sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.078s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

circulate, mobilise, mobilize - přestěhovatrelocate - přesunoutdislocate, luxate, slip, splay - posunouttranslate - odvelet, rozmístit, zajmout místoplace, post, send, station - rozbouřitagitate, commove, disturb, raise up, shake up, stir up, vex - přecházet, předat, přenéstchannel, channelise, channelize, communicate, convey, hand, hand on, pass, pass on, transfer, transmit, transport - funnel - hrozit, máchat, mávatbrandish, flourish, wave - popotáhnoutdraw, force, pull - nést/nosit, přenést/přenášet, transportovatcarry, transport - tug - rozházetdisarrange - dát, klást, naložit, postavit, přeložit, přivést, umístit, zaujmout pozicilay, place, pose, position, put, set - zabírat, zařadit, zasunoutengage, lock, mesh, operate - hnát, pohánětimpel, propel - rozhýbat, vynéstlaunch, set in motion - obtočit, omotat, svinout, zabalitroll, twine, wind, wrap - odmotat, odtočitunroll, unwind, wind off - vklínit, vmáčknout, vměstnatforce, squeeze, wedge - work - rozsypat, ukápnout, vysypat sedisgorge, shed, spill - cákat, kecat, rozlévat, rozlít, vysypat seslop, spill, splatter - sesadit, shoditthrow, unseat - oddělit, rozdělit, rozloučitdisunite, divide, divorce, part, separate - vykořenit, vyrvat, vytrhnout i s kořenyderacinate, extirpate, root out, uproot - depress, press down - nadnést, nést , véztlift - flick, riffle, ruffle - work - take back - centrovatcenter, centre - pump - scan - rozrušitbump around, jar, shake up - hýčkat v náručícradle, dandle, rock - přerýtrevolve, roll - opřít se, strčit, sunout, zatlačitforce, push - houpat, kymácetrock, sway - fluctuate - pulse - přemístit se, přendat, uvolnit, vyviklatdislodge, move, reposition, shift - klouzatglide - míchatstir - tančit, tancovatplay - překlopit, převrátit, převrhnout, zakopnout, povalitbowl over, knock over, overturn, tip over, tump over, turn, turn around, turn over, turn round, upset - nalodit, transportovatsend, ship, transport - dát, poslatdirect, send - převézttransport - saltate - dát dolů, klesnout, sklopit, snížit, stáhnout, svézt se, ztišitbring down, get down, let down, lower, take down - vztyčit, zvednoutlift, raise - dát, vyvézt, zvednoutbring up, elevate, get up, lift, put up, raise - upustit, utrousitdown, drop, let fall - potopit, vnořit, vsáknout sesink - posunout, předsunoutadvance, bring forward - odehnat, rozehnat, rozptýlit, zahnat, zaplašit, zapuditchase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, scare away/off, turn back - odnést, přeložit, přemístit, přenést, přesídlitshift, transfer - vysídlitdisplace - crowd, herd - circulate - kolovat, rozšiřovatcirculate, disseminate, distribute, pass around, pass on - vyjetdrive out, force out, rouse, rout out - dovézt, svézt, vozit, zavéztdrive - race, rush - whoosh, woosh - hrnout, načepovat, nalít, přesypat, vlítpour - bring outside, exteriorize - upstage - zakroužit, zakývatswing - otočit, zobracetturn, turn over - otočit, zakroutitturn - otočitturn - šoupat, sunoutslide - vyhnatrun - whistle - mávat, zaplácatbeat, flap - singsong - hustle - odplavitwash - rake - odfouknoutblow - drag - odtáhnout, stáhnoutdraw, pull - lateralize - translate - hit, strike - změnit, změnit majitelechange hands, change owners, change rein - donést, nésttransfer - vyhnat, vyloučit, vypovědětcast out, deport, eject, evict, expel, kick out, ostracise, ostracize, throw out - dát se, projíždětdrive, take - slip - sling - déplacer (fr)[Spéc.]

déplaçable (fr)[QuiPeutEtre]

posun, posunutí, přemístění, přesun, přesunutídisplacement, shift, shifting[Nominalisation]

pohybmotion, move, movement - pohybová kultura, přesunmovement - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm - odstraňovač, speditérmover, removal man, remover[Dérivé]

překopnoutboot, kick - nést, nositbear - přepsattransfer - chodit, jet, jít, pohybovat se, šířit sego, go along, locomote, move, travel[Domaine]

displace (v. trans.) • hnout (v.) • move (v.) • odstranit (v.) • pohnout (v.) • přemístit (v.) • přesunout (v.) • rehang (v. trans.) • shunt (v. trans.)

-

 


   Advertising ▼