sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

computed in 2.122s

   Advertising ▼


 » 

analogical dictionary

ÅrhusÅrhus - press releaselehdistötiedote - jurisdictiontuomioistuimen toimivalta - concessionairepiirimyyjä - socioeconomic conditionsyhteiskunnallis-taloudelliset olot - Council for Cultural Cooperationkulttuuriyhteistyön neuvosto - CRESTCrest - European Productivity Agency - Nuclear Energy Agencyydinenergiajärjestö - audiovisual documentaudiovisuaalinen aineisto - DubayyDubai - farm development planmaatalouden kehittämissuunnitelma - printertulostin - saltwatersuolainen vesi - groundwaterpohjavesi - wastewaterjätevesi - sociocultural facilitiessosiaali- ja kulttuuripalvelut - United States of AmericaYhdysvallat - Community fisheriesyhteisön kalatalous - International Energy AgencyKansainvälinen energiajärjestö - goats’ milk cheesevuohenjuusto - cows’ milk cheeselehmänmaidosta valmistettu juusto - Al FujayrahFujairah - government-in-exilepakolaishallitus - audiovisual industryaudiovisuaalinen teollisuus - case-lawoikeuskäytäntö - EC case-lawEY:n oikeuskäytäntö - Federation Stateliittovaltion osavaltio - substandard housingheikkotasoinen asuminen - Eastern MalaysiaItä-Malesia - Bretton Woods AgreementBretton Woodsin sopimus - microeconomicsmikrotalous - interurban migrationkaupunkien välinen muuttoliike - intraurban commutingkaupunkien sisäinen muuttoliike - east of the Great BeltIso-Beltistä itään - organisation chartorganisaatiokaavio - treepuu - game meatriistanliha - AarhusÅrhus - breach of trustluottamusaseman väärinkäyttö - adhesiveliima - State tradingvaltiojohtoinen kauppa - retail tradevähittäiskauppa - wholesale tradetukkukauppa - arms tradeasekauppa - East-West tradeidän ja lännen välinen kauppa - foreign tradeulkomaankauppa - domestic tradekotimaankauppa - international tradekansainvälinen kauppa - accession to the European UnionEuroopan unioniin liittyminen - marketingmarkkinointi - ad hoc committeetilapäinen komitea - committee of inquirytutkintavaliokunta - Commission on Human RightsYK:n ihmisoikeustoimikunta - UN CommissionYK:n toimikunta - parliamentary committeeparlamentin valiokunta - EP CommitteeEP:n valiokunta - qualitative analysiskvalitatiivinen analyysi - award of contracthankintasopimuksen tekeminen - standing committeepysyvä valiokunta - specialised committeeerityisvaliokunta - UN Technical CommissionYK:n tekninen toimikunta - commission agentliike-edustaja - CommonwealthKansainyhteisö - European CommunitiesEuroopan yhteisöt - municipalitykunta - adjuvantapuaine - mass communicationsjoukkoviestintä - satellite communicationssatelliittiviestintä - press communiquélehdistötiedote - communismkommunismi - ComorosKomorit - insurance companyvakuutusyhtiö - administrative powershallinnollinen toimivalta - Community competenceyhteisön toimivalta - jurisdiction ratione materiaeasiallinen toimivalta - central governmentkeskushallinto - executive competencetäytäntöönpanotoimivalta - competence of the Member Statesjäsenvaltioiden toimivalta - powers of parliamentparlamentin toimivalta - jurisdiction of the courtstuomioistuimen toimivalta - joint competencejaettu toimivalta - territorial jurisdictionalueellinen toimivalta - competitiveness, fightkilpailukyky - complementarity of tradekaupan täydentävyys - consumer behaviourkulutuskäyttäytyminen - educational administrationopetushallinto - political behaviourpoliittinen käyttäytyminen - electronic componentelektroniikkakomponentti - mineral compoundmineraaliyhdiste - composition of the populationväestön koostumus - composition of parliamentparlamentin kokoonpano - accountingkirjanpito - financial accountingtuloslaskenta - national accountskansallinen tilinpito - tax authoritiesverohallinto - public accountingjulkisten palveluiden tilinpito - regional accountingaluetilinpito - accountantkirjanpitäjä - accounttili - consolidated accountkonsernitili - trading accountmyyntitili - tied sales outletsidottu myyntikanava - county, shirekreivikunta, piirikunta - concentration of the populationväestön keskittyminen - concentration of powersvallan keskitys - local governmentpaikallishallinto - economic concentrationtaloudellinen keskittymä - industrial concentrationteollisuuden keskittyminen - product designtuotesuunnittelu - Macedonia - concessionnairepiirimyyjä - medium-term financial assistancekeskipitkän ajan tuki - sustainable developmentkestävä kehitys - cohabitationavoliitto - competitionkilpailu - international competitionkansainvälinen kilpailu - public administrationjulkinen hallinto - summarisingtiivistäminen - condimentmauste - terms for aidavun ehdot - position of womennaisten asema - working conditionstyöolot - living conditionselinolot - economic conditionstaloudelliset olot - social situationsosiaalinen tilanne - socio-economic conditionsyhteiskunnallis-taloudelliset olot - preparation for marketpakkaaminen ja kauppakunnostus - admission to examinationspääsy kokeisiin - atmospheric conditionsilmasto-olosuhteet - WCLMTL - UN ConferenceYK:n konferenssi - confidentialityluottamuksellisuus - confectionerymakeisteollisuus - conflict of jurisdictiontuomioistuinten välinen toimivaltaristiriita - conflict of powerstoimivaltaristiriita - misuse of a rightoikeuden väärinkäyttö - waste incinerationjätteiden poltto - temporary admissionväliaikainen maahantuonti - labour disputetyöriita - international conflictkansainvälinen selkkaus - racial conflictroturistiriita - social conflictyhteiskunnallinen ristiriita - sick leavesairasloma - maternity leaveäitiysloma - training leavekoulutusvapaa - parental leavevanhempainloma - paid leavepalkallinen vapaa - unpaid leavepalkaton vapaa - leave on social groundssosiaalisin perustein myönnetty loma - freezingjäädyttäminen - conglomeratemonialakonserni - CongoKongo - short-term economic prospectsvallitseva suhdanne - ConnachtConnacht - Council of the European UnionEU:n neuvosto - board of directorsyhtiön hallitus - EC Association CouncilEY:n assosiaationeuvosto - adoption of a childlapseksiottaminen - CCCCCC - CCDCCD - AspacASPAC - Council of EuropeEuroopan neuvosto - Council of Europe countriesEuroopan neuvoston maat - UN Security CouncilYK:n turvallisuusneuvosto - UN Trusteeship CouncilYK:n huoltohallintoneuvosto - Council of European Municipalities and RegionsEuroopan kuntien ja alueiden neuvosto - Council of Ministersministerineuvosto - adoption of a law by votelain hyväksyminen äänestämällä - European CouncilEurooppa-neuvosto - Nordic CouncilPohjoismaiden neuvosto - Nordic Council countriesPohjoismaiden neuvoston jäsenmaat - agricultural advisermaatalousneuvoja - food preservingelintarvikkeiden säilöntä - conservation of fish stockskalakannan säilyttäminen - conservation of resourcesluonnonvarojen säilyttäminen - conservatismkonservatismi - cannerysäilyketehdas - rescheduling of public debtsaatavan vakautus - consumerkuluttaja - consumptionkulutus - food consumptionravinnon kulutus - water consumptionvedenkulutus - energy consumptionenergiankulutus - household consumptionkotitalouksien kulutus - adoption of the budgettalousarvion hyväksyminen - final consumptionlopullinen kulutus - domestic consumptionkotimainen kulutus - per capita consumptionkulutus henkeä kohti - constitutionperustuslaki - formation of a partypuolueen perustaminen - incorporationyhtiön perustaminen - control of constitutionalityperustuslaillisuuden valvonta - agricultural buildingmaatalousrakennus - road buildingtienrakennus - metal structuremetallirakenne - shipbuildinglaivanrakennus - consultation of informationtiedonhaku - worker consultationtyöntekijöiden kuuleminen - containerkontti - objections to an election resultvaalituloksen riitauttaminen - adultaikuinen - tariff quotatariffikiintiö - contraceptionehkäisy - shorter working weeklyhennetty työviikko - contractsopimus - insurance contractvakuutussopimus - work contracttyösopimus - industrial counterfeitingteollinen väärentäminen - EADIEADI - plywoodvaneri - taxpayerveronmaksaja - administrative controlhallinnollinen valvontamenettely - air traffic controllennonjohto - budgetary controltalousarvion valvonta - management audithallinnon valvonta - control of communicationsviestinnän valvonta - EFTAEfta - pollution controlsaastuttamisen valvonta - liquidity controlmaksuvalmiuden valvonta - production controltuotannonvalvonta - quality control of industrial productsteollisuustuotteiden laadunvalvonta - non-standard employmentepätyypillinen työ - exchange controlvaluutan säännöstely - merger controlyrityskauppavalvonta - assessmentarvostelu - migration controlmuuttoliikkeen valvonta - abuse of powervallan väärinkäyttö - EFTA countriesEfta-maat - price controlhintavalvonta - financial controlfinanssivalvonta - parliamentary controlparlamentaarinen valvonta - plant health controlkasvintarkastus - health controlterveystarkastus - CIV ConventionCIV-yleissopimus - collective agreementkollektiivinen sopimus - airportlentoasema - Arusha ConventionArushan sopimus - Lomé Conventionensimmäinen Lomén yleissopimus - first Lomé ConventionLomén sopimus I - second Lomé ConventionLomén sopimus II - Yaoundé ConventionYaoundén sopimus - UN conventionYK:n yleissopimus - economic convergencelähentyminen talouden alalla - energy conversionenergian muunto - currency convertibilityvaluutan vaihdettavuus - Cook IslandsCookinsaaret - administrative cooperationhallinnollinen yhteistyö - trade cooperationkaupallinen yhteistyö - cultural cooperationkulttuuriyhteistyö - economic cooperationtaloudellinen yhteistyö - European cooperationeurooppalainen yhteistyö - financial cooperationrahataloudellinen yhteistyö - aerosolaerosoli - industrial cooperationteollinen yhteistyö - institutional cooperationinstitutionaalinen yhteistyö - inter-company cooperationyritysten välinen yhteistyö - international cooperationkansainvälinen yhteistyö - judicial cooperationoikeudellinen yhteistyö - military cooperationsotilaallinen yhteistyö - monetary cooperationrahapoliittinen yhteistyö - political cooperationpoliittinen yhteistyö - regional cooperationalueellinen yhteistyö - allocation of landmaan käyttö - scientific cooperationtieteellinen yhteistyö - South-South cooperationEtelä-Etelä-yhteistyö - technical cooperationtekninen yhteistyö - cross-border cooperationrajat ylittävä yhteistyö - cooperativeosuuskunta - agricultural cooperativemaatalousosuuskunta - consumer cooperativekulutusosuuskunta - credit unionluotto-osuuskunta - coordination of aidavun yhteensovittaminen - CopenhagenKööpenhamina - publishing of priceshintojen julkaiseminen - joint ownershipyhteisomistus - South KoreaEtelä-Korea - North KoreaPohjois-Korea - CoreperCoreper - corporatismkorporativismi - fatsrasvat - animal fatseläinrasvat - vegetable fatskasvirasvat - correspondencekirjeenvaihto - corrosionkorroosio - political affiliationpuolueen jäsenyys - corruptionlahjonta - CorsicaKorsika - Costa RicaCosta Rica - stock-exchange listingpörssilistaus - Côte d'IvoireNorsunluurannikko - social-security contributionsosiaaliturvamaksu - sugar levysokerimaksu - cottonpuuvilla - coup d'étatvallankaappaus - charteringtilausliikenne - EC Court of JusticeEuroopan yhteisöjen tuomioistuin - EC Court of AuditorsEuroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin - European Court of Human RightsEuroopan ihmisoikeustuomioistuin - International Court of JusticeKansainvälinen tuomioistuin - migratory movementsiirtolaisvirta - watercoursevesistö - AfghanistanAfganistan - price of securitiesarvopapereiden hinta - brokervälittäjä - equipment costkalustokustannukset - investment costinvestointikustannukset - cost of capitalpääomakustannukset - distribution costjakelukustannukset - operating costhallintokustannukset - education costskoulutuskustannukset - AfrasecAfrasec - construction costsrakennuskustannukset - cost of pollutionsaastumisesta aiheutuvat kustannukset - health coststerveydenhoitokustannukset - cost of livingelinkustannukset - production costtuotantokustannukset - storage costvarastointikustannukset - direct costvälittömät kustannukset - cost of borrowinglainanhoitokustannukset - wage costpalkkakustannukset - access to educationkoulutukseen pääsy - AfricaAfrikka - social costsosiaalimenot - artistic creationluova taiteellinen työ - job creationtyöpaikkojen luominen - creditluotto - short-term creditlyhytaikainen luotto - export creditvientiluotto - import credittuontiluotto - consumer creditkulutusluotto - long-term creditpitkäaikainen luotto - English-speaking Africaenglanninkielinen Afrikka - medium-term creditkeskipitkän ajan luotto - trade credittavaraluotto - swap arrangementswap - investment loaninvestointiluotto - payment appropriationmaksatus - documentary creditremburssi - real estate creditkiinteistöluotto - industrial creditteollisuusluotto - international creditkansainvälinen luotto - creamkerma - Central AfricaKeski-Afrikka - dairy ice creamjäätelö - CrestCrest - CreteKreeta - war crimesotarikos - criminologykriminologia - energy crisisenergiakriisi - political crisispoliittinen kriisi - economic growthtaloudellinen kasvu - North AfricaPohjois-Afrikka - ICRCPunainen Risti - crustacean, shellfishäyriäinen - CubaKuuba - leathernahka - copperkupari - culturekulttuuri - cereal-growingviljanviljely - terrace croppingpengerviljely - fodder-growingrehunviljely - South AfricaEtelä-Afrikka - fruit-growinghedelmänviljely - agro-industrial croppingteollinen viljely - market gardeningvihannesviljely - permanent croppitkäaikainen viljely - popular culturepopulaarikulttuuri - hydroponicsvesiviljely - glasshouse cultivationkasvihuoneviljely - tropical agriculturetrooppinen viljely - self-sufficiency farmingomavaraistalous - cumulative pension entitlementeläkkeiden kertymä - French-speaking Africaranskankielinen Afrikka - CuraçaoCuracao - CycladesKykladit - economic cyclesuhdanteet - DenmarkTanska - regions of DenmarkTanskan alueet - parliamentary debatekeskustelu parlamentissa - deforestationmetsän hävittäminen - decentralisationpäätösvallan hajauttaminen - budgetary dischargetalousarviota koskeva vastuuvapaus - Southern AfricaEteläinen Afrikka - wastejätteet - agricultural wastemaatalousjätteet - industrial wasteteollisuusjätteet - non-recoverable wastehyödyntämiskelvoton jäte - radioactive wasteradioaktiivinen jäte - decisionpäätös - Community decisionyhteisön päätös - EAEC DecisionEuratomin päätös - West AfricaLänsi-Afrikka - ECSC general DecisionEHTY:n yleinen päätös - ECSC individual DecisionEHTY:n yksittäinen päätös - restrictive-practice notificationilmoitus kilpailunrajoituksesta - announcement of candidacyehdokkaaksi asettautuminen - explanation of votingäänestysselitys - East AfricaItä-Afrikka - economic take-offtaloudellinen elpyminen - decolonisationsiirtomaiden itsenäistäminen - counting of the votesääntenlaskenta - devolutionhajauttaminen - administrative unithallintoyksikkö - division into constituenciesvaalipiirijako - decreeasetus - tax reliefverovähennys - anti-missile defenceohjustentorjunta - lossvajaus - budget deficittalousarvion alijäämä - deflationdeflaatio - clearing of landmaanraivaus - degradation of the environmentympäristövaurio - job accesstyön saanti - school ageoppivelvollisuusikä - delinquencyrikollinen elämäntapa - juvenile delinquencynuorisorikollisuus - job applicationtyöpaikkahakemus - consumer demandkulutuskysyntä - energy demandenergian kysyntä - resignation of the governmenthallituksen ero - agency abroadkauppaedustajan liike ulkomailla - democracydemokratia - people's democracykansandemokratia - democratisationdemokratisointi - democratisation of educationkoulutuksen demokratisointi - demographyväestötiede - denaturingdenaturointi - perishable goodshelposti pilaantuvat tuotteet - EAEC Supply AgencyEuratomin hankintakeskus - population densityväestötiheys - departementti - merentakainen departementti - expendituremenot - food expenditureruokamenot - budgetary expendituretalousarvion menot - press agencytietotoimisto - consumption expenditurekulutusmenot - administrative expenditurehallinnolliset menot - extra-budgetary expendituretalousarvion ulkopuoliset menot - national expenditurekansalliset menot - non-compulsory expenditureharkinnanvaraiset menot - compulsory expenditurepakolliset menot - operational expenditurekäyttömenot - public expenditurejulkiset menot - depoliticisationepäpolitisoituminen - depopulationväestökato - deporteekarkotettu - sales agentyksinedustaja - bank depositpankkitalletus - capital depreciationpoistot - deregulationsääntelyn purkaminen - disarmamentaseidenriisunta - man-made disasterihmisen aiheuttama onnettomuus - natural disasterluonnonmullistus - job descriptiontoimenkuva - desertautiomaa - desertificationaavikoituminen - dehydrationdehydrointi - withdrawal of candidacyehdokkuudesta luopuminen - civil disobediencekansalaistottelemattomuus - destruction of cropssadon tuhoutuminen - EPAEPA - straitsalmi - external debtulkomaanvelka - public debtjulkinen velka - Upper Houseylähuone - devaluationdevalvaatio - economic developmenttaloudellinen kehitys - NEANEA - industrial developmentteollinen kehitys - integrated developmentintegroitu kehitys - regional developmentalueellinen kehittäminen - social developmentsosiaalinen kehitys - foreign currencyvaluutta - diabetessokeritauti - North-South relationspohjoisen ja etelän suhteet - dictatorshipdiktatuuri - regional agencyaluetoimisto - dictionary, lexiconsanasto - cultural differencekulttuuriero - international disputekansainvälinen kiista - dissemination of informationtiedon jakelu - dissemination of culturekulttuuritarjonta - limited circulationrajoitettu levitys - selective dissemination of informationvalikoiva tiedon jakelu - size of businessyrityskoko - diplomatutkintotodistus - company managementyritysjohto - directivedirektiivi - Community directiveyhteisön direktiivi - voting disciplineäänestyskuri - record libraryäänitekirjasto - speechpuhe - access to informationtietojen saatavuus - sexual discriminationsukupuolisyrjintä - economic discriminationtaloudellinen syrjintä - linguistic discriminationkielellinen syrjintä - political discriminationpoliittinen syrjintä - racial discriminationrotusyrjintä - religious discriminationuskonnollinen syrjintä - price disparityhintojen erot - economic disparitytalouden erot - regional disparityalueelliset erot - preservativesäilöntäaine - medical centrelääkärikeskus - food resourceselintarvikevarat - available energy resourceskäytettävissä olevat energiavarat - driving mechanismohjauslaite - safety deviceturvalaite - signalling devicemerkinantolaite - dissidencesisäinen oppositio - dissolution of parliamentparlamentin hajottaminen - deterrentpelote - distillationtislaus - distributive tradeskaupallinen jakelu - energy distributionenergian jakelu - water supplyvesihuolto - electricity supplysähkön tuotanto ja jakelu - exclusive distribution agreementyksinmyynti - product diversificationtuotannon monipuolistaminen - diversification of exportsviennin monipuolistaminen - supervisoresimies - international division of labourkansainvälinen työnjako - divorceavioero - legal doctrineoikeusoppi - documentasiakirja - audio-visual documentaudiovisuaalinen aineisto - identity documenthenkilöllisyystodistus - document for discussion at a sittingkeskustelun pohjana oleva asiakirja - built-up areataajama - customs documenttulliasiakirja - official documentvirallinen asiakirja - parliamentary documenteduskunnan asiakirja - documentationasiakirjat - DodecaneseDodekanesia - DominicaDominica - damagevahinko - war damagesotavahinko - damagesvahingonkorvaus - donationlahjoitus - giftlahja - customstulli - DubaiDubai - double taxationkaksinkertainen verotus - dual nationalitykaksoiskansalaisuus - holding of two jobskahden työn tekeminen - rural settlementmaaseututaajama - provisional twelfthväliaikainen kuukausierä - dredgingruoppaus - drainagekuivatus - DrentheDrenthe - right to educationoikeus koulutukseen - right to informationoikeus tietoon - right to cultureoikeus kulttuuriin - urban centrekaupunkitaajama - right to justiceoikeus oikeussuojaan - administrative lawhallinto-oikeus - air lawilmailulainsäädäntö - anti-dumping dutypolkumyyntitulli - right to workoikeus työhön - law of bankingpankkilainsäädäntö - law on negotiable instrumentsvekselioikeus - civil lawsiviilioikeus - commercial lawkauppaoikeus - Community lawyhteisön oikeus - political unrestpoliittinen kiihotus - constitutional lawvaltiosääntöoikeus - customary lawtapaoikeus - copyrighttekijänoikeus - registration taxrekisteröintimaksu - right to stopovervälilaskuoikeus - right of establishmentsijoittautumisoikeus - right to strikelakko-oikeus - energy lawenergialainsäädäntö - environmental lawympäristöoikeus - economic aggregatetaloudellinen kokonaissuure - law of outer spaceavaruusoikeus - rights of the individualyksilön oikeudet - competition lawkilpailuoikeus - family lawperhelainsäädäntö - law of warsotalainsäädäntö - law of the seamerilainsäädäntö - right to demonstratemielenosoitusoikeus - fishing rightskalastusoikeudet - access to a professionammattiin pääsy - right of pre-emptionetuosto-oikeus - right of repossessiontakaisinotto-oikeus - right to voteäänioikeus - insurance lawvakuutuslainsäädäntö - patent lawpatenttioikeus - law of nationsvaltioiden oikeus - rights of aliensulkomaalaisten oikeudet - rights of minoritiesvähemmistön oikeudet - company lawyhtiöoikeus - transport lawliikennelainsäädäntö - housing lawasuntolainsäädäntö - labour lawtyöoikeus - electoral lawvaalilainsäädäntö - part-time farmingosa-aikaviljely - financial legislationvarainhoitosäännöt - tax lawvero-oikeus - international tax lawkansainvälinen vero-oikeus - forestry legislationmetsälainsäädäntö - international human rights lawkansainvälinen humanitaarinen oikeus - international lawkansainvälinen oikeus - private international lawkansainvälinen yksityisoikeus - public international lawkansainvälinen julkisoikeus - organic farmingluonnonmukainen viljely - maritime lawmerenkulkuoikeus - matrimonial lawavioliitto-oikeus - national lawkansallinen oikeus - nuclear lawydinenergialainsäädäntö - criminal lawrikosoikeus - economic offencetalousrikos - international criminal lawkansainvälinen rikosoikeus - private lawyksityisoikeus - commercial farmingkaupallinen viljely - public lawjulkisoikeus - agrarian lawmaatalouslainsäädäntö - social legislationsosiaalilainsäädäntö - territorial lawalueellinen lainsäädäntö - political rightpoliittinen oikeisto - civil rightskansalaisoikeudet - human rightsihmisoikeudet - women's rightsnaisten oikeudet - contract farmingsopimusviljely - special drawing rightserityisnosto-oikeudet - dumpingpolkumyynti - life expectancyodotettavissa oleva elinikä - length of studiesopintojen kesto - length of leasevuokra-aika - working timetyöaika - legal working timesallittu työaika - AAMS countriesAAMS-maat - group farmingyhteisviljely - East AngliaItä-Anglia - watervesi - Community watersyhteisön vesialue - percolation watersuotovesi - bathing wateruimakelpoinen vesi - spiritsväkevä alkoholijuoma - inland waterssisäiset aluevedet - hill farmingvuoristoviljely - international waterskansainvälinen vesialue - salt watersuolainen vesi - ground waterpohjavesi - surface waterpintavesi - territorial watersaluevedet - waste waterjätevesi - agricultural trademaataloustuotteiden kauppa - trading operationkaupallinen toiminta - subsistence farmingomavaraisviljely - information transfertietojen vaihto - exchange of publicationsjulkaisuvaihto - extra-Community tradeyhteisön ulkopuolelle suuntautauva kauppa - intra-Community tradeyhteisön sisäinen kauppa - trade by group of countrieskauppa maaryhmittäin - trade by countrykauppa maittain - trade by productkauppa tuotteittain - samplingotanta - extensive farminglaajaperäinen viljely - pay scalepalkka-asteikko - lightingvalaistus - school abroadulkomainen koulu - European schoolEurooppa-koulu - international schoolkansainvälinen koulu - nursery schoolesikoulu - national schoolkansallinen koulu - ecologyekologia - ecologismekologismi - econometricsekonometria - market accessmarkkinoille pääsy - intensive farmingtehoviljely - economytalous - agricultural economicsmaatalousekonomia - collectivised economykollektiivitalous - concerted economic actionyhteistoiminnassa toteutetut taloudellisettoimenpiteet - economies of scalesuurtuotanto - energy savingenergiansäästö - structural adjustmentrakenteellinen sopeuttaminen - war economysotatalous - business administrationyritystalous - regions of AustriaItävallan alueet - Mediterranean agricultureVälimeren alueen maatalous - market economymarkkinatalous - subsistence economyluontaistalous - transport economicskuljetustalous - controlled economysääntelytalous - housekeeping economykotitaloudet - forestry economicsmetsätalous - industrial economyteollinen talous - world economykansainvälinen talous - mixed economysekatalous - national economykansantalous - agri-foodstuffsmaatalouselintarvikkeet - planned economysuunnitelmatalous - post-industrial economyjälkiteollinen talous - public economyjulkinen talous - regional economyaluetalous - underground economypimeä talous - urban economyyhdyskuntatalous - ScotlandSkotlanti - ecosystemekosysteemi - euroeuro - agro-industrymaatalouteen liittyvä teollisuus - publishingjulkaisutoiminta - educationyleissivistävä koulutus - home educationkotiopetus - art educationtaidekasvatus - comparative educationvertaileva kasvatustiede - basic educationperuskoulutus - mass educationkansanopetus - adult educationaikuiskoulutus - education of foreignersulkomaalaisten koulutus - non-formal educationvapaamuotoinen opetus - continuing educationjatkuva koulutus - physical educationliikuntakasvatus - pre-school educationvarhaiskasvatus - health educationterveyskasvatus - sex educationsukupuolikasvatus - special educationerityisopetus - sweetenermakeutusaine - number of pupilsoppilasmäärä - agronomymaataloustiede - radioactive effluentradioaktiivinen jätevesi - equal paysamapalkkaisuus - equal treatmentyhdenvertainen kohtelu - equality before the lawyhdenvertaisuus lain edessä - Arab Republic of Egypt, Egypt, United Arab RepublicEgypti - El SalvadorEl Salvador - market enlargementmarkkinoiden laajentuminen - citrus fruitsitrushedelmä - registration of votersäänestäjien rekisteröinti - electionvaalit - early electionennenaikaiset vaalit - European electionEuroopan parlamentin vaalit - indirect electionvälilliset vaalit - local electionpaikallisvaalit - national electionvaltiolliset vaalit - parliamentary electionparlamenttivaalit - by-electiontäytevaalit - IDAIDA - presidential electionpresidentin vaali - primary electionesivaalit - electoratevalitsijakunta - electrochemistrysähkökemia - electrometallurgyelektrometallurgia - electronicselektroniikka - electrotechnologysähkötekniikka - livestock farmingkotieläintalous - economic supporttaloudellinen tuki - free-range farmingulkotarhaus - crustacean farmingäyriäisten viljely - intensive livestock farmingtehotuotanto - pupiloppilas - right to stand for electionvaalikelpoisuus - waste disposaljätteiden käsittely - emancipationitsenäistyminen - packagingpakkaaminen - pasture fatteninglaiduntaminen - bottlingpullottaminen - employment aidtyöllistämistuki - emigrationmaastamuutto - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - United Arab EmiratesArabiemiirikunnat - United Arab Emirates countriesYhdistyneet arabiemiirikunnat - issue of securitiesarvopaperien liikkeeseenlasku - issuing of currencyrahan liikkeeseenlasku - transport accidentliikenneonnettomuus - designated employmentosoitettu työpaikka - white-collar workertoimihenkilö - office workertoimistotyöntekijä - public service employeejulkisyhteisön palveluksessa oleva - employertyönantaja - borrowing, loan, money loanlaina, lainan ottaminen - foreign aidulkomaanapu - Community borrowingyhteisön ottolainaus - international loankansainvälinen laina - public borrowingjulkinen laina - food emulsifierelintarvikkeen emulgointiaine - indebtednessvelkaantuneisuus - wave energyaaltoenergia - soft energypehmeä energia - export aidviennin tuki - hard energykova energia - electrical energysähköenergia - wind energytuulienergia - geothermal energygeoterminen energia - hydraulic energyvesienergia - hydroelectric powervesivoima - tidal energyvuorovesienergia - nuclear energyydinenergia - renewable energyuusiutuva energia - aid per hectarehehtaarikohtainen tuki - solar energyaurinkoenergia - thermal energylämpöenergia - childlapsi - abandoned childhylätty lapsi - child of migrantsiirtolaislapsi - natural childavioton lapsi - only childainoa lapsi - commitment of expendituremaksusitoumus - fertiliserlannoite - chemical fertiliserväkilannoite - investment aidinvestointituki - organic fertiliserorgaaninen lannoite - fatteninglihotus - political kidnappingpoliittinen sieppaus - economic surveytaloudellinen katsaus - consumer surveykuluttajatutkimus - social surveyyhteiskunnallinen tutkimus - data recordingtiedon tallennus - documentary reference recordingasiakirjojen tallennus - building subsidyrakentamistuki - fuel enrichmentpolttoaineen rikastaminen - teacheropettaja - teachingteaching - distance learningetäopiskelu - agricultural educationmaatalousalan koulutus - programmed learningtietokoneavusteinen opetus - denominational educationtunnustuksellinen opetus - language teachingkieltenopetus - general educationyleinen opetus - free educationilmaiskoulutus - modernisation aiduudenaikaistamistuki - secular educationtunnustukseton opetus - medical traininglääketieteellinen koulutus - compulsory educationoppivelvollisuuskoulutus - paramedical trainingavustavan hoitohenkilökunnan koulutus - multidisciplinary educationmonialakoulutus - postgraduate educationjatkokoulutus - primary educationperusasteen koulutus - private educationyksityiskoulutus - vocational educationammattikoulutus - public educationvaltion järjestämä koulutus - production aidtuotannon tuki - scientific educationtieteellinen koulutus - secondary educationkeskiasteen koulutus - higher educationkorkeakouluopetus - technical educationteknisen alan koulutus - restrictive trade practiceyritysten välinen järjestely - horizontal agreementhorisontaalinen järjestely - unlawful agreementlaiton sopimus - international cartelkansainvälinen kartelli - vertical agreementvertikaalinen järjestely - food aidelintarvikeapu - mutual assistance among farmersviljelijöiden keskinäinen apu - non-tariff barriermuu kuin tullitariffista johtuva kaupan este - tariff barriertullieste - technical barriertekninen este - customs warehousetullivarasto - type of businessyritys - craft businesskäsiteollisuusyritys - distribution businesskaupallinen yritys - joint ventureyhteisyritys - rental businessvuokraamo - transport companykuljetusalan yritys - foreign enterpriseulkomaalainen yritys - European undertakingeurooppalainen yritys - family businessperheyritys - trust companyedunvalvontayhtiö - real estate businesskiinteistöalan yritys - sole proprietorshipyksityisyritys - occupational accidenttyötapaturma - aid to disadvantaged groupstoimeentulotuki - industrial enterpriseteollisuusyritys - multinational enterprisemonikansallinen yhtiö - private sectoryksityinen yritys - public sectorjulkinen yritys - maintenancekunnossapito - crop maintenancekasvien hoito - physical environmentfyysinen ympäristö - savingssäästöt - aid to undertakingsyritystuki - compulsory savingpakkosäästäminen - epidemicepidemia - epidemiologyepidemiologia - EpirusEpeiros - exhaustion of resourcesluonnonvarojen ehtyminen - EcuadorEcuador - equidaehevoseläin - budgetary equilibriumbudjettitasapaino - ecological balanceekologinen tasapaino - bilateral aidkahdenvälinen apu - agricultural equipmentmaatalouslaitteet - community facilitiesjulkiset palvelut - vehicle partsajoneuvon osat - electronic equipmentelektroniikkalaitteet - industrial equipmentteollisuuden laitteistot - socio-cultural facilitiessosiaali- ja kulttuuripalvelut - ECSC aidEHTY:n tuki - sports facilitiesurheilutilat - equivalence of diplomastutkintojen vastaavuus - ergonomicsergonomia - volcanic eruptiontulivuoren purkaus - slaveryorjuus - discountingdiskonttaus - air spaceilmatila - European legal areaEuroopan oikeusalue - green areaviheralue - Community aidyhteisön tuki - SpainEspanja - regions of SpainEspanjan alueet - protected speciesrauhoitettu laji - industrial espionageteollisuusvakoilu - testingtestaus - nuclear testydinkoe - ExtremaduraExtremadura - supplementary aid for productstäydentävä tuotekohtainen tuki - establishmentlaitos - special-status institutionrahoituslaitos erityistehtäviä varten - educational institutionoppilaitos - institution of public utilityyleishyödyllinen laitos - drawing up of the budgettalousarvion laatiminen - medical institutionsairaala - penal institutionrangaistuslaitos - public institutionjulkinen liikelaitos - tintina - gold-exchange standardkultavaluuttakanta - emergency aidhätäapu - gold standardkultakanta - Statevaltio - civil statussiviilisääty - rule under emergency powerspoikkeustila - state of emergencyhätätila - Welfare Statehyvinvointivaltio - United StatesYhdysvallat - State aidvaltio tuki - ethanoletanoli - EthiopiaEtiopia - ethnologyetnologia - labellingmerkinnät - feasibility studytoteutettavuustutkimus - market researchmarkkinatutkimus - work studytyöntutkimus - studentopiskelija - foreign studentulkomainen opiskelija - economic aidtaloudellinen apu - Eurocrediteuroluotto - Eurocurrencyeurovaluutta - Eurodollareurodollari - Eurobondeuro-obligaatio - Euromarketeuromarkkinat - Eurocommunismeurokommunismi - EurocontrolEurocontrol - Eurorighteuro-oikeisto - EurogroupEuroryhmä - EuropeEurooppa - aid in kindapu luontoissuorituksina - Northern EuropePohjois-Eurooppa - Southern EuropeEtelä-Eurooppa - Western EuropeLänsi-Eurooppa - Eastern EuropeKeski- ja Itä-Eurooppa - EuropecheEuropêche - interactivityinteraktiivisuus - eutrophicationrehevöityminen - budgetary assessmentbudjettiarviointi - project evaluationhankearviointi - evaluation of resourcesluonnonvarojen arviointi - offalmuut eläimen osat kuin liha - nuclear accidentydinonnettomus - financial aidraha-apu - technology assessmentteknologian arviointi - tax avoidanceveronkierto - examinationkoe - agricultural surplusmaatalousylijäämä - exclusion from EC treatmentEY-kohtelun epääminen - project managementhankkeen toteuttaminen - implementation of the budgettalousarvion toteuttaminen - enforcement of rulingpäätöksen täytäntöönpano - exemption from restrictive-practice authorisationpoikkeuslupa kilpailun rajoittamiselle - tariff exemptiontullivapaus - financial yearvarainhoitovuosi - brain drainaivovienti - farmermaanviljelijä - agricultural holdingmaatila - State farmvaltiontila - mixed farmerikoistumaton maatila - exploitation of the seasmerten hyödyntäminen - exploitation of resourcesluonnonvarojen hyödyntäminen - family farmingperheviljely - forestry holdingmetsätila - dairy farmmaitotalous - explosiveräjähdysaine - exportvienti - export of capitalpääoman vienti - expropriationpakkolunastus - multilateral aidmonenvälinen apu - deportationkarkotus - extra-territorialityekstraterritoriaalisuus - mining extractionlouhinta - extraditionluovutus - extreme rightäärioikeisto - extreme leftäärivasemmisto - Far EastKaukoitä - invoicinglaskutus - non-refundable aidapu ilman takaisinmaksuvelvollisuutta - low incomealhainen tulotaso - bankruptcykonkurssi - hungernälkä - type of tenurehallintaoikeuden muoto - owner farmingomistusviljely - mixed tenureomaa ja vuokramaata käsittävä tila - familyperhe - large familysuurperhe - family by marriagesukulaisuus avioliiton kautta - FAOFAO - private aidyksityinen apu - cereal flourjauhettu vilja - Fascismfasismi - animal lifeeläinkunta - EMCFERYR - fertilityhedelmällisyys - housewifekotirouva - regional aidaluetuki - female migrantnaispuolinen siirtolainen - EAGGFEMOTR - EAGGF Guarantee SectionEMOTR:n tukiosasto - EAGGF Guidance SectionEMOTR:n ohjausosasto - ironrauta - tenant farmingvuokraviljely - collective farmyhteisomistuksessa oleva tila - model farmmallitila - ferryboatlautta - health aidapu terveydenhoidon alalla - IFLAIFLA - wood fibrepuukuitu - glass fibrelasikuitu - textile fibretekstiilikuitu - FIDFID - IFADIFAD - Fiji, Republic of FijiFidzi, Fidži - foot-and-mouth diseasesuu- ja sorkkatauti - sectoral aidalakohtainen tuki - wirelanka - fishing netkalaverkko - subsidiarytytäryhtiö - joint subsidiaryyhteinen tytäryhtiö - financingrahoitus - short-term financinglyhyen aikavälin rahoitus - long-term financingpitkän aikavälin rahoitus - medium-term financingkeskipitkän aikavälin rahoitus - welfaresosiaalihuolto - Community financingyhteisön rahoitus - compensatory financingkorvaava rahoitus - supplementary financinglisärahoitus - financing of aidavun rahoitus - industrial financingteollisuuden rahoitus - export financingvientirahoitus - party financingpuolueen rahoitus - budget financingtalousarvion rahoitus - election financingvaalirahoitus - national financingkansallinen rahoitus - excise dutyvalmistevero - international financekansainvälinen rahoitustoimi - local authority financeskuntien rahatalous - public financejulkistalous - FinlandSuomi - FunenFyn - tax systemverojärjestelmä - UnicefUnicef - nuclear fissionatomiytimen halkeamisreaktio - IEAIEA - fixing of priceshinnoista sopiminen - wage determinationpalkkaratkaisu - Province of West FlandersLänsi-Flanderin maakunta - Province of East FlandersItä-Flanderin maakunta - cereal flakesviljahiutaleet - plant lifekasvikunta - floriculturekukkien kasvatus - raftinguitto - aircraft fleetlentokalusto - IAEAIAEA - fishing fleetkalastuslaivasto - inland waterway fleetsisävesilaivasto - merchant fleetkauppalaivasto - cyclical fluctuationsuhdannevaihtelu - price fluctuationhinnanvaihtelu - economic fluctuationtaloudellinen vaihtelu - structural fluctuationrakennevaihtelu - fluorinefluori - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - civil servicevirkamieskunta - civil servantvirkamies - European officialyhteisön virkamies - inshore groundsrannikonläheinen merenpohja - sea-bedmerenpohja - foundationsäätiö - EC fundEY:n rahasto - AjmanAjman - common fundyhteisrahasto - goodwillliikearvo - ERDFEAKR - working capitalkäyttöpääoma - European Monetary FundEuroopan valuuttarahasto - cast-ironvalurauta - drillingporaus - offshore drillingmerenpohjaporaus - adjournmentistunnon lykkääminen - forestmetsä - classified forestsuojelumetsä - high foresttukkimetsä - coppiced woodlandvesaikko - natural forestluonnonmetsä - forest plantationistutusmetsä - customs formalitiestullimuodollisuudet - management trainingjohdon koulutus - teacher trainingopettajankoulutus - price formationhinnanmuodostus - in-service trainingtyöpaikkakoulutus - vocational trainingammatillinen koulutus - currency adjustmentvaluutan arvon muuttaminen - formlomake - furnaceuuni - suppliertavaran toimittaja - supplying of documentsaineiston toimittaminen - legal expensesoikeudenkäyntikulut - school feeskoulumaksut - election expensesvaalikustannukset - overheadsyleiskulut - pharmaceutical expenseslääkekulut - FranceRanska - French Overseas DepartmentsRanskan merentakaiset departementit - French Overseas TerritoriesRanskan merentakaiset maat ja alueet - regions of FranceRanskan alueet - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingtoimilupa - exemption from customs dutiestullittomuus - fraudpetos - electoral fraudvaalipetos - LAIAALADI - tax evasionveropetos - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - school attendanceläsnäolo oppitunneilla - freight raterahtimaksu - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venetsia Giulia - FrieslandFriisinmaa - cheesejuusto - semi-soft cheesepuolipehmeä juusto - hard cheesekova juusto - Lafta countriesLatinalaisen Amerikan yhteistyöjärjestönmaat - soft cheesepehmeä juusto - blue-veined cheesesinihomejuusto - sheep's milk cheeselampaanjuusto - goat's milk cheesevuohenjuusto - cow's milk cheeselehmänmaidosta valmistettu juusto - processed cheesesulatejuusto - fresh cheesetuorejuusto - cheese factoryjuustomeijeri - frontierraja - fruithedelmä - nutpähkinä - stone fruitkivellinen hedelmä - pip fruitsiemenellinen hedelmä - fresh fruittuore hedelmä - tropical fruittrooppinen hedelmä - FujairahFujairah - mergersulautuminen - nuclear fusionydinfuusio - GabonGabon - Albania, Republic of AlbaniaAlbania - GalapagosGalapagos - GaliciaGalicia - GambiaGambia - guaranteetakuu - credit guaranteeluottotakuu - guaranteed incomeansiotakuu - investment protectioninvestointitakuu - child carelastenhuolto - alcoholalkoholi - wastagetuhlaus - GATTGATT - political leftpoliittinen vasemmisto - leftismvasemmistolaisuus - gaskaasu - combustion gasespalamiskaasu - natural gasmaakaasu - gas pipelinekaasuputki - chemical alcoholkemiallinen alkoholi - set-asidekesannointi - civil engineeringtie- ja vesirakentaminen - heiferhieho - geochemistrygeokemia - geography - economic geographytalousmaantiede - political geographypoliittinen maantiede - geologygeologia - geophysicsgeofysiikka - gerontologygerontologia - managementjohtaminen - management accountingjohdon laskentatoimi - business managementyrityshallinto - area managementmaiseman hoito - waste managementjätehuolto - fishery managementkalatalouden hallinto - management of resourcesluonnonvarojen hoito ja käyttö - logisticslogistiikka - alcoholismalkoholismi - personnel administrationhenkilöstöhallinto - financial managementvarainhoito - management planningyrityssuunnittelu - GhanaGhana - game animalriista - GibraltarGibraltar - icejää - glucoseglukoosi - gulfmerenlahti - governmentvaltioneuvosto - government in exilepakolaishallitus - rebel governmentkapinahallitus - food fatravintorasva - industrial fatteollisuusrasva - AlentejoAlentejo - large businesssuuryritys - large holdingsuurtila - Greater AntillesIsot Antillit - free medical caremaksuton terveydenhoito - Ellas, Greece, Hellenic RepublicKreikka - Central GreeceKeski-Kreikka - regions of GreeceKreikan alueet - GrenadaGrenada - strikelakko - AlgarveAlgarve - Greenland, Gronland, Kalaallit NunaatGrönlanti - GroningenGroningen - Andean GroupAndien ryhmä - Andean Group countriesAndien ryhmän maat - interest groupetujärjestö - group of companiesyritysryhmä - Group of TenRyhmä 10 - ADR agreementADR-sopimus - AlgeriaAlgeria - political grouppuolueryhmä - human rights movementihmisoikeusliike - buying groupostoryhmittymä - Economic Interest Groupingtaloudellinen eturyhmä - producer grouptuottajaryhmä - ethnic groupetninen ryhmä - algaelevä - linguistic groupkieliryhmä - groatviljarouhe - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - warsota - civil warsisällissota - war of independenceitsenäisyyssota - border warrajasota - cold warkylmä sota - nuclear warydinsota - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Equatorial GuineaPäiväntasaajan Guinea - GuyanaGuayana - French GuianaRanskan Guayana - habitatelinympäristö - rural habitatmaaseutuelinympäristö - urban habitatkaupunkielinympäristö - animal feedingstuffsrehut - eating habitsravintotottumukset - purchasing habitsostotottumukset - Province of HainaultHainautin maakunta - HaitiHaiti - halogenhalogeeni - HamburgHampuri - disabled personvammainen - customs harmonisationtullijärjestelmän yhdenmukaistaminen - manufactured feedingstuffstehdasvalmisteiset rehut - tax harmonisationverotuksen yhdenmukaistaminen - Upper NormandyYlä-Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHavaiji - helicopterhelikopteri - HessenHessen - baby foodlastenruoka - summertimekesäaika - question timekyselytunti - overtimeylityö - Hinduismhindulaisuus - historyhistoria - histologyhistologia - holding companyhallintayhtiö - South HollandEtelä-Hollanti - North HollandPohjois-Hollanti - prepared foodstuffeinestuote - homicidehenkirikos - approvalhyväksyntä - HondurasHonduras - Hong KongHongkong - HungaryUnkari - psychiatric institutionpsykiatrinen hoitolaitos - work scheduletyöaikasuunnitelma - processed foodstuffjalostetut einekset - flexible working hoursjoustava työaika - horticulturepuutarhaviljely - hopshumala - animal oileläinöljy - groundnut oilmaapähkinäöljy - olive oiloliiviöljy - fish oilkalaöljy - heavy oilraskas öljy - mineral oilmineraaliöljy - nutritionravitsemus - used oiljäteöljy - oil, vegetable oilkasviöljy - oil millkasviöljypuristamo - bailiffhaastemies - humanisation of worktyön inhimillistäminen - hydrocarbonhiilivety - hydrogenvety - hydrogeologyhydrogeologia - animal nutritioneläinten ravitsemus - hydrologyhydrologia - food hygieneelintarvikehygienia - occupational healthtyöterveys - mortgagekiinnitys - political ideologypoliittinen ideologia - AETR agreementAETR-sopimus - human nutritionihmisen ravitsemus - yamjamssi - IIEPIIEP - island, islesaari - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - Channel IslandsKanaalisaaret - Cayman IslandsCaymansaaret - Caroline IslandsKaroliinit - Windward IslandsWindwardsaaret - FaeroesFärsaaret - Ionian IslandsJooniansaaret - Mariana IslandsMariaanit - Leeward IslandsLeewardsaaret - Turks and Caicos IslandsTurks- ja Caicossaaret - Virgin IslandsNeitsytsaaret - debt reductionvelan määrän vähentäminen - registration of a companyyhtiön rekisteröinti - immigrationmaahanmuutto - parliamentary immunityparlamentaarinen koskemattomuus - immunologyimmunologia - impact of advertisingmainonnan vaikutus - imperialismimperialismi - business locationliikeyrityksen sijainti - German Democratic RepublicSaksan demokraattinen tasavalta - importtuonti - taxvero - Community taxyhteisön vero - personal income taxluonnollisen henkilön tulovero - direct taxvälitön vero - property taxomaisuusvero - flat-rate taxsuhteellinen verokanta - indirect taxvälillinen vero - local taxpaikallinen vero - national taxkansallinen vero - non-personal taxreaalivero - tax on consumptionkulutusvero - wealth taxvarallisuusvero - capital gains taxmyyntivoittovero - capital transfer taxvarallisuuden siirtovero - tax on capitalpääomavero - tax on incometulovero - tax on profits of self-employmentitsenäisen ammatinharjoittajan tulosta suoritettavavero - tax on investment incomepääomatulosta suoritettava vero - regions of GermanySaksan alueet - tax on employment incomepalkkatulosta suoritettava vero - corporation taxyhtiövero - printingpainatus - accounting entrykirjaus - incapacity for worktyökyvyttömyys - firetulipalo - incompatibilityyhteensoveltumattomuus - incotermsIncoterms-lausekkeet - IndiaIntia - indemnificationkorvaus - alloymetalliseos - insurance indemnityvakuutuskorvaus - installation allowanceasuttamiskorvaus - severance payeroraha - parliamentary allowanceedustajan palkka ja korvaukset - economic independencetaloudellinen riippumattomuus - national independencekansallinen itsenäisyys - technological independenceteknologinen omavaraisuus - price indexinghintaindeksointi - wage indexingpalkkaindeksointi - document indexingindeksointi - divergence indicatordivergenssi-indikaattori - economic indicatortaloudellinen indikaattori - social indicatorsosiaalinen ilmaisin - price indexhintaindeksi - IndonesiaIndonesia - industrialisationteollistuminen - aeronautical industryilmailuteollisuus - aerospace industryavaruusteollisuus - electoral alliancevaaliliitto - food industryelintarviketeollisuus - motor vehicle industryautoteollisuus - chemical industrykemianteollisuus - film industryelokuvateollisuus - culture industrykulttuuritoiminta - arms industryaseteollisuus - audio-visual industryaudiovisuaalinen teollisuus - information industrytietoteollisuus - footwear industryjalkineteollisuus - additional benefittäydennystuki - communications industryviestintäteollisuus - machine-tool industrytyöstökoneteollisuus - fishing industrykalastuselinkeino - catering industryateriapalveluteollisuus - meat processing industrylihanjalostusteollisuus - pulp and paper industrymassa- ja paperiteollisuus - advanced technology industryhuipputekniikkateollisuus - processing industryjalostusteollisuus - beverage industryjuomateollisuus - framework agreementpuitesopimus - education grantopintotuki - dyestuffs industryväriaineteollisuus - fertiliser industrylannoiteteollisuus - plastics industrymuoviteollisuus - service industrypalveluala - telecommunications industryteleviestintäteollisuus - wood industrypuuteollisuus - rubber industrykumiteollisuus - leather industrynahkateollisuus - death granthautausavustus - refrigeration industrykylmäteollisuus - toy industryleluteollisuus - book tradekirjateollisuus - furniture industryhuonekaluteollisuus - sugar industrysokeriteollisuus - tobacco industrytupakkateollisuus - glass industrylasiteollisuus - clothing industryvaatetusteollisuus - vacuum industrytyhjöteollisuus - maternity benefitäitiysavustus - electronics industryelektroniikkateollisuus - electrical engineeringsähkötekninen teollisuus - export industryvientiteollisuus - clock and watch industrykelloteollisuus - hotel industryhotelliala - information technology industrytietotekniikkateollisuus - dairy industrymeijeriteollisuus - light industrykevyt teollisuus - heavy industryraskas teollisuus - allocation of resourcesvoimavarojen kohdentaminen - mechanical engineeringkonepajateollisuus - mining industrykaivosteollisuus - nuclear industryydinteollisuus - optical industryoptinen teollisuus - oil industryöljyteollisuus - pharmaceutical industrylääketeollisuuus - photographic industryvalokuvausala - iron and steel industryrauta- ja terästeollisuus - textile industrytekstiiliteollisuus - elimination of illiteracylukutaidottomuuden poistaminen - social inequalityyhteiskunnallinen eriarvoisuus - inflationinflaatio - informationtieto - trade informationkauppaa koskevat tiedot - worker informationtyöntekijöille tiedottaminen - consumer informationkuluttajavalistus - computer systemstietotekniikka - business data processingtietotekniikan käyttö hallinnossa - information storage and retrievaltiedon tallennus ja haku - industrial data processingtietotekniikan käyttö teollisuudessa - AlsaceElsass - medical computingtietotekniikan käyttö lääketieteessä - offencerikkomus - transport infrastructureliikenteen infrastruktuuri - industrial infrastructureteollinen infrastruktuuri - engineerinsinööri - interferenceasioihin sekaantuminen - political alternationpoliittinen vallanvaihdos - legislative initiativelainsäädäntöaloite - innovationinnovaatio - floodtulva - failure to report for dutyluvaton asepalveluksen välttäminen - food inspectionelintarviketarkastus - labour inspectorateammatintarkastus - school inspectionkoulutoimen tarkastus - veterinary inspectioneläinlääkintätarkastus - aluminiumalumiini - harbour installationsatamalaitteisto - supervisory bodyvalvontaelin - ETUIETUI - ACP-EC institutionAKT-EY-toimielin - EU institutionEY:n toimielin - financial institutionrahoituslaitos - political institutionpoliittinen instituutio - religious institutionuskonnollinen instituutio - UN specialist institutionYK:n erityisjärjestö - housing improvementsasuntojen perusparannus - judicial investigationoikeudellinen tutkinta - musical instrumentsoitin - financial instrumentrahoitusväline - Community financial instrumentyhteisön rahoitusväline - INTALINTAL - integration of migrantssiirtolaisten sulautuminen - economic integrationtaloudellinen yhdentyminen - European integrationEuroopan yhdentyminen - production improvementtuotannollinen parannus - monetary integrationrahapoliittinen yhdentyminen - political integrationpoliittinen yhdentyminen - regional integrationalueellinen yhdentyminen - social integrationsosiaalinen integraatio - intellectualälymystöön kuuluva - voting intentionsäänestysaikomus - economic interdependencekeskinäinen taloudellinen riippuvuus - exclusion from public-sector employmentammatinharjoittamiskielto - EC agreementEY:n tekemä sopimus - plant breedingkasvinjalostus - interestkorko - trade intermediarykaupallinen välittäjä - Workers Internationalkansainvälinen työväenliitto - Socialist Internationalsosialistinen internationaali - psychiatric confinementeristäminen psykiatrisin perustein - question put to a ministervälikysymys - interpretingtulkkaus - soil improvementmaanparannus - interpretation of the lawlaintulkinta - financial interventionrahoitusmarkkinoita koskeva toimenpide - market interventionmarkkinoiden interventio - inventionkeksintö - investmentinvestointi - investment abroadsijoitukset ulkomaille - Community investmentyhteisön investointi - direct investmentsuora sijoitus - foreign investmentulkomainen sijoitus - industrial investmentteollinen investointi - international investmentkansainvälinen sijoitus - private investmentyksityinen investointi - public investmentjulkinen investointi - regional investmentalueellinen investointi - breach of domicilekotirauhan loukkaamattomuus - iodinejodi - IraqIrak - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - arrangement of working timetyöaikajärjestelyt - IrelandIrlanti - Northern IrelandPohjois-Irlanti - regions of IrelandIrlannin alueet - UNRISDUNRISD - Islamislam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglucoseisoglukoosi - insulatoreriste - forestry developmentmetsätalouden kehittäminen - building insulationrakennuksen eristys - sound insulationäänieristys - thermal insulationlämpöeristys - isolationismeristäytymispolitiikka - IsraelIsrael - ItalyItalia - regions of ItalyItalian alueet - fallowkesanto - JamaicaJamaika - hydraulic worksvesirakennus - JapanJapani - kitchen gardenkotipuutarha - JavaJaava - game of chanceonnenpeli - young personnuori - young workernuori työntekijä - Olympic gamesolympiakisat - Joint European TorusJoint European Torus - JordanJordania - Official Journalvirallinen lehti - water management in agriculturemaatalouden vesitalous - continuous working daykeskeytymätön työpäivä - Judaismjuutalaisuus - judgetuomari - rulingtuomioistuimen ratkaisu - administrative courthallintotuomioistuin - court of civil jurisdictionsiviilituomioistuin - court having special jurisdictionerityistuomioistuin - rural developmentmaaseudun kehittäminen - ordinary court of lawtuomioistuimet - military courtsotaoikeus - criminal courtrikostuomioistuin - juvenile courtnuorisotuomioistuin - social courtsosiaaliturvatuomioistuin - higher courtylioikeus - finesakko - case lawoikeuskäytäntö - EC case lawEY:n oikeuskäytäntö - fruit juicehedelmämehu - vegetable juicekasvismehu - jutejuutti - CambodiaKambodza - kapokkapokki - KenyaKenia - amendmentmuutos - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - RéunionRéunion - quality labellaatumerkki - lactoselaktoosi - woolvilla - milkmaito - drinking milkkulutusmaito - trade agreementkauppasopimus - concentrated milktiivistetty maito - raw milkraakamaito - skimmed milkrasvaton maito - powdered milkmaitojauhe - whole milktäysmaito - fermented milkkäynyt maito - homogenised milkhomogenisoitu maito - pasteurised milkpastöroitu maito - sterilised milksteriloitu maito - soil conditioningmaankunnostus - launching of a producttuotteen markkinoille tuonti - State of a Federationliittovaltion osavaltio - languagekieli - foreign languagevieras kieli - mother tongueäidinkieli - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - rabbitkani - LatiumLatium - AmericaAmerikka - legalitylaillisuus - legislationlainsäädäntö - foodstuffs legislationelintarvikelainsäädäntö - anti-dumping legislationpolkumyyntilainsäädäntö - anti-trust legislationkilpailunrajoituslainsäädäntö - delegated legislationsiirretty lainsäädäntövalta - pharmaceutical legislationlääkelainsäädäntö - plant health legislationkasvintarkastuslainsäädäntö - health legislationterveydenhoitolainsäädäntö - school legislationkoululainsäädäntö - veterinary legislationeläinlääkintälainsäädäntö - legislative periodvaalikausi - self-defencehätävarjelu - legitimacylegitimiteetti - vegetablekasvis - bulb vegetablesipulikasvis - leaf vegetablelehtikasvis - fruit vegetablehedelmäkasvis - Central AmericaKeski-Amerikka - root vegetablejuurikas - fresh vegetabletuorekasvis - leguminous vegetablepalkovilja - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - animal leucosiseläinten leukoosi - LebanonLibanon - liberalismliberalismi - North AmericaPohjois-Amerikka - liberalisation of tradekaupan vapautuminen - LiberiaLiberia - freedom of associationyhdistymisvapaus - freedom of expressionsananvapaus - freedom of opinionmielipiteen vapaus - freedom of communicationtiedonvälityksen vapaus - freedom of the presspainovapaus - freedom of navigationmerenkulun vapaus - South AmericaEtelä-Amerikka - freedom of assemblykokoontumisvapaus - freedom of tradekaupan vapaus - freedom of religious beliefsuskonnonvapaus - bookshopkirjakauppa - free movement of capitalpääomien vapaa liikkuvuus - free movement of goodstavaroiden vapaa liikkuvuus - Latin AmericaLatinalainen Amerikka - free movement of personshenkilöiden vapaa liikkuvuus - free movement of workerstyöntekijöiden vapaa liikkuvuus - free competitionvapaa kilpailu - freedom of self-determinationitsemääräämisoikeus - free circulationvapaa liike - freedom to provide servicesvapaus tarjota palveluja - LibyaLibya - patents licencepatenttilisenssi - trade licencekauppalisenssi - export licencevientilisenssi - asbestosasbesti - import licencetuontilisenssi - transport licenceliikennelupa - dismissalirtisanominen - collective dismissaljoukkoirtisanominen - redundancyirtisanominen taloudellisista syistä - Liechtenstein, Principality of LiechtensteinLiechtenstein - corkkorkki - Province of LiègeLiegen maakunta - fishing groundskalastuspaikka - workplacetyöpaikka - starchtärkkelys - transport lineskuljetusreitti - ligniteruskohiili - Arab LeagueArabiliitto - Arab League countriesArabiliiton maat - LiguriaLiguria - LimburgLimburg - Province of LimbourgLimburgin maakunta - marketing restrictionmarkkinointirajoitus - association agreementassosiaatiosopimus - Amnesty InternationalAmnesty International - aerated drinkhiilihappopitoinen juoma - LimousinLimousin - flaxpellava - seed flaxöljypellava - ingotharkko - linguisticskielitiede - liqueurlikööri - liquidationyrityksen selvitystila - amortisationkuoletus - receivershipkonkurssipesän hallinto - validation of expendituremenojen suorittaminen - money-market liquiditymaksuvalmius - international liquiditykansainvälinen maksuvalmius - fixed party listvahvistettu ehdokasluettelo - electoral registervaaliluettelo - literaturekirjallisuus - grey literatureharmaa kirjallisuus - redemption of public debtjulkisen velan takaisinmaksu - littoralrannikkovyöhyke - deliverytoimitus - energy siteenergianlähdealue - location of productiontuotannon sijoittaminen - property leasingkiinteistöjen vuokraus - hire purchaseleasing - lockouttyösulku - housingasuminen - illiteracylukutaidottomuus - multi-storey dwellingkerrostaloasunto - single-family housingomakotiasuminen - sub-standard housingheikkotasoinen asuminen - subsidised housingsosiaalinen asuntotuotanto - softwareohjelmisto - lawlaki - finance actbudjettilaki - outline lawpuitelaki - leisurevapaa-aika - LombardyLombardia - LorraineLothringen - low rentkohtuullinen vuokrataso - lubricantsvoiteluaine - toy librarylelulainaamo - fire protectionpalontorjunta - pollution control measuresympäristöhaittojen torjunta - fight against crimerikollisuuden torjunta - fight against wastagetuhlauksen torjunta - class struggleluokkataistelu - cost-benefit analysiskustannus-hyötyanalyysi - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Province of LuxembourgLuxemburgin maakunta - lucernesinimailanen - freeze-dryingpakastekuivatus - Macao, MacauMacao - machinerykone - agricultural machinerymaatalouskone - office equipmenttoimistolaite - cost-effectiveness analysiskustannus-tehokkuusanalyysi - harvesterleikkuupuimuri - hydraulic machineryhydraulikone - machine tooltyöstökone - pneumatic machinerypaineilmakone - textile machinetekstiilikone - MashreqMashreq - macroeconomicsmakrotaloustiede - MadagascarMadagaskar - MadeiraMadeira - input-output analysispanos-tuotosanalyysi - supermarketvalintamyymälä - discount storealennusmyymälä - MaghrebAtlasmaat - magistratetuomaristo - magnesiummagnesium - labour forcetyövoima - agricultural labour forcemaataloustyövoima - family workeryrityksessä työskentelevä perheenjäsen - female workernaispuolinen työntekijä - water analysisvesianalyysi - job preservationtyöpaikan säilyttäminen - peacekeepingrauhanturvaaminen - corn, Indian corn, maize, Zea maysvilja - publisherkustantamo - absolute majorityehdoton enemmistö - age of majoritytäysivaltaisuusikä - majority votingäänten enemmistö - political majoritypoliittinen enemmistö - qualified majoritymääräenemmistö - silent majorityhiljainen enemmistö - information analysistiedon sisällön analyysi - simple majorityyksinkertainen enemmistö - illnesssairaus - animal diseaseeläintauti - respiratory diseasehengitystiesairaus - cardiovascular diseasesydän- ja verenkiertoelinten sairaus - endemic diseasealueellisesti esiintyvä tauti - contagious diseasetarttuva tauti - mental illnessmielisairaus - occupational diseaseammattitauti - tropical diseasetrooppinen tauti - plant diseasekasvitauti - disaffection of young peoplenuorison pahoinvointi - Peninsular MalaysiaMalakka - MalawiMalawi - MalaysiaMalesia - MaldivesMalediivit - MaliMali - malnutritionpuutteellinen ravitsemus - Falkland IslandsFalklandin saaret - maltmallas - demographic analysisväestötilastollinen analyysi - MaltaMalta - marine mammalmerinisäkäs - English ChannelEnglannin kanaali - power of attorneyvaltakirja - elective officevirka, johon valitaan vaalilla - manganesemangaani - cultural eventkulttuuritapahtuma - cassavamaniokki - balance-sheet analysistaseanalyysi - unskilled workerammattitaidoton työntekijä - school textbookoppikirja - Maoismmaolaisuus - marketmarkkinat - futures marketfutuurimarkkinat - agricultural marketmaatalousmarkkinat - Community agricultural marketyhteisön maatalousmarkkinat - spot marketkäteismarkkinat - cost analysiskustannusanalyysi - common marketyhteismarkkinat - Arab Common MarketArabimaiden yhteismarkkinat - Arab Common Market countriesArabien yhteismarkkinoiden maat - Community marketyhteisön markkinat - supplies contracttavaranhankintasopimus - negotiated contractsuoraan yrityksen kanssa tehty sopimus - works contracturakkasopimus - foreign exchange marketvaluuttamarkkinat - economic analysistaloudellinen analyysi - commodities marketperushyödykemarkkinat - labour markettyömarkkinat - foreign marketulkomaanmarkkinat - financial marketrahoitusmarkkinat - real estate marketmaaomaisuusmarkkinat - domestic marketkotimarkkinat - international marketkansainväliset markkinat - open marketvapaat markkinat - money marketrahamarkkinat - public contractjulkisia hankintoja koskeva sopimus - financial analysisrahoituslaskelma - official marketsäännellyt markkinat - MarchesMarche - margarinemargariini - trading marginmyyntikate - fluctuation marginvaihteluväli - marginalisationsyrjäytyminen - marriageavioliiitto - MoroccoMarokko - social analysisyhteiskunnallinen analyysi - trademarktavaramerkki - MartiniqueMartinique - Marxismmarxilaisuus - budget volumetalousarvion kokonaissumma - money supplyliikkeellä oleva raha - building materialsrakennusaineet - heat-resisting materialstulenkestävät materiaalit - lighting equipmentvalaistuslaitteet - anarchismanarkismi - construction equipmentrakennuslaitteet - drilling equipmentporauskalusto - hoisting equipmentnostolaitteet - electrical equipmentsähkölaitteet - mechanical equipmentmekaaniset laitteet - mathematicsmatematiikka - milk fatmaitorasva - plasticsmuovit - AseanASEAN - raw materialraaka-aine - radioactive materialsradioaktiiviset aineet - MauritiusMauritius - Islamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, MuritaniyaMauritania - MayotteMayotte - CACM countriesCACM-maat - precision engineeringhienomekaaninen teollisuus - general mechanical engineeringyleinen konepajateollisuus - Asean countriesAsean-maat - mechanisationkoneistaminen - mechanisation of agriculturemaatalouden koneistaminen - exchange-rate mechanismvaluuttainterventiomekanismi - support mechanismtukitoimenpiteet - medicinelääketiede - occupational medicinetyölääketiede - disease preventionsairauksien ehkäisy - school medicinekouluterveydenhuolto - veterinary medicineeläinlääketiede - slaughter of animalseläinten teurastus - Bretton Woods agreementBretton Woodsin sopimus - anatomyanatomia - mediatorsovittelija - megalopolismilijoonakaupunki - MelanesiaMelanesia - molassesmelassi - householdkotitalous - farm householdmaatilakotitalous - monthly paykuukausipalkka - joinerypuusepänteollisuus - metalworkmetallityöt - ex-servicemansotaveteraani - seameri - Baltic SeaItämeri - Irish SeaIrlannin meri - AndalusiaAndalusia - AndorraAndorra - Norwegian SeaNorjan meri - North SeaPohjanmeri - anhydrideanhydridi - Mediterranean SeaVälimeri - mercuryelohopea - measure having equivalent effectvaikutukseltaan vastaava toimenpide - metalsmetalli - ferrous metalrautametalli - heavy metalraskasmetalli - non-ferrous metalmuu metalli kuin rautametalli - precious metaljalometalli - metalloidmetalloidi - slaughter animalteuraseläin - powder metallurgyjauhemetallurgia - share farmingosuusviljely - meslinsekavilja - meteorologyilmatiede - methanolmetanoli - research methodtutkimusmenetelmä - statistical methodtilastomenetelmä - metrologymetrologia - capital, city, metropolis, urban centerpääkaupunki, suurkaupunki - farm animaltuotantoeläin - MexicoMeksiko - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economicsmikrotalous - microformpienoisjäljenne - MicronesiaMikronesia - Midi-PyreneesMidi-Pyrénées - East MidlandsItä-Midlands - West MidlandsLänsi-Midlands - honeyhunaja - draught animalvetoeläin - migrationsiirtolaisuus - commutingtyömatkaliikenne - return migrationpaluumuutto - family migrationperhesiirtolaisuus - enforced migrationpakkosiirtolaisuus - frontier migrationrajasiirtolaisuus - illegal migrationlaiton siirtolaisuus - internal migrationsisäinen muuttoliike - inter-urban migrationkaupunkien välinen muuttoliike - clearing agreementclearing-sopimus - domestic animalkotieläin - intra-urban commutingkaupunkien sisäinen muuttoliike - Community migrationyhteisön sisäinen muuttoliike - occupational migrationtyöhön liittyvä muuttoliike - rural migrationmaaseudun muuttoliike - migration from the countryside to the townmaaltapako - seasonal migrationkausiluontoinen muuttoliike - working environmenttyöympäristö - school environmentkouluympäristö - political militantpuolueaktivisti - breeding animaljalostuseläin - militarisation of spaceavaruuden militarisointi - militarismmilitarismi - millethirssi - iron orerautamalmi - non-ferrous oremuu malmi kuin rautamalmi - non-metallic oremineraali - mineralogymineralogia - live animalelävä eläin - public prosecutor's departmentsyyttäjäviranomainen - ministerministeri - infancyalaikäisyys - national minoritykansallinen vähemmistö - sexual minorityseksuaalinen vähemmistö - flour milling, millmylly, myllyteollisuus - missileohjus - metal furnituremetallikalusteet - labour mobilitytyövoiman liikkuvuus - land mobilitymaaomaisuuden siirtyminen uudelleomistajalle - geographical mobilitymaantieteellinen liikkuvuus - residential mobilityasuinpaikan vaihdokset - student mobilityopiskelijoiden liikkuvuus - social mobilitysosiaalinen liikkuvuus - financing methodrahoitusmuoto - voting methodäänestysmenettely - mode of transportkuljetusmuoto - economic modeltaloudellinen malli - company modernisationyrityksen nykyaikaistaminen - modernisation of industryteollisuuden nykyaikaistaminen - farm modernisationmaatilan nykyaikaistaminen - budgetary amendmenttalousarvion muutos - MoliseMolise - molluscnilviäinen - yearbookvuosikirja - MoluccasMolukit - molybdenummolybdeeni - MonacoMonaco - constitutional monarchyperustuslaillinen kuningaskunta - Universalismyleismaailmallisuus - MongoliaMongolia - moneyraha - reserve currencyvarantovaluutta - electronic funds transferelektroninen raha - paper moneyseteliraha - international currencykansainvälinen valuutta - national currencykansallinen valuutta - deposit moneytiliraha - unicameral systemyksikamarijärjestelmä - monocracyyksinvalta - monographmonografia - monopolymonopoli - monopsonyostomonopoli - State monopolyvaltion monopoli - import monopolytuontimonopoli - AntarcticaEtelämanner - monopoly of informationtiedotusmonopoli - fiscal monopolyveromonopoli - MontserratMontserrat - mountainvuori - monetary compensatory amountvaluutan tasausmaksu - ethicsetiikka - public moralityjulkinen moraali - mortalitykuolleisuus - infant mortalityimeväiskuolleisuus - occupational mortalitykuolleisuus ammattiryhmittäin - enginemoottori - motion of censureepäluottamuslause - consumer motivationkuluttajan valintojen perusteet - antibioticantibiootti - political motivationpoliittiset perusteet - autonomous movementitsehallintoliike - anti-racist movementrotusyrjintää vastustava liike - trends of opinionmielipidesuuntaus - capital movementpääoman liikkeet - women's movementnaisliike - youth movementnuorisoliike - national liberation movementkansallinen vapautusliike - complementarity agreementtäydentävä sopimus - ecology movementympäristöliike - European MovementEurooppa-liike - workers' movementtyöväenliike - farmers' movementtalonpoikaisliike - social movementyhteiskunnallinen liike - means of communicationviestintävälineet - mass mediajoukkoviestintävälineet - means of agricultural productionmaataloustuotannon välineet - means of transportkuljetusvälineet - medium-sized businesskeskisuuri yritys - medium-sized holdingkeskikokoinen tila - MozambiqueMosambik - multilingualismmonikielisyys - multiparty systemmonipuoluejärjestelmä - MunsterMunster - museummuseo - musicmusiikki - British West IndiesBrittiläiset Antillit - mushroom-growingsienten viljely - NAFONAFO - NamibiaNamibia - Province of NamurNamurin maakunta - birthssyntyvyys - National Socialismkansallissosialismi - nationalisationkansallistaminen - French West IndiesRanskan Antillit - nationalismkansallisuusaate - nationalitykansalaisuus - nationality of legal personsoikeushenkilöiden kansalaisuus - naturalisationkansalaisuuden myöntäminen - NauruNauru - NavarreNavarra - air trafficlentoliikenne - inland waterway shippingsisävesikuljetus - maritime shippingmerenkulku - Netherlands AntillesAlankomaiden Antillit - cargo vesselrahtialus - barge carrier shipproomunkuljetusalus - merchantkauppias - collective bargainingtyöehtosopimusneuvottelut - Tokyo RoundTokion kierros - Dillon RoundDillonin kierros - Kennedy RoundKennedyn kierros - tariff negotiationstullineuvottelut - anti-semitismjuutalaisvastaisuus - NepalNepal - neutralitypuolueettomuus - New Community InstrumentNCI - NicaraguaNicaragua - nickelnikkeli - NigerNiger - level of educationkoulutustaso - degree of pollutionsaastumisaste - Province of AntwerpAntverpenin maakunta - standard of livingelintaso - noise levelmelutaso - palm nutpalmun pähkinä - nomadismpaimentolaisuus - nomenclaturenimikkeistö - budgetary classificationbudjettiluokitus - agricultural product nomenclaturemaataloustuotteiden nimikkeistö - tariff nomenclaturetariffinimikkeistö - AnzusANZUS - non-alignmentliittoutumattomuus - non-attached memberryhmiin kuulumaton edustaja - non-violenceväkivallan käytöstä luopuminen - North JutlandPohjois-Juutinmaa - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardisationstandardointi - standardstandardi - food standardelintarvikestandardi - Anzus countriesANZUS-maat - biological standardbiologinen standardi - marketing standardmarkkinointia koskeva normi - labour standardtyöstandardi - social normsosiaalinen normi - notarynotaari - apartheidapartheid - new economic orderuusi taloudellinen järjestys - New CaledoniaUusi-Kaledonia - New ZealandUusi-Seelanti - nuisancehaitta - invalidity of an electionvaalien mitättömyys - marriage rateavioitumisaste - ICAOICAO - APOAPO - cooperation agreementyhteistyösopimus - stateless personkansalaisuutta vailla oleva - conscientious objectionaseistakieltäytyminen - bondobligaatio - maintenance obligationelatusvelvollisuus - non-competition clausekilpailunkieltolauseke - obstacle to developmentkehityksen este - AMCOOCAM - CCAM countriesCCAM-maat - aperitifaperitiivi - OECDOECD - OECD countriesOECD-maat - oceanvaltameri - Antarctic OceanEteläinen jäämeri - Arctic OceanPohjoinen jäämeri - Atlantic OceanAtlantin valtameri - Indian OceanIntian valtameri - Pacific OceanTyyni valtameri - OceaniaOseania - oceanographymerentutkimus - apiculturemehiläishoito - OCASODECA - OCAS countriesOCAS-maat - OASOAS - OAS countriesOAS-maat - East of the Great BeltIso-Beltistä itään - eggmuna - work of arttaideteos - EPOEPO - public legal officialtuomioistuimen viranhaltija - recording equipmenttallennuslaite - job vacancyavoimet työpaikat - available energykäytettävissä oleva energia - supply and demandtarjonta ja kysyntä - takeover bidjulkinen ostotarjous - ILOILO - olive-growingoliivin viljely - oil pipelineöljyputki - trace elementhivenaine - oligopolyoligopoli - oligopsonyharvojen ostajien kilpailu - oliveoliivi - PLOPLO - OmanOman - UmbriaUmbria - EC OmbudsmanEY:n oikeusasiamies - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC countriesOPEC-maat - bankingpankkitoiminta - stock-exchange transactionarvopapereiden pörssikauppa - exchange transactionvaluuttakauppa - public opinionyleinen mielipide - OOPECOPOCE - oppositionoppositio - political oppositionpoliittinen oppositio - goldkulta - computertietokone - ordinancehallituksen antama väliaikainen säädös - measuring equipmentmittauslaitteet - agendaesityslista - professional societyammatillinen yhteisö - public orderyleinen järjestys - yhteisön elin - organization chartorganisaatiokaavio - administrative structureshallinto-organisaatio - African organisationafrikkalainen järjestö - Afro-Asian organisationsafrikkalais-aasialainen järjestö - precision instrumenttarkkuuskoje - American organisationamerikkalainen järjestö - Arab organisationarabialainen järjestö - Asian organisationaasialainen järjestö - common organisation of marketsyhteinen markkinajärjestely - cultural organisationkulttuuriyhdistys - organisation of teachingopetuksen järjestäminen/organisointi - radio equipmentradiolaite - organisation of productiontuotannon organisaatio - organisation of professionsammattijärjestöt - UNOYK - party organisationpuoluejärjestelmä - organisation of transportkuljetusjärjestelyt - market organisationmarkkinajärjestely - Warsaw Pact OrganisationVarsovan liitto - organisation of worktyön organisointi - television equipmenttelevisiolaite - organisation of electionsvaalien järjestäminen - European organisationeurooppalaiset järjestöt - intergovernmental organisationhallitustenväliset järjestöt - international organisationkansainväliset järjestöt - Latin American organisationlatinalaisamerikkalaiset järjestöt - non-governmental organisationmuu kuin hallitustenvälinen järjestö - electronic deviceelektroniikkalaite - barleyohra - agricultural guidancemaataloudenohjaus - vocational guidanceammatinvalinnanohjaus - educational guidanceopinto-ohjaus - orphanorpo - SOECEYTT - NATONato - NATO countriesNATO-maat - SEATOSEATO - African UnionAfrikan yhtenäisyysjärjestö - Republic of Uganda, UgandaUganda - agricultural implementmaatalouden työkalut - hand toolkäsityökalu - structuretekninen rakenne - blue-collar workertyöläinen - skilled workerammattitaitoinen työntekijä - semi-skilled workerammattiin perehdytetty työtekijä - OverijsselOverijssel - sheeplammas - egg productmunavalmiste - oxideoksidi - oxygenhappi - ozoneotsoni - paymentmaksu - advance paymentennakkomaksu - invitation to tendertarjouspyyntö - international paymentkansainvälinen maksu - intra-Community paymentyhteisön sisäinen maksu - breadleipä - PakistanPakistan - cross votingristiinäänestys - PanamaPanama - basket of currenciesvaluuttakori - bread-makingleivänvalmistus - direct applicabilityvälitön sovellettavuus - paper - Papua New GuineaPapua-Uusi-Guinea - quasi-fiscal chargeveronluontoinen maksu - ParaguayParaguay - parasitologyparasitologia - vehicle fleetajoneuvokanta - rolling stockrautateiden liikkuva kalusto - national parkkansallispuisto - application of legislationlain täytäntöönpano - plotpalsta - single parentyksinhuoltaja - relationshipsukulaisuussuhde - exchange parityvaluuttapariteetti - purchasing power parityostovoimapariteetti - parliamentkansanedustuslaitos - European ParliamentEuroopan parlamentti - national parliamentkansallinen parlamentti - regional parliamentalueparlamentti - Member of Parliamentparlamentin jäsen - national implementation of Community lawyhteisön oikeuden täytäntöönpano - Member of the European ParliamentEuroopan parlamentin jäsen - division of propertyomaisuuden jako - Communist Partykommunistinen puolue - Conservative Partykonservatiivinen puolue - Democratic Partydemokraattinen puolue - Christian Democratic Partykristillis-demokraattinen puolue - Ecology Partyympäristöpuolue - European partyEurooppa-puolue - solar energy end-use applicationsaurinkoenergian käyttö - Liberal Partyliberaalinen puolue - political partypoliittinen puolue - Republican Partytasavaltalaispuolue - Social Democratic Partysosiaalidemokraattinen puolue - Socialist Partysosialistipuolue - Labour Partytyöväenpuolue - one-party systemyksipuoluejärjestelmä - shareholdingosakkeenomistus - participation of womennaisten osallistuminen - worker participationtyöntekijöiden osallistuminen - staff assessmenthenkilöstön arviointi - turnout of votersäänestysvilkkaus - political involvementpoliittinen osallistuminen - social participationyhteiskunnallinen osallistuminen - passportpassi - European passportEurooppa-passi - pasteurisationpastörointi - pastamakaronivalmiste - free-trade agreementvapaakauppasopimus - apprenticeoppisopimusoppilas - pastry-makingkonditoria - cultural heritagekulttuuriperintö - employers' organisationtyönantajajärjestö - pauperisationköyhtyminen - povertyköyhyys - ship's flagaluksen lippu - flag of conveniencemukavuuslippu - apprenticeshipoppisopimuskoulutus - associated countryassosioitunut maa - NetherlandsAlankomaat - Netherlands OCTAlankomaiden merentakaiset maat ja alueet - regions of the NetherlandsAlankomaiden alueet - Basque CountryBaskimaa - Cambria, Cymru, WalesWales - Eastern Bloc countriesItäblokin maat - supplyhankinta - Loire RegionLoiren alue - donor countryantajamaa - developing countrieskehitysmaat - overseas countries and territoriesmerentakaiset maat ja alueet - industrialised countryteollistunut maa - member countryjäsenmaa - least-developed countryvähiten kehittynyt maa - third countrykolmas maa - tolltiemaksu - animal skinvuota - arms supplyasetoimitus - inshore fishingrannikkokalastus - freshwater fishingsisävesikalastus - deep-sea fishingsyvänmerenkalastus - industrial fishingteollinen kalastus - sea fishingmerikalastus - discarded fishtakaisinheitetty kalansaalis - traditional fishingperinteinen kalastus - fishermankalastaja - energy supplyenergiahuolto - new educational methodsuudet opetusmenetelmät - death penaltykuolemanrangaistus - PeloponnesePeloponnesos - bargeproomu - shortagepula - food shortageelintarvikepula - financial equalisationkustannusten tasaaminen - aquaculture, aquiculturevesikasvien ja -eläinten viljely - inward processingsisäinen jalostus - outward processingulkoinen jalostus - fishing seasonkalastuskausi - EC transitional periodEY:n siirtymäaika - driving licenceajokortti - European driving licenceeurooppalainen ajokortti - building permitrakennuslupa - AquitaineAkvitania - fishing permitkalastuslupa - work permittyölupa - PeruPeru - personalisation of powervallan henkilöityminen - elderly personvanhus - divorced personeronnut - married personavioliitossa oleva - Saudi ArabiaSaudi-Arabia - legal personoikeushenkilö - natural personluonnollinen henkilö - separated personerillään asuva henkilö - one person householdnaimaton henkilö - widowed personleski - staffhenkilöstö - ground staffkenttähenkilöstö - EC category A staffEY:n ura-alueeseen A kuuluva henkilöstö - groundnutmaapähkinä - EC category B staffEY:n ura-alueeseen B kuuluva henkilöstö - EC category C staffEY:n ura-alueeseen C kuuluva henkilöstö - EC category D staffEY:n ura-alueeseen D kuuluva henkilöstö - driverskuljettajat - transport staffkuljetushenkilöstö - legal professionlakimieskunta - crewmiehistö - penitentiary staffvankeinhoitohenkilökunta - AragonAragonia - financial losstappio - animal plaguekarjarutto - pesticidetorjunta-aine - small businesspienyritys - small and medium-sized enterprisespienet ja keskisuuret yritykset - smallholdingpientila - small townpikkukaupunki - Lesser AntillesPienet-Antillit - petitionaloite - petrochemicalspetrokemian tuotteet - petrodollarpetrodollari - petroleumöljy - pharmacologyfarmakologia - PhilippinesFilippiinit - philosophyelämänasenne - political philosophypoliittinen filosofia - arbitragearbitraasi - phosphorusfosfori - photochemistryvalokemia - photovoltaic cellvalosähkökenno - occupational physiologytyöfysiologia - nuclear physicsydinfysiikka - PicardyPicardie - spare partvaraosa - PiedmontPiemonte - international arbitrationkansainvälinen välimiesmenettely - precious stonesjalokivi - fuel cellpolttokenno - piracypiratismi - fish farmingkalanviljely - cycle trackpyörätie - investment transactionpääomasijoitus - tariff ceilingtariffikatto - political arbitrationpoliittinen sovittelu - plaintasanko - anti-crisis plankriisisuunnitelma - town-planning schemeasemakaava - Colombo PlanColombo-suunnitelma - development plankehittämissuunnitelma - financing planrahoitussuunnitelma - planktonplankton - arboriculturetaimitarhaus - educational planningkoulutussuunnittelu - family planningperhesuunnittelu - production planningtuotannon suunnittelu - transport planningliikennesuunnittelu - market planningmarkkinasuunnittelu - economic planningtaloudellinen suunnittelu - financial planningrahoitussuunnittelu - sapling, treepuu - industrial planningteollinen suunnittelu - national planningvaltakunnansuunnittelu - regional planningaluesuunnittelu - sectoral planningalueellinen suunnittelu - seedlingtaimi - plantationistutus - aquatic plantvesikasvi - fodder plantrehukasvi - industrial plantteollinen kasvi - oleaginous plantöljykasvi - coniferhavupuu - root cropjuurikasvi - textile plantkuitukasvi - tropical planttrooppinen kasvi - cultivation under plasticmuovin alla viljely - plasticiserpehmitin - platelevy - political programmepoliittinen ohjelma - continental shelfmannerjalusta - platinumplatina - plaster, plaster of Pariskipsi - deciduous treelehtipuu - full employmenttäystyöllisyys - leadlyijy - plutoniumplutonium - pneumatic tyrepneumaattinen ulkorengas - UNDPUNDP - UNEPUNEP - weight and sizepaino ja koko - mercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outletmyyntipiste - fishkala - freshwater fishmakean veden kala - sea fishmerikala - fresh fishtuore kala - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policepoliisi - criminal investigation departmentrikospoliisi - agricultural policymaatalouspolitiikka - common agricultural policyyhteinen maatalouspolitiikka - national agricultural policykansallinen maatalouspolitiikka - regional farm policyalueellinen maatalouspolitiikka - food policyelintarvikepolitiikka - banking policypankkitoimintapolitiikka - budget policybudjettipolitiikka - trade policykauppapolitiikka - common commercial policyyhteinen kauppapolitiikka - Community policyyhteisön politiikka - voluntary restraint agreementvapaaehtoinen rajoitussopimus - archaeology, archeologyarkeologia - Community employment policyyhteisön työllisyyspolitiikka - common fisheries policyyhteinen kalastuspolitiikka - common price policyyhteinen hintapolitiikka - common transport policyyhteinen liikennepolitiikka - short-term economic policysuhdannepolitiikka - cultural policykulttuuripolitiikka - aid policyavustuspolitiikka - austerity policytalouden kiristämispolitiikka - intervention policyinterventiopolitiikka - investment policyinvestointipolitiikka - defence policypuolustuspolitiikka - development policykehittämispolitiikka - financing policyrahoittamispolitiikka - education policykoulutuspolitiikka - employment policytyöllisyyspolitiikka - business policyyrityspolitiikka - environmental policyympäristöpolitiikka - architecturearkkitehtuuri - information policytiedotuspolitiikka - communications policyviestintäpolitiikka - competition policykilpailupolitiikka - construction policyrakennuspolitiikka - fisheries policykalastuspolitiikka - agricultural production policymaataloustuotantopolitiikka - research policytutkimuspolitiikka - health policyterveyspolitiikka - birth policysyntyvyyspolitiikka - production policytuotantopolitiikka - solar architectureaurinkoenergia-arkkitehtuuri - support policytukipolitiikka - population policyväestöpolitiikka - East-West policyItä-Länsi-politiikka - exchange policyvaluuttapolitiikka - export policyvientipolitiikka - import policytuontipolitiikka - prices policyhintapolitiikka - incomes policytulopolitiikka - pay policypalkkapolitiikka - archivesarkisto - policy on agricultural structuresmaatalouden rakennepolitiikka - transport policyliikennepolitiikka - credit policyluottopolitiikka - housing policyasuntopolitiikka - economic policytalouspolitiikka - energy policyenergiapolitiikka - European defence policyeurooppalainen puolustuspolitiikka - foreign policyulkopolitiikka - family policyperhepolitiikka - financial policyrahoituspolitiikka - Arcticpohjoisnapa-alue - fiscal policyveropolitiikka - forestry policymetsäpolitiikka - government policyhallituksen politiikka - industrial policyteollisuuspolitiikka - domestic policysisäpolitiikka - migration policysiirtolaispolitiikka - monetary policyrahapolitiikka - agri-monetary policymaatalouden rahapolitiikka - ports policysatamapolitiikka - common ports policyyhteinen satamapolitiikka - silverhopea - regional policyaluepolitiikka - Community regional policyyhteisön aluepolitiikka - social policysosiaalipolitiikka - structural policyrakennepolitiikka - tariff policytariffipolitiikka - common tariff policyyhteinen tariffipolitiikka - pollutantsaaste - atmospheric pollutantilmansaaste - water pollutantvettä saastuttava aine - pollutionsaastuminen - ArgentinaArgentiina - noise pollutionmelusaaste - atmospheric pollutionilman saastuminen - chemical pollutionkemialliset saasteet - pollution from land-based sourcesmaalta tulevat saasteet - water pollutionvesien saastuminen - food contaminationruoan saastuminen - coastal pollutionrannikon saastuminen - pollution of waterwaysvesistön saastuminen - soil pollutionmaaperän saastuminen - marine pollutionmeren saastuminen - dry farmingkuivien maiden viljely - organic pollutioneloperäiset saasteet - pollution from agricultural sourcesmaatalousperäiset saasteet - radioactive pollutionradioaktiiviset saasteet - stratospheric pollutionulkoilmakehän saastuminen - thermal pollutionlämmön aiheuttama saastuminen - transfrontier pollutionrajojen yli kulkeutuvat saasteet - PolandPuola - mixed croppingsekaviljely - polymerpolymeeri - PolynesiaPolynesia - French PolynesiaRanskan Polynesia - potatoperuna - heat pumplämpöpumppu - working populationammatissa toimiva väestö - working population engaged in agriculturemaataloudessa toimiva väestö - persons in worktyössäkäyvä väestö - population of working agetyöikäinen väestö - world populationmaailman väestö - non-working populationtyövoimaan kuulumaton väestö - fishing agreementkalastussopimus - chemical weaponkemiallinen ase - rural populationmaaseutuväestö - urban populationkaupunkiväestö - swinesika - fishing portkalastussatama - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugali - regions of PortugalPortugalin alueet - dominant positionmääräävä markkina-asema - postal and telecommunications servicesposti- ja telepalvelut - conventional weapontavanomainen ase - potassiumkalium - development potentialkehitysmahdollisuudet - ApuliaApulia - push towingtyöntöhinaus - dustpöly - political powerpoliittinen valta - budgetary powerbudjettivalta - purchasing powerostovoima - power of assessmentharkintavalta - power of implementationtoimennpanovalta - power of initiativealoiteoikeus - supervisory powervalvontaoikeus - power of decisionpäätösvalta - power to negotiateneuvotteluvaltuus - power of ratificationratifiointivaltuus - discretionary powerharkintaan perustuva ratkaisuvalta - executive powertäytäntöönpanovalta - judicial powertuomiovalta - legislative powerlainsäädäntövalta - statutory powersääntelyvalta - public authoritiesviranomaiset - pre-packagingvalmiiksi pakkaaminen - generalised preferencesyleinen tullietuus - agricultural levymaatalousmaksu - ECSC levyEHTY:n maksu - first jobensimmäinen työpaikka - early childhoodvarhaislapsuus - nuclear weaponydinase - soil preparationmaanmuokkaus - barring of penalties by limitationrangaistuksen täytäntöönpanon vanhentuminen - Speaker of Parliamentparlamentin puhemies - press, public presslehdistö - political presspoliittinen lehdistö - survivor's benefitjälkeenjääneen etuus - provision of servicespalvelujen tarjoaminen - tactical nuclear weapontaktinen ydinase - family benefitperheavustus - social-security benefitsosiaaliavustus - loanlaina - EIB loanEIP:n laina - ECSC loanEHTY:n laina - Community loanyhteisön antolaina - Euratom loanEuratomin laina - prevention of pollutionsaastumisen ehkäiseminen - short-term forecastlyhyen aikavälin ennuste - long-term forecastpitkän aikavälin ennuste - medium-term forecastkeskipitkän aikavälin ennuste - budget estimatetalousarviolaskelma - economic forecastingtalousennuste - primacy of the lawoikeuden ensisijaisuus - precedence of Community lawyhteisön oikeuden ensisijaisuus - bonus paymentbonus - slaughter premiumteurastusmaksu - grubbing premiumraivauspalkkio - non-marketing premiumpalkkio kaupanpitämisestä luovuttaessa - insurance premiumvakuutusmaksu - storage premiumvarastointipalkkio - early fruit and vegetablesvarhaisvihannekset - polluter pays principlesaastuttaja maksaa -periaate - economic prioritytaloudellinen tärkeysjärjestys - armed forcesarmeija - decision-makingpäätöksenteko - political prisonerpoliittinen vanki - deprivation of rightsoikeuksien menetys - priceshinnat - bracket pricehintahaarukka - export pricevientihinta - import pricetuontihinta - consumer pricekuluttajahinta - professional armyammattiarmeija - producer pricetuottajahinta - farm pricesmaataloustuottajahinnat - food priceelintarvikkeen hinta - cif pricecif-hinta - purchase priceostohinta - sluice-gate pricesulkuhinta - intervention priceinterventiohinta - norm pricekohdehinta - price agreementhintasopimus - military equipmentaseistus - offer pricetarjoushinta - guide priceohjehinta - basic priceperushinta - activating pricekäynnistyshinta - retail pricevähittäishinta - wholesale pricetukkuhinta - price of energyenergian hinta - price of farm landmaatalousmaan hinta - market pricesmarkkinahinta - reference priceviitehinta - flavouringaromiaine - withdrawal priceluopumishinta - cost priceomakustannushinta - threshold pricekynnyshinta - support pricetukihinta - standagepysäköintimaksu - selling pricemyyntihinta - commodity priceperustuotteen hinta - discriminatory pricesyrjivä hinta - farm rentmaatilan vuokra - world market pricemaailmanmarkkinahinta - administrative orderhallinnollinen määräys - price fixed in advanceennalta vahvistettu hinta - free-on-board pricefob-hinta - free-at-frontier pricevapaasti rajalla -hinta - trigger pricelaukaiseva hinta - guaranteed pricetakuuhinta - imposed pricevahvistettu hinta - target pricetavoitehinta - industrial priceteollinen hinta - free pricevapaa hinta - maximum priceenimmäishinta - irrigationkeinokastelu - minimum pricevähimmäishinta - guaranteed minimum pricetaattu vähimmäishinta - average pricekeskihinta - preferential priceetuushinta - reduced pricealennettu hinta - delivered pricetoimitushinta - representative priceedustava hinta - artstaiteet - representative market priceedustava markkinahinta - social problemsosiaalinen ongelma - urban problemkaupunkirakentamiseen liittyvät ongelmat - chemical processkemiallinen prosessi - electrical processsähköinen prosessi - physical processfysikaalinen prosessi - administrative procedurehallinnollinen menettely - anti-subsidy proceedingtukitoimien vastainen menettely - popular artpopulaaritaide - budgetary proceduretalousarviomenettely - civil procedureriita-asioiden oikeudenkäyntimenettely - disciplinary proceedingskurinpitomenettely - judicial proceedingsoikeudenkäyntimenettely - legislative procedurelainsäädäntömenettely - parliamentary proceduremenettely parlamentissa - criminal procedurerikosasioiden oikeudenkäyntimenettely - Middle EastLähi-itä - gift itemlahjatavara - productiontuotanto - assembly line productionkokoonpanolinjatuotanto - agricultural productionmaataloustuotanto - food productionelintarviketuotanto - animal productioneläinten tuotanto - craft productionkäsityötuotanto - Community productionyhteisön tuotanto - continuous productionjatkuva tuotanto - energy productionenergiantuotanto - hydrogen productionvedyn tuotanto - mass productionmassatuotanto - fishery productkalastustuote - underproductionalituotanto - industrial productionteollisuustuotanto - world productionmaailmanlaajuinen tuotanto - national productionkansallinen tuotanto - crop productionkasvituotanto - productivitytuottavuus - agricultural productivitymaatalouden tuottavuus - decorative itemkoriste-esine - land productivitymaan tuottavuus - work productivitytyön tuottavuus - cereal productviljatuote - fruit producthedelmätuote - vegetable productkasvistuote - fish productkalatuote - sugar productsokerituote - agricultural productmaataloustuote - foodstuffelintarvike - processed food productjalostettu elintarvike - animal producteläintuote - meat productlihatuote - chemical productkemiallinen tuote - inorganic chemical productepäorgaaninen kemiallinen tuote - concentrated producttiiviste - packaged productpakattu tuote - frozen productjäädytetty tuote - cosmetic productkosmeettinen valmiste - sports equipmenturheiluvälineet ja -varusteet - packaging productpakkaustuote - polishing and scouring preparationskiillotus- ja hankausvalmisteet - primary productperustuote - confectionery productkonditoriatuote - mass-consumption productmassakulutustuote - substitute productkorvaava tuote - desiccated productdehydratoitu tuote - dietary productdieettituote - wood productpuutuote - toilet articlehygieniatuote - bulk productirtotavara - smoked productsavustettu tuote - industrial productteollisuustuote - inflammable producthelposti syttyvä tuote - instant productpikajuomavalmiste - gross domestic productbruttokansantuote - irradiated productsäteilytetty tuote - milk productmaitotuote - freeze-dried productpakastekuivattu valmiste - manufactured goodstehdasvalmiste - metal productmetallituote - mining productkaivosteollisuuden tuote - domestic productnettokansantuote - gross national productbruttokansantulo - new productuusi tuote - originating productalkuperätuote - petroleum productöljytuote - pharmaceutical productfarmaseuttinen tuote - household articletalousesine - protein productsproteiinituote - reconstituted productrekonstruoitu tuote - refrigerated productjäähdytetty tuote - gross regional productalueellinen bruttokansantuote - salted productsuolattu tuote - semi-manufactured goodspuolivalmiste - sensitive productarka tuote - deep-frozen productpakastettu tuote - textile producttekstiilituote - craftsmankäsityöläinen - veterinary producteläinlääkinnällinen tuote - sales occupationkaupallinen ammatti - financial occupationrahoitusalan ammatti - liberal professionvapaa ammatti - health care professionterveydenhoitoalan ammatti - paramedical professionavustavaan hoitohenkilöstöön kuuluva - WFPMaailman elintarvikeohjelma - action programmetoimintaohjelma - aid programmeavustusohjelma - teaching curriculumopetusohjelma - research programmetutkimusohjelma - election programmevaaliohjelma - scientific progresstieteen edistyminen - investment projectinvestointihanke - draft budgettalousarvioesitys - government billhallituksen esitys - research projecttutkimushanke - industrial projectteollisuushanke - sales promotionmyynnin edistäminen - trade promotionkaupan edistäminen - investment promotioninvestointien edistäminen - property developmentrakentamistoiminta - promotionylennys - election campaign publicityvaalimainonta - EC proposalEY:n ehdotus - performing artsesittävät taiteet - non-government billkansanedustajan lakialoite - public propertyjulkinen omaisuus - land and buildingsmaaomaisuus - agricultural real estatemaatalouskiinteistö - real propertykiinteä omaisuus - industrial propertyteollisoikeus - intellectual propertyimmateriaalioikeus - personal propertyirtaimisto - private propertyyksityisomaisuus - ArubaAruba - mineral prospectingmalminetsintä - forward studiestulevaisuudentutkimus - prostitutionprostituutio - noise protectionmeluntorjunta - environmental protectionympäristönsuojelu - protection of animal lifeeläimistön suojelu - protection of plant lifekasvillisuuden suojelu - protection of privacyyksityisyyden suoja - ESAESA - protection of animalseläinsuojelu - protection of shareholdersosakkeenomistajien suoja - protection of communicationstiedonvälityksen suoja - protection of freedomsvapauksien suoja - protection of minoritiesvähemmistön suojelu - diplomatic protectiondiplomaattinen suojelu - consumer protectionkuluttajansuoja - specialisation agreementerikoistumissopimus - AsiaAasia - market protectionmarkkinoiden suojelu - heritage protectionkulttuuriperinnön suojelu - countryside conservationmaiseman suojelu - soil protectionmaaperän suojelu - care of mothers and infantsäitiys- ja lastenhuolto - protectionismprotektionismi - animal proteineläinvalkuainen - synthetic proteinsynteettinen proteiini - milk proteinmaitoproteiini - South AsiaEtelä-Aasia - vegetable proteinkasvisvalkuainen - protocol to an agreementsopimuksen pöytäkirja - protocol on sugarsokeripöytäkirja - prototypeprototyyppi - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur - provincemaakunta - psychiatrypsykiatria - psychologypsykologia - occupational psychologytyöpsykologia - publicationjulkaisu - Community publicationyhteisön julkaisu - publication of a lawlain julkaiseminen - advertisingmainonta - advertising malpracticeharhaanjohtava mainonta - publication of accountstilinpäätöstietojen julkaiseminen - publication of tariffstariffien julkaiseminen - QatarQatar - political asylumpoliittinen turvapaikka - professional qualificationsammatillinen pätevyys - quality of the environmentympäristön laatu - quality of lifeelämän laatu - product qualitytuotteen laatu - quantity of fish landedaluksesta purettu määrä - socially disadvantaged classyhteiskunnan huono-osaiset - written questionkirjallinen kysymys - oral questionsuullinen kysymys - parliamentary questionparlamenttikysymys - decontaminationpuhdistaminen - quorumpäätösvaltaisuus - catch quotasaaliskiintiö - electoral quotaedustajanpaikkakiintiö - radiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivityradioaktiiviisuus, radioaktiivisuus - broadcasting, broadcast mediumradiointi, televisiointi, yleisradiointi - radiation protectionsäteilysuojelu - UN General AssemblyYK:n yleiskokous - oil refiningöljynjalostus - sugar refiningsokerin puhdistaminen - grapeviinirypäle - business nametoiminimi - repatriation of capitalpääoman kotiuttaminen - reportkertomus - agriculture-trade relationshipmaatalouden ja kaupan väliset suhteet - agriculture-industry relationshipmaatalouden ja teollisuuden väliset suhteet - annual reporttoimintakertomus - committee reportvaliokuntamietintö - research reporttutkimusraportti - approximation of lawslainsäädännön lähentäminen - approximation of policiespolitiikan lähentäminen - Ras Al KhaimahRas al Khaimah - basis of tax assessmentveron määräytymisperuste - ratification of an agreementsopimuksen ratifiointi - ratiosuhde - nuclear reactorydinreaktori - vocational retraininguudelleenkoulutus - rearmamentjälleenvarustautuminen - reinsurancejälleenvakuutus - censusväestönlaskenta - population censusväestölaskenta - assistance in trainingavustaminen koulutuksessa - economic recessiontalouden taantuma - revenuetulot - export revenuevientitulot - admissibilitytutkittavaksi ottaminen - researchtutkimus - agronomic researchmaataloustutkimus - applied researchsoveltava tutkimus - energy researchenergiatutkimus - document retrievalaineiston haku - environmental researchympäristötutkimus - forestry researchmetsäntutkimus - fishery researchkalantutkimus - industrial researchteollisuustutkimus - medical researchlääketieteellinen tutkimus - scientific researchtieteellinen tutkimus - harvestsadonkorjuu - recommendationsuositus - Community recommendationyhteisön suositus - economic agreementtaloudellinen sopimus - mutual assistance schemekeskinäinen sosiaaliturvajärjestelmä - ECSC recommendationEHTY:n suositus - EAEC recommendationEuratomin suositus - recognition of diplomastutkintojen tunnustaminen - economic reconstructiontaloudellinen jälleenrakentaminen - conversion to horticulturesiirtyminen puutarhanviljelyyn - herd conversiontuotantosuunnan muutos karjataloudessa - industrial conversionteollisuuden muuntaminen - conversion to beef productiontuotantosuunan muutos maitotuotannostalihatuotantoon - redirection of productiontuotantosuunnan muutos - appeal to an administrative authoritymuutoksenhaku hallintoviranomaisessa - action for annulmentkumoamiskanne - action for failure to actlaiminlyöntikanne - action for failure to fulfil an obligationkanne velvoitteen täyttämättä jättämisestä - recruitmenthenkilöstön hankinta - associationjärjestö - energy recoveryenergian talteenotto - recycling of capitalpääoman kierto - waste recyclingjätteiden kierrätys - aromatic plantaromikasvi - force reductionjoukkojen vähentäminen - medical plantlääkekasvi - soya bean oilsoijaöljy - sunflower seed oilauringonkukkaöljy - reduction of working timetyöajan lyhentäminen - meat from gameriistanliha - rabbit meatkaninliha - maize oilmaissiöljy - tariff reductiontullinalennus - skimmed milk powderrasvaton maitojauhe - rediscountingrediskonttaus - revaluationrevalvaatio - re-exportjälleenvienti - dried productkuivattu tuote - texture agentrakenteen muokkausaine - summary proceduresummaarinen oikeudenkäynti - aid to agriculturemaataloustuki - referendumkansanäänestys - Community preferenceyhteisön etuuskohtelu - administrative reformhallinnonuudistus - reform of the CAPYMP:n uudistus - agrarian reformmaatalousuudistus - regulation of agricultural productionmaataloustuotantoa koskevat säännökset - educational reformkoulutusuudistus - agricultural quotamaatalouskiintiö - guarantee thresholdtakuukynnys - alternative agricultural productionvaihtoehtoinen maataloustuotanto - tax on oils and fatsöljy- ja rasvavero - land reformmaareformi - less-favoured agricultural areaepäsuotuisa maatalousalue - woman farmernaispuolinen maanviljelijä - young farmernuori viljelijä - judicial reformoikeuslaitoksen uudistus - grouping of farmstilojen ryhmittely - farm returnmaatilan tuotto - plant health productkasvinsuojeluaine - refugeepakolainen - herbiciderikkakasvien torjunta-aine - rabiesraivotauti - dairy productionmaidontuotanto - cereal substituteviljan korvike - political refugeepoliittinen pakolainen - forestry groupyhteismetsä - refusal to bidkieltäytyminen tarjouksen tekemisestä - wood productionpuuntuotanto - forestry propertymetsäomaisuus - publicly-owned forestvaltion metsä - private forestyksityismetsä - refusal to selltoimituksesta kieltäytyminen - shellfish farmingsimpukan viljely - fishery producevesieläinten ja vesikasvien tuotanto - fishing licencekalastuslisenssi - authoritarian regimeautoritaarinen hallintojärjestelmä - aid systemavustusjärjestelmä - demergeryhtiöittäminen - transnational corporationylikansallinen yritys - exclusive purchasing agreementyksinosto - partly nationalised undertakingtyöllistämisyritys - selective distribution agreementvalikoiva myynti - landholding systemmaanomistusjärjestelmä - electronic mailsähköposti - cross-frontier data flowrajojen yli tapahtuva tiedonsiirto - commercial mediakaupalliset joukkoviestimet - economic systemtalousjärjestelmä - local mediapaikalliset joukkoviestimet - private mediayksityiset joukkoviestimet - military regimesotilashallitus - transmission networktiedonsiirtoverkko - videophone conferencevideoneuvottelu - European televisioneurooppalainen televisio - parliamentary systemparlamentaarinen järjestelmä - pay televisionmaksutelevisio - Videotexteletietopalvelu - home computingtyöskentely kotitietokoneella - information storagemuisti - political systempoliittinen järjestelmä - computer applicationstietotekniikkasovellukset - computer crimetietokonerikos - data-processing lawtietotekniikkaa koskeva lainsäädäntö - artificial intelligencetekoäly - regionalue - EU Official JournalEuroopan unionin virallinen lehti - computer piracyatk-piratismi - agricultural regionmaatalousalue - election monitoringvaalien oikeellisuuden valvonta - multiple office holdingusean viran hoitaminen - election resultvaalitulos - delegation of powerpäätösvallan siirtäminen - Brussels regionBrysselin alue - parliamentary delegationparlamenttivaltuuskunta - voting ageäänioikeusikä - federalismfederalismi - coastal regionrannikkoalue - plebisciteluottamuslausekansanäänestys - distribution of votesäänten jakautuminen - advisory powerneuvonantokelpoisuus - development regionkehitysalue - power to appointnimitysvalta - privilegeerioikeus - radical partyradikaalinen puolue - mountain regionvuoristoalue - less-favoured regionepäsuotuisa alue - forced disappearancepakotettu katoaminen - political minoritypoliittinen vähemmistö - police checkspoliisivalvonta - pacifismpasifismi - civil defencepelastuspalvelu - economic regiontalousalue - vote by delegationedustajan välityksellä äänestäminen - consortiumyhteenliittymä - FlandersFlanderin alue - executive bodytäytäntöönpanoelin - government programmehallitusohjelma - frontier regionrajaseutu - market supportmarkkinatuki - economic conversiontaloudellinen muuntaminen - industrial regionteollisuusalue - redevelopment aidjälleenkehittämistuki - aid for restructuringrakenneuudistustuki - sales aidmyyntituki - aid to industryteollisuudelle myönnettävä tuki - redistribution of incometulojen uudelleenjako - EC Mediterranean regionEY:n Välimeren alue - humanitarian aidhumanitaarinen apu - aid to refugeespakolaisapu - aid to disaster victimskatastrofiapu - development aidkehitysapu - priority regionensisijaisesti kehitettävä alue - rural regionmaaseutualue - newly industrialised countryvastateollistunut maa - tourist regionmatkailualue - social economyyhteiskuntatalous - economic accounts for agriculturemaatalouden tilinpito - Walloon regionVallonian alue - impact studyvaikuttavuustutkimus - economic consequencetaloudellinen seuraus - conciliation proceduresovittelumenettely - regionalisationtehtävien siirto aluehallinnolle - underground railwaymetro - large vehicleraskas tavarankuljetusajoneuvo - space transportavaruuskuljetus - space vehicleavaruusalus - regionalisation of tradekaupan alueellisuus - space stationavaruusasema - regionalismregionalismi - vehicle rentalajoneuvojen vuokraus - destination of transportkuljetuksen määräpaikka - regulationasetus tai hallinnollinen määräys - ship's passportkatsastustodistus - transport pricekuljetuksen hinta - Community regulationyhteisön asetus - approval of tariffstariffien hyväksyminen - port trafficsatamaliikenne - EAEC RegulationEuratomin asetus - traffic controlliikenteen valvonta - transport quotakuljetuskiintiö - transport marketkuljetusmarkkinat - vehicle registrationajoneuvon rekisteröinti - vehicle documentsajoneuvon asiakirjat - settlement of disputesriitojen ratkaiseminen - length of journeykuljetusaika - high-speed transportsuurnopeusliikenne - transport documentkuljetusasiakirja - driving periodajoaika - roadworthiness testskatsastus - travel agencymatkatoimisto - financial regulationvarainhoitoasetus - contract of carriagekuljetussopimus - company memberosakas - compositionvelkajärjestely - trade regulationskauppaa koskevat säännökset - town-planning regulationsasemakaavaa koskevat säännökset - airlinelentoreitti - road trafficmaantieliikenne - hunting regulationsmetsästystä koskevat säännökset - shipping policymerenkulkupolitiikka - maritime conferencemerikonferenssi - traffic regulationsliikennettä koskevat säännökset - dumping of wastejätteiden upotus - storage of wastejätteiden varastointi - building regulationsrakentamista koskevat säännökset - toxic substancemyrkyllinen aine - non-polluting vehiclesaasteeton ajoneuvo - exploitation of the sea-bedmerenpohjan hyödyntäminen - replacement of resourcesluonnonvarojen korvaaminen - environmental impactympäristövaikutus - environmental monitoringympäristön tilan seuranta - seismic monitoringseisminen valvonta - shore protectionrantojensuojelu - speed controlnopeusrajoituksia koskevat säännökset - water managementvesitalous - control of restrictive practiceskilpailunrajoituksia koskevat säännökset - geophysical environmentgeofyysinen ympäristö - stagnant waterseisova vesi - regulation of investmentsinvestointeja koskevat säännökset - marine lifemeren eläimet ja kasvit - wildlifevillit eläimet ja kasvit - insurancevakuutus - price regulationshintoja koskevat säännökset - plant resourceskasvisto - estuarysuistoalue - agricultural disastermaataloutta kohtaava tuho - customs regulationstullimääräykset - defoliationneulas- ja lehtikato - erosioneroosio - motor vehicle pollutionmoottoriajoneuvojen aiheuttama saastuminen - transport regulationskuljetusta koskevat säännökset - oil pollutionöljysaasteet - metal pollutionmetallisaasteet - pollution from shipsaluksista tulevat saasteet - industrial pollutionteollisuussaasteet - market stabilisationmarkkinoiden vakauttaminen - export levyvientimaksu - import levytuontimaksu - birth controlsyntyvyyden säännöstely - illicit tradelaiton kauppa - intervention agencyinterventioelin - NimexeNimexe - regulation of transactionsvaihdannan sääntely - designation of originalkuperänimitys - customs procedure suspending dutiestullisuspensiomenettely - re-importjälleentuonti - customs drawbacktullinpalautus - re-integration into schooluudelleen sopeutuminen koulutyöhön - EC customs territoryEY:n tullialue - social rehabilitationsosiaalinen uudelleen sopeutuminen - single documentyhtenäinen asiakirja - simplification of formalitiesmuodollisuuksien yksinkertaistaminen - rejection of the budgettalousarvion hylkääminen - specification of tariff headingtullitariffin jaottelu - trade relationskauppasuhteet - financial agreementrahoitussopimus - export credit insurancevientiluottovakuutus - thermal dischargelämpöpäästö - countertradevastakauppa - Community exportyhteisön vientikauppa - Community importyhteisön tuonti - goods and servicestavarat ja palvelut - reflationtalouden elvytys - intermediate goodsvälituotteet - bilateral relationskahdenväliset suhteet - capital goodspääomahyödykkeet - used goodskäytetyt tavarat - integrated tradeintegroitunut kauppa - cultural relationskulttuurisuhteet - intermediate consumptionteollinen kulutus - world consumptionmaailmanlaajuinen kulutus - merchandisingtuotekehitys ja markkinointi - theory of marketingmarkkinoinnin teoria - diplomatic relationsdiplomaattisuhteet - trade eventmyynninedistämistapahtuma - price net of taxveroton hinta - labour relationstyömarkkinasuhteet - selling at a losstappiollinen myynti - self-service storeitsepalvelu - affiliated retailingkaupparyhmittymät - itinerant tradeliikkuva kauppa - independent retaileritsenäinen jälleenmyyjä - chain storemyymäläketju - school-industry relationskoulun ja elinkeinoelämän suhteet - wholesale trading centretukkumyyntikeskus - distributorjakelija - economic relationstaloussuhteet - private-sector liquiditykäyttövarat - church-State relationskirkon ja valtion väliset suhteet - personal accident insurancetapaturmavakuutus - East-West relationsidän ja lännen suhteet - inter-industrial relationsteollisuusalojen väliset suhteet - monetary crisisvaluuttakriisi - interinstitutional relationstoimielinten väliset suhteet - exchange restrictionvaluuttarajoitus - international relationskansainväliset suhteet - free creditkoroton luotto - discount ratediskonttokorko - credit controlluotonannon tiukentaminen - interparliamentary relationsparlamenttien väliset suhteet - stock exchangearvopaperipörssi - intra-Community relationsyhteisön sisäiset suhteet - outflow of capitalpääomavirta ulkomaille - transfer pricingsiirtohinta - legislative-executive relationslainsäädäntövallan ja täytäntöönpanovallan välinensuhde - very short-term financinghyvin lyhyen aikavälin rahoitus - monetary relationsrahataloudelliset suhteet - corporate financeyrityksen rahoitus - multilateral relationsmonenväliset suhteet - property insuranceomaisuusvakuutus - personal insurancehenkilövakuutus - co-insurancerinnakkaisvakuutus - town-country relationshipkaupungin ja maaseudun suhde - credit institutionluottolaitos - finance houseteollisuuspankki - electronic bankingelektroniset pankkipalvelut - occupational accident insurancetyötapaturmavakuutus - human relationsihmissuhteet - banking supervisionpankkitarkastus - bank chargespankkien palvelumaksut - budget appropriationtalousarvion määräraha - general budgetyleinen talousarvio - public relationssuhdetoiminta - regional financesalueellinen rahatalous - religionuskonto - financing of the Community budgetyhteisön talousarvion rahoitus - Member State's contributionjäsenvaltion osuus - cabinet reshuffleministerinvaihdos - tax conventionverosopimus - tax inspectionverotarkastus - redemptiontakaisinmaksu - special taxerityisvero - reparcellingtilusjärjestely - bracket ratehinnoitteluväli - remission of export dutiesvientitullin peruutus - unit priceyksikköhinta - support tarifftukitariffi - mixed pricesekahinta - import substitutiontuonnin korvaaminen - price of agricultural producemaataloustuotteiden hinta - remuneration of workkorvaus työstä - agricultural insurancemaatalousvakuutus - crop yieldmaataloustuotto - civicskansalaistaito - commercial educationkaupallinen koulutus - teaching materialsopetusvälineet - teaching softwareatk-opetusohjelmistot - school-working life relationskoulun ja työelämän suhteet - urban renewalkaupunkirakenteen uudistaminen - neurobiologyneurobiologia - profitabilitykannattavuus - gynaecologygynekologia - neurologyneurologia - paediatricspediatria - dental medicinehammaslääketiede - first aidensiapu - alternative medicinevaihtoehtoinen lääketiede - industrial reorganisationteollisuuden uudelleenjärjestely - acousticsakustiikka - opticsoptiikka - cyberneticskybernetiikka - petrologypetrologia - distribution of aidavun jakaminen - religious sectuskonlahko - theologyteologia - distribution of the tax burdenverotuksen jakautuminen - single marketyhtenäismarkkinat - geographical distribution of the populationväestön alueellinen jakautuminen - one-parent familyyksinhuoltajaperhe - adopted childottolapsi - motor vehicle insurancemoottoriajoneuvovakuutus - distribution of productiontuotannon jakautuminen - family protectionperheen suojelu - market-sharing agreementmarkkinoiden jako - artificial reproductive techniqueskeinotekoinen lisääntyminen - artificial inseminationkeinosiemennys - test tube fertilisationkoeputkihedelmöitys - distribution of wealthvarallisuuden jakautuminen - surrogate mothersijaissynnyttäjä - parental authorityvanhempien määräysvalta - allocation of seatsedustajanpaikkojen jako - descendantjälkeläinen - surnamesukunimi - parental responsibilityvanhempain vastuu - judicial separationasumusero - population dynamicsväestödynamiikka - distribution of incometulonjako - migrantsiirtolainen - allocation of worktyön jakautuminen - migration for settlement purposesasutussiirtolaisuus - repatriation grantpaluumuuttotuki - ageing of the populationväestön ikääntyminen - job mobilityammatillinen liikkuvuus - geographical distributionmaantieteellinen jakauma - distribution by ageikäjakauma - per capita distributionjakauma henkeä kohti - honourkunnianosoitus - voluntary workvapaaehtoistyö - voluntary organisationvapaaehtoisjärjestö - unemployment insurancetyöttömyysvakuutus - distribution per employed personjakauma työllistä kohti - gamingpelaaminen - gaming establishmentpelipaikka - automatic gamepeliautomaatti - distribution by sexsukupuolijakauma - sport fishingurheilukalastus - tourist exchangevastakkaiset matkailijavirrat - foreign tourismulkomaanmatkailu - rural tourismmaaseutumatkailu - directoryhakemisto - tourist infrastructurematkailun infrastruktuuri - social budgetsosiaalimäärärahat - replantinguudelleenistutus - European social policyEuroopan sosiaalipolitiikka - prevention of delinquencyrikollisuuden ennaltaehkäisy - crimerikollisuus - physically disabledliikuntavammainen - carry-over of appropriationsmäärärahojen siirto - mentally disabledkehitysvammainen - homelessnesskoditon - sexual mutilationsukupuolielinten silpominen - weekly rest periodviikkolepo - drug traffichuumekauppa - general medicineyleislääketiede - social assistancesosiaaliapu - social facilitiessosiaalisen suojelun laitokset - social security legislationsosiaaliturvaoikeus - social worksosiaalityö - home helpkotipalvelut - supplementary pensionlisäeläke - union representativehenkilöstön edustaja - health cardterveystietokortti - health expenditureterveydenhoitomenot - hospital expensessairaalakulut - diplomatic representationdiplomaattiedustus - hospitalisationsairaalassaolo - home carekotisairaanhoito - patient's rightspotilaan oikeudet - public hygieneyleinen hygienia - social medicinesosiaalilääketiede - credit insuranceluottovakuutus - workers' representationhenkilöstön edustus - private medical treatmentyksityishoito - urban constructionkaupunkirakentaminen - urban infrastructurekaupunkien infrastruktuuri - property marketkiinteistömarkkinat - political representationpoliittinen edustus - rent regulationsvuokralainsäädäntö - Isle of ManMansaari - Castile-LeonKastilia ja León - proportional representationsuhteellinen edustus - Castile-La ManchaKastilia ja La Mancha - CantabriaCantabria - Balearic IslandsBaleaarit - RiojaRioja - Ceuta and MelillaCeuta ja Melilla - repressiontukahduttaminen - Community of MadridMadridin yhteisö - Community of ValenciaValencian yhteisö - Region of MurciaMurcian alue - Northern PortugalPohjois-Portugali - Central PortugalKeski-Portugali - Lisbon and the Tagus ValleyLissabon ja Tejonlaakso - Northern EnglandPohjois-Englanti - North-West EnglandLuoteis-Englanti - South-East EnglandKaakkois-Englanti - South-West EnglandLounais-Englanti - economic recoverytalouden elpyminen - Antigua and BarbudaAntigua ja Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher and NevisSaint Kitts ja Nevis - duplicatingmonistaminen - Saint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent ja Grenadiinit - US Virgin IslandsYhdysvaltain Neitsytsaaret - Great MaghrebSuur-Maghreb - animal breedingkotieläinjalostus - plant propagationkasvien lisääminen - Marshall IslandsMarshallinsaaret - American SamoaAmerikan Samoa - disability insurancetyökyvyttömyysvakuutus - republictasavalta - polar regionnapa-alue - Dominican RepublicDominikaaninen tasavalta - Pitcairn IslandsPitcairn - requisitioning of workerstyöpakko - biological weaponbiologinen ase - weapon of mass destructionjoukkotuhoase - strategic nuclear weaponstrateginen ydinase - information networktietoverkosto - atomic bombatomipommi - farm accountancy data networkverkosto kirjanpitotietojen keruuta varten - ballistic missileballistinen ohjus - guided missilesuunnattu ohjus - intercontinental missilemannertenvälinen ohjus - transport networkkuljetusverkko - warshipsmerivoimat - rail networkrautatieverkko - space-based weaponsavaruuteen sijoitetut aseet - laser weaponlaserase - incendiary weaponpolttoase - firearms and munitionstuliaseet ja ammukset - network of navigable waterwayspurjehduskelpoisten vesiteiden verkosto - land forcesmaavoimat - paramilitary forcepuolisotilaalliset joukot - road networkmaantieverkko - air forceilmavoimat - reserve armyreservissä oleva armeija - forces abroadulkomailla olevat joukot - navylaivasto - reservesvaraukset - women's military servicenaisten asepalvelus - voluntary military servicevapaaehtoinen asepalvelus - provisionkirjanpidollinen varaus - defence expenditurepuolustusmenot - strategic defencestrateginen puolustus - foreign-exchange reservesvaluuttavaranto - international securitykansainvälinen turvallisuus - arms policyvarustelupolitiikka - European arms policyeurooppalainen varustelupolitiikka - European securityEuroopan turvallisuus - nuclear non-proliferationydinaseiden leviämisen estäminen - arms limitationaserajoitus - creation of nuclear-free zonesydinaseettomien vyöhykkeiden muodostaminen - nature reserveluonnonsuojelualue - harmonisation of weaponsasejärjestelmien yhdenmukaistaminen - residenceasuinpaikka - international agreementkansainvälinen sopimus - bilateral agreementkahdenvälinen sopimus - multilateral agreementmonenvälinen sopimus - secondary residencevapaa-ajan asunto - international negotiationskansainväliset neuvottelut - signature of an agreementsopimuksen allekirjoittaminen - international instrumentkansainvälinen oikeudellinen asiakirja - international conventionkansainvälinen yleissopimus - pesticide residuetorjunta-ainejäämä - resolutionpäätöslauselma - wood residuepuujäte - European conventionEuroopan yleissopimus - UN international covenantYK:n kansainvälinen sopimus - international affairskansainvälinen politiikka - termination of a contractsopimuksen irtisanominen - international issuekansainvälinen kysymys - indemnity insurancevahinkovakuutus - resinhartsi - relations between the two German StatesSaksojen väliset suhteet - official visitvirallinen vierailu - international aidkansainvälinen apu - code of conductkäytännesäännöt - international sanctionskansainvälinen pakote - Community resolutionyhteisön päätöslauselma - religious groupuskonnollinen ryhmä - socio-cultural groupsosiokulttuurinen ryhmä - self-sufficiency in foodelintarvikeomavaraisuus - cooperation policyyhteistyöpolitiikka - UN resolutionYK:n päätöslauselma - legal cooperationjuridinen yhteistyö - military occupationsotilaallinen miehitys - EP resolutionEP:n päätöslauselma - occupied territorymiehitetty alue - multinational forcemonikansalliset joukot - liabilityvastuu - prisoner of warsotavanki - Armenian questionArmenian kysymys - Kurdistan questionKurdistanin kysymys - Palestinian questionPalestiinan kysymys - unification of GermanySaksan yhdentyminen - international responsibilitykansainvälinen vastuu - CDECDE - Euro-missileeuro-ohjus - arms controlaseiden valvonta - ministerial responsibilityministerivastuu - START agreementSTART-sopimus - ABM AgreementABM-sopimus - peace zonerauhanvyöhyke - health insurancesairausvakuutus - criminal liabilityrikosoikeudellinen vastuu - OSCEETYJ - long-term unemploymentpitkäaikaistyöttömyys - reintegration into working lifetyömarkkinoille paluu - political responsibilitypoliittinen vastuu - fight against unemploymenttyöttömyyden torjunta - manpower planningtyövoimapoliittinen suunnittelu - job sharingtyön ositus - nationalkansalainen - termination of employmenttyösuhteen päättyminen - change of jobtyöpaikan vaihto - local employment initiativepaikallinen työllisyysaloite - unpaid workpalkaton työ - Community nationalyhteisön kansalainen - temporary employmenttilapäistyö - animal resourceseläimistö - youth employmentnuorten työllisyys - female worknaisten työ - resources of the seameren luonnonvarat - updating of skillsammatillinen uudelleenkoulutus - economic resourcestaloudelliset voimavarat - traineeshipkoulutuskurssi - water resourcesvesivarat - soil resourcesmaaperän luonnonvarat - employment statisticstyöllisyystilasto - energy resourcesenergiavarat - auxiliary workeraputyöntekijä - expatriate workerulkomailla työskentelevä - marine insurancemerivakuutus - entrepreneuryrittäjä - managing directortoimitusjohtaja - fishery resourceskalavarat - self-employed personitsenäinen ammatinharjoittaja - mineral resourcesmineraalivarat - public holidayyleinen lomapäivä - Sunday workingpyhätyö - natural resourcesluonnonvarat - rate of worktyötahti - renewable resourcesuusiutuvat luonnonvarat - teleworkingetätyö - pay freezepalkkojen jäädyttäminen - additional resourceslisävarat - pay cutpalkkojen leikkaaminen - fringe benefitlisäetu - allowances and expensespäivärahat ja kulukorvaukset - budgetary resourcesbudjettivarat - appointment of staffhenkilöstön palvelukseen nimittäminen - own resourcesomat varat - rules of proceduretyöjärjestys - probationary periodkoeaika - cateringateriapalvelu - trade union rightsjärjestäymisoikeus - trade union freedomammatillinen järjestäytymisvapaus - professional ethicsammattietiikka - compulsory insurancepakollinen vakuutus - export refundmaataloustuotteiden vientituki - profit sharingvoitto-osuuden jakaminen työntekijöille - import refundtuontituki - trade union electionhenkilöstön edustajien valitseminen - social partnerstyömarkkinaosapuolet - union of civil servantsvirkamiesjärjestö - professional associationammatillinen yhdistys - trade unionammattiyhdistys - production refundtuotantotuki - export restrictionvientirajoitus - diplomatic professiondiplomaatin ammatti - import restrictiontuontirajoitus - communications professionviestintä- ja tiedotusalan ammatti - restriction on competitionkilpailun rajoittaminen - administrative personnelhallinnollinen ammatti - secretarial staffsihteeristö - trade restrictionkaupan rajoitukset - information professiontietopalvelualan ammatti - scientific professionteknis-tieteellinen ammatti - technical professionteknisen alan ammatti - restriction of libertyvapauden rajoitus - pol, political leader, politician, politico - insurance occupationvakuutusalan ammatti - quantitative restrictionmäärällinen rajoitus - small retailerpieni vähittäiskauppa - dentisthammaslääkäri - doctorlääkäri - veterinarianeläinlääkäri - pharmacistproviisori - midwifekätilö - artistic professiontaiteilijan ammatti - private insuranceyksityisvakuutus - industrial restructuringteollisuuden rakenneuudistus - literary professionkirjailijan ammatti - operating resultliiketulos - sales staffmyyntihenkilöstö - sales representativekauppaedustaja - agricultural performancemaatalouden liiketulos - school resultskoulun arvosanat - information technology professionatk-alan ammatti - tourist professionmatkailualan ammatti - hotel professionhotellialan ammatti - service occupationpalvelualan työntekijät - restoration of customs dutiestullien ottaminen uudelleen käyttöön - banking professionpankkialan ammatti - professional sportammattilaisurheilu - transitkauttakuljetus - backwardness at schooljälkeenjääminen koulutyössä - European industrial areaEuroopan teollisuusalue - Community industrial policyyhteisön teollisuuspolitiikka - withdrawal from the marketmarkkinoilta poisvetäminen - handicraftskäsityöammatti - small industrypienteollisuus - medium-sized industrykeskisuuri teollisuus - small and medium industriespieni ja keskisuuri teollisuus - retired personeläkeläinen - location of industryteollisuuden sijoittuminen - industrial free zoneteollinen vapaa-alue - early retirementvarhaiseläke - technology parkteknologiakylä - production surplustuotantoylijäämä - handlingkäsittely - public insurancejulkisoikeudellinen vakuutus - fuel reprocessingpolttoaineen jälleenkäsittely - industrial manufacturingteollinen valmistaminen - production quotatuotantokiintiö - production statisticstuotantotilasto - producer's liabilityvalmistajan vastuu - new technologyuusi teknologia - summit meetinghuippukokous - clean technologysaastuttamaton tekniikka - traditional technologyperinteinen tekniikka - technological processteknologinen prosessi - technical regulationstekniset määräykset - product lifetuotteen kestoikä - defective productvirheellinen tuote - ministerial meetingministerikokous - technical specificationtekninen eritelmä - European standardeurooppalainen standardi - international standardkansainvälinen standardi - harmonisation of standardsstandardien yhdenmukaistaminen - technical ruletekninen sääntö - international meetingkansainvälinen kokous - recycling technologykierrätystekniikka - research budgettutkimusmäärärahat - pay risepalkankorotus - EurekaEureka - research stafftutkimushenkilöstö - Community research policyyhteisön tutkimuspolitiikka - industry-research relationselinkeinoelämän ja tutkimuksen suhteet - dealerjälleenmyyjä - incometulo - research bodytutkimuselin - brand nametuotemerkki - registered trademarkrekisteröity tavaramerkki - designs and modelsmallioikeus - supplementary incomesivutulot - trademark lawtavaramerkkioikeus - European trademarkeurooppalainen tavaramerkki - experiment on animalseläinkokeet - experiment on humansihmisillä suoritettavat kokeet - company researchyrityksen tutkimustoiminta - basic researchperustutkimus - military researchsotilaallinen tutkimus - university researchkorkeakoulututkimus - third-party insurancevastuuvakuutus - investment incomeinvestointitulot - Group of 77Ryhmä 77 - Contadora GroupContadora-ryhmä - dependent territoryriippuvuussuhteessa oleva alue - consumer movementkuluttajaliike - farmers' incomemaanviljelijän tulot - secretarial allowancemääräraha avustavan henkilöstön palkaamistavarten - transport of dangerous goodsvaarallisten aineiden kuljetus - farm incomemaatilan tulot - teaching methodopetusmenetelmä - household incomekotitalouden tulot - taxable incomeverotettavat tulot - national incomekansantulo - underwater mineral resourcesvedenalaiset mineraalivarat - income in addition to normal paypalkkio - advanced materialspitkälle kehitetyt materiaalit - floor coveringslattianpäällyste - superconducting alloysuprajohtava seos - composite materialskomposiitit - technical ceramicstekniset keraamit - special polymererikoispolymeeri - amorphous materialsamorfiset aineet - ultra-fine particlemikrohiukkanen - biomaterialsbioaineet - shape-memory alloymuistimetalliseos - constitutional revisionvaltiosäännön muuttaminen - ADN agreementADN-sopimus - peripheraloheislaite - staggering of holidayslomien porrastaminen - amendment of a lawlain muuttaminen - micro-computermikrotietokone - tourism policymatkailupolitiikka - transport insurancekuljetusvakuutus - industrial revolutionteollinen vallankumous - International Labour OfficeBIT - EcosocEcosoc - UNHCR, United Nations High Commission for RefugeesUNHCR - North Rhine-WestphaliaNordrhein-Westfalen - EEBEEB - Rhineland-PalatinateRheinland-Pfalz - Rhône-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - European Foundation for the Improvement of Living and Working ConditionsEuroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiö - European University Institute of FlorenceFirenzen Eurooppa-instituutti - RibeRibe - EBUEBU - wealthvarallisuus - WAEMUUEMOA - life assurancehenkivakuutus - castor beanrisiininsiemen - ADCADC - RingkoebingRingköbing - CACMCACM - insured riskkatettu riski - DACDAC - health riskterveysvaara - nuclear policyydinenergiapolitiikka - riceriisi - petroleum policyöljypolitiikka - storage of hydrocarbonshiilivetyjen varastointi - decommissioning of power stationsvoimalaitosten käytöstäpoistaminen - agro-energyagroenergia - energy industryenergiateollisuus - gasoholgasoholi - motor spiritalkoholipolttoaine - roboticsrobotiikka - energy-generating productenergianlähde - coal industryhiiliteollisuus - robotisationrobotointi - coalmining policyhiilikaivospolitiikka - coal processinghiilen jalostuskäsittely - ore depositmalmiesiintymä - social rolesosiaalinen merkitys - mining operationkaivostoiminta - mining productionkaivostuotanto - pension schemeeläkejärjestelmä - RoskildeRoskilde - mining of oremalmin louhinta - metallic oremalmi - bauxitebauksiitti - bituminous materialsbitumiset aineet - earths and stonesmaa- ja kivilajit - saltsuola - bearinglaakeri - phosphatefosfaatti - potashkali - Romania, Roumania, RumaniaRomania - petroleum explorationöljynetsintä - extraction of oilöljyn tuottaminen maaperästä - offshore structuremerenpohjaporauksessa käytettävä rakennelma - petroleum productionöljyntuotanto - butanebutaani - alkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin seriesalkaani, parafiini - crude oilraakaöljy - petrolbensiini - diesel fueldieselpolttoaine - fuel oilpolttoöljy - United KingdomYhdistynyt kuningaskunta - propane gaspropaani - aviation fuellentopolttoaine - lead-free petrollyijytön bensiini - United Kingdom OCTYhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset maat jaalueet - offshore oilmerenpohjaöljy - regions of the United KingdomYhdistyneen kuningaskunnan alueet - power plantvoimalaitos - electrical industryvoimalateollisuus - RwandaRuanda - siting of power stationsvoimalaitoksen sijainti - hydroelectric developmentvesivoimala - SabaSaba - reactor cooling systemreaktorin jäähdytysjärjestelmä - nuclear chemistryydinkemia - astronomytähtitiede - SabahSabah - irradiated fuelsäteilytetty polttoaine - sucrosesakkaroosi - bioprocessbioprosessi - bio-industrybioteollisuus - biotechnologybiotekniikka - special chemicalsparakemia - Western SaharaLänsi-Sahara - non-flat productmuu kuin levytuote - flat productlevytuote - sheetohutlevy - sectionprofiili - SahelSahel - thin sheetfolio - lardsianihra - raw chemical industrykemian perusteollisuus - chemical element, elementalkuaine, kemiallinen alkuaine - chemical compound, compoundkemiallinen yhdiste - paints and varnishesmaalit ja lakat - Saint EustatiusSaint Eustatius - medicamentlääke - San MarinoSan Marino - hormonehormoni - Saint MartinSaint Martin - organic chemicalorgaaninen kemiallinen tuote - pesticides industrytorjunta-aineteollisuus - metallurgical industrymetalliteollisuus - inter-company agreementyritystenvälinen sopimus - Principality of AsturiasAsturian ruhtinaskunta - Saint Pierre and MiquelonSaint-Pierre ja Miquelon - iron and steel productrauta- ja terästuote - bolt and screw industryruuviteollisuus - tinplate and cutlery industryaterinteollisuus - ironmongeryterästavarat - iron productrautatuote - metal coatingmetallipinnoitus - Saint HelenaSaint Helena - iron and steel-working machineryraudan- ja teräksen työstökone - special steelserikoisteräkset - Saint LuciaSaint Lucia - antimonyantimoni - berylliumberyllium - cadmiumkadmium - ferro-alloyrautaseos - tantalumtantaali - seizure of goodstakavarikko - cycle and motorcycle industrypolkypyörien ja moottoripyörien valmistus - tool industrytyövälineteollisuus - scientific apparatustieteellinen tutkimuslaite - paypalkka - medical and surgical instrumentslääketieteelliset ja kirurgiset kojeet - piece work payurakkapalkka - cold storekylmälaitteet - hourly wagetuntipalkka - industrial robotteollisuusrobotti - wages for houseworkkotitaloustyöstä maksettava palkka - minimum payvähimmmäispalkka - pumppumppu - IATAIATA - wage earnerpalkansaaja - audio-visual equipmentaudiovisuaaliset laitteet - sound reproduction equipmentäänentoistolaite - Solomon IslandsSalomonsaaret - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - electric cablesähkökaapeli - telecommunications equipmentteleviestintälaitteet - household electrical appliancekodinkone - administrative penaltyhallinnollinen seuraamus - industrial electric machineryteollisuuden sähkökone - electric machinerysähkökone - electro-magnetic equipmentsähkömagneettiset laitteet - Community sanctionyhteisöoikeudellinen seuraamus - video discvideolevy - video cassettevideokasetti - recording mediumtallennusmenetelmä - economic sanctionstaloudellinen seuraamus - recordäänilevy - optical mediumoptinen väline - recordingtallenne - apparatus based on the use of rayssäteiden käyttöön perustuva laite - radio telecommunicationsradioteleviestintä - microelectronicsmikroelektroniikka - penaltyseuraamus - building industryrakennusteollisuus - prefabricationrakennusten tehdasvalmistus - building slabrakennuslevy - large-scale constructionsuuret rakennushankkeet - paperboardkartonki - bonded woodyhteenpuristettu puu - public healthkansanterveys - fancy leather goods and glove-making industrynahkatavara- ja hansikasteollisuus - hides and furskins industryvuota- ja turkisteollisuus - São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - haberdasherylyhyttavara - SardiniaSardinia - man-made fibretekokuitu - natural fibreluonnonkuitu - miscellaneous industrieserinäiset toimialat - private limited companyrajavastuuyhtiö - jewellery and goldsmith's articleskorut ja muut kultasepän tuotteet - buckwheattattari - social rightssosiaaliset oikeudet - political rightspoliittiset oikeudet - economic rightstaloudelliset oikeudet - charter on human rightsihmisoikeusperuskirja - SaarlandSaarland - atheismateismi - satellitesatelliitti - freedom of movementvapaa liikkuvuus - job satisfactiontyötyytyväisyys - anti-discriminatory measuresyrjinnän torjunta - know-howtaitotieto - ethnic discriminationetninen syrjintä - sexual freedomseksuaalinen vapaus - xenophobiamuukalaisviha - equality between men and womenmiesten ja naisten tasa-arvo - academic freedomakateeminen vapaus - right to developmentoikeus kehitykseen - children's rightslapsen oikeudet - cruel and degrading treatmentjulma ja alentava kohtelu - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - child protectionlastensuojelu - crime against humanityrikos ihmisyyttä vastaan - retroactivity of a lawlain taannehtivuus - comparative lawvertaileva oikeustiede - administrative sciencehallinto-oppi - local legislationpaikallinen lainsäädäntö - information scienceinformatiikka - civil liabilitysiviilioikeudellinen vastuu - contractual liabilitysopimusperusteinen vastuu - behavioural scienceskäyttäytymistieteet - ownershipomistus - atlaskartasto - soil sciencemaaperäoppi - privatisationyksityistäminen - economicstaloustiede - inheritanceperintö - legal scienceoikeustiede - law of successionperintöoikeus - time-sharingosa-aikaomistus - easementrasite - enjoyment of rightsoikeuksien käyttäminen - legal domicilekotipaikka - life sciencesbiotieteet - financial solvencymaksukyky - crime against individualsyksilöön kohdistuvat rikokset - crime against propertyomaisuusrikos - illegal restraintlaiton vapaudenriisto - physical sciencesfysikaaliset tieteet - political sciencevaltio-oppi - customs fraudtullipetos - applied sciencessoveltavat tieteet - defamationkunnianloukkaus - tax offenceverorikos - earth sciencesmaankuorta tutkivat tieteet - imprisonmentvankeus - law relating to prisonsvankilalainsäädäntö - prisonervanki - social sciencesyhteiskuntatieteet - alternative sentencevaihtoehtoinen rangaistus - conditional dischargeehdollinen vapaus - confiscation of propertyomaisuuden takavarikointi - reduction of sentencerangaistuksen alentaminen - transfer of prisonersvangin kuljetus - prison systemvankeinhoitolaitos - prison administrationvankilan hallinto - political splitpoliittinen hajaannus - limitation of legal proceedingskanneoikeuden vanhentuminen - legal hearingasian käsittely - atmosphereilmakehä - schoolingkoulunkäynti - legal aidoikeusapu - arrestpidätys - judicial inquiryrikostutkinta - searchetsintä - detention before trialtutkintavankeus - rights of the defencepuolustuksen oikeudet - double-ballot voting systemkaksivaiheiset vaalit - single-ballot systemyksivaiheiset vaalit - list voting systemlistavaalit - EC action to establish liabilityEY:n vahingonkorvauskanne - action by staffhenkilöstöön kuuluvan nostama kanne - reference to the EC Court of Justice for a preliminary rulingyhteisöjen tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntö - majority voting systemenemmistövaalit - uninominal voting systemhenkilövaalit - commercial courtkaupallinen tuomioistuin - parliamentary sittingparlamentin istunto - court of arbitrationvälimiesoikeus - international courtkansainvälinen oikeusistuin - fiscal courtverotuomioistuin - droughtkuivuus - legal adviseroikeudellinen neuvonantaja - lay magistratemaallikkotuomari - maritime areamerialue - threat to national securityvaara valtion turvallisuudelle - banking secrecypankkisalaisuus - maritime surveillancemerivalvonta - freedom of the seasmerten vapaus - industrial secretteollinen salaisuus - extra-atmospheric spaceilmakehän ulkopuolinen avaruus - space property rightavaruuteen kohdistuva omistusoikeus - professional secretammattisalaisuus - use of outer spaceulkoavaruuden käyttö - UN SecretariatYK:n sihteeristö - foreign nationalvieraan valtion kansalainen - residence permitoleskelulupa - admission of aliensulkomaalaisten maahantulon salliminen - economic sectortalouden ala - mixed marriageseka-avioliitto - primary sectoralkutuotanto - international law - national lawkansainvälinen oikeus - valtionsisäinenoikeus - international economic lawkansainvälinen talousoikeus - administrative responsibilityhallinnollinen vastuu - public economic lawfinanssihallinto-oikeus - quaternary sectorneljäs sektori - EC DecisionEY:n päätös - EC DirectiveEY:n direktiivi - secondary sectorjalostuselinkeinot - Community legal systemyhteisön oikeusjärjestys - secondary legislationjohdettu oikeus - EAEC DirectiveEuratomin direktiivi - EC recommendationEY:n suositus - tertiary sectorpalveluelinkeinot - EC RegulationEY:n asetus - implementing Regulationsoveltamisasetus - EAEC opinionEuratomin lausunto - security of supplytoimitusvarmuus - ECSC opinionEHTY:n lausunto - opinion of the EC Court of JusticeEY:n tuomioistuimen lausunto - social-security harmonisationsosiaaliturvan yhdenmukaistaminen - job securitytyösuhdeturva - EC external competenceEY:n ulkoinen toimivalta - EC ProtocolEY:n pöytäkirja - Merger Treatysulautumissopimus - transport safetykuljetuksen turvallisuus - Single European ActEuroopan yhtenäisasiakirja - EC Accession Treatysopimus liittymisestä Euroopan yhteisöön - product safetytuoteturvallisuus - EAEC Joint UndertakingEuratomin yhteisyritys - EC CommissionEY:n komissio - occupational safetytyöturvallisuus - EU relationsEuroopan unionin suhteet - ACP-EC Council of MinistersAKT-EY-ministerineuvosto - nuclear safetyydinturvallisuus - member of the EC Court of JusticeEY:n tuomioistuimen jäsen - European CommissionerEuropean Commissioner - public safetyyleinen turvallisuus - EACEYJ - road safetyliikenneturvallisuus - EC association agreementEY:n assosiaatiosopimus - ACP-EC ConventionAKT-EY-yleissopimus - social securitysosiaaliturva - ACP-EC Committee of AmbassadorsAKT-EY-suurlähettiläskomitea - ACP-EC Joint CommitteeAKT-EY-sekakomitea - third Lomé ConventionLomén sopimus III - EURESEURES - EDFEKR - ESFESR - enlargement of the UnionEuroopan unionin laajentuminen - housing allocationasuntojen jakaminen - ryeruis - European UnionEuroopan unioni - history of EuropeEuroopan historia - chemical saltkemiallinen suola - European Union membershipEuroopan unionin jäsenyys - LAESLAES - joint positionyhteinen kanta - joint actionyhteinen toiminta - Treaty on European Unionsopimus Euroopan unionista - LAES countriesLAES-maat - European political cooperationEuroopan poliittinen yhteistyö - EC competitionEY:n kilpailu - selection of pupilsoppilasvalinta - supplementary trade mechanismtäydentävä kaupan järjestelmä - risk preventionriskien ehkäisy - natural hazardluonnononnettomuuksien uhka - industrial hazardteollisuustoimintaan liittyvät vaarat - economic liberalismtaloudellinen liberalismi - customs dutiestullit - customs inspectiontullivalvonta - CCT dutiesyhteisen tullitariffin tulli - seedsiemen - weights and measurespainot ja mitat - preserved productsäilyke - semi-metalpuolimetalli - irradiationsäteilyttäminen - subsistence level incomevähimmäistoimeentulo - personal weaponhenkilökohtainen ase - mealkarkeat jauhot - patronagekulttuurin tukeminen - administrative competitionhallintohenkilöstön kilpailu - public hearingjulkinen kuuleminen - SenegalSenegal - separation of powersvallanjako - psychoanalysispsykoanalyysi - sericulturesilkinviljely - visual artsvisuaaliset taiteet - cultural pluralismkulttuurin monimuotoisuus - customs and traditionstavat ja perinteet - servicepalvelu - architectural heritagerakennusperintö - churchkirkko - anthemhymni - flaglippu - after-sales servicemyynninjälkeinen asiakaspalvelu - literary and artistic propertykirjallinen ja taiteellinen omaisuus - alternative servicesiviilipalvelu - aerodynamicsaerodynamiikka - thermodynamicstermodynamiikka - plasma physicsplasmafysiikka - laser physicslaserfysiikka - genetic engineeringgeeniteknologia - paintingmaalaus - employment servicetyönvälitys - release on licenceehdonalainen vapauttaminen - capital increasepääoman korotus - health serviceterveyspalvelu - agricultural situationmaatalouden tilanne - post office financial servicespostin rahoituspalvelut - promulgation of a lawlain antaminen - financial interests of membersjäsenten taloudelliset edut - Arab-African cooperationarabialais-afrikkalainen yhteistyö - free servicemaksuton palvelu - Euro-Arab cooperationeurooppalais-arabialainen yhteistyö - Commission Delegationkomission valtuuskunta - Community controlyhteisön valvonta - principle of additionalitytäydentävyysperiaate - national servicevarusmiespalvelu - peripheral regionsyrjäseutu - island regionsaaristoalue - most-favoured nationsuosituimmuusasemassa oleva maa - payable servicemaksullinen palvelu - subsidiary budgetlisätalousarvio - postal servicepostipalvelut - multilingual dictionarymonikielinen sanakirja - dictionary of abbreviationslyhennesanakirja - public servicejulkinen palvelu - encyclopaediatietosanakirja - thesaurussynonyymisanasto - periodical publicationkausijulkaisu - secret servicetiedustelupalvelu - domestic wastekotitalousjätteet - single-crop farmingmonokulttuuri - social servicessosiaalipalvelut - newspapersanomalehti - sesameseesami - price increasehinnannousu - parliamentary sessionparlamentin istuntokausi - SeychellesSeychellit - IFCIFC - universitykorkeakoulu - transport of animalseläinten kuljetus - associative movementyhdistysliike - SharjahSharjah - SicilySisilia - stationing of forcesjoukkojen sijoittaminen - parliamentary seatedustajanpaikka - central office, head office, headquarters, home base, home office, main officepääkonttori - vacant seatavoin edustajanpaikka - AustraliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - traffic signsliikennemerkit - pet foodlemmikkieläinten ruoka - SingaporeSingapore - acid rainhapposade - insurance claimvakuutussaaminen - town-planning professionkaavoitusalan ammatti - documentary tooltiedonhakumenetelmä - non-woven fabrickuitukangas - syrupsiirappi - Aegean IslandsAigeiansaaret - Canary IslandsKanariansaaret - sisalsisali - Bureau of the EPEP:n puhemiehistö - Presidentpuheenjohtaja - seismologyseismologia - Vice-Presidentvarapuheenjohtaja - Secretary Generalpääsihteeri - institutional activitytoimielimen toiminta - seat of Community institutiontoimielinkotipaikka - institutional reforminstitutionaalinen uudistus - competence of the institutiontoimielimen toimivalta - EC situationEY-tilanne - marital statusperhetilanne - space policyavaruuspolitiikka - self-supplyomavaraisuus - financial situationrahoitustilanne - socialismsosialismi - organisationyhtiö - public limited companyosakeyhtiö - civil-law associationsiviilioikeudellinen yhtiö - professional partnershipavoin ammattiyhtiö - firm governed by commercial lawkaupallinen yhtiö - mixed-ownership companyyhteisomistuksessa oleva yhtiö - investment companysijoitusyhtiö - company with share capitalpääomayhtiö - buslinja-auto - consumer societykulutusyhteiskunta - partnershipavoin yhtiö - limited partnershipkommandiittiyhtiö - undisclosed partnershiposakkuusyhtiö - European companyeurooppayhtiö - parent companyemoyhtiö - non-profit organisationyleishyödyllinen yhtiö - sociologysosiologia - South JutlandEtelä-Juutinmaa - silksilkki - own consumptionoma kulutus - care of the disabledvammaishuolto - soya beansoija - solventliuotin - SomaliaSomalia - sample surveyotantatutkimus - opinion pollmielipidetutkimus - sorghumdurra - self-determinationitsemäärääminen - SudanSudan - sulphurrikki - tenderingtarjousten jättäminen - source of informationtietolähde - source of aidavun lähde - source of lawoikeuslähde - underdevelopmentalikehitys - by-productsivutuote - agricultural by-productmaatalouden sivutuote - self-financingomarahoitus - milk by-productmaidon sivutuote - metal by-productmetallinen sivutuote - sub-proletariatproletariaatti - undernourishmentaliravitsemus - underpopulationalikansoitus - sub-contractingalihankinta - self-managementitsehallinto - breadwinnerperheen huoltaja - price supporthintatuki - farm price supportmaataloustuotteiden hintatuki - monetary supportrahoitustuki - national sovereigntyvaltion täysivaltaisuus - product specialisationtuotannon erikoistuminen - specialisation of tradekaupan erikoistuminen - budgetary specificationtalousarvion jaottelu - voluntary restraintvapaaehtoinen rajoitus - building speculationkiinteistökeinottelu - SporadesSporadit - sporturheilu - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - price stabilityhintatason vakaus - income stabilisationtulojen vakauttaminen - economic stabilisationtaloudellinen vakauttaminen - indoor livestock farmingkarjan sisälläpitäminen - inter-professional agreementammattikohtainen sopimus - automationautomaatio - economic stagnationstagnaatio - experimental farmkoetila - statisticstilasto - agricultural statisticsmaataloustilasto - Community statisticsyhteisön tilasto - population statisticsväestötilasto - fishing statisticskalastustilasto - motor carauto - economic statisticstaloustilasto - financial statisticsrahoitustilasto - industrial statisticsteollisuustilasto - international statisticskansainvälinen tilasto - national statisticskansallinen tilasto - official statisticsvirallinen tilasto - regional statisticsaluetilasto - status of BerlinBerliinin asema - status of JerusalemJerusalemin asema - regulations for civil servantsvirkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt - autonomyautonomia - staff regulationshenkilöstösäännöt - legal statusoikeudellinen asema - political statuspoliittinen asema - occupational statusammattiasema - social statussosiaalinen asema - sterilisationsteriloiminen - tax incentiveverokannustin - stockvarasto - Community stockyhteisön varasto - financial autonomyrahoitusautonomia - economic contingency stockvarmuusvarasto - intervention stockinterventiovarasto - surplus stockylijäämävarasto - minimum stockvähimmäisvarasto - world stockmaailmanlaajuiset varastot - private stockyksityinen varasto - public stockjulkinen varasto - buffer stockpuskurivarasto - storagevarastointi - stockpiling of weaponsaseiden varastointi - energy storageenergian varastointi - storage of foodelintarvikkeiden varastointi - document storageasiakirjojen varastointi - Greater CopenhagenSuur-Kööpenhamina - StorstroemStorström - agricultural structuremaatalouden rakenne - employment structuretyöllisyyden rakenne - company structureyritysrakenne - budget authorisationbudjettivaltuus - economic structuretalouden rakenne - industrial structuresteollisuuden rakenne - institutional structureinstitutionaalinen rakenne - social structureyhteiskunnan rakenne - narcotichuume - carcinogenic substancesyövälle altistava aine - dangerous substancevaarallinen aine - restrictive-practice authorisationkilpailunrajoituksen salliminen - export subsidyvientituki - food substituteelintarvikkeen korvike - transfer of farmsmaatilan siirto - branchsivuliike - sugarsokeri - white sugarvalkoinen sokeri - raw sugarraakasokeri - beet sugarjuurikassokeri - transport authorisationkuljetuslupa - cane sugarruokosokeri - SwedenRuotsi - votes castannetut äänet - universal suffrageyleiset vaalit - suicideitsemurha - SwitzerlandSveitsi - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - utilised agricultural areaviljelty ala - alternatevarajäsen - additional dutylisätulli - information mediumtietoväline - magnetic mediummagneettinen tallennusväline - job cutstyöpaikkojen vähentäminen - abolition of customs dutiestullien poistaminen - supranationalityylikansallisuus - over-exploitation of resourcesluonnonvarojen liikakäyttö - wooded areametsitetty alue - area of holdingmaatilan pinta-ala - grasslandnurmialue - main acreagekantatila - deep-freezingpakastaminen - breeder reactorhyötöreaktori - SurinamSurinam - overpopulationylikansoitus - monetary agreementvaluuttasopimus - motorwaymoottoritie - over-productionylituotanto - market supervisionmarkkinatarkkailu - suspension of aidavun keskeyttäminen - suspension of sentenceehdollinen rangaistus - suspension of customs dutiestullisuspensio - SwazilandSwazimaa - silviculturemetsänhoito - AustriaItävalta - SyriaSyyria - SysminSysmin - banking systempankkijärjestelmä - educational systemkoulutusjärjestelmä - farming systemfarming system - information systemtietojärjestelmä - management information systemjohdon tietojärjestelmä - communications systemsviestintäjärjestelmä - accounting systemtilinpitojärjestelmä - cultivation systemviljelyjärjestelmä - AuvergneAuvergne - United Nations systemYhdistyneiden Kansakuntien järjestelmä - information servicetiedonhallintajärjestelmä - electoral systemvaalijärjestelmä - European electoral systemEuroopan parlamentin vaalijärjestelmä - European accounting systemEuroopan tilinpitojärjestelmä - European Monetary SystemEuroopan valuuttajärjestelmä - international monetary systemkansainvälinen valuuttajärjestelmä - standardised accounting systemstandardoitu tilinpitojärjestelmä - tobaccotupakka - smokingtupakointi - TaiwanTaiwan - TanzaniaTansania - carpetmatto - air freight ratelentoliikenteen kuljetusmaksut - transportation tariffkuljetusmaksut - customs tarifftullitariffi - common customs tariffyhteinen tullitariffi - railway tariffrautatieliikenteen kuljetusmaksut - advanceennakko - postal chargespostimaksut - tariff preferencetullietuuskohtelu - passenger tariffmatkustajamaksut - charges for use of infrastructureinfrastruktuurin käyttömaksut - bullsonni - self-sufficiency rateomavaraisuusaste - exchange ratevaluuttakurssi - preliminary draft budgetalustava esitys talousarvioksi - VAT ratearvonlisäveron verokanta - floating ratekelluva kurssi - central ratekeskuskurssi - representative rateedustava valuuttakurssi - TawalTawal - assessment of priceshinta-arvio - axle taxakselivero - export taxvientivero - import taxtuontivero - stamp dutyleimavero - countervailing chargetasausmaksu - charge having equivalent effectvaikutukseltaan vastaava maksu - producer co-responsibilitytuottajain yhteisvastuu - transit chargekauttakuljetusmaksu - business taxammatinharjoittajan vero - fuel taxpolttoainevero - civil aviationsiviili-ilmailu - vehicle taxmoottoriajoneuvovero - ChadTsad - CzechoslovakiaTsekkoslovakia - cultivation techniquesviljelytekniikka - management techniquesjohtamismenetelmä - building servicesrakennusvarustus - technologyteknologia - food technologyelintarviketeknologia - military aircraftsotilasilmailu - materials technologymateriaalitekniikka - soft technologypehmeä teknologia - energy technologyenergiateknologia - intermediate technologyvälivaiheteknologia - nuclear technologyydinteknologia - oil technologyöljyteknologia - telecommunicationsteleviestintä - facsimiletelefax - remote sensingkaukokartoitus - poultry farmingsiipikarjan kasvatus - cable distributionkaapelijakelu - telegraphsähke - telematicstelematiikka - phone, telephone, telephone setpuhelin - telecasting, television, TV, video - telextelex - evidencetodistus - rest periodlepoaika - political tendencypoliittinen suuntaus - European Monetary AgreementEuroopan valuuttasopimus - aeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runaboutilma-alus, lentokone - mental stresshenkinen paine - terms of tradeulkomaankaupan vaihtosuhde - terminologyterminologia - building plotrakennuspaikka - industrial plotteollisuustontti - abandoned landjoutomaa - agricultural landmaatalousmaa - State-owned landvaltionmaa - uncultivated landviljelemätön maa - arable landpeltomaa - opinionlausunto - reclaimed landuudisraivaus - overseas territorymerentakainen alue - terrorismterrorismi - ThailandThaimaa - teatee - therapeuticshoito - thesisväitöskirja - EC opinionEY:n lausunto - ThessalyThessalia - Western ThraceLänsi-Traakia - TimorTimor - East TimorItä-Timor - titaniumtitaani - negotiable instrumentvelkakirja - ticketmatkalippu - TogoTogo - TongaTonga - torturekidutus - TuscanyToscana - peatturve - mass tourismmassaturismi - sunflowerauringonkukka - EP opinionEP:n lausunto - toxicologytoksikologia - drug addictionhuumausaineriippuvuus - tractortraktori - Trade Expansion ActUSA:n kaupanlaajennuslaki - translationkäännös - EC TreatyEY:n perustamissopimus - ECSC TreatyEHTY:n perustamissopimus - EEC TreatyETY:n perustamissopimus - EAEC TreatyEuratomin perustamissopimus - Warsaw Pact countriesVarsovan liiton maat - milking machinelypsykone - water treatmentvedenkäsittely - information processingtiedonkäsittely - word processingtekstinkäsittely - dataprocessingtietojenkäsittely - ore processingmalmin käsittely - plant health treatmentkasvinsuojelutoimi - financial transactionrahoitusliiketoimi - transfer of businessesyrityksen luovuttaminen - capital transferpääomansiirto - transfer of pension rightseläkeoikeuksien siirtäminen - transfer of populationväestön siirto - technology transferteknologian siirto - oatskaura - food processingelintarvikkeiden jalostus - Community transityhteisön passitusmenettely - customs transitpassitus - transliterationtranslitterointi - data transmissiondatasiirto - transfer of propertyomaisuudensiirto - abortionraskauden keskeyttäminen - air transportlentokuljetus - combined transportyhdistetty kuljetus - energy transportenergian siirto - hinterland transportsyrjäseutukuljetus - carriage of goodstavaroiden kuljettaminen - surface transportpintakuljetus - carriage of passengersmatkustajaliikenne - public transportjoukkoliikenne - illegal abortionlaiton raskauden keskeyttäminen - rail transportrautatiekuljetus - inland waterway transportsisävesiliikenne - private means of transportyksityinen liikenne - intercontinental transportmannertenvälinen liikenne - inland transportmaan sisäinen kuljetustoiminta - international transportkansainvälinen liikenne - international road transportkansainväliset maantiekuljetukset - intra-Community transportyhteisön sisäinen liikenne - maritime transportmeriliikenne - Abu DhabiAbu Dhabi - multifibre agreementmonikuitusopimus - therapeutic abortionraskauden keskeyttäminen lääketieteellisinperustein - national transportkotimaanliikenne - cable transportkaapeliliikenne - pipeline transportputkikuljetus - carriage for hire or rewardammattimainen liikenne - own-account transportomaan lukuun tapahtuva kuljetus - means of public conveyancejulkinen liikenne - regional transportalueellinen liikenne - road transportmaantiekuljetukset - school transportkoulukuljetus - semi-public transportsubventoitu liikenne - transport under customs controlkuljetus tullivalvonnassa - underground transportmaanalainen liikenne - suburban transportesikaupunkiliikenne - land transportmaaliikenne - transfrontier transportrajat ylittävä liikenne - urban transportkaupunkiliikenne - carrierliikenteenharjoittaja - worktyö - home workingkotona työskentely - nitrogentyppi - assembly line workkokoonpanolinjatyöskentely - full-time employmentkokopäivätyö - part-time employmentosa-aikatyö - moonlightingkuutamourakointi - team workryhmätyö - night workyötyö - child labourlapsityövoima - shift workvuorotyö - schoolworkkoulutyö - older workerikääntynyt työntekijä - clandestine workerluvaton työntekijä - Community workeryhteisön työntekijä - frontier workerrajatyöntekijä - worker with disabilitiesvammainen työntekijä - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - manual workerruumillisen työn tekijä - migrant workersiirtotyöläinen - seasonal workerkausityöntekijä - social workersosiaalityöntekijä - public worksjulkinen rakentaminen - cloverapila - BahamasBahama - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto-Adige - Treasuryvaltion kassa - Trinidad and TobagoTrinidad ja Tobago - triticaleruisvehnä - BahrainBahrain - bartervaihtokauppa - trusttrusti - conduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubingkanava, putket, putki, tuubi - animal tuberculosiseläintuberkuloosi - tungstenvolframi - TunisiaTunisia - turbineturbiini - TurkeyTurkki - guardianshipholhous - soft fruitmarjahedelmä - TuvaluTuvalu - pipingputket - VATalv - CAEEUUDEAC - CAEEU countriesUDEAC-maat - BLEUUEBL - EECUUEDE - WEU countriesWEU-maat - ITUITU - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - unanimityyksimielisyys - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - national unificationkansallinen yhdistyminen - WEUWEU - leasevuokrasopimus - UASUEA - customs uniontulliliitto - economic uniontalousliitto - Economic and Monetary Uniontalous- ja rahaliitto - European Payments UnionEuroopan maksuliitto - Interparliamentary UnionParlamenttien välinen liitto - preferential agreementtullietuussopimus - business leaseliiketilan vuokrasopimus - WAEMU countriesLänsi-Afrikan talous- ja rahaliiton maat - monetary unionrahaunioni - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - livestock unitkarjayksikkö - farm leasemaanvuokraussopimus - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uraniumuraani - urbanisationkaupungistuminen - town planningyhdyskuntasuunnittelu - USSRNL - UruguayUruguay - transport userliikennepalvelun käyttäjä - price reductionhinnanalennus - turnkey factorykäyttövalmis tehdas - usufructnautintaoikeus - information usertiedon käyttäjä - use of aidavun käyttö - use of waterveden käyttö - energy useenergian käyttö - land usemaankäyttö - peaceful use of energyenergian rauhanomainen käyttö - UtrechtUtrecht - trade balancekauppatase - holidayloma - vaccinerokote - vaccinationrokotus - cowlehmä - suckler cowemolehmä - dairy cowlypsylehmä - Valle d'AostaAostanlaakso - added valuearvonlisä - market capitalisationmarkkina-arvo - value of tradekaupan arvo - balance-of-payments deficitalijäämäinen maksutase - customs valuationtullausarvo - securitiesarvopaperi - vanadiumvanadiini - VanuatuVanuatu - VaticanVatikaani - calfvasikka - vehicleajoneuvo - air-cushion vehicleilmatyynyajoneuvo - two-wheeled vehiclekaksipyöräinen ajoneuvo - motor vehiclemoottoriajoneuvo - agricultural vehiclemaatalousajoneuvo - electric vehiclesähköajoneuvo - vehicle on railsraideajoneuvo - commercial vehiclehyötyajoneuvo - VejleVejle - VenetoVeneto - invisible trade balancenäkymättömien erien kauppatase - VenezuelaVenezuela - salemyynti - credit saleluottomyynti - door-to-door sellingovelta ovelle myynti - retail sellingvähittäismyynti - discount salealennusmyynti - auction salehuutokauppa - direct sellingsuoramyynti - wholesale sellingtukkumyynti - balance of paymentsmaksutase - duty-free saleveroton myynti - distance sellingetämyynti - orchardhedelmätarha - auditingvarainkäytön valvonta - glasslasi - West of the Great BeltIso-Beltistä länteen - West ZealandVestsjälland - BaliBali - clothingvaatteet - meatliha - beefnaudanliha - goatmeatvuohenliha - horsemeathevosenliha - buffalo meatpuhvelinliha - vealvasikanliha - poultrymeatsiipikarjanliha - boned meatluuton liha - fresh meattuore liha - Balkan Peninsula, BalkansBalkanin niemimaa - sheepmeatlampaanliha - pigmeatsianliha - ViborgViborg - Deputy Speaker of Parliamentparlamentin varapuhemies - victimuhri - civilian victimsiviiliuhri - war victimsodan uhri - broadcast videographyteksti-TV - interactive videotexvuorovaikutteinen teletietopalvelu - integration into employmenttyöelämään siirtyminen - second ballotuusintavaalit - collective activitiesjärjestötoiminta - business activityyrityksen toiminta - politicspoliittinen elämä - school lifekoulumaailma - social lifeyhteiskuntaelämä - Annam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet NamVietnam - vineyardviinitarha - townkaupunki - medium-sized townkeskikokoinen kaupunki - new townuusi kaupunki - satellite townsatelliittikaupunki - wineviini - flavoured winemaustettu viini - white winevalkoviini - local winemaaviini - wine of superior qualitykorkealaatuinen viini - table winepöytäviini - bottled winepullotettu viini - fortified wineväkevä viini - stripnauha - sparkling winekuohuviini - rosé wineroséviini - red winepunaviini - still winekuohumaton viini - vinificationviininvalmistus - sexual violenceseksuaalinen väkivalta - violenceväkivalta - government violencevaltion harjoittama väkivalta - political violencepoliittinen väkivalta - credit transfertilisiirto - BangladeshBangladesh - vitaminvitamiini - viticultureviininviljely - inland waterwaysisävesiväylä - international waterwaykansainvälinen vesitie - expresswaymoottoriliikennetie - bankpankki - country roadmaaseututie - urban roadkaupunkialueen tie - road services departmenttielaitos - theftvarkaus - poultrysiipikarja - African Development BankAfrikan kehityspankki - slaughtered poultryteurastettu siipikarja - laying poultrymuniva siipikarja - live poultryelävä siipikarja - trade volumekaupan määrä - trading volumeliiketoiminnan laajuus - voteäänestys - blank ballot papertyhjä äänestyslippu - agricultural bankmaatalouspankki - vote on a text as a wholeäänestys asiakirjan hyväksymisestäkokonaisuudessaan - passage of a billlakiesityksen hyväksyminen - electronic votingkoneäänestys - roll-call votenimenhuutoäänestys - invalid ballot papermitätön äänestyslippu - compulsory votingäänestyspakko - advance votingennakkoäänestys - postal votepostiäänestys - proxy votevaltakirjalla äänestäminen - parliamentary voteäänestys parlamentissa - central bankkeskuspankki - preferential votingsuosituimmuusäänestys - open ballotavoin äänestys - secret ballotsalainen äänestys - travelmatka - inclusive tourvalmismatka - group travelryhmämatka - volcanologyvulkanologia - agricultural advisory servicesmaatalouden neuvontapalvelut - Wallis and FutunaWallis ja Futuna - yoghourtjogurtti - commercial bankliikepankki - YemenJemen - former South Yemenentinen Etelä-Jemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire ja Humberside - YugoslaviaJugoslavia - Democratic Republic of CongoKongon demokraattinen tasavalta - ZambiaSambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zincsinkki - cooperative bankosuuspankki - arid zonekuiva vyöhyke - climatic zoneilmastovyöhyke - residential areaasuinalue - catch areapyyntialue - free-trade areavapaakauppa-alue - fishing areakalastusvyöhyke - exclusive economic zoneyksinomainen talousvyöhyke - equatorial zonepäiväntasaajavyöhyke - free zonevapaa-alue - SALT AgreementSALT-sopimus - investment bankinvestointipankki - frigid zonekylmä vyöhyke - humid zonekostea vyöhyke - currency areavaluutta-alue - pedestrian zonejalankulkuvyöhyke - polluted areasaastunut alue - protected areasuojelualue - disaster areatuhoalue - subtropical zonesubtrooppinen vyöhyke - suburban areaesikaupunkialue - tariff zonetariffivyöhyke - development bankkehityspankki - temperate zonelauhkea vyöhyke - tropical zonetrooppinen vyöhyke - urban areakaupunkialue - zoologyeläintiede - land bankmaatilapankki - World BankMaailmanpankki - people's bankkansan pankki - private bankyksityinen pankki - public bankjulkisen alan pankki - BarbadosBarbados - sectoral agreementalakohtainen sopimus - price listhintaluettelo - bartanko - low paymatalapalkka - databasetietokanta - military basesotilastukikohta - BasilicataBasilicata - Lower NormandyAla-Normandia - Lower SaxonyAla-Saksi - TABTAB - vesselalus - commodity agreementperushyödykesopimus - fishing vesselkalastusalus - tankersäiliöalus - buildingrakennus - pleasure crafthuvialus - industrial buildingteollisuusrakennus - public buildingjulkinen rakennus - BavariaBaijeri - tariff agreementtullisopimus - fine artskuvataiteet - EIBEIP - BelgiumBelgia - regions and communities of BelgiumBelgian yhteisöt ja alueet - BelizeBelize - profitvoitto - aid recipientavunsaaja - Benelux, Benelux countriesBenelux - Benelux countriesBenelux-maat - BeninBenin - BerlinBerliini - BermudaBermuda - nutritional needsravinnontarve - housing needasunnontarve - manpower needstyövoiman tarve - population growthväestönkasvu - water requirementsveden tarve - fodderrehu - financial requirementsrahoitustarve - concretebetoni - fodder beetrehujuurikas - sugar beetsokerijuurikas - BEUCBEUC - buttervoi - vegetable butterkasvisvoi - BhutanBhutan - increase in productiontuotannon kasvu - bibliographybibliografia - librarykirjasto - children's librarylasten kirjasto - national librarykansalliskirjasto - public libraryyleinen kirjasto - scientific librarytieteellinen kirjasto - university librarykorkeakoulukirjasto - bicameral systemkaksikamarijärjestelmä - IDBIDB - acculturationsopeutuminen vieraaseen kulttuuriin - slumslummi - IBEIBE - common landyhteismaa - cultural objectkulttuuriesine - consumer goodskulutustavarat - durable goodskestokulutustavarat - non-durable goodslyhytikäiset kulutustavarat - social well-beingsosiaalinen hyvinvointi - chargesyyte - beerolut - balance sheettase - supply balance sheethankintatase - energy auditenergiatase - social audithenkilöstökertomus - biochemistrybiokemia - bioconversionbiokonvertointi - biodegradabilitybiologinen hajoavuus - bioenergybioenergia - biogasbiokaasu - biographyelämäkerta - biologybiologia - biomassbiomassa - biospherebiosfääri - two-party systemkaksipuoluejärjestelmä - bipolarisationkaksinapaisuus - MyanmarMyanmar - purchaseosto - biscuit factorykeksitehdas - bismuthvismutti - wheatvehnä - durum wheatdurum-vehnä - common wheattavallinen vehnä - price freezehintasulku - beef animalhärkä - fuel woodpolttopuu - wood for constructionrakennuspuutavara - credit purchaseluottokauppa - afforestationmetsitys - beveragejuoma - alcoholic beveragealkoholijuoma - non-alcoholic beveragealkoholiton juoma - BoliviaBolivia - treasury billvaltion obligaatio - BonaireBonaire - interest-rate subsidykorkotuki - knitted and crocheted goodsneulos - intervention buyingtukiosto - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botany, phytologykasvitiede - BotswanaBotswana - Buddhismbuddhalaisuus - bakeryleipomo - BurgundyBurgundi - commodities exchangetavarapörssi - cattlenautakarja - acidhappo - Province of Flemish Brabantflaamilainen Brabantin maakunta - North BrabantPohjois-Brabant - Province of Walloon Brabantvallonilainen Brabantin maakunta - BremenBremen - Brasil, Brazil, Federative Republic of BrazilBrasilia - BrittanyBretagne - patentpatentti - European patenteurooppapatentti - BISBIS - inorganic acidepäorgaaninen happo - brominebromi - brucellosisluomistauti - noisemelu - BruneiBrunei - budgettalousarvio - Community budgetyhteisön talousarvio - national budgetvaltion talousarvio - defence budgetpuolustusmäärärahat - extraordinary budgetylimääräinen talousarvio - organic acidorgaaninen happo - household budgetperheen tulo- ja menoarvio - ECSC operating budgetEHTY:n toiminnallinen talousarvio - advertising budgetmainosmäärärahat - amending budgetkorjaava lisätalousarvio - European social budgetEuroopan sosiaalimäärärahat - supplementary budgettäydentävä lisätalousarvio - inclusion in the budgettalousarvioon sisällyttäminen - BulgariaBulgaria - ballot paperäänestyslippu - steelteräs - information centretiedotustoimisto - polling stationäänestyspaikka - bureau of parliamentparlamentin puhemiehistö - political executivepuoluejohto - administrative formalitieshallinnolliset muodollisuudet - office automationtoimistoautomatiikka - butter oilvoiöljy - shadow cabinetvarjohallitus - AbruzziAbruzzi - AzoresAzorit - maritime cabotagemeriliikenteen kabotaasi - cocoakaakao - land registerkiinteistörekisteri - executivejohtajisto - managerhallinnollinen johto - EC language serviceEY:n kielipalvelut - ACP countriesAKT-maat - middle managementkeskijohto - senior managementylempi johtajisto - CMEASEV - CMEA countriesSEV-maat - coffeekahvi - savings banksäästöpankki - mortgage bankkiinnitysluottopankki - CalabriaCalabria - costingkustannuslaskenta - acquisition of propertyomaisuuden hankkiminen - planning of the school yearlukujärjestys - CameroonKamerun - marketing yearmarkkinointivuosi - election campaignvaalikampanja - CampaniaCampania - campingleirintämatkailu - CanadaKanada - Panama CanalPanaman kanava - learningoppiminen - cancersyöpä - candidateehdokas - sugar canesokeriruoko - CAOCAO - Cape VerdeKap Verde - document acquisitionaineiston hankkiminen - capacity to exercise rightsoikeudellinen toimikelpoisuus - carrying capacitykantavuus - capacity to contractoikeustoimikelpoisuus - capacity to have rights and obligationsoikeuskelpoisuus - vetoveto-oikeus - consultation procedurekuulemismenettely - ministryministeriö - treasurerkvestori - locally elected representativepaikallisvaltuutettu - autonomous communityitsehallintoalue - regional governmentalueellinen hallinto - colonialismkolonialismi - scientific exchangetutkijain vaihto - production capacitytuotantokapasiteetti - military sanctionssotilaallinen seuraamus - international voluntary workerkansainvälinen vapaaehtoistyöntekijä - West Bank questionLänsirannan kysymys - Community law - national lawyhteisön oikeus - kansallinen oikeus - EP delegationEP:n valtuuskunta - ESC opiniontalous- ja sosiaalikomitean lausunto - European civil serviceyhteisön virkamieskunta - EP assentEP:n puoltava lausunto - ACP-EC Joint AssemblyAKT-EY-yhteinen edustajakokous - President of the EPEP:n puhemies - Vice-President of the EPEP:n varapuhemies - Quaestor of the EPEP:n kvestori - judgment of the EC CourtEY:n tuomioistuimen tuomio - anti-European movementEuroopan yhdentymistä vastustava liike - Structural Fundsrakennerahasto - labour tribunaltyötuomioistuin - storage capacityvarastokapasiteetti - barristerasianajaja - repentancekatumus - contiguous zonenaapuriseutu - surveillancekiinniotto tutkintaa varten - appeals by private individualsyksityisten oikeussubjektien tekemä valitus - economic situationtaloudellinen tilanne - factor of productiontuotannontekijä - growth pointkasvukeskus - integrated development programmeintegroitu kehittämisohjelma - IMPPIM - North-South tradepohjoisen ja etelän välinen kauppa - transport capacitykuljetuskapasiteetti - speculative fundskeinottelupääoma - public financingjulkinen rahoitus - harmonisation of priceshintojen yhdenmukaistaminen - capital marketpääomamarkkinat - venture capitalriskipääoma - EC general budgetEY:n yleinen talousarvio - maternity, motherhoodäitiys - cultural prizekulttuuripalkinto - legal capacityoikeudellinen kelpoisuus - Anglicanismanglikaanisuus - Catholicismkatolisuus - Orthodoxyortodoksia - Protestantismprotestantismi - leisure parkhuvipuisto - catering professionravitsemusalan ammatti - Mafiamafia - bio-ethicsbioetiikka - secret societysalaseura - regional culturealueellinen kulttuuri - AIDSAIDS - price of landmaan hinta - open universityavoin korkeakoulu - education budgetkoulutusmäärärahat - educational exchangeopiskelija- ja opettajavaihto - EurydiceEURYDICE - recognition of studiesopintosuoritusten tunnustaminen - press undertakinglehdistöalanyritys - Teletexteletex - data protectiontietosuoja - interactive networkvuorovaikutteinen verkko - film productionelokuvatuotanto - programmes industryohjelmatuotanto - audio-visual co-productionaudiovisuaalisten ohjelmien yhteistuotanto - audio-visual programmeaudiovisuaalinen ohjelma - audio-visual productionaudiovisuaalinen ohjelmatuotanto - information technologyinformaatioteknologia - high-definition televisionteräväpiirtotelevisio - video communicationsvideoteleliikenne - audio-visual communications policyaudiovisuaalisen alan viestintäpolitiikka - audio-visual piracyaudiovisuaalisten tuotteiden luvatonkopiointi - European audio-visual areaEuroopan audiovisuaalinen alue - free movement of programmesohjelmien vapaa liikkuvuus - communications tarifftietoliikennemaksut - law relating to informationtietoa koskeva lainsäädäntö - legal data processingoikeusinformatiikka - downloadingtiedonsiirto käyttäjän koneeseen - programming languageohjelmointikieli - machine translationkoneellinen kääntäminen - self-sufficiency in energyenergiaomavaraisuus - industrial capitaltuotantoon sidottu pääoma - cooperation procedureyhteistoimintamenettely - transfer of competencetoimivallan siirto - business start-upyrityksen perustaminen - services companypalvelualan yhtiö - temporary employment agencytoimialapalvelu - video display unit worknäyttöpäätetyöskentely - road cabotagemaantieliikenteen kabotaasi - waterway transportvesiliikenne - ship canalmerenkulkukanava - cross-channel connectionyhteydet Englannin kanaalin poikki - national tariffkotimaan tariffi - international tariffkansainvälinen tariffi - road transport tariffmaantiekuljetusmaksut - space navigationavaruuslennot - administrative measurehallintotoimi - share capitalosakepääoma - forest conservationmetsien suojelu - Tyrrhenian SeaTyrrhenanmeri - Adriatic SeaAdrianmeri - Ligurian SeaLigurianmeri - Aegean SeaAigeianmeri - Ionian SeaJoonianmeri - fight against insectshyönteistorjunta - land restructuringmaankäytön suunnittelu - insecticidehyönteisten torjunta-aine - fishing regulationskalastussäännökset - fishing controlskalastuksen valvonta - capital citypääkaupunki - perennial vegetablemonivuotinen kasvis - fresh producttuoretuote - quality standardlaatustandardi - safety standardturvallisuusstandardi - technical standardtekninen standardi - COSTCOST - research and developmenttutkimus ja kehitys - space researchavaruustutkimus - space technologyavaruustekniikka - foreign capitalulkomainen pääoma - synthetic rubbersynteettinen kumi - natural rubberluonnonkumi - railway industryrautatieteollisuus - charcoalpuuhiili - luxury products industryylellisyystuoteteollisuus - Autonomous Province of BolzanoBolzanon itsehallintoalue - Autonomous Province of TrentoTrenton itsehallintoalue - CEPTCEPT - INCBINCB - UN HabitatYK:n asuinyhteisökeskus - EC servantsEY:n henkilöstöön kuuluva - goatvuohi - by-catchsivusaalis - authorised catchluvallinen saalis - catch of fishkalansaalis - catch by speciessaalis lajeittain - total catchkokonaissaalis - Community actyhteisön säädös - Caribbean IslandsKaribian alue - coal by-products industryhiilikemianteollisuus - carbonhiili - motor fuelmoottoripolttoneste - carcassruho - CaricomCaricom - Caricom countriesCARICOM-maat - distribution of schoolskoulutiheys - cartelkartelli - commercial transactionliiketoimi - cartographykartografia - cash flowkassavirta - criminal recordrikosrekisteri - cataloguingluettelointi - CataloniaKatalonia - catalogueluettelo - socio-professional categoryyhteiskunnallis-ammatillinen ryhmä - electoral depositvaalitalletus - conference proceedingskonferenssijulkaisu - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - manmies - CIDTKK - EU countryEU-maat - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionising radiationionisoiva säteily - sodiumnatrium - metalworkingmetallityö - rare gasjalokaasu - deathkuolema - organ transplantelinsiirto - blood transfusionverensiirto - metal wastemetallijäte - Community trunk routeyhteisön liikenneakseli - custodylapsenhuolto-oikeus - youth exchange schemenuorisovaihto - fundamental particlealkeishiukkanen - atomatomi - analytical chemistryanalyyttinen kemia - spectrometryspektrometria - CEAO countriesCEAO-maat - cytologysolututkimus - calciumkalsium - medical diagnosislääketieteellinen diagnoosi - nuclear medicineisotooppilääketiede - medical examinationlääkärintarkastus - member of the EC Court of AuditorsEY:n tilintarkastustuomioistuimen jäsen - building safetyrakennusten turvallisuus - European Environment AgencyEuroopan ympäristökeskus - guideopas - European symboleurooppalainen tunnus - official languagevirallinen kieli - accident in the homekotitapaturma - Community programmeyhteisön ohjelma - tropical foresttrooppinen metsä - personal effectshenkilökohtainen omaisuus - fourth Lomé ConventionLomén sopimus IV - electromagnetic interferenceelektromagneettinen häiriö - wavebandtaajuusalue - mercenarypalkkasotilas - commemorationmuistojuhla - twinningystävyyskaupunkitoiminta - driving instructionajo-opetus - performance drugsdoping - European Convention on Human RightsYleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksiensuojelemise - ECSCEHTY - EC Court of First InstanceEY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin - retirement conditionseläke-ehdot - internal Community frontieryhteisön sisärajat - camping vehiclematkailuajoneuvo - anti-dumping measurepolkumyynnin vastainen toimenpide - impact of information technologytietotekniikan vaikutukset - disclosure of informationtietojen ilmoittaminen - military interventionsotilaallinen interventio - export of wastejätevienti - development workerkehitysaputyöntekijä - radiobiologyradiobiologia - absenteeismluvaton poissaolo - papal actpaavin antama säädös - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - European CommunityEuroopan yhteisö - EAECEuratom - unmarried personnaimaton - celluloseselluloosa - ECMTCEMT - censorshipsensuuri - Central African RepublicKeski-Afrikan tasavalta - nuclear power stationydinvoimalaitos - centralisation of informationtiedon keskittäminen - CentreCentren alue - shopping centreostoskeskus - EAEC Joint Research CentreEuratomin yhteinen tutkimuskeskus - computer centretietokonekeskus - documentation centredokumentaatiokeskus - political centrepoliittinen keskusta - on line data servicetietopankkipalvelukeskus - ceramicskeramiikka - cerealsvilja - food cerealsruokavilja - shareosake - fodder cerealsrehuvilja - cereals of bread-making qualityleipävilja - CERNCERN - ESROESRO - certificate of originalkuperätodistus - movement certificatetavaratodistus - health certificateterveystodistus - ETUCEuroopan ammattiyhdistysten liitto - legal actionoikeudenkäynti - cessation of tradingtoiminnan lopettaminen - cessation of farmingmaatilatoiminnan lopettaminen - suspension of paymentsmaksujen lakkauttaminen - cease-fireaselepo - chamber of commerce and industrykauppa- ja teollisuuskamari - directly-elected chambersuoralla vaalilla valittava kamari - federal chamberliittovaltion parlamenttikamari - parliamentary chamberparlamentin kamari - champagnesamppanja - Champagne-ArdenneChampagne-Ardennes - social changesosiaalinen muutos - technological changeteknologinen muutos - hemphamppu - chaptalisationväkevöinti sokeria lisäämällä - coalkivihiili - coal mininghiilenlouhinta - axle weightakselipaino - shareholderosakkeenomistaja - dependantperheen elatus - payloadhyötykuorma - loadkuorma - Havana CharterHavannan peruskirja - United Nations CharterYhdistyneiden Kansakuntien peruskirja - European Social CharterEuroopan sosiaalinen peruskirja - huntingmetsästys - boilerhöyrykattila - access to Community informationyhteisöä koskevien tietojen saatavuus - access to the courtsoikeussuojakeinot - ATP AgreementATP-sopimus - EC trade agreementEY:n tekemä kauppasopimus - EC cooperation agreementEY:n tekemä yhteistyösopimus - Schengen AgreementSchengenin sopimus - European Association Agreementassosioinnin perustava Eurooppa-sopimus - EC interim agreementEY:n tekemä väliaikainen sopimus - interinstitutional agreementtoimielinten välinen sopimus - mixed agreementsekasopimus - electricity storage devicesähköakku - Community acquisyhteisön säännöstö - associated action for damagessiviilikanne - Community actionyhteisön toiminta - civil proceedingssiviilioikeudellinen menettely - criminal proceedingsrikosoikeudellinen menettely - civil liability proceedingsvahingonkorvausmenettely - public prosecutionyleinen syyte - Community activityyhteisön toimet - adaptation of financial perspectivestaloudellisten näkökohtienyhteensovittaminen - accession to an agreementsopimukseen liittyminen - administration of the Institutionstoimielimen hallinto - displayilmoitustaululla ilmoittaminen - Portuguese-speaking Africaportugalinkielinen Afrikka - sub-Saharan AfricaSaharan eteläpuolinen Afrikka - European Agency for the Evaluation of Medicinal ProductsEuroopan lääkearviointivirasto - European Agency for Safety and Health at WorkEuroopan työturvallisuus- jatyöterveysjärjestö - physical aggressionfyysinen väkivalta - parking areapysäköintialue - NAFTANAFTA - allergyallergia - embassysuurlähetystö - town and country planningkaavoitus - former GDRentinen DDR - former USSRentinen NL - seniorityvirkaikä - former socialist countriesentiset sosialistimaat - EnglandEnglanti - fur-bearing animalturkiseläin - gas appliancekaasulaite - information technology applicationstietotekniikan käyttö - deepening of the European UnionEuroopan unionin syveneminen - Atlantic ArcAtlantin kaari - archipelagosaaristo - ArmeniaArmenia - SAARCSAARC - lifthissi - Central AsiaKeski-Aasia - parliamentary assemblyparlamentaarinen edustajakokous - administrative autonomyhallintoautonomia - market approvalmyyntilupa - preliminary draft EC budgetalustava esitys EY:n talousarvioksi - combat aircrafttaistelulentokone - AzerbaijanAzerbaidzan - European Central BankEuroopan keskuspankki - legal basisoikeudellinen perusta - Rhine ValleyReinin laakso - BelarusValkovenäjä - net recipientnettosaaja - EBRDEBRD - dual-use goodkaksikäyttötuote - animal welfareeläinten hyvinvointi - biodiversityluonnon monimuotoisuus - biotopebiotooppi - money launderingrahanpesu - cleaning industrypesula - tropical woodtrooppinen puu - bomberpommikone - Bosnia-HerzegovinaBosnia-Hertsegovina - BrandenburgBrandenburg - air cabotagelentoliikenteen kabotaasi - Community support frameworkyhteisön tukikehys - scientific calculationtieteellinen laskenta - timetable for EMUEMU:n aikataulu - professional careerurakehitys - expansion cardlaajennuskortti - audio cassetteäänikasetti - NACCNACC - CISIVY - quality control circlelaatupiiri - Community certificationyhteisön varmentaminen - climate changeilmastonmuutos - change of political systempoliittisen järjestelmän muutos - EC Charter of the Fundamental Social Rights of WorkersTyöntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevayhteisön - European charterEuroopan peruskirja - international charterkansainvälinen peruskirja - surgeonkirurgi - cemeteryhautausmaa - aggravating circumstancesraskauttavat olosuhteet - mitigating circumstanceslieventävät olosuhteet - European citizenshipEuroopan kansalaisuus - unfair terms of contractkohtuuton ehto - contract termssopimusehto - opt-out clausevapauttava lauseke - COCOMCOCOM - civil codesiviilioikeuslakikirja - penal coderikoslaki - codification of Community lawyhteisöoikeuden kodifiointi - economic and social cohesiontaloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus - hairdressing and beauty carekampaamo ja kauneushoitola - local authoritypaikallinen viranomainen - regional authorityalueellinen viranomainen - heatinglämmitys - EEA Joint CommitteeETA:n sekakomitea - EEA Joint Consultative CommitteeETA:n konsultatiivinen sekakomitea - EC management committeeEY:n hallintokomitea - EC regulatory committeeEY:n sääntelykomitea - Committee of the Regionsalueiden komitea - EC joint committeeEY:n sekakomitea - EEA joint parliamentary committeeETA:n parlamentaarinen sekakomitea - comitologykomitologia - trade in organselinkauppa - art tradetaidekauppa - Flemish Communityflaaminkielinen yhteisö - French-speaking Communityranskankielinen yhteisö - German-speaking Communitysaksankielinen yhteisö - communities of BelgiumBelgian yhteisöt - powers of the EPEP:n toimivalta - powers of the EC InstitutionsEY:n toimielimen toimivalta - computer assisted designtietokoneavusteinen suunnittelu - employers' confederationtyönantajaliitto - trade union confederationtyöntekijäliitto - European conferenceeurooppalainen konferenssi - EC Intergovernmental ConferenceEY:n hallitustenvälinen konferenssi - international conferencekansainvälinen konferenssi - International Labour Conferencekansainvälinen työkonferenssi - tripartite conferencekolmikantakokous - ethnic conflictetninen selkkaus - leave for political activitiesvirkavapaus poliittiseen toimintaan - Gulf Cooperation CouncilPersianlahden yhteistyöneuvosto - EEA CouncilETA:n neuvosto - consultancyneuvonta- ja asiantuntijapalvelut - deposit on a polluting productympäristölle haitallisen tuotteenpanttimaksu - consolidation of Community lawyhteisön oikeuden konsolidointi - consulatekonsulaatti - administrative contracthallinnollinen sopimus - financial compensation of an agreementsopimuksen vastasuorite - net contributornettomaksaja - GNP contributionBKTL-osuus - border controlrajavalvonta - control of State aidvaltion tuen valvonta - monitoring of exportsvientituotteiden valvonta - EC Intergovernmental ConventionEY:n hallitusten välinen sopimus - cooperation in home affairsyhteistyö sisäasioissa - customs cooperationtulliyhteistyö - environmental cooperationympäristöasiain yhteistyö - EC intergovernmental cooperationEY:n hallitustenvälinen yhteistyö - EC interinstitutional cooperationEY:n toimielinten välinen yhteistyö - inter-parliamentary cooperationparlamenttien välinen yhteistyö - EU judicial cooperationEU:n oikeudellinen yhteistyö - police cooperationpoliisiasiain yhteistyö - EU police cooperationEU:n poliisiasiain yhteistyö - housing cooperativeasunto-osuuskunta - coordination of financingrahoituksen yhteensovittaminen - coordination of EMU policiesEMU-politiikkojen yhteensovittaminen - Horn of AfricaAfrikan sarvi - European army corpsEurooppalaiset yhteisjoukot - COSACCOSAC - claimsaatava - organised crimejärjestäytynyt rikollisuus - eligibility criteriakelpoisuusperusteet - convergence criterialähentymisperuste - Croatia, Hrvatska, Republic of CroatiaKroatia - overlapping of incometulojen kertymä - cyclonesykloni - tax returnveroilmoitus - declaration of Community interestyhteisön edunmukaisuuden osoittavapöytäkirja - public statementjulkinen lausunto - publishing deadlinejulkaisemisen määräaika - insider tradingsisäpiiririkos - environmental offenceympäristörikos - sexual offenceseksuaalirikos - product designationtuotenimitys - withdrawal from an agreementkansainvälisen sopimuksen irtisanominen - agricultural expendituremaatalousmenot - Community expenditureyhteisön menot - EC administrative expenditureEY:n hallinnolliset menot - EC research expenditureEY:n tutkimusmenot - EC operational expenditureEY:n käyttömenot - structural expenditurerakennemenot - derogation from Community lawyhteisöoikeuden poikkeus - debtvelka - customs debttullivelka - second stage of EMUEMU:n toinen vaihe - duties of civil servantsvirkamiesten velvollisuudet - social dialoguetyömarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu - Community social dialogueyhteisön työmarkkinaosapuolten välinenvuoropuhelu - dissemination of Community informationyhteisöä koskevan tiedon jakelu - EC budgetary disciplineEY:n talousarviota koskeva kurinalaisuus - military disciplinesotilaskuri - discrimination on the basis of nationalitykansallisuuteen perustuva syrjintä - anti-pollution deviceympäristön kuormitusta ehkäisevä laite - medical datapotilastiedot - personal datahenkilötiedot - right of actionoikeudenkäyntikelpoisuus - right of asylumturvapaikkaoikeus - law of obligationsvelvoiteoikeus - regional lawalueellinen oikeus - rights of civil servantsvirkamiesten oikeudet - screenkuvaruutu - private ECUyksityinen ecu - education of young offendersnuorten rikoksentekijöiden koulutus - workers' stock ownershiptyöntekijöiden osakkeenomistus - greenhouse effectkasvihuoneilmiö - drafting of Community lawyhteisön oikeuden valmistelu - regional electionaluevaalit - embryo and foetusalkio ja sikiö - use of languageskielten käyttö - military trainingsotilaskoulutus - EC Institutional balanceEY:n toimielinten välinen tasapaino - protective equipmentturvalaitteet - computer equipmentatk-laitteet - pressure equipmentpainelaitteet - thermal equipmentlämpötekniset laitteet - miscarriage of justiceoikeudellinen virhe - EritreaEritrea - European Economic AreaEuroopan talousalue - EstoniaViro - drawing up of the Community budgetyhteisön talousarvion laatiminen - non-secular Statetunnustuksellinen valtio - rule of lawoikeusvaltio - federal Stateliittovaltio - Islamic Stateislamilainen valtio - secular Statemaallinen valtio - unitarian Statekeskitetty valtio - comparative studyvertaileva tutkimus - case studytapaustutkimus - citizens' Europekansalaisten Eurooppa - EuropolEuropol - carrying out of sentencerangaistuksen toimeenpano - professional experienceammattikokemus - expert's report ordered by a courtasiantuntija oikeudenkäynnissä - extremismäärimmäisyyskanta, äärisuuntaus - computer assisted manufacturingtietokoneavusteinen valmistaminen - facilities for the disabledvammaisten apuvälineet - FlevolandFlevoland - international civil servicekansainvälinen virkamieskunta - international civil servantkansainvälinen virkamies - operation of the Institutionstoimielinten toiminta - European Training FoundationEuroopan koulutussäätiö - Cohesion Fundkoheesiorahasto - Council of Europe fundEuroopan neuvoston rahasto - European Investment FundEuroopan investointirahasto - office suppliestoimistotarvikkeet - tax-free allowanceveronhuojennus - fraud against the Communitypetos Euroopan yhteisöä vastaan - external frontier of the Communityyhteisön ulkorajat - greenhouse gaskasvihuonekaasu - geneticsperinnöllisyystiede - GeorgiaGeorgia - gypsymustalainen - hunger strikenälkälakko - Visegrad countriesVisegrad-maat - Group of Twenty-Four24 maan ryhmä - association of local authoritieskuntaliitto - European Economic Interest Groupingeurooppalainen taloudellinen eturyhmittymä - sexual harassmentsukupuolinen ahdistelu - combat helicoptertaisteluhelikopteri - ancient historyantiikin historia - contemporary historynykyhistoria - medieval historykeskiajan historia - modern historyuuden ajan historia - historical accounthistoriikki - trading hourskauppojen aukioloajat - cultural identitykulttuuri-identtiteetti - FIFGKOR - imageimago - diplomatic immunitydiplomaattinen koskemattomuus - economic infrastructuretalouden infrastruktuuri - Community initiativeyhteisön aloite - European growth initiativeEuroopan kasvua koskeva aloite - insecthyönteinen - launch facilitylaukaisulaite - plumbing equipmentsaniteettilaitteet - European Institute of Public AdministrationEuroopan julkisen hallinnon instituutti - European Monetary InstituteEuroopan rahapoliittinen instituutti - EEA joint institutionETA:n yhteinen toimielin - economic instrument for the environmenttaloudelliset keinot ympäristönsuojelemiseksi - bad weatherhuono sää - systems interconnectionjärjestelmien yhteenliittäminen - collective interestyhteinen etu - interest in bringing an actionasianosaisintressi - boarding schoolsisäoppilaitos - InterpolInterpol - food poisoningruokamyrkytys - Jewjuutalainen - courts and tribunalstuomioistuin - constitutional courtvaltiosääntötuomioistuin - KazakhstanKazakstan - KyrgyzstanKirgisia - KosovoKosovo - eco-labelekotuotemerkki - lakejärvi - mother's milkäidinmaito - launch vehiclekantoraketti - European languageeurooppalainen kieli - minority languagevähemmistökieli - non-European languageEuroopan ulkopuolinen kieli - regional languagealueellinen kieli - living languageelävä kieli - disc drivelevyasema - LatviaLatvia - liberalisation of the marketmarkkinoiden vapauttaminen - freedom of the skiesilmailun vapaus - LithuaniaLiettua - hiringvuokraus - organic laworgaaninen laki - dividing up of landpalstoitus - Former Yugoslav Republic of Macedoniaentisen Jugoslavian tasavalta Makedonia - congenital diseasesynnynnäinen sairaus - nutritional diseaseaineenvaihduntasairaus - skin diseaseihotauti - blood diseaseveritauti - gastrointestinal diseaseruoansulatuselinten sairaus - neurological diseaseneurologinen sairaus - endocrine diseasesisäeritysrauhasten sairaus - sexually transmitted diseasesukupuoliteitse leviävä tauti - wild mammalluonnontilassa elävä nisäkäs - sporting eventurheilutapahtuma - military manoeuvrestaisteluharjoitukset - services contractpalvelusopimus - EC conformity markingCE-vaatimustenmukaisuusmerkintä - marsupialpussieläin - material of animal origineläinperäiset aineet - EMS exchange-rate mechanismEVJ:n valuuttakurssimekanismi - Mecklenburg-West PomeraniaMecklenburg-Länsi-Pommeri - standard agreement health caresairausvakuutusjärjestelmä - forensic medicineoikeuslääketiede - over-the-counter drugkäsikauppalääke - veterinary drugeläinlääke - Caspian SeaKaspian meri - Black SeaMustameri - Red SeaPunainen meri - MercosurMercosur - national implementing measurekansallinen täytäntöönpanotoimenpide - microorganismmikro-organismi - aquatic environmentvesiympäristö - marine environmentmeriympäristö - minerkaivostyöläinen - fact-finding missiontiedonhakutehtävä - modemmodeemi - Crna Gora, MontenegroMontenegro - monumentmuistomerkki - political moralitypoliittinen moraali - negotiation of an EC agreementneuvottelut EY-sopimuksesta - Uruguay RoundUruguayn kierros - Combined Nomenclatureyhdistetty nimikkeistö - drugs classificationlääkeaineiden nimikkeistö - non-proliferation of armsaseiden leviämisen estäminen - environmental standardympäristöstandardi - new type of employmentuusi työmuoto - observertarkkailija - European Monitoring Centre for Drugs and Drug AdditionEuroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus - Community Trademark Officeyhteisön tavaramerkkivirasto - birdlintu - EU cooperation bodyEU:n yhteistyöelin - decision-making bodypäätöksentekoelin - EC joint bodyEY:n yhteistoimintaelin - organisation of health careterveydehoitojärjestö - World Trade OrganisationMaailman kauppajärjestö - sports bodyurheilujärjestö - Community bodyyhteisön laitos - genetically modified organismgeneettisesti muunnettu organismi - EC body and agencyEY:n laitos ja virasto - UzbekistanUzbekistan - sponsorshipsponsorointi - Community sponsorshipyhteisön sponsorointi - Partnership for Peacerauhankumppanuus - Baltic StatesBaltian maat - CIS countriesIVY-maat - GCC countriesGCC-maat - Gulf StatesPersianlahden maat - Mercosur countriesMercosur-maat - non-associated countryassosioitumaton maa - third countries in the MediterraneanVälimeren alueen kolmannet valtiot - CEECCEEC - tradeable emission permitympäristölupa - civilian personnelsiviilihenkilöstö - contract staffsopimuspalkkainen henkilöstö - nursing staffsairaanhoitohenkilöstö - military personnelsotilashenkilöstö - financial perspectivesrahoitusnäkymät - CFSPYUTP - philosophy of lawoikeusfilosofia - complaint to the Commissionkomissiolle osoitettu valitus - harmful planthaitallinen kasvi - living plantelävä kasvi - pluralism in the mediaviestinnän monimuotoisuus - Community environmental policyyhteisön ympäristöpolitiikka - single exchange-rate policyyhtenäinen valuuttapolitiikka - visa policyviisumipolitiikka - single monetary policyyhtenäinen rahapolitiikka - stratospheric pollutantulkoilmakehää saastuttava aine - indigenous populationalkuperäisväestö - pornographypornografia - aircraft carrierlentotukialus - legal processkanne - prehistoryesihistoria - first stage of EMUEMU:n ensimmäinen vaihe - head of Statevaltionpäämies - EU Council PresidencyEuroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus - President of the Commissionkomission puheenjohtaja - scientific presstiedelehtistö - prooftodiste - accident preventiontapaturmien ehkäisy - mutual recognition principlevastavuoroisen tunnustamisen periaate - principle of subsidiaritytoissijaisuusperiaate - general legal principleyleinen oikeusperiaate - EC infringement procedureEY:n jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevamenettely - codecision procedureyhteispäätösmenettely - sovintomenettely - special procedureerityismenettely - homeopathic producthomeopaattinen tuote - recycled productkierrätystuote - customs professiontullialan ammatti - practitioner of alternative medicinevaihtoehtolääketieteen harjoittaja - Community legislative programmeyhteisön lainsäädäntöohjelma - operational programmealueellinen toimintaohjelma - project of Community interestyhteisön edun kannalta tärkeä hanke - draft EC budgetyhteisön talousarvioesitys - promotion of the European ideaEurooppa-aatteen edistäminen - financial protocolrahoituspöytäkirja - computer assisted publishingtietokoneavusteinen julkaisu - public conduct of debatesistuntojen julkisuus - confidence motionluottamuskysymys - Tibetan questionTiibetin kysymys - preliminary issueennakkoratkaisukysymys - renewal of an agreementsopimuksen jatkaminen - appeal to the EC Ombudsmankanne Euroopan parlamentinoikeusasiamiehelle - action brought before an administrative courthallinnollinen muutoksenhaku - action brought before the EC Court of Justicekanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa - action for annulment of an EC decisionEY:n päätöstä koskeva kumoamiskanne - action to establish liability on the part of an administrationvastuuntoteamiskanne - environmental taxympäristömaksu - economic reformtalousuudistus - political reformpoliittinen uudistus - Community customs procedureyhteisön tullimenettely - export customs procedurevientitullimenettely - Community financing arrangementsyhteisön rahoitusjärjestelmä - Alpine RegionAlppiseutu - region dependent on fishingkalastuksesta riippuvainen alue - eligible regiontukeen oikeutettu alue - European RegionEuroopan alue - declining industrial regiontaantuva teollisuusalue - civil registerväestörekisteri - parliamentary rules of procedureparlamentin työjärjestys - citizen-authority relationsvirkavallan ja kansalaisten väliset suhteet - relations between the State and the regionsvaltion ja alueiden väliset suhteet - EC interinstitutional relationsEY:n toimielinten väliset suhteet - division of powerstoimivallan jako - distribution of Community fundingyhteisön rahoituksen jakautuminen - reptilematelija - Republic of MoldovaMoldovan tasavalta - Slovak RepublicSlovakian tasavalta - Czech RepublicTsekin tasavalta - energy gridenergiaverkko - computer networktietoverkko - local area networkpaikallisverkko - trans-European networkeuroopanlaajuiset verkot - reservationvaraus - EC budgetary reserveEY:n budjettivaraus - resolution of parliamentparlamentin päätöslauselma - VAT resourcealv-varat - deduction at sourceennakkopidätys - revision of an agreementsopimuksen tarkistaminen - revision of the EC TreatyEY:n perustamissopimuksen tarkistaminen - revision of financial perspectivesrahoitusnäkymien tarkistaminen - the EU's international roleEuroopan unionin tehtävä kansainvälisissä asioissa - rodentjyrsijä - royalismrojalismi - RussiaVenäjä - animal healtheläinten terveys - mental healthmielenterveys - SaxonySaksi - Saxony-AnhaltSachsen-Anhalt - medical sciencelääketieteet - sculpturekuvanveisto - ESCBEKPJ - State secretvaltiosalaisuus - secretariat of an Institutiontoimielimen sihteeristö - farming sectormaatalousala - air safetylentoturvallisuus - security servicesturvallisuus ja vartiointi - maritime safetymerenkulun turvallisuus - earthquakemaanjäristys - public awareness campaignyleisen tietoisuuden herättäminen - Serbia, Serbia and MontenegroSerbia, Serbia ja Montenegro - network serververkkopalvelija - State health servicekansanterveyslaitos - monkeyapina - historic sitehistoriallinen paikka - political situationpoliittinen tilanne - Republic of Slovenia, Slovenia, SlovenijaSlovenia - health careterveydenhoito - nursing caresairaanhoito - submarinemerenalainen - medical specialisationlääketieteellinen erikoistuminen - animal showeläinnäyttely - budgetary stabilisertalousarvion vakauttaja - education statisticskoulutustilasto - head of agricultural holdingmaatilan johtaja - health statisticsterveystilasto - transport statisticsliikennetilasto - tourism statisticsmatkailutilasto - European legal statuseurooppalainen oikeudellinen asema - stimulantkiihoke - underground storage of wastejätteiden maanalainen varastointi - fisheries structurekalastuksen rakenne - psychotropic substancepsykotrooppinen aine - help deskkäyttäjätuki - drug surveillancelääkevalvonta - multilateral surveillancemonenkeskinen valvonta - joint authoritykuntayhtymä - operating systemkäyttöjärjestelmä - database management systemtietokannan hallintajärjestelmä - health care systemterveydenhoitojärjestelmä - computer systemATK-järjestelmä - legal systemtuomioistuinjärjestelmä - spreadsheettaulukkolaskentaohjelma - TajikistanTadzikistan - financing levelinterventio-osuus - dual-use technologykaksikäyttötekniikka - computer terminaltietokonepääte - autonomous territories of PalestinePalestiinan itsehallintoalueet - territories of the former Yugoslaviaentisen Jugoslavian alueet - ThuringiaTüringen - trafficking in personsihmiskauppa - tranquiliserrauhoittava lääke - processing under customs controltullivalvonnassa tapahtuva valmistus - administrative transparencyhallinnollinen avoimuus - transparency in decision-makingpäätöksentekomenettelyn avoimuus - transport of patientssairaankuljetus - traumatrauma - seasonal employmentkausityö - Community Troikayhteisön troikka - third stage of EMUEMU:n kolmas vaihe - TurkmenistanTurkmenistan - administrative supervisionhallinnollinen valvonta - UkraineUkraina - Ulster-DonegalUlster-Donegal - European Political UnionEuroopan poliittinen unioni - information technology usertietotekniikan käyttäjä - alternative use of agricultural productsmaataloustuotteiden vaihtoehtoinen käyttö - disease vectortartunnan levittäjä - combat vehicletaisteluajoneuvo - infringement of Community lawyhteisön oikeuden rikkominen - appealmuutoksenhakukeino - VojvodinaVojvodina - travellermatkustaja - demilitarised zonedemilitarisoitu vyöhyke - sensitive areaherkkä alue - head of governmentpääministeri - leader of the oppositionopposition johtaja - head of householdperheenpää - livestockkarja - chequesekki - turnoverliikevaihto - ChileChile - chemistrykemia - food chemistryelintarvikekemia - industrial chemistryteollisuuskemia - ChinaKiina - surgerykirurgia - chlorinekloori - programme budgetingbudjettiohjelma - choice of technologytekniikan valinta - unemploymenttyöttömyys - cyclical unemploymentsuhdannetyöttömyys - hidden unemploymentpiilotyöttömyys - female unemploymentnaisten työttömyys - youth unemploymentnuorisotyöttömyys - short-time workingosittainen työttömyys - seasonal unemploymentkausityöttömyys - structural unemploymentrakennetyöttömyys - temporary layofflomautus - unemployment due to technical progressteknisestä kehityksestä johtuva työttömyys - abstentionismäänestämättä jättäminen - branch of activityyrityksen toiminta-ala - unemployed persontyötön - Christianitykristinusko - chromiumkromi - CyprusKypros - cidersiideri - IOMOIM - economic activitytaloudellinen toiminta - cementsementti - cinemaelokuva - circularyleiskirje - civilisationsivistys - ruling classhallitseva yhteiskuntaluokka - lower classalaluokka - middle classkeskiluokka - working classtyöväenluokka - peasant classmaalaisväestö - class, rank, social class, socio-economic class, stratumluokka, yhteiskuntaluokka - upper classyläluokka - classificationluokitus - arbitration clausevälityslauseke - allocation clausejakoperuste - protective clausesuojalauseke - self-employmentitsenäisen ammatin harjoittaminen - clergypapisto - customersasiakkaat - climateilmasto - air conditioningilmastointi - closing of accountstilinpäätös - political clubpoliittinen kerho - WFCWFC - UnctadUnctad - political coalitionpoliittinen liittoutuma - cobaltkoboltti - codingkoodaus - highway codeliikennesäännöt - navigational codemeriteiden säännöt - work codetyölaki - legal codelakikirja - peaceful co-existencerauhanomainen rinnakkainolo - co-financingyhteisrahoitus - co-determinationmyötämäärääminen - cokekoksi - budgetary cooperationbudjettiyhteistyö - tax collectionveronkanto - data collectiontietojen keruu - solar collectoraurinkoenergian kerääjä - collectivismkollektivismi - rural communitymaaseutuyhdyskunta - regional and local authoritiesalueelliset ja paikalliset viranomaiset - urban communitykaupunkiyhdyskunta - ColombiaKolumbia - adjustment to schoolkouluun sopeutuminen - dyestuffväriaine - food colouringelintarvikeväri - artificial food colouringkeinotekoinen elintarvikeväri - natural food colouringluontainen elintarvikeväri - oil seed raperapsi - fuelpolttoaine , polttoneste - substitute fuelkorvaava polttoaine - fossil fuelfossiilinen polttoaine - social adjustmentsosiaalinen sopeutuminen - nuclear fuelydinpolttoaine - EC agriculture committeeEY:n maatalouskomitea - EC committeeEY:n komitea - EC advisory committeeEY:n neuvoa-antava komitea - works counciltyöpaikkaneuvosto - food additiveelintarvikelisäaine - EU Council committeeEuroopan unionin neuvoston asettama komitea - European Economic and Social CommitteeEuroopan talous- ja sosiaalikomitea - EC Monetary CommitteeEY:n rahapoliittinen komitea - joint committee on EC mattersEY:n pariteettikomitea - EC standing committeeEY:n pysyvä komitea - UN Standing CommitteeYK:n pysyvä komitea - EC scientific committeeEY:n tiedekomitea - EC technical committeeEY:n tekninen komitea - commercial arbitrationkaupallinen välimiesmenettely - audittilintarkastus - virtual libraryvirtuaalikirjasto - Translation Centre for the Bodies of the European UnionEuroopan unionin elinten käännöskeskus - Community Plant Variety Officeyhteisön kasvilajikevirasto - African Charter on Human and Peoples' RightsAfrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja - European Energy CharterEuroopan energiaperuskirja - social clausesosiaalilauseke - UNCEDUNCED - European Works Councileurooppalainen yritysneuvosto - InternetInternet - electronic commercesähköinen kaupankäynti - European Standards InstituteEuroopan standardointilaitos - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - recognition of vocational training qualificationsammatillisen pätevyyden tunnustaminen - quality control of agricultural productsmaataloustuotteiden laadunvalvonta - EFTA CourtEFTAn tuomioistuin - hazardous wasteongelmajäte - legal depositvapaakappaleen luovutus - social dumpingsosiaalinen polkumyynti - established rightsaatu oikeus - transition economysiirtymätalous - electronic publishingsähköinen julkaisutoiminta - enzymeentsyymi - BSEBSE - European social areaEuroopan sosiaalialue - group of leading industrialised countriesteollistuneimpien maiden ryhmä - GATSGATS - Rio GroupRion ryhmä - establishment of peacerauhan rakentaminen - economic intelligencetaloudellinen tiedonhallinta - zooeläintarha - fish diseasekalasairaus - globalisationmaailmanlaajuistuminen - multimediamultimedia - Office for Harmonisation in the Internal Marketsisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto - World Customs OrganisationMaailman tullijärjestö - Dispute Settlement Bodyriitojenratkaisuelin - APECCEAP - paedophiliapedofilia - principle of proportionalitysuhteellisuusperiaate - comparative advertisingvertaileva mainonta - regions of FinlandSuomen alueet - regions of SwedenRuotsin alueet - regulation of telecommunicationsteleliikennettä koskevat säädökset - information societytietoyhteiskunta - Treaty of AmsterdamAmsterdamin sopimus - economic transitiontalouden siirtymävaihe - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - working lifetyöelämä - euro areaeuroalue - zoonosiszoonoosi - TARICTARIC - ICFTUVAKL - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - IOEOIE - cloningkloonaus - trade disputekauppariita - company in difficultiesvaikeuksissa oleva yritys - information highwaytiedon valtatie - intranetintranet - extranetekstranet - browserselainohjelmisto - document managementasiakirjahallinto - EDMsähköinen asiakirjahallinto - OCROCR - digitisationdigitalisointi - scannerskanneri - NiederösterreichNieder-Österreich - OberösterreichOber-Österreich - BurgenlandBurgenland - CarinthiaKärnten - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TyrolTiroli - VorarlbergVorarlberg - ViennaWien - APEC countriesAasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön maat - CEEPCEEP - deadline for paymentmaksuaika - stability pactvakaussopimus - youth policynuorisopolitiikka - consumer policykuluttajapolitiikka - Community policy-national policyyhteisön politiikka-kansallinen politiikka - European Monitoring Centre on Racism and XenophobiaEuroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus - JHAYOS - age discriminationikään perustuva syrjintä - discrimination on the basis of sexual orientationseksuaaliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintä - care for the elderlyvanhusten hoito - unfair dismissallaiton irtisanominen - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Social Policy Agreementsosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus - discrimination based on disabilityvammaisuuteen perustuva syrjintä - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplification of legislationlainsäädännön yksinkertaistaminen - DNADNA - virtual realityvirtuaalitodellisuus - picture synthesiskuvasynteesi - evaluation methodarviointimenetelmä - observationtarkkailu - principle of communitisationyhteisöllistämistä koskeva periaate - liability of the statevaltion vastuu - simulationsimulointi - surveillance concerning importstuonnin valvonta - comparative analysisvertaileva analyysi - analysis of causessyyanalyysi - quantitative analysiskvantitatiivinen analyysi - special leaveerityinen loma - closer cooperationtiiviimpi yhteistyö - hypermediahypermedia - hypertexthyperteksti - euthanasiaeutanasia - PalauPalau - Norfolk IslandNorfolkinsaari - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - Community opinionyhteisön lausunto - Court of Auditors opiniontilintarkastustuomioistuimen lausunto - EU Charter of Fundamental RightsEuroopan unionin perusoikeuskirja - democratic deficitdemokratiavaje - High Representative for the CFSPYUTP:n korkea edustaja - Resolution of the Council of the European UnionEuroopan unionin neuvoston lausunto - resolution of the European CouncilEurooppa-neuvoston päätöslauselma - mode of productiontuotantotapa - production targettuotantotavoite - production techniquetuotantotekniikka - transgenic animaltransgeeninen eläin - transgenic planttransgeeninen kasvi - diffusion of innovationsinnovaationäkökulma - production standardtuotantostandardi - obsolete technologyvanhentunut tekniikka - prospective technological studiestekniikan tulevaisuus - organisation of researchtutkimuksen järjestäminen - scientific discoverytieteellinen keksintö - precautionary principlevarovaisuusperiaate - field researchkenttätutkimus - research resultstutkimustulos - traceabilityjäljitettävyys - sustainable agriculturekestävä maatalous - European agricultural modeleurooppalainen maatalousmalli - agri-environmental planmaatalouden ympäristösuunnitelma - land policiesmaapolitiikka - farming projectmaataloushanke - agricultural area with environmental restrictionsalue, jolla on ympäristörajoituksia - agroforestrypeltometsätalous - crop lossessadonmenetys - agricultural censusmaatalouslaskenta - irrigated agriculturekasteluviljely - crop rotationviljelykierto - silosiilo - energy cropenergiakasvien viljely - oil cropöljykasvien viljely - zootechnicskotieläinjalostustutkimus - boreal forestboreaalinen metsä - sustainable forest managementkestävä metsätalous - forest certificationmetsäsertifikaatti - European forestry policyEuroopan metsäpolitiikka - EFICSEFICS - Mediterranean forestVälimeren ilmaston metsä - temperate forestlauhkean vyöhykkeen metsä - forestry statisticsmetsätilasto - European currencyeurooppalainen raha - Ecuecu - EURIBOREURIBOR - conversion ratemuuntokurssi - ADBADB - CABEICABEI - CaribankCARIBANK - agricultural creditmaatalouden rahoituslaitos - stability programmevakausohjelma - European tax cooperationeurooppalainen veroyhteistyö - tax reformverouudistus - migrant unemploymentsiirtolaistyöttömyys - continuing vocational trainingjatkuva ammatillinen koulutus - Employment CommitteeEY:n työllisyyskomitea - European Employment StrategyEuroopan työllisyysstrategia - worker adaptabilitytyöntekijöiden sopeutumiskyky - labour flexibilitytyön joustavuus - skill obsolescencevanhentunut tutkinto - labour shortagetyövoimapula - multi-skilled workermonitaitoinen työntekijä - head-huntinghenkilöstön houkuttelu muista yrityksistä - reassignmentsiirto toisiin tehtäviin - demotiontyöntekijän alentaminen - EcofinEcofin - non-participating countrypoikkeusmaa - participating countryosallistuva jäsenvaltio - resistance of materialsmateriaalien kesto - benchmarkingesikuva-analyysi - non-lethal weaponei-tappava ase - fair tradereilu kauppa - service concessionpalveluhankintoja koskeva käyttöoikeussopimus - commercial contractkauppaa koskeva sopimus - international commercial arbitrationkansainvälinen kaupan välitysmenettely - services of general interestyleishyödyllinen palvelu - electronic signaturesähköinen allekirjoitus - trade statisticskauppatilasto - exclusion from an international organisationkansainvälisen järjestön sulkeminen ulkopuolelle - Euro-Mediterranean partnershipEuro - Välimeri-kumppanuus - aid evaluationavun arviointi - conflict preventionkonfliktien torjuminen - ethnic cleansingetninen puhdistus - anti-personnel weaponjalkaväkiase - espionagevakoilu - military secretsotasalaisuus - defence statisticspuolustustilasto - soil analysismaaperäanalyysi - space scienceavaruustiede - astronauticsastronautiikka - climatologyklimatologia - bioclimatologybioklimatologia - soil chemistrymaaperäkemia - cultural geographykulttuurimaantiede - human geographyväestömaantiede - regional geographyaluemaantiede - geomorphologygeomorfologia - sedimentologysedimentologia - soil typemaaperätyyppi - ethnographyetnografia - industrial sociologytyösosiologia - environmental economicsympäristöekonomia - environmental educationympäristökasvatus - water protectionvesiensuojelu - reduction of gas emissionskaasupäästöjen vähentäminen - environmental liabilityympäristövahinkovastuu - environmental statisticsympäristötilasto - whalevalas - marine ecosystemmeriekosysteemi - terrestrial ecosystemmaaekosysteemi - sealhylje - acidificationhappamointuminen -