sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.125s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

άτακτα, σκανταλιάρικαdarebácky, uličnicky, zlomyslně - ακαριαία, στιγμιαίαokamžitě - απότομα, ξαφνικάnáhle - breach of trust (en) - ακριβώς στην ώρα μου, κανονικά, όπως αναμενότανpřesně, správně, včas - υπεύθυναodpovědně - as usual (en) - αστιγματικόσ - irrevocably (en) - πληρωτέοςsplatný - τεχνητά - παράνομα, παρανομώσilegálně, načerno, protiprávně - εμπιστευτικάdůvěrně - αντισυνταγματικόσneústavní, protiústavní - λογικάlogicky - needlessly (en) - απαλλαγή, εξαίρεσηimunita - neprávem - αναποφευκτώσ - κατά το έθιμο, συνήθωσobvykle - inexorably (en) - εθελοντικάdobrovolně - ακούσιαnedobrovolně - παρανομώσ - άδικαnepoctivě - υποχρεωτικάpovinně - ενδεχομένως, πιθανάpotenciálně, potencionálně - ανέντιμαnečestně, nepoctivě - υποκριτικάpokrytecky - δίκαιαspravedlivě - nerovně, nespravedlivě - επικίνδυνα, προδοτικώσ, ύπουλαzrádně - τελικόςkonečný - podvodně - αμερόληπταnestranně - γνωστικά, συνετά, φρόνιμαrozumně - perfidiously (en) - γραμματικάgramaticky - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - δοκιμαστικός, προσωρινόςprovizorní, prozatímní, zkušební - job (en) - αδίκημα, ζημιάobčanskoprávní delikt, přečin - εγκληματικότητα ανήλικωνmladistvá kriminalita - αβλεψία, ακηδία, αμέλεια, απερισκεψία, απροσεξία, ολιγωρίαledabylost, lehkomyslnost, nedbalost - αποφυγή, διαφυγήúnik - φοροδιαφυγήdaňový únik, útěk - křivda, právní újma - προπατορικό αμάρτημαprvotní hřích - θανάσιμο αμάρτημαsmrtelný hřích - έγκλημα, εγκληματική ενέργειαtrestný čin, zločin - έγκλημα, αδίκημα, αξιόποινη πράξη, κακούργημα, σοβαρό αδίκημαhrdelní zločin, přestupek, těžký zločin, trestný čin - nedodržování, porušení, přestoupení - διάπραξηpáchání trestné činnosti, spáchání trestného činu - σεξουαλική κακοποίησηpohlavní zneužívání, sexuální delikt, sexuální zločin, sexuální zneužívání, znásilnění - έγκλημα πολέμουválečný zločin - μοιχεία, συνουσίαcizoložství, smilnění, smilstvo - αιμομιξίαincest - in operation, operating, operational (en) - προαιρετικόςnepovinný, volitelný - de rigueur (en) - defektní, špatný, vadný - διάκρισηdiskriminace, rozdíl, rozlišování - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - νεποτισμόσ, οικογενειοκρατία, φιλοσυγγενείαnepotismus, nepotizmus, protěžování příbuzných nebo přátel - ρατσισμός - diskriminace podle pohlaví, sexismus, sexizmus - mužský šovinismus - διεξαγωγή δίκης, πορεία αγωγήςřádné soudní řízení, soudní řízení - ευπείθεια, συμμορφία, συμμόρφωσηkonformismus, konformizmus, shoda - τυπικότηταformálnost - line (en) - dodržování, slavení, zachovávání - χρειάζομαιpotřebovat - έννομος, σύννομοςprávoplatný, zákonný - άνομος, έκνομοςnezákonný, protiprávní - εξωδικόσ - μοργανατικόσ - ανύπαντροςnevdaná, neženatý, svobodná, svobodný - civilní - άσκοπος, ανώφελος, αχρείαστος, μη αναγκαίος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθείnadbytečný, přebytečný, zbytečný - ομαλόςběžný, normální, obvyklý - povinný - unpardonable (en) - αποδεκτόςpřijatelný, přípustný - ακριβήςdochvilný - včasný - αργοπορημένοςopožděný, pomalý, pozdní - kompetentní, kvalifikovaný, zpusobilý - úřední - accountable (en) - sound (en) - blahořečený, posvěcený, požehnaný - Blessed (en) - καθιερωμένος, κανονικός, συνηθισμένοςstandardní - extrateritoriální - závazný - αποζημιώνω, αποκαθιστώ, επανορθώνωnahradit, napravit, odškodnit - clear, pass (en) - περνώprojít - καταπατώ, παραβαίνω, παραβιάζωporušit, překročit - κλέπτω διά ρήξεωσloupežit - αισχροκερδώ, κλέβωobrat, připravit, vydělat, vzít na hůl - εξαπατώ, ξεγελώ, παραπλανώmámit, namluvit, obelhat, šálit - διαστρέφω, διαφθείρω, εξαχρειώνωkorumpovat, zneužívat - αρμόζω, εναρμονίζομαι, πειθαρχώ, ταιριάζωsplňovat, vyhovovat - αστικόςcivilní, městský, občanský - επιδέχομαι, επιτρέπωpřipouštět, umožňovat - multicultural (en) - βραχυκυκλώνω, βραχυκύκλωμαkrátké spojení, zkrat - ευθύνη, καθήκον, υπευθυνότηταpovinnost, zodpovědnost - ευθύνηodpovědnost - νομιμότηταzákonnost - δύναμηprávoplatnost, validita - effect, force (en) - νομιμοφροσύνηzákonnost - αρετή, ηθική ανωτερότηταctnost, mravnost - αρετήctnost - αγνότητα, αρετήcudnost, neposkvrněnost, počestnost, zdrženlivost - čistota, počestnost - δίκαιο, δικαιοσύνη, δοκαιοσύνηoprávněnost, spravedlnost - δίκαιο, δίκιοpravda, právo - ακεραιότητα, εντιμότηταbezúhonnost - άδεια εισόδου, δικαίωμα εισόδου, είσοδοςpřístup, vstup - εξουσιοδότηση - δικαίωμαoprávnění, právo - right to life (en) - freedom of conscience, freedom of thought (en) - rovnoprávnost - αστικές ελευθερίες, πολιτικά δικαιώματαobčanská práva - ανεξιθρησκεία - freedom of speech (en) - freedom of the press (en) - freedom of assembly (en) - δικαίωμα ψήφου, ψήφοςhlasovací právo, volební právo - equal opportunity (en) - αρχή, εξουσίαautorita, pravomoc - δικαιοδοσίαjurisdikce - ελευθερία βούλησηςsvobodná vůle - καθυστέρηση ανάπτυξης, οπισθοδρομικότηταopožděnost, zaostalost - έξη, συνήθειαpraktika - ήθηmravy, způsoby - συμπεριφοράpředpis - courtly love (en) - παράλειψηopomenutí, vynechání - výjimka - res adjudicata, res judicata (en) - κατευθυντήρια γραμμήsměrnice, vodítko - βάση, βασικές γνώσειςzáklady, zárodek - essential condition, sine qua non (en) - αμεροληψία, αντικειμενικότηταnestrannost, spravedlnost - ανιδιοτέλια, ανυστεροβουλίαnezaujatost - κομφορμισμός, κονφορμισμός - order, parliamentary law, parliamentary procedure, rules of order (en) - precept, principle (en) - caveat emptor (en) - εθιμοτυπία, ηθική, πρωτόκολλοetiketa - etiketa, protokol - communications protocol, protocol (en) - file transfer protocol, FTP (en) - HTTP, hypertext transfer protocol (en) - MIDI, MIDI standard, musical instrument digital interface, Musical Instrument Digital Interface Standard (en) - TCP, transmission control protocol (en) - dvojitý metr - προειδοποίησηponaučení, výstraha - παράδειγμαlekce, příklad - καβαλισμόςkabala - κοινό μυστικό - έγκριση, έπαινος, επιδοκιμασία, σύστασηsouhlas - άδεια εκτυπώσεωσ, επίσημη έγκρισηoficiální souhlas - έγκρισηsouhlas - λάθος, παρόραμα, τυπογραφικό λάθοςpřeklep, tisková chyba - μικρολάθος, παραδρομήchybička, přeřeknutí - παραδρομή γλώσσασ - εσφαλμένη παραπομπή, εσφαλμένη προφορά, κακή προφορά, λαθεμένη προφοράšpatná výslovnost - κακή ερμηνεία, παρεξήγηση - zákaz - κριτήριο, μέτρο σύγκρισηςkriterium, kritérium, zkušební kámen - βλάβη, δυσλειτουργία, κακή λειτουργίαdefekt, porucha, selhání, vada - κισμέτ, μοίραosud - απόκλιση, παρέκκλισηodchylka, výkyv - διακοπή, παρέμβαση, παρεμβολήvyrušení - διακοπή ρεύματοςvýpadek - disturbance, perturbation (en) - τυπικότηταforma, formalita - ανεξαρτησίαzískání nezávislosti - ανάγκη, αναγκαιότητα, το βασικό στοιχείοnezbytnost, potřeba, požadavek, základy, životní nutnost - need, want (en) - norma - νομική υπόστασηprávní status - právní řád - αναμάρτητοčistota - αξιόμεμπτο, υπαιτιότηταprovinění - εγκληματικότηταkriminalita - ακαδημαϊκή ελευθερία - αυτάρκειαautarkie, soběstačnost - freedom of the seas (en) - ανεξαρτησία, αυτονομίαnezávislost, svoboda - υπερβολικό θάρροςopovážlivost, svoboda - προσωπική ελευθερίαvolnost - omezení, zábrana - tajemství, tajnost - εχεμύθεια, μυστικότηταdůvěrnost, tajnost - έλλειψη, αδυναμία, ελάττωμα, ψεγάδιchyba, defekt, kaz, porucha, vada, závada - μικροβλάβηprogramová chyba, závada - διαστροφή, εκτροπή, ηθική παρεκτροπή, παρέκκλισηaberace, odchylka, úchylka - anomálie, odchylka[Domaine]

-

 


   Advertising ▼