sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.015s


 » 

analogical dictionary

cirkulera, spridamobilizar - relocate (en) - vricka, vrida ur leddeslocar, deslocar-se - transladar - fatta posto, inta plats, stationerapostar, situar - agitar - föra [], överföra, överlämna, skicka [], skicka vidare, vidarebefordracontrabandear, entregar, enviar, passar, transmitir - hälla genom en tratt, hällas genom en tratt, koncentrera, koncentreras, trattacanalizar - svänga, svingaagitar, brandir, mexer - dra till sig, fästa, riktapuxar - bära []carregar, transportar - rycka, slitaarrastar, tirar - burra upp - lägga, placera, placera ut, posera, sätta, ställacarregar, colocar, meter, pôr, posar - lägga iengatar - driva, framdrivaimpulsionar, propulsar, propulsionar, tocar - hjälpa fram, sätta i gång, startalançar - linda, rulla, virabolear, envolver - rulla utestender - klämma, pressa - work (en) - verter - skvalpa, skvimpa, spillachocalhar, verter - kasta avatirar ao chão - dela, dela upp, sära på, skilja [], skilja åtseparar, separar-se - rycka upp med rötterna, utrotaacabar com, desenraizar, erradicar, levantar, sacar - depress, press down (en) - bäracarregar, levar - flick, riffle, ruffle (en) - work (en) - take back (en) - centrar - pump (en) - skannaescandir - chocka, skakaagitar - vagga, vyssjaembalar - revolve, roll (en) - tränga sig framempurrar, forçar - abalar, balançar, sacudir - fluctuate (en) - pulse (en) - ändra sig, flytta, flytta [], röra, rubba, skifta, slå om, växladeslocar, mudar - glida, svävadeslizar - röra på sig, rufsa ombater, remover - play (en) - vältaentornar, virar - despachar, embarcar, enviar, expedir, transportar, trazer - driva, kasta, sända, skicka, slunga, sparkaenviar, lançar, mandar - befordra, forsla, frakta, transporteratransportar - saltate (en) - dra för, sänka, släppa ner, ta nerabaixar, baixar, descer - hissalevantar - höjaalçar, elevar, levantar, subir - låta falla, släppa, tappaabandonar, deixar cair, largar - sätta [] i, sjunka inafundar, submergir - advance, bring forward (en) - förjaga, jaga bort, skingraafastar, afugentar, caçar, desvanecer, espantar, mandar embora, rechaçar, tocar - flytta över, förflytta, lyfta, omplaceralevantar, mudar, transferir, transladar, transportar, trasladar - displace (en) - abarrotar - circulate (en) - cirkulera, spridacircular, lançar - empurrar - conduzir, guiar - race, rush (en) - whoosh, woosh (en) - derramar, entornar, verter - exteriorizar - upstage (en) - agitar, bater, mexer - snurra, vridagirar, rodar - snurra, vridagirar, rodar - svängavirar - slinka, smussla, smyga, stickadeslizar - run (en) - vinaassobiar - daska, klappa, slå, smällabater - singsong (en) - hustle (en) - spolavarrer - rake (en) - blåsa bortfazer voar - tirar - draw, pull (en) - lateralize (en) - translate (en) - bater - byta ägaremudar de dono - transmitir, trazer - kasta ut, köra, relegeraexpulsar - tatomar - slip (en) - sling (en) - déplacer (fr)[Spéc.]

déplaçable (fr)[QuiPeutEtre]

förskjutningdeslocamento, excursão, movimento[Nominalisation]

rörelsedeslocamento, movimento, traslado - rörelsemovimentação - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm (en) - flyttkarl, kvinnlig flyttkarlencarregado de mudanças[Dérivé]

sparkadar um puntapé - bäracarregar, transportar - transfer (en) - åka, färdas, gå, röra sigandar, caminhar, deslocar-se, ir[Domaine]

deslocar (v.) • flytta [] (v.) • förskjuta (v.) • mover (v.) • remover (v.) • rubba (v.)

-

 


   Advertising ▼