sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.093s


 » 

analogical dictionary

exalara expira, expira - fascinar, hipnotizaradormi prin hipnoză, a fascina, a hipnotiza, a hip­­notiza, hipnotiza, magnetiza - dinamiza, înviora, stimula - Black Death, Black Plague (en) - osteoporosis (en) - acute (en) - chronic (en) - astenia, debilidadeastenie - câncer, carcinoma - eczemaeczemă, pecingine - gonorréiablenoragie, gonoree - radiologistaradiolog, radioterapeut - tratara trata, doftori, doftorici, îngriji, trata - dispensar, ministrara administra, a distribui, administra, a împărţi, aplica - imunizar, vacinara vaccina, inocula, vaccina - apanhar, pegarcontracta, face, lua - contaminar, infeccionar, infectarcontagia, contamina, infecta, molipsi - desinfectara dezinfecta, dezinfecta - aduce, concentra, duce, trage - cura, terapia, tratamentoterapie, tratament, tratare - conjuntiviteconjunctivită - doença convulsiva, eclampsia - gengivite - alergia, alergia.alergie - pediatramedic de copii, medic pediatru, pediatru - irradiação, radioterapiaradioterapie - cirurgia plásticaanaplastie, chirurgie estetică, chi­rurgie plastică - hiperglicemia - Dermatologistadermatolog - check-up, exame geral, exame médico, médicocontrol medical, examen, examen medical - febre de feno, febre dos fenos, polenosealergie, febra fânului - tubal ligation (en) - medical diagnosis (en) - cesárea, cesariana, parto cesáreo - criança nascida morta - therapeutic abortion (en) - intramuscular injection (en) - transfusão, transfusão de sanguetransfuzie - cansaço, fadigaoboseală, osteneală, trudă - cair morto, morrera muri, da colţul, înghiţi gutuia, o mierli - cauterizara cauteriza, arde, cauteriza - diminuição, incapacidade, invalidezdeficienţă, handicap, infirmitate, invaliditate - obstetra, parteira, parteiromoaşă, obstetrician - sordidamentejosnic, murdar, sordid - dingily, grubbily, grungily (en) - cólicacolică - hypersomnia (en) - medicina - medicina preventiva - medicina alternativa - endoscopie - blood profile, CBC, complete blood count (en) - hospitalização - vesgosaşiu - terapiaterapie, tratament - quimioterapia - correção, correcçãocorectare - terapia ocupacionalergoterapie - nursing care (en) - adenoidectomy (en) - apendicectomia - angioplasty (en) - arthroscopy (en) - colostomy (en) - operaçãointervenţie chirurgicală, operaţie - histerectomia - laminectomy (en) - laparotomy (en) - laryngectomy (en) - lobotomia - mastectomia - splenectomy (en) - stapedectomy (en) - amigdalotomia, tonsilectomia - neurocirurgianeurochirurgie - mergulhara coborî în picaj - traqueotomia - organ transplant, transplant, transplantation (en) - administrare - clisterclismă - gastric lavage (en) - injecçãoinjectare, injecţie, in­jecţie - defibrillation (en) - fisioterapiafizioterapie - aversion therapy (en) - psicanálisepsihanaliză, psihana­liză - terapia de eletrochoqueelectronarcoză - chiropractic (en) - osteopatie - desinfecçãodezinfectare - acupunturaacupunctură - acupressure, G-Jo, shiatsu (en) - autogenics, autogenic therapy, autogenic training (en) - homeopatiahomeopatie - hidroterapia - vasectomia - vivissecçãovivisecţie - respiração artificialrespiraţie artificială - beijo da vidarespiraţie gură la gură - scoatere - controle de natalidade, planeamento familiar, planejamento familiarmetode, metode/mijloace anticoncepţio­nale, planning familial - anticoncepção, contracepçãocon­tracepţie - auscultação - indica, prescrie, recomanda - electromyography (en) - mammography (en) - salutar, são, saudávelcuvenit, în formă, salutar, sănătos - robusto, são de corpoapt, sănătos, teafăr - aleijado, diminuído, enfermohandicapat - profilaxiaprofilaxie - specific (en) - saudávelsănătos - asmáticoastmatic - doente, doentio, enfermo, insalubre, mórbido, patológicopatologic - quarantine (en) - para doentes mentaismintal, psihiatric - arquejara gâfâi, a respira greu, trage - contagioso, infeccioso, transmissívelcontagios, con­tagios, molipsitor - atemorizar-sea da înapoi - apopléticoapoplectic - atactic, ataxic (en) - febrilfebril - hydrocephalic, hydrocephalous (en) - pediátrico - dermatologic, dermatological (en) - neurológico - implante de mama - epidemiológico - freudiano - cellulose tape, Scotch tape, Sellotape (en) - endoscop - hypodermic needle (en) - iron lung (en) - laringoscópio - ophthalmoscope (en) - orthoscope (en) - otoscópio - sondasondă - próteseproteză - estetoscópiostetoscop - spatula, tongue depressor (en) - plantar wart (en) - probă - febre, temperaturafebră, temperatură - dieta, regimedietă, regim - medicină - angiology (en) - bacteriologiabacterilogie, bacteriologie - cardiologia, unidade de assistência coronáriacardiologie - dentistriadentistică, stomatologie, stoma­to­logie - endodontia, endodontics (en) - ortodontia - dermatologiadermatologie - endocrinologiaendocrinologie - epidemiologia - geriatria, gerontologiageriatrie - ginecologiaginecologie - hematologia - imunologiaimunologie - general medicine, internal medicine (en) - neuropsiquiatria - nosologia - obstetríciaobstetrică - oncologiacancerologie, oncologie - oftalmologiaoftalmologie - otologia - farmáciafarmaceutică, farmacie, farmacologie - psiquiatra, psiquiatriapsihiatrie - clinical psychology (en) - audiology, audiometry (en) - patologiapatologie - pediatriapediatrie - quiropodiapedichiură - proctology (en) - rheumatology (en) - serologie - cirurgiachirurgie - terapêuticaterapeutică - urologianefrologie, urologie - medicina veterinária - virologia, virologistavirusologie - anamnese, história clínica - medical report (en) - infecçãocontagiune, contaminare, infectare, molipsire - hurt, suffering (en) - desalento, desânimodemoralizare, depresiune, descurajare, desperare, deznădejde, mâhnire - dysphoria (en) - instituţie medicală - grupo sanguíneo, tipo sangüíneogrupă sanguină, grupă sangvină - A, group A, type A (en) - aborteira, cureteira, médica aborteira - cegonevăzător, orb - cardióloga, cardiólogocardiolog - calistapedi­chiu­ristă - dentistadentist, stomatolog - patologistapatolog - especialista, médicomedic - ear, nose and throat specialist, ear-nose-and-throat doctor, ENT, ENT man, nose and throat specialist, otolaryngologist, otorhinolaryngologist, rhinolaryngologist (en) - generalista - ginecologistaginecolog, mamoş, obstetrician - agent sanitar, sanitar - immunologist (en) - internointern, internist - assistente de enfermagem - piromaníaco, pirómano - parteira - nudistanudist - enfermeiroasistentă medicală, infirmieră, soră medicală - oncologista - orthodontist (en) - osteopath, osteopathist (en) - paramédico - doentecaz, pacient - farmacêuticofarmacist, far­macist - farmacologista, farmacólogo - psiquiatrapsihiatru - medic psihiatru - psycho, psychotic, psychotic person (en) - registered nurse, RN (en) - cap rotund - especialistamedic specialist, specialist, spe­cialist - cirurgião, médicochirurg, medic militar - cirurgiã veterinária, doutor, doutora, médico veterinário, veterinária de cavalos, veterinárioveterinar - Freud, Sigmund Freud (en) - Baron Lister, Joseph Lister, Lister (en) - rouxinolprivighetoare - Reed, Walter Reed (en) - compensare, compensaţie - mecanism de apărare - pancytopenia (en) - immunosuppression (en) - jet lag (en) - bebedeira, embriaguez, intoxicaçãobeţie, ebrietate, stare de ebri­etate - acidose, acidosis - ancilose, anquiloseanchiloză - insónia, vigilânciainsomnie - asystole, cardiac arrest, cardiopulmonary arrest, heart failure (en) - sono, sonolênciamoleşeală, somnolenţă, toropeală - diverticulosis (en) - anoxie, hipoxie - altitude sickness (en) - anoxia (en) - energie, forţă, putere, robusteţe, vigoare, vlagă - achlorhydria (en) - achaque, dano, dor, indisposição, mal, maldade, mau, problemaindispoziţie, maladie, necaz, rău - ADD, ADHD, attention deficit disorder, attention deficit hyperactivity disorder, hyperkinetic syndrome, MBD, minimal brain damage, minimal brain dysfunction (en) - cardiovascular disease (en) - carpal tunnel syndrome (en) - hyperactivity (en) - distúrbio, doença, enfermidadeboală, starepatologică - amyloidosis (en) - ictus, şoc - cardiac shock, cardiogenic shock (en) - intoxicação alimentar - botulismo - salmonellosis (en) - saturnismosaturnism - catalepsiacatalepsie - doençaafecţiune, boală, maladie - agranulocytosis, agranulosis, granulocytopenia (en) - blackwater (en) - endemic, endemic disease (en) - maláriafriguri palustre, impaludism, malarie, paludism - boutonneuse fever, Indian tick fever, Kenya fever, Marseilles fever (en) - doença periodontal - apoplexia, ataque, derrane cerebralaccident cerebral, apoplexie, atac, atac cerebral, dambla, ictus apoplectic - neuritenevropatie, psihonevroză - akinesia, akinesis (en) - epilepsiaboala copiilor, epilepsie - status epilepticus (en) - apraxia (en) - ataxia - dyskinesia (en) - tardive dyskinesia (en) - esclerose múltipla - Doença de Parkinsonboala lui parkinson - cerebral palsy, spastic paralysis (en) - Saint Vitus dance, St. Vitus dance, Sydenham's chorea (en) - tarantism (en) - amblyopia, lazy eye (en) - aphakia (en) - afasiaafazie, disfazie - dislexia - agnosia (en) - pulmonary embolism (en) - trombosetromboză - cardiopatia - pressão alta - hypotension, low blood pressure (en) - ALS, amyotrophic lateral sclerosis, Lou Gehrig's disease (en) - aneurismaanevrism - estenose - cerebral aneurysm (en) - angina - arterioscleroseateroscleroză - atherosclerosis, coronary artery disease (en) - athetosis (en) - ascites (en) - escleroseinduraţie, scleroză - arritmia - cardiomyopathy, myocardiopathy (en) - paragem cardíacastop cardiac - ataque cardíaco, enfarte agudo do miocárdio, infarto agudo do miocárdiocriză cardiacă, criză cardiacă/de inimă - MI, myocardial infarct, myocardial infarction (en) - kidney disease, nephropathy, nephrosis, renal disorder (en) - nefritenefrită - acute kidney failure, acute renal failure (en) - glomerulonephritis (en) - cirroseciroză - adenopathy (en) - Cushing's syndrome, hyperadrenocorticism (en) - diabete, diabetesdiabet - diabetes mellitus, DM (en) - diabetes insipidus (en) - hyperthyroidism, thyrotoxicosis (en) - hypothyroidism (en) - myxedema, myxoedema (en) - cretinismocretinism - achondroplasia, achondroplasty, chondrodystrophy, osteosclerosis congenita (en) - contágioboală contagioasă, contagiune - gripeinfluenţă - sarampopojar, rujeolă - rubéolarubeolă - difteriaanghină difterică, difterie - escarlatinascarlatină - varíolavariolă, vari­olă, vărsat - tinhaimpetigo, pecingine - pé-de-atleta - cegueiracecitate, orbire - doença infecciosaboală contagioasă, boală molipsitoare, boală transmisibilă - Síndrome da imunodeficiência adquiridaSIDA - cóleraholeră - dengue - disenteriadizenterie - hepatitehepatită - herpes labial - zonazona zoster - varicelavaricelă, vărsat de vânt - doença venéreaveneric - lues, sifilis - locomotor ataxia, tabes dorsalis (en) - mononucleose, mononucleose infecciosa - lepralepră - NEC, necrotizing enterocolitis (en) - meningiteme­nin­gită - caxumba, papeira, papeirasoreion, parotidită epidemică - ciumă, pestă - peste bubônica, Peste Negra - polio, pólioparalizie infantilă, poliomielită, polio­mielită - tifofebră tifoidă, tifos - American spotted fever, Bullis fever, lone star fever, mountain fever, Rocky Mountain spotted fever, tick fever (en) - Q fever (en) - scrub typhus, tsutsugamushi disease (en) - febre reumática - tuberculoseftizie, tebece, tuberculoză - escrófula, escrofulosescrofuloză - febre tifoide, febre tifóide - tosse convulsatuse convulsivă, tuse con­vulsivă, tuse măgărească - framboesia, piã - febre amarela - doença respiratóriaafecţiune respiratorie - chill, cold, common cold, runny nose (en) - asmaastm, astmă - bronchiolitis (en) - chronic obstructive pulmonary disease (en) - cryptococcosis (en) - enfisemaemfizem - pneumoniapneumo­nie - interstitial plasma cell pneumonia, pneumocystis carinii pneumonia, pneumocystis pneumonia, pneumocytosis (en) - pneumoconiosis, pneumonoconiosis (en) - asbestosis (en) - silicose - afecţiune genetică, boală genetică, maladie genetică - albinism - anencephalia, anencephaly (en) - daltonismodaltonism - daltonismodaltonism - CF, cystic fibrosis, fibrocystic disease of the pancreas, mucoviscidosis, pancreatic fibrosis (en) - Gaucher's disease (en) - Huntington's chorea, Huntington's disease (en) - malignant hyperthermia (en) - mongolismo, síndrome de Downmongolism - branched chain ketoaciduria, maple syrup urine disease (en) - distrofia muscular - atrophic myotonia, Batten's disease, Batten-Steinert syndrome, Curschmann-Batten-Steinert syndrome, Curschmann-Steinert syndrome, myotonia atrophica, myotonic dystrophy, myotonic muscular dystrophy, Steinert's disease (en) - aplastic anaemia, aplastic anemia (en) - clorose - crescent-cell anaemia, crescent-cell anemia, drepanocytic anaemia, drepanocytic anemia, Dresbach's anemia, Herrick's anemia, sickle-cell anaemia, sickle-cell anemia, sickle-cell disease, sicklemia (en) - infantile amaurotic idiocy, Sachs disease, Tay-Sachs, Tay-Sachs disease (en) - gastroenteritis, gastro-enteritis, intestinal flu, stomach flu (en) - pelvic inflammatory disease, PID (en) - pleurisia, pleuritepleurezie - angina, angine, dor de gargantafaringită - peritonsillar abscess, quinsy (en) - infecçãoinfecţie - amebiasis, amebiosis, amoebiasis, amoebiosis (en) - micoză - haemorrhagic fever, hemorrhagic fever, VHF, viral haemorrhagic fever, viral hemorrhagic fever (en) - kala azar, leishmaniasis, leishmaniosis (en) - opportunistic infection (en) - sarnaciu­percă - bilharzia, bilharziasis, schistosomiasis (en) - sepsia, septicemiamaladie septică, otrăvire a sângelui, sepsis, stare septică - Assam fever, dumdum fever, kala-azar, visceral leishmaniasis (en) - candidiasis, monilia disease, moniliasis (en) - ferida, pústula - frieiradegerătură - hordéolo, terçolurcior - artriteartrită - reumatismo - psoriatic arthritis (en) - arthrosis, degenerative arthritis, degenerative joint disease, DJD, hypertrophic arthritis, noninflammatory arthritis, osteoarthritis, osteo-arthritis, osteo-arthrosis, senescent arthritis (en) - cistite - gota, pingogută, podagră - boală de sânge - intoxicação, septicemiainfec­tare a sângelui, septicemie - preeclampsia, pre-eclampsia (en) - hypovolaemia, hypovolemia (en) - Mediterranean anaemia, Mediterranean anemia, thalassaemia, thalassemia (en) - leucopenia, leukopenia (en) - neutropenia (en) - polycythemia (en) - purpur or purpură - trombocitopenia - avitaminoză - beribéri - bócioguşă - desnutriçãomalnutriţie, mal­nutriţie, subalimentare, subalimentaţie, subnutriţie, sub­nutriţie - pelagrapelagră - raquitismorahitism - chalazion, Meibomian cyst (en) - enjôo - enjoorău de mare - adenomyohyperplasia, adenomyometritis, adenomyosis, adenomyosis uteri, endometriosis, endometriosis interna, endometriosis uterina, stromal adenomyosis, uterine adenomyosis (en) - patologie - infarct, infarction (en) - fibrosis (en) - myelofibrosis (en) - osteomalacia (en) - uremia - bubă, leziune, plagă, rană - úlceraulcer, ulceraţie - bedsore, decubitus ulcer, pressure sore (en) - cancróide - peptic ulcer, peptic ulceration (en) - lábio leporino - pappataci fever, phlebotomus, sandfly fever (en) - boală de piele - ankylosing spondylitis, Bekhterev's disease, Bekhterev's spondylitis, Bekterev's spondylitis, Marie-Strumpell disease, Marie-Strümpell disease, rheumatoid spondylitis, rhizomelic spondylitis, spondylitis ankylopoeitica, spondylitis ankylopoietica, spondylitis ankylosans, spondylitis deformans, spondylitis rhizomelica, spondylitis rhizomélique (en) - LE, lupus erythematosus (en) - acanthosis nigricans, keratosis nigricans (en) - acne, acneiaacnee - acne rosacea, rosacea (en) - acne vulgaris (en) - atopic dermatitis, atopic eczema (en) - dermatitedermatită - impetigoimpetigo - jungle rot (en) - lúpus - melanism, melanosis (en) - pênfigo - psoríase - erisipelaerizipel - vitiligo (en) - xanthoma (en) - tumortumoare - adenoma (en) - angioma (en) - tumor benigno - tumor cerebral - granulom - lipom - meningioma (en) - câncer, cancrocancer, can­­cer - Kaposi's sarcoma (en) - osteogenic sarcoma, osteosarcoma (en) - lymphoma (en) - leucoză - acute lymphoblastic leukemia, acute lymphocytic leukemia (en) - chronic lymphocytic leukemia (en) - sarcomasarcom - adenocarcinoma, glandular cancer, glandular carcinoma (en) - câncer de mama - haemangioma, hemangioma (en) - multiple myeloma, myelomatosis (en) - myoma (en) - lung cancer (en) - mesothelioma (en) - pancreatic cancer (en) - seminoma, testicular cancer (en) - câncer de pele - malignant melanoma, melanoma (en) - glaucomaglaucom - tracoma - adenitis (en) - apendiciteapendicită - arteritis (en) - afecţiune, boală, maladie - balanitis (en) - blepharitis (en) - bursitis (en) - varíola bovina - hemorrhagic septicemia, pasteurellosis (en) - febră aftoasă - răpciugă - Lyme arthritis, Lyme disease (en) - albuminuria, proteinuria (en) - furor, raivarabie, turbare - peste bovinapestă bovină - leptospirosis, swamp fever (en) - râie, scabie - moon blindness, mooneye (en) - myxomatosis (en) - Newcastle disease (en) - deer fly fever, Francis' disease, Ohara's disease, rabbit fever, tularaemia, tularemia, yatobyo (en) - zoonoză - estigmas - golperană, tăietură - hemorragiagolire, hemoragie, he­mo­­ragie, luare de sânge, recoltare de sânge, sângerare - negracontuzie, lovitură, vânătaie - fatigue fracture, stress fracture (en) - úlceras de friodegerătură - hérniahernie - Meckel's diverticulum (en) - hérnia umbilical, onfalocele - bem-estar, felicidade, prosperidade, vergãobunăstare, prosperitate - leziune, plagă - simptom - semn - amenia, amenorrhea, amenorrhoea (en) - chloasma, mask of pregnancy, melasma (en) - agressão com cacete, surra - cianosecianoză - acrocianose - prodroma, prodrome (en) - FAS, fetal alcohol syndrome (en) - Crohn's disease, regional enteritis, regional ileitis (en) - irritable bowel syndrome, mucous colitis, spastic colon (en) - ulcerative colitis (en) - narcolepsy (en) - PMS, premenstrual syndrome (en) - morte súbita infantil, síndrome da morte súbita infantil - efect - abcessoabces - exophthalmos (en) - haematuria, hematuria (en) - joaneteinflamaţie la picior - edema, hidropisiaedem - hematoma - hipoglicemia - icteríciagălbinare, hepatită, icter - erupção - urticáriaerupţie, laringită, urticarie, vărsat de vânt - sofrimentodurere persistentă - dor de dente, dor de dentesdurere de dinţi - agonia, angústiaagonie, chin, criză, paroxism - arthralgia (en) - paraesthesia, paresthesia (en) - Passion, Passion of Christ (en) - dor no peito - dysmenorrhea (en) - hemoroid, hemoroizi - dor de ouvidosdurere de urechi - cluster headache, histamine headache (en) - enxaquecamigrenă, rău - tension headache (en) - contusão, distensão muscular, lumbagem, lumbagolumbago - dor muscular, mialgia - tic douloureux, trigeminal neuralgia (en) - ciáticasciatică - pápula - empola, espinha, marcacoş - cardiac murmur, heart murmur, murmur (en) - azia - indigestãoindigestie - endocardite - inflamação do miocárdio, miocardite - pericarditepericardită - Catar, catarrocatar, guturai - celulite - cervicitis (en) - cholecystitis (en) - colite - encefaliteencefalită - doença do sono - enteriteenterită - glossite, inflamação da língua - keratitis (en) - labyrinthitis, otitis interna (en) - laringitelaringită - mastitemamită, mastită - mastoiditis (en) - endometritis, metritis (en) - inflamação da medula, mielitemielită - neuritis (en) - osteomyelitis (en) - otiteotită - otitis externa (en) - otitis media (en) - pancreatitis (en) - peritoniteperitonită - flebiteflebită - multiple neuritis, polyneuritis (en) - thrombophlebitis (en) - prostatitis (en) - corisa, defluxoguturai, rinită - sinusitesinuzită - tendinitis, tendonitis, tenonitis (en) - sinovite do cotovelo - amigdaliteamigdalită - tracheitis (en) - uveitis (en) - vaginitis (en) - vasculitis (en) - meningism (en) - tique - atrial fibrillation (en) - bradicardie - tachycardia (en) - ventricular fibrillation (en) - fasciculation (en) - febră - dysplasia (en) - elefantíaseelefantiazis - filariasis (en) - splenomegaly (en) - acromegalia - hyperplasia (en) - hypoplasia (en) - apnéia, asfixia - dificuldade na respiração, dispneiadispnee - sleep apnea (en) - hemorragia cerebral - metrorrhagia (en) - hemorragia nasal, nariz sangrento - diarreiacufureală, diaree - tontura, vertigemameţeală, vertij - silvorespiraţie grea/astmatică - thrombus (en) - afonia, perda da vozafonie, tăcere - quarentenacarantină - saúdesănătate - infestaçãoinfestare, invazie - ascariasis (en) - onchocerciasis, river blindness (en) - ruindadecaracter groaznic - crabs, pediculosis pubis (en) - defect - birth defect, congenital abnormality, congenital anomaly, congenital defect, congenital disorder (en) - hydrocephalus, hydrocephaly (en) - amelia (en) - phocomelia, seal limbs (en) - atrial septal defect (en) - ventricular septal defect (en) - blue baby syndrome, cardiac cyanosis, Fallot's syndrome, Fallot's tetrad, Fallot's tetralogy, morbus caeruleus, morbus ceruleus, tetralogy of Fallot (en) - rachischisis, schistorrhachis, spina bifida (en) - igienă - asseiocurăţenie impecabilă - porcaria, sujidademurdărie, necurăţenie - sordidezcaracter sordid - atelectasis (en) - coprolalia (en) - gynecomastia (en) - dwarfism, nanism (en) - porphyria (en) - ergotismo - autoimmunity (en) - predispoziţie, sensibilitate - atopic allergy, atopic disease, atopy, hereditary allergy, immediate allergy, type I allergic reaction (en) - anaphylaxis (en) - hipersensibilitate - formă - aptidão físicaformă - debilidade, delicadeza, enfermidade, fragilidade, fraquezainfirmitate, slăbiciune - caquexiacaşexie - abasia (en) - defeitoceapraz, energie, firet, şchiop, şchiopătat, şiret, vitalitate - afonizare, asurzire - surdezsurditate, surzeală, surzenie - asonia, receptive amusia, sensory amusia, tin ear, tone deafness (en) - anosmia - vision defect, visual defect, visual disorder, visual impairment (en) - miopialipsă de pre­vedere, miopie - ao longe visão, presbitiahipermetropie - cegueira noturnanictalopie - farsightedness, presbyopia (en) - estrabismostrabism - paralisiaparalizie - ptosis (en) - paraplegiaparaplegie - hemiplegia, unilateral paralysis (en) - quadriplegia (en) - sarcoidosis (en) - dermatosclerosis, scleroderma (en) - urinary infection, urinary tract infection (en) - pyelonephritis (en) - urethritis (en) - sodoku, spirillum fever (en) - steatorrhea (en) - '''tinnitus''', acúfeno, tinido, zumbido, zunido nos ouvidos - alérgeno - licença médica - incubation period (en)[Domaine]

-