sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.796s


 » 

analogical dictionary

basicamente, fundamentalmentebūtībā - com simplicidade, simplesmente, só, unicamentetikai, vienīgi, vienkārši - automaticamenteautomātiski - assustadoramente, horrivelmentesatraucoši - imensamentemilzīgi, neaptverami - aproximadamente, grosseiramente, indecentementelielā mērā, nepiedienīgi, rupji - consideravelmentejūtami, manāmi - totaltīrs negadījums - a beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizerap, apmēram, aptuveni, daudzmaz, gandrīz, nedaudz, sacīsim, teiksim, tuvu pie, vai apmēram tā, zināmā mērā - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmenteabsolūti, ārkārtīgi, daudz, galīgi, kopumā, pat, pats..., pavisam, pilnīgi, tieši - exclusivamenteizņēmuma kārtā, tikai, vienīgi - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - imperfeitamentenepilnīgi - cheio, totalmentepilnā mērā, pilnībā, pilns - only (en) - voraznepieēdināms, rijīgs - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - vantajosamenteizdevīgi - abundantepārpilns, vairāk nekā pietiekams - substancialmentebūtiski, ievērojami, pamatīgi - well (en) - well (en) - labi - well (en) - excessivo, exuberantebagātīgs, izšķērdīgs, pārpilns - seriamentenopietni - com marotice, travessamentenepaklausīgi, nerātni, palaidnīgi - even, still, yet (en) - even (en) - aceitávelpieņemams - continuamente/sempre, semprearvien, kopš tā laika, nemitīgi - always, forever (en) - aqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meiadažreiz, laiku pa laikam, paretam, reizēm, retumis, šad un tad - convencionalmente - ao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo nãoneskatoties uz, neskatoties uz to, taču, tajā pašā laikā, tomēr, vienalga - até agora, até então, por enquantolīdz šim, vēl ne - desempenho, façanha, feitovaroņdarbs - muitopatiešām, patiesi - activoaktīvs, darbīgs - acrobáticoakrobātisks - mesmo agoranupat, tikko - instantaneamenteacumirklī, tūlīt - ágilizveicīgs, mundrs, veikls, žigls - cedo, em breveagri - com frequência, com freqüência, frequentementebieži - raramentereti - activo, em vigoraktīvs, būt spēkā, darāmā kārta, spēkā esošs - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - enfaticamenteuzsvērti - verdadeiramenteno sirds, uzticīgi - igualaçãonolīdzināšana, pielīdzināšana - claro, com certeza, de acordo, naturalmentedabiski, protams - claramentenepārprotami, skaidri - active (en) - claramente, simplesmenteacīm redzami, atklāti, izteikti, saprotami, vienkārši - aparentemente, perante as circunstâncias/aparentementeacīmredzot, ārēji, no pirmā acu uzmetiena, šķiet, šķietami - inactive, passive (en) - especificamenteīpaši, speciāli - casualmente, com sorte, felizmente, por sortelaimīgā kārtā, laimīgi, par laimi, veiksmīgi - record, track record (en) - infelizmente, lamentavelmentediemžēl, neapskaužami, nelaimīgā kārtā, nelaimīgi, nožēlojami - chronic (en) - extraordinariamenteārkārtēji, neparasti - demasiado, em demasia, excessivamentepārāk, pārlieku - mais cedo ou mais tardeagrāk vai vēlāk - no caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fimbeidzot, galu galā - agora, a toda a pressa, já, num instanteacumirklī, labprāt, ļoti ātri, nekavējoties, steigā, tieši, tūlīt, tūlīt pat, uz vietas, viens un divi - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamentetaisni, tieši - incansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmenteneizsīkstoši, neizsmeļami, nenogurstoši - adequate, equal (en) - rapidamenteātri, strauji - por enquanto, provisoriamentepagaidām - intoleravelmente - abusively (en) - com habilidade, habilmenteizveicīgi, meistarīgi, prasmīgi, veikli - horrivelmentepretīgi, šausmīgi - muitolielā mērā, ļoti daudz, tikpat daudz - drasticamentekrasi, radikāli - de qualquer maneiravispār - certamente que não, de modo nenhumnekādā ziņā, nepavisam - êxitopanākumi, sekmes - exaustivamente - diretamente, estendidogaršļaukus, plakaniski - indirectamente - imenso, um grande número[] daudz, cik daudz, daudz, liels vairums, milzums - falha, fracassoneizdošanās, neveiksme, trūkums - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamentepēkšņi, strupi - errokļūda - hábilizveicīgs, veikls - enfim, finalmente, por fimbeidzot, beigās, nobeigumā - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - engano, erro, gafemuļķīga kļūda, rupja kļūda, stulbība - gafekļūme, nepiedienīga izturēšanās - debilmentetik tikko, vāji - a esmo, ao acasobrīvi izvēloties, gadījuma pēc, nejauši, uz labu laimi - quaseturpat vai - principalmente, sobretudogalvenokārt - brazenly (en) - carinhosamente, com afeição, ternamentemīloši - abertamenteatklāti, neslēpti - indiscutivelmente, sem dúvidabez šaubām, neapšaubāmi - passivamentepasīvi - desdenhosamente[]nicinoši, nicīgi, nicinoši, nievājoši - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - especialmente, peculiarmenteīpaši, savādi - rapidamenteātri, strauji - categoricamente, incondicionalmentebez ierunām, kategoriski, noteikti - eternamente, para sempre, perpetuamente, sem fimmūžīgi, nemitīgi, pastāvīgi, uz visiem laikiem - para sempre, permanentementeilgstoši, pastāvīgi - provisoriamente, temporariamentepagaidām, provizoriski, uz laiku - de improvisobez sagatavošanās - constantemente, continuamente, incessantemente, sem pararļoti bieži, nerimtīgi - marginally (en) - perigosamentebīstami, riskanti - energicamenteenerģiski - conclusivamente, uma vez de por todasneapgāžami, pārliecinoši, reizi par visām reizēm - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementebēdīgi, bezcerīgi, nelaimīgi, vientuļi - afar (en) - delicadamente, refinadamentedelikāti, izmeklēti, izsmalcināti, maigi, smalki - sem demora - rapidamente, rápidoātri, steidzīgi, strauji - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmenteierasti, kā vienmēr, normāli, parasti - recentemente, ultimamente, utlimamentemūsdienās, nesen, pēdējā laikā - erraticamentenepastāvīgi, neregulāri - gradualmente, pouco a poucopakāpeniski - cá/lá, para aqui, para cášeit, šurp, Vai jūs iegriezīsities? - apto, bem, certolabā noskaņojumā, piemērots, vesels - tranquilamente, tranqüilamenteklusi, mierīgi - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - miserávelnožēlojams, trūcīgs - dentro, no interior, por dentroiekšā, iekšpusē - internacionalmenteinternacionāli, starptautiski - recém-nesen, nupat, spirgti, svaigi, tikko, tikko kā - de novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vezatkal, pret, vēlreiz - invariavelmentenemainīgi, pastāvīgi - mechanically (en) - preferivelmentedrīzāk, ieteicami, labāk - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - sistematicamente, uniformementekonsekventi, sistemātiski, visnotaļ - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - mortomiris, nedzīvs - tipicamentetipiski - globalmente, universalmenteglobāli - sem precedente, sem precedentesbezprecedenta-, nebijis, nepiedzīvots - mysteriously, mystically (en) - de modo semelhante, do mesmo modo, semelhantementelīdzīgi, tāpat - secundariamente - correcto, correto, justoīsts, pareizs, piemērots - manifestamente, notavelmenteievērojami, īpaši - intensivamenteintensīvi - adequadamente, convenientementeatbilstoši, piemēroti - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulosamente, fantasticamentebrīnišķīgi, lieliski, pasakaini - feverishly (en) - adequado, apropriado, certo, idôneoatbilstošs, iederīgs, īstais, pareizs, piemērots - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - superficialmentepavirši, virspusēji - maldosamente, malevolamenteļauni, negodīgi, slikti - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramentedroši, droši vien, laikam taču, nekļūdīgi, noteikti, patiešām, patiesi, protams, protams!, skaidri - suficientementediezgan, pietiekami - bastante, suficiente, suficientementediezgan, pietiekami, pietiekoši - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulaçãomanipulācija - facilmente, prontamentebez pūlēm, viegli - actually, really (en) - astuto, escuro, manhoso, matreiro, velhacoapšaubāms, blēdīgs, draiskulīgs, glums, izveicīgs, manīgs, negodīgs, nodevīgs, veikls, viltīgs - afinal, no conjunto, no fundo, no todokopumā, vispār, visu apsverot, visumā - eloquentedaiļrunīgs - excitadamente, febrilmenteuzbudināti, uztraukti - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - descaradonekaunīgs, nekautrīgs - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relativamenterelatīvi, salīdzinoši - easily, readily (en) - claramente, consideravelmenteievērojami - seriamentenopietni - a horas, na devida alturanoteiktā laikā, pienācīgā kārtā, savlaicīgi - no, no último momentopēdējā brīdī, tieši laikā - atraentepievilcīgs, valdzinošs, vilinošs - off the cuff (en) - cativante, enfeitiçado, fascinanteaizraujošs, apburošs, valdzinošs - pelo contráriogluži otrādi - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutorapburošs, pievilcīgs - à letraburts burtā, precīzi - corajosamentedrosmīgi, drošsirdīgi - imensamente, profundamentedziļi, ļoti stipri, pamatīgi - impacientementeneiecietīgi, nepacietīgi - pacientementepacietīgi - estupidamentemuļķīgi, stulbi - com criatividaderadoši - radicalmentebūtiski, radikāli - conscienciosamente, escrupulosamenteapzinīgi, pedantiski, precīzi - excepcionalmenteārkārtīgi, neparasti - puramentepilnīgi, skaidri, tīri, vienīgi - com cuidado, limpamente, literalmenteglīti, kārtīgi, prasmīgi - vigorosamenteenerģiski, sparīgi - claramentenepārprotami, skaidri - excelentementelieliski - magnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamenteapbrīnojami, brīnišķīgi, fantastiski, izcili, kolosāli, krāšņi, sevišķi - impeccably (en) - friamentemaigi, neizteiksmīgi - sobriamentenosvērti, prātīgi, skaidrā prātā - sem medodrosmīgi, izcelti, pārdroši - agradavelmentejauki, labi - aconchegadamente, delicadamentemājīgi, omulīgi - não obtenívelneiegūstams - correspondingly (en) - com espertezagudri, prasmīgi - popularmenteplašās ļaužu masās, plaši - intellectually (en) - reação, reacçãoatbilde, reakcija - exageradamente - orgulhosamentelepni - solenementenopietni, svinīgi - desajeitadamenteneveikli - com grosseriapiedauzīgi, raupji, rupji - intensamentespēcīgi, stipri - espontaneamentespontāni - atroz, feio, terríveldrausmīgs - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelbaiļpilns, briesmīgs, šausmīgs - meticulosamentepedantiski, sīkumaini - ameaçador, assustadoratbaidošs, briesmīgs, draudīgs - desajeitadamenteneērti, neveikli - triunfalmentetriumfā, triumfējoši - arrepiante, arripiante, horripilanteasinsstindzinošs, baismīgs, murgains, šaušalīgs, šausmīgs - regularmentenormāli, regulāri - acanhado, amedrontado, assustado, assustadoratbaidošs, bailīgs, drausmīgs - corajosobīstams, draudīgs - idealmente, teoricamenteideāli - infantilmente, puerilmentebērnišķīgi - de mau gosto, macabrodrausmīgs, neizdevies, šaušalīgs, vājš - impropriamente - atentamente, cuidadosamenteuzmanīgi - enormemente, extraordinariamenteārkārtīgi, ļoti, milzīgi - generosamente, liberalmenteaugstsirdīgi, devīgi, liberāli - sem esforçobez piepūles, viegli - em pormenorsīki - conclusãopabeigšana - convenientementeērti, izdevīgi, piemēroti - inconveniently (en) - abstractly (en) - obstinadamenteietiepīgi, stūrgalvīgi - vencedoramenteuzvaroši - prudentementegudri, prātīgi - estupidamente, imprudentementemuļķīgi, ne visai gudri - inteligentementeapķērīgi, gudri - inteligivelmentesaprotami, skaidri - aristocraticamentearistokrātiski - com tacto, diplomaticamentediplomātiski - fiascofiasko, pilnīga neveiksme - indefinidamentebezgalīgi, nenoteikti, neskaidri - bem, com razão, correctamente, ecorrectamentedibināti, gluži, īsti, korekti, pareizi, pavisam - bondosamente, caritativamentelabdarīgi, žēlsirdīgi - molementelēni, miegaini - presunçosopašpārliecināts - à pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamentepārsteidzīgi, steidzami, steidzīgi, steidzoši, steigā, steigšus - satiricamente - livrementebrīvi, nepiespiesti - espiritualmentegarīgi - fracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamenteblāvi, miglaini, neskaidri - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - espantosamente, surpreendentementeapbrīnojami, pārsteidzoši - abundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamentebagātīgi, izšķērdīgi, pārpilnībā, produktīvi - cansativamente, fastidiosamenteapnicīgi, garlaicīgi - sumamenteārkārtīgi, izcili, sevišķi - belo, deliciosogrezns, krāšņs, lielisks - pulchritudinous (en) - cortesmente, cortêsmente, educadamentelaipni, pieklājīgi - encantadorbrīnišķīgs, burvīgs - com má educação, descortesmente, grosseiramentenepieklājīgi, rupji - admirávelmente, louvavelmentecildināmi, slavējami - agradavelmentejauki, patīkami - desagradavelmentenepatīkami - com vontade, cordialmenteizjusti, sirsnīgi - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorlabsirdīgi, laipni, patīkami, pieklājīgi, pievilcīgi, sirsnīgi - explicitamente - por pouco, por uma unha negragandrīz, par mata tiesu, tikko, tik tikko - bondoso, gentillaipns - fielmentepatiesi, uzticami - óptimovislabākie apstākļi - anormalmentenenormāli - permanentemente - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamentegardi, garšīgi, patīkami - afetuosamente, com afeiçãomīloši - secretamenteiekšēji, pie sevis - favoravelmenteizdevīgi, labvēlīgi, veicinoši - desfavoravelmente - melhorativouzlabojošs - com ironia, laconicamenteneinteresanti, sausi - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamenteneskaidri - pomposamentepompozi - aperfeiçoamento, melhoriauzlabojums, uzlabošanās - progresso, promoçãopanākumi, sekmes - obstinadamenteietiepīgi, stūrgalvīgi - efectivamente, eficientementeefektīgi, efektīvi, prasmīgi, produktīvi - tragically (en) - de modo ameaçadordraudīgi - justifiably, with good reason (en) - indecentementenekautrīgi - irresistivelmenteneatvairāmi - rigorosamente, severamentebargi, neatlaidīgi, nepiekāpīgi, smagi, stingri - authoritatively, magisterially (en) - correcçãokorekcija, labojums, labošana - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - ferozmentemežonīgi, neganti, nežēlīgi, nikni, stipri - sanguinárioasinskārs - reformareforma, reformācija, reformēšana, uzlabojums - beautification (en) - classicamente - obscuramente, sombriamentemiglaini, neskaidri - intrépido, sem medo/ADJ – destemidobezbailīgs - horrifyingly (en) - artisticamentemākslinieciski - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmenteīpaši, sevišķi, speciāli - modernizaçãomodernizācija - uniformementevienādi - enduringly (en) - descaradamenteacīm redzami, kliedzoši, uzkrītoši - debasement, degradation (en) - por excelência - corajosodrosmīgs, drošsirdīgs - esteticamente - horrivelmentedrausmīgi, šausmīgi - valentedrosmīgs, drošsirdīgs - assustadobaiļpilns - contaminação, poluiçãoaptraipīšana, inficēšana, saindēšana - assustadiço, medroso, receosogļēvulis, gļēvums - receoso, tímidobailīgs, bikls, kautrīgs - acanhado, envergonhado, tímido - desprezivelmentenožēlojami - arrogantementeaugstprātīgi, iedomīgi - audaciosamente - avidamentealkatīgi, kāri - amorosamente - assiduamente - astutamente, sagazmente[]prātīgi, gudri, izgudrēm - maliciosamentešķelmīgi, viltīgi - austeramente - avidamentealkatīgi, mantkārīgi, rijīgi - bondosamentelaipni, vēlīgi - bruscamente, rudementeatklāti, skarbi, strupi - boorishly (en) - generosamente - agilmente, com esperteza, vivamentedzīvi, mundri, rosīgi - continuamente, incessantemente, seguidamente, sem pararilgstoši, nebeidzami, nemitīgi, nepārtraukti - endlessly, interminably (en) - teimosoietiepīgs, pašpārliecināts - desleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentementeneuzmanīgi, pavirši - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmenteneformāli, neoficiāli, sarunvalodā - calmamente - adaptaradaptēt, pielāgot, piemērot, pieskaņot, saskaņot - com presunçãopašapmierināti - completamenteplaši, vispusīgi - brevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente[] vārdu sakot, īsi, īsi sakot, īsumā, kodolīgi, koncentrēti, pāris vārdos, vārdu sakot - cinicamenteciniski - altivamente, com condescendênciaaugstprātīgā labvēlībā, patronizējoši - confusamenteapmulsumā, neskaidri, sajaukti - consequentially (en) - construtivamentekonstruktīvi, radoši - calmamente, com indiferença, friamentebezrūpīgi, mierīgi, nelaipni, vēsi, vienaldzīgi - improvavelmente, incrivelmenteneticami - de modo convincente, plausivelmenteticami - enigmaticamente, misteriosamentemīklaini, noslēpumaini - inumerável, numeroso, sem contaneskaitāms - deliciosamenteburvīgi, iepriecinoši - possivelmenteiespējams, varbūt - absurdamenteabsurdi, smieklīgi - garridamente, provocantementekoķeti, koķetīgi - ignobilmentenekrietni, zemiski - detalhado, exaustivo, pormenorizadodetalizēts, sīks - ofensivamentepretīgi, riebīgi - de relance, superficialpaviršs, steidzīgs - diabolicamente, muitobriesmīgi, velnišķīgi, viltīgi - baixamente, desprezivelmentenicināmi, nievā- jami - diametralmente, diretamente - diligentementečakli, centīgi, uzcītīgi - desagradavelmentenepatīkami - sem honra, vergonhosamenteapkaunojoši, diskreditējoši, kaunpilni, negodīgi - abertamente, francamente, sinceramenteatklāti, vaļsirdīgi - disinterestedly (en) - fielmente, lealmentelojāli, uzticami - deslealmentenelojāli, neuzticami - proporcionalmenteproporcionāli, samērīgi - respeitosamentear cieņu, godbijīgi - desrespeitosamente, irrespeitosamentenecienoši, nerespektējoši - dogmaticamentedogmatiski - central (en) - pensativamente, sonhadoramentesapņaini - com entusiasmo, extaticamenteārkārtīgi jūsmīgi/pacilāti, ekstātiski, jūsmīgi, vētraini - assustadoramentebaismīgi, dīvaini - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - ondavilnis - egoistamenteegoistiski, savtīgi - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - evasivamenteizvairīgi - regularmentenormāli, regulāri - desigualmentenevienādi, nevienlīdzīgi - exorbitantemente/excessivamenteprasībām) pārmērīgi - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descansosaspīlējuma mazināšanās - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - familiarmentefamiliāri - fanaticamentefanātiski - impecavelmentenevainojami - flabbily (en) - inflexivelmentenelokāmi, nesaliecami - vigorosamenteiedarbīgi, spēcīgi - brotar, germinar, rebentardīgt - formidably (en) - característica, característico, distintivoatšķirīgs, raksturīgs - gluttonously (en) - esplendorosamentegrezni, krāšņi - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotescamentegroteski - com má vontade, relutantementenelabprāt - easy, light, loose, promiscuous, sluttish, wanton (en) - harmoniosamenteharmoniski, saskanīgi - precipitadamentepārsteidzīgi - descuidadamente, temerariamentepārgalvīgi - cruelmentecietsirdīgi, nežēlīgi - heroicamentevaronīgi - horrorosamentederdzīgi, pretīgi - higienicamentehigiēniski - união, unificaçãoapvienošana, savienība, unificēšana - reuniãoatkalapvienošanās - preguiçosamentedīkdienīgi, laiski, slinki - interrupçãopārraušana, pārtraukšana, pārtraukums, sagraušana, traucējums - imperativamente, imperiosamente - descaradamente, impertinentemente, insolentementeapvainojoši, bezkaunīgi, nekaunīgi - impetuosamente, impulsivamenteimpulsīvi, nesavaldīgi, strauji - absolutamente - imprudentementeneapdomīgi, pārsteidzīgi - incomparavelmentenepārspējami, nesalīdzināmi - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - engenhosamenteasprātīgi, atjautīgi - pēc savas būtības, savā dziļākā būtībā - inoportunamentenelaikā, nevietā - oportunamenteīstajā laikā, savlaicīgi - insidiously, perniciously (en) - simplificarvienkāršot - entusiasticamenteaizrautīgi, asi, dedzīgi, vērīgi - laboriosamente, penosamentedarbietilpīgi, grūti - languidamenteapātiski, gurdeni, rāmi - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - ridiculamenteabsurdi, jocīgi, muļķīgi, smieklīgi - benevolamenteiecietīgi - arranjar, organizarapvienot, organizēt, sagādāt, sagatavot - direito, limponevainojams, spodrs, tīrīgs, tīrs, veikls - imaculado, impecávelneaptraipīts, nevainojami tīrs, tīrs - lugubremente - majestosamentediženi, majestātiski - exploraçãoekspluatācija, izmantošana - drippily, mawkishly (en) - maltrato, tratamento inadequado, tratamento ruimslikta izturēšanās - perseguiçãovajāšana - caça às bruxasraganu medības - desapiedadamente, impiedosamente, implacavelmentebargi, bez žēlastības, cietsirdīgi, nežēlīgi - McCarthyism (en) - bewildering (en) - minuciosamentedetalizēti, sīki - milagrosamente, miraculosamentebrīnumainā kārtā - translúcidocaurspīdīgs - infelizmente, miseravelmentenožēlojami, trūcīgi - escapismobēgšana no īstenības - monotonamentemonotoni, vienmuļi - barrento, toldado, túrbido, turvoduļķains, juceklīgs, neskaidrs - leitosopienains, pienam līdzīgs - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, astuto, subtilar asu dzirdi/redzi, gudrs, modrs, smalks, viltīgs - close, near, nigh (en) - objectivamente - servilmentepadevīgi, pakalpīgi, verdziski - opulentamentebagāti, bagātīgi - ostentosamenteārišķīgi, dižmanīgi - enveloping (en) - do peito, íntimo, próximociešs, sirdsdraudzene, sirdsdraugs, tuvs - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - lamentavelmenteniecīgi, nožēlojami - sem sentidobezjēdzīgi - pretensiosamente - unpretentiously (en) - lindamenteglīti, jauki - prosaicamenteprozaiski - debilmente, justosīki, vārgulīgi - estranhamentedīvaini, savādi, svešādi - calmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamenteklusi, mierīgi, rāmi, skaidri - completarpabeigt, pilnīgot - relevantly (en) - com mérito, honrosamenteslavējami, uzticības cienīgi - respeitosamente, reverentementear cieņu, godbijīgi - robustamentespēcīgi - amplo, espaçosoplašs - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claroiespiests, nesalasāms, pārlieku koncentrēts, savilkts krampjos - cómodo, confortávelapmierināts - inquietante - voluptuosamenteestētiski, jutekliski - sensualmentejuteklīgi, jutekliski - serenamenterāmi, skaidri - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizadostandarta- - com habilidade, habilmentemeistarīgi, prasmīgi - excepcionalārkārtīgs, īpašs, neparasts, sevišķs, speciāls - rets - incomum, invulgarneierasts, neparasts - habitual, usualparasts - acostumado, do costume, habitualierasts, parasts, pierasts - plebeuvienkāršs - sordidamentenožēlojami, zemiski - específicoīpašs, konkrēts - respectivoattiecīgs, katram savs - distinto, separadoatsevišķs, atšķirts - expressivo, significativoizteiksmīgs - sem expressãoneizteiksmīgs - rigorosamentebargi, nepiekāpīgi, stingri - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - docementeburvīgi, jauki, mīļi - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - ternamenteliegi, maigi - tradicionalmentetradicionāli - eficientelietpratīgs, prasmīgs, veikls - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinzaīdzīgs, īgns - protestante, que protesta - unbearably (en) - estimularjust stimulu, stimulēt - completopilnīgs - absolutamente, francamente, incondicionalmenteārkārtīgi, atklāti, no sirds, pilnīgi, tieši - exaustivoizsmeļošs - totalgalīgs, kopējs, pilnīgs, vispārējs - indignamentenecienīgi, zemiski - incomplete, uncomplete (en) - utilmentederīgi, noderīgi, vērtīgi - valentementedrosmīgi, drošsirdīgi - ardorosamente - horrivelmentepretīgi, zemiski - vorazmente - enciclopédicoenciklopēdisks - plenáriopilnīgs, plenārs - wholeheartedly (en) - com espíritoasprātīgi - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - simjā, tiešām - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmenteīpaši, speciāli - imediatamente - directamente, diretamentetaisni, tieši - conciso, sucintokodolīgs, koncentrēts - epigramático - bem aproveitado, sucintoblīvs, īss un kodolīgs, kompakts - brusco, lacónicoaprauts, strups - prolixorunātāju) izplūdis - erotically (en) - devastaçãopostījumi - algazarra, transtorno, tumultoapvērsums, jezga, jukas, kņada, nemiers - agitação, empurrãonemiers, satraukums - apinhado, superlotadoļaužu pārpilns, pārpildīts, pieblīvēts - incongruenteneatbilstošs, nepiemērots - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - serviçoserve, servēšanas maniere - big, large, prominent (en) - flagrante, manifesto, óbviobrēcošs, drausmīgs, kliedzošs, uzkrītošs - negócios por concluir - constant (en) - repetido, repetitivoatkārtojošs, atkārtots, kas atkārtojas, tāds, vairākkārtējs - esporádicoizkaisīts - know (en) - refilãostrīda-, strīdīgs - know (en) - convencionalkonvencionāls, parasts, vispārpieņemts - conventional (en) - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhodīvains, ekscentrisks, savāds - difficulty, trouble (en) - considerávelievērojams, krietni liels, vērā ņemams - consideráveljūtams, manāms - insignificant, undistinguished (en) - confundirsajaukt, samainīt - cavalheirescobruņniecisks - brusco, desabridoskarbs, strups - descortês, grosseiro, malcriado, mal-educadonepieklājīgs - acreditável, plausívelticams - inacreditável, incrívelneiedomājams, neticams - cáustico, ferventedzēlīgs, iznīcinošs - crítica, crítico - gravedraudīgs, nopietns, nospiedošs, svarīgs - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoletonovecojis - em desuso a cairnovecojis - amaldiçoado, maldita, malditonolādēts - decrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguroizpostīts, ļodzīgs, nolietojies, pussagruvis, sagrabējis, salauzts - comum, crasso, indecente, ordinário, vulgarpiedauzīgs, prasts, rupjš, uzkrītošs, vulgārs - calmo, grave, refletido, sensato, sereno, sériocienīgs, mierīgs, nosvērts - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - exigenteaugstas prasības izvirzošs, prasīgs - rigorosobargs, neatlaidīgs, stingrs - neatliekams, steidzams, steidzīgs - arbitráriopatvaļīgs - calcularaprēķināt, domāt, iedomāties, izskaitļot, paredzēt, plānot - digno de confiançatāds, uz kuru var paļauties - deviance, deviation (en) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venialniecīgs pārkāpums - independenteneatkarīgs - extravagânciaekstravagance, izšķērdība, pārmērība - desirable (en) - crime, jogada suja - desejável, edesejável, invejávelapskaužams - profanidade, sacrilégiosvētuma apgānīšana, zaimi, zaimošana - preferívelpar labāku atzīstams, vēlamāks - filme pornô, literatura erótica, pornografiapornogrāfija - pay (en) - envy, invidia (en) - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosogrūti audzināms bērns, grūti saprotams, grūts, sīva konkurence, smags, Viņam grūti izpatikt. - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - delicadodelikāts, sarežģīts - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadorapgrūtinošs, nemierīgs, traucējošs - easy (en) - elementar, simpleselementārs, skaidrs, tīrs - suavepārlaipns, pieglaimīgs - assíduocentīgs, neatlaidīgs, uzcītīgs - incansávelnenogurstošs - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remissokūtrs, nevīžīgs, nolaidīgs - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo - indistinto, inidstintoneskaidrs - general (en) - perigo, riscobriesmas, draudi, risks - dominante, predominantedominējošs, noteicošs, valdošs - agudoass, spēcīgs - defesaaizsardzība - cambiante - ainda no início, imperfeito, rudimentarprimārs, sākuma - confrontarkonfrontēt, nostādīt aci pret aci - eficaz, eficiente, vistosoefektīgs, efektīvs, iedarbīgs, iespaidīgs, produktīvs - custoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhosodarbietilpīgs, grūts, mokošs, nogurdinošs, sarežģīts, smags - abundante, fortenodokļiem) augsts, spēcīgs, stiprs - facile (en) - promiscuidadejuceklis, sajaukums - economic, economical (en) - expeditivo, expedito/despachadoātrs, operatīvs - drástico, edrásticokrass, radikāls - exclamatórioizsaukuma - firmeciets, stingrs - acanhado, desajeitado, desastrosonetaktisks, neveikls - exportável - entusiasta, entusiásticoaizrautīgs, sajūsmināts - ávido, entusiasta, entusiásticoaizrautīgs, alkatīgs, dedzīgs, kaislīgs, kārs - adular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjearFotogrāfijā viņš izskatās skaistāks nekā dzīvē., glaimot - eexplícito, explícito - esotériconesaprotams, slepens, tumšs - abstrusogrūti saprotams, neskaidrs - misterioso, secreto - exotérico, geral, populareksoterisks - básicoelementārs - eufemístico, extenuanteeifēmisks - aproximado, aproximativoaptuvens, uzmetuma- - free, liberal, loose (en) - empolgante - abuso, má utilizaçãonepareiza/ļaunprātīga lietošana - caro, dispendiosodārgs - careiro, caro, custoso, dispendiosodārgs - overpriced (en) - abordável, acessível, baratolēts - capitalisation, capitalization (en) - inexperiente, verdeneapmācīts, nepiedzīvojis, nepieredzējis, zaļš - esclarecerizskaidrot, noskaidrot - secretoapslēpts, iekšējs - equitativoobjektīvs, taisnīgs - desconhecido, estranhonepazīstams, svešs - antigo, antiquado, fora de moda, velhoantīks, nemoderns, sens, vecmodīgs - desengraçadovecmodīgs - chiquegrezns, lepns, smalks - imediata, imediato, instantâneoacumirklīgs, neatliekams, steidzams, tūlītējs - melindroso/meticulosoizlepis, izvēlīgs - exigente, meticuloso - rechonchudoapaļīgs, tukls - corpulento, obesokorpulents, tukls - anguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudoizdēdējis, izdilis, kaulains, krunkains, novājējis, novājināts, vājš - arrumaçãoorganizācija, organizēšana - confirmação, reiteração, repetição - copiador - reproduçãovairošanās - insistência, perseverançaneatlaidība, nepiekāpība - básicopamata- - rito, ritualrituāls - salutar, são, saudávellabs, mundrs, stiprs, veselīgs, vesels - robusto, são de corpoderīgs, spēcīgs, veselīgs - acentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinharakcentēt, izcelt, pasvītrot, uzsvērt - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - acentuarizcelt, uzsvērt - intransigentebezkompromisa-, nepiekāpīgs - estrangeiro - cerimoniosoizmeklēti pieklājīgs, klīrīgs - desligadomiera stāvoklis - good, well (en) - abstinênciaabstinence - fatalliktenīgs - livre, livrobrīvs - occasional (en) - fresh (en) - recentepēdējās ziņas - afável, amistoso, bondoso, cordializjusts, labsirdīgs, patīkams, pieklājīgs, sirsnīgs - amarradodrūms - fértil, produtivoauglīgs, bagāts, produktīvs, ražīgs - apinhadopārpildīts - mere (en) - such, such that (en) - específicoīpašs, noteikts, specifisks - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - gastador, generoso, liberalaugstsirdīgs, dāsns, devīgs, izšķērdīgs, prāvs - magnânimo, muito liberal, munificentedevīgs - desgoverno, prevaricaçãoslikta vadība - humilde, maunabadzīgs, nejauks, niķīgs, pieticīgs - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - bemlabā noskaņojumā, vesels - sintético - benéfico, bom[]derīgs, derīgs, drošs, labā noskaņojumā, labs, labvēlīgs, patīkams, svētīgs, vesels - agradávelpatīkams - convenienteērts, izdevīgs, piemērots - apaziguamentoapmierināšana, nomierināšana - horríveldraņķīgs, nožēlojams - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - bomdibināts, jauks, labs, laipns, pamatots - white (en) - escuroļauns - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicodrausmīgs, ļauns, nešķīsts, šausmīgs, velnišķīgs, viltīgs - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - mal-humorado, rabugento, resmungão, zangadodusmīgs, īgns, kašķīgs, pikts - irritávelīgns - ameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombriodrūms, īgns, nerunīgs, nikns, pikts, saīdzis, sapīcis, skābs, slepens, tumša, tumšs - malhumoradoīgns, rupjš - gradual (en) - súbitonegaidīts, pēkšņs - aggro (en) - catastrófico, desastrosokatastrofisks, nelaimi nesošs, postošs - integraçãointegrācija, integrēšanās - promessasolījums, uzticība - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - pesadoapgrūtinošs, grūts, nepatīkams, saspringts - inquietantebēdīgs - apoio, suporteatbalsts, balsts - heavy (en) - leveneievērojams, niecīgs, viegls - homogéneohomogēns, viendabīgs - favor - beau geste (en) - attention (en) - elevadoaugsts, liels - mobilizaçãomobilizācija - baixa, baixolēts, vulgārs, zemas kārtas-, zemā vietā-, zems - represália, vingançaatmaksa, atriebība, atriebība[] - altoaugsts - baixo, inferiorlēts, vulgārs, zemas kārtas-, zems - high, high-pitched (en) - intervenção, mediaçãoaizbilšana, aizlūgšana, iejaukšanās, starpniecība - renovaçãoatjaunošana, pagarināšana - abertoatklāts, vaļsirdīgs - enganadormaldinošs - penetrariedziļināties, iekļūt, iespiesties, izprast - outlet, release, vent (en) - acolhedor - karsts - cold (en) - sombriokails, neaizsargāts, nemīlīgs - frionejūtīgs, nelaipns, vēss - sobrehumano, sobre-humanopārcilvēcisks - humanocilvēcīgs, humāns - abrutalhado, animalesco, bestial, brutalbrutāls, dzīvniecisks, lopisks, nežēlīgs - apalhaçadoākstīgs - cómico, ridículojocīgs, komisks, smieklīgs, uzjautrinošs - curioso, divertido, engraçadoērmots, jocīgs - hilariantepārmērīgi jautrs - espirituoso, vivoapķērīgs, apveltīts ar asu prātu, asprātīgs - apressadosteidzams, steidzīgs - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativobūtisks, nozīmīgs - grande, importanteliels, svarīgs - cardeal, central, essencial, fundamental, principalbūtisks, galvenais, pamata-, vadošais - principalaugstāks, galvenais, svarīgākais - históricovēsturiskas nozīmes - sérionopietns, visā nopietnībā - estratégico - valiosovērtīgs - fútilnenozīmīgs, niecīgs, sīks - assustador, imponente[]bijību iedvesošs - esplêndidogrezns, iespaidīgs, krāšņs, lielisks - decadentedekadentisks - informed (en) - populosobiezi apdzīvots - irrepreensívelnevainojams - pamācošs - intelectual - inteligenteapķērīgs, gudrs - interessanteinteresants - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intriganteaizraujošs, intriģējošs, saistošs - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçadorapnicīgs, garlaicīgs, neinteresants, nomācošs - extrínseconebūtisks, neraksturīgs - adventitious (en) - depressivonomākts, nospiests - bitter (en) - lúgubrebēdīgs, sērīgs - conhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notávelievērojams, izcils, slavens - alto, farto, grandeliels, pieaugušam cilvēkam domāts, plašs - arregalado, de largoplašs, plats - volumosoapjoma, liela izmēra - espaçoso, vastoietilpīgs, plašs - astronómico, colossal, estupendokolosāls, milzīgs, pārsteidzošs - enormemilzīgs - gigante, gigantescogigantisks, milzīgs - gigantescomilzīgs - imenso, vastobezgalīgs, liels, milzīgs, neaptverams, plašs - enorme, muito grande, que batemilzīgs, neiedomājams - pequenoneliels, sīks - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninomazītiņš, mazs, mikro-, mini-, niecīgs, sīks, smalks - mínimo, minúsculo, nominaldaļas-, niecīgs, nomināls, sīks, simbolisks - diferenteatšķirīgs, citāds, dažāds, pretējs - modesto, pequeno, pouco importantemazāks, mazs, mazsvarīgāks, pieticīgs, sīks - local (en) - comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos![]stiepts, ieildzis, ilgstošs, pārāk garš, savienojieties!, visu zemju proletārieši - duradouro, durávelilgstošs - sem fimnebeidzams - breve, curtoīss, neilgs - momentâneoacumirklīgs, momentāns - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonoroimpozants, retorisks, skanīgs - queridomīļš - adorável, fofinho, fofomīļš, pieglaudīgs - horrendo, horrível, odiosonejauks, nīstams, pretīgs, riebīgs - de olhos azuis - amadomīlošs - afectuoso, carinhoso, tenro, ternoliegs, maigs, mīlošs - apaixonado, doido, louco, namoradostipri aizrāvies - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - efeminado, feminino, próprio de mulhersievietes, sievišķīgs - infantilbērna-, bērnišķīgs - amolecido - máximomaksimāls - menor, mínimoļoti mazs, minimāls - significativonozīmīgs, svarīgs - insignificante, sem sentido.nenozīmīgs - sem piedadebargs, nežēlīgs - desalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensívelcietsirdīgs, nepielūdzams, nesaudzīgs, nežēlīgs, uz dzīvību un nāvi - suaveviegls - intensivointensīvs - sérionopietns, smags - strong (en) - atrair - excessivo, exorbitantepārāk augsts/liels, pārmērīgs - exorbitante, exorbitante/excessivobriesmīgs, cenu u.tml.) pārmērīgs, necilvēcīgs, neiedomājams, prasībām) pārmērīgs - extremista, radical, ultraekstrēms, galējs, pamatīgs, radikāls, ultra- - retiring, unassuming (en) - degenerado, devasso, dissolutodeģenerējies, izlaidīgs, izvirtis, netikls - muitas, numerososdaudz - inúmero, numerosodaudz - poucas, pouco, poucos - mundial, mundialmentevisā pasaulē - natural (en) - fantasmalrēgains, spokains - consequente/finalgalīgs, sekojošs - final, últimobeigu-, gala-, pēdējais - anormalnenormāls - obedientepaklausīgs - clear, open (en) - livre - detestável, repelentenīstams, pretīgs, riebīgs - desagradável, nojento, repugnantenekrietns, nepatīkams, piesārņots, riebīgs, smirdošs - renovaratjaunot, atsākt - antigovecs - fresco, novojauns, neierasts, svaigs - recent (en) - com a idade de, idoso-gadīgs, gados, padzīvojis, vecs - cumprir, desempenharizdarīt, izpildīt, paveikt, veikt - oportuno - medíocreviduvējs - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelapmierinošs, diezgan labs, vidējs, vidusmēra-, viduvējs - common (en) - habitual/corriqueiroparasts - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosoapbrīnojams, ārkārtīgs, brīnišķīgs, brīnumains, fantastisks, kolosāls, lielisks, milzīgs, neredzēts, pasakains - holistic (en) - originaljauns, oriģināls, svaigs - insólito, novojauns, nebijis - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banal, batido, gasto, trivialbanāls, nodrāzts - ortodoxonemainīgs, ortodoksāls, tradicionāls - iconoclastic (en) - abertoatklāts, neslēpts - fanáticofanātisks - presentepašreizējs, tagadējs - irenic (en) - agudo, sagazass, spējš, vērīgs - permanenteilgstošs, pastāvīgs - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitórioīslaicīgs, pārejošs - evanescente, infinitesimalgaistošs - perplexoapmulsis - pexplexoapmulsis, neziņā - íntimo, pessoalintīms, personīgs, personisks, privāts - assure, reassure (en) - nukails, niecīgākais, tīrais, viegls, vienkāršs - simplesvienkāršs - agradávelbaudpilns, iepriecinošs, patīkams - deleitoso, deliciosoburvīgs, iepriecinošs - reduzirpazemināt, samazināt - divertidoizklaidējošs, uzjautrinošs - alegre, desviado, divertidoizklaidējošs - positivoapstiprinošs, neapšaubāms, noteikts, pozitīvs - escandalizar, insultarlietot vardarbību, rupji apvainot, sacelt skandālu/sašutumu - negative (en) - neutral (en) - satisfazerizpatikt - impraticávelneizpildāms, nerealizējams - fortespēcīgs, stiprs - discourage (en) - izteikts, spēcīgs, stiprs - vigorosoiedarbīgs, spēcīgs - impotentenespēcīgs, nevarīgs - importantenozīmīgs, svarīgs - precisoprecīzs - pomposopompozs - secundáriomazāk svarīgs, otršķirīgs, vidējs - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - confidencialkonfidenciāls, slepens - public (en) - open (en) - produtivoauglīgs, produktīvs, ražīgs - infructuoso, infrutífero, vãoneveiksmīgs, veltīgs - lucrativoienesīgs, izdevīgs - atraente, correcto, decenteatbilstošs, pieklājīgs, piemīlīgs - cerimonioso, puritano, virtuosobargs, pārlieku formāls/oficiāls/ieturēts, puritānisks, stingrs - protective (en) - arrogante, presunçosoaugstprātīgs, iedomīgs, uzpūtīgs - altaneiro, arrogante, desdenhosoaugstprātīgs, cēls, dižens, iedomīgs, nicīgs - convencido, vaidosoaugstprātīgs, iedomīgs, piepūties - puroneatšķaidīts, skaidrs, tīrs - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgembalts, neaprakstīts, nevainojams, tīrīgs, veikls - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifoapšaubāms, neīsts - dúbio, sombroso, suspeitoaizdomīgs, apšaubāms, dīvains, ēnains, ēnu dodošs, šaubīgs - barulhentoskaļš, trokšņains - calmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilomierīgs, mierpilns, nesatraukts, nomierinošs, nosvērts - destrutivo, tumultuosograujošs, huligānisks, trokšņains, vētrains - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - fortedrošs, labā stāvoklī, stabils, vesels - aparvalhado, estúpido, grosseirolempīgs, neveikls, pamuļķis, rupjš - áspero, grosseironeapstrādāts, piedauzīgs, raupjš, rupjš, vulgārs - crasso, grosseiromuļķīgs, nejūtīgs, pilnīgs, redzams - regularnoteikts, pareizs, regulārs, simetrisks - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - difamante, famigerado, infameapkaunojošs, bēdīgi slavens, kaunpilns, nekrietns - conciliável, reconciliávelsamierināms, savienojams - decididoapņēmīgs - apresentávelcienīgs, iespaidīgs - responsávelatbildīgs - compensadorgandarījumu dodošs, pateicīgs - retóricooratora-, oratorisks, retorisks - pulsante - necessitado/endinheirado[] turīgs, bagāts, ne visai turīgs, turīgs - confortávelapmierinošs, pārticis, pietiekams - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheirobankrotējis, izputējis, pilnīgi bez naudas - indigente, necessitadonabadzīgs, trūcīgs - com muita falta de, sem um tostão[] grūtībās, nabadzīgs - luxuoso, opulento, sumptuosobagātīgs, bagāts, grezns, krāšņs - robustospēcīgs, stiprs, veselīgs - muscular, musculoso, robustodrukns, dūšīgs, muskuļains, spēcīgs - árcade, bucólico, idílicoarkādijas, idilisks - arriscadobīstams, riskants - arriscado, perigosa, perigosobīstams, kaitīgs, riskants - auto-destrutivo, suicidadzīvībai bīstams, nāvīgs, pašnāvniecisks, postošs - várioatšķirīgs, dažāds - parecido, semelhante, similarlīdzīgs - de nozes, doido, louco, malucojucis, ķerts, nojūdzies, riekstu-, sabojājies, sajucis, saniķojies, trakais - maníaco - sarcásticoass, dzēlīgs, sarkastisks - sardónico, trocistasājš - satíricoizsmējīgs, izsmejošs, satīrisks - neapmierinošs, nepietiekams - decepcionante, enganososarūgtinošs - pedantepedantisks - sábioerudīts, zināšanām bagāts - atraente - egoístaegoistisks, savtīgs - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - higiénicohigiēnisks - extraneous, foreign (en) - sériodziļš, gudrs, nopietns, visā nopietnībā - frívolofri-vols, vieglprātīgs - endiabradodraiskulīgs, nebēdnīgs - sóbrionopietns, nosvērts - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - elegante, garrido, namoradorkoķetīgs, koķets - eróticoerotisks - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensualizvirtis, uzdzīves kārs - lascivo, lúbricomiesaskārīgs - aparecerizskatīties, likties, šķist, uzstāties - appear, seem (en) - []rādīt, demonstrēt, parādīt - exibir, pavonear-sedižoties, plātīties - de olhos de linceacīgs, asredzīgs - importante, significativozīmīgs - insignificanta, insignificantemazsvarīgs, nenozīmīgs - mero, simplesskaidrs, tīrs - elementar, essencial, fundamental, primário - intricadosarežģīts - complicadokomplicēts, sarežģīts - adulador, lisonjeiro - únicovienīgais - bem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificadoeksperta-, izveicīgs, kompetents, kvalificēts, labs, lietpratēja-, lietpratīgs, prasmīgs, spējīgs, veikls - maciogluds, līdzens - acidentada, acidentadogrambains, nelīdzens - recuperaratgūt - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - firme, fortepamatīgs, stiprs - esperto, vivodzīvs, jautrs, žirgts - vivodzīvespriecīgs, sparīgs, žirgts - estáveldrošs, stabils, stingrs - oscilante, vacilantegrīļīgs, ļodzīgs - perder, sair-se malciest neveiksmi, paspēlēt, zaudēt - fluctuating (en) - pareizs, taisns - potenteizteikts, spēcīgs, stiprs - weak (en) - pertinaz, teimosoietiepīgs, stūrgalvīgs - mulaietiepīgs - contumaz, obstinado, rebeldeietiepīgs, stūrgalvīgs - bem sucedido, bem-sucedido, sucedidopanākumiem bagāts, sekmīgs, veiksmīgs - decepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustradoneapmierināts, neizdevies, sarūgtināts, vīlies, viņš/viņa izskatījās vīlies/apbēdināts - bastante, suficienteatbilstošs, pietiekams, pietiekošs - inadequado, insuficiente, insuficientementeierobežots, neatbilstošs, nepiemērots, nepietiekami, nepietiekams, nepietiekoši, nepietiekošs - escassoīss, par mazu, šaurs - condescendente, sobranceiroatbalstošs, augstprātīgi labvēlīgs, patronizējošs - agudo, altoaugsts - superioraugstāks, augsts, izcils, pārāks - eexímio, excelente, exímiolielisks - belo, bomjauks, kvalitatīvs, lielisks - barato, desprezível, inútil, ordináriolēts, nevērtīgs, sekls, zemas kvalitātes - rentávelrentabls - medíocreviduvējs - acessório, subsidiáriofiliāles- - upurēt, ziedot - surpreendentepārsteidzošs - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônica - sistemático - docesalds un sulīgs - excessivoliels - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradar, despromover - económico, frugal, poupadoekonomisks, taupīgs - sujoķēpīgs, netīrs - atrasar, suprimiraizkavēt - cartilaginososkrimšļains - estaladiçokraukšķīgs, noteikts - organizarorganizēt, sagatavot - cínico, ecínicocinisks - fidedignodrošs, īsts, uzticams - representativoraksturīgs, reprezentatīvs - honrarcienīt, godāt - liberalise, liberalize (en) - útilizpalīdzīgs, noderīgs - inútil, vãoveltīgs, velts - valuable (en) - worthless (en) - próteadaudzveidīgs, mainīgs - variávelmaināms, mainīgs - iterativokas atkārtojas - abafadobezgaisa-, piesmacis, smacīgs - cruel, feroz, furioso, selvagem, zangadomežonīgs, negants, nevaldāms, nežēlīgs, nikns, pārskaities - pecaminosogrēcīgs, ļauns - controlar, restringirregulēt - morno, tépidoatturīgs, remdens, vēss - tomar atitudespieņemt mākslotas pozas - expiarizpirkt, nožēlot - atingir, cumprir, efetuar, realizargūt, iegūt, sasniegt, veikt - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - estragar, malbaratar, tornar fofo, trancarizķēzīt, sapurgāt, uzbužināt - trairnodot - saudáveldziedinošs, veselīgs - ofensivoaizvainojošs, apvainojošs - recognise, recognize (en) - estreita, estreito, limitadoaprobežots, ierobežots, šaurs - desenvolver, promoversekmēt, veicināt - help (en) - apoiar[]balstīt - ridículo, risívelabsurds, muļķīgs, smieklīgs - estúpidoēzeļa, ietiepīgs, muļķīgs - ideológicoideoloģisks - burlarapkrāpt, piekrāpt - perseguirvajāt - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentarizdzīvot, iztikt, tikt galā - dignar-separādīt labvēlību - serve (en) - fazer-se importante, mandarizturēties augstprātīgi, kāpt uz galvas, uzkundzēties - viverdzīvot - make (en) - demorar-se, descansar, vadiarblandīties apkārt, laiskoties, slaistīties, slaistīties apkārt - importarbūt svarīgam - coincidir, condizer, correspondersakrist, saskanēt - check, check out (en) - depend (en) - assemelhar, assemelhar-se a, parecer-se comatgādināt, būt līdzīgam, līdzināties - chimeral, chimeric, chimerical (en) - excederpārsniegt - bastar, ser suficientebūt diezgan, pietikt - serve, serve well (en) - cumprir, responder, satisfazer, viver à altura deapmierināt, būt cienīgam, dzīvot saskaņā ar, izpatikt, slāpēt - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - sobressairbūt pārākam, pārspēt - aplicar-seattiekties - affect, involve, regard (en) - segurarnoturēt, turēt - combinar, harmonizarseharmonēt, iederēties, pieskaņoties, saskanēt - defy, refuse, resist (en) - compensaratlīdzināt, kompensēt - localvietējs - belong (en) - fazer parattiekties, iederēties - add (en) - sell (en) - technical (en) - suportepjedestāls, statīvs, statnis - astuto, manhoso, traiçoeirolapsas, viltīgs - messianic (en) - culturalkulturāls, kultūras- - abrigo antiaéreobumbu drošs patvertne - expiatórioizelpošanas - draconiano - Hegelian (en) - mudançapārmaiņas - jóia, tesourodārgums - golden calf (en) - recordação, suvenirpiemiņlieta, suvenīrs - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - nulidade, uma insignificânciakaut kas nenozīmīgs, nieki, nieks, sīkumi, sīkums - pesonasta, smagums - spirit (en) - tipotips, veids - animaçãoanimācija, dzīvība - vivacidadeātrums, gatavība - vigorenerģija, spars - engenho, espíritoattapība - camaradagembiedriskas attiecības, biedriskums, draudzība - adaptabilidadepiemērošanās/pielāgošanās spēja - impressão, marcaiespaids - figure (en) - lindezaglītums, jaukums, piemīlība - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma - sex-appealseksuālā pievilcība - fealdadeneglītums - manchadefekts, vaina - facilidadespējas - dificuldadegrūtības - fly in the ointment (en) - compatibilidadesakritība, savienojamība - concordância, congruênciasaskaņa - incompatibility (en) - conflict (en) - adequação, conveniência, elegibilidadeatbilstība, atbilstība prasībām, piemērotība - disponibilidadepieejamība - éticaraksturs, tikumi, valdošais noskaņojums - ambiente, atmosfera, traçonokrāsa - note (en) - kvalitāte, labums - valor/excelênciaizcilība, pārākums - imponência, majestadecēlums, diženums, greznība, staltums, varenība - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - semelhança, similardidadelīdzība - homology (en) - paralelismoparalēlisms - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - semelhançalīdzība - discrepâncianesaskaņa, pretruna - tempo perdidoatgūt nokavēto - diferençaatšķirība, nevienādība - diversidadeatšķirīgums, dažādība, dažādums - change, variety (en) - smoke (en) - solidariedadesolidaritāte - complexidade, complicaçãosarežģītība - regularidaderegularitāte, sistemātiskums - organisation, organization, system (en) - irregularidadenekārtība, nelīdzenums, neregularitāte - spasticity (en) - instabilidadenestabilitāte - estabilidade, firmezadrošība, nosvērtība, noturīgums, pastāvīgums, stabilitāte - comodidade, vantagemērtības, jaukumi - plausibilidade - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - academicismosholastika - exactidão, precisãoprecīzums - correção, exactidão, exatidão, precisãoakurātums, precizitāte, precīzums, rūpīgums - imprecisão, inexactidãoneprecizitāte - imprecisãoneprecizitāte - elegânciaelegance - eclat, pomp (en) - classeizcilība - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing store (en) - clarezaskaidrība - clareza, explicitação - imprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidãonenoteiktība, neskaidrība - probidade, rectidãotaisnīgums - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidãogodīgums, taisnīgums - devoção, piedadedievbijība - devoção, religiosidadereliģiozitāte, ticīgums - beatice, sentimento de piedadeliekulīga, piētisms - santidadedievbijība - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - atrocidade, barbaridade, brutalidadebarbariskums, brutalitāte, nežēlība, nežēlīgums, zvērība, zvērīgums - maldade, malevolência, malvadez, selvajariaļaunums, mežonība, mežonīgums, nežēlība, niknums - implacabilidadenepielūdzamība, nežēlīgums - altruísmoaltruisms - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - competitividadekonkurētspēja - delicadeza, subtilezasmalkjūtība, smalkums, taktiskums, trauslums - sirdsapziņa - heroísmo, valorvaronība - perseverança - incorruptibilidadeneuzpērkamība - aparência enganadora, especiosidade - patriotismodzimtenes mīlestība, patriotisms - ingenuidadenaivitāte, naivums - respeito própriopašcieņa - gabarolicelielīgums - hubris - vivacidadedzīvīgums - calma, calmo, compostura, tranquilidademierīgums, nosvērtība, rāmums, savaldība - respeitocieņa, godbijība - grosseria - novidadejaunums - freshness (en) - azedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - favor, graça, graciosidadegrācija, graciozums, pievilcība - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz deenerģija, lielvalsts, lielvara, spēks, vara - robustez, vigorizturība, spēcīgums, veselīgums - coragemdrosme - vitalidadeizturība - forçaspēks - intensidadeintensitāte, intensīvums - ferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violêncianegantums, niknums, plosīšanās, trakošana - calcanhar de Aquiles - modernidadejauninājums, mūsdienīgums - continuity, persistence (en) - pressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidadeātrums, steidzīgums, straujums - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - pontualidadeakurātība, precizitāte - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade - glibness, slickness (en) - vultoapmērs, tilpums - enormidade, imensidade, tamanho, vastidãobezgalība, lielums, milzīgums, neaptveramība, plašums - quantidadedaudzums, kvantitāte - escassez, insuficiência, parcimónianepietiekamība, skopums, trūcīgums - abundância, cornucópiapārpilnība - carência, escassez, faltanepietiekamība, retums, trūkums - excesso, superabundância - excedentelieks daudzums, pārpalikums - excedente, excesso, farturapārmērība, pārpalikums, pārpilnība - limiteierobežojums - alcanceapjoms, diapazons - limitesrobežas - alcance, extensão, intenção, limitedarbības lauks, redzesloks - valorcena, vērtība - price (en) - bem, lado bomkas ir labs, tas - benefit, welfare (en) - luxogreznība, greznuma-, greznums - utilidadederīgums, pielietojums - inutilidadeveltīgums - praticabilidade - competênciakompetence - vantagemlaba īpašība, vērtība - vantagem, virtudeizdevīgums, labums, priekšrocība - apoio, nas graças debūt labi ieredzētam - proveitoieguvums, labums, peļņa - rentabilidade - preference (en) - privilégiopriekšrocība, privilēģija - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - desvantagemneizdevīgs stāvoklis, traucējums, trūkums - limitação - defeitonepilnība, trūkums - deprivation, loss (en) - preçocena - desvantagem, inconveniente, senãotrūkums - importance (en) - importância, significadonopietnība, nozīmīgums, svarīgums - pesoietekme, svars - alienação, insensatezbezjēdzība, bezsamaņa - forçaspēcīgums, vara, varenība - podervarenība - vivacidadedzīvums, spilgtums - influênciaietekme - pressãospiediens - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - eficácia, eficiênciaiedarbīgums - form (en) - impotêncianespēks, nevarīgums - stardust (en) - insolubilidadeneatrisināmība, nešķīdināmība - coxa, pernaaugšstilbs, ciska - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - bom senso, realismo, senso comumveselais saprāts - prudênciaapdomība, piesardzība - prudência - gara spējas, intelekts, prāts - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariablēdīgums, krāpšana, nodevīgums, veiklība, viltība, viltīgums, viltus - bruxaria, feitiçaria, magiaburvība - céu, Paraísodebesis - innovativeness (en) - coordenaçãokoordinācija, saskaņošana - versatilidadedaudzpusība - destrezaizveicība, veiklība - técnicatehnika, tehniskais izpildījums - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normalnormāla temperatūra, normāls šķīdums, normāls stāvoklis - adivinha, enigma, misterio, mistériobrīnums, mīkla, noslēpums - dilemadilemma - dificuldadekavēklis, šķērslis - grūti audzināms bērns - apoio, suporteatbalsts, balsts - ancorardrošs patvērums - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - substitutoaizstājējs, aizvietotājs - advertênciauzmanības pievēršana, uzmanīga izturēšanās - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - apreciaçãoizpratne, novērtējums - haute couture, high fashion, high style (en) - capricho, mania, novidademode, untums - counterculture (en) - identificaçãoidentificēšana - pseudoscience (en) - alternativa, escolha, opçãoalternatīva, izvele, izvēle - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - condiçãonosacījums, noteikums - estimulante, estímulo, incentivoknipis, stimuls - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - dever, fardo, peso, tarefa, ter queakmens kaklā, nasta, nastu nesējs dzīvnieks, slodze, slogs, smaga nasta, smagums, spriedze - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - todoveselais, veselums - unidadeelements, indivīds, vienība - coraçãodvēsele, sirds - significadobūtība, jēga - implicação, insinuaçãonetieša norāde - essência, fundo, miolo, resumobūtība, galvenais, kodols - value (en) - kritērijs - exemploeksemplārs, ideāls, paraugs, tips - fantasmagória - protótipoprototips - antegostoiepriekšēja bauda, priekšvēstnesis - demonismoburvestība, maģija, velnišķīgums - acculturation, culture (en) - conhecimento, cultura, erudiçãoerudīcija, gudrība, izglītība, mācīšanās, zināšanas - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - intolerânciafanātiskums - fanatismofanātisms - conservadorismokonservatīvisms - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - busílislietas būtība, mīkla - populārs vārds - abracadabraabrakadabra, maģiska formula, nesakarīgs savārstījums - tolicemuļķības, stulbības - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externaārpolitika - resoluçãoatrisinājums, atrisināšana - meia verdadeatturīgs izteikums, nepietiekams novērtējums - ironia, sarcasmo, sátirasarkasms, satīra - conclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedantismopedantiskums - eloquênciadaiļrunība - gobbledygook (en) - arcaísmo - elocuçãodaiļrunība, runas māksla - blēņas, nieki, pārspīlējums - technobabble (en) - concisãokodolīgums, koncentrētība - circunlóquio, perifraseperifrāze - pleonasmo - metáforametafora - palavrãolamuvārds, lāsts - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégiolādēšanās, profanācija - assentimento, consentimentoatļauja, piekrišana, sankcija - revelaçãoatklājums, atklāšana, kas atver acis, kaut kas pārsteidzošs, tāds - insinuaçãomājiens, netiešs aizrādījums - voice (en) - auspício, profeciaaizgādība, šefība - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - abalo, sobressaltopārdzīvojums, šoks, trieciens - acidente, desventuranelaime, nelaimes gadījums, neveiksme - martíriomocekļa nāve, mocības - rupturaatdalīšana, pārtraukšana - desventuranelaime, nelaimes gadījums - calamidade, catástrofe, desgraça, tragédialiela nelaime, liksta, posts, traģēdija - epifania - bojāeja, liktenis - melhoramentopilnveidošana, uzlabošana - debacle, fiasco (en) - ajustamento, ajuste, rectificaçãonoregulēšana, sakārtošana - ocasiãonotikums, svinības - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - prejuízobojāšana, pasliktināšanās, vājināšana - revoluçãoapvērsums - atrasoaizkavēšana, kavēklis - Fall (en) - conflitokonflikts, nesaskaņa - aloofness, distance (en) - sensibilidadeemocionalitāte, jutīgums, jūtīgums, smalka uztvere - arranjoaranžējums, plāns, sakārtojums, situācija, uzbūve, vienošanās - alta rodaaugstākās aprindas - superpopulaçãopārapdzīvotība - massanācija, tauta - burguesia, classe média - comunidadekopiena, mikrorajons - civilizaçãocivilizācija - coevals, contemporaries, generation (en) - sortimento, variedadedaudzums, milzums, sortiments - current, flow, stream (en) - cubismokubisms - atstatums, attālums - paraísoDebesis, paradīze, svētlaime - esconderijopaslēptuve, slēptuve - refúgioglābiņš, patvērums - destinoliktenis - Logos, Son, Word (en) - cobardeģļēvulis - experto, peritoeksperts, lietpratējs, speciālists - pretomelnais - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - operáriokūlijs - pele-vermelhasarkanādainis - john bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - assessor, conselheiro, consultoradvokāts, konsultants, konsultējošs, padomdevējs - filho da putakuņas dēls, maita - autoridadepilnvara, tiesības - amantegaņiņš, lauku puisis - arruaceiro, bruto, rufiãohuligāns - bebé, bebêbērniņš, zīdainis - coleccionadoriekasētājs, kolekcionārs - objector de consciênciaalternatīvā dienesta kareivis - cub, greenhorn, rookie (en) - bicha, dinheiro falsohomoseksuālists - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - kaferis - light (en) - machine (en) - maestro, regentemaestro - companheirobērnības draugs, rotaļbiedrs - forçaspēks, vara - tronco de couvepunduris - shiksa, shikse (en) - pecadorgrēcinieks - estadista, homem públicovalstsvīrs - despesas de exploração - privilégio - perdazaudējums - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - deterioraçãonolietošanās, pasliktināšanās - desenvolvimento, evoluçãoattīstība, attīstīšana - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - zeronulle - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimominimums - punhado - toque, traço, vestígiodrusciņa, kripatiņa, mājiens, neliels daudzums, norādījums, paliekas, pieskaņa - fornada, monte, pilhacepiens - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - base, pépamats - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - equilíbrioatbalsts, drošs stāvoklis, līdzsvars, pamats - amizadedraudzība - crisekritiska situācija, krīze - element (en) - ambiente, meiovide - equilíbriolīdzsvars - inclusion (en) - rejection (en) - status quo - natural state, state of nature, wild (en) - apogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminanteģērbies pēc pēdējās modes, kalngals, kulminācija, pilnā spēkā/pašā plaukumā, virsotne - casoapstāklis, situācija - posição socialsabiedriskais stāvoklis - lugarstāvoklis, vieta - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - vidadzīves posms - ordemkārtība - peace (en) - anarquiaanarhija, sajukums - pandemóniojandāliņš, kņada, šausmīgs troksnis - incident (en) - transtornoapvērsums, jukas - guerra friaaukstais karš - discordânciadomstarpības, nesaskaņas - liberdadebrīvība - independência, liberdadeautonomija, neatkarība, patstāvība - polarisation, polarization (en) - impasse, umbral de lucrobezizejas stāvoklis, strupceļš - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - reconhecimentoatzinība, pazīšana - isolamentoizolācija, izolēšana, norobežošana - melhoriauzlabojums, uzlabošanās - development (en) - desusovairs netikt lietotam - renovaçãoatjaunošana, restaurācija - importâncianozīme, svarīgums - ênfasesvarīgums, svars - prestígioprestižs - anonimatoanonimitāte - celebridade, fama, nome, renome, reputaçãoslava, slavenums - famacieņa, reputācija - fama, reputação[] slava, reputācija - [] slava, reputācija - degradação, humilhação, infâmia, servilismonekrietnība, pazemojums, zemiskums - decadênciapagrimums - domínio, predominância, superioridade, supremaciapārākums, pārsvars - dominação, predomínio, supremaciaaugstākā vara, dominēšana, kundzība, pārsvars, valdīšana - paramountcy (en) - problemainde, nelaime, posts - infelicidade, misériabēdas, nožēlojams stāvoklis, posts - urgêncianeatliekamība, steidzamība, steiga - pressãospiediens, uzstājība - infestaçãoinvāzija - todoveselums - perfeiçãopabeigtība, pilnums - totalidadekopums, veselums - imperfeiçãodefekts, nepilnība, trūkums - hamartia, tragic flaw (en) - destino, fado, sortebojāeja, liktenis - prosperidadebagātība, panākumi, veiksme - àxito, sucessopanākumi, sekmes - catástrofe, desastrekatastrofa, nelaime, posts - falta, fracasso, reprovaçãoneizdošanās, neveiksme, trūkums - perspectiva, previsãoizredzes, perspektīva, prognoze - chance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidadegadījums, iespēja, izdevība - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - prosperidadebagātība, panākumi, veiksme - opulênciabagātība, bagātīgums, greznums - mamonabagātība, mamons - nabadzība, nepietiekamība, trūcīgums - indigência, pobrezanabadzība, trūkums - hygiene (en) - asseionevainojamība, tīrība - ordemkārtība, laba uzvedība, sakārtotība, sistēma - porcaria, sujidadekvēpi, mēsli, netīrumi - sordideznetīrība, zemiskums - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - dureza, rigorbargi apstākļi, grūtības - atmosfēra, gaisotne - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - segurançadrošība - segurançaaizsardzība, aizsarg-, drošība, drošības-, garantija - peace, public security (en) - protecçãoaizsardzība, aizstāvība, glābiņš - perigobriesmas - danger (en) - clear and present danger (en) - perigobriesmas, risks - ameaça, perigodraudi, traucēklis - aptidão física - illumination, light (en) - pedra filosofalfilozofu akmens - dross, impurity (en) - átomoatoms, daļiņa, druska, korpuskula - putekļi, zelta smiltis - desperdíciosatkritumi, paliekas - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Finalpastardiena - hora - época, idadelaikmets, periods - alturabrīdis, laiks - fracção de segundos, instante[]mirklis, mirklis - generation (en)[Domaine]

-