sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.188s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

ozbiljnotosissaan, vakavasti, vakavissaan - trenutnoheti, välittömästi - dodatan, dodatnilisä-, ylimääräinen - predhodno, prethodno, ranijeaiemmin, aikaisemmin, entisaikaan - kupljeni proizvod, kupovinaostaminen, ostos - kupljene stvari, kupovina, pazarenjeostokset, ostosten teko - succession, taking over (en) - eksproprijacija - subvencionisanxe - nedavno, onomad, u poslednje vremeäskettäin, viime aikoina - međunarodnokansainvälisesti - zakupvuokraaminen - arbitar, sudac, sudija, судијаarvostelutuomari, erotuomari, sovittelija, tuomari - embargokauppasulku - critical (en) - globalnomaailmanlaajuisesti - isplativ, koji dospeva, otplativ, plativmaksettavaksi lankeava - rastinousta - accrue (en) - bez uspeha, uzalud, uzaludnohyödytön, tuloksetta - sxtednxa, ušteda, usxtedasäästö - estradicija, izručenjeluovuttaminen - obustava, otpust, otpusxtanxeerottaminen, hylkääminen, vapauttaminen - otkaz, otkazivanjeleimaus, peruutus - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - badava, besplatno, džaba, zabadavailmainen, ilmaiseksi, maksuton - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - država sa socijalnim osiguranjemhyvinvointivaltio - smanjenjeehtyminen - deduction, discount, price reduction (en) - bolno - akumulacija, gomilanxe, nagomilavanje, zgrtanxekeräytyminen - siromaštvo, siromasxtvo - cap, ceiling, roof (en) - plantaža, plantazxaplantaasi, suurtila, viljelmä - hinta - kolonijalizam, kolonijalizmkolonialismi - neokolonijalizam - penzionereläkeläinen - atonement, expiation, satisfaction (en) - razgranati selaajentaa, laajentua - fizicyki rad - huolestuttava, raskas, vakava - fraud (en) - sporazumeti se, zaklxucyiti - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - gajenxe, uzgajanxe - kapitalizacija - hitan, trenutanvälitön - alokacija, dodeljivanje, dodelxivanxemääräraha, myöntäminen - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - novi kurs - rationing (en) - deoannos, osa, osuus - čovekoljublje, filantropijafilantropia, hyväntekeväisyys, ihmisystävällisyys - obavlxanxe posla, posao, transakcijaliiketoimi, toimitus - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - prenos imovineomaisuuden luovutus - delivery, legal transfer, livery (en) - polaganje kaucije, privredno prenošenje - zakon o zajmu i najmu - isplacxivanxe, placxanxe, platamaksu - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - dozvolalupa, oikeus - povratiti - kolektivizacija - zasxtititi - aid, economic aid, financial aid (en) - angazxovanxe, zaposxlxavanxetyö, työllisyys - mobilizacijaliikekannallepano - decentralisation, decentralization, devolution (en) - besplatan, neprocenjivvapaa- - tuottoisa - besplodan, jalov, uzaludanhedelmätön, turha - nominal (en) - siromašanvarakas, varaton - dovoljno obezbeđen, imućanmukava - siromasxan - bankrotiran, propao, švorcauki, persaukinen, rahaton - siromašanhädänalainen, köyhä, puutteenalainen, rahaton, varaton - bez prebijene pare, napaljen, u oskudicirutiköyhä, tiukoilla - premestiti, preseliti semuuttaa - doprineti, pokritiavustaa, nostaa - platiti unapredmaksaa ennakkoon, maksaa ennakolta - kompenzovati, nadoknaditi, nadomestiti, popravitikorjata, korvata - platiti, uplatiti, vratiti - isplatiti, otplatiti, vratitimaksaa velkansa - namiriti, vratiti dug - isplatiti, nadoknaditiantaa lopputili, hyvittää - izgubiti, izgubiti novac - skretatikääntyä - dati ponudu, licitirati, ponudititarjota, tehdä tarjous - deponovati, ulozxititallettaa - posuditi, pozajmitilainaksi, lainata, ottaa laina - give (en) - privilegovati - uposliti, zaposlitiottaa työhön, palkata, pestata, työllistää - collectivise, collectivize (en) - declare (en) - pridruzxiti, priklxucyiti, regrutovati, upisati, upisati seilmoittaa, kirjoittautua - ekonomskitaloudellinen - ergonomic (en) - odvrtetioheistuote - Keynesian (en) - objekat - tuotanto - brod, чамацalus, vene - tramvaj, tramvajske šineraitiovaunu, raitiovaunukiskot - total, ukupan iznos, ukupnostkokonaismäärä, määrä, summa - commutability, replaceability, substitutability (en) - manjak - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarianism, equalitarianism (en) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomija - ekonomijaekonomia, kansantaloustiede, taloustiede - game theory, theory of games (en) - ekonometria - supply-side economics (en) - utilitarizam - Maoism (en) - arbitration clause (en) - poveljalupakirja, toimilupa - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patentpatentti - faktura, računlasku, tili - priznanicakuitti - ugovor - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contract of employment, employee's statement, employment agreement, employment contract (en) - economic policy (en) - fiscal policy (en) - control (en) - price administration, price control, price maintenance (en) - base, floor (en) - protekcionizam - saglasnostyksimielisyys - kunto, olosuhteet - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - finansijska institucija, finansijska organizacija - prevoznik - blokryhmittymä - ljudstvo, radna snagatyövoima - day shift, day watch (en) - sindikatammattiliitto, ammattiyhdistys - company union, entreprise union (en) - park, vozni park - kapitalizam - industrijalizam - markkinatalous - state capitalism (en) - International (en) - nacizam - ekonomija, ekonomika, ekonomski sistemtalous - säätiö - trust company, trust corporation (en) - okrug u unutrašnjosti zemlje, šumski predeotakamaa - medijator, posrednikneuvottelija, sovittelija, välittäjä - prijemnik, primalac, stečajni upravnikpesänhoitaja, vastaanotin, vastaanottaja - primalacvastaanottaja - pankkiiri - primalac poklonaedunsaaja - koji uzima na zajam, pozajmljivačlainaaja - broker-dealer (en) - dužnikluotonottaja, luotonsaaja, velallinen - dragoman - ekonomistaekonomisti, taloustieteilijä - finance minister, minister of finance (en) - ministar spoljnih poslova - garant, jemac - prevodilac, тумачtulkki - zakupac - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - ministar - partnerosakas, yhtiökumppani - tilastotieteilijä - blagajnikerottaa, kassoanhoitaja - blagajnik, rizničarrahastonhoitaja - V.P., vice-chairman, vice president, vice-president (en) - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - crown land, Crown property, demesne of the Crown, national domain, public domain, public land, Royal demesne, state land (en) - imovina, materija, posed, stvar, svojina, vlasništvoaine, kiinteistö, materia, tavarat - personal estate, personal property, personalty, private property (en) - effects, personal effects (en) - stvarikamppeet - nekretninakiinteistö - imanje, imanxe, majur, salasx, zemljištekiinteistö, maa, maaomaisuus, määräala, maatila, tila, tontti - tlo - izdata imovina - zajednička imovina - zemlxa, zemlxisxtemaa, maaomaisuus - imetak, novac, новацraha, rahayksikkö, valuutta - gross national product, national income (en) - društveni proizvodBKT, bruttokansantuote - bruttokansantuote - aid to the developing countries, foreign aid (en) - bonusbonus - järjestely, säätö - isplata, trošakkulut, kuluttaminen, menot - izdatak, trosxak - potrosxnxahinta, kustannus - capital expenditure, capital outlay (en) - isplacxen novac, plaćanjekorvaukseksi - nadoknada, nagrada, plata, zaradaansiot, korvaus, palkka - minimum wage, wage-floor, wage minimum (en) - discount, rebate (en) - kompenzacija, naknada štete, odsxtetahyvitys, korvaus, vahingonkorvaus - alimentacija, izdržavanje - payola (en) - interes, kamatakorko - reimbursement (en) - prihod, zaradapalkka - palautus - plataansiotulo, palkka - prebenda - posredna olakšica - napojnicajuomaraha - child support (en) - penalty (en) - cost of living (en) - distribution cost (en) - production cost (en) - price (en) - asking price, offered price, offering price, offer price, sale price, selling price (en) - purchase price (en) - opportunity cost (en) - finansijski gubitak - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - dobro, nematerijalno dobro - investicija, ulogsijoitus - book value (en) - poduhvathanke - jamstvo, jemstvo, zalog - depozit, kapara, kaucijakäsiraha - hipotekahypoteekkilaina, kiinnityslaina - garancija - account, accounting, account statement (en) - gotov novac, novcyana sredstva, sredstvaraha - kupovina na odloženo, otplataluotto - deficit - budgetary deficit, budget deficit (en) - limited liability (en) - dugvelka - kotimainen velka - note, note of hand, promissory note (en) - pozajmica, zajamlaina, lainan ottaminen - potrazxivanxe, trosxak - potvrda, zapismuistiinpano - bilanstase, tiliasema - balance of international payments, balance of payments (en) - tekući računsekkitili - registarrekisteri - kerskakulutus - iskorisxcxenxe, korisxcxenxe, potrošnjakulutus - potražnja, potrazxnxa, trazxnxakysyntä - talouskasvu - exponential decay, exponential return (en) - ponuda, snabdevanjetoimitus - konkurencija - racyun - savez - krizakriisi - autarkija - solventnost - insolventnost, neplatezxnost - bankrot, bankrotstvokonkurssi, vararikko - posednisxtvoomistusoikeus - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - full employment (en) - menestys - obavezanost, obaveznost - zaduženost, zaduzxenxekiitollisuudenvelka - debt (en) - bogatost, izobilxe, luksuzrikkaus, vauraus - mamon - nemaština, siromaštvo - fiskalna godina - vuokrasopimus[Domaine]

-

 


   Advertising ▼