sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.202s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

helpenpromijeniti; mijenjati; izmijeniti[ClasseHyper.]

sexuality (en)[Domaine]

Removing (en)[Domaine]

causes (en)[Domaine]

aanpassing, alteratie, verandering, wijzigingizmjena, mijena, mijenjanje, promjena - accommodatie, adaptatie, alteratie, assimilatie, bijstelling, modificatie, mutatieizmjena, modifikacija, prepravljanje, prilagodba - verandering - afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, keer, variatie, variëteit, verandering, wending, wijzigingizmjena, mijena, preinaka, promjena - changer, modifier (en) - veranderingpromjena - veranderingpromjena - alterable (en) - wijzigbaar[Dérivé]

gaan, kenteren, keren, lopen, marcheren, omslaan, veranderen, verlopen, wisselenizmijeniti se, izmjenjivati se, mijenjati se, pretvarati se, pretvoriti se, promijeniti, promijeniti se[Cause]

oproepen, wekkenpobuditi, probuditi - in slaap brengen, in slaap doen vallen, in slaap sussenomamiti, uspavati - aantasten, stemmendjelovati, utjecati - aanhalen, verversenokrepljivati, okrijepiti, osvježavati, osvježiti - bemesten, bevruchten, inseminerennagnojiti, oploditi, oplođivati - indisponirati, kvariti, narušavati, narušiti, oneraspoložiti, pokvariti - huilengrcati, jadikovati, plakati, uplakati se - etiolate (en) - animalise, animalize, brutalise, brutalize (en) - aanpassen, converteren, omvormen, omzetten, transformeren, veranderenkonvertirati, pretvarati, pretvoriti - opalise, opalize (en) - arterialise, arterialize (en) - krijgen, stemmenčiniti, napraviti, praviti, raditi, učiniti - counterchange, interchange, transpose (en) - vascularise, vascularize (en) - decrepitate (en) - suburbanise, suburbanize (en) - radicaal veranderenstubokom izmijeniti - etioleren - barbarise, barbarize (en) - alkalinise, alkalinize (en) - mythiseren, mythologiseren - allegorise, allegorize (en) - ontmythologiseren - brengen - coarsen (en) - van invloed zijn opdjelovati, pogađati, utjecati - alchemise, alchemize (en) - alcoholise, alcoholize (en) - vormen, vormgevenformirati, uobličiti - afrondenzaokružiti - ophangen - versoberenotrijezniti - reconstruct (en) - naar boven jagen, verhogenpovećati, povećavati, povišeno, umnožavati, umnožiti, uvećati, uvećavati, više - ease off, ease up, let up (en) - assimilerenasimilirati - dissimilate (en) - omzetten, wisselenpomilovati, ublažiti kaznu - vitalise, vitalize (en) - deblokkeren, opschonen, schonen, vrijmakenčistiti, očistiti, raščišćavati, raščistiti, raskrčiti, raskrčivati, razbistriti, razjasniti - aanwakkeren, activeren, opwekken, opwinden, prikkelen, prikkelendaktivirati - activate (en) - verticuteren - activate (en) - deactivate, inactivate (en) - afstompen, stillen, versuffenotupiti, otupljivati, umrtviti, umrtvljen, umrtvljivati - herbouwen, ombouwen, overmaken, verbouwen, verspijkeren, vertimmerenprezidati - bezorgen, editen, monteren, redigeren, uitgevenredigirati, uređivati - montirati - krotiti - chasten, moderate, temper (en) - beteren, beter maken, bijspijkeren, bijstellen, bijwerken, perfectioneren, vervolmakenoplemeniti, poboljšati, poboljšavati, popraviti, popravljati, to bolje, unapređivati, unaprijediti, usavršavati, usavršiti - verergeren, verscherpen, verzwarenotežati, pogoršati, pogoršati se, pogoršavati, pooštriti - begieten, gieten, natmaken, nat maken, plassen inmočiti, nakvasiti, namočiti, navlažiti, smočiti - afdrogen, dehydreren, doen opdrogen, drogen, droogleggen, droogmaken, droogstoken, droogzetten, opdrogenisušiti, isušivati, osušiti, posušiti, potpuno se osušiti, sušiti - podmazati, podmazivati - harden, pantseren, versterken, wapenenkonsolidirati, krijepiti, ojačati, ojačavati, osnažiti, osnaživati, pojačati, pojačavati, učvršćivati, učvrstiti, utvrditi - fortify, lace, spike (en) - afzwakken, bagatelliseren, ondermijning, verslappen, verzwakkenoslabiti, oslabjeti, slabiti - otupiti - oxyderenoksidirati - aaneensluiten, binden, een fusie aangaan, fuseren, fusioneren, groeperen, overgaan in, samenkomen, samenvloeien, scharen, uniëren, unificeren, uniformeren, verenigen, vervlakkenfuzionirati, postepeno se pretvarati u, sjediniti, sjedinjavati, stapati, stopiti, udružiti, udruživati, ujediniti, ujedinjavati, združiti, združivati - doen verouderen, oud doen worden, verouwelijkenstariti - rijpen, volwassen wordendozrijevati, odrasti, zreti - antiquate, antique (en) - antiquate (en) - gevormd, ontplooien, ontwikkelen, vormenpogodovati, razvijati, razviti, uzgajati, uzgojiti - omekšati, oslabiti, smekšati, umekšati - aantasten, benadelen, beschadigen, blutsen, breken, butsen, deuken, doorbreken, duperen, havenen, indeuken, nadeel toebrengen, schade berokkenen aan, schaden, schade toebrengen, schenden, slecht zijn voornanijeti štetu, naštetiti, oštećivati, oštetiti, pretrpjeti štetu, štetiti - ossify (en) - acerbate (en) - stabiliseren, stabilizerenstabilizirati, ustaliti - destabiliserendestabilizirati - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize (en) - desensitise, desensitize (en) - ergens bekend mee raken, gewennen, op dreef komen, wennen, zich aanwennennavikavati se, naviknuti, naviknuti se, priučiti, priučiti se, privikavati se, priviknuti, priviknuti se, uputiti se u što - in de war brengen, in de war maken, ontregelen, rommelen in, verknoeienbrkati, dezorganizirati, pobrkati, poremetiti, rastrojavati, rastrojiti, razbacati, remetiti, šeprtljiti, spetljati, unerediti, upropastiti, zbrkati - obezbojiti, promjeniti boju - inkleuren, kleuren, tintenbojiti, obojiti - vlekkenumrljati, zamrljati - hue (en) - lelijk maken, verlelijkennagrditi, nagrđivati, poružniti, poružnjivati, unakaziti, unakazivati - ontstemmen - afstellen, bijstellen, gelijkzetten, instellen, stellen, verstellennamještati, namjestiti, podešavati, podesiti, prilagoditi, prilagođavati, urediti, uređivati, uskladiti, usklađivati - opgevenpostaviti, zadati - ongeschikt makendiskvalificirati, onesposobiti, učiniti nesposobnim - africhten, dresseren, drillen, temmenkrotiti, odomaćiti, pripitomiti, ukrotiti - verbreden, verruimen, verwijdenproširiti, proširivati - dehydrogeniseren - hydreren, hydrogeneren - oxygenise, oxygenize (en) - donkeren, duisteren, verdonkeren, verduisterenpotamniti, potamnjivati, tamniti, zamračiti, zamračivati, zatamniti, zatamnjivati - helder maken, helder worden, oplichtenosvijetliti, osvjetljavati, osvjetljivati, posvijetliti, posvjetljivati, rasvijetliti, rasvjetljavati, razvedravati, razvedriti, sinuti - vervagen, wegdoezelen - gedeeltelijk verborgentajiti, zataškati - aan het gezicht onttrekken, uitwissen, verschansen, verschuilen, wegkruipenizbrisati - kokenkuhati, skuhati - afslanken, lijnen - napuknuti - dismiss, dissolve (en) - afbreken, afsluiten, beëindigen, besluiten, eindigen, ophouden, sluiten, stoppen, terminerendokrajčiti, dokrajčivati, dovršavati, dovršiti, okončati, okončavati, prekidati, prekinuti, prestajati, prestati, svršavati, svršiti, završavati, završiti - defog, demist (en) - koncentrirati - afkoelen, bekoelen, koelen, verkoelenhladiti, ohladiti, ohlađivati, rashladiti, rashlađivati, zahladiti - opwarmen, verhitten, verwarmen, warmengrijat, grijati, podgrijati, podgrijavati, prigrijati, prigrijavati, ugrijati, ugrijavati, usijati, zagrijati, zagrijavati, zgrijati, zgrijavati - opwarmen, stoken, verhitten, verwarmen, warmengrijati, ugrijati, ugrijavati, zagrijati, zagrijavati, zgrijati, zgrijavati - koken, opkokenzakuhati - bevriezen, invriezen, vriezensmrzavati, smrznuti, zalediti, zaleđivati, zamrzavati, zamrznuti, zamrznuti hranu - blaren veroorzaken, krijgendobiti plikove - omschakelen, switchen - altereren, omzetten, transponeren - herleiden, overgaan, overschakelen, overspringen, overstappen - transform (en) - transform (en) - transform (en) - transmuteren - metamorfoseren, modificeren, ombouwen, omtoveren, omvormen, omzetten, transformeren, transmuterenmetamorfozirati, preobličiti, preobličivati, preoblikovati, preobražavati, preobraziti, pretvarati, pretvoriti, transformirati - ash (en) - metamorfoseren, omvormen, transformerenprenijeti, prenositi, pretvarati, pretvoriti - beteren - bekeren, converterenobratiti - Islamise, Islamize (en) - omkeren, overhoophalenizokrenuti, izokretati, obrnuti, preokrenuti, preokretati - invert (en) - op bestelling maken - persoonlijk opvatten - verzakelijken - povisiti, povisivati - dalensnižavati, sniziti, snizivati - dezintegrirati - magnetiserenmagnetizirati - demagnetiseren, ontmagnetiseren - eenvoudig voorstellen, simplificeren, vereenvoudigen, vergemakkelijken, versimpelenpojednostaviti, pojednostavniti, pojednostavnjivati, učiniti što lakše razumljivim - compliceren, doorborduren, voortbordurendotjerati, dotjerivati, elaborirati, komplicirati, obogaćivati, obogatiti, razraditi, razrađivati, usavršavati, usavršiti - refine (en) - complicerenkomplicirati, otežavati - pressurise, pressurize, supercharge (en) - centraliseren, centralizeren, samentrekkencentralizirati, koncentrirati, usredotočiti - decentraliseren, decentralizerendecentralizirati - socialise, socialize (en) - aangorden, gereedmaken, installeren, instrueren, klaarmaken, opmaken, prepareren, voorbereiden, warmdraaien, zorgen voorpostaviti, postavljati, pripraviti, pripravljati, pripremati, pripremiti, prirediti, priređivati - internationaliseren - bolshevise, bolshevize, communise, communize (en) - europeaniseren, vereuropesen - europeaniseren, vereuropesen - verdierlijkenpoživinčiti - amerikaniseren, veramerikaansenamerikanizirati - verfransen - beschaven, civiliseren, civilizerencivilizirati, obrazovati, prosvijetiti - nationaliseren, nationalizeren, socialiserennacionalizirati - denationaliseren, denationalizeren, privatiserendenacionalizirati - naturaliseren, naturalizeren - denaturaliseren - naturaliseren - denaturalise, denaturalize (en) - even, even out (en) - egaliseren, egalizeren, gelijk makenizjednačavati, ujednačavati, ujednačiti, unificirati, uskladiti, usklađivati - opstijven, verstevigenskrućivati, skrutiti, stiskati, stisnuti, stvrdnjivati, stvrdnuti, ukočiti, ukrućivati, ukrutiti - losdoen, losdraaien, losgaan, loskrijgen, loslaten, losmaken, losnemen, losser maken, lostrekken, verslappen, vrijlatenispustiti, odvojiti, olabaviti, olabavljivati, omlohaviti, opuštati, opustiti, otcijepiti, otpuštati, otpustiti, otpustiti se - aandraaien, dichtknopen, spannen, strakker doen worden, verstevigennapeti, napinjati, pritegnuti, stegnuti, stezati, utegnuti, zapeti, zapinjati, zategnuti - transitivise, transitivize (en) - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize (en) - aandikken, binden, verdikkenpodebljati, zbiti, zgušnjavati, zgusnuti - full (en) - diversifia aren, diversifiërennačiniti raznolikim - verschalen, verslaan - check, delay, retard (en) - beknibbelen, beknibbelen op, besnoeien, gereduceerd, korten, minderen, mogelijk maken zo klein, reduceren, snoeien, terugbrengen, verkleinen, verminderen, verminderen metreducirati, smanjiti, smanjivati, svesti na najmanje, umanjiti, umanjivati - uitpersen, vloeibaar makenpretvoriti u tekućinu - solvate (en) - dissolve (en) - valideren - nietig verklaren, ongeldig maken, ongeldig verklaren - ledigen, leeghalen, leegmaken, legen, opdrinken, opzuipen, uithalen, uitpompenisprazniti, ispražnjavati, prazniti - aanvullen, bijladen, bijvullen, dempen, dichtgooien, navullen, opstoppen, opvullen, plempen, toegooien, volgieten, vol maken, volpompen, volschenken, vullenispuniti, ispunjavati, napuniti, napuniti do kraja, natočiti, popuniti, popunjavati, puniti, zasititi - verzadigenzasićivati, zasititi - koagulirati - louden (en) - normaliserennormalizirati - morph (en) - neutralizirati - commercialiseren, commercializeren, te koop aanbieden, vercommercialiseren, vercommercializerenkomercijalizirati - flocculeren, purificeren, purifiëren, reinigen, zuiverensprati - mehanizirati - automatiseren, automatizeren - automatise, automatize (en) - mechanise, mechanize (en) - accorderen, afstemmen, harmoniëren, harmoniseren, in harmonie brengen, samenklinkenharmonizirati - polarizirati - transfigureren, verheerlijkenuzdizati, veličati - opwerken - devaluerendevalvirati - insulate (en) - calcify (en) - geürbaniseerd, industrialiseren, urbaniseren, verstedelijken - urbanise, urbanize (en) - emulsify (en) - demulsify (en) - decarboxylate (en) - nacificirati - bemesten, mesten - klaren - aangeven, aanwijzen, bevlekken, bevlekt worden, kenmerken, markeren, merkenistaknuti, isticati, markirati, obilježavati, obilježiti, obilježivati, označavati, označiti, označivati - barb (en) - nick (en) - buiten werking stellen, diskwalificeren, onbruikbaar makenisključiti, isključivati, onemogućavati, onemogućiti, onesposobiti, onesposobljavati - in staat stellenomogućavati, omogućiti, omogućivati, osposobiti, osposobljavati, ovlastiti - de-emphasise, de-emphasize, destress (en) - mals maken - charge (en) - veraangenamen, verzachten, verzoeten, zoeten - iodinate (en) - ionate (en) - archaïseren - inform (en) - officialise, officialize (en) - verwesteren, verwestersen - orientalise, orientalize (en) - acetylate, acetylise, acetylize (en) - achromatise, achromatize (en) - collimate, parallel (en) - camp (en) - klassiek maken - conventionalise, conventionalize (en) - decimalise, decimalize (en) - duizelig makenomamiti - vergiftigenotrovati, zatrovati - veruiterlijken - aantrekkelijk makenidealizirati, prikazati u privlačnom svjetlu - introvert (en) - laïciseren, seculariseren - politiseren, politizeren, verpolitiekenpolitizirati - proof (en) - romanticise, romanticize (en) - rusticate (en) - začiniti - shallow, shoal (en) - spannen - steiler worden - scrambelen, vervormeniskriviti, ispremetati, ometati - ontcijferen, verstaandešifrirati - unsex (en) - verglazen - pall (en) - saponify (en) - ekspandirati, razgranati se - set aside, suspend (en) - bemodderen, vertroebelenzablatiti - transform (en) - opheffen, opsteken, tillen, verheffen, verhogendizati, oplemeniti, podići, podignuti - ruw maken, ruw worden, verruwenogrubjeti - dinge (en) - demonizirati - devilise, devilize, diabolise, diabolize (en) - vergeestelijken - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize (en) - animirati - opschonen, schonenbistriti, razbistravati, razbistriti, razbistrivati - dynamise, dynamize (en) - dynamise, dynamize (en) - rarefy, sublimate, subtilize (en) - evaporeren, verdampen, vervliegen, vervluchtigen - uniformise, uniformize (en) - symmetrisch maken - vereeuwigenovjekovječiti - denaturerendenaturirati - denaturerendenaturirati - denaturirati - sanitise, sanitize (en) - verbify (en) - shift (en) - sputter (en) - dovesti, dovoditi, uvlačiti, uvući - učiniti - dope (en) - prostrate (en) - excite (en) - energise, energize, excite (en) - promućkati - outmode (en) - začiniti - prikratiti - pomisliti, pomišljati - make (en) - deflate (en) - inflate (en) - reflate (en) - digitaliseren - gelatinise, gelatinize (en) - recombine (en) - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize (en) - masculinise, masculinize, virilise, virilize (en) - masculinize (en) - disharmonize, dissonate (en) - sexualise, sexualize (en) - schematiseren, schematizeren - patent (en) - constitutionalise, constitutionalize (en) - racionalizirati - plastificeren - rarefy (en) - heiden maken - incandesce (en) - deaminate, deaminize (en) - angulate (en) - zaokružiti - sensitise, sensitize (en) - sensitise, sensitize (en) - depolariseren - intensify (en) - isomerise, isomerize (en) - legitimate (en) - isparavati - industrialiseren, industrializeren - opacify (en) - opsonize (en) - militarizirati, povojničiti - nacionalizirati - recommend (en) - sentimentalise, sentimentalize (en) - solemnise, solemnize (en) - territorialise, territorialize (en) - transaminate (en) - glorify, spiritualize, transfigure (en) - unsanctify (en) - vesiculate (en) - visualise, visualize (en) - mottle, variegate (en) - ventilate (en) - oživotvoriti - vulgarise, vulgarize (en) - supple (en) - professionaliseren, professionalizeren - smut (en) - still (en) - weaponize (en) - blur, confuse, obnubilate, obscure (en) - krotiti, smekšati, umjeriti - benevelen, overschaduwen, verbijsteren, verduisteren, verwarrenkomplicirati, mrsiti, mutiti, potamniti, potamnjivati, tamniti, zakomplicirati, zamrsiti, zamućivati, zamutiti, zaplesti, zaplitati, zatamniti, zatamnjivati - synchronise, synchronize (en) - matigensmekšati, ublažiti - militariseren, militarizerenmilitarizirati, povojničiti - afketsen, afspringen, afstuiten - aanzetten, mesten, vetmestendebljati, debljati se, gojiti, toviti, udebljati, ugojiti, utoviti - knoeienpačati se, prtljati - afstompen, dof maken - bot makenistupiti, istupljivati, otupiti, otupljivati, tupiti - scherpen, slijpenizoštravati, izoštriti, nabrusiti, naoštravati, naoštriti, oštriti, zaoštriti, zašiljiti - coarsen (en) - losmaken - losmaken - besnaren, bespannen, snaren aanbrengennategnuti - izravnati, izravnavati, poravnati, poravnavati, ravnati, uspraviti, uspravljati - bring (en) - alliëren, amalgameren, legeren, mêleren, mengen, mixen, samendoen, samengaan, samensmelten, samenvoegen, synthetiseren, unificeren, uniformeren, verenen, verenigen, vermengen, vervlakken, zich mengenizmiješati, miješati, miksati, pomiješati, sjediniti, sjedinjavati, smiješati, spajati, spojiti, stapati, stopiti, udružiti, udruživati, ujediniti, ujedinjavati - belasten, drukken, laden, opladennapajati, napuniti, natovariti, natovarivati, opterećivati, opteretiti, puniti, teretiti, tovariti - staviti - doen, kuisen, opdoen, opruimen, reinigen, reinigend, schoonmaken, wegruimen, zuiverenčistiti, očistiti, oprati, počistiti, prati, temeljito očistiti - bekladden, besmetten, bevuilen, vuilmakenblatiti, kaljati, mazati, mrljati, okaljati, onečišćavati, onečišćivati, onečistiti, prljati, ublatiti, ukaljati, umrljati, uprljati, zablatiti, zamazati, zaprljati - depress, lower (en) - deform (en) - break, break up (en) - veranderen - aankleden, bewerken, decoreren, opgesmukt, opluisteren, opsieren, opsmukken, optooien, optuigen, ornamenteren, tooien, verfraaien, versierendekorirati, iskititi, kititi, nakititi, okititi, ukrašavati, ukrasiti, uljepšati, uljepšavati, urešavati, uresiti - humaniseren, vermenselijken - vernederen - vervreemdenotuđiti, udaljiti, udaljiti se - right (en) - bedwelmen, benevelendesenzibilizirati - deodoriseren, desodoriseren - ontwikkelenrazviti fotografski film - blur (en) - verblindenoslijepiti - change intensity (en) - change taste (en) - capture (en) - verlenendati, davati, dobaviti, dodati, dodavati, donijeti, donositi, doprinijeti, doprinositi, pridodati, pridodavati, pridonijeti, pridonositi, pružati, pružiti - vratiti - liberaliseren - bestraffen, compenseren, goedmaken, vergoeden, verzoeneniskupiti se, iskupljivati se, ispraviti, ispravljati, kompenzirati, nadoknaditi, nadoknađivati, odštetiti, popraviti - democratiseren - neutralize (en) - corrumperen, perverteren, verliederlijkeniskvariti, izopačavati, izopačiti, izopačivati, kvariti, podrivati, podrovati, pokvariti, razvraćati, razvratiti, srozati, srozavati, zavesti, zavoditi - loosen, relax (en) - flocculate (en) - mijenjati, preobražavati, preobraziti, pretvarati, pretvoriti, promijeniti - cohere (en) - overladen, overplaatsen, overplanten, transporteren - betrekken, dimmen, dof maken, donkeren, duisteren, schemeren, versomberen, worden, zwart maken, zwart wordenpocrnjeti, zamagliti - brighten (en) - umekšati - shade (en) - ophouden, retarderen, vertragenpolakše hodati ili voziti, smanjiti brzinu - accelereren, optrekken, sjezen, sneller gaan, vaart krijgendobivati na brzini, ubrzati - embrittle (en) - bubble (en) - radicalize (en) - eroticize, sex up (en) - piggyback (en) - port (en) - lifehack (en) - cloud (en) - substitueren, terugleggen, vervangenistisnuti, izmijeniti, izmjenjivati, nadomještati, nadomjestiti, supstituirati, zamijeniti, zamjenjivati - unify, unite (en)[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

aanpassing, alteratie, verandering, wijzigingizmjena, mijena, mijenjanje, promjena - accommodatie, adaptatie, alteratie, assimilatie, bijstelling, modificatie, mutatieizmjena, modifikacija, prepravljanje, prilagodba - verandering - afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, keer, variatie, variëteit, verandering, wending, wijzigingizmjena, mijena, preinaka, promjena - changer, modifier (en) - veranderingpromjena - veranderingpromjena - wijzigbaar - alterable (en)[Dérivé]

helpen (v.) • izmijeniti (v.) • izmjenjivati (v.) • mijenjati (v.) • modificirati (v.) • preinačavati (v.) • preinačiti (v.) • preinačivati (v.) • prepraviti (v.) • prepravljati (v.) • preudešavati (v.) • preudesiti (v.) • preurediti (v.) • preuređivati (v.) • promijeniti (v.) • veranderen (v.)

-

 


   Advertising ▼