sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.234s


 » 

analogical dictionary

умелыйbekwaam - в основном, по существуeigenlijk, in de grond, in wezen - изобилующий, обильныйovervloedig, rijkelijk voorhanden - чрезмерный, экспансивныйovervloedig, uitbundig - accessible (en) - доступныйaanspreekbaar, bereikbaar - в качестве, как, как например, какой, согласноnaargelang, naarmate - conventioneel - очевидно, ясноbeslist, duidelijk - особенно, специальноspecifiek - непосредственно, прямоdirect, direkt, doelgericht, rechtstreeks - analogisch - в основном, главным образом , по большей части , чаще всегоbovenal, meestal, vooral, voornamelijk - высокопарный, напыщенный, неестественный, стоящий на сваях, ходульный, ходящий на ходуляхgeaffecteerd, geaffekteerd, gekunsteld, gemaakt, gezwollen, hoogdravend - индивидуально, странноbijzonder, eigenaardig, speciaal - раз и навсегда, убедительноeens en voor altijd, overtuigend, voor eens en altijd - покинуто, скорбноarmzalig, beklagenswaard, beklagenswaardig, betreurenswaard, betreurenswaardig, deplorabel, erbarmelijk, jammerlijk, rampzalig, zielig - как обычно, как правило, нормально, обычно, привычноdoorgaans, gewoon, gewoonlijk, in de regel, normaal, normaliter - беспорядочноonregelmatig - abstract, abstrakt - земной, материальныйmaterieel, stoffelijk - гротесковоgrotesk, op belachelijke wijze, op groteske wijze - двуличный, лицемерныйhuichelachtig, hypocriet, onoprecht, schijnheilig - вперемежку, поочередно, попеременноafwisselend, beurtelings, verwisselend - надлежащий, правильныйbillijk, correct, eerlijk, juist, rechtschapen, rechtvaardig - заметно, особенноmet name, opmerkelijk - соответственноadekwaat, adequaat, behoorlijk, betamelijk, convenabel, deugdelijk, fatsoenlijk, gepast, geschikt, gevoeglijk, juist, naar behoren, netjes, oorbaar, pasasend, passend - inappropriately, unsuitably (en) - надлежащий, подходящий, соответствующийgepast, geschikt, goed, juist, passend, toepasselijk - злонамеренноkwaadaardig, slecht - близко, пристальноvan nabij - заманчивый, привлекательныйaantrekkelijk - захватывающий, околдовывающий, очаровательный /ocharovatel'ni'y/, увлекательный, чарующий /charuyuschiy/betoverend, fascinerend - наоборотandersom, integendeel, in tegendeel - aantrekkelijk - обаятельный, привлекательныйinnemend, sympathiek - радикальноradicaal, radikaal - исключительноuitzonderlijk - достижимый, доступныйbeschikbaar, verkrijgbaar - для продажи, продаётсяte koop - мило, хорошоaardig - недоступный, такойonverkrijgbaar, uitverkocht - через одинаковые промежуткиregelmatig - ошибочноabusievelijk, bij abuis, onjuist, per abuis, verkeerd - великодушно, в огромном количестве, щедроliberaal, royaal, royaal,, vrijgevig - inconveniently (en) - понятноbegrijpelijk, verstaanbaar - unintelligibly, ununderstandably (en) - unjustly (en) - привычноgebruikelijk - духовноgeestelijk - утомительноlangdradig, vervelend - великолепный, изумительный, красивыйheerlijk, prachtig, schitterend - pulchritudinous (en) - восхитительный, очаровательныйverrukkelijk - похвальноbewonderenswaard, bewonderenswaardig, prijzenswaardig - мило, приятноaangenaam, behaaglijk, fijn, gemoedelijk, genoeglijk, gezellig, plezierig, prettig - неприятноonaangenaam - едва, еле-еле, чутьmaar net, net, nipt, nog net, op het kantje, op het nippertje - добродушныйvriendelijk - верно, точноgetrouw - очень вкусно, приятноlekker, plezierig - смутноvaag - кривоkronkelig, scheef - в особенности, особенноbijzonder, in het bijonder, in het bijzonder, speciaal, specialiter - внутреннеinwendig, van binnen - светящийся, фосфоресцирующийfosforescerend - добросердечноvriendelijk - несправедливоoneerlijk - consequentially (en) - невероятно, неправдоподобноongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijk - нелепоabsurd, ongerijmd, onzinnig - подлоlaaghartig - противноafschuwelijk - презренноgemeen, laag, laaghartig, verachtelijk - диаметральноdiametraal - неприятноnaar, onaangenaam, onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijk - бесчестно, позорноeerloos, oneervol, roemloos, schandelijk - нечестноomkoopbaar, oneerlijk - лицемерноgeaffecteerd, geaffekteerd, huichelachtig, hypocriet, schijnheilig - верноgetrouw, loyaal, trouw - вероломноontrouw, trouweloos - жуткоspookachtig - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - неравноценноongelijk - предательскиverradelijk - faultily (en) - ослепительноluisterrijk - уродливоpijn aan de ogen doend - вертикальноloodrecht, verticaal, vertikaal - одинаковоeensluidend, gelijkluidend, identiek - blank - красочный, яркийkleurig, kleurrijk - бесцветныйkleurloos - verbijsterend - полупрозрачный, просвечивающийdoorschijnend - власть, влияние, держава, энергияgraad, kracht, macht, mogendheid, vermogen - густой, запутанный, мутный, плотный, туманныйdrabbig, troebel - покрытый налетом, серовато-голубой, серовато-зеленый, тусклыйbedauwd, blauwgrijs, blauwzwart, duifgrijs, zeegroen - похожий на молокоmelkachtig - подобострастно, рабскиonderdanig, onderworpen, serviel, slaafs - perfidiously (en) - pertinently (en) - красивоmooi - похвальноeerbaar, eervol, prijzenswaardig - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - стандартныйbasis-, standaard- - исключительный, особенный, особыйbijzonder, uitzonderlijk - rare (en) - необычныйongewoon - обыкновенный, обычныйgebruikelijk, gewoon - имеющий обыкновение, обычный, привыкший, привычныйgebruikelijk, gewend, gewone, gewoon, gewoonlijke, vast - простойgewoon - отдельныйafzonderlijk, individueel, individuele - конкретный, отдельныйbepaald - соответственныйc.q., resp., respectief, respectievelijk, respektief - особый, разныйverschillend - stilzwijgend - definitief, onveranderbaar - недостойноonwaardig - с пользойnuttig - гнусно, мерзкоop een walgelijke manier - wholeheartedly (en) - специальноspeciaal - immediately (en) - acuut, dadelijk, direct, direkt, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, pal, subiet - прямоdirect, direkt, linea recta, rechtdoor, rechtstreeks - традиционныйconventioneel, konventioneel - неестественный, ненормальный, причудливый, странный, эксцентричныйbizar, gek, grillig - материальныйfysiek, lichamelijk, materieel, stoffelijk - ошибочныйonjuist - правдоподобныйgeloofwaardig - невероятныйongelofelijk, ongelooflijk, ongeloofwaardig - bezwaarlijk, hachelijk, lastig, moeilijk, zwaar - щекотливыйnetelig - serious (en) - беспокойный, мучительный, недисциплинированный, причиняющий беспокойство, трудный, хлопотныйlastig, onwelkom - easy (en) - сущий, чистый, элементарныйelementair, zuiver - вкрадчивыйglad - direct (en) - острый, резкий, суровыйscherp - продуктивный, эффективный, эффектныйaantrekkelijk, doelmatig, doeltreffend, effectief, efficiënt, werkzaam - облегающийgesloten - равноотстоящий, эквидистантныйgelijk waarolig - равностороннийgelijkzijdig - начальныйbasis- - crinkled, crinkly, rippled, wavelike, wavy (en) - молчаливый, не выраженный словами, подразумеваемыйimpliciet, onuitgesproken, stilzwijgend - внутреннийbinnenlands, intern, inwendig - внутреннийbinnen-, binnenst - внешний, наружныйbuitenste, uiterlijk - незнакомыйniet vertrouwd - функциональныйfunctioneel - общепринятый, общийalgemeen - особый, специальныйspecifiek - великодушный, значительный, щедрыйfiks, flink, genereus, goedgeefs, gul, knap, mild, mooi, royaal, vrijgevig - необычайно щедрыйgul, kwistig, onbekrompen, onbeperkt - злобный, убогийarmzalig, kwaadaardig - parsimonious, penurious (en) - благотворный, годный, здоровый, полезный, приятный, хорошийblij, gezond, heilzaam, lekker - приятныйaanvaardbaar - подходящий, удобныйgelegen komend, geschikt - отвратительныйberoerd - negative (en) - добрый, хорошийaardig, goed, logisch, vriendelijk - грязный, смуглый, тёмныйdonker, duister - дьявольский, непочтительный, сатанинский, ужасный, хитроумныйdemonisch, diabolisch, duivels, gemeen, satanisch, schandelijk, vreselijk - мефистофельский - блаженныйbegenadigd, gelukkig, gelukzalig, gezegend - небольшой, низкий, низшийlaag - human (en) - гуманныйhumaan, menselijk - грубый, животный, звероподобный, скотскийbeestachtig, bestiaal, bruut, grof, hardhandig - маленький, мелкийklein, minuscuul, nietig - веский, знаменательный, значительный, существенныйaanmerkelijk, beduidend, belangrijk, considerabel, gewichtig, groot, relevant, veelbetekenend - большой, важныйgroot - главный , ключевой, основной, совершенно необходимый, центральныйbelangrijkst, fundamenteel, hoofd-, sleutel- - верховный, высший, главный, основной, первостепенныйbelangrijkst, hoofd{#169}, hoog, voornaamste - историческийhistorisch - серьёзныйecht menend - strategisch - ценныйwaardevol - бесполезный, занятый пустяками, ничтожный, пустой, пустячныйfutiel - интересно, интересныйbelangwekkend, interessant, wetenswaardig - захватывающий, интригующийaangrijpend, boeiend, grijpend, intrigerend, roerend - иссушающий душу, нудный, скучный, тяжеловесный, утомительныйafstompend, geestdodend, langdradig, monotoon, saai, vervelend - важныйdik, groot, kolossal, lang, omvangrijk - такой-то шириныruim - громоздкийlijvig - вместительный, просторныйruim, veelomvattend - большой, грандиозный, громадный, колоссальный, огромныйkolossaal, reuzehoog, torenhoog, verbijsterend - двойнойdubbel - огромныйenorm, hemelsbreed, huizehoog, levensgroot, reusachtig - гигантский, громадныйgigantisch, reusachtig, reuzen- - гигантскийreusachtig - enorm, immens, uitgestrekt - огромный, чудовищныйgeweldig, gigantisch, kolossaal, reusachtig, zeer groot - крохотный, крошечный, крошечный /kroshechni'y/, маленькая и изящная, микро-klein, micro-, minuscuul, piepklein, tenger, uiterst klein - незначительный, ничтожный, символическийgering, miniem, minuscule, minuscuul, minuskuul, nietig, onbeduidend, onbeduidende - мягкийmild - интенсивныйintensief - серьёзный, тяжёлыйernstig - strong (en) - завышенный, чрезмерныйbuitensporig, hoog, overmatig - грабительский, непомерныйbuitensporig, exorbitant - полный, ультра-, экстремистскийextreem, extremistisch, radicaal, ultra{#169} - нравственныйmoreel - дегенеративный, порочный, развратный, распутный, распущенныйbandeloos, lichtzinnig, liederlijk, losbandig, ontaard, ontuchtig, vrijgevochten - natural (en) - ненавистный, отвратительный, отталкивающийafschuwelijk, afstotelijk, afstotend, weerzinwekkend - мерзкий, неприятный, отвратительныйvies, walgelijk - старыйoud - романа ''m/f/n'', свежийfris, nieuw - recent (en) - unused (en) - virgin (en) - в возрасте таких-то лет, пожилой, престарелыйbejaard, oud - в возрасте таких-то лет, престарелыйmeerderjarig, mondig - emeritus, rustend - jeugdig, jong - подростковый, подросток, характерный для подросткаin de puberteit, tiener, tiener{#169} - девический, девичийmeisjesachtig, mesjesachtig - маленькийklein - заурядныйgewoon - посредственный, среднийgemiddels, matig, middelmatig - common (en) - повседневныйalledaags - восхитительный, дивный, замечательный , изумительный, огромный, потрясающий, ужасный, чудесный buitengewoon, enorm, fantastisch, geweldig, wonderbaarlijk - оригинальныйorigineel - необычный, новыйverrassend - groundbreaking, innovational, innovative (en) - банальный, избитый, пошлыйafgezaagd, banaal, versleten - допустимыйaanvaardbaar, toelaatbaar - aangenaam, prettig - несомненный, положительный, утвердительныйafdoend, positief - negative (en) - neutral (en) - крепкий, мощный, сильный krachtig, sterk - принудительныйdwang- - крепкий, сильный, яркий - убедительныйkrachtig - бессильныйmachteloos - миловидный, подобающий, приличествующий, славныйbevallig, gepast, geschikt - пуританский, чопорныйpreuts - чистыйpuur, zuiver - здоровый, крепкийdegelijk, gezond - ongerechtvaardigd - правильный, равныйregelmatig - ежедневно /ježedn'évno/, каждодневныйdaags, dag-, dagelijks, elke dag, iedere dag, per dag - official, prescribed (en) - неизменный, одинаковый, такой же, тот жеdezelfde, gelijkend, hetzelfde - different (en) - различный, разныйverschillend - подобный, похожийgelijkend, gelijksoortig - неудовлетворительныйonbevredigend, onvoldoende - многозначительныйveelbetekenend - незначительная, незначительное, незначительные, незначительныйnietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbelangrijke, onbenullig, onbetekenend, weinigzeggend - eenvoudig, elementair, essentieel, fundamenteel, grond-, wezenlijk - сложныйingewikkeld - запутанный, сложныйcomplex, gecompliceerd, gekompliceerd, ingewikkeld - composite (en) - клеветнический, льстивыйkruiperig, vleierig - ровный - сучковатыйknoestig - tortuous, twisting, twisty, voluminous, winding (en) - здоровый, крепкий, прочный, резкий, яркийharde wind, machtig, sterk - weak (en) - достаточноgenoeg, voldoende - недостаточно, недостаточный, неполный, несоответствующий, неудовлетворительныйontoereikend, onvoldoende - недостаточный, узкийkrap - высшего качества, превосходящий, старшийsuperieur - превосходныйexcellent, prima, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk - одобрительный, прекрасныйgoed, prima, voortreffelijk - дешёвый, дряннойgoedkoop, rot - коммерческийzakelijk - заурядный, посредственныйmiddelmatig - тонкий как паутинкаdoorzichtig, ragdun, transparant - услужливыйdienstig, nuttig, zinvol - бесполезныйijdel, nutteloos, vergeefs - пёстрый, разноцветныйveelkleurig - различныйregelbaar - повторяющийсяherhalend - прохладныйhalfwarm, lauw, lauwwarm - ограниченный, узкий, узкоbeperkt, nauw, smal - cilindervormig, cilindrisch, rolvormig - sustainable (en) - альтруизмaltruïsme, onzelfzuchtigheid - внимательность, задумчивостьoplettendheid - такт, тактичностьbescheidenheid, discretie, diskretie, geheimhouding, levenskunst, savoir-vivre, tact - деликатность, утончённостьfinesse, gevoeligheid, teerheid - добродетельностьdeugdzaamheid - добродетельdeugdzaamheid - справедливостьbillijkheid, gerechtigheid, recht, rechtvaardigheid - правотаgelijk, het rechte eind, rechtsgoed - выносливость, здоровье, силаflinkheid, kracht, robustheid, robuustheid - мужествоgrit, lef, moed, split, strooizand, zand, zandgrond, zandkorrel, zandvlakte - выносливостьuithoudingsvermogen - Ахиллесова пятаachilleshiel - быстротаgang, gangetje, rijsnelheid, snelheid, tempo, vaarsnelheid, vaart, vaartje - ускорениеacceleratie, acceleratievermogen, versnelling[Domaine]

-

 


   Advertising ▼