sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.156s


 » 

analogical dictionary

afgrijselijk, afschuwwekkend, ijselijk, schrikbarend, verontrustendalarmantno, zastrašujuće - begerig, vraatzuchtig - worden - acquisitive (en) - begerig, gierig, gulzig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, vraatzuchtiggrabežljivo, gramzljiv, pohlepan, pohlepno, željen, žuđen - inactive, passive (en) - blij, blijmoedig, gelukkig, genietend, genotvol, jolig, jubelend, monter, vreugdevol, vrolijkzanosno - uitputtend - bewust, doelbewust, doelgericht, expres, gericht, met opzet, met voorbedachte rade, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vrijwillig, welbewust, weloverwogennamjerno - onbedoeld, ongewild, onopzettelijk - lijdzaam, passiefpasivno, strpljivo - ontsteld, ontzet, overstuur, van slag, van streekzgranut - paniekachtig, paniekerig, panischpaničan - onwrikbaarnepokolebljiv, neustrašiv - verantwoordelijkodgovorno - amnesie, geheugenverliesamnezija - fier, trots - beslist, inderdaad, met zekerheid, safe, vertrouwd, zekerdabome!, dakako, konačno, naravno, nesumnjivo, sigurno, sigurnost, svakako, zacijelo - gezamenlijk - ernstig, serieusozbiljno - dapper, galant, moediggalantno, hrabro, junački, odvažno - conscia antieus, consciëntieus, gewetensvol, nauwgezet, scrupuleus, skrupuleus, striktsavjestan, skrupulozno - nuchter, stemmigtrijezno - dapperhrabro - bekwaam, toepasselijkdostatan, dovoljan, sposoban, sposobno, uvredljivo, vrstan - bang, bezorgd, in spanning, ongemakkelijk, ongerust, vol spanninggorljivo, uznemireno, zabrinuto - intellectueel, intellektueel - ernstig, plechtigdostojanstveno, svečano - ruwobiča, prost - afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, gruwelijk, lelijk, onfraai, onooglijk, verschrikkelijkstrahovit, užasan - afschrikwekkend, angstwekkend, bang, erg, geducht, gevreesd, schrikaanjagend, schrikverwekkend, schrikwekkend, vreselijkprestrašen - afschrikwekkend, bedreigend, dreigendodbojan, prijeteći, ružan - bloedstollend, griezelig, hetgeen de haren te berge doet rijzen, huiveringwekkend, nachtmerrieachtigjeziv, kao u mori, mučan, sablastan, strašan - akelig, eng - geduchtkoji ulijeva strahopoštovanje - griezelig, luguber, macabermorbidan, perverzan, sablastan - improperly (en) - onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaard, onwrikbaarhrabro, nepokolebljivo, neustrašivo - bijdehand, intelligent, sliminteligentno - beleefd, hoffelijk, hoofsljubazno, uljudan - onbeleefd, ongemanierd, onheus, onhoffelijk, slechtgemanierdgrubo, neljubazno, neodgojeno - hartelijk, hartig, vriendelijksrdačan, srdacno, topao - aimabel, beminnelijk, hartelijk, lieftallig, met hoffelijkheid, vriendelijk, vrolijkdobre volje, dobrohotno, genijalno, ljubazno, ugodno - onheilspellendzlokobno - onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaardneustrašiv - horrifyingly (en) - bang, vreselijk - dapper, flink, kranig, moedigjunačan, srčan - ontstellendstrašno - moedighrabar, odvažan - bang - angstig - lafhartig, stumperachtig - aanmatigend, arrogant, laatdunkendarogantno - verzekerd, zeker - begerig, gierig, gretig, gulzig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, zuchtig, -zuchtiggrabežljivo, pohlepno - churlishly, surlily (en) - volitionally, willingly (en) - breedvoerig, gedetailleerd, omstandig, uitvoerigdetaljan, iscrpan - minderwaardig, minderwaardige, oppervlakkig, vluchtig, zonder diepgangletimičan - equably (en) - enorm, formidabel - gaarne, graag, met alle plezier, met genoegen, van harte, volgaarne, zielsgraagdrage volje, rado - gluttonously (en) - tegen wil en dank - monter - monter, opgewekt, vrolijkcvrkutav, samouvjeren, živahan - roekeloos, vermetelbezobzirno, lakoumno - heldhaftigjunacko - onbewogenbešćutno, ravnodušno - persoonlijk opvatten - verstandigrazborito - inschikkelijk, lankmoedig, mild, toegeeflijk, toegevendmilostivo, popustljivo - sentimenteel, walglijk flauw van smaak, walglijk zoet - eentonigjednolično - flegmatiek, flegmatisch - krap, nietig, schraal - sensueelčulno, osjetilno - solitarily (en) - stoïcijns, stoïsch - moedighrabro, odvažno - begerig, vraatzuchtig - begrijpen, bevatten, doorhebben, horen, snappen, vatten, vernemen, verstaan, wetenpoznavati, shvatiti - doorhebben - beseffen, doorkrijgen, iets goed hebben, inzien, realiseren, wetendobro razumjeti,, shvatiti, uvidjeti - wetenznati - kennenpoznavati, znati, znati kako - biti svjestan - ervaren, leven - know (en) - verwarren - tussen de regels door lezenčitati između redaka - begrijpen, nemen, opnemen, opvatten - read, take (en) - galant, ridderlijkviteški - abrupt, bits, bruusknagao - karakteriseren, kenmerken, kenschetsen, kentekenen, tekenen, typeren - vooruitzien, voorzienpredvidjeti - debiteren, de verkoop bevorderen, verkopenprodavati - overhalen, overtuigen - afbrengen van, uit het hoofd pratenodgovoriti, odvratiti - Jean Piaget, Piaget (en) - bonthandelaar - emotioneel - verborgenunutarnji - bestempelen, betitelen, karakteriseren, kenmerken, kenschetsen, kentekenen, kwalificeren, stempelen, tekenen, typerenkarakterizirati, obilježiti svojstvima - perseveratie, volhardinginzistiranje, postojanost, tvrdokornost, upornost - aggro (en) - doen en laten, gedrag, gedraging, houding, optreden, procesvoeringdjela, način ponašanja, ponašanje, učinjene stvari, upravljanje, vladanje, vodstvo - behavior, behaviour (en) - koudhladan, neprijazan - intellectueel, intellektueel, verstandelijk - bijdehand, intelligent, schrander, slim, verstandiginteligentan, razborit - opzettelijknamjeran - ongewild, onopzettelijk - introspectief, zelfonderzoekend - verleiden, veroveren, versieren - afrukken, aftrekken, bevlekken, bevredigen, geilpompen, masturberen, onaneren, rukken, zichzelf bevredigen - gehoorzaamposlušan - eigenzinnig, in strijd metprotivan, suprotan, svojeglav, tvrdoglav - bokkig, eigenzinnig, koppig, stijfhoofdigneposlušan, samovoljan, svojeglav, svojeglava osoba, tvrdoglav, tvrdoglava, uporan - solliciteren, vragen omtražiti - draw (en) - heet worden, opwinden - assure, reassure (en) - boil, seethe (en) - angst aanjagen, bang maken, beangstigen, de schrik op het lijf jagen, doen schrikken, laten schrikken, schrik aanjagen, schrikken, verschrikkenpreneraziti, preplašiti, prestraviti, utjerati strah - afschrikken, alarmeren, ontstellen, schrik aanjagen, shockerenprestraviti, užasnuti, zaprepastiti - nerveus maken, onzeker maken, van streek brengenobeshrabriti, oslabiti živce, uznemiriti - die (en) - afschrikken, intimideren, ontmoedigenstrašiti, ustrašiti, zastrašiti - woedend makenrazbjesniti - beschamen, van zijn stuk brengenosujetiti, pomesti račune - verbijsterenzapanjen - in geldverlegenheid brengen, ontwapenen, verwarrendovesti u nepriliku - afzien, lijdenpatiti, trpjeti - verliezen - in de steek laten, teleurstellen, verijdelenrazočarati - humiliëren, kleineren, omlaaghalen, vernederen, verootmoedigenponiziti, posramiti - vernederendegradirati, svrgnuti - verminderen - beheersenvladati - opgetogen maken - aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, een hart onder de riem steken, moed geven, moed inspreken, toejuichen - aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, opbeurenohrabriti - discourage (en) - dishearten, put off (en) - burn (en) - arrogant, gewichtigarogantan, pun sebe, uobražen - denigrerend, hooghartig, laatdunkendarogantan, bahat, nadut, ohol, ponosan - ijdel, verwaandnadut, tašt, umišljen, uobražen - indachtig, zich bewust vanpažljiv, pozoran - verantwoordelijk - sensitise, sensitize (en) - bevredigen, klaarmaken, opwekken, opwinden, rakendirnuti, izazvati, pobuditi, potaknuti - duivels, ondeugendnestašan, vragolast - nuchterrazborit, trezven - find (en) - pleiten tegen, strijden - beaanvloeden, beïnvloeden, doorwerken, influencerenutjecati - kenmerkenkarakterizirati - behavioral, behavioural (en) - antisemitisch, anti-semitischantisemitski - image, imago - hoofd, kopglava, pamet - het onbewuste, onderbewuste, onderbewustzijnpodsvijest - intellect - denkwereld, esprit, gedachtenwereld, geestigheid - geleid projectiel, geraffineerdheid, geslepenheid, gladheid, slimmigheid, sluwheid, spitsheidglatkoća, lukavost, lukavština, prefriganost, prijevara, spretnost, trik - achterlijkheidzaostalost - faculteit, kunnen, macht, potentie, talent, vermogennadarenost, sposobnost - aangelegenheid, belang, interesse, verantwoordelijkheidbriga, nemir, odgovornost, zabrinutost - aangelegenheid, affaire, ding, kwestie, zaakposao, stvar - ivory tower (en) - anima (en) - belangstelling, betrokkenheidinteres, upletenost, uplitanje, zanimanje - verwarring - verbijstering, verstommingzapanjenost - verbluftheidsmetenost, zbunjenost - enigma, geheimzinnigheid, mysterie, raadsel, raadselachtigheidenigma, tajna, zagonetka - dilemma, tweestrijddilema, škripac - vastigheid, zekerheidsigurnost - precedent, zekerheid, zelfbevestiging, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheidpouzdanje, samopouzdanje, samouvjerenost, sigurnost, vjera - overmoed, vermetelheid, zekerheid - reliance, trust (en) - aarzeling, dubbelzinnigheid, ongewisheid, ongewisse, onzekere, onzekerheid, twijfel, twijfelachtigheid, weifelingdiskusija, neizvjesnost, nesigurnost, nestalnost, pitanje, sumnja, sumnjičavost - achterdocht, argwaan, bang voorgevoel, suspicie, verdenking, wantrouwenbojazan, nepouzdanje, nepovjerenje, sumnja - principes - mensenkennis, psychologie, zielenroerselen, zieleroerselen, zielkunde - cognitive psychology (en) - ontwikkelingspsychologie - functiepsychologie - psychofysica - behaviorisme, behaviourisme, gedragspsychologie - neuropsychologie, psychofysiologie - psychometrie, psychoscopie - gestaltpsychologie - social psychology (en) - groepsdynamica - voice (en) - parapsychologe, parapsycholoog - psychologe, psycholoog - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung (en) - intelligentiequotiënt, IQ - geluksroes, gelukzaligheid, heerlijkheid, zaligheid, zevende hemelblaženstvo, radost, veselje - aboulia, abulia (en) - anhedonia (en) - droomtoestand, hypnose, trancehipnoza - autosuggestie, zelfsuggestie - hypochondrie - nervositeit, stress, zenuwachtigheid - rationaliteit, redelijkheidprihvatljivost, razboritost - melancholia (en) - irritatie - associatieasocijacija - humeur, stemming[Domaine]

-

 


   Advertising ▼