sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 0.062s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

immunokemia, kemiallinen immunologiachemoimmunology, immunochemistry - epäorgaaninen kemiainorganic chemistry - fysikaalinen kemiaphysical chemistry - sähkökemiaelectrochemistry - femtokemiafemtochemistry - geokemiageochemistry - valokemiaphotochemistry - radiokemia, ydinkemianuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry - orgaaninen yhdisteorganic compound - pintakemiasurface chemistry - lämpökemia, termokemiathermochemistry[Spéc.]

kemistichemist[PersonneQuiFait]

kemiallinen, kemianchemic, chemical[Rel.App.]

apteekkari, farmaseutti, kemisti, pillerinpyörittäjä, proviisoriapothecary, chemist, dispensing chemist, druggist, pharmacist, pill pusher, pill roller - kemiallinenchemical[Dérivé]

hapanacidic - hapanacid - alkalinen, emäksinenalkalic, alkaline, basic - alkalinen, emäksinenbasic - amfiproottinen, amfoteerinenamphiprotic, amphoteric - reversiibelireversible - hydrofobinenhydrophobic - hydrofiilinenhydrophilic - öljyhakuinenoleophilic - lipofiilinen, lipotrooppinen, rasvahakuinenlipophilic, lipotropic - kriittinencritical - ei-kriittinennoncritical - rengas-cyclic - tyydyttynytsaturated - tyydyttämätön, tyydyttymätönunsaturated - vapaafree - sidottubound - konjugaatti-, konjugoituconjugate, conjugated - konjugoituconjugate, conjugated - raskasheavy - kevytlight - jodia sisältäväiodinating - jodia poistavade-iodinating - renkainenmembered - yhdenarvoinenmonovalent, univalent - monivalenssinen, multivalenttimultivalent, polyvalent - puolisynteettinen, synteettinen, teko-man-made, semisynthetic, synthetic - klatraatti-clathrate - orgaaninenorganic - epäorgaanineninorganic - reagoiva, reaktiokykyinenreactive - vasteetonunreactive - indifferentti, inertti, neutraali, reagoimatonindifferent, inert, neutral - malmipitoinenrich - kelluvasupernatant - helposti haihtuva, räjähdysherkkävolatile - kidevesipitoinen, vesipitoinenhydrated, hydrous - vedetönanhydrous - alkyyli-, alkyylinenalkylic - allyyli-, allyylinenallylic - aromaattinenaromatic - atsidiazido - bentsyyli-, bentsyylinenbenzylic - kakodyyli-cacodylic - karbosyklinencarbocyclic - fenoli-carbolated - karbonyyli-carbonyl, carbonylic - karboksyyli-carboxyl, carboxylic - elohopea-, elohopeamainenmercuric, mercurous - monimuotoinen, polymorfinenpolymorphic, polymorphous - eetteri-ethereal - bivalenssinen, bivalenttinen, kaksiarvoinen, kaksivalenssinen, kaksivalenttinenbivalent, divalent - pentavalentti, viisivalenssinenpentavalent - neliarvoinen, nelitehoinentetravalent - kolmiarvoinentrivalent - palautuvastireversibly - elektronegatiivisuus, negatiivisuuselectronegativity, negativity - atomimassa, atomin massa, atomipaino, suhteellinen atomimassaatomic mass, atomic weight, relative atomic mass - molekyylipaino, suhteellinen molekyylimassamolecular weight, relative molecular mass - valenssivalence, valency - pH, pH-asteikkopH, pH scale, Sorensen scale - Daltonin laki, Daltonin osapainelaki, osapaineita koskeva Daltonin laki, osapaineita koskeva sääntöDalton's law, Dalton's law of partial pressures, law of partial pressures - jakaantumislakidistribution law - kemiallinen tasapaino, tasapainolakiequilibrium law, law of chemical equilibrium - Henryn lakiHenry's law - muuttumattomien painosuhteiden lakilaw of constant proportion, law of definite proportions - käänteisten painosuhteiden laki, vastaavien painosuhteiden lakilaw of equivalent proportions, law of reciprocal proportions - Daltonin laki, Daltonin osapainelaki, kerrannaisten painosuhteiden lakiDalton's law, law of multiple proportions - massavaikutuksen laki, massavaikutuslakilaw of mass action, mass action theory - Mendelejevin laki, periodilakiMendeleev's law, periodic law - orgaaninen kemiaorganic chemistry - atomismi, atomiteoriaatomic theory, atomism, atomistic theory, atomist theory - Arrheniuksen teoria elektrolyyttien hajaantumisesta, elektrolyyttien hajaantumisteoria, teoria dissosioitumisesta, teoria elektrolyyttien dissosioitumisesta, teoria hajaantumisestaArrhenius theory of dissociation, theory of dissociation, theory of electrolytic dissociation - indikaattoriteoria, Ostwaldin indikaattoriteoriaOstwald's theory of indicators, theory of indicators - kulkeutuminenmigration - allomerismiallomerism - sublimoituminensublimation - aktinidien sarjaactinide series - kemiallinen ketju, ketjuchain, chemical chain - rengas, suljettu ketjuclosed chain, ring - kemiallinen ilmiöchemical phenomenon - monimuotoisuus, pleomorfismi, polymorfiaallotropy, pleomorphism, polymorphism - dimorfismidimorphism - absorboituminen, absorptio, imeytyminen, itseensä imeminenabsorption, soaking up - assosiointiassociation - kemiallinen menetelmä, kemiallinen prosessi, kemialliset prosessitchemical action, chemical change, chemical process - kemiallinen reaktiochemical reaction, reaction - hajottaminen, mätäneminenchemical decomposition reaction, decomposition, decomposition reaction - korvausreaktio, syrjäytys, syrjäytysreaktiodisplacement, displacement reaction - dissosiaatio, jakautuminendissociation - imeytyminenimbibition - väkevöintirectification - happolukuacid value - tasapainovakioequilibrium constant - abundanssi, runsaussuhdeabundance - stoikiometria, stokiometria, stökiometriastoichiometry - kyllästymispistesaturation point - olomuotostate, state of matter - toimintaactivity - akseptoriacceptor - sekoitus, yhdisteblend, mix, mixture - atomiatom - kemiallinen ryhmä, radikaali, ryhmächemical group, group, radical - fullereeni, pallohiilifullerene - emulsio, maidosemulsion - molekyylimolecule - katalysaattori, katalyyttiaccelerator, catalyst - herkistinsensitiser, sensitizer, sensitizing agent - vastakatalyyttianticatalyst - kemiallinen yhdiste, yhdistechemical compound, compound - fluorattu hiilivetyfluorocarbon - indikaattoriindicator - muuntua, muuttuaconvert - muuntaa elohopea harmaaksi jauheeksideaden - muuttaa alkaliseksi, muuttaa emäksiseksialkalinise, alkalinize - muuttua alkaliseksi, muuttua emäksiseksialkalinise, alkalinize - saattaa tasapainoon, tasapainottaaequilibrate - muuttaa alkemiallisestialchemise, alchemize - suspensoidasuspend - keskeyttää uudelleenresuspend - huuhdella, puhdistaaclean, scavenge - liittää, sisällyttääenclose, include - butyloidabutylate - jodioidaiodise, iodize - nitratanitrate - poistaastrip - hajottaabreak down, break up, decompose - dissosioitua, hajaantua, hajotadissociate - peitatabate - laimentaa, ohentaaattenuate, rarefy - keittää pontikkaamoonshine - tislaamalla, tislata, tislautua, valmistaa tislatadistil, distill - ekstrahoida, tislata, uuttaadistil, distill, extract - pelkistää, redusoidadeoxidise, deoxidize, reduce - krakkautuacrack - krakatacrack - hajota, katabolisoituacatabolise, catabolize - hapettaaoxidate, oxidise, oxidize - happamoittaa, happamoitua, tehdä happamaksiacetify, acidify - alkalisoida, muuttua emäksiseksialkalify, alkalise, alkalize, basify - jalostaareform - jalostaareform - polymeroituapolymerise, polymerize - kopolymeroidacopolymerise, copolymerize - polymeroidapolymerise, polymerize - katalysoidacatalyse, catalyze - peptisoidapeptise, peptize - sublimoida uudelleenresublime - kuumentaacalcine - hiilittää, hiillyttää, hiiltääcarbonise, carbonize, carburise, carburize - muuntaatransmute - konjugoidaconjugate - lisätä, sekoittaa joukkoonadmix - lejeerata, sekoittaa, seostaaalloy - solvatoituasolvate - solvatoidasolvate - reagoidacounter, react, respond - kehittääbuild - kyllästääsaturate - puhdistaa, sublimoidadistill, make pure, purify, sublimate - erottaaisolate - esieristääpreisolate - ammonifioidaammonify - kyllästääthoriate - koksiintuacoke - poistaa karboksyylidecarboxylate - menettää karboksyylidecarboxylate - denitrifioidadenitrify - poistaa myrkky, tehdä myrkyttömäksidetoxicate, detoxify - esteröidäesterify - muuttaa eetteriksialkoxylate, etherify - asetyloidaacetylate, acetylise, acetylize - asetyloidaacetylate, acetylise, acetylize - karboksyloidacarboxylate - saippuoidasaponify - saippuoituasaponify - höyrystääevaporate, vaporise, vaporize, volatilise, volatilize - sitoabind - sitoaligate - desorboidadesorb - desorboituadesorb - demineralisoida, poistaa suolatdemineralise, demineralize - isomeroituaisomerise, isomerize - isomeroidaisomerise, isomerize - korvautuasequester - transaminoidatransaminate - jakotislatafractionate - jakotislatafractionate - yhdistääsulfurette, sulphurette - absorboituaabsorb - adsorboida, adsorboitua, imeytyä pintaan, sitoa pintaanadsorb - imeä sisäänsä, imeytyäsorb, take up - seostaacarburet - laatia kaavan mukaanformulate - lisätä glyseroliaglycerolise, glycerolize - päästää, vapauttaafree, liberate, release - poistaa glyserolistadeglycerolise, deglycerolize - estä, estää, rajoittaainhibit - alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, jaksollinen järjestelmäperiodic table - pitkäketjuinen, pitkäketjuinen molekyylilong chain, long-chain molecule - elektrolyysielectrolysis - osmoosiosmosis - käänteisosmoosireverse osmosis - moniarvoisuusmultivalence, multivalency, polyvalence, polyvalency - atomimonad - puskuribuffer - formyyliforyml - asyklinen, avoketjuinenacyclic, open-chain - teknislaatuinen, teknistä laatuatechnical grade, technical-grade - passiivineninactive - valenssi-valent[Domaine]

chemical science (n.) • chemistry (n.) • kemia (n.)

-

 


   Advertising ▼