sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.234s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

felébreszt, felizgatarouse, awaken, rouse, wake, waken, wake up - elaltatcause to sleep, lull to sleep, put to sleep - affect - freshen, refresh, refreshen - megtermékenyít, termékenyítfecundate, fertilise, fertilize, inseminate - indispose - ríni, sírnicry - etiolate - animalise, animalize, brutalise, brutalize - convert - opalise, opalize - arterialise, arterialize - get, make - counterchange, interchange, transpose - vascularise, vascularize - decrepitate - suburbanise, suburbanize - forradalmasítoverturn, revolutionise, revolutionize - etiolate - barbarise, barbarize - alkalinise, alkalinize - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize - allegorise, allegorize - demythologise, demythologize - bring, land - coarsen - hat vmireaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on - alchemise, alchemize - alcoholise, alcoholize - form, shape - round, round down, round off, round out - felakasztsuspend - sober - reconstruct - felemelincrease, put through - ease off, ease up, let up - assimilate - dissimilate - átváltoztatcommute, convert, exchange - vitalise, vitalize - tisztítclear, unclutter - működésbe hozactivate - activate - activate, aerate - activate - deactivate, inactivate - gyengít, tompítblunt, deaden, dull - reconstruct, redo, remodel - sajtó alá rendezedit, redact - cut, edit, edit out - chasten, subdue, tame - chasten, moderate, temper - megjavulameliorate, amend, better, improve, improve on, meliorate - rosszabbodik, súlyosbítaggravate, exacerbate, exasperate, make worse, worsen - be-, bepisil, bevizez, megnedvesítwet - felszárít, megszárad, szárítdry, dry off, dry out, dry up, wipe dry - lubricate - megerősítbeef up, fortify, reinforce, strengthen, tone - fortify, lace, spike - legyengít, legyengülweaken - blunt - oxidáloxidate, oxidise, oxidize - beolvad, egyesít, egyesülconflate, merge, unify, unite - öregszikage - érik, megérikmature, ripen - antiquate, antique - antiquate - develop, make grow - lágyít, meglágyítsoften - megkárosít, megrongál, tönkreteszbe bad for, cause damage, cause damage to, damage, deteriorate, do damage, do harm, harm, impair, injure, prejudice, put at a disadvantage - ossify - acerbate - megszilárdítfirm up, stabilise, stabilize, steady - destabilise, destabilize - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize - desensitise, desensitize - belejön, hozzászokik vmihez, rászokik vmireaccustom, be in the habit of, be wont to, get into the habit of, get the feel of, habituate, make a habit of, make a practice of, make sth. a habit - bepiszkít, elront vmit, eltol, feldúl, összekócol, szétzilál, „szórakozik” vmiveldisarrange, disarray, disorder, make a mess of, mess about/around, mess up, upset - átfest, elhalványít, elszíntelenítdiscolor, discolour - kiszínez, színezcolor, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourize - bepiszkítstain - hue - elcsúfítuglify - untune - beállítadjust, correct, set - set - alkalmatlanná teszdisqualify, indispose, unfit - megszelídítbreak in, domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame, train - widen - dehydrogenate, dehydrogenize - hydrogenate, hydrogenize - oxygenise, oxygenize - elsötétít, elsötétüldarken - felderít, fényesít, kifényesítbrighten, lighten, lighten up - blear, blur - blot out, hide, obliterate, obscure, veil - eltakar, eltörölblot out, hide, obliterate, obscure, veil - elkészítcook - slenderise, slenderize - reped, szétrepedcrack - dismiss, dissolve - befejeződikclose, end, stop, terminate - párátlanítdefog, demist - concentrate, condense, contract - hűt, lehűtchill, cool, cool down, cool off, ice, refrigerate - megmelegít, melegítheat, heat up - felmelegít, melegítheat, heat up, warm, warm up - boil - fagyasztfreeze - felhólyagzikblister - átkapcsol, kapcsolchange over, shift, switch - transpose - change over, convert - transform - transform - transform - transmute - átalakítchange, transform, transmute, transubstantiate - behamvazash - transform, translate - reclaim, rectify, reform, regenerate - megtérítconvert, proselytize - Islamise, Islamize - megfordítinvert, reverse, turn back - invert - customise, customize - megszemélyesít, megtestesítindividualise, individualize, personalise, personalize - depersonalise, depersonalize, objectify - sharpen - drop, flatten - disintegrate - mágnesezmagnetise, magnetize - degauss, demagnetise, demagnetize - egyszerűsít, leegyszerűsítsimplify, streamline - komplikálcomplicate, elaborate, rarify, refine - refine - komplikálcomplicate, perplex - pressurise, pressurize, supercharge - központosítcentralise, centralize, concentrate - decentralizál, szétosztdecentralise, decentralize, deconcentrate - socialise, socialize - biztosítfix, gear up, make provision for, prepare, ready, set, set up - internationalise, internationalize - bolshevise, bolshevize, communise, communize - Europeanise, Europeanize - Europeanise, Europeanize - bestialise, bestialize - Americanise, Americanize - Frenchify, gallicize - civilizálcivilise, civilize - államosítnationalise, nationalize - privatizál, reprivatizáldenationalise, denationalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - even, even out - equal, equalise, equalize, equate, level, level off, level out, match - stiffen - elenged, elereszteni, elválaszt, kibont, kioldódik, lazul, meglazít, meglazul, oldódikdetach, loose, loosen, release, slacken, undo, unfasten - megszorítfasten, tighten - transitivise, transitivize - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize - besűrítinspissate, thicken - full - változatossá teszdiversify - deaden - check, delay, retard - a minimálisra csökkentcurtail, cut back, cut back on, cut down, cut down on, decrease, decrease by, diminish, lessen, minify, minimise, minimize, reduce, skimp, skimp on, stint, stint on - turmixolliquefy, liquidise, liquidize, liquify - solvate - dissolve - validate - declare invalid, invalidate, vitiate, void - kiürít, ürítempty - feltölt, teletöltfill, fill up, make full, pump up, top up - saturate - clot, coagulate - louden - normalise, normalize, renormalise, renormalize - morph - neutralise, neutralize - üzleti alapokra helyezcommercialise, commercialize, market, offer for sale, put up for sale - purge, purify, sanctify - mechanise, mechanize - automatizálautomate, automatise, automatize - automatise, automatize - mechanise, mechanize - harmonizálchord, harmonise, harmonize - polarise, polarize - dicsér, feldicsérglorify - contaminate - leértékeldevalue - insulate - calcify - urbanise, urbanize - urbanise, urbanize - emulsify - demulsify - decarboxylate - nazify - megtermékenyít, termékenyítfecundate, fertilise, fertilize - clarify - megjelölmark - barb - nick - alkalmatlanná teszdeactivate, disable, disenable, incapacitate, put out of order, turn off - képessé/lehetővé teszenable - háttérbe szorítde-emphasise, de-emphasize, destress - lágyít, puhíttender, tenderise, tenderize - charge - ease, sweeten - iodinate - ionate - archaizál, régiessé teszarchaise, archaize - inform - officialise, officialize - elnyugatosítoccidentalise, occidentalize, westernise, westernize - orientalise, orientalize - acetylate, acetylise, acetylize - achromatise, achromatize - collimate, parallel - camp - klasszikus stílusúvá teszclassicise, classicize - conventionalise, conventionalize - decimalise, decimalize - dizzy, make dizzy - megmérgezenvenom, poison - exteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify - dicsőítglamorise, glamorize, glamourise, glamourize - introvert - elvilágiasítlaicise, laicize - politizálpoliticise, politicize - proof - romanticise, romanticize - rusticate - sauce - shallow, shoal - megfeszíttense - steepen - összezavarscramble - megfejtmake sense, unscramble - unsex - vitrify - pall - saponify - expand, extend - set aside, suspend - besározmake turbid, mud, muddy - transform - emel, felemelelevate, lift, raise - eldurvítcoarsen, harshen - dinge - demonise, demonize - devilise, devilize, diabolise, diabolize - etherealize, etherialise - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize - animate, animise, animize - clear - dynamise, dynamize - dynamise, dynamize - rarefy, sublimate, subtilize - elpárologtatvaporise, vaporize, volatilise, volatilize - uniformise, uniformize - szimmetrikussá teszsymmetrise, symmetrize - halhatatlanná tesz, megörökíteternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalize - denature - denature - denature - sanitise, sanitize - verbify - shift - sputter - draw - make - dope - prostrate - excite - energise, energize, excite - shake - outmode - spice, spice up - shorten - think - make - deflate - inflate - reflate - digitalise, digitalize, digitise, digitize - gelatinise, gelatinize - recombine - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize - masculinise, masculinize, virilise, virilize - masculinize - disharmonize, dissonate - sexualise, sexualize - outline, schematise, schematize - patent - constitutionalise, constitutionalize - rationalise, rationalize - plasticise, plasticize - rarefy - pogánnyá tesz, pogánnyá válikheathenize, paganise, paganize - incandesce - deaminate, deaminize - angulate - circularize - sensitise, sensitize - sensitise, sensitize - depolarizáldepolarise, depolarize - intensify - isomerise, isomerize - legitimate - elpárolog, párologevaporate, vaporise, vaporize - industrialise, industrialize - opacify - opsonize - militarise, militarize - nationalise, nationalize - recommend - sentimentalise, sentimentalize - solemnise, solemnize - territorialise, territorialize - transaminate - glorify, spiritualize, transfigure - unsanctify - vesiculate - visualise, visualize - mottle, variegate - ventilate - vivify - vulgarise, vulgarize - supple - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize - smut - still - weaponize - blur, confuse, obnubilate, obscure - moderate, tame, tone down - elsötétít, összezavarobfuscate - synchronise, synchronize - mérsékel, mérséklődikmince, moderate, soften - militarise, militarize - break down, crush - hizlal, meghizlalfat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump out - disturb, tamper, touch - dull - letompít, tompítabate, blunt, dull - hegyez, kihegyezsharpen - coarsen - loosen - kibontloose, loosen, undo, untie - felhúroz, húrozstring - straighten, straighten out - bring - keveredik, összekeveredikamalgamate, combine, commix, merge, mingle, mix, unify - charge - put - kitakarítclean, clean out, do out, make clean, purify - bepiszkítbegrime, bemire, colly, dirt, dirty, foul, grime, smirch, soil - depress, lower - deform - break, break up - megváltozik, megváltoztatalter - díszít, szépítadorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament - emberré teszhumanise, humanize - megalázhumble - elidegenítalien, alienate, disaffect, estrange - right - desensitise, desensitize - dezodorál, szagtalanítdeodorise, deodorize, deodourise - develop - blur - blind - change intensity - change taste - capture - adadd, bestow, bring, contribute, impart, lend - reestablish, reinstate, restore - liberalise, liberalize - jóváteszcompensate, correct, redress, right - democratise, democratize - neutralize - corrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate - loosen, relax - flocculate - turn - cohere - transfer, transplant, transpose - elhomályosít, megfeketedikblacken, cloud, dim, dip, obscure - brighten - soften - shade - lelassítdecelerate, slow, slow down - felgyorsul, gyorsít, gyorsulaccelerate, pick up speed, speed, speed up - embrittle - bubble - radicalize - eroticize, sex up - piggyback - port - lifehack - cloud - helyettesít, kicserél, kiszorít, kivált, pótol, pótolnidisplace, exchange, interchange, replace, substitute - unify, unite[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

megváltozás, változáschange - adjustment, alteration, change, modification - változáschange - módosítás, változás, változatosság, változtatásalteration, change, modification - changer, modifier - változáschange - változáschange - módosíthatóeditable, modifiable - alterable[Dérivé]

alter (v.) • change (v.) • megváltozik (v.) • megváltoztat (v.) • modify (v. trans.)

-

 


   Advertising ▼