sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.78s


 » 

analogical dictionary

absolut, esenţialmente, fundamental, în esenţă, în fondbásicamente, en el fondo, en esencia, esencialmente, fundamentalmente - cu simplitate, doar, pur şi simplu, simplu, singurcon sencillez, meramente, simplemente, únicamente - automat, au­to­mat, maşinala máquina, automáticamente, maquinalmente - alarmantalarmante, alarmantemente, de forma alarmante, horriblemente, horrorosamente - imens, imens deampliamente, espaciosamente, extensamente, inmensamente, prolijamente - grosier, ordinarburdamente, chabacanamente, groseramente, indecentemente, rudamente, toscamente, vulgarmente - apreciabil, sensibilconsiderablemente - nu mai mult decât, pur şi simplucompleto, puro - aproape, aproximativ, aproxi­­mativ, cam, ceva, circa, în jur de, în jurul, mai mult sau mai puţin, pe la, puţin, sau cam aşa ceva, să zicem, un pic, vreoalgo, algo así como, alrededor de, aproximadamente, casi, cerca de, digamos, globalmente, grosso modo, más o menos, sobre, unos, un poco - comparative, relative (en) - absolut - absolut, chiar, complet, com­plet, completamente, cu totul, de tot, integral, întru totul, pe deplin, totalabsolutamente, aún, completamente, completamente, totalmente, del todo, de remate, de todo, eliminado, enteramente, enteramente, completamente, perfectamente, plenamente, por completo, tanto, totalmente - doar, numaiexclusivamente - absolut - desăvârşit, impecabil, ireproşabil, perfect - imperfectde forma imperfecta, imperfectamente - complet, la maximuma fondo, al máximo, completamente, completamente, hasta el máximo, completo, de cuerpo entero, de largo metraje, de largo metraje, de cuerpo entero, completo, extenso, extenso, hasta el máximo, plenamente, por completo - doar - găman, lacom, mâncăcioscomilón, tragón, voraz, zampón - doar, numai - bine - bine - bine - bine - bine - bine - binecon ventaja - abundent, bogatabundante - bine, considerabil, mult, substanţial - bine - bine - intimately, well (en) - bine, deplin - exagerat, exuberantabundante, eufórico, pródigo, profuso - grav, rău, serioscon urgencia, en serio, gravemente, muchísimo, muy, seriamente, severamente - cu rău­tate, obraznic, rău, răutăcioscon malicia, mal, maliciosamente - chiar, până - chiar - acceptabil, con­venabilaceptable - continuu, fără întreru­pere, în perma­nenţă, întotdeauna, mereu, pururi, totdeaunaconstantemente, continuamente, siempre - continuu, încontinuu, întotdeauna, întruna, mereu, necontenit, neîncetat, permanent, pururi, veşnic - din când în când, din loc în loc, din timp în timpa intervalos, aquí y allí, a ratos, a veces, de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, de vez en cuando, ocasionalmente, otra vez alguna que, y allí aquí - convenţional, oficialconvencionalmente - acesta, cu toate acestea, dara pesar de todo, aun así, aún así, aunque, de todas formas, igualmente, no obstante, pero - încă, până acum, până în acest momentantes, en ese entonces, hasta ahora, hasta aquí, hasta hoy, hasta la fecha - faptă vite­jească, ispravă, realizare, realizare remarcabilă, reuşităhazaña, logro, proeza, realización - cu adevărat, foarte, taremuy, realmente - activ, energicactivo - acrobaticacrobático - abia, acum o clipă, cu puţin timp în urmă, tocmai, tocmai acumahora mismo, en este momento, hace un momento, un momento hace - instantaneuen un abrir y cerrar de ojos, en una escapada, instantáneamente - agil, vioiágil - curând, devremepronto, temprano - adesea, des, frecventcon frecuencia - arar, arareori, rar, rareoripocas veces, raramente, raras veces, rara vez - activ, în vigoare, în vi­goareactivo, en vigor, vigente - în sineper se, tal como - categoric, cert, precis, sigurenérgicamente, en tono enfático - adevărat - egalizarehomogeneización, igualación, nivelación - bineînleţes, bineînţeles, desigur, fireşte, natural, sigurclaro, desde luego, naturalmente, por supuesto - clar - activ - evidentclaramente, francamente, manifiestamente, sencillamente, simplemente - aparent, în aparenţă, în apa­renţă, la prima vedereaparentemente, a primera vista, en apariencia, ostensiblemente, por fuera, por lo visto, según parece - pasiv - îndeosebi, în specialespecíficamente - din fericireafortunadamente, casualmente, fortuitamente, por casualidad - dosar, reputaţie - din nefericire, din păcate, din păcate/nefericiredesafortunadamente, desgraciadamente, infortunadamente, lamentablemente, por desgracia - chronic (en) - extra­­­ordinar, extraordinar deextraordinariamente - preacopiosamente, demasiado, en exceso, excesivamente, extraordinariamente - mai devreme sau mai târziu, târziu, următarde o temprano - în cele din urmă, în final, în sfârşit, la urmă, până la urmăal cabo, al fin, al final, con el tiempo, finalmente, por fin, resultó que - acum, acuşi, acuşica, chiar acum, fără ezitare, foarte rapid, imediat, ime­diat, îndată, numaidecât, pe locahora, ahora mismmo, ahora mismo, ahorita, con prontitud, en el acto, en el mismo momento, enseguida, en seguida, inmediatamente, instantáneamente, sin dudar, sin pensarlo, sin pensárselo - acum - actualmente, acum - acum - acum, adineauri - acum - direct, drept, neocolitdirectamente - inepuizabil, neobositinagotablemente, incansablemente, infatigablemente - adequate, equal (en) - iute, rapid, repede - deocamdată, pentru momenthasta ahora, por ahora, por el momento, provisionalmente - intolerablemente - abuziv - abil, cu abilitate, cu îndemânarecon habilidad, diestramente, hábilmente - groaznic de, îngrozitor de - foarte, mult, semnificativmucho - drasticdrásticamente - delocen absoluto - deloc, în nici un cazde ninguna manera, de ningún modo - izbândă, reuşită, succeséxito - exhaustivo - deschis, direct, făţiş, franc, întins, sincerdirectamente, horizontalmente - indirectindirectamente - foarte, foarte mult, mulţime de, o grămadăbastante - eşec, insucces, nereuşită, panăcorte, fallo, fracaso, suspenso - abrupt, as­pru, brusc, bruscheţe, duritate, prăpăstiosbruscamente, de pronto, de repente, precipitadamente, repentinamente - eroare, greşealădesacierto, equivocación, error, fallo, falta, gazapo, yerro - abilhábil - în final, în încheiere, în ultimul rândal final, al fin y al cabo, finalmente, para terminar, por fin, por remate, por último - permanentduraderamente, establemente, perdurablemente, sólidamente - avantajos - omisiune, scăparedescuido, omisión - gafă, gogomăniebuñuelo, cagada, cantada, cante, chapucería, chapuza, error garrafal, gazapatón, gazapo, metedura de pata, patinazo, patochada, pifia - gafă, pas greşit, stângăciedesliz, mal paso, metedura de pata, paso en falso, patinazo, plancha, solecismo - slab, stinsdébilmente - la întâmplarea la buena de Dios, al albur, a la ventura, al azar - practiccasi, poco menos que, por poco, prácticamente - în cea mai mare parte, îndeosebi, în primul rând, în principal, în special, mai alesen su mayoría, más que nada, principalmente, sobretodo, sobre todo - brazenly (en) - afectuos, cu afecţiune, drăgăstos, iubitorafectuosamente, amorosamente, cariñosamente, con cariño, ingenuamente, tiernamente - pe faţăabiertamente, manifiestamente, públicamente - fără doar şi poate, fără îndoială, negreşitcon toda seguridad, indudablemente, seguramente, sin duda, sin duda alguna - pasivcon pasividad, pasivamente - cu dispreţ, dispreţuitorcon desdén, con desprecio, desdeñosamente, despreciativamente, lleno de desdén, lleno de desprecio, lleno de menosprecio - comic - de manera engañosa, engañosamente - ales, îndeosebi, specialespecialmente, particularmente - ager, agil, cu rapiditate, în grabă, iute, rapid, repede, sprinten, vioiaprisa, rápidamente - categoriccategóricamente, incondicionalmente - etern, la nesfârşit, pentru totdeauna, veşnical infinito, eternamente, inmortalmente, para siempre, perpetuamente - permanentpara siempre, permanentemente, por siempre jamás - provizoriu, temporarprovisionalmente, temporalmente - ad libitumde improviso, desesperadamente, de súbito, improvisadamente, inesperadamente, súbitamente - continuu, încontinuu, în continuucontinuamente, incesantemente, persistentemente, sin cesar - marginalmente - hazardant, periculos, primejdios, riscantpeligrosamente - cu ener­gie, energicenérgicamente, valientemente, vigorosamente - o dată pentru totdeaunadefinitivamente, de una vez, de una vez para siempre, de una vez por todas - cu tristeţe, cu un aer nefericit, deplorabil, jalnic, lamentabilde manera afligida, deplorablemente, lamentablemente, lastimeramente, lastimosamente, tristemente - afar (en) - cu delicateţe, delicat, fin, gingaş, suavcon delicadeza, delicadamente, exquisitamente, tenuemente - neîntârziat, promptsin demora, sin dilación - cu promptitudine, grabnic, prompt, rapid, repedecon velocidad, de prisa, inmediatamente, rapidamente, rápidamente, rápido - ca regulă generală, de obicei, de regulă, firesc, normal, nor­mal, obişnuitcomúnmente, con asiduidad, generalmente, habitualmente, normalmente, por lo común, por lo general, por norma, por norma/regla general - curând, de cu­rând, în ultimul timp, recenthace poco, recientemente, últimamente - irregularmente - gradat, progresiv, treptatgradualmente, paulatinamente, poco a poco - aici, iată, încoaceacá, a casa, ahí, hacia acá - potri­vitadecuado, apto, bueno, cualificado - în pace - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - nenorocitínfima - înăuntru, înă­untru, înă­un­truadentro, dentro, en el interior - inter­na­ţionalinternacionalmente - de curând, proaspăt, recentrecién - din nou, iarăşide nuevo, más, otra vez - invariabilinalterablemente, invariablemente - automat, maşinal, maşinaliceşte, mecanic - de preferat, de preferinţă, preferabilpreferentemente, preferiblemente - apoi, după aceea, pe urmă - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - cu regularitate, sistematicconsistentemente, sistemáticamente - aşa, astfel - enormemente - ne­în­sufleţitsin vida - tipiccaracterísticamente, típicamente - globalglobalmente, omnímodamente, universalmente - fără precedent, nemaiauzitsin precedente - misticmísticamente - analog, asemănător, de asemenea, în acelaşi mod, similaranálogamente, del mismo modo, igualmente, parecido, semejantemente, semejanza - secundariamente - drept, potrivitadecuado, correcto, justo - considerabil, mai alesespecialmente, notablemente - intensivcon intensidad, con mucha atención, de alto coeficiente laboral, intensivamente, intensivo en mano de obra - adecvat, corespunzător, în mod convenabil, potrivitadecuadamente, apropiadamente, aptamente, aseadamente, bien, como corresponde, como es debido, convenientemente, debidamente, decentemente, decorosamente, indicado, sin inconveniente - inappropriately, unsuitably (en) - artificial, nefiresc, nenaturalartificialmente - episodic - fantasticfabulosamente, fantásticamente, fantástico, imaginariamente - feverishly (en) - adecvat, conve­nabil, corespunzător, pertinent, potrivit, potri­vitacomodable, adecuado, apañado, apropiado, apto, bueno, conveniente, cualificado, indicado, oportuno, propio - incredibilincomprehensiblemente, incomprensiblemente - insistentencarecidamente, expresamente - superficialsuperficialmente - cu răutatecon maldad, cruelmente, malvadamente - bine­­­­înţeles, categoric, cu certitudine, cu siguranţă, într-adevăr¿verdad?, a buen recaudo, a salvo, claro, con certeza, con seguridad, con toda seguridad, de confianza, definitivamente, seguramente, seguro, sin duda - suficient de - destul, îndeajuns, suficientbastante, suficiente - insuficientemente - aşa, atât de - aşa, atât - aşa - manipularemanejo, manipulación - uşorfácilmente - de fapt, efectiv - abil, isteţ, răutăcios, şiret, vicleanartero, astuto, malicioso, mañoso, pícaro, poco fiable, sospechoso, tramposo, travieso - în ansamblu, în linii mari, luare în considerare, până la urmă, per ansamblu, una peste altaa fin de cuentas, considerándolo todo, en conjunto, en general, teniéndolo todo en cuenta, tomando todo en consideración - demonstrativ, elocvent, expresiv, grăitor, semnificativdiserto, elocuente - agitat, emoţionatcon emoción, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - complet, integral - incompletamente - exactcerteramente, con exactitud, con precisión, detalladamente, detenidamente, exactamente, justamente, precisamente - neruşinatdescarado, desvergonzado - from scratch (en) - apropiat, intim, strâns - compa­rativ, relativrelativamente - uşorfácilmente - vizibilconsiderablemente, de forma notable - cu seriozitate, serioscon seriedad, en serio, gravemente, seriamente - la timp, la timpul potrivit, mai devreme dea buena hora, a su debido tiempo, a su tiempo, a tiempo, con tiempo, con tiempo de sobra, en buen momento, en el momento oportuno, en su día, en su tiempo, en tiempo, temprano - a tiempo justo, en el momento crítico, en el último momento, justo a tiempo - atractiv, atrăgător, fermecător, încântător, intere­sant, plăcutatractivo, atrayente, encantador, interesante - off the cuff (en) - captivant, fascinant, încântătorcautivador, encantador, encantadora, fascinante, hechicero - dimpotrivăa la inversa, al contrario, al revés, por el contrario, todo lo contrario - atrăgătoratractivo, atrayente - atrăgător, fermecător, graţiosencantador - cu stricteţe, întocmaia la letra, al pie de la letra - cu curaj, curajos, vitejeştecon valentía, imponentemente, valientemente - adânc, profundprofundamente - cu nerăbdare, nerăbdător, nervosansiosamente, ganosamente, impacientemente - cu răbdare, răbdătorpacientemente - necugetat, neghiobeşte, nerozeşte, prosteşte, stupidestúpidamente, inconsideradamente, irreflexivamente, sin pensar, tontamente - con creatividad, creativamente - radicalradicalmente - conştiincios, spirit scrupulosconcienzudamente, escrupulosamente, meticulosamente - extraordinar, extraordinar/excepţional deexcepcionalmente - strictpuramente - îngrijitcon esmero, hábilmente, limpiamente - cu energie, cu putere, cu vigoarevigorosamente - clar, distinct, lămurit, limpede - excelentexcelentemente - excelent, magnific, minunat, superb, teribilespléndidamente, estupendamente, magníficamente, maravillosamente, muchísimo - impeccably (en) - afabil, prietenosdesabridamente, inexpresivamente, suavemente - cu moderaţie, cu sobrie­tate, grav, serios, solemnsobriamente - cu îndrăznealăaudazmente, con valentía - amabil, bineagradablemente - comod, confortabilacogedoramente, agradablemente, cómodamente, íntimamente - agotado, inasequible - correspondientemente - inteligentcon inteligencia - printre oamenipúblicamente - intelectualintelectualmente - reacţiereacción - exageradamente - cu mândrieorgullosamente, ufanamente - cu gra­vitate, sărbătoreştesolemnemente - cu stângăcie, neajutorat, neîndemânatic, nepriceput, stângacitorpemente - grosolande manera ordinaria - intens, tareintensamente - brusc, spontanespontáneamente - îngrozitor, înspăimântător, teribilatroz, feo, horrible, horroroso, poco hermoso - groaznic, temă­toralarmante, horroroso, temeroso, temible, temido, terrible, terrífico - cu meticu­lo­zitate, meticuloscominero, meticulosamente - ameninţător, respingătoramenazador, amenazante, imponente, severo - neîndemânatic, stângacidesgarbadamente, embarazosamente - triumfătortriunfalmente - de coşmar, de groază, înspăi­mân­tătorde pesadilla, de punta que pone los pelos, escalofriante, espeluznante, estremecedor, horripilante - regulat - groaznicalarmante, asustadizo, horripilante - redutabiltemible - idealen el mejor de los casos, idealmente, perfectamente - copilăreşte, puerilaniñadamente, como una niña, como un niño, puerilmente - macabru, oribilde muy mal gusto, macabro, morboso, negro - abuzivincorrectamente - atentatentamente, cuidadosamente, escrupulosamente, minuciosamente, puntualmente - enorm de, extra­ordinar de, foarte, imensenormemente, tremendamente - cu generozitategenerosamente, liberalmente - fără efortcon facilidad, fácilmente, sin dificultad, sin esfuerzo - în deta­liuen detalle - încheiere, terminarecierre, conclusión, finalización - adecuadamente, cómodamente, convenientemente - inoportunamente - abstractabstractamente, abstractivamente, en abstracto - cu încăpăţânareobstinadamente - victoriosvictoriosamente - cu înţelepciunecuerdamente, prudentamente, prudentemente, sabiamente, sensatamente - fără înţelepciune, nebuneşte, prosteşte, stupidimprudentemente, neciamente, tontamente - despiertamente, inteligentemente, vivamente - clar, inteligibilde manera intelegible, inteligiblemente - aristocraticaristocráticamente - cu tact, diplomatic, diplo­ma­ticcon diplomacia, diplomáticamente - debacle, desastre, fiasco, fracaso - la infinit, nedefinit, sine dieindefinidamente - bine, chiar, corectbien, con razón, correctamente, justo - cu mărinimiecaritativamente, humanamente - cu apatie, încet, lentperezosamente - impertinentpresuntuoso - grăbit, grabnic, în grabăa la carrera, apresuradamente, con prisa, deprisa, precipitadamente, rápidamente - satiricsatíricamente - liberlibremente - cu spirit, spiritualiceşte, spiriual, sufleteşteespiritualmente - confuz, neclar, nedesluşit, slabborrosamente, confusamente, débilmente, indefinidamente, indeterminadamente, indistintamente, nebulosamente, sin precisión, vagamente - duraderamente, inquebrantablemente - ocazional, sporadicesporádicamente - surprinzător, uimitorasombrosamente, pasmosamente, sorprendentemente - copios, din abundenţă, din belşugabundantemente, abundosamente, copiosamente, en abundancia, pródigamente, profusamente - plictisitoraburrido, tediosamente - supremsupremamente - falnic, fastuos, grozav, mare, minunat, somptuos, splendid, splen­did, strălucit, strălucitorespléndido, guapísimo, hermoso, magnífico, maravilloso, precioso, vistoso - pulchritudinous (en) - cavalereşte, curtenitor, manieratamablemente, cortésmente, educadamente, urbanamente - încântătorencantador - nepoliticos, ţărăneştedesatentamente, descortésmente, groseramente, maleducadamente, sin modales - lăudabiladmirablemente, loablemente - amabil, plăcutagradablemente, amablemente, gratamente, íntimamente, placenteramente, simpáticamente - unpleasantly (en) - cordial, din toată inimaamistosamente, cordialmente, efusivamente - afabil, amiabil, cu amabilitate, cu bună dis­po­ziţie, cu graţieafablemente, amablemente, amistosamene, bondadosamente, con buen humor, con misericordia, genialmente, graciosamente, simpáticamente - explícitamente, inequívocamente, unívocamente - ca prin urechile acului, cu puţinal último momento, apenas, por los pelos, por muy poco, por poco, por un pelo - binevoitoragradable, amable, bondadoso, simpático - cu fidelitatefielmente - optimóptimo - anormalanormalmente, diferentemente - veşnicperennemente - agradablemente - fondly, lovingly (en) - înăuntru, în sinea sainteriormente, internamente - favorabilfavorablamente, favorablemente - adversamente, desfavorablemente - mejorador - concis, laconicirónicamente, lacónicamente, secamente - reduce - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagvagamente - cu afectareampulosamente, con pompa, pomposamente - îmbunătăţiremejora, mejoramiento - dezvoltare, evoluţie, înaintare, mers-înainte, progres, propăşireadelanto, fomento, progreso, promoción - cu încăpăţânareacérrimamente, constantemente, firmemente, obstinadamente, persistentemente, tenazmente - efectiv, eficace, eficienteficazmente, eficientemente, expeditivamente - tragic - ameninţătorsiniestramente - con motivo, con razón - indecent, neobrăzatcreídamente, engreídamente, impúdicamente, indecentemente, inmodestamente - irezistibil deirresistiblemente - cu asprime, cu severitate, sever, strictduramente, estrictamente, rígidamente, rigurosamente, severamente - autoritariamente, con autoridad - corectare, corec­tură, corijare, îmbunătăţire, îndreptare, rectificarecorrección, enmienda, rectificación - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - aprig, crunt, feroce, înverşunatcon ferocidad, ferozmente - sângerossangriento, sanguinario - reformă, reformarereforma - înfrumuseţareembellecimiento - clasicclásicamente - întunecat, neclar, neinteligibil, obscurobscuramente, oscuramente - îndrăzneţ, intrepid, neînfricataudaz, impávido, impertérrito, intrépido, osado - horrifyingly (en) - artistic, meşteşugitartísticamente - îndeosebi, în mod particular, în particular, mai alesen especial, en particular, especialmente, particularmente - mo­der­­nizareactualización, modernización, remozamiento - otova, uniformanálogamente, semejantemente, uniformemente - enduringly (en) - cu sfruntaredescaradamente - degradare, înjosiredegradación - por antonomasia, por excelencia - curajosalentado, animoso, ardido, arrestado, bizarro, resuelto, valiente - esteticestéticamente - groaznichorriblemente - cura­jos, vi­teazvaliente - cowardly, fearful (en) - contaminare, poluarecontaminación, polución - fricos, laş, slab de îngerasombradizo, asustadizo, huraño, medroso, miedoso, temeroso - faint, fainthearted, faint-hearted, pusillanimous, timid (en) - fricos, timoratpusilánime - abjectabyectamente, abyecto - arogant, cu aroganţăaltivamente, arrogantemente, desdeñosamente, despectivamente - arrojadamente, atrevidamente, audazmente, bravamente, denodadamente, esforzadamente, valerosamente, valientemente - cu aviditateávidamente - dulceenamoradamente - asiduuasiduamente, constantemente, diligentemente, sin disminuir - cu abilitate, cu înţelepciunecon astucia, con perspicacia, sagazmente - cocheten broma, pícaramente - austeramente, duramente - avid, cu lăcomie, hulpav, lacomacuciadamente, acusiosamente, ansiadamente, ansiosamente, avaramente, avariciosamente, avarientamente, ávidamente, codiciosamente, con avaricia/codicia, con avidez, con muchas ganas, glotonamente, rapazmente - cu bună­voinţăbenignamente - brusc, fără menajamente, răstitabruptamente, bruscamente - boorishly (en) - bizarramente, dadivosamentre, generosamente, liberalmente, pródigamente - aspru, cu vioiciuneactivamente, ágilmente, gallardamente, rápidamente, rápido - continuu, fără încetare, fără între­ru­pere, încontinuu, la nesfârşit, neîncetatcontinuamente, incesantemente, sin cesar, sin interrupción, sin parar - întruna, mereu, necontenit, neîncetatinterminablemente - dogmatic, încăpăţânattestarudo - neglijent, obraznicalocadamente, arrebatadamente, atronadamente, desaliñadamente, descaradamente, descuidadamente, despreocupadamente, desvergonzadamente, imprudentemente, indiferentemente, irreflexivamente, negligentemente, no concienzudamente, no cuidadosamente, no meticulosamente, sin pensar - churlishly, surlily (en) - informal, neprotocolarcoloquialmente, informalmente - sosegadamente - adapta, ajustaadaptar - mulţumit, satisfăcutcon suficiencia - cuprinzătorexhaustivamente - concentrat, concis, într-un cuvânt, laconic, lapidar, pe scurt, povestea pe scurt/în câteva rânduri, succintbrevemente, con concisión, cortamente, en definitiva, en pocas palabras, en resumen, en resumidas cuentas, en total, en una palabra, para abreviar, resumidamente, total - cinic, cu cinismcínicamente - cu con­­descendenţă, cu condescen­denţăaltivamente, con condescendencia, de forma paternalista, desdeñosamente - confuzcon confusión, confusamente - consequentially (en) - constructivamente, constructivo - cu calm, cu nonşalanţăa sangre fría, con calma, despreocupadamente, fríamente, tranquilamente - de necrezut, incredibil, incredibil de, puţin pro­babilde manera improbable, improbablemente, increíblemente, inverosímilmente - credibil, plauzibilcreíblemente, de manera creíble, de manera plausible, plausiblemente, verosímilmente - criptic, enigmatic, în mod misteriosenigmáticamente, misteriosamente - nenumărat, nenu­mă­rat, nenumăraţi, zeci deincontable, innumerable, montones de, muchísimos, sin número, un sinfín de - minunatdeliciosamente - e posibil, pesemnea lo mejor, es posible, posiblemente, quizás, tal vez, a lo mejor, es posible - absurd, iraţionalabsurdamente, disparatadamente, insensatamente - flirtândcoqueteando, coqueto, flirteando - câineşte, josnicinfamemente, innoblemente, vilmente - amănunţit, detaliatcircunstanciado, detallado, extenso, minucioso, pormenorizado, prolijo - insuportabilodiosamente - grăbitapresurado, poco profundo, poco serio, rápido, superficial - al naibii de, drăceştediabólicamente, terriblemente - bajamente, de manera despreciable, de manera infame, infamemente, mal, malamente, mezquinamente, ruinmente, vilmente - diametraldiametralmente - cu sârguinţă, harnic, sârguitorafanadamente, afanosamente, asiduamente, con diligencia, diligentemente, estudiosamente, laboriosamente - desabridamente, desagradablemente, secamente - compromiţătordeshonrosamente, deshonroso, ignominiosamente, infamemente, sin fama, sin gloria, vergonzosamente - deschis, franc, serios, sincerabiertamente, cándidamente, francamente, sinceramente, susceptible - disinterestedly (en) - credincios, cu credinţăfielmente, lealmente - neloialdeslealmente, infielmente - proporţionalproporcionalmente - cu respect, plin de respect, respectuosrespetuosamente, reverentemente - cu lipsă de respect, necuviinciosirrespetuosamente, irreverentemente - autoritar, dogmaticdogmáticamente - central (en) - visătordistraídamente, soñador - cu entuziasm, extatic, încântatcon éxtasis, con mucho entusiasmo, exaltadamente - espeluznantemente, horripilantemente, misteriosamente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - talaz, undă, val - de forma egoísta, egoístamente, interesadamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - cărturăreşteeruditamente - evaziv, vagde manera evasiva, evasivo - regulatcon regularidad, regularmente - desigualmente - exorbitantexcesivamente, exorbitantemente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - ablandamiento, alivio, atenuación, mitigación - descanso, distensión - apertura, expansión, liberalización - familiarfamiliarmente - fanaticfanáticamente - ireproşabilimpecablemente - flabbily (en) - de manera inflexible, inflexiblemente - puternicenérgicamente - înmuguridesarrollarse - formidable - distinctiv, tipiccaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - resplandecientemente - gratuitously (en) - dureros, grav, serioscrasamente - grotescgrotescamente - a regañadientes - deschisclaro - armoniosarmoniosamente - imprudentemente - nesăbuit, orbeşteatrevidamente, audazmente, temerariamente - fără milăcruelmente, despiadadamente, insensiblemente - eroic, vitejeşte, voiniceşteheroicamente - groaznic, hidos, înfiorător, oribil, urâthorriblemente, horrorosamente - higiénicamente - unificare, unireunificación, unión - reunificare, reunirereunificación, reunión - alene, într-aiurea, leneş, lenevosinútilmente, ociosamente, perezosamente, vanamente - contenire, întrerupere, perturbarealteración, brecha, claro, interrupción, intervalo, laguna, paréntesis, pausa, trastorno - imperativamente, imperiosamente - cu impertinenţă, cu neruşinare, impertinent, insolent, neruşinatcon descaro, descaradamente, impertinentemente, insolentemente - impetuos, impulsiv, năvalnicalborotadamente, impetuosamente, impulsivamente - aşa, exact, întocmaiabsolutamente, en todo caso - imprudentemente - incomparabilincomparablemente - discretamente - decontaminaredescontaminación - alene, apatic, lenevosindolentemente - industriously (en) - ingenios, spiritualingeniosamente - inerentinherentemente - inoportunamente - oportunacertadamente, apropiadamente, oportunamente - insidiosinsidiosamente - a simplifica, simplificaesquematizar, simplificar - cu ardoarecon entusiasmo - cu trudă, laborioscon gran dificultad, laboriosamente - fără vlagălánguidamente - languros, melancolic - indecentemente, obscenamente - ridicolabsurdamente, caricaturescamente, grotescamente, irrisoriamente, ridículamente, ridículamete - cu indulgenţăcon clemencia, con complacencia, indulgentemente - ordona, organizafacilitar, suministrar - curat, iscusitbien definido, limpio, neto, preciso - curat, imaculatimpecable, inmaculado, sin mancha - sinistrulúgubremente, siniestramente - maiestuos, olimpicaugustamente, majestuosamente - exploatare, folosireexplotación - prosteşte - chinuire, maltratare, torturareinsultos, malos tratos, maltratamiento, maltrato, molestia - persecutare, persecuţie, prigoană, prigonire, urgisirepersecución - caza de brujas - cu cruzime, fără milă, fără remuşcări, neîndurător, nemilosdesapiadadamente, despiadadamente, implacablemente, inexorablemente, inflexiblemente, sin amor, sin compasión, sin corazón, sin piedad, sin remordimientos - macartismo - abracadabrante, desconcertador, desconcertante, pasmoso - adeseaminuciosamente - miraculosmilagrosamente, prodigiosamente - diafan, semitransparent, străveziu, translucid, transparenttranslúcido, transluciente, traslúcido, trasluciente - groaznic, îngrozitor de, jalnic, mizerabilmiserablemente, tristemente - escapism, es­ca­pism, evadare, fugă de relitateescapismo, evasión, evasionismo - monótonamente - complicat, confuz, tulburat, tulburetúrbido - lăptoslechoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - abil, fin, rafi­natagudo, agudo, perspicaz, astuto, inteligente, perspicaz - aproape - obiectivobjetivamente - cu slugărnicie, servilservilmente, sumisamente - în belşugopulentamente - ostentosamente - enveloping (en) - apropiat, intimíntimo, próximo - adecvat - cachazudamente - emfatic, sentenţios - cu milă, jalnicdeplorablemente, lamentablemente - în vaninútilmente - pretencioso - unpretentiously (en) - drăgălaşlindamente - prozaicprosaicamente - firavdébilmente, escaso, flojamente, pobre, pobremente - ciudat, în mod bizar/straniude manera extraña, excéntricamente, extrañamente - calm, cu calm, cu seninătate, în linişte, în tăcere, liniştit, odihnitor, tihnitcon calma, plácidamente, relajadamente, reposadamente, serenamente, silenciosamente, sosegadamente, tranquilamente - complete (en) - relevantly (en) - onorabildecentemente, de manera digna de alabanza, honorablemente, honoríficamente, honrosamente, meritoriamente - reverentially, reverently (en) - robustly (en) - spaţiosamplio, espacioso - înghesuit, strânsapretado, estrecho, menudo - comod, confortabil, liniştit, relaxatcómodo, confortable, relajado, tranquilo - îngrijorător, neliniştitorinquietante - voluptuossensualmente, voluptuosamente - senzualsensualmente - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular - frecvent - colectiv, comun, general, obştesc, public - standardbásico, de base, definitivo - abil, dibaci, iscusit, priceput - deosebit, excepţional, ex­cep­ţio­nal, specialexcepcional, extraordinario, particular - rarpoco común, raro - neobişnuit - obişnuit, uzualacostumbrado, común, habitual, usual - obişnuit, tradiţionalacostumbrado, costumbre, de costumbre, hábito, habitual - comun, de rândcorriente - josnic, murdar, sordidasquerosamente, sórdidamente, suciamente - anume, particularespecial, específico, particular - cores­pun­zător, respectivrespectivo - distinct - expresivelocuente, expresivo, revelador - inexpresivsin expresión - strict - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - agreabil, cu amabilitateagradablemente, agradablemente, gentilmente, con encanto/gracia, dulcemente, gentilmente - tacittácitamente - por telégrafo, telegráficamente - tandrutiernamente - bătrâneşte, tradiţionalsegún la tradición, tradicionalmente - ca­pa­bil, eficientcompetente, eficiente - cârcotaş, plângăreţquejumbroso - evanghelicprotestador, protestante - insuportabil de - a stimula, da avânt, incita, stimulaestimular - completcompleto - în întregimeabiertamente, completamente, francamente, incondicionalmente, totalmente - exhaustivexhaustivo - complet, global, totaltotal - nedemnindignamente - incomplet, necomplet - útilmente - cu curajvalientemente - vehementvehementemente - abject, josnicasquerosamente, despreciablemente, infamemente, vilmente - con voracidad, vorazmente - enciclopedicenciclopédico - deplin, plenarplenario - wholeheartedly (en) - cu spirit, spiritualgraciosamente, ingeniosamente - accessible, approachable (en) - facilitaaflojar, aflojarse, aligerar, aliviar, laxar, mitigar - desigursi, sí - conyugalmente - dingily, grubbily, grungily (en) - specialespecialmente - imediatal instante, de inmediato, inmediatamente, instantáneamente, ya - directderechamente, derecho, directamente, en línea recta, todo derecho - concisconciso, resumido - epigramaticaforístico, epigramático - înghesuitcompacto, en resumen, sucinto - tăiosbrusco, conciso, corto, lacónico, lapidario, seco, sucinto - interminabil, lung, plictisitor, prolix, tărăgănatinterminable, prolijo, verboso - eróticamente - prăpăd, ravagiidesmadre, destrucción, estrago, estragos, marabunta, tala, zafarrancho - bulversare, gălăgie, protesteagitación, algarabía, barbulla, batahola, follón, greguería, griterío, jaleo, protesta, tormenta, trastorno, tumulto, vocería, zalagarda, zambeque, zaragata - agitaţie, hărmălaie, larmă, scandal, tămbălău, tevatură, zgomotagitación, aglomeración, ajetreo, animación, apiñadura, apiñamiento, apretujón, apreturas, atropello, barullo, bulla, bullicio, conmoción, movimiento, ruido, tejemaneje, tráfago, trajín - aglo­me­rat, arhiplinabarrotado, atestado, atestado, lleno hasta los topes, abarrotado, concurrido, hasta los topes lleno, superpoblado - nepo­trivitincongruente - bagatelă, fleac, joacă de copii, nimicboludez, ganga - profaned, violated (en) - serviciu - important, însemnat, mare, proeminent - flagrantchillón, evidente, flagrante, llamativo - asunto inconcluso - constant (en) - care se repetă, monoton, recurent, repetat, repeti­tivrecurrente, renovado, repetido, repetitivo - sporadicesporádico - cunoaşte - certăreţargumentador, discutidor - şti - convenţional, con­ven­ţionalconvencional - convenţional - bizar, ciudat, curios, excentric, neobişnuit, straniuestrafalario, estrambótico, extraña, extraño, extravagante, raro - dificultate, necazdificultad, disgusto, problema - con­­siderabilconsiderable - conside­rabilconsiderable - insignificant, undistinguished (en) - confundaconfundir, hacer tropezar - cavaleresccaballeresco, caballeroso, galante - brusc, răstitbrusco, duro, mordaz - ne­po­li­ticosdescortés, incivil, malcriado, maleducado, mal educado - credibil, verosimilcreíble - de necrezut, greu de crezut, incredibilincreíble - aspru, severduro, hirviendo, incisivo, mordaz - criticapurado, crítico - importantgrave, serio - crucial, important (en) - anacronic, depăşit, învechitanticuado - învechitobsolescente - blestematmaldito - dărăpănat, precar, şubred, şu­bredcojo, destartalado, desvencijado, inestable, inseguro, ruinoso, tambaleante - ordinar, vulgarchabacano, craso, flagrante, grande, grosero, ordinario, vulgar - aşezat, calm, fix, liniştit, neschimbat, seriosformal, sereno, serio, sosegado, tranquilo - greu de definit, nedefinit - primary (en) - indudable - solicitantexigente - rigurosriguroso, severo - presant, urgentapremiante - arbitrararbitrario, seleccionado al azar - estima, prevedea, prognozacalcular, estimar, prever, pronosticar - demn de încrederede confianza digno, digno de confianza, fiable - comportament deviant, devianţă, deviaţiedesviación - dependent - indiscreţiepeccata minuta - independiente - chel­tuieli excesive, extravaganţăderroche, prodigalidad - desirable (en) - înşelăciune, joc incorectjugada sucia - de invidiatapetecedor, apetecible, apeticible, codiciable, deseable, envidiable - caracter profanator, profanare, sacrilegiucualidad de sacrílego, profanación, profanamiento, sacrilegio - preferabilpreferente, preferible - pornografieporno, pornografía, sicalipsis - plăti - ciudă, gelozie, invidie, pizmă - dificil, durarduo, denso, difícil, dificultoso, duro, fastidioso, pesado, problemático - furie, mâniecólera, enfado, enojo, ira - gluttony, gula, overeating (en) - delicatdelicado - serios - anevoios, buclucaş, care îţi creează probleme, care îţi dă dureri de cap, dificil, dur, greu, importun, incomod, jenant, obositor, oneros, supărătordifícil, inoportuno, molesto, problemático - uşorcómodo, fácil - accesibil, elementar, ele­mentar, pur şi simplu, simplubásico, elemental, mero, puro - mierosmeloso, zalamero - stă­ruitoraplicado, asiduo, constante, diligente, hacendoso, trabajador - neobositincansable, infatigable - bleg, indiferent, indolent, molatic, neglijent, nepăsătornegligente - directo - abordare, atacare, confruntaremarcaje - bun - selectivselectivo - confuz, nedesluşitindistinto - general (en) - pericol, primejdie, riscaventura, contingencia, despeñadero, en peligro, peligro, riesgo - dominant, predomi­nantdominante, predominante - acut, adânc, ascuţit, fin, intens, pătrunzător, profund, puternicmuy fino - apărare, pază, protecţiedefensa, guardia - changing, ever-changing (en) - incipientincipiente - confront, face, face up (en) - bun, de efect, eficace, eficientde buen rendimiento, eficaz, eficiente, llamativo, logrado, vistoso - anevoios, complicat, difícil, epuizant, greu, istovitor, laborios, trudnicagotador, delicado, deslomador, difícil, dificultoso, duro, duro, penoso, embarazoso, laborioso, penoso, pesado, tirante - fatigoso - facile (en) - amestecătură, promiscuitatealterne, promiscuidad, promiscuidad sexual - economic, economical (en) - prompt, rapidexpeditivo, que ahorra tiempo - energic, radicaldrástico, radical - exclamativexclamatorio - firm, strong (en) - stângacidesmañado, torpe, torpe del nacimiento - exportable - entu­ziast, înflă­căratentusiasmado, entusiasta, entusiástico - entu­ziast, zelosávido, entusiasmado, entusiasta, ilusionado, impaciente - a avantaja, a flata, a lin­guşi, a măguli, flata, linguşi, măguli, periaadular, dar coba a, favorecer, halagar, lisonjear - explícito, inequívoco, unívoco - ezotericesotérico - abstrus, confuz, neclarabstruso - aecano - exotericexotérico - capital, crucial, elementar, esenţial, fundamental, hotărâtor, primordial, vitalbásico, elemental - eufemisticeufemístico - aproximativ, aproxima­tiv, sub formă de ciornăaproximado, aproximativo, esbozado, global - free, liberal, loose (en) - pasmoso - abuz, întrebuinţare greşităabuso, desaprovechamiento, mal uso, uso incorrecto - scump, scumpă, scumpe ''f plural'', scumpi ''m plural''cara, caro - caro, costoso - overpriced (en) - ieftinasequible, baratísimo, barato, económico - capitalización - fără experienţă, ne­ex­perimentat, neex­pe­ri­men­tatcrédulo, inexperto, novato, verde, verde, novato - a clarifica, a elu­cida, clarifica, desluşi, elucida, lămuri, limpeziaclarar, dilucidar, elucidar, esclarecer, poner en claro - ascuns, interior, tai­nicinterior, íntimo, profundo - echi­­tabilequitativo, justo - unfamiliar (en) - demodatanticuado, antiguo, desfasado, pasado de moda - demodatpasado de moda, pobre - şicde clase alta, gente bien - imediat, ime­diat, in­stan­taneuinmediata, inmediato, instantáneo - dificil, pre­tenţiosmelindroso - lingav, mofturos, năzurosdelicado, exigente - bucălat, bu­călatrechoncho, regordete, relleno - corpolent, obezcorpulento, metido en carnes, obesa, obeso - costeliv, descărnat, osos, sfrijit, slab, slă­bitanguloso, chupado, demacrado, descarnado, escuálido, esquelético, flaco, huesudo - organizareclasificación, disposición, orden, ordenamiento, organización, tramitación - repetarereduplicación - copiat, copiere, reproducere, transcrierecopiado, mimetización, traslación - reproducción - insistenţă, perseverenţă, persistenţăahínco, constancia, insistencia, perseverancia, persistencia, tenacidad - de bază, introductiv, preliminarbásico, fundamental - rit, ritualrito, ritual - cuvenit, în formă, salutar, sănătosen forma, salubre, sano - apt, sănătos, teafărsano - a accentua, accentua, a insista asupra, a pune accentul pe, a scoate în evidenţă, a sublinia, evidenţia, marca, puncta, pune accent, releva, reliefa, subliniaacentuar, destacar, enfatizar, realzar, subrayar - fosilizado, petrificado - accentua, întări, reliefa, subliniaacentuar, destacar, enfatizar, poner el énfasis en, realzar, recalcar, subrayar - intransigentintransigente - extranjero, extraño - cere­moniosceremonioso - liber, odihnă, repausdesahogo, descanso, en reposo, holganza, huelga, relajo, relax, reposo, solaz, tranquilidad - bun - abstinenţă, absti­nenţăabstinencia - fatal, negrufatal - liber, neîmpiedicatlibre - occasional (en) - proaspăt - cald, fierbinte, proaspătreciente - afabil, amabil, călduros, cordialafable, amable, amistoso, bueno, cordial, formidable, genial, simpático - furios, piezişcejijunto, ceñudo - fertil, fructuosfértil, productivo - aglomeratcolapsado, congestionado - mere (en) - such, such that (en) - specificespecífico - local - technical (en) - obediencia, respeto - apreciabil, darnic, frumos, generos, gene­rosconsiderable, dadivoso, desprendido, generoso, liberal, pródigo - darnic, generosmunificente, pródigo - administraţie proastădesgobierno, mala administración, mala dirección, mala gestión - mizerabil, răutăcioshumilde, malhumorado, malo, pobre - parcimoniospobrísimo - generos, mare, mărinimos - bun, valabil - sinteticsintético - benefic, de nădejde, mulţumit, plăcut, potrivitagradable, beneficioso, bueno, en buenas condiciones, en forma, sano, satisfecho, contento, útil - binevenit, convenabil, mulţumitor, satisfăcătorgrato - adecvat, care îi convine, conform, convenabil, corespunzător, cuvenit, indicat, nimerit, potrivit, recomandabil, recomandatadecuado, cómodo, conveniente, conveniente, cómodo - calmare, liniştire, temperareapaciguamiento, satisfacción - groaznic, nasolhorrible - conciliere, împăcăciune, împăcare, împăciuire, pacificareaplacamiento, conciliación, propiciación - negativ - agreabil, bunamable, buena, bueno - white (en) - sinistru - demonic, diabolic, dia­bolic, drăcesc, nepoliticos, teribildemoniaco, diabólico, impío, indebido, irreverente, ofensivo, profano, satánica, satánico, ultrajante - diavolesc, mefistofelicdiabólico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - bombănitor, îmbufnat, supărat, ţâfnosatrabiliario, cabreado, de mal humor, enfadado, enojadizo, enojado, gruñón, irritado, malhumorado, mal humor de - supărăcios, ţâfnosmalhumorado - aspru, încruntat, morocănos, posomorât, tenebros, ursuz, ur­suzamargado, amenazador, áspero, gruñón, hosco, huraño, malhumorado, melancólico, misterioso, oscuro, secreto, sombrío, taciturno - ursuzde carácter agrio, de carácter agrio, hosco, hosco, malhumorado - gradual (en) - bruscde la noche a la mañana, súbito - follones - cata­s­tro­fal, catastrofic, dezastruosaciago, catastrófico, desastroso, infausto, nefasto - desegregación, integración - credinţă, cuvânt, devotament, fidelitate, statorniciepalabra - greu - uşor - heavy (en) - împovărător, oneros, solicitantagotador, pesado - sâcâitorcrítico, inquietante, precario - ajutor - greu - uşor - omogenhomogéneo - favoarebeneficio, favor - beau geste (en) - amabilitate, atenţie, bunăvoinţăatención - bun, înalt, marealto, elevado, grande - mo­bi­lizaremovilización - joasă, jos, mic, scăzut, scundbaja, bajo - pentru a se răzbuna, răzbunare, răz­bunare, răzbu­nare, revanşădespique, desquite, represalia, represalias, revancha, venganza, vindicación - ridicatalto - redus, scăzut - înalt - amestec, intervenţieintercesión, intervención - reînnoirerenovación - sincerabierto, franco - greşit, înşelătorengañoso - invadadifundirse por, empapar, impregnar - eliberareválvula de escape, válvula expansiva - welcoming (en) - fierbinte, foarte caldacalorado, caliente, caluroso, muy caliente - cold (en) - pustiudesolado, inhóspito - ne­prietenos, recefrío - supra­ome­nescsobrehumano - omeneşte, umanhumano - ani­malic, bestial, brutalasnal, bestial, brutal, bruto, duro - comic, de clovn, mojicesc, ridicolarlequinesco, bufonesco, clownesco - amuzant, cara­ghios, comic, co­mic, demn de râs, nos­timirrisible, rídiculo - amuzant, bizar, caraghios, ciudat, comic, hazliu, năzdrăvan, nostimchistoso, cómico, divertido, gracioso - ilardivertidísimo, hilarante - spiritual, vivaceacertado, agudo, brillante, divertido, gracioso, ingenioso, perspicaz, salado, vivo - apresurado, hecho deprisa - esenţial, im­portant, semnifi­cativconsiderable, de peso, esencial, fundamental, gran, importante, mayor, significativo - mare - capital, cardinal, -cheie, esenţial, fundamental, principalcardinal, clave, fundamental, principal - înalt, principalalto, mayor, principal, supremo - istorichistórico - serios - strategicestratégico - folositor, necesar, trebuincios, util, valorosvalioso - tâmpitfútil - care te înfioară, copleşitor, straniuestremecedor, imponente, impresionante, piel de gallina que pone la, que infunde temor/respeto - magnific, splendidestupendo, magnífico, maravilloso - decadentdecadente - informado - populatde densa población, densamente poblado, populoso - ireproşabilinocente, intachable, intachable, irreprochable, irreprochable - edificante - intelectualintelectual - deştept, inteligentinteligente - interesantinteresante - captivant, intrigantabsorbente, cautivador, intrigante, que engancha - abrutizant, fără imaginaţie, obo­sitor, plictisitor, plicti­sitoraburrido, atediante, embotador, embrutecedor, insípido, insulso, molesto, monótono, pesado, repetitivo, soso, tedioso - extrínseco - adventitious (en) - întristătordeprimido - bitter (en) - lugubru, sinistrulúgubre, triste - celebru, faimos, ilustru, important, renu­mitafamado, célebre, de cartel, de renombre, destacado, famoso, ilustre, importante, insigne, notable - con­si­de­rabil, spaţiosgran, grande, mayor - întins, mare, vastde largo, grande - voluminosabultado, voluminoso - cuprinzător, încăpător, larg, mare, spaţiosamplio, espacioso, extenso, vasto - colosal, colo­sal, extraordinar, nemaipomenitaltísimo, colosal, estupendo, fantástico, maravilloso, muy alto - colosal, enormagigantado, altísimo, descomunal, enorme, fenomenal, grandísimo, grandote, inmenso, tremendo - giganticdescomunal, enorme, gigante, gigantesco - gigantesc, gigantic, uriaşdescomunal, gigantesco, inmenso - imens, mare, uriaşinmenso, vasto - imens, înăbuşit, uriaşenorme, gigante - micpequeño - foarte mic, liliput, liliputan, mărunt, mic, micro-, micuţ, minionă, pitic, scundchiquita, diminuto, menuda, micro-, minúsculo, pequeñísimo, pequeñito - infim, minuscul, minusculă, neînsemnatínfimo, minúsculo, muy pequeño, simbólico - diferitdiferente - minor, modest, neimportant, neînsemnat, nepretenţios, nesemnificativ, redus, secundarmenor, moderado, pequeño - local (en) - in­ter­mi­­nabil, prelungit, proletari din toate ţările, uniţi-vă!¡trabajadores del mundo, de mucha duración, extenso, interminable, largo, prolongado, uní­os! - durabil, pe termen lungduradero, estable, longevo, perdurable, sólido - ne­sfâr­şitinterminable - scurtbreve, corto - de moment, mo­men­tanbreve, momentáneo - răsunător, sonor, sunătorsonoro - ado­ra­biladorable, encantador, simpático - moalecariñoso, cuco, de peluche, encantador, mono, precioso - dete­stabil, dezgustător, îngro­zitor, odiosabominable, asqueroso, detestable, odioso, repugnante - niño de sus ojos - drăgăstos, duios, iubitor, tandruamoroso, cariñoso, tierno - afectuos, tandru, tan­druafectuoso, cariñoso, tierno - îndrăgostit nebuneşte, nebun, orbitaficionado, amartelado, amelonado, chalado, chiflado, colado, derretido, enamorado, encantado, muerto por los pedazos - major (en) - minor (en) - insignifiant, neimportant, neînsemnat, nesemnificativ - efeminat, femininafeminado, mujeril - copilărosinfantil - răscoptdemasiado maduro, pasado - maximummáximo - minimmínimo - im­por­tant, semnificativsignificativo - fără sensdeslucido, intranscendente, intrascendente - nemilosdespiadado - crud, dur, fără milă, necruţător, nemilosde corazón duro como una piedra, desapiadadamente, desapiadado, despiadadamente, despiadado, encarnizado, feroz, implacable, inexorable, insensible, sin compasión, sin piedad, sin remordimientos - blând, uşorleve, ligero - intensiv, in­tensivintensivo - grav, severgrave, serio - accentuat, pronunţat, puternic - atrage - exagerat, excesiv, necumpătat, nemăsuratexcesivo - exorbitant, exor­bi­tantabusivo, de, excesivo, exorbitante - radical, ultra-extremista, radical, ultra - sin pretensiones - a degenera, depravat, desfrânat, imoraldegenerado, desenfrenado, desvergonzado, disipado, disoluto, fornicador, libertino, licencioso, vicioso - many (en) - nu­me­rosnumeroso - puţinpocas, poco, pocos - global, în lumea în­treagă, mondialmundial, mundialmente, universal, universalmente - natural (en) - fantomaticespectral, fantasmagórico, fantasmal - finalfinal - final, last, net (en) - anormal, deviantaberrante, anómalo, anormal, diferente - ascultătorbienmandado, obediente - clear, open (en) - liberlibre - de­tes­tabil, detestat, respingătoraborrecible, detestable, odioso, repelente, repugnante, repulsivo - dezagreabil, dezgustător, dez­gus­tătorasqueroso, desagradable, horrible, repugnante - a înlocui, a reînnoi, reînnoirenovar - antic, vechiex- - nuevo, reciente - recent - bătrân, destul de bătrân, în vârstă, în vârstă deanciano, de edad, de edad avanzada, mayor, viejo - a duce la bun sfârşit, a face, a îndeplini, desăvârşi, împlini, îndeplini, înfăptui, realizacompletar, ejecutar, llevar a cabo, llevar a termino, lograr, realizar - oportunoportuno - co­mun, mediocru, obişnuitmediocre, ordinario, vulgar - acceptabil, mediu, mijlociumediano, mediocre, regular - comun - banal, prozaic, zilnichabitual - colosal, excepţional, extraordinar, formidabil, imens, minunat, mi­nu­­nat, superb, uluitorenorme, estupendo, fabuloso, fantástico, magnífico, maravilloso, tremendo - holistic (en) - originaloriginal - nou - inovatorinnovador - banalbanal, cliché, estereotipado, gastado, lugar común, manido, manoseado, ramplón, tópico, trillado - conservator, corect, ortodox, orto­doxortodoxo - iconoclasta - declarat, deschis, făţişabierto, manifiesto, público - fanaticfanático - actual, curent, prezentpresente - irenic (en) - ager, pătrunzător, violentagudo, fuerte, penetrante, perspicaz, sagaz - perma­nentpermanente - transitorio - călător, tranzitoriu, trecător, vremelnicbreve, efímera, efímero, fugaz, fugitivo, instantáneo, momentáneo, pasajero, perecedero, transitorio - efemer, infinitezimal, trecătorevanescente - complicat, dezorientat, încâlcit, încurcat, nedumerit, perplexconfuso, perplejo - zăpăcitperplejo - intim, personal, privat, privat, personal, secretíntimo, personal - asigura, da garanţie - doar, nud, numai, obişnuit, uşorfácil, liso, mero, sencillo, sin ornamentos - elementar, simplu, uşorfácil, sencillo, simple - agreabilacepto, agradable, grato, placentero - încântătordelicioso, encantador - reduceabatir, rebajar - amuzant, distractivdivertido, entretenido - amuzant, distractivdivertido - clar, pozitivafirmativo, concluyente, definitivo, positivo - [se] indigna, a jigni, a scandaliza, dezgusta, repugna, şocaasustar, chocar, escandalizar, horrorizar, ofender, sobresaltar, ultrajar - negative (en) - neutru - face pe plac, satisfacesatisfacer - inapli­cabil, irealizabilimpracticable - tarefuerte, potente - descurajadesalentar, descorazonar, disuadir - potent, strong (en) - puissant (en) - neputincios, slabimpotente, sin autoridad - autoritar, important - exact, precisexacto, preciso - afectat, pomposbombástico, grandilocuente, grandílocuo, pomposo - secundarsecundario - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - de bază, elementar, fundamental - privat - confidenţial, secretconfidencial - public - deschis - productivo - inutil, zadarnicinfructífero, infructuoso, vano - lucrativ, profitabillucrativo, remunerador, remunerativo - con­venabil, cumsecade, graţiosamable, atractivo, decente - afectat, încorsetat, scorţosformal, gazmoñero, gazmoño, mojigato, puritano, remilgado - protective (en) - arogant, arogantă, suficientarrogante, prepotente - aro­gant, dispreţuitor, dis­pre­ţuitor, mândru, superior, trufaşaltanero, altivo, arrogante, de altivez, desdeñoso, despreciativo, de superioridad, engreído, menospreciativo, noble, presuntuoso - fudul, încrezut, infatuat, înfumurat, îngâmfat, mândru, megaloman, orgolios, plin de sine, pretenţios, ţanţoş, trufaş, vanitos, va­ni­toscreído, engreído, presumido, vanidoso - pur, secpuro, solo - clean, clear, light, unclouded (en) - alleged, so-called, supposed (en) - apocrifpoco probable - bănuitor, dubios, suspect, sus­pect, suspicios, umbrosa la sombra, dudoso, sospechoso - zgomotosescandaloso, ruidoso - calm, liniştit, liniştitor, odihnitor, relaxatapacible, calmado, descansado, pacífico, relajado, relajante, reposado, sangre fría, sereno, tranquilo - neastâmpărat, zgomotosperturbador, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - fantasmagoricsurrealista - solid, zdravănfirme, sano, sólido - brutal, butucănos, grobian, grosolan, hirsut, mitocănesc, mojicesc, necioplit, nerod, ordinar, prostanimal, bruto, grosero, torpe, tosco, zafio - aspru, ciudat, dur, grobian, gro­­­solan, necioplit, necivilizat, neîndemânatic, sălbatic, stângaci, straniuáspero, grosero, grueso - cras, nesimţit, prostcraso, enorme, estúpido, garrafal, grosero, inhumano, insensible, zafio - regulat - irrelevant (en) - prestigiosconsiderado - infam, josnic, neruşinat, notoriu, rău-famatde mala fama, infame, notorio, ruin - conciliabil, reconciliabilconciliable, reconciliable - resuelto - prezentabilpresentable - răspunzător, responsabilresponsable - care aduce satisfacţiigratificante - oratoricoratorio, retórico - beating, pulsating, pulsing (en) - înstărit, săracbien/de dinero mal, próspero - considerabilacomodado, desahogado - sărac, sărmanarrastrado, pobre - falit, lefter, ruinatabollado, arrancado, arruinado, con el bolsillo en seco, estar sin blanca, limpio, ni sin cinco céntimos, sin una perra, sin una peseta - săracdesvalido, indigente, menesteroso, necesitado, necesitado de ayuda - fără un cent, lipsit de, strâmtoraten números rojos, estar casi sin algo, estar sin blanca/sin un duro, pelado, sin un duro - bogat, îndestulat, luxos, somptuoslujoso, opulento, suntuoso - robustrobusto - masiv, musculos, robustcorpulento, cuadrado, fornido, musculoso, robusto - idilicárcade - periculosarriesgado, peligroso - nesănătos, periculosarriesgado, malsano, peligrosa, peligroso - sinucigaş, ucigătorautodestructivo, suicida - divers, variatdiverso, vario - analog, asemănător, asemenea, înrudit, similarparecido, semejante, similar - într-o ureche, ţăcă­nit, ţă­că­nitchalado, chiflado, en desorden, loco, que sabe a nuez, tarado - maniac, nebun, pasionatmaníaco, maniático - caustic, sarcastic, tăiosincisivo, mordaz, sarcástico - ironicirónico, sardónico - ironic, sarcastic, satiricsatírico - nesatisfăcătorinsatisfactorio - dezamăgitordecepcionante, defraudador - pedant, savantcursi, erudito, maniático, pedante, pedantesco, puntilloso - erudit, învăţat, savanterudito - atrăgător, ispititoratractivo, atrayente - egoistegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - igienichigiénico - extraneous, foreign (en) - serious (en) - frivolfrívolo - neastâmpăratendiablado, juguetón, travieso - seriosformal, sobrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - care flirtează, cochetcoqueto, coquetón - eroticerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoslascivo - lascivsalaz - a apărea, a compărea, a da impresia, a părea, arăta, părea, semănaaparecer, comparecer, parece ser que - păreaparecer - a arăta, a demon­stra, a flutura, da la iveală, lăsa să vadăenseñar, enseñar rápidamente - a etala, a-şi da aerealardear, baladronear, bravatear, bravear, bravuconear, darse tono, darse tono/humos, fanfarronear, fardar, hacer alarde de, hacer gala de, hacer ostentación de, jactarse, ostentar, pavonearse - cu ochi agercon ojos de lince, de vista aguda, ojos de lince - important, semnificativelocuente, expresivo - insignifiant, neînsemnat, neînsem­natanodino, baladí, deslucido, fútil, indiferente, insignificante, nimio, tenue - simplu - de bază, elementar, fundamentalelemental, esencial, fundamental, primordial - com­plicatcomplejo, intrincado - complicat, com­plicat, în­curcatcomplejo, complicado, intrincado - linguşitoradulatorio - singur, unicúnico - abil, capabil, com­petent, cunoscător, expert, foarte bine, îndemânatic, iscusit, priceputbien hecho, bueno, capaz, competente, diestro, ducho, entendido, experto, hábil, perito - fără riduri, netedparejo, sin grumos - ac­ci­­dentat, cu hârtoapeaccidentado, desigual, lleno de baches, rugoso - a recupera, recăpăta, recâştiga, recuperarecuperar - cortés, urbano - stabil - solidfijo, seguro, sólido - animat, însufleţit, săltăreţ, sprinţar, ştrengar, vesel, vioi, viu, zburdalnicágil, con viveza, gallardo, rápido - vioianimado, lleno de vida, vivaz - stabil - instabil, slab, şubreddesvencijado, inestable, que se mueve, tambaleante, vacilante - a pierde, pierde, rata, scăpaperder, salir perdiendo - fluctuant, variabil - drept, întinsliso - intens, plin de forţă, puternic, pu­ter­nic, tarefuerte, poderoso, potente - slab - per­se­verentaferrado, cerrado de mollera, duro de mollera, obstinado, tenaz, terco, testarudo, torpe, tozudo - încăpăţânatterco, testarudo, tozudo - încăpăţânat, neascultător, nesupuscontumaz - ajuns, apreciat, fericit, încununat de succes, izbutit, nimerit, norocos, reuşitafortunado, exitoso, feliz, fructuoso, logrado, que tiene éxito, triunfador - a face o faţă lungă, dezamăgit, frustrat, nemulţumitdecepcionado, defraudado, desencantado, desengañado, frustrado, puso cara larga - destul, suficientadecuado, bastante - inadecvat, insuficient, necores­punzătorinadecuado, inadecuado, inapropiado, inapropiado, insuficiente, insuficientemente - insuficientescaso - condescendent, con­des­cendentaltivo, condescendiente, desdeñoso, paternalista - marcant, sus-pusalta, alto - superior - admirabil, deosebit, excelent, remarcabilde primera, elegido, excelente - bun, corect, de bună calitate, devo­tat, favorabil, foarte binecorrecto, excelente, positivo - nasolmalucho - comercial, profitabilrentable - de mâna a doua, mediocrumediocre - auxiliar, subordonataccesorio, adicional, auxiliar, filial, suplementario - a jertfi, sacrificadar, sacrificarse - surprinzător, uimitorsorprendente - susceptibilsusceptible - empathetic, empathic (en) - anacronicanacrónico - sistemático - zemossuculento - mareempedernido - necontrolat, nereţinut - a retro­grada, retrogradabajar a un rango inferior, bajar de categoría, degradar - econom, eco­nomahorrador, económico, frugal, sobrio - împuţit, murdarsucio - a inter­zice, a suprima, înfrâna, păstra, reţine, stăpânicensurar, entretener, prohibir, retener - cartilaginoscartilaginoso - crocantcrujiente, quebradizo - a organiza, a orga­niza, aranja, organiza, rînduiorganizar - ciniccínica, cínico - credinciosde buena fe, de confianza, de fiar, digno de confianza, fiel, honrado, leal - re­prezentativrepresentante, representativo - a res­pecta, cinsti, respectacondecorar, enaltecer, estimar, honrar, laurear, respetar - liberaliza - de nădejdeservicial, útil - zadarnicfútil, inútil, vano - valuable (en) - sin valor - proteicproteico - variabilvariable - repetatiterativo - închis, neaerisitbochornoso, cargado, mal ventilado - crud, feroce, fio­ros, violentbrutal, colérico, cruel, feroz, fiero, frenético, furioso, salvaje, violento - arbitrar, nedrept, nelegiuitinicuo, malvado - a comanda, a controla, domoli, potoli, stăpâni, stăvili, tempera, ţine în frâucontrolar, limitar - călduţ, care nu este prea entuziastpoco entusiasta/caluroso, templado, tibio - fandosi, pozaadoptar una postura teatral - expia, ispăşi, răscumpăraexpiar, pagar, pagar por, purgar - a obtine, a realiza, a rea­liza, îndeplini, înfăptui, realizaalcanzar, conseguir, lograr - începe, porni - ciupi, lua cu japcaagenciarse, amañar, conseguir, procurarse - rasoliacibarar, aguar, amargar, arruinar, cagarla, chafallar, chapucear, echar a perder, embarullar, emponzoñar, estropear, frangollar, joder, joderla, jorobar, mullir, pifiar - betray, sell (en) - saludable - nauseabundo - aprecia, recunoaştereconocer - îngust, limitat, strâmtestrecha, estrecho, reducido - a contribui la, a susţine, da avânt, încuraja, promova, stimulafomentar, promover - ajuta, contribui, servi, sprijini - a confirma, ajuta, a susţine, sprijini, susţineapoyar, respaldar, sostener - caraghios, ridicolabsurdo, caricaturesco, grotesco, irrisorio, ridículo - plin de sine, prostescestúpido - ideologicideológico - a escrocadefraudar, estafar, timar - a persecutaacosar, atormentar, hostigar, molestar, perseguir - [se] descurca, a încerca să ducă la bun sfârşit, ajunge, a se descurcaarreglarse, arreglárselas, arreglárselas con, dar abasto, defenderse, enfrentar, enredarse en, enzarzarse en, lidiar, luchar, poder con, salir adelante - [se] coborî, [se] înjosi, [se] umili, a cădea de acord, a condescindecondescender, dignarse - servi - a-şi da aere, a trata cu aroganţăalfeñicarse, darse aires de grandeza, darse tono, hacer el indio, hacer el tonto, hacer la comedia, hacer una comedia, mandonear a alguien, ponerse tonto - avea o viaţă, duce o viaţă, trăi - face - a pierde vremea, a zăbovi, întârzia, zăbovicorrer por, dar vueltas, deambular, demorarse, entretenerse, haraganear, holgazanear, perder el tiempo, pulular, quedarse, rezagarse - a conta, avea importanţă, cântări, conta, însemnacontar, importar, tener importancia - [se] potrivi, a lega de, concorda, corespundeconcordar, corresponder, cuadrar, ir bien con, ligar, ser igual a - corespunde - depindedepender - [se] apropia, aduce, asemăna, a semăna cu, asemui, semănaasemejar, asemejarse a, parecerse a, salir a, semejar a, semejarse a, tener parecido con - himeric - a de­­păşi, depăşi, devansa, întreceexceder, rebasar, sobrepasar, superar - a ajunge, acoperi, complinialcanzar, bastar, estar suficiente, satisfacer, ser suficiente, ser suficiente, bastar - ajuta, servi, sluji - a corespunde, a fi la înălţime, a onora, a satisface, a sa­tisface, a să­tura, a trăi conform, satisfacecumplir, cumplir con, satisfacer - compensa - [se] deosebi, [se] distinge, [se] remarca, a depăşi, a fi superior, excelaaventajar, descollar, destacar, destacarse, exceder, sobresalir, superar - [se] aplica, mergeaplicarse - afecta, priviafectar, comprometer, implicar, influir, involucrar - hold (en) - armoniza, asorta, combina, merge, potriviarmonizar, combinar, concordar, encajar, hacer juego, ir bien juntos - refuza, respingeoponerse - a compensa, anihila, anula, contracara, împiedica, neutraliza, zădărnicicompensar - localde la zona, del barrio, local - fi potrivit - a merge cu, fi loculir con - adăuga - vinde - technical (en) - bază, postament, soclu, suport, up­ortbase, peana, pedestal, pie - vulpino - mesianicmesiánico - culturalcultural - refugio antiaéreo - expiator, ispăşitorexpiatorio - draconiano - Hegelian (en) - modificare, schimbare - bijuterie, comoară, giuvaier, odor, podoabăjoya, tesoro - golden calf (en) - amintire, memento, suvenirrecordatorio, recuerdo - magnum opus (en) - adăpost, azil, refugiuacogida, asilo, refugio, sagrado - cordoncillo - bagatelă, chiţibuş, fleac, fleacuri, mărunţiş, nimic, prostiebagatela, cero a la izquierda, chirinola, friolera, fruslería, futilidad, insignificancia, monería, nimiedad, niñería, nulidad, pamema, pequeñez, quisquilla, tontería, trivialidades - greutatepeso - spiritánimo - fire, natură, temperamentíndole - animaţie, avânt, elan, patos, vervă, viaţă, vigoare, vioiciuneanimación - zelactividad, alacridad, energía, ligereza, presteza, vigor - energie, forţă, putere, vigoareenergía, fuerza, marcha, ñeque, nervio, puñetazo, remangue, vigor - agudeza, aparecido, chispa, espíritu, gracia, ingenio, mente, prontitud a la réplica, viveza - camaraderiecamaradería, compañerismo - adaptabilitateadaptabilidad - efect, impresieefecto, impresión - figură - drăgălăşenie, ingeniozitate, inteligenţă, isteţime, schepsisbelleza, galanura, guapeza, guapura, lindeza - atracţie, farmecatracción, atractividad, atractivo - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carismăángel, carisma, marcha - sex appealatractivo sexual, deseabilidad, salero, sex-appeal, sexi, sexy - urâţeniefealdad - defect, pată, stigmatimperfección, maca, mácula, mancha, tacha, tara - facilitate, uşurinţăfacilidad - dificultate, di­fi­­cultate, greutatedificultad - fly in the ointment (en) - compatibilitatecompatibilidad - concordanţă, congruenţăcoincidencia, concordancia, conformidad, congruencia - incompatibilitate, nepotrivireincompatibilidad - conflict, dezacord, discrepanţă, nepotrivireconflicto - adecvare, eligibilitate, potrivireacomodamiento, adecuación, aptitud, competencia, congruencia, conveniencia, cualidad de adecuado/apropiado, eligibilidad, idoneidad, propiedad, suficiencia - disponibilitateaccesibilidad, destreza, disponibilidad, manejabilidad - actitud vital, carácter distintivo, espíritu, ethos, ética, moral - aer, ambianţă, ambient, atmosferă, at­mo­sferă, aurăambiente, atmósfera, aura - notă - calibru, valoarecalibre, cualidad - excelenţă, măiestrieexcelencia - grandoare, maiestate, majestate, măreţiemajestad, majestuosidad - absolutidad, absolutividad - asemănare, similaritate, similitudineafinidad, analogía, conciliación, conformidad, identidad, paralelismo, parecido, paridad, semejanza, símil, similitud - homología - analogie, asemănare, paralelismcorrespondencia, paralelismo - monotonie, uniformitateuniformidad - omogenitatehomogeneidad - ase­mănare, ase­mă­­nare, similitudineaire, correspondencia, parecido, semejanza, símil, similitud - dezacord, diferend, discordie, divergenţădiscordancia, discrepancia, divergencia - încuviinţare, îngăduinţă, îngăduire, întârziere, permisiune, toleranţăatraso, margen - deosebire, disimilitudine, neasemănaredesemejanza, disimilitud - diversitate, varietatediversidad - diversitate, schimbare, varietatecambio, variedad - fum - soli­da­ri­tatecompañerismo, complicidad, projimidad, simpatía, solidaridad - complexitate, com­plexitatecomplejidad, complexidad, complicación, intrincación, intrincamiento, lo intrincado - regularitateregularidad - ordonare, organizare, sistematizare, structurare - iregularitate, neregularitateirregularidad - espasmo - inconsecvenţă, inconstanţă, instabilitate, nestabilitate, nestatornicieinestabilidad - regularitate, stabilitateestabilidad - atracţii, dis­tracţiiamenidad, beneficio, comodidad, fruto, más, utilidad, ventaja - admisibilitateadmisibilidad, credibilidad, plausibilidad - exotismo - autochthony, endemism, indigenousness (en) - noutate, originalitateoriginalidad - prospeţimenovedad - academismacademicismo, escolástica, escolasticismo, escolástico - exactitateexactitud, puntualidad - acuratete, claritate, exactitate, justeţe, precizieexactitud, fidelidad, limpieza, precisión, puntualidad, rigor - imprecizie, inexactitate, in­ex­ac­­titatefalta de claridad, imprecisión, incorrección, inexactitud - imprecisión - eleganţăchic, elegancia - boato, esplendidez, fasto, fastuosidad, pompa, rumbo - clasăclase - ochi pentru ochisordidez - claritate, limpezimeclaridad, lucidez, nitidez, transparencia - claritateclaridad - caracter vag, imprecizie, neclaritateimprecisión, inconcreción, indefinición, indistinción, nebulosidad, vaguedad - corectitudine, dreptate, moralitatehonestidad, honradez, justicia, rectitud, virtud - corectitudine, sinceritatecualidad de rectilíneo, firmeza de comportamiento, rectitud - cuvioşenie, cuvioşie, evlavie, pietate, pioşenie, piozitate, smereniedevoción, piedad - cucernicie, devoţiune, evlavie, religiozitatedevoción, religiosidad - ipocrizie, pietismbeatería, piedad, pietismo - cucernicie, evlavie, pietate, sfinţeniedevoción, piedad - impiedad, irreligión, irreligiosidad - barbarie, brutalitateasquerosidad, atrocidad, barbaridad, barbarie, brutalidad, enormidad, salvajada - barbarie, bestialitate, brutalitate, ferocitate, neîndurare, neomenie, răutate, sălbăticiebarbarie, braveza, bravío, canibalismo, crueldad, ferocidad, fiereza, maldad, malicia, malignidad, perversidad, ruindad, salvajez, salvajismo, saña, venenosidad, vicio, viciosidad, vileza - caracter implacabil/ necru­ţător, intransigenţăimplacabilidad, inexorabilidad - altruismaltruismo, altruísmo, entrega - bravură, curaj, cutezanţă, încumetare, îndrăznealăiniciativa - spirit de luptăcompetencia, competitividad, espíritu competitivo - delicateţe, diplomaţie, fineţe, subtilitatedelicadeza, diplomacia, discreción, finura, sutileza - cunoştinţăconciencia - bărbăţie, bravură, curaj, eroism, vitejiegallardía, generosidad, heroicidad, heroísmo, valentía, valor, valor heroico - asiduitate, sârguinţă, silinţă, stăruinţăaplicación, concentración, dedicación, perseverancia, tesón - caracter incorup­tibilincorruptibilidad - especiosidad - patriotismnacionalismo, patriotería, patriotismo - naivitatecandor, ingenuidad, necedad, sencillez, simpleza - amor propio, dignidad, honra, honrilla, pique, propia estimación, pundonor - îngâmfare, lăudăroşenie, orgoliu, trufie, vanitatebravuconada, desgarro, jactancia, parada, triunfalismo, ufanía, valentía, vanagloria, ventolera - hibris, hybris - buchet, farmec personal, vervădicharachería, husmo, picante, salero, vivacidad - calm, liniştecalma, calmosidad, compostura, paz, serenidad, tranquilidad - condescendenţă, con­sideraţie, deferenţă, respectacatamiento, consideración, deferencia, distinción, respecto, respeto, respetuosidad - impoliteţedescomedimiento, desconsideración, falta de educación, grosería, impertinencia, informalidad, insolencia, mala educación, rudeza - noutatenovedad - frăgezime, prospeţimefrescura - mucezealărancidez - vanity fair (en) - bunăvoinţă, gracilitate, graţieairosidad, encanto, garbo, gracia - forţă, putere, pu­tere, putinţă, străşnicie, vigoarebrazo, energía, fuerza, lozanía, poder, poderío, pujanza - robusteţe, vigoarefortaleza, lozanía, resistencia, robustez, verdor, vigor - curajagalla, agallas, agarre, arena, arresto, bandullo, barriga, bemol, buche, cipote, cojón, coraje, hígado, hombradía, lacha, mondongo, perendengue, redaño, tripa, valor, vientre, vísceras - forţă, putere, rezistenţă, robusteţe, vigoareaguante, fondo, nervio, resistencia, vigor - forţă, putere, robusteţe, vigoarefuerza - forţă, intensitate, putere, tărieintensidad, intensividad - ardoare, cruzime, ferocitate, furie, înverşunare, sălbăticie, violenţăacometividad, ardor, arrebatamiento, braveza, bravío, bravura, canibalismo, cólera, coraje, encarnizamiento, ferocidad, fiereza, fuerza, furia, furor, ímpetu, impetuosidad, intensidad, ira, rabia, saña, vehemencia, vesania, violencia, viveza - Talón de Aquiles - modernitatecontemporaneidad, modernez, modernidad, modernismo - continuitate, persistenţă - iuţeală, promptitudine, rapiditate, repeziciune, vitezăceleridad, prontitud, rapidez, velocidad - inmediatez - promptitudineprontitud, puntualidad - echilibru - exterioridad - uşurinţă, volubilitatedesparpajo, labia, marrullería - masă, volumbalumba, cuerpo, grueso, masa, mole, valumen, volumen - enormitate, gigantism, imensitate, măreţie, monumentalitate, vastitateenormidad, grandeza, inmensidad, vastedad - cantitate, necesar - insuficienţă, slăbiciuneescasez, exigüidad, insuficiencia, mezquindad, poquedad - bel­şug, risipăabundancia, cornucopia, cuerno de la abundancia, derroche, lujo, profusión, riqueza - sărăcieapretura, escasez, exigüidad, parvedad - excedent, plus, prisos, surplusexuberancia, profusión, sobreabundancia, superabundancia - excedent, plus, prisos, prisoseală, surplusdemasía, desmán, excedente, exceso, plétora, remanente, sobra, sobrante, superávit - exagerare, excedent, exces, prisos, superfluitate, supra­abun­denţădemasía, excedente, exceso, sobra, sobrante, superabundancia, superávit, superfluencia, superfluidad - hotar, limită, restricţiealedaño, ámbito, colmo, confín, frontera, frontero, límite, raya, término - arie, compartiment, cuprins, domeniu, întindere, sector, sferăalcance, ámbito - limiteconfines, límites - orizont, perspectivăhorizonte - calitate, importanţă, preţ, valoareimportancia, valor - preţ - bine, bun, virtutebien - avantaj, beneficiu, câştig, profitbienestar - lujo, suntuosidad - utilitateconveniencia, provecho, utilidad - ză­dăr­niciefutilidad - fezabilitate, posibilitate de a fi realizatfactibilidad, viabilidad - competenţăcompetencia, preparación - om/lucru valoros, plusbien, factor positivo, pro, ventaja - avantaj, superioritatedelantera, superioridad, ventaja, virtud - avantaj, favoarea favor de, favor - avantaj, beneficiulucro, provecho - rentabilitateeconomicidad, rentabilidad - predilecţie, preferinţăpreferencia - privilegiuprivilegio - manitas, manitas en jardinería - bien común, bienestar general, bienestar público, interés general, interés público - dezavantaj, inconvenient, neajunsdesventaja - îngrădire, limitarelimitación, restricción - defect, deficienţă, insuficienţă, lacunădefecto, deficiencia, desperfecto, falta, imperfección, lacra, pero, tacha, vicio - pierderepérdida, privación - cost, preţ, valoarecosta, coste, costo, importe, precio - dezavantaj, impediment, inconvenient, obstacol, piedicădesventaja, entorpecimiento, impedimento, inconveniente, obstáculo, rémora - importanţă - semnificaţiesignificado - importanţăpeso - gol, lipsă de bun-simţ, stupiditatealienación, alienación mental, apatía, demencia, enajenación mental, estupidez, fatuidad, inanidad, insania, insensatez, locura, necedad, ñoñería, ñoñez, tontería, vanidad, vulgaridad - influenţă, înrâurire, trecerepotencia - puterepoder - culoare, vivacitateenergía, intensidad, vivacidad, viveza - influenţă, înrâurire, trecereinfluencia, influjo - presiunepresión - mecanismo - eficacitate, eficienţăefectividad - eficacitate, foloseficacia, eficiencia - formă - impotenţă, neputinţă, slăbiciunefalta de autoridad, impotencia - polvo de estrellas - insolubilitateinsolubilidad - coapsămuslo - loclugar - adâncime, profunzimeastucia, hondura, profundidad - bun-simţ, judecată sănătoasă, simţ al realităţiiasiento, buen sentido, caletre, chapa, cholla, compostura, conocimiento, cordura, discreción, juicio, lastre, pesquis, pulso, pupila, realismo, sensatez, sentido común, sentido de la realidad, sentido práctico, seso, testa, tino - circumspecţie, discreţie, prudenţă, pru­denţăaviso, circunspección, discreción, juicio, prudencia - băgare de seamă, circumspecţie, luare-aminte, precauţie, prevederecircunspección, cuidado, miramiento, ojo, precaución, premeditación, prevención, previsión, primor, providencia, prudencia, recaudo, tiento - inteligenţă, minte, pricepere - cap, capacitate mentalăcapacidad intelectual, inteligencia - dibăcie, ingeniozitate, şiretenie, şire­te­nie, viclenieagudeza, astucia, habilidad, malicia, maña, maña para engañar, picardía, socarronería, taima, taimería, zorrería - magia - raicielo, paraíso - innovación - coordonarecoordinación - adaptabilitateadaptabilidad, carácter polifacético, polifacetismo, versatilidad - dexteritate, dexteri­tate, îndemnareapañadura, apaño, artificio, baquía, destreza, habilidad, maña, mano, presteza, técnica, tino - competenţă - efficiency (en) - fel, obicei, rânduială, uzanţăcostumbre - regulăconvención, norma, normal, pauta, regla - enigmă, ghicitoare, mister, tainăacertijo, adivinanza, enigma, misterio - dilemădilema, Entre la espada y la pared - dificultate, greutate, greutăţi, piedicădificultad, obstáculo - necaz, problemăcuestión, disgusto - ajutor, asistenţă, sprijincorroboración - salvare, sprijin, sprijin de nădejde, sprijin temeinicancla, sostén - fruct oprit - amorsă, momeală, nadăañagaza, anzuelo, cebo, gancho, señuelo - înlocuitorsubstituto, suplente, sustituto - advertence, advertency (en) - underevaluation (en) - punto en el que uno no puede volverse atrás - apre­ciere, gustapreciación - alta costura - cult, furie, furoare, modăcapricho, chifladura, culto, furor, manía, moda, moda pasajera, novedad - contracultura - identificare, recunoaştereidentificación, reconocimiento - pseudoştiinţăpseudociencia - alternativă, alter­nativăalternativa, disyuntiva, elección, opción, selección - cheie - lumină - obicei, tradiţietradición - lume, realitatemundo, realidad - vida real - déjà vu - hrană spiritualămateria de reflexión - chestiune, problemă - circumstanţă, condiţie, consideraţie, considerent, factorcondición, consideración - bobârnac, fleac, imbold, impuls, lucru fără valoare, nimic, stimulentacicate, estimulante, estímulo, incentivo, instigación - joroba, macanazo, molestia, molienda, puñeta - espina, irritación - chin, greutate, importanţă, pia­tră de moară, povară, sarcinăajobo, carga, carga enorme, cargo, deber, gravamen, obligación, peso, responsabilidad - izvor, sursăgermen - texturătextura - aparenţă, suprafaţă - ansamblu, întreg, tottodo - unime, unitateunidad - inimă, sufletcorazón - înţeles, mesaj, semnificaţie, sens, tâlcsentido, tenor - înţeles, semnificaţie, subînţeles, tâlc - esenţă, substanţăbase, cogollo, corazón, enjundia, entraña, fondo, hondo, hondón, jugo, medula, médula, meollo, miga, punto esencial, riñón, seno, ser, substancia, suma, sustancia, tuétano - valoare - cri­teriu, standard - modelarchivo, caso, dechado, ejemplar, ejemplo, muestra, pauta - aberaţie, fantasmagoriefantasmagoría - imagine, model, paradigmă, prototipparadigma, prototipo - anticipare, anti­cipareanticipación, anticipio, anticipo, muestra, prueba - vrăjitoriesatanismo - aculturación - cunoştinţe, erudiţieciencia, conocimiento, conocimientos, erudición, ilustración, sabiduría - cale, direcţie, liniedirección - corriente - Call (en) - bigotism, fanatism religios, habotniciedogmatismo, fanatismo, intolerancia - fanatismfanatismo - conservatism, conservatorismconservadurismo, conservatismo - reacţiunereacción - literature (en) - fineţe, nuanţă, rafinamentdelicadeza, finura, matiz - esenţă, punct cruciallo esencial, nudo - cliché, palabra pegadiza - abracadabraabracadabra - absurditate, fleacuri, inepţie, prostie, rahat, stupiditate, tâmpeniedisparate, mierda, pamplina, tontería - urmă, vestigiuseñal, vestigio - exterior, externpolítica exterior - dezlegare, răspuns, rezolvare, rezultat, soluţie, solu­ţionareresolución, resultado - afirmaţie modestăatenuación, eufemismo, lítote, subestimación - ironie, persiflaj, persiflare, sarcasm, sa­tiră, zeflemeabufonada, ironía, libelo, pasquín, sarcasmo, sátira, sorna - gag - chiste breve, observación sucinta - caz - cimilitură, ghicitoareacertijo, adivinanza, enigma, problema, quisicosa, rompecabezas - pedanterie, pedantism, talmudismpedantería - elocvenţăafluencia, elocuencia, facundia - jerga burocrática - arhaismarcaísmo - elocinţăelocución, retórica - afectare, artificialitate, emfază, grandilocvenţă, manierism, patos, preţiozitate, retorismbla-bla-bla, disparates, tonterías - technobabble (en) - conciziecarácter sucinto, concisión, concreción - circumlocuţie, perifrazăcircunlocución, perífrasis - pleonasm, tautologiepleonasmo - metaforălenguaje metafórico, metáfora - înjurătură, sudalmăajo, garabato, grosería, juramento, lisura, mala palabra, palabrota, puteada, reniego, taco, terno, voto - ireverenţă, necuviinţăgrosería, vulgaridad - accept, acord, aprobare, asentiment, consimţământ, consimţă­mânt, încuviinţareaccesión, anuencia, aprobación, asenso, asentimiento, beneplácito, conformidad, consenso, consentimiento, fíat, otorgamiento, sí, venia - dezvăluire, revelare, reve­­laţiedescubrimiento, divulgación, propalación, publicación, revelación - aluzie răutăcioasă, insinuareindirecta, insinuación, reticencia, vareta - glas, voce - auspicii, patronaj, prevestire, semnauspicio - trato equitativo - merecido - plată, răsplată, recompensăpago, recompensa - şocaldabonazo, conmoción, disgusto, golpe, shock - accident, nenorocire, ne­norocireaccidente, contratiempo, desgracia, percance - calvar, martir, martiraj, martiriu, mucenicie, supliciucalvario, martirio, tortura - rupturăbrecha, rompimiento, rotura, ruptura - neşansădesventura, percance - calamitate, catastrofă, dezastru, flagel, grozăvie, năpastă, nenorocire, neno­rocire, potop, prăpăd, sinistru, tragedie, urgieazote, calamidad, cataclismo, catástrofe, desastre, desgracia, desventura, hecatombe, siniestro, tajo, tragedia - bobotează, noaptea regilorepifanía - destin, fatalitate, menire, zodiehado, sino - ameliorare, îmbunătăţireadelanto, bonificación, mejora, mejoría - debacle, fiasco, fracaso - ajustare, potrivire, reglajajuste, atemperación, encaje - conjunctură, eveniment, ocazieacontecimiento, coyuntura, ocasión - urgenţăemergencia - crizăcrisis - Fall of Man (en) - foc - degradare, deterioraredaño, daños, deterioro - revoluţierevolución - contra­timp, pacosteadversidad, atraso, contratiempo, descalabro, percance, revés, tiro, tropiezo - cădere - conflict (en) - distanţăalejamiento, distanciamiento - sensibilitatesensibilidad, susceptibilidad - aranjament, aranja­ment, aranjare, aşezare, dispunerearreglo, disposición, orden, ordenación, sistema - pro­tipendadă, societatealta sociedad - excedente de población, sobrepoblación, superpoblación - masăgente, masa, multitud - burghezieburguesía, clase media - comunitate, populaţiecomunidad - civilizare, civilizaţie, civi­­­lizaţie, culturăcivilización, cultura - generaţiegeneración - amestec, amestecătură, potpuriu, varietateantología, botarga, miscelánea, misceláneo, silva, surtido, varios - curent, curscorriente, curso, flujo, torrente - cubismcubismo - distance (en) - cer, pământul făgăduinţei, paradis, raiedén, gloria, nirvana, paraíso - ascunzătoare, ascunziş, cotloncaché, escondedero, escondite, escondrijo, huronera - adăpost, refugiurefugio, seguridad - destin, fatalitate, scrisa, soartă, ursitădestino, hado, sino - FiuHijo - fricos, laşcagado, miedica - cunoscător, expert, specialistexperta, experto, tasador, tasadora - negru, om de rasă neagrănegro - Tío Tom - alb sărac - culiculí, trabajador - indianpiel roja - John Bull, limey (en) - inglés - Mick, Mickey, Paddy (en) - angloamericano - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - consilier, consultant, expert, povăţuitor, sfătuitor, sfetnic, specialistasesor, consejero, consultor - cretin, idiot, imbecil, tâmpitbastardo, cojonudo, cojudo, gilipollas, hijo de puta, hijoputa, huevón, pendejo - autoritate, expertautoridad - iubit, prietenamante, chorbo, fulano, novio - huligan, hu­li­ganbestia, bruto, bullanguero, buscarruidos, camorrista, chulángano, gallito, gamberra, gamberro, gorila, goriloide, hampón, hastial, jaque, jaquetón, matachín, matasiete, matón, matonista, patotero, pendenciero, perdonavidas, rufián, terne, valentón, vándala, vándalo - bebe, bebeluş, copilbebe, bebé, guagua, nene, niña, niño - colecţionar, culegător, persoană care colec­ţio­nează cevacoleccionista - objetor de conciencia, objetor de consciencia - bobocaprendiz, fichaje, novato, novicio, pipiolo - curist, fetiţă, fundaş, găozar, poponarbujarra, bujarrón, loca, marica, maricón, mariposa, mariposón, moña, pluma, puto, sarasa - cateto, paleto, palurdo - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - lumină - maşinămáquina - maes­trumaestro - tovarăş de joacăamiguito, camarada, compañera de juego, compañero de juego, compañero de juegos - forţă, puterefuerza, poder - animal pipernicit, bondoc, mârţoagă, ţărănoirenacuajo, tirillas - shiksa, shikse (en) - mizerabil, păcătos, ticălospecador - lider naţional, om de stat, politicianestadista, hombre de estado - costes de explotación, gastos de explotación, gastos generales - avantaj în plusbreva, bufanda, extra, gaje, gollería, obvención, percance, prebenda, regalía, tentebonete - pierderepérdida - asigurarerecaudo - metralla, moneda suelta, pucho, suelta - conspicuous consumption (en) - deteriorare, înrăutăţireagravación, agravamiento, agudización, agudizamiento, bajón, degradación, deterioro, empeoramiento, peoría, recrudecimiento, retroceso - dezvoltare, evoluţiedesarrollo, evolución - malabsorption (en) - înflorire, progresdespliegue, florecimiento - vârf - zerocero, cosa, ridiculez - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minim, minimummínimo - mânăpuñado, puño - aluzie, insinuare, suspiciune, urmăasomo, atisbo, indicación, indicio, indicio, asomo, nota, insinuación, nota, pizca, sombra, sugerencia, sugestión, traza - duium, grămadă, gră­ma­dă, mulţime, pachet, potop, sumedenieavalancha, cantidad, cúmulo, facha, fajo, hornada, lote, mogollón, montón, pila, taco, tanda, tapón, tenderete - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - spaţiu de manevrăsitio - bază, fundament, fundaţie, temeliebase - legătură, pod, punte - amănunt, detaliudetalle, particularidad, pormenor - proporţie, scară - echilibru, echi­libru, uniformitateequilibrio - amiciţie, prietenie, prie­tenieamistad - criză, situaţie criticăcrisis - element - ambianţă, mediuambiente, entorno, medio, medio ambiente - echilibru, stabilitateequilibrio - cuprindere, includere, înglobareinclusión - inacceptare, neacceptare, refuz, respingererechazo - statu-quostatu, statu quo - primitivism, primitivitate, sălbăticieestado salvaje, naturaleza, tierra virgen - apogeu, culme, punct culminant, vârfapogeo, auge, cima, clímax, colmo, culminación, cumbre, cúspide, picacho, pico, picota, punto culminante, súmmum, superlativo - caz, situaţiecaso - poziţie, status, statut, statut socialestatus, lugar, posición, rango, realce, situación, status - loc, rang, stare, treaptăpuesto, sitio - titlucampeonato, título, título de campeón - întâietate, precădere, primat, primordialitate, prioritateantelación, anterioridad, precedencia - subordinateness, subsidiarity (en) - perioadă, viaţăvida - ordineorden - peace (en) - anarhieacracia, anarquía - babilonie, debandadă, dezordine, haos, vacarm, zăpăcealăcaos, estruendo infernal, jaleo, pandemonio, patas arriba - incidentincidente - agitaţie, turbulenţăsolevantamiento, turbulencia - război, război receguerra fría - conflict, dezacord, diferend, disensiunedesacuerdo, disconformidad, disensión - libertate, liber­tatelibertad - autonomie, independenţă, libertate, neatârnareindependencia, libertad - polarización - impasestancamiento, impasse, punto, punto muerto, tabla - necesitate, urgenţă - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energie, forţă, putere, robusteţe, vigoare, vlagăvitalidad - dificultatedificultad - impasaprieto, apuro, brete - stresestrés, tensión - dificultate, problemăhueso, problema, problemas - admisión, contestación, muestra de agradecimiento, reconocimiento - izolare, izolaţie, singurătateaislamiento - ameliorare, amelioraţie, îmbunătăţire, îmbu­nă­tăţiremejora - development (en) - nefolosire, neîn­tre­buinţaredesuso - renovación, restauración - importanţă, însemnătateimportancia - accent, impor­tanţăacento, énfasis, importancia - faimă, notorietate, prestigiu, reputaţieprestigio - anonimatanonimato, anonimidad, anónimo - celebritate, renumebuen nombre, celebridad, cualidad de ilustre, eminencia, fama, gloria, nombradía, nombre, notoriedad, relieve, renombre, reputación - glorie, nume, reputaţiefama, nombradía, notoriedad, reputación - caracter, reputaţiereputación - faimă, nume, renume, reputaţie - decădere, declasare, degradare, depreciereabyección, degradación - decadenţă, deca­denţă, decădere, desfrânareatrofia, decadencia, declinación, degeneración, perdición - ascendent, control, dominaţie, influ­enţă, supremaţieascendencia, ascendiente, control, soberanía, superioridad - control, dominare, dominaţie, predominare, supremaţiecontrol, dominación, dominio, preponderancia, supremacía - paramountcy (en) - nenorocire, omor, otravă, ucidere, urgieazote, castigo, lacra, perdición, plaga, ruina, veneno - mizerie, nefericire, suferinţăabyección, desdicha, desgracia, indecencia, laceria, mezquindad, miseria, sufrimiento, tristeza - urgenţăapremio - necesitate, presiuneapretón, presión - infestare, invazieinfestación, plaga, raid - integralitate, totalitate, unitateintegridad, totalidad, unidad - completare, desăvâr­şirecompletez, entereza, integridad, plenitud - tota­li­tateentereza, totalidad - imperfecţiuneimperfección - hamartia, tragic flaw (en) - menire, noroc, predestinare, soartă, ursităandanza, azar, destino, fatalidad, fortuna, hado, lote, parte, sino, suerte, ventura - prosperitate, pros­peri­tate, succesprosperidad - éxito - catastrofă, dezastru, nenorocirecatástrofe, desastre, hecatombe, siniestra, siniestro - eşecfracaso, quiebra - prognozăpanorama, perspectivas - moment favorabil, moment oportun, ocazie, oportunitate, posibi­li­tate, prilej, şansăchance, coyuntura, lugar, margen, motivo, ocasión, opción, oportunidad, perspectiva, posibilidades, probabilidad, proporción, resquicio - epocă - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureza - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno empleo - prosperity (en) - abundenţă, belşug, bogăţie, îmbelşugare, îndestulare, opulenţă, prisosopulencia, prosperidad, riqueza - avuţie, mamonmamón, riqueza - lipsă, mizerie, nevoie, sărăciedesabrigo, empobrecimiento, inopia, pobretería - lipsă, mizerie, nevoie, sărăcireindigencia, miseria, necesidad, penuria, pobreza extrema - igienăhigiene - curăţenie impecabilăaseo, nitidez - ordine, rânduială, rostarreglo, orden - murdărie, necurăţeniebahorrina, bascosidad, caca, churre, cochinería, horrura, inmundicia, mugre, porquería, porquerías, pringue, roña, saín, sebo, suciedad, tizna, tizne - caracter sordidasquerosidad, carácter sórdido, cutrería, escualidez, miseria, mugre, sordidez, suciedad - conjunctură, context - cerc, mediu, sferăámbito, campo, esfera, órbita, reino, terreno - datorie, responsabilitatecompetencia - greutăţiaridez, inclemencia, intemperie, mal tiempo, rigor - ambiance, ambience, atmosphere (en) - atmosferă - securitate, siguranţă - securitate, siguranţăseguridad - peace, public security (en) - protecţieprotección - pericol, primejdiepeligro - pericol, primejdiepeligro, riesgo - clear and present danger (en) - pericolapuro, borrasca, contingencia, peligro, riesgo, ventura - ameninţare, pericolamenaza, peligro - formăforma - lumină - piatra filozofală, piatră filozofalăpiedra filosofal - escoria - corpuscul, fărâmă, fir, particulă, pic, picătură, stropápice, gota, partícula, pizca - praf, pulberepolvo - deşeuri, rămăşiţă, rebu­turi, restresiduos - actualitate, contemporaneitate, prezent - întunecime, noapte - judecata de apoi, sfârşitul lumii, zi de judecatădía del juicio final - orăhora - timp indelungat, veşnicieaños - moment, timp, vrememomento - fracţiune de secundă, momentfracción de sgundo, instante, parpadeo, periquete, santiamén - generación[Domaine]

-