sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.951s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

alapjában véve, alapvetően, lényegében - csakis, csupán, egyedül, egyszerűen - automatikusan - riasztóan - mérhetetlenül - durván - észrevehetően - tiszta - körül, közel, majdnem, megközelítően, mintegy, mondjuk, némileg, táján, többé-kevésbé - comparative, relative (en) - absolutely (en) - a leg ...bb, egészen, sokkal, teljesen - kizárólagosan - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - hiányosan, tökéletlenül - legnagyobb mértékben, teljesen - only (en) - torkos - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - előnyösen - bőséges - considerably, substantially, well (en) - well (en) - well (en) - jól - well (en) - bőséges - komolyan - gonosz módon, haszontalanul, pajkosan - even, still, yet (en) - even (en) - elfogadható - mindig, örökké - always, forever (en) - alkalmilag, alkalomadtán, hébe-hóba, hellyel-közzel, időnként, időről-időre, nagyritkán, néhanapján, térközökkel - conventionally (en) - azért, de azért, mégis, mégsem, ugyanakkor - eddig, még eddig - hőstett, tett - igazán, nagyon - aktív - akrobatikus, artista - éppen most - azonnal, pillanatnyilag - fürge - korán - frequently, oft, often, oftentimes, ofttimes (en) - ritkán - cselekvő, érvényben van, hatályban - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - nyomatékosan - igazán - kiegyenlítés, rendezés - persze, természetesen - clearly (en) - active (en) - nyíltan, nyilvánvalóan, őszintén, világosan - látszólag, ránézésre - inactive, passive (en) - kimondottan, külön is - szerencsére, szerencsésen, véletlenszerűen - record, track record (en) - sajnálatosan, sajnos - chronic (en) - rendkívül - túlságosan is - előbb-utóbb - a végén, végre, végül is - azonnal!, futólépésben, mindjárt, mint a villám, tüstént - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - egyenesen - fáradhatatlanul, kimeríthetetlenül - adequate, equal (en) - fleetly, swiftly (en) - egyelőre, ez idő szerint - inadmissibly, intolerably, unacceptably, unendurably (en) - abusively (en) - ügyesen - awfully, dreadfully, horribly (en) - nagyon - drasztikusan - egyáltalán - egyáltalán nem, semmi esetre sem - siker - exhaustively, thoroughly (en) - elnyúlva - közvetve - ennyi, annyi, mennyi?, rengeteg - bukás, kudarc, meghibásodás - hirtelen, váratlanul - tévedés - ügyes - végezetül, végül - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - baklövés, hiba - baklövés - gyengén - találomra, véletlenül - jóformán, majdnem, szinte, többé-kevésbé - főként, főleg, mindenekelőtt, mindenekfelett, többnyire - brazenly (en) - gyengéden, szeretően - nyilvánvalóan - kétségtelenül - passzívan - megvetően - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - sajátosan, személy szerint - gyorsan, rohamosan - feltétel nélkül, határozottan - mindörökké, örökérvényűen, örökké, örökkévalóan, örökkévaló módon - állandóan - átmenetileg, ideiglenesen - rögtönzött - állandóan, folyamatosan - marginally (en) - veszélyesen - energikus - döntően, egyszer s mindenkorra, meggyőzően - elhagyatottan - afar (en) - finoman, kiválóan - rögtön - gyorsan - általánosságban, megrögzötten, rendes körülmények között, rendszerint, szokásos, szokásos/megszokott módon - a napokban, az utóbbi időben, mostanában - szeszélyesen - fokozatosan - eljössz...?, erre, ide - alkalmas, jól - békés - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - gyatra - benn, bent - nemzetközileg - frissen, nemrég - ismét, még egyszer, megint, újra - mindig - mechanically (en) - inkább - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - következetesen, módszeresen, rendszeresen - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - élettelen - jellegzetesen - globálisan - példa nélkül álló - mysteriously, mystically (en) - hasonlóan, hasonlóképpen - secondarily, subordinately, subsidiarily (en) - helyes, megfelelő - jelentősen, nevezetesen - alaposan, behatóan, intenzíven - megfelelően - inappropriately, unsuitably (en) - artificially, by artificial means, factitiously, unnaturally (en) - episodically (en) - fantasztikusan, meseszerűen - feverishly (en) - alkalmas, értelemszerű, megfelelő - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - felületesen - bűnösen, gonoszul, rosszul - bizonyára, biztosan, feltétlenül, föltétlenül, határozottan, hogyne, hogyne!, valóban - sufficiently (en) - elég, eléggé, elégséges - inadequately, insufficiently (en) - so (en) - so (en) - so (en) - kezelés, manipuláció - könnyedén, könnyen - actually, really (en) - furfangos, gyanús, ravasz, sunyi - egészében véve, mindent összevéve - aranyszájú, ékesszóló, elokvens - izgatottan - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - exactly, just, precisely (en) - pimasz - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - aránylag, viszonylag - easily, readily (en) - szemmel láthatóan - komolyan - kellő időben - a legjobbkor - csinos, vonzó - off the cuff (en) - elbűvölő, lenyűgöző - a contrario, au contraire, contrarily, contrariwise, on the contrary, quite the contrary, the other way around, the other way round, to the contrary (en) - appealing, attractive, comely, dishy, engaging, fetching, lovely, piquant (en) - elbájoló, megnyerő - szó szerint - bátran - mélységesen - türelmetlenül - türelmesen - ostobán - alkotó módon - gyökeresen - aggályoskodva, lelkiismeretesen - kivételesen - szűziesen, tisztán - rendesen - életerővel - clearly, distinctly (en) - kiválóan - csodálatosan, pompásan, rettenetesen - impeccably (en) - szelíden - józanul - merészen - jól, pontosan, szépen - lakályosan - beszerezhetetlen - correspondingly (en) - okosan, ügyesen - a nép körében - intellectually (en) - reagálás - túlzottan - büszkén - komolyan, ünnepélyesen - ügyetlenül - közönségesen - erősen - önként, saját jószántából, spontán módon - félelmetes - borzasztó, félénk - fussily, meticulously, nigglingly (en) - félelmes, fenyegető - ügyetlenül - triumphantly (en) - hajmeresztő, lidérces, vérfagyasztó - szabályosan - ijedős, ijesztős, rettenetes - merész - eszményien, ideálisan - gyermekien - hátborzongató, ízléstelen - helytelenül - figyelemmel, figyelmesen - nagyon, rendkívül, roppantul - liberálisan, nagylelkűen - könnyedén - részletesen - befejezés - kényelmesen - inconveniently (en) - szórakozottan - csökönyösen - győztesen - bölcsen, okosan - oktalanul, ostobán - értelmesen - érthetően - arisztokratikusan - diplomatikusan, tapintatosan - kudarc - korlátlan v. bizonytalan időre - helyesen, pontosan, szorosan - könyörületesen - lomhán - elbizakodott - gyorsan, sietősen, sietve - satirically (en) - bőkezűen, szabadon - lelkileg - bodrosan, bolyhosan, homályosan - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - bámulatosan - bőségesen, bőven - unalmasan - legjobban, legteljesebben - nagyszerű, pompás, ragyogó - pulchritudinous (en) - udvariasan - elragadó - durván, gorombán, udvariatlanul - dicséretre méltó módon - élvezetesen, kellemesen - unpleasantly (en) - szívélyesen - barátságosan, jóindulatúan, kedélyesen, kedvesen, udvariasan - explicitly, unambiguously, unequivocally, univocally (en) - csak egy hajszálon múlt, épphogy - kedves - hűségesen, megbízhatóan - legkedvezőbb, optimális - rendellenesen - perennially (en) - pompás - fondly, lovingly (en) - belsőleg, belül - előnyösen, kedvezően - disadvantageously, unfavorably, unfavourably (en) - megjavító - lakonikusan, szárazon - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - határozatlanul - nagyképűen - javulás - fejlődés, haladás - kitartóan - eredményesen, hatékonyan - tragically (en) - vészjóslóan - justifiably, with good reason (en) - elbizakodottan - ellenállhatatlanul - egyszerűen, keményen, komolyan, pontosan, szigorúan, zordan - authoritatively, magisterially (en) - büntetés, helyesbítés, kijavítás - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - vadul - vérszomjas - megújulás, reform - beautification (en) - classically (en) - homályosan - bátor, merész - horrifyingly (en) - művésziesen - különösen - korszerűsítés - egyformán - enduringly (en) - égbekiáltóan - debasement, degradation (en) - par excellence (en) - brave, courageous, gallant, plucky, stout-hearted, valiant (en) - aesthetically, esthetically (en) - megdöbbentően - bátor - félénk - beszennyezés, megfertőzés - nyúlszívű - félénk - bátortalan, félénk - nyomorultan - öntelten - audaciously, boldly, bravely, daringly, doughtily, hazardously, stoutheartedly (en) - mohón - amorously, lovingly (en) - assiduously, dedicatedly (en) - eszesen, okosan - csintalanul - austerely, hard (en) - kapzsin, pénzsóváran - jóindulatúan - kereken, nyersen, nyíltan - boorishly (en) - big-heartedly, bounteously, bountifully, generously, lavishly, plenteously, plentifully, prodigally, profusely, unsparingly (en) - fürgén - folyamatosan, folytonosan, szüntelenül - endlessly, interminably (en) - makacs, nagyképű, önfejű - gondatlan, gondatlanul - churlishly, surlily (en) - ceremónia nélkül, fesztelenül, köznyelven, nem előírásosan - calmly, collectedly, composedly, leisurely (en) - alkalmazkodik, hozzáalkalmaz - önelégülten - átfogóan - egyszóval, pár szóval, röviden, tömören - cinikusan - leereszkedően - zavarosan - consequentially (en) - építően - hűvösen, közömbösen - hihetetlenül, ki van zárva, lehetetlen - hitelt érdemlően - rejtélyesen, titokzatosan - megszámlálhatatlan, számtalan - elbűvölően - láthattam volna - képtelenül - coquettishly, flirtatiously (en) - alantas/aljas módon - részletes - utálatosan - futólagos - ördögien, pokolian - megvetendően - homlokegyenest ellenkező - szorgalmasan - kellemetlenül - méltatlanul, szégyenletesen, szégyenteljesen - nyíltan, őszintén - disinterestedly (en) - constantly, fairly, faithfully, loyally, staunchly (en) - hűtlenül - arányosan - tisztelettudóan - tiszteletlenül - dogmatikailag - central (en) - álmodozón - elragadtatottan, elragadtatva, lelkesen - hátborzongatóan - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - hullám - önző módon - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - kitérően - szabályosan - egyenlőtlenül - túlzottan - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - enyhülés - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - bizalmasan, meghitten - fanatikusan - hibátlanul - flabbily (en) - hajlíthatatlanul - erőszakosan - burgeon (en) - formidably (en) - jellemző, megkülönböztető, tipikus - gluttonously (en) - ragyogóan - gratuitously (en) - keservesen - különös módon - kelletlen - halvány - harmonikusan - elhamarkodottan, meggondolatlanul - vakmerően - szívtelenül - hősiesen - csúnyán - higiénikusan - egyesítés, egyesülés - reunification, reunion (en) - dologtalanul, lustán - félbeszakítás, közbejött akadály, megszakítás, széthullás, zavarás, zavaró körülmény - authoritatively, commandingly, imperatively, imperiously, peremptorily (en) - hetykén, pimaszul, szemtelenül - féktelenül, impulzívan - absolutely, definitely, exactly, on the button, on the dot, on the nose, positively, precisely (en) - meggondolatlanul - össze nem hasonlítható módon - discreetly (en) - decontamination (en) - flabbily, indolently, laxly, slothfully (en) - industriously (en) - leleményesen, találékonyan - eredendően - inopportunely, malapropos (en) - idejében, jókor, kapóra - insidiously, perniciously (en) - egyszerűsít, leegyszerűsít - élesen, keményen - nehezen - bágyadtan - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - lehetetlenül, nevetségesen - elnézően - megszervez, nyújt, organizál, szervez - éles, tiszta - makulátlan, szeplőtelen, szeplőtlen, tiszta - dismally, gloomily, lugubriously, sinisterly (en) - méltóságteljesen - kihasznál - drippily, mawkishly (en) - rossz bánásmód - üldözés, üldöztetés, zaklatás - boszorkányper, boszorkányüldözés - irgalmatlanul, könyörtelenül - McCarthyism (en) - bewildering (en) - pillanatonként - by a miracle, miraculously (en) - áttetsző - gyatrán, szánalmasan - légvárépítés - egyhangúan - iszapos, zavaros - tejszerű - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - körmönfont, ravasz - close, near, nigh (en) - elfogulatlanul, tárgyilagosan - alázatosan, szolgaian - dúsgazdagon - hivalkodóan - enveloping (en) - kebelbarát, közeli, meghitt - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - sajnálkozó módon, szánalmasan - értelmetlenül, laposan - cocksurely, pretentiously (en) - unpretentiously (en) - csinosan, kedvesen - prózaian - apró - furcsán, különösképpen - békésen, csendesen, derűsen, nyugodtan - befejez - relevantly (en) - dicséretre méltóan - reverentially, reverently (en) - robusztus - tágas - szoros - kényelmes - nyugtalanító - érzékenyen - érzékien - serenely (en) - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - szabványos - ügyes - kivételes, rendkívüli - rare (en) - szokatlan - rendes, rendesen, szokásos - megszokott, szokásos - átlagos - piszkosan - konkrét, speciális - saját - külön, különálló - kifejező - kifejezéstelen - szigorú - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - édesen - tacitly (en) - telegraphically, tersely (en) - gyengéden - hagyományosan - eredményes - nyafogó, panaszkodó - protestáns - unbearably (en) - serkent - teljes - fenntartás nélkül, őszintén - kimerítő - össz-, teljes - méltatlanul - incomplete, uncomplete (en) - hasznosan - bátran - vehemently (en) - hitvány módon/módra - gluttonously, voraciously (en) - enciklopédikus, lexikális - plenáris, teljes - wholeheartedly (en) - szellemesen - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - mi több, sőt - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - különlegesen - azonnal - egyenesen - tömör - epigrammatikus, rövid - kompakt, rövid, tömör - kurta, lakonikus, szófukar, szűkszavú - hosszadalmas, hosszúlélegzetű, terjengős - erotically (en) - pusztítás - felfordulás, hűhó, zsivaj - kavarodás - túlzsúfolt, zsúfolt - össze nem illő - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - service (en) - big, large, prominent (en) - égbekiáltó, kirívó, szembeszökő - loose end, unfinished business (en) - constant (en) - ismételt, ismétlődő, visszatérő - szórványos - know (en) - vitakedvelő - know (en) - hagyományos - conventional (en) - bizarr - difficulty, trouble (en) - tekintélyes - észrevehető - insignificant, undistinguished (en) - összetéveszt - udvarias - durva, nyers - faragatlan, modortalan, neveletlen, udvariatlan - hihető - hihetetlen - csípős, metsző - critical (en) - fontos, komoly, súlyos - crucial, important (en) - elavult, idejétmúlt - elavulófélben levő - átkozott - düledező, rozoga - durva, közönséges, ordenáré, trágár, vulgáris - higgadt, megfontolt - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - igényes, sokat követelő - szigorú - pressing, urgent (en) - önkényes - kiszámít - megbízható - deviance, deviation (en) - dependent (en) - gyarlóság, kis hiba - független - pazarlás, szertelenség - desirable (en) - csalás, gaztett - irigylésre méltó - szentségtörés - kívánatosabb - pornográfia - pay (en) - envy, invidia (en) - nehéz - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - nehezen kezelhető - serious (en) - aggasztó, fárasztó, nyugtalanító - easy (en) - elemi, merő, tiszta - hízelgő - szorgalmas - fáradhatatlan - hanyag, nemtörődöm, pontatlan - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selective (en) - nem világos - general (en) - kockázat, veszély - túlsúlyban levő, uralkodó - éles - erősítés - changing, ever-changing (en) - kezdeti - szembesít - hatásos, hatékony, hathatós - kimerítő, nehéz - erős - facile (en) - keveredés, szabad szerelem, szexuális szabadosság - economic, economical (en) - gyors - drasztikus - kiáltó - szilárd - esetlen, félszeg - exportable (en) - lelkes - buzgó, lelkes, mohó - hízeleg - explicit, unambiguous, unequivocal, univocal (en) - rejtett értelmű, titokzatos - nehezen érthető - misztikus, titkos hatású - előképzettség nélkül - alap- - enyhítő, eufemisztikus, szépített - durva, hozzávetőleges - free, liberal, loose (en) - breathless, breathtaking (en) - helytelen felhasználás - drága - drága, költséges - overpriced (en) - affordable, cheap, dirt-cheap, inexpensive, reasonable (en) - capitalisation, capitalization (en) - tapasztalatlan - megmagyaráz, tisztáz - titkos - igazságos - ismeretlen - antik, divatjamúlt, elavult, ódivatú, régimódi - dowdy, frumpish, frumpy (en) - elegáns, puccos - azonnali - kényes - choosey, choosy, meticulous, particular (en) - pufók - elhízott, kövér - csontos, girhes, sovány, szikár, vézna - megszervezés, szervezés - ismételgetés, ismétlés - másolás - szaporodás - állhatatosság, kitartás - alapvető - szertartás - egészséges, természetes - fizikailag erős - aláhúz, hangsúlyoz, hangsúlyoz vmit - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - aláhúz - meg nem alkuvó - extraneous, foreign, strange (en) - szertartásos - nyugalmi állapot - good, well (en) - tartózkodás - végzetes - szabad - occasional (en) - fresh (en) - friss - barátságos, szívélyes - bozontos szemöldökű - termékeny - zsúfolt - mere (en) - such, such that (en) - különleges - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - bőkezű, nagylelkű, pazarló, tekintélyes - adakozó, bőkezű, nagylelkű - összhangtalanság, rossz igazgatás, rossz kormányzás - alávaló, egyszerű - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - jól - synthetic (en) - boldog, élvezetes, ép, hasznos - kellemes - alkalmas - kibékítés, megbékítés - pocsék - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - ésszerű, jó, kedves - white (en) - sötét - ördögien gonosz, pokoli, szentségtörő - devilish, diabolic, diabolical, mephistophelean, mephistophelian (en) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - ingerlékeny, ingerült, zsörtölődő - ingerlékeny - besavanyodott, haragos, mogorva, rosszkedvű, sötét - mogorva - gradual (en) - hirtelen, váratlan - balhé, bunyó - katasztrofális, szerencsétlen - szegregáció megszüntetése - ígéret - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - próbára tevő, súlyos - lesújtó - támogatás, tartó - heavy (en) - enyhe, könnyű - homogén - favor, favour, patronage (en) - beau geste (en) - attention (en) - nagy - mobilisation, mobilization (en) - alacsony, kis, mélyen fekvő - bosszú, megtorlás - magas - alacsony, alsó, alsóbb, kis - high, high-pitched (en) - beavatkozás, közbenjárás, közvetítés - megújítás - őszinte - félrevezető - áthatol - outlet, release, vent (en) - welcoming (en) - nagyon meleg - cold (en) - sivár - hűvös - emberfölötti - emberséges - állatias - bohóckodó - komikus, mulatságos, mulattató, nevetséges - bohókás, vicces - túláradóan vidám - éles eszű, szellemes - elsietett - jelentős, lényeges - fontos, nagy - alapvető, központi, kulcs-, legfőbb - fő, fő- - történelmi - őszinte - strategic, strategical (en) - értékes - hegedülő - félelmetes - nagyszerű, ragyogó - dekadens, hanyatló - informed (en) - népes - ártatlan - tanulságos - intellectual (en) - értelmes, intelligens - érdekes - érdekes, izgalmas - lélekölő, nehézkes, sivár, unalmas - kívülről jövő, külső - adventitious (en) - bús, szomorú - bitter (en) - gyászos, panaszos, siralmas - híres, jeles, kiváló - egész embert igénylő - nagy - terjedelmes - nagy befogadóképességű, tágas - óriási - óriási - óriási - óriási - hatalmas, óriási - baromi nagy, óriási - jelentéktelen, kicsi, kis - apró, filigrán, mikro-, pöttöm - névleges, törtszerű - eltérő, különböző - kisebb, mérsékelt, szerény - local (en) - egyesüljetek!, hosszadalmas, hosszúra nyúló, világ proletárjai - tartós - szűnni nem akaró - kurta, rövid - pillanatnyi - hangzó, zengzetes - megnyerő - ölelkező - utálatos - blue-eyed, fair-haired, white-haired (en) - kedves, szerelmes, szerető - gyengéd, ragaszkodó, szerető - bele van habarodva - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - asszonyos, nőies férfi - gyerekes - túlérett - maximális - minimális - sokat mondó - értelmetlen - irgalmatlan - hidegvérű, kemény szívű, könyörtelen, öldöklő - mérsékelt - intenzív - komoly - strong (en) - vonz - túlzott, túságosan magas, „meredek” - túlzott - alapvető, ultra- - retiring, unassuming (en) - degenerált, ledér, léha, züllött - számos - nagyszámú, számos - few, little (en) - az egész világon elterjedt - natural (en) - kísérteties - végső - végső - rendellenes - engedelmes - clear, open (en) - szabad - iszonyatos, undorító, utálatos - undorító, utálatos - megújít - öreg - újszerű - recent (en) - éves, idős - bevégez, teljesít - időszerű - átlagos - elég jó, közepes - common (en) - mindennapos - csodálatos, csuda klassz, káprázatos, mesés, óriási - holistic (en) - eredeti - újszerű - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banális, elcsépelt, elkoptatott - hagyományos, ortodox - iconoclastic (en) - nyílt, nyilvánvaló - fanatikus, rajongó - attendant, present (en) - irenic (en) - éles, metsző - állandó - impermanent, temporary (en) - mulandó - elenyésző, tünékeny - megzavarodott, tanácstalan, zavart - paff - bizalmas, saját, személyes - assure, reassure (en) - könnyű, merő, puszta, sima, szerény - egyszerű - élvezetes - elragadó - csökkent - szórakoztató - szórakoztató - állító, biztos, feltétlen, pozitív - durván megsért, megbotránkoztat - negative (en) - neutral (en) - örömet szerez - kivihetetlen - erős - discourage (en) - erős - erélyes - erőtlen - fontos - pontos - dagályos, nagyképű, szónokias - középfokú, másodfokú, másodrendű - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - bizalmas, titkos - public (en) - open (en) - termékeny - eredménytelen, hiábavaló - hasznot hajtó - bájos, rendes - pedáns, prűd - protective (en) - gőgös, öntelt - fölényes, gőgös - hiú, öntelt - szeplőtlen, tiszta - éles, tiszta, új - alleged, so-called, supposed (en) - kétes értékű - árnyas, gyanús, kétes - zajos - higgadt, kipihent, pihentető - lármás - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - csalóka - ép - durva, hülye - durva, közönséges - bolond, durva, érzéketlen - rendes, szabályos - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - gyalázatos, hírhedt, szégyenletes - kibékíthető - elhatározott, eltökélt, határozott - szalonképes - felelős - kifizetődő - nagyhangú - lüktető - jómódú, szegény - kellemes - badly-off, poor (en) - pénztelen - nélkülöző, szegény - nincstelen, rosszul áll - dúsgazdag, luxus-, pazar - robusztus - izmos, megtermett, nagy darab, tagbaszakadt, termetes, testes - árkádiai - veszélyes - veszélyes - öngyilkossággal felérő, öngyilkosságra hajlamos - különféle - hasonló - bolond ember, dilis, dióízű, őrült ember, zavaros - mániás, őrjöngő - fanyar - kényszeredett - gúnyos, szatirikus - nem kielégítő - kellemetlen - tudálékos - művelt, nagy tudású - alluring, appealing, attractive, beguiling, charming, enticing, fascinating, tempting (en) - önző - self-seeking, self-serving (en) - erogén, nemi izgalmat okozó - higiénikus - extraneous, foreign (en) - komoly, őszinte - komolytalan - huncut, pajkos - józan - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - coquettish, flirtatious (en) - erotikus - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - buja, érzéki, fajtalan - buja, érzéki, fajtalan - szerepel - appear, seem (en) - bemutat - felvág, fitogtat - sasszemű - kifejező - jelentéktelen - merő, tiszta - elemental, elementary, essential, fundamental, material, ultimate, vital (en) - bonyolult - bonyolult - hízelgő, talpnyaló - egyedi, egyedüli, egyetlen - gyakorlott, szakavatott, ügyes - smooth (en) - hepehupás - visszakap - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - szilárd - eleven, vidám - élénk - stabil - ingó - alulmarad - fluctuating (en) - straight (en) - high, mighty, powerful, strong (en) - weak (en) - kitartó - csökönyös - makacs - sikeres - csalódik, csalódott, frusztrált - elegendő, megfelelő - elégtelen, elégtelenül, hiányos - szűkre szabott, túl kicsi - lekezelő - magas - elsőrendű, felettes - kitűnő - finom, kifogástalan, kitűnő - értéktelen, olcsó - nyereséges - közepes, középszerű - fiók- - give, sacrifice (en) - meglepő - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anachronic, anachronistic, anachronous (en) - consistent, systematic, systematical (en) - édes, mézédes - erős - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - break, bump, degrade, demote, kick downstairs, lower in rank, move down, relegate (en) - gazdaságos, takarékos - mocskos - elhallgat, feltart - porcogós - omlós, ropogós - rendez - cinikus - megbízható - tipikus - tisztel - liberalise, liberalize (en) - szolgálatkész - haszontalan - valuable (en) - worthless (en) - váltakozó, változatos - változtatható - ismétlődő - fülledt, levegőtlen - ádáz, kegyetlen, vad - bűnös - szabályoz - lagymatag - pózol - bűnhődik, kiengesztel - elér, teljesít - begin (en) - csal - elpuskáz, felborzol - elárul - egészséges - sértő - recognise, recognize (en) - keskeny, korlátozott, szűk - előmozdít - help (en) - támogat - abszurd, képtelen, nevetséges - ostoba, szamár - elméleti, ideológiai - becsap - üldöz - küszködik vmivel, megbirkózik vmivel - beleegyezik vmibe - serve (en) - felvág, hatalmaskodik vkivel - live (en) - make (en) - ácsorog, álldogál, csavarog, cselleng, henyél, lézeng - számít - egyezik, összefüggésben van - check, check out (en) - depend (en) - hasonlít, hasonlítani, hasonlít vkihez, hasonlít vkire - chimeral, chimeric, chimerical (en) - felülmúl - answer, do, serve, suffice (en) - serve, serve well (en) - eleget tesz, kielégít, méltó vmihez, örömet szerez, teljesít, vminek megfelelően él - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - kitűnik, túltesz - vkire vonatkozik - affect, involve, regard (en) - tart, visszatart - harmonizál, összhangban van, színben összeillik - defy, refuse, resist (en) - bepótol, pótol - helybeli, helyi - belong (en) - összetartozik - add (en) - sell (en) - technical (en) - állvány - ravasz, rókaszerű - megváltói, messiási - kulturális - air-raid shelter, bombproof, bomb shelter (en) - engesztelő - Draconian, draconic (en) - Hegelian (en) - változás - kincs - golden calf (en) - emlékeztető, szuvenír - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - jelentéktelen részletek, lényegtelen - teher - spirit (en) - fajta - animáció, brio, élénkség, elevenség - jókedv - életerő, energia, erő - elmésség, szellemesség, sziporkázó ész - bajtársiasság, bajtársiság - alkalmazhatóság, alkalmazkodási képesség, felhasználhatóság, hajlékonyság, rugalmasság - hatás - figure (en) - bájosság, csinosság, kedvesség, ravaszság - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karizma, varázs - nemi vonzóerő - csúnyaság, rútság - hiba - könnyedség - nehézség - fly in the ointment (en) - összeegyeztethetőség - egybevágóság - incompatibility (en) - conflict (en) - alkalmasság, helyénvalóság, rátermettség, választhatóság, vminek megfelelő/helyes/alkalmas volta - hozzáférhetőség, kihasználás - erkölcsi világkép, ethosz, étosz - légkör - note (en) - caliber, calibre, quality (en) - kiválóság - fenség, magasztosság, méltóságteljesség - korlátlan hatalom - hasonlóság - homology (en) - párhuzamosság - uniformity, uniformness (en) - homogeneity, homogeneousness (en) - hasonlóság - ellentmondás - pótolnivaló - különbözőség - különbözőség, változatosság - change, variety (en) - smoke (en) - szolidaritás - bonyolultság, összetett volta vminek - rendszeresség, szabályosság - organisation, organization, system (en) - rendellenesség, szabálytalanság - spasticity (en) - ingatagság - állhatatosság, egyenletesség, szilárdság - kényelem - admissibility, likeliness, plausibility, plausibleness (en) - exoticism, exoticness, exotism (en) - autochthony, endemism, indigenousness (en) - originality (en) - freshness, novelty (en) - skolasztika - úgy van! - helyesség, pontosság, precizitás - pontatlanság - nem pontos - elegancia - eclat, pomp (en) - minőség - cselekedet, cselekvés, tett - tisztaság, világosság - világos - bizonytalanság, határozatlanság, homályosság - becsületesség, egyenesség, igazságosság, tisztesség - becsületesség, egyenesség - áhítat, jámborság, kegyelet, kegyesség - vallásosság - áhítatosság, kegyesség - istenesség, vallásosság - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - barbárság, embertelenség, kegyetlenség, szörnyűség - barbarizmus, barbárság, gonoszság, rosszindulat, vadság - könyörtelen - altruizmus, önzetlenség - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - versenyképesség - finesz, finomság, fortély - conscience (en) - hősiesség - gondoskodás, szorgalom - megvesztegethetetlenség - meretriciousness, speciousness (en) - hazaszeretet - ártatlanság - önbecsülés - dicsekvés, hencegés - önhittség - tősgyökeresség, zamatosság - csend, higgadtság, nyugalmasság, nyugalom - tiszteletadás, tisztelettudás, vonatkozás - neveletlenség, rossz modor - tapasztalatlanság - freshness (en) - dohosság, penészesség - vanity fair (en) - báj, kecsesség - energia, hatalom, tekintély - edzettség, robusztusság - bátorság - állóképesség - erő - alaposság, intenzitás - őrjöngés, vadság - Achilles' heel, Achilles heel (en) - korszerűség, modernség, újszerűség - continuity, persistence (en) - gyorsaság, hirtelenség, sebesség, szilárdság - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - gyorsaság - balance, proportion, proportionality (en) - külsőség - simaság - tömeg - hatalmas volta vminek, mérhetetlenség, roppant nagyság, végtelen nagyság, végtelenség - mennyiség - csekély volta vminek, kicsinység, szűkösség - pazar bőség - hiány - bőség, gazdagság - fölösleg - bőség, felesleges dolog, feleslegesség - határ, korlát - kiterjedés - határok - hatáskör, intézkedés, terjedelem - érték - price (en) - jóság, szívjóság - benefit, welfare (en) - luxus - hasznosság - hiábavalóság - használhatóság, lehetőség, megvalósíthatóság, valószínűség - alkalmasság, hozzáértés - nyereség - előny, érték - kegy, pártfogás - előny, nyereség - jövedelmezőség - preference (en) - előny, kiváltság - green fingers, green thumb (en) - közjó - hátrány - circumscription, constraint, curtailment, limitation, restraint, restriction, trammels (en) - hiba - deprivation, loss (en) - ár - hátrány - importance (en) - jelentőség - fontosság - eszméletvesztés, haszontalanság, ostobaság - erőteljesség, villamos, villany- - puissance (en) - élénkség - befolyás, rossz hatással van rá - levegőnyomás, nyomás - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - hathatósság - form (en) - tehetetlenség - stardust (en) - megoldhatatlan - comb - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - józan ész - óvatosság - caginess, care, caution, cautiousness, forethought, precaution, prudence, steadiness (en) - intelligence (en) - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - fortély, ravaszság, sunyiság, ügyesség - varázslás - mennyország, paradicsom - innovativeness (en) - coordination (en) - rugalmasság, sokoldalúság - kézügyesség - technika - efficiency (en) - custom, tradition (en) - etalon, normális állapot, standard, szabványminta - rejtély, találós kérdés, talány, titokzatosság - dilemma - akadály - problem, trouble (en) - támogatás - rögzítő - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - helyettes, utód - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - hatósugáron kívüli pont, utolsó visszafordulási pont - megbecsülés - haute couture, high fashion, high style (en) - szeszély - counterculture (en) - azonosít - pseudoscience (en) - választás - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - feltétel - fricska, ösztönzés - púp a hátamon - irritant, thorn (en) - nyűg, teher - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - egység - egység - szív - jelentés - burkoltan céloz - lényege, magva vminek, vminek a veleje - value (en) - kritérium - mintapéldány, példa, példakép, példány - varázstükör - prototípus - előíz, ízelítő - ördöngösség - kultúra - ismeret, tudás, tudományosság - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - vakbuzgóság - fanatizmus - konzervativizmus - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - bökkenő - divatos frázis v. kifejezés v. szó - varázsige - sületlenség - shadow, tincture, trace, vestige (en) - külpolitika - answer, resolution, result, solution, solvent (en) - ez kevesebbet mond a valóságnál, szépítő körülmény - maró gúny, szatíra - csattanó - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - fontoskodás, pedantéria, tudálékosság, vaskalaposság - beszédkészség, ékesszólás - gobbledygook (en) - régiesség - beszédtechnika, ékesszólás - blabla - technobabble (en) - tömörség - körülírás, perifrázis - szóhalmozás - metafora - káromkodás - istenkáromlás, káromkodás, szentségtörés, világiasság - beleegyezés - felfedés, felfedezés, közzététel, leleplezés, meglepetés - célozgatás, gyanúsítás - voice (en) - madárjóslás - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - megrázkódtatás, sokk - baleset - vértanúság - elvágás - baleset - csapás, tragédia - háromkirályok napja, vízkereszt - sors, vég - tökéletesítés - debacle, fiasco (en) - beállítás - esemény - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - elront - gyökeres átalakulás - visszaesés - Fall (en) - konfliktus - aloofness, distance (en) - érzékenység - elrendezés, összeállítás, rendszer - társadalom - túlnépesedés - nép - burzsoázia, polgárság - közösség - civilizáció, kultúra - coevals, contemporaries, generation (en) - választék - current, flow, stream (en) - kubizmus - távolság - Eden, heaven, nirvana, paradise, promised land, Shangri-la (en) - rejtekhely - menedék - sors - Logos, Son, Word (en) - gyáva - szakértő - nigger - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - kuli - Injun, red man, Redskin (en) - tipikus angol ember - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - tanácsadó - anyabaszó, anyaszomorító, gazember, kurafi, kurvafi, pofa, rohadék - hatalom - pásztorlegény, udvarló - huligán, útonálló - baba, kisbaba - gyűjtő - szolgálatmegtagadó - cub, greenhorn, rookie (en) - homokos, meleg - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - kafir - light (en) - machine (en) - maestro - játszótárs - erő - gebe - shiksa, shikse (en) - bűnös, vétkező - államférfi - üzemeltetési költségek - fringe benefit, perk, perquisite (en) - kár, veszteség - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - elrontás - fejlődés, kifejlődés - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - nulla, zéró - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimum - fistful, handful (en) - egy csepp..., jel, utalás - csomó, egy sütet, halom, tétel - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - alap, alapzat - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - egyensúly - barátság - krízis - element (en) - környék, környezet - egyensúly - inclusion (en) - rejection (en) - eredeti állapot, status quo - natural state, state of nature, wild (en) - kulmináció, tetőpont, vmi netovábbja - eset - társadalmi rang - állás - championship, title (en) - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - élettartam - rend - peace (en) - anarchia, zűrzavar - zűrzavar - incident (en) - felfordulás - hidegháború - nézeteltérés - szabadság - önkormányzat - polarisation, polarization (en) - holtpont - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - elismerés, felismerés - insulation, isolation (en) - javulás - development (en) - használatlanság - tataroz - fontosság - hangsúly - tekintély - ismeretlenség, névtelenség - hírnév - hírnév - hírnév - name (en) - megalázás - hanyatlás, romlás - fölény - főhatalom, uralkodás, uralom - paramountcy (en) - baj, csapás, méreg - boldogtalanság, szerencsétlenség - sürgősség - nyomás - élősdifertőzés - az egész - teljesség - teljesség - tökéletlenség - hamartia, tragic flaw (en) - végzet - jólét - siker - katasztrófa - kudarc, meghibásodás - kilátás, remény - lehetőség, sansz - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - full employment (en) - jólét - bőség, fényűzés, gazdagság - gazdagság, mammon - szegénység - szegénység, szűkölködés - hygiene (en) - makulátlanság - rendszer - piszok, szenny - aljasság, mocskosság, piszkosság - circumstance, context, setting (en) - area, arena, domain, field, orbit, sphere (en) - province, responsibility (en) - zordság - atmoszféra - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - safety (en) - biztonság - peace, public security (en) - védelem - veszélyben van - danger (en) - clear and present danger (en) - kockázat - fenyegetés, fenyegető veszedelem, veszély, vmi ami fenyeget - jó állapot - illumination, light (en) - bölcsek köve - dross, impurity (en) - molekula, parányi, testecske - por - hulladék - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - utolsó ítélet - vminek az ideje - kor - time (en) - a másodperc ezredrésze, pillanat - generation (en)[Domaine]

-

 


   Advertising ▼