sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.187s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

seriamentevážne - instantaneamenteokamžite - extraďalší, dodatočný, naviac - antes, antigamente, previamentepredtým, skôr - comprakúpa, nákup - comprasnákup, nákupný, nákupy - succession, taking over (en) - desapropriação, expropriaçãovyvlastnenie - grant, subsidisation, subsidization (en) - recentemente, ultimamente, utlimamentenedávno, v poslednom čase - internacionalmentemedzinárodne - aluguer, arrendamento, locaçãoprenájom - árbitro, juiz, juízaarbiter, arbitrážny rozhodca, rozhodca - embargo, restriçãoembargo - crítica, crítico - globalmente, universalmenteglobálne - pagávelsplatný - levantar, subirstúpať - accrue (en) - baldadamente, debalde, efeito, em vão, para nadabez úžitku, bez výsledku, márne, nadarmo, neúspešne - poupançaúspora - extradição, extraditação/extradição?extradícia - despedimento, exoneraçãoprepustenie, zamietnutie - cancelamentozrušenie - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - de graça, grátis, gratuitamente, gratuitozadarmo - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - de segurança estado social QUERY,, sociálny štát, štát blahobytu - esgotamentozníženie - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - acumulaçãozhromažďovanie - impoverishment, poorness, poverty (en) - cap, ceiling, roof (en) - plantaçãoplantáž - preçocena - colonialismokolonializmus - neocolonialismo - pensionistadôchodca - atonement, expiation, satisfaction (en) - alargar - labor, labour, toil (en) - gravevážny, závažný - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - imediata, imediato, instantâneookamžitý - atribuiçãopridelenie - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - parte, porçãopodiel, úryvok - filantropiafilantropia, ľudomilnosť - efectuação, transacçãorokovanie, styk, transakcia, uzavretie obchodu, vybavenie, vybavovanie - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - transferência de bensprevádzanie majetku - delivery, legal transfer, livery (en) - depósito - lease-lend, lend-lease (en) - pagamentoodmena - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - licença, permissãozelená - získať späť - coletivizaçãokolektivizácia - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - empregozamestnanie - mobilizaçãomobilizácia - descentralização - desvencilhado, isentobezplatný, voľný, zadarmo - produtivoplodný, úrodný - infructuoso, infrutífero, vãobezvýsledný, márny, neúspešný, zbytočný - nominal (en) - necessitado/endinheiradobohatý, chudobný - confortáveldostatočný - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheirobez peňazí, na dne, zlomený, zničený - indigente, necessitadobez prostriedkov, biedny - com muita falta de, sem um tostãobez haliera, vo finančnej tiesni - mudar-sepresťahovať sa - contribuir, levantarprispieť, zdvihnúť - pagar adiantadoplatiť vopred - compensar, remediarnahradiť, napraviť - splatiť - pagarsplatiť - pay (en) - compensar, despedirodškodniť, vyplatiť a prepustiť - lose, turn a loss (en) - virarzatáčať sa - concorrer, oferecerdať ponuku - depositar, registraruložiť - pedir emprestadopožičať si - give (en) - prefer (en) - admitir, contratarzamestnať - colectivizarkolektivizovať - declare (en) - enrol, enroll, enter, inscribe, recruit (en) - económicohospodársky - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produçãoprodukcia - barco, nave, naviočln, loď, plavidlo - bonde, carro eléctrico, linha do eléctricoelektričková trať - soma, totalsúčet, súhrn - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficitdeficit, manko, nedostatok, schodok - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - rovnostárstvo - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - economiaekonómia - game theory, theory of games (en) - econometria - supply-side economics (en) - utilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - cartacharta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patentepatent, patentový - conta, factura, faturafaktúra, konto, účet - recibopotvrdenie - zmluva - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços - base, floor (en) - proteccionismoochranárstvo - acordosúhlas, zhoda - condiçãookolnosti, stav - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira - carreto, transportadora, transporte - blocoblok - força de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadorespracovná sila, pracovné sily - day shift, day watch (en) - movimento sindical, sindicatoodbory - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - capitalismokapitalizmus - industrialismo - livre empresa - state capitalism (en) - International (en) - nacional socialismo, nazismo - economiaekonómia - fundaçãonadácia - sociedade fiduciária - interiorprales, zázemie - intermediária, intermediário, medianeiro-ka, prostredník, sprostredkovateľ - destinatário, liquidador, receptorpríjemca, prijímač - destinatárioadresát - banqueirobankár - beneficiário - quem pede emprestadokto si požičiava - broker-dealer (en) - devedor, devedora-čka, dlžník - drogomano, pescador - economistaekonóm, -ka - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - abonadora, fiadoraručiteľ - intérprete-čka, prekladateľ, tlmočník - arrendatário, rendeironájomca - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - sócio-čka, spoločník - estatístico, perito de estatísticaštatistik - caixa, contadorbankový pokladník, -čka, pokladník - tesoureiropokladníčka, pokladník - vice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - pertences, substância, tralhacárachy, hmota, krámy, látka, nemovitosť, veci, vlastníctvo - propriedade pessoalnehnuteľnosť - objetos de uso pessoalefekty, hnuteľný majetok - coisasveci - bem imóvel, ben imóvelnehnuteľnosť - propriedade, terraspozemky - campo, gleba, terra, terrenohruda, pôda - lease, letting, rental (en) - propriedade pública - terras - dinheiro, numeráriopeniaze - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto - produto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - bónusprémie - ajuste, rectificação, regulagemúprava - despesa, gastospotrebovanie, výdaj, výdavky - disbursal, disbursement, expense (en) - custocena - capital expenditure, capital outlay (en) - pagamentoodmena - pagamentofinančná odmena, zárobok - salário mínimo - discount, rebate (en) - compensaçãonáhrada, odškodné - pensão de alimentosalimenty - payola (en) - juro, jurosúrok, úrokový - reimbursement (en) - vencimentopríjem - restituiçãonáhrada, odškodnenie - emolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldomzda, plat - prebenda, prebendado, prebendárioprebenda - privilégiopožitok - gorjeta, gratificaçãoprepitné - child support (en) - penalty (en) - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - preço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - investimentoinvestícia - valor contábil - aventurahazard, risk, riskantné podujatie - security, surety (en) - depósito, entradazáloha - hipotecahypotéka - garantiagarancia, ručenie, záruka - extrato de conta - fundosfinančné prostriedky, peniaze - créditoúver - deficit (en) - défice orçamental - limited liability (en) - dívidadlh - dívida interna, dívida pública - note, note of hand, promissory note (en) - empréstimo, empréstimo contraídopôžička, výpožička - charge (en) - registozápis, záznam - balança, equilíbrio, folha de saldobilancia - balança de pagamentos - conta correntebežný účet - registomatrika, zoznam - conspicuous consumption (en) - consumospotreba - demanda, procuradopyt - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - fornecimentododávanie, zásobovanie - competition (en) - relações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - crisekritická situácia - autarciasebestačnosť - solvency (en) - insolvência - falênciabankrot, úpadok - propriedadevlastníctvo - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - prosperidadeúspech - obligation (en) - gratidãozaviazanosť - debt (en) - opulênciabohatosť, hojnosť - mamonabohatstvo, mamon, mamona, peniaze - indigência, pobrezachudoba - exercício financeiro - contrato de arrendamentonájomná zmluva[Domaine]

-

 


   Advertising ▼