sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.125s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

tidhora, horas - snabbtrapidamente - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - årligen, årsvis, om året, per åranualmente - hastigt, snabbtrapidamente - bestående, permanent, varaktigtpara sempre, permanentemente - för tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligtprovisoriamente, temporariamente - tisdagterçafeira, terça-feira - endlessly, interminably (en) - långsamt, trögtmolemente - enduringly (en) - kontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängandecontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - ålderdom[]velhice - kontinuerlig, oavbruten, sammanhängandecontínuo, ininterrupto - modern, nutidacontemporâneo - föråldrad, omodernantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - nästan föråldradem desuso a cair - tidigcedo - tidigmatinal, matutino - mellersta, mitterstacentral - före detta, förra, förre, sentatrasado, recente, tarde - postumpóstumo - alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragencomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - bestående, varaktigduradouro, durável - ändlös, oändligsem fim - kort, kortfattad, kortvarigbreve, curto - som varar ett ögonblick, tillfälligmomentâneo - bestående, permanent, stadigvarandepermanente - bestående, varaktigpermanente - ändlös, evig, evighets, evinnerlig, oavbruten, ständigeterno, intemporal, interminável, perpétuo - impermanent, temporary (en) - efemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergåendeefémero, passageiro, transitório - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnandeevanescente, infinitesimal - årlig, års-anual, por ano - vecko-semanal - period, tidsrymdperíodo - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - förflutet, förflutna, forntidpassado - historie-história - blivande - -dags, tid, tidpunkthora, tempo - day (en) - kontinuum, sammanhängande enhet - history (en) - [] klockan []horas - varaktighetduração - time scale, time scale factor (en) - arbetsveckasemana de trabalho - vecka, -veckasemana - day (en) - livslängd, livstidao longo da vida, duração de vida - life (en) - life (en) - milenário, milénio - det förflutna, förr - förväntad livslängd, medellivslängd, sannolik livslängdesperança de vida, probabilidades de vida - död, döden, dödsfallmorte - liv efter dettaalém - age, eld (en) - babyhood, early childhood, infancy (en) - pubertetpuberdade - åldern mellan tjugo och trettio år, tjugotaleta casa dos vinte, os anos vinte - trettiotaletos anos trinta - 1940s, forties (en) - femtiotaletnos anos cinquenta - sextiotaletos anos sessenta - sjuttiotaletos anos setenta - åldern mellan åttio och nittio år, åttiotaletanos oitenta, casa dos oitenta - åldern mellan åttio och nittio år, åttiotaletanos oitenta, casa dos oitenta, década dos oitenta, os anos oitenta - nittiotaletos anos noventa - åldern mellan nittio och hundra år, nittiotaletdécada dos noventa, os anos noventa, os noventa - voting age (en) - day (en) - Inauguration Day, January 20 (en) - bissextile day, February 29, leap day (en) - festival (en) - söndagdomingo - måndagsegunda-feira - onsdagquarta-feira - torsdagquinta-feira - fredagsexta-feira - lördagsábado - sabbat, vilodagsábado - dag, dagtid, dygndia - morgonalva, amanhecer, madrugada, manhã - klockan tolv på dagen, middag, middagstidmeio dia, meio-dia - afton, kvällanoitecer/tardinha, noite, tarde - bästa sändningstidhorário nobre - nattetidnoite - kväll - night (en) - night (en) - midnattmeia-noite - läggdagshora de dormir - dagning, gryning, soluppgångamanhecer, aurora, nascer do sol - skymninglusco-fusco - -vecka - fjorton dagar, två veckorquinzena - domedag, yttersta domendia do juízo final, Juízo Final - avstånd, fjärran, hållà distância, distância, longe - tidkontroll, tidtagning - deadline, frist, tidsgränsdata limite - Walpurgis Night (en) - December 31, New Year's Eve (en) - nyårsdagAno Novo, dia de Ano Novo - Martin Luther King Day, Martin Luther King Jr's Birthday (en) - January 19, Lee's Birthday, Robert E Lee's Birthday, Robert E Lee Day (en) - Hogmanay (en) - Tet, tubal embryo transfer (en) - All-hallown summer, Indian summer, Old Wives' summer, Saint-Luke's summer, Saint Martin's summer, Saint-Martin's summer (en) - February 2, Groundhog Day (en) - February 12, Lincoln's Birthday (en) - February 14, Saint Valentine's Day, St Valentine's Day, Valentine's Day, Valentine Day (en) - February 22, Washington's Birthday (en) - March 2, Texas Independence Day (en) - March 17, Saint Patrick's Day, St Patrick's Day (en) - första april - April 14, Pan American Day (en) - första majPrimeiro de Maio - mors dagdia das mães - Armed Forces Day (en) - Decoration Day, Memorial Day (en) - Davis' Birthday, Jefferson Davis' Birthday, June 3 (en) - amerikanska flaggans dag - fars dagdia dos pais - Fourth of July, Independence Day, July 4 (en) - Citizenship Day, September 17 (en) - Columbus Day, Discovery Day, October 12 (en) - October 24, United Nations Day (en) - allhelgonaafton, HalloweenDia das Bruxas - julaftonvéspera de Natal - allmän helgdagferiado nacional - allmän helgdagferiado, feriado bancário - Commonwealth Day, Empire day, May 24 (en) - Dominion Day, July 1 (en) - 14 July, Bastille Day (en) - Armistice Day, November 11, Veterans' Day, Veterans Day (en) - tacksägelsedag, tacksägelsedagendia de acção de graças - year (en) - skottårano bissexto - ano civil - ano solar - date, twelvemonth, year, yr (en) - årano - halv termin, kvartalstermintrimestre - day (en) - calendar month, month (en) - mid-April (en) - midsommarafton - limitation (en) - period, tidperíodo - stund, tid, tidpunkt, timmehora - stund, tid, tidpunkthora - happy hour (en) - rusningstidhora de ponta, rush - []tid - autumn, fall (en) - sommar, sommartidVerão - canicular days, canicule, dog days (en) - säsongtemporada - period, tid, tidevarvépoca, idade - [] evighet, evighet, evigheteneternidade - i samma stund, just då, kick, minut, situation, slag, stund, tidpunktápice, conjuntura, minuto, segundinho - tidpunktaltura - tillfälleocasião - minutminuto - bråkdel av en sekund, nafs, ögonblickfracção de segundos, instante - generation (en) - årsdag, födelsedaganiversário - jubileumjubileu - wedding anniversary (en) - time immemorial, time out of mind (en) - ansats, begynnelse, början, inledningcomeço - avslutning, slutacabamento, fim - gränslimite - interval, time interval (en) - -dags, stund, -timmeespaço - hora, momento, tempo - avbrott, intervall, mellanakt, rast, uppehållintervalo, pausa, quebra - senareläggning, uppskjutandeadiamento - interregnuminterregno - halveringstidmeia-vida, período de semidesintegração - cycle, rhythm, round (en) - phase, phase angle (en) - skiftturno[Domaine]

-

 


   Advertising ▼