sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.156s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

vážneseriamente - okamžiteinstantaneamente - ďalší, dodatočný, naviacextra - predtým, skôrantes, antigamente, previamente - kúpa, nákupcompra - nákup, nákupný, nákupycompras - succession, taking over (en) - vyvlastneniedesapropriação, expropriação - grant, subsidisation, subsidization (en) - nedávno, v poslednom časerecentemente, ultimamente, utlimamente - medzinárodneinternacionalmente - prenájomaluguer, arrendamento, locação - arbiter, arbitrážny rozhodca, rozhodcaárbitro, juiz, juíza - embargoembargo, restrição - crítica, crítico - globálneglobalmente, universalmente - splatnýpagável - stúpaťlevantar, subir - accrue (en) - bez úžitku, bez výsledku, márne, nadarmo, neúspešnebaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - úsporapoupança - extradíciaextradição, extraditação/extradição? - prepustenie, zamietnutiedespedimento, exoneração - zrušeniecancelamento - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - zadarmode graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - ,, sociálny štát, štát blahobytude segurança estado social QUERY - zníženieesgotamento - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - zhromažďovanieacumulação - impoverishment, poorness, poverty (en) - cap, ceiling, roof (en) - plantážplantação - cenapreço - kolonializmuscolonialismo - neocolonialismo - dôchodcapensionista - atonement, expiation, satisfaction (en) - alargar - labor, labour, toil (en) - vážny, závažnýgrave - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - okamžitýimediata, imediato, instantâneo - pridelenieatribuição - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - podiel, úryvokparte, porção - filantropia, ľudomilnosťfilantropia - rokovanie, styk, transakcia, uzavretie obchodu, vybavenie, vybavovanieefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - prevádzanie majetkutransferência de bens - delivery, legal transfer, livery (en) - depósito - lease-lend, lend-lease (en) - odmenapagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - zelenálicença, permissão - získať späť - kolektivizáciacoletivização - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - zamestnanieemprego - mobilizáciamobilização - descentralização - bezplatný, voľný, zadarmodesvencilhado, isento - plodný, úrodnýprodutivo - bezvýsledný, márny, neúspešný, zbytočnýinfructuoso, infrutífero, vão - nominal (en) - bohatý, chudobnýnecessitado/endinheirado - dostatočnýconfortável - indigente, pobre - bez peňazí, na dne, zlomený, zničenýduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - bez prostriedkov, biednyindigente, necessitado - bez haliera, vo finančnej tiesnicom muita falta de, sem um tostão - presťahovať samudar-se - prispieť, zdvihnúťcontribuir, levantar - platiť vopredpagar adiantado - nahradiť, napraviťcompensar, remediar - splatiť - splatiťpagar - pay (en) - odškodniť, vyplatiť a prepustiťcompensar, despedir - lose, turn a loss (en) - zatáčať savirar - dať ponukuconcorrer, oferecer - uložiťdepositar, registrar - požičať sipedir emprestado - give (en) - prefer (en) - zamestnaťadmitir, contratar - kolektivizovaťcolectivizar - declare (en) - enrol, enroll, enter, inscribe, recruit (en) - hospodárskyeconómico - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produkciaprodução - čln, loď, plavidlobarco, nave, navio - električková traťbonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - súčet, súhrnsoma, total - commutability, replaceability, substitutability (en) - deficit, manko, nedostatok, schodokdéficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - rovnostárstvo - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - ekonómiaeconomia - game theory, theory of games (en) - econometria - supply-side economics (en) - utilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - chartacarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patent, patentovýpatente - faktúra, konto, účetconta, factura, fatura - potvrdenierecibo - zmluva - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços - base, floor (en) - ochranárstvoproteccionismo - súhlas, zhodaacordo - okolnosti, stavcondição - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira - carreto, transportadora, transporte - blokbloco - pracovná sila, pracovné silyforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - odborymovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - kapitalizmuscapitalismo - industrialismo - livre empresa - state capitalism (en) - International (en) - nacional socialismo, nazismo - ekonómiaeconomia - nadáciafundação - sociedade fiduciária - prales, zázemieinterior - -ka, prostredník, sprostredkovateľintermediária, intermediário, medianeiro - príjemca, prijímačdestinatário, liquidador, receptor - adresátdestinatário - bankárbanqueiro - beneficiário - kto si požičiavaquem pede emprestado - broker-dealer (en) - -čka, dlžníkdevedor, devedora - drogomano, pescador - ekonóm, -kaeconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - ručiteľabonadora, fiadora - -čka, prekladateľ, tlmočníkintérprete - nájomcaarrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - -čka, spoločníksócio - štatistikestatístico, perito de estatística - bankový pokladník, -čka, pokladníkcaixa, contador - pokladníčka, pokladníktesoureiro - vice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - cárachy, hmota, krámy, látka, nemovitosť, veci, vlastníctvopertences, substância, tralha - nehnuteľnosťpropriedade pessoal - efekty, hnuteľný majetokobjetos de uso pessoal - vecicoisas - nehnuteľnosťbem imóvel, ben imóvel - pozemkypropriedade, terras - hruda, pôdacampo, gleba, terra, terreno - lease, letting, rental (en) - propriedade pública - terras - peniazedinheiro, numerário - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto - produto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - prémiebónus - úpravaajuste, rectificação, regulagem - spotrebovanie, výdaj, výdavkydespesa, gasto - disbursal, disbursement, expense (en) - cenacusto - capital expenditure, capital outlay (en) - odmenapagamento - finančná odmena, zárobokpagamento - salário mínimo - discount, rebate (en) - náhrada, odškodnécompensação - alimentypensão de alimentos - payola (en) - úrok, úrokovýjuro, juros - reimbursement (en) - príjemvencimento - náhrada, odškodnenierestituição - mzda, platemolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebendaprebenda, prebendado, prebendário - požitokprivilégio - prepitnégorjeta, gratificação - child support (en) - penalty (en) - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - preço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - investíciainvestimento - valor contábil - hazard, risk, riskantné podujatieaventura - security, surety (en) - zálohadepósito, entrada - hypotékahipoteca - garancia, ručenie, zárukagarantia - extrato de conta - finančné prostriedky, peniazefundos - úvercrédito - deficit (en) - défice orçamental - limited liability (en) - dlhdívida - dívida interna, dívida pública - note, note of hand, promissory note (en) - pôžička, výpožičkaempréstimo, empréstimo contraído - charge (en) - zápis, záznamregisto - bilanciabalança, equilíbrio, folha de saldo - balança de pagamentos - bežný účetconta corrente - matrika, zoznamregisto - conspicuous consumption (en) - spotrebaconsumo - dopytdemanda, procura - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - dodávanie, zásobovaniefornecimento - competition (en) - relações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - kritická situáciacrise - sebestačnosťautarcia - solvency (en) - insolvência - bankrot, úpadokfalência - vlastníctvopropriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - úspechprosperidade - obligation (en) - zaviazanosťgratidão - debt (en) - bohatosť, hojnosťopulência - bohatstvo, mamon, mamona, peniazemamona - chudobaindigência, pobreza - exercício financeiro - nájomná zmluvacontrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Advertising ▼