sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.218s


 » 

analogical dictionary

rozšířit se, rozšiřovat se, zanést secirculate, get about, go around, spread - nést secarry - opatrně néstease - whish - vznášet sefloat - swap - seek - whine - fly - ride - come - ghost - betake oneself - přelétat, přeletět, proletět, prolétnoutoverfly, pass over - cestovattravel - jít, namířit si, zamířitwend - najezdit, nalétat, projet, ujetdo - raft - moct chodit, pohybovat se, projít, rozejít seget about, get around, move along - dojít si, odebrat serepair, resort - jet rovnoměrnou rychlostícruise - cestovatjourney, travel - přijít, přistoupitcome, come up - round - trundle - push - travel purposefully - swing - bloudit, podnikat pěší tůry, potulovat se, toulat secast, drift, go astray, kick about, kick around, ramble, range, roam, roam about, roam around, roll, rove, stray, stray off, swan, tramp, vagabond, wander, wander about, wander around, wander away - projít setake the air, walk - klikatit se, kroutit se, proplétat se, vinout semeander, snake, thread, wander, weave, wind - finišovat, spurtovatforge, spirt, spurt - jet krokem, plazit se, plížit se, vléci secrawl, crawl about, creep, drag, go on all fours, worm - štvát sescramble - sesout se, sklouznoutslide, slither - koulet, kutáletroll, wheel - přehoupnoutglide - drcat, kodrcat sebounce, jounce - breeze - čišet, nadout, nafoukat, navát, odfoukat, odfouknout, ploutbe adrift, blow, drift, float, float on the surface - play - plavat, plout, splývatfloat, swim - chodit, jít, kráčetwalk - odbočit, zahnout, zahýbat, zatáčetfork, move around, turn - oblétat, obletět, oblétnoutcircle - slice into, slice through - být navátý, být unášen, odchýlit se, sejít, zatoulat sedrift, err, stray - run - kráčetstep - jet, jet autemdrive, motor - jezdit, vozit seautomobile, drive, go by car, roll - lyžovatski - letětfly, wing - steam, steamer - pojíždět, rolovattaxi - ferry - jezdit, sedětride, sit - prance - plavat, plout, uplavatswim - stoupat, zdvihnout se, zvednout searise, ascend, come up, go up, lift, move up, rise, uprise - vystoupatascend, go up - klesnout, padnout, sestoupit, snést se, spadnoutcome down, descend, fall, go down - natáhnout sefall, freefall - klikatit secrank, zigzag - držet se, sledovatfollow, travel along - postupovat, přitéci, přitéct, téci, téct, utíkat, vlévat se, vtéci, vtéctadvance, bear down on, come up to, come up towards, go forward, go on, make for, march on, move on, pass on, progress - jít dozadu, stáhnout se, ustoupit, zaléztback, draw back, get back, go backward, go backwards, move back, pull away, pull back, recede, retire, retreat, step back, walk backward, walk backwards, withdraw - retrograde - postupovatcontinue, go forward, proceed - zacouvatback - panoramovat, švenkovat, zabíratpan - následovat, řídit sefollow - jít první, předejít, předjet, ukazovat cestuforego, lead, lead on, lead the way, precede - běžet za, jít po stopě, jít za, pronásledovat, sledovat, stopovat, zavěsit sedrive after, follow, go after, pursue, run after - přijít, vrátit sego back, return, revert, turn back - vyjetderail, jump - flock - doprovázet, provázetaccompany, come along, come along with, come with, follow, go along, go along with, go with, walk along, walk with - billow - cirkulovat, oběhat, oběhnout, obejít, obíhat, oblétatcirculate - kroužit, obklopovat, zakroužit, zakroužkovatcircle, circulate, ring - angle - prorazit, razit si cestugo across, go through, pass - jít, jít kolem, míjet, minout, přeběhnout, přejet, přejít, projet, projítgo by, go past, pass, pass by, surpass, thread, travel by - frčethurry, speed, travel rapidly, zip - překročit, překročit povolenou rychlostspeed - zoom - drive - jet plnou parou, jít, kvačit, míhat se, mihnout se, rychle uplynout, uhánětbelt along, bucket along, cannonball along, flash, hasten, hie, hotfoot, pelt along, race, rush, rush along, speed, step on it, streak - vléci seshack, trail - shuttle - hiss, whoosh - ihned dopravit, rozšlehat, sméstwhisk - řítit secareer - circuit - lance - go around, outflank - propagate - korzovatdraw - přesednout, přestoupitchange, transfer - swash - kráčetpace - šlápnout, tlapat, vychoditstep, tread - step - hnát sehurtle - retreat - hvízdnout, svištět, zafičet, zasvištětwhistle, whizz, zip - island hop - brázdit, ploužit se, prokousat seplough, plow - naklonit se, škubnoutlurch - sift - fall - drag - run - bang - precess - move around, travel - říditride - snowshoe - beetle - zajetpull - swim - tram - caravan[Spéc.]

pohybmotion, move, movement - lokomoce, schopnost pohybulocomotion, travel - hnací energielocomotion, motive power, motivity - pohybmotion, movement - dráhachange of location, travel - turistatraveler, traveller - mover - do toho!here goes - locomotive, locomotor, locomotory[Dérivé]

cestovat, putovatjaunt, journey, travel, trip[Cause]

steer - doběhnout, dojet, dojít, dolézt, doplout, dosáhnout, dospět, dospět k, zasáhnoutarrive at, attain, come, come to, gain, hit, make, reach - vynechat, zmeškatmiss - hnout, odstranit, pohnout, přemístit, přesunoutdisplace, move[Domaine]

odstěhovat semove, move house, move out - jít nahoru, růst, stoupat, vyběhnout, vyjít, vylézt, vyšplhat, vystoupat, vystoupitascend, climb, climb up, go up, mount - potopit se, zacházet, zajít, zapadat, zapadnoutgo, go down, go under, set - potopit sego down, go under, settle, sink - plynout, uběhnout, uplynoutelapse, expire, glide by, go along, go by, intervene, lapse, pass, roll by, slide by, slip, slip away, slip by, slip past[Analogie]

zůstávatstay in place[Ant.]

chodit (v.) • go (v.) • go along  • jet (v.) • jít (v.) • locomote (v.) • move (v.) • pohybovat se (v.) • šířit se (v.) • travel (v.)

-

 


   Advertising ▼