sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.109s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

com marotice, travessamente - instantaneamente - pludseligt, uhøfligtabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - breach of trust (en) - præcist, punktligt, som forventetdevidamente, pontualmente - ansvarsbevidstresponsavelmente - as usual (en) - astigmático - irrevogavelmente - forfaldenpagável - artificialmente - forbudt, illegalt, ulovligtilegalmente, ilicitamente - fortroligt, i fortrolighedconfidencialmente, em confidência, em segredo - anticonstitucional, inconstitucional - racionalmente - desnecessariamente, inutilmente - exemption, granting immunity, immunity (en) - unjustly (en) - inevitavelmente - almindeligvis, sædvanligvishabitualmente - inexorably (en) - frivilligtvoluntariamente - ufrivilligtinvoluntariamente - unlawfully (en) - uretfærdigtinjustamente - obligatoriskt, tvungentobrigatoriamente - muligvis, potentieltpotencialmente - uærligt, upålideligtdesonestamente - hipocritamente - retfærdigt, rimeligtrazoavelmente - injustamente - traiçoeiramente - final, último - fraudulentamente - upartisktimparcialmente - velovervejetcriteriosamente - perfidiously (en) - grammatisktgramaticalmente - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - midlertidig, prøve-estagiário, provisória, provisório - job (en) - dano - delinqüência juvenil - ligegladhed, skødesløshed, uagtsomheddescuido, desleixo, displicência, imprudência, negligência - unddragelse, undvigelseevasão - sonegação de impostos - damage, legal injury, wrong (en) - pecado original - dødssyndpecado mortal - forbrydelse, uærligt spil, ugerningcrime, sujeira - forbrydelse, lovovertrædelsecrime, delito - infração, infracção - perpetração - seksuelt misbrug - crime de guerra - ægteskabsbrud, hor, utroskabadultério - incesto - in operation, operating, operational (en) - valgfri, valgfritfacultativo - de rigueur (en) - bad, defective (en) - diskrimination, diskriminering, forskelsbehandlingdiscriminação, favoritismo - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismo - racismo - sexismo - antifeminism, chauvinism, male chauvinism (en) - due process, due process of law (en) - overensstemmelseconformidade - formality (en) - line (en) - overholdelseobservação, observância - behøve, manglenecessitar, precisar - legal - unlawful (en) - extrajudicial - morganático - enligsolteiro - civil (en) - desnecessário, inútil - normal - duty-bound, obliged (en) - unpardonable (en) - gyldigadmissível - præcis, punktligpontual - timely (en) - forsinkettardio - qualified (en) - official, prescribed (en) - accountable (en) - sound (en) - beato - Blessed (en) - standard-uniformizado - extraterritorial - binding (en) - afhjælpe, gøre god igencompensar, indemnizar - clear, pass (en) - get through, make it, pass, qualify (en) - bryde, handle imod, krænke, overtrædeinfringir - roubar - cheat, chisel, rip off (en) - føre bag lyset, narre, snyde, vildledeiludir - forledeperverter - passe tiladequar-se - administrations-, by-, officielcitadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbano - admit, allow (en) - multicultural (en) - kortslutningcurto-circuito - ansvarlig, forpligtelse - ansvarresponsabilidade - juridisk holdbarhed, legitimitet, lovlighedlegalidade, legitimidade - validity, validness (en) - effect, force (en) - legitimidade - virtude - virtude - ærbarhed, kyskhedcastidade - honor, honour, pureness, purity (en) - ret, retfærdighed, rimelighedequidade, justeza, justiça - razão - ærlighed, integritetintegridade - adgangacesso, direito de ingresso - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - adkomst, berettigelse, ret, rettigheddireito - direito à vida - freedom of conscience, freedom of thought (en) - igualdade perante à lei - borgerlige rettigheder, borgerrettighederdireitos civis - liberdade de culto - liberdade de opinião - liberdade de imprensa - freedom of assembly (en) - stemmeretdireito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, voto - equal opportunity (en) - autoritet, myndighed, retautoridade, poder - jurisdiktion, myndighedsområdejurisdição - fri viljelivre vontade - tilbageståenhedatraso - practice (en) - costumes, maneiras - code of behavior, code of conduct (en) - courtly love (en) - udeladelseomissão - exclusão - res adjudicata, res judicata (en) - retningsliniediretriz - ABC, basisvidená-bê-cê, bê-á-bá, rudimentos - condição necessária - upartiskhedimparcialidade - disinterestedness (en) - conformismo - order, parliamentary law, parliamentary procedure, rules of order (en) - princípio - caveat emptor (en) - etikette, takt og toneetiqueta - protocol (en) - communications protocol, protocol (en) - file transfer protocol, FTP (en) - HTTP, hypertext transfer protocol (en) - MIDI, MIDI standard, musical instrument digital interface, Musical Instrument Digital Interface Standard (en) - TCP, transmission control protocol (en) - padrão duplo - repreensão - lição prática - cabala - open secret (en) - approval, commendation (en) - aprovação, endosso - godkendelse, o.kconcordância - trykfejlerro de impressão, erro tipográfico, gralha - smutterdeslize, lapso - bakke snagvendttrocadilho - pronúncia errada - atribuição de errado, interpretação errada - proibição - kriteriumcritério, norma, pedra-de-toque - funktionsfejldefeito - destino - desvio - interrupção - strømafbrydelsecorte de energia - disturbance, perturbation (en) - formalities, formality (en) - independence (en) - grundliggende element, nødvendighedexigência, fundamento, indispensável/fundamento - falta - norm (en) - legal status (en) - legal rule, rule of law (en) - innocence, pureness, purity, sinlessness, whiteness (en) - skyldighed, strafansvarlighedculpabilidade - criminalidade - academic freedom (en) - autarcia - freedom of the seas (en) - selvstændighed, uafhængighedindependência - frihedliberdade - liberdade - constraint, restraint (en) - dissimulação, encobrimento - fortrolighedsigilo - brist, defekt, fejl, mangeldefeito, deficiência, falha, limitação - bug, glitch (en) - aberração, afastamento, anomalia, desvio, ignorante - anomalia[Domaine]

-

 


   Advertising ▼