lima puluhanfemtiotalet - enam puluhansextiotalet - tahun tujuh puluhansjuttiotalet - tahun 80-an, umur delapan puluhanåldern mellan åttio och nittio år, åttiotalet - åldern mellan åttio och nittio år, åttiotalet - sembilan puluhannittiotalet - åldern mellan nittio och hundra år, nittiotalet - voting age (en) - day (en) - Inauguration Day, January 20 (en) - bissextile day, February 29, leap day (en) - festival (en) - hari minggu, Minggusöndag - hari senin, Seninmåndag - hari rabu, Rabuonsdag - hari kamis, Kamistorsdag - hari jumatfredag - hari sabtu, Sabtulördag - sabatsabbat, vilodag - hari, siangdag, dagtid, dygn - pagi, subuh?morgon - tengah hariklockan tolv på dagen, middag, middagstid - soreafton, kväll - waktu terbaikbästa sändningstid - waktu malamnattetid - malamkväll - night (en) - night (en) - tengah malammidnatt - waktu tidurläggdags - fajar, pagi, saat matahari terbitdagning, gryning, soluppgång - skymning - pekan-vecka - dua pekanfjorton dagar, två veckor - domedag, yttersta domen - avstånd, fjärran, håll - tidkontroll, tidtagning - batas waktudeadline, frist, tidsgräns - Walpurgis Night (en) - December 31, New Year's Eve (en) - nyårsdag - Martin Luther King Day, Martin Luther King Jr's Birthday (en) - January 19, Lee's Birthday, Robert E Lee's Birthday, Robert E Lee Day (en) - Hogmanay (en) - Tet, tubal embryo transfer (en) - All-hallown summer, Indian summer, Old Wives' summer, Saint-Luke's summer, Saint Martin's summer, Saint-Martin's summer (en) - February 2, Groundhog Day (en) - February 12, Lincoln's Birthday (en) - February 14, Saint Valentine's Day, St Valentine's Day, Valentine's Day, Valentine Day (en) - February 22, Washington's Birthday (en) - March 2, Texas Independence Day (en) - March 17, Saint Patrick's Day, St Patrick's Day (en) - första april - April 14, Pan American Day (en) - satu Meiförsta maj - mors dag - Armed Forces Day (en) - Decoration Day, Memorial Day (en) - Davis' Birthday, Jefferson Davis' Birthday, June 3 (en) - amerikanska flaggans dag - fars dag - Fourth of July, Independence Day, July 4 (en) - Citizenship Day, September 17 (en) - Columbus Day, Discovery Day, October 12 (en) - October 24, United Nations Day (en) - allhelgonaafton, Halloween - malam Nataljulafton - allmän helgdag - hari libur bankallmän helgdag - Commonwealth Day, Empire day, May 24 (en) - Dominion Day, July 1 (en) - 14 July, Bastille Day (en) - Armistice Day, November 11, Veterans' Day, Veterans Day (en) - Pesta Syukurtacksägelsedag, tacksägelsedagen - year (en) - tahun kabisatskottår - calendar year, civil year (en) - astronomical year, equinoctial year, solar year, tropical year (en) - date, twelvemonth, year, yr (en) - tahunår - kuartalhalv termin, kvartalstermin - day (en) - calendar month, month (en) - mid-April (en) - Malam Tanggal 24 Junimidsommarafton - limitation (en) - masaperiod, tid - jamstund, tid, tidpunkt, timme - stund, tid, tidpunkt - happy hour (en) - jam sibukrusningstid - []tid - autumn, fall (en) - musim panassommar, sommartid - canicular days, canicule, dog days (en) - musimsäsong - period, tid, tidevarv - akhirat, kehidupan kekal, ketakterhinggaan, lama sekali[] evighet, evighet, evigheten - pada saat itu, pada titik itu, sebentar, sekejap, sesaati samma stund, just då, kick, minut, situation, slag, stund, tidpunkt - saattidpunkt - kesempatantillfälle - minut - sebentar, sekejap mata, waktu sesaatbråkdel av en sekund, nafs, ögonblick - generation (en) - hari ulang tahunårsdag, födelsedag - perayaan istimewa memperingati sesuatujubileum - wedding anniversary (en) - time immemorial, time out of mind (en) - awal, mulaansats, begynnelse, början, inledning - akhir, ujungavslutning, slut - gräns - interval, time interval (en) - acara-dags, stund, -timme - time (en) - istirahat, saat sela, sela, selangavbrott, intervall, mellanakt, rast, uppehåll - senareläggning, uppskjutande - interregnum - halveringstid - cycle, rhythm, round (en) - phase, phase angle (en) - giliranskift[Domaine]

-

 


   Advertising ▼